Μη έγκυροι χαρακτήρες αρχείου και τύποι αρχείων στο OneDrive, το OneDrive για επιχειρήσεις και το SharePoint

Μη έγκυροι χαρακτήρες αρχείου και τύποι αρχείων στο OneDrive, το OneDrive για επιχειρήσεις και το SharePoint

Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς και τα όρια που ισχύουν για ονόματα και τύπους αρχείων κατά το συγχρονισμό με τα OneDrive ( Εικονίδιο του OneDrive ), OneDrive για επιχειρήσεις ( Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις. ) ή SharePoint Online.

Σημείωση: Εάν αναζητάτε περιορισμούς και όρια που ισχύουν σε προηγούμενη έκδοση του OneDrive για επιχειρήσεις (groove.exe), ανατρέξτε στη διεύθυνση KB 2933738.

Τι νέο υπάρχει

24 Σεπτεμβρίου 2018: Καταργήθηκε icon, _t και_w από τη λίσταInvalid file names.

18 Ιουλίου 2018: ο συγχρονισμός προστατευμένων βιβλιοθηκών-υπηρεσίας IRM υποστηρίζεται τώρα για χρήστες Mac.

Σε αυτό το άρθρο

Περιορισμοί

Όρια

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων

Μη έγκυροι χαρακτήρες

Μέγεθος αποστολής αρχείου

Απαιτήσεις συστήματος του OneDrive

Μη έγκυρα ονόματα αρχείων ή φακέλων

Όνομα αρχείου και μήκος διαδρομής

Βοηθός υποστήριξης και αποκατάστασης

Μη έγκυροι ή αποκλεισμένοι τύποι αρχείων

Μικρογραφίες και προεπισκοπήσεις

Συγχρονίστε μόνο ό, τι χρειάζεστε

Δίκτυο ή αντιστοιχισμένες μονάδες δίσκου

Αριθμός των στοιχείων προς συγχρονισμό

Συγχρονισμός πάρα πολλών αρχείων

Αναβαθμισμένα δικαιώματα

Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών

Διπλά ονόματα αρχείων

Κοινόχρηστα με εμένα.

Διαφορές συγχρονισμού

Λογαριασμοί επισκέπτη

Βιβλιοθήκες με συγκεκριμένες στήλες

Διακομιστές μεσολάβησης με έλεγχο ταυτότητας

Συγκεκριμένοι περιορισμοί των Windows

Σημειωματάρια του OneNote

Περιορισμοί που αφορούν το macOS

Περιορισμοί

Μη έγκυροι χαρακτήρες

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένοι χαρακτήρες έχουν ειδική σημασία όταν χρησιμοποιούνται σε ονόματα αρχείων OneDrive, SharePoint, Windows και macOS όπως "*" για τους χαρακτήρες μπαλαντέρ και "\" για τις διαδρομές ονομάτων αρχείων. Εάν ένα αρχείο ή ένας φάκελος που προσπαθείτε να αποστείλετε στο OneDrive περιέχει οποιονδήποτε από τους χαρακτήρες που παρατίθενται παρακάτω, αυτό ενδέχεται να αποτρέψει το συγχρονισμό αρχείων και φακέλων. Μετονομάστε το αρχείο ή το φάκελο για να καταργήσετε αυτούς τους χαρακτήρες, προτού το αποστείλετε.

Χαρακτήρες που δεν επιτρέπονται σε ονόματα αρχείων και φακέλων στα OneDrive, OneDrive για επιχειρήσεις στο Office 365 και στο SharePoint Online

Χαρακτήρες που δεν επιτρέπονται στα ονόματα αρχείων και φακέλων στο OneDrive για επιχειρήσεις στο SharePoint Server 2013

"*: < >; / \ |

~ "# % & *: < >; / \ { | }.

Σημειώσεις: 

 • Για να μετονομάσετε ένα αρχείο ή φάκελο στα Windows, επιλέξτε το και πατήστε το πλήκτρο F2. Για να μετονομάσετε ένα αρχείο ή φάκελο σε Mac, επιλέξτε το και πατήστε το πλήκτρο "return". 

