Με προστασία κωδικού πρόσβασης μιας παρουσίασης στο PowerPoint για Mac

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς πρόσβασης για να εμποδίσετε άλλα άτομα από το άνοιγμα ή την τροποποίηση τις παρουσιάσεις σας.

Προσοχή: Όταν δημιουργείτε έναν κωδικό πρόσβασης για μια παρουσίαση, εγγραφή τον κωδικό πρόσβασης και να το διατηρείτε σε ασφαλές σημείο. Εάν χάσετε τον κωδικό πρόσβασης, δεν μπορεί να ανακτηθεί και δεν θα μπορεί να ανοίξει ή να αποκτήσει πρόσβαση στην παρουσίαση.

Απαίτηση κωδικού πρόσβασης για να ανοίξετε μια παρουσίαση

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > κωδικοί πρόσβασης.

 2. Στο πλαίσιο κωδικός πρόσβασης για άνοιγμα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου κρυπτογράφηση αυτής της παρουσίασης και να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να το ανοίξετε.

 3. Στο πλαίσιο νέο κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης.

  Σημείωση: Για να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον επτά χαρακτήρες και συμπεριλάβετε συνδυασμό κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, αριθμών και μη αλφαβητικούς χαρακτήρες όπως!, $, # και %. Μην συμπεριλαμβάνετε το όνομα του λογαριασμού ή άλλα προσωπικά στοιχεία.

 4. Στο πλαίσιο " Επαλήθευση ", πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός κωδικού πρόσβασης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την παρουσίασή σας.

  Συμβουλή: Για να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασης, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου κρυπτογράφηση αυτής της παρουσίασης και να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ανοίξετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την παρουσίασή σας.

Απαίτηση κωδικού πρόσβασης για τροποποίηση παρουσίασης

Μπορείτε να προσθέσετε έναν κωδικό πρόσβασης, έτσι ώστε μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να τροποποιήσετε μια παρουσίαση. Μη εξουσιοδοτημένους χρήστες μπορεί να εξακολουθεί να ανοίξετε την παρουσίαση και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό όνομα αρχείου.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > κωδικοί πρόσβασης.

 2. Στην περιοχή κωδικός πρόσβασης για τροποποίηση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απαιτείται κωδικός πρόσβασης για τροποποίηση της παρουσίασης.

 3. Στο πλαίσιο νέο κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης.

  Σημείωση: Για να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον επτά χαρακτήρες και συμπεριλάβετε συνδυασμό κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, αριθμών και μη αλφαβητικούς χαρακτήρες όπως!, $, # και %. Μην συμπεριλαμβάνετε το όνομα του λογαριασμού ή άλλα προσωπικά στοιχεία.

 4. Στο πλαίσιο " Επαλήθευση ", πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός κωδικού πρόσβασης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την παρουσίασή σας.

Συμβουλή: Για να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασης, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Απαιτείται κωδικός πρόσβασης για τροποποίηση της παρουσίασης, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την παρουσίασή σας.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης για άνοιγμα ή την τροποποίηση μιας παρουσίασης

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > κωδικοί πρόσβασης.

 2. Στην περιοχή κωδικός πρόσβασης για άνοιγμα ή κωδικός πρόσβασης για τροποποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.

 3. Στο πλαίσιο νέο κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης.

  Σημείωση: Για να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον επτά χαρακτήρες και συμπεριλάβετε συνδυασμό κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, αριθμών και μη αλφαβητικούς χαρακτήρες όπως!, $, # και %. Μην συμπεριλαμβάνετε το όνομα του λογαριασμού ή άλλα προσωπικά στοιχεία.

 4. Στο πλαίσιο " Επαλήθευση ", πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός κωδικού πρόσβασης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την παρουσίασή σας.

Απαίτηση κωδικού πρόσβασης για να ανοίξετε μια παρουσίαση

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να προσθέσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή τους κωδικούς πρόσβασης.

  Καρτέλα "Αναθεώρηση" στο PowerPoint, ομάδα "Προστασία"

 3. Στο πλαίσιο κωδικός πρόσβασης για άνοιγμα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου κρυπτογράφηση αυτής της παρουσίασης και να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να το ανοίξετε.

 4. Στο πλαίσιο νέο κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης.

  Σημείωση: Για να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον επτά χαρακτήρες και συμπεριλάβετε συνδυασμό κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, αριθμών και μη αλφαβητικούς χαρακτήρες όπως!, $, # και %. Μην συμπεριλαμβάνετε το όνομα του λογαριασμού ή άλλα προσωπικά στοιχεία.

 5. Στο πλαίσιο " Επαλήθευση ", πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός κωδικού πρόσβασης.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση   Κουμπί αποθήκευση .

  Συμβουλή: Για να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασης, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου κρυπτογράφηση αυτής της παρουσίασης και να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ανοίξετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Απαίτηση κωδικού πρόσβασης για τροποποίηση παρουσίασης

Μπορείτε να προσθέσετε έναν κωδικό πρόσβασης, έτσι ώστε μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να τροποποιήσετε μια παρουσίαση. Μη εξουσιοδοτημένους χρήστες μπορεί να εξακολουθεί να ανοίξετε την παρουσίαση και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό όνομα αρχείου.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να προσθέσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή τους κωδικούς πρόσβασης.

 3. Στην περιοχή κωδικός πρόσβασης για τροποποίηση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απαιτείται κωδικός πρόσβασης για τροποποίηση αυτής της παρουσίασης.

 4. Στο πλαίσιο νέο κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης.

  Σημείωση: Για να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον επτά χαρακτήρες και συμπεριλάβετε συνδυασμό κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, αριθμών και μη αλφαβητικούς χαρακτήρες όπως!, $, # και %. Μην συμπεριλαμβάνετε το όνομα του λογαριασμού ή άλλα προσωπικά στοιχεία.

 5. Στο πλαίσιο " Επαλήθευση ", πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός κωδικού πρόσβασης.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση   Κουμπί αποθήκευση .

  Συμβουλή: Για να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασης, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Απαιτείται κωδικός πρόσβασης για τροποποίηση αυτής της παρουσίασης, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης παρουσίασης

Προσοχή: Όταν αλλάζετε έναν κωδικό πρόσβασης για μια παρουσίαση, εγγραφή τον κωδικό πρόσβασης και να το διατηρείτε σε ασφαλές σημείο. Δυστυχώς, εάν έχετε χωρίς συγχρονισμό ή ξεχάσει έναν κωδικό πρόσβασης για μια εφαρμογή του Office, δεν υπάρχει τρόπος για τη Microsoft για να το ανακτήσετε. Η Microsoft δεν αποθηκεύσει αυτούς τους κωδικούς πρόσβασης. Που δεν θα είναι μπορεί να ανοίξει ή να αποκτήσει πρόσβαση στην παρουσίαση.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή τους κωδικούς πρόσβασης.

 3. Στην περιοχή κωδικός πρόσβασης για άνοιγμα ή κωδικός πρόσβασης για τροποποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.

 4. Στο πλαίσιο νέο κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης.

 5. Στο πλαίσιο " Επαλήθευση ", πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση   Κουμπί αποθήκευση .

Δείτε επίσης

Προστασία των προσωπικών δεδομένων σας

Άνοιγμα ενός αρχείου που έχει περιορισμένα δικαιώματα

Περιορισμός δικαιώματος για το περιεχόμενο σε ένα αρχείο

Πληροφορίες για τον περιορισμό της πρόσβασης με τη Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×