Με προστασία κωδικού πρόσβασης μιας παρουσίασης στο PowerPoint για Mac

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς πρόσβασης για να εμποδίσετε άλλα άτομα από το άνοιγμα ή την τροποποίηση τις παρουσιάσεις σας.

Προσοχή: Όταν δημιουργείτε έναν κωδικό πρόσβασης για μια παρουσίαση, εγγραφή τον κωδικό πρόσβασης και να το διατηρείτε σε ασφαλές σημείο. Εάν χάσετε τον κωδικό πρόσβασης, δεν μπορεί να ανακτηθεί και θα δεν θα μπορεί να ανοίξει ή να αποκτήσει πρόσβαση στην παρουσίαση.

Απαίτηση κωδικού πρόσβασης για να ανοίξετε μια παρουσίαση στο PowerPoint 2016 για Mac

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > κωδικοί πρόσβασης.

 2. Στο πλαίσιο κωδικός πρόσβασης για άνοιγμα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου κρυπτογράφηση αυτής της παρουσίασης και να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να το ανοίξετε.

 3. Στο πλαίσιο νέο κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον επτά χαρακτήρες και συμπεριλάβετε συνδυασμό κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, αριθμών και μη αλφαβητικούς χαρακτήρες όπως!, $, # και %. Μην συμπεριλαμβάνετε το όνομα του λογαριασμού ή άλλα προσωπικά στοιχεία.

 4. Στο πλαίσιο " Επαλήθευση ", πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός κωδικού πρόσβασης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την παρουσίασή σας.

  Συμβουλή: Για να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασης, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου κρυπτογράφηση αυτής της παρουσίασης και να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ανοίξετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την παρουσίασή σας.

Απαίτηση κωδικού πρόσβασης για τροποποίηση παρουσίασης στο PowerPoint 2016 για Mac

Μπορείτε να προσθέσετε έναν κωδικό πρόσβασης, έτσι ώστε μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να τροποποιήσετε μια παρουσίαση. Μη εξουσιοδοτημένους χρήστες μπορεί να εξακολουθεί να ανοίξετε την παρουσίαση και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό όνομα αρχείου.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > κωδικοί πρόσβασης.

 2. Στην περιοχή κωδικός πρόσβασης για τροποποίηση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απαιτείται κωδικός πρόσβασης για τροποποίηση της παρουσίασης.

 3. Στο πλαίσιο νέο κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον επτά χαρακτήρες και συμπεριλάβετε συνδυασμό κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, αριθμών και μη αλφαβητικούς χαρακτήρες όπως!, $, # και %. Μην συμπεριλαμβάνετε το όνομα του λογαριασμού ή άλλα προσωπικά στοιχεία.

 4. Στο πλαίσιο " Επαλήθευση ", πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός κωδικού πρόσβασης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την παρουσίασή σας.

Συμβουλή: Για να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασης, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Απαιτείται κωδικός πρόσβασης για τροποποίηση της παρουσίασης, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την παρουσίασή σας.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης για άνοιγμα ή την τροποποίηση μιας παρουσίασης στο PowerPoint 2016 για Mac

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > κωδικοί πρόσβασης.

 2. Στην περιοχή κωδικός πρόσβασης για άνοιγμα ή κωδικός πρόσβασης για τροποποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.

 3. Στο πλαίσιο νέο κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον επτά χαρακτήρες και συμπεριλάβετε συνδυασμό κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, αριθμών και μη αλφαβητικούς χαρακτήρες όπως!, $, # και %. Μην συμπεριλαμβάνετε το όνομα του λογαριασμού ή άλλα προσωπικά στοιχεία.

 4. Στο πλαίσιο " Επαλήθευση ", πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός κωδικού πρόσβασης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την παρουσίασή σας.

Απαίτηση κωδικού πρόσβασης για να ανοίξετε μια παρουσίαση

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να προσθέσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή τους κωδικούς πρόσβασης.

  Καρτέλα "Αναθεώρηση" στο PowerPoint, ομάδα "Προστασία"

 3. Στο πλαίσιο κωδικός πρόσβασης για άνοιγμα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου κρυπτογράφηση αυτής της παρουσίασης και να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να το ανοίξετε.

 4. Στο πλαίσιο νέο κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον επτά χαρακτήρες και συμπεριλάβετε συνδυασμό κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, αριθμών και μη αλφαβητικούς χαρακτήρες όπως!, $, # και %. Μην συμπεριλαμβάνετε το όνομα του λογαριασμού ή άλλα προσωπικά στοιχεία.

 5. Στο πλαίσιο " Επαλήθευση ", πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός κωδικού πρόσβασης.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση  Κουμπί αποθήκευση .

  Συμβουλή: Για να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασης, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου κρυπτογράφηση αυτής της παρουσίασης και να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να ανοίξετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Απαίτηση κωδικού πρόσβασης για τροποποίηση παρουσίασης

Μπορείτε να προσθέσετε έναν κωδικό πρόσβασης, έτσι ώστε μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να τροποποιήσετε μια παρουσίαση. Μη εξουσιοδοτημένους χρήστες μπορεί να εξακολουθεί να ανοίξετε την παρουσίαση και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό όνομα αρχείου.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να προσθέσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή τους κωδικούς πρόσβασης.

 3. Στην περιοχή κωδικός πρόσβασης για τροποποίηση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απαιτείται κωδικός πρόσβασης για τροποποίηση αυτής της παρουσίασης.

 4. Στο πλαίσιο νέο κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον επτά χαρακτήρες και συμπεριλάβετε συνδυασμό κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, αριθμών και μη αλφαβητικούς χαρακτήρες όπως!, $, # και %. Μην συμπεριλαμβάνετε το όνομα του λογαριασμού ή άλλα προσωπικά στοιχεία.

 5. Στο πλαίσιο " Επαλήθευση ", πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός κωδικού πρόσβασης.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση  Κουμπί αποθήκευση .

  Συμβουλή: Για να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασης, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Απαιτείται κωδικός πρόσβασης για τροποποίηση αυτής της παρουσίασης, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης παρουσίασης

Προσοχή: Όταν αλλάζετε έναν κωδικό πρόσβασης για μια παρουσίαση, εγγραφή τον κωδικό πρόσβασης και να το διατηρείτε σε ασφαλές σημείο. Δυστυχώς, εάν έχετε χωρίς συγχρονισμό ή ξεχάσει έναν κωδικό πρόσβασης για μια εφαρμογή του Office, δεν υπάρχει τρόπος για τη Microsoft για να το ανακτήσετε. Η Microsoft δεν αποθηκεύσει αυτούς τους κωδικούς πρόσβασης. Που δεν θα είναι μπορεί να ανοίξει ή να αποκτήσει πρόσβαση στην παρουσίαση.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή τους κωδικούς πρόσβασης.

 3. Στην περιοχή κωδικός πρόσβασης για άνοιγμα ή κωδικός πρόσβασης για τροποποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.

 4. Στο πλαίσιο νέο κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης.

 5. Στο πλαίσιο " Επαλήθευση ", πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση  Κουμπί αποθήκευση .

Δείτε επίσης

Προστασία των προσωπικών δεδομένων σας

Άνοιγμα ενός αρχείου που έχει περιορισμένα δικαιώματα

Περιορισμός δικαιώματος για το περιεχόμενο σε ένα αρχείο

Πληροφορίες για τον περιορισμό της πρόσβασης με τη Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×