 • Κάποιοι οργανισμοί δεν υποστηρίζουν ακόμα τους χαρακτήρες # και % στα ονόματα. Εάν είσαστε καθολικός διαχειριστής ή διαχειριστής του SharePoint στο Office 365, ανατρέξτε στο άρθρο Ενεργοποίηση υποστήριξης # και % στο ιστολόγιο SharePoint για να μάθετε πώς να επιτρέπονται αυτοί οι χαρακτήρες.

 • Εάν χρησιμοποιείτε το Office 2010, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε "&" στα ονόματα αρχείων και φακέλων.

Μη έγκυρα ονόματα αρχείων ή φακέλων

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Αυτά τα ονόματα δεν επιτρέπονται για αρχεία ή φακέλους: .lock, CON, PRN, AUX, NUL, COM1 - COM9, LPT1 - LPT9, _vti_, desktop.ini και οποιοδήποτε όνομα αρχείου που ξεκινά με ~$.

Σημειώσεις: 

 • Το "_vti_ " δεν μπορεί να εμφανίζεται σε κανένα σημείο του ονόματος ενός αρχείου

 • Το "forms " δεν υποστηρίζεται όταν ο φάκελος είναι σε επίπεδο ρίζας για μια βιβλιοθήκη.

 • Επιπλέον, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα όνομα φακέλου στο SharePoint Online που να αρχίζει με το σύμβολο περισπωμένης (~).

Μη έγκυροι ή αποκλεισμένοι τύποι αρχείων

Ισχύει για: Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Δεν υπαρχούν αποκλεισμένοι τύποι αρχείων στο OneDrive, αλλά δεν μπορείτε να φορτώσετε τύπους αρχείων που ενδέχεται να έχουν αποκλειστεί στην τοποθεσία SharePoint της εταιρείας σας. Η λίστα των αποκλεισμένων αρχείων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τι ρυθμίζει ο διαχειριστής σας.

Για λόγους ασφαλείας ορισμένα ονόματα αρχείων και επεκτάσεις δεν μπορούν να φορτωθούν επειδή εκτελέσιμα, χρησιμοποιούνται από SharePoint Server ή χρησιμοποιούνται από Windows το ίδιο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τύποι αρχείων που δεν μπορούν να προστεθούν σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη.

Σημειώσεις: 

 • Ενώ τα αρχεία .PST δεν αποκλείονται ενεργά από το OneDrive, τα αρχεία .PST θα συγχρονίζονται κάθε φορά που κλείνετε το Outlook, ακόμα και αν δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στο αρχείο .PST. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή κίνηση του δικτύου, το οποίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του αρχείου .PST.

 • Για να αποφύγετε τον υπερβολικό ή μακρύ επανασυγχρονισμό, τα ενεργά αρχεία .PST που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να συγχρονίζονται με το OneDrive.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις των αρχείων .PST, διαβάστε Εισαγωγή στα Αρχεία Δεδομένων του Outlook.

Δίκτυο ή αντιστοιχισμένες μονάδες δίσκου

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Δεν είναι δυνατό να προσθέσετε ένα δίκτυο ή μία αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου ως μία θέση συγχρονισμού OneDrive.

OneDrive δεν υποστηρίζει συμβολικές συνδέσεις όπου η Σύνδεση και ο Στόχος βρίσκονται και τα δύο στην ίδια θέση βιβλιοθήκης.

Σημείωση: Η ύπαρξη δύο διαφορετικών διαδρομών για το ίδιο σύνολο αρχείων στο φάκελο προορισμού ενδέχεται να προκαλέσουν θέματα σταθερότητας και επίδοσης. Οι συμβολικοί σύνδεσμοι παρέχουν μια εναλλακτική διαδρομή σε έναν υπάρχοντα φάκελο και συνήθως δημιουργούνται χρησιμοποιώντας την εντολή mklink .

