Μετεγκατάσταση του περιεχομένου του οργανισμού σας από το Docs.com

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές του Office 365. Εάν είστε μεμονωμένος χρήστης που έχει δημοσιεύσει προσωπικά έγγραφα ή αρχεία στο Docs.com, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας για το προσωπικό σας περιεχόμενο στο Docs.com ή ξεκινήστε με τις Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τερματισμό της υπηρεσίας Docs.com.


Αυτό το άρθρο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 25 Ιουλίου 2017

Η