Αναβαθμισμένα δικαιώματα

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

OneDrive δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί με αναβαθμισμένα δικαιώματα.

Κοινή χρήση με εμένα

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Δεν μπορείτε να συγχρονίσετε την ομαδοποίηση αρχείων προβολής Κοινή χρήση με εμένα από μια τοποθεσία OneDrive για επιχειρήσεις.

Λογαριασμοί επισκεπτών

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Ο συγχρονισμός περιεχομένου με έναν εξωτερικό χρήστη ή έναν επισκέπτη αυτήν τη στιγμή δεν υποστηρίζεται από το OneDrive.

Διακομιστές μεσολάβησης με έλεγχο ταυτότητας

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Οι διακομιστές μεσολάβησης με έλεγχο ταυτότητας δεν υποστηρίζονται στο OneDrive.

Σημειωματάρια του OneNote

Ισχύει για: Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Τα σημειωματάρια του OneNote έχουν τον δικό τους μηχανισμό συγχρονισμού εκτός του OneDrive. Εάν σχεδιάζετε να κάνετε κοινή χρήση σημειωματάριου του OneNote — με εσάς ή με άλλους — είναι καλύτερα να το δημιουργήσετε στο OneDrive από την αρχή. Η μετακίνηση ενός υπάρχοντος σημειωματαρίου του OneNote σε ένα φάκελο συγχρονισμένο από το OneDrive χωρίς να μεταβείτε μέσω της εφαρμογής OneNote δεν υποστηρίζεται αυτήν τη στιγμή.

Μόλις αποθηκευτεί ένα σημειωματάριο OneNote στο OneDrive, αν συγχρονίζετε τον φάκελο που περιέχει το σημειωματάριο, θα βρείτε ένα αρχείο στελέχους .url, το οποίο θα ανοίξει το σημειωματάριο στην τοποθεσία web.

Διαβάστε πώς να μετακινήσετε ένα σημειωματάριο του OneNote στο OneDrive.

Περιορισμοί

Μέγεθος αποστολής αρχείου

OneDrive
Εικονίδιο του OneDrive

OneDrive για επιχειρήσεις
OneDrive για επιχειρήσεις

20GB

15GB

Σημείωση: Για περισσότερη βοήθεια, διαβάστε το θέμαΑντιμετώπιση προβλημάτων μεταφόρτωσης αρχείων στον ιστότοπο OneDrive.

Όνομα αρχείου και μήκος διαδρομών

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Ολόκληρη η διαδρομή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος αρχείου, πρέπει να περιέχει λιγότερους από 400 χαρακτήρες για το OneDrive, το OneDrive για επιχειρήσεις και το SharePoint Online. Εάν υπερβείτε αυτό το όριο, θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος.

Σημειώσεις: 

 • Οι εκδόσεις SharePoint Server υποστηρίζουν έως 260 χαρακτήρες για το μήκος των αρχείων και των διαδρομών.

 • Κάποια παλαιότερη έκδοση του Office ενδέχεται να έχει χαμηλότερο όριο, ανατρέξτε στο άρθρο KB 326039 για λεπτομέρειες.

Μικρογραφίες και προεπισκοπήσεις

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Οι μικρογραφίες δεν δημιουργούνται για εικόνες μεγαλύτερες από 100 MB.

Οι προεπισκοπήσεις PDF δεν δημιουργούνται για αρχεία μεγαλύτερα από 100 MB.

Αριθμός των στοιχείων που μπορούν να συγχρονιστούν

Ισχύει για: Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Παρόλο που το SharePoint Online μπορεί να αποθηκεύσει 30 εκατομμύρια έγγραφα ανά βιβλιοθήκη, για βέλτιστη απόδοση συνιστούμε να συγχρονίσουμε περισσότερα από 300.000 αρχεία σε όλες τις βιβλιοθήκες εγγράφων. Θέματα απόδοσης μπορεί να προκύψουν εάν έχετε 300.000 ή περισσότερα στοιχεία σε όλες τις βιβλιοθήκες που συγχρονίζετε, ακόμα και αν δεν συγχρονίζετε όλα τα στοιχεία μέσα σε αυτές τις βιβλιοθήκες.

Σημειώσεις: 

 • Εάν κάνετε μεταφόρτωση, λήψη ή μετακινείτε μεγάλο αριθμό αρχείων ταυτόχρονα, ίσως χρειαστεί να περιμένετε για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία συγχρονισμού. Η εφαρμογή επιφάνειας εργασίας που εμφανίζει το εικονίδιο "Συγχρονισμός" ή εμφανίζει "Επεξεργασία αλλαγών" κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν είναι απαραίτητα ένδειξη του προβλήματος. Μπορείτε πάντα να κάνετε κλικ στο εικονίδιο της γραμμής εργασιών OneDrive για να δείτε την κατάσταση του περιεχομένου που βρίσκεται σε διαδικασία συγχρονισμού. Για να μειώσετε τους χρόνους συγχρονισμού, σας συνιστούμε να ελέγξετε και ενδεχομένως να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εύρους ζώνης πριν να ξεκινήσετε τη μεταφόρτωση ή τη λήψη. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε πώς μπορείτε να επιλέξετε τους φακέλους OneDrive για συγχρονισμό με τον υπολογιστή σας.

 • Υπάρχουν άλλα όρια του SharePoint Online σχετικά με την προβολή μιας βιβλιοθήκης εγγράφων χρησιμοποιώντας το web που ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο δόμησης των αρχείων σας στο OneDrive.

Βιβλιοθήκες με δυνατότητα διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών

Ισχύει για: Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Οι βιβλιοθήκες μπορούν να συγχρονιστούν ως μόνο για ανάγνωση/εγγραφή με Εφαρμογή OneDrive για υπολογιστές για Windows έκδοση 17.3.7294.0108 ή νεότερη ή OneDrive για Mac έκδοση 18.111.0603.0002 ή νεότερη.

Σημείωση: Διαχειριστές: Μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της υπηρεσίας Διαχείρισης Δικαιωμάτων Azure.

Διαφορές συγχρονισμού

Ισχύει για: Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Ο συγχρονισμός μόνο των αλλαγών (Differential sync) είναι δυνατόν μόνο για τις νέες μορφές αρχείων του Microsoft Office, .docx, .pptx, .xlsx.

Αυτό είναι τμήμα του Office Integration και απαιτεί:

 • Office 2016 Πατήστε για Εκτέλεση (έκδοση 16.0.6741.2027 ή νεότερη έκδοση). Πρέπει, επίσης, να έχετε OneDrive (έκδοση 17.3.6386.0412 ή νεότερη έκδοση).

 • Office 2016 MSI και να έχετε εγκατεστημένη την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση: 4 Οκτωβρίου 2016, ενημέρωση για το Office 2016 (KB3118262). Πρέπει επίσης να έχετε OneDrive (έκδοση 17.3.6386.0412 ή νεότερη έκδοση).

 • Πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει το Office Integration στην καρτέλα του Office στις OneDrive ρυθμίσεις (Υπολογιστή) ή OneDrive Προτιμήσεις (Mac).

Σημείωση: Αρχεία OneNote δεν περιλαμβάνονται, δείτε παρακάτω.

Βιβλιοθήκες με συγκεκριμένες στήλες ή μετα-δεδομένα

Ισχύει για: Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Εάν έχετε βιβλιοθήκες με Ανάληψη Ελέγχου,Απαιτούμενες , στήλες ή μετα-δεδομένα ή όταν η Ασφάλεια ΑντικειμένουΣχεδίου έχει οριστεί σε χρήστες που μόνο μπορούν να επεξεργαστούν ή μόνο χρήστες που μπορούν να εγκρίνουν αντικείμενα στις Ρυθμίσεις Έκδοσης της βιβλιοθήκης:

 • Για τις βιβλιοθήκες εγγράφων SharePoint αυτά τα στοιχεία θα συγχρονιστούν ως μόνο για ανάγνωση.

 • Για τις βιβλιοθήκες OneDrive, OneDrive θα εμφανίσει ένα εικονίδιο κλειδώματος ( Εικονίδιο κλειδωμένου αρχείου του OneDrive ) δίπλα στην κατάσταση συγχρονισμού και ο χρήστης δεν θα μπορέσει να συγχρονίσει τη βιβλιοθήκη μέχρι να καταργηθούν οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις

Απαίτηση ανάληψης ελέγχου

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων που θέλετε να διαμορφώσετε..

 2. Στη γραμμή εργαλείων, στην καρτέλα Βιβλιοθήκη, στην ομάδα Ρυθμίσεις επιλέξτε Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 3. Στις Γενικές Ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις Διαχείρισης Εκδόσεων.

 4. Στην ενότητα Απαίτηση ανάληψης ελέγχου, επιλέξτε Όχι (προεπιλογή).

Ασφάλεια στοιχείου προχείρου

 1. Περιηγηθείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων που θέλετε να διαμορφώσετε.

 2. Στη γραμμή εργαλείων, στην καρτέλα Βιβλιοθήκη, στην ομάδα Ρυθμίσεις επιλέξτε Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 3. Στις Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων.

 4. Στην ενότητα Ασφάλεια στοιχείου προχείρου, επιλέξτε Οποιοσδήποτε χρήστης που μπορεί να διαβάσει στοιχεία (προεπιλογή).

Έγκριση περιεχομένου

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων που θέλετε να διαμορφώσετε..

 2. Στη γραμμή εργαλείων, στην καρτέλα Βιβλιοθήκη, στην ομάδα Ρυθμίσεις επιλέξτε Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 3. Στις Γενικές Ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις Διαχείρισης Εκδόσεων.

 4. Στην ενότητα Έγκριση περιεχομένου, επιλέξτε Όχι (προεπιλογή) για την επιλογή Απαιτείται έγκριση περιεχομένου για στοιχεία που έχουν υποβληθεί.

Απαιτούμενη στήλη

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων που θέλετε να διαμορφώσετε..

 2. Στη γραμμή εργαλείων, στην καρτέλα Βιβλιοθήκη , στην ομάδα ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 3. Στην ενότητα Στήλες της σελίδας βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν στήλες στην ενότητα Απαιτείται .

Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Διαχείριση τύπων περιεχομένου, οι πληροφορίες σχετικά με απαιτούμενες στήλες δεν θα εμφανιστούν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανοίγοντας τις η απαιτούμενη ρύθμιση δεν θα είναι επίσης ορατή. Βεβαιωθείτε ότι η διαχείριση τύπων περιεχομένου είναι απενεργοποιημένη για να κάνετε αυτήν τη διαδικασία γρηγορότερη και ενεργοποιήστε τη ξανά όταν τελειώσετε, εάν είναι απαραίτητο.

Εξαίρεση από το πρόγραμμα-πελάτη χωρίς σύνδεση - Επίπεδο βιβλιοθήκης

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων που θέλετε να διαμορφώσετε..

 2. Στη γραμμή εργαλείων, στην καρτέλα Βιβλιοθήκη , στην ομάδα ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 3. Στις Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

 4. Στο Διαθεσιμότητα πρόγράμματος-πελάτη χωρίς σύνδεση, επιλέξτε Ναι (προεπιλογή).

Αποκλεισμός από το Office Client - Eπίπεδο συλλογής τοποθεσιών

 1. Μεταβείτε στη συλλογή τοποθεσιών της οποίας τις παραμέτρους θέλετε να ρυθμίσετε.

 2. Στη γραμμή εργαλείων, στην καρτέλα Τοποθεσία , στην ομάδα Ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Αναζήτηση, κάντε κλικ στο στοιχείο Αναζήτηση και διαθεσιμότητα χωρίς σύνδεση.

 4. Στο Διαθεσιμότητα πελάτη χωρίς σύνδεση, επιλέξτε Ναι (προεπιλογή).

Λειτουργία κλειδώματος δικαιωμάτων χρηστών με περιορισμένη πρόσβαση

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις τοποθεσίας που θέλετε να ρυθμίσετε.

 2. Στις ρυθμίσεις, επιλέξτε Δυνατότητες συλλογής τοποθεσιών κάτω από την επικεφαλίδα Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών.

 3. Εύρεση Λειτουργία κλειδώματος δικαιωμάτων χρήστη περιορισμένης πρόσβασης και, εάν είναι ενεργοποιημένο, να το απενεργοποιήσετε και να επαληθεύσετε τη συμπεριφορά.

Δικαιώματα

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων που θέλετε να διαμορφώσετε..

 2. Στη γραμμή εργαλείων, στην καρτέλα Βιβλιοθήκη , στην ομάδα ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 3. Εύρεση Δικαιωμάτων γι' αυτήν τη βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, Έλεγχος Δικαιωμάτων για το χρήστη

 4. Για να βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης έχει αρκετά υψηλά δικαιώματα για να μην έχει το συγχρονισμό αρχείων σε κατάσταση μόνο για ανάγνωση το επίπεδο του πρέπει να είναι Συνεργάτης ή μεγαλύτερο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση Δεδομένων και λίστες του SharePoint.

Συγκεκριμένοι περιορισμοί και όρια των Windows

Ισχύει για: Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Η Εξερεύνηση Αρχείων εμφανίζει τους πρώτους 35 χαρακτήρες του ονόματος βιβλιοθήκης μιας τοποθεσίας σε συνδυασμό με το όνομα τοποθεσίας για μια βιβλιοθήκη που έχετε συγχρονίσει. Αυτό δεν επηρεάζει τη δυνατότητα να συγχρονίσετε αυτά τα στοιχεία εντός των ορίων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.

Δεν υποστηρίζονται τα Περιαγώγιμα, Υποχρεωτικά και Προσωρινά προφίλ των Windows. Η desktop εφαρμογή OneDriveOneDrive υποστηρίζει μόνο χρήστες που μπορούν να επεξεργαστούν τους καταλόγους της εφαρμογής

Επιπλέον, η desktop εφαρμογή OneDrive δεν υποστηρίζει περιόδους λειτουργίας προγράμματος-πελάτη που φιλοξενούνται σε Windows 2008 Terminal Services, Windows Server 2012 ή Windows Server 2016 Desktop Services (RDS). Αυτό ισχύει μόνο σε μη μόνιμο Virtual Desktop Infrastructure (VDI), το μόνιμο VDI υποστηρίζεται από την desktop εφαρμογή του OneDrive

Για να λειτουργεί το Εφαρμογή OneDrive για υπολογιστές όπως έχει σχεδιαστεί, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Η εφαρμογή πρέπει να έχει εγκατασταθεί στον τοπικό υπολογιστή.

 • Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να επεξεργαστεί το προφίλ χρήστη.

 • Τα δεδομένα που εγγράφονται στο προφίλ χρήστη πρέπει να είναι αποθηκευμένα στον τοπικό σκληρό δίσκο και να είναι διαθέσιμα χωρίς σύνδεση σε δίκτυο.

OneDrive Αρχεία On Demand υποστηρίζονται μόνο στο Windows 10 Fall Creators Update και σε νεότερες εκδόσεις.

περιορισμοί που αφορούν ειδικά το macOS

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Μορφοποιημένος δίσκος με διάκριση πεζών-κεφαλαίων δεν υποστηρίζεται.

Ενοποίηση του Office (σύνταξη από κοινού και κοινή χρήση μέσω της εφαρμογής) δεν υποστηρίζεται αυτήν τη στιγμή.

OneDrive Αρχεία κατ' απαίτηση δεν υποστηρίζονται.

Σημείωση: Σημειώστε ότι οι περιορισμοί μη έγκυροι χαρακτήρες ισχύουν επίσης για macOS.

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων και υποδείξεις

Ακολουθήστε αυτές τις υποδείξεις & τις συμβουλές για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το OneDrive και να εκτελέσετε τον συγχρονισμό όσο το δυνατόν χωρίς προβλήματα.

Απαιτήσεις συστήματος του OneDrive

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Το OneDrive απαιτεί έναν ενεργό λογαριασμό Microsoft ή έναν εταιρικό ή μαθητικό λογαριασμό. Ο Η/Υ σας επίσης πρέπει να πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος και συστήματος αρχείων. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις του συστήματος OneDrive

Βοηθός υποστήριξης και αποκατάστασης

Ισχύει για: Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Η εφαρμογή "Βοηθός υποστήριξης και αποκατάστασης" μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να επιδιορθώσετε πολλά προβλήματα με τον συγχρονισμό του OneDrive για επιχειρήσεις. Διαβάστε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Βοηθό υποστήριξης και αποκατάστασης του Office 365.

Εάν ο λογαριασμός σας ή το περιβάλλον σας δεν υποστηρίζεται από το Βοηθό υποστήριξης και αποκατάστασης, διαβάστε πώς μπορείτε να Διορθώσετε προβλήματα συγχρονισμού OneDrive για επιχειρήσεις.

Συγχρονίστε μόνο ό, τι χρειάζεστε

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Τα OneDriveΑρχεία κατ' απαίτηση σάς βοηθούν να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα αρχεία σας στο OneDrive χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιήσετε λήψη τους και χωρίς να καταλαμβάνουν χώρο αποθήκευσης στη συσκευή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Αρχεία κατ' απαίτηση του OneDrive.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε λιγότερες λήψεις αρχείων, επιλέγοντας ποιοι φάκελοι του OneDrive θα συγχρονίζονται με τον υπολογιστή σας.

Σημείωση: Δεν θα χάσετε αρχεία ή δεδομένα, εάν απενεργοποιήσετε ή καταργήσετε την εγκατάσταση του OneDrive στον υπολογιστή σας.

Ελέγξτε ότι δεν συγχρονίζετε πάρα πολλά αρχεία

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Εάν ο συγχρονισμός του OneDrive φαίνεται να έχει κολλήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εμφανίζεται το μήνυμα κατάστασης "Επεξεργασία 0KB από xMB" αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι έχετε πολλά αρχεία στο OneDrive ή πολλά νέα αρχεία για αποστολή. Εάν έχετε περισσότερα από 100.000 αρχεία, ο συγχρονισμός μπορεί να διαρκεί πολλή ώρα.

Σημείωση: Για τη μεταφορά μεγάλων αρχείων ή μεγάλου πλήθους αρχείων συνιστάται να προσθέσετε τα αρχεία στην εφαρμογή υπολογιστή OneDrive αντί να χρησιμοποιήσετε το κουμπί "Αποστολή" στην τοποθεσία web.

Για να δείτε πόσα αρχεία έχετε στο OneDrive σας:

 1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων.

 2. Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο OneDrive και επιλέξτε Ιδιότητες.

  Ιδιότητες του OneDrive

 3. Εάν ο αριθμός Περιέχει είναι μεγαλύτερος από 100.000, πρέπει να αποφασίσετε ποιοι φάκελοι του OneDrive θα συγχρονίζονται με τον υπολογιστή σας.

Εάν ο συγχρονισμός είναι ήδη σε εξέλιξη, μπορείτε να πραγματοποιήσετε Παύση και Συνέχιση του συγχρονισμού για να αποκαταστήσετε την ομαλή λειτουργία.

 1. Επιλέξτε το εικονίδιο του OneDrive με το λευκό ή το μπλε σύννεφο στην περιοχή ειδοποιήσεων, στο δεξιό άκρο της γραμμής εργασιών.

  Εικονίδια του Προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού OneDrive με μπλε και λευκά σύννεφα

  Σημείωση: Ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στο βέλος Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων που βρίσκεται δίπλα στην περιοχή ειδοποιήσεων για να δείτε το εικονίδιο του OneDrive ή να κάνετε κλικ στην επιλογή Πατήστε το πλήκτρο των Windows και να αρχίσετε να πληκτρολογείτε "επιλέξτε ποια εικονίδια" για να εμφανίσετε την επιλογή ρυθμίσεων της περιοχής ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, να εμφανίσετε το εικονίδιο Microsoft OneDrive. Εάν συνεχίζει να μην εμφανίζεται το εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων, ενδέχεται να μην εκτελείται το OneDrive. Κάντε κλικ στο κουμπί Πατήστε το πλήκτρο των Windows , πληκτρολογήστε OneDrive στο πλαίσιο "Αναζήτηση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OneDrive (όχι στο "OneDrive για επιχειρήσεις", γιατί αυτό ενδέχεται να είναι μια παλαιότερη έκδοση) στα αποτελέσματα αναζήτησης.

 2. Στο κέντρο δραστηριοτήτων, επιλέξτε Περισσότερα > Παύση συγχρονισμού... και επιλέξτε 2, 8 ή 24 ώρες.

 3. Στο κέντρο δραστηριοτήτων, επιλέξτε ξανά Περισσότερα και επιλέξτε Συνέχιση συγχρονισμού

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε διπλότυπα ονόματα αρχείων

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Ενδέχεται να παρουσιαστούν διενέξεις συγχρονισμού, εάν κάνετε ταυτόχρονη μεταφόρτωση πολλών αρχείων στον ιστότοπο του OneDrive ή εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές στον φάκελο του OneDrive σε άλλον υπολογιστή ο οποίος συγχρονίζεται την ίδια στιγμή.

Θέματα συγχρονισμού μπορούν να προκύψουν εάν επεξεργαστείτε τα αρχεία χωρίς σύνδεση.

Για να μειώσετε τις διενέξεις συγχρονισμού, μετονομάστε τα αρχεία ή τους φακέλους που επεξεργαστήκατε σε κάτι νέο ή μοναδικό και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τα ξανά.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Εφαρμόζεται σε: Εικονίδιο του OneDrive

Περισσότερες διορθώσεις για πρόσφατα προβλήματα του OneDrive

Επιδιόρθωση προβλημάτων συγχρονισμού με το προσωπικό OneDrive

Μάθετε σχετικά με τα Αρχεία κατ' απαίτηση του OneDrive

Ισχύει για: Εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα συγχρονισμού, ανοίξτε το κέντρο δραστηριοτήτων, επιλέξτε Περισσότερα > Αποστολή σχολίων > Δεν μου αρέσει κάτι ή δείτε ένα από αυτά τα άλλα θέματα της βοήθειας.

Επιδιόρθωση προβλημάτων συγχρονισμού του OneDrive για επιχειρήσεις

Μάθετε σχετικά με τα Αρχεία κατ' απαίτηση του OneDrive

Επιδιόρθωση προβλημάτων συγχρονισμού με το SharePoint Online

Βοήθεια για το OneDrive για Επιχειρηματικούς Πελάτες

Σημείωση:  Οι διαχειριστές του OneDrive για επιχειρήσεις μπορούν επίσης να προβάλουν τη Βοήθεια για διαχειριστές του OneDrive για επιχειρήσεις ή να επικοινωνήσουν με την υποστήριξη του Office 365 για επιχειρήσεις.

Έχετε σχόλια;

Το OneDrive UserVoice είναι το σημείο όπου μπορείτε να προτείνετε τις δυνατότητες που θέλετε να δείτε να προσθέτουμε στοOneDrive.Παρόλο που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε συγκεκριμένες δυνατότητες ή χρονοδιαγράμματα, θα απαντήσουμε κάθε πρόταση που λαμβάνει τουλάχιστον 500 ψήφους.

Μεταβείτε στο OneDrive UserVoice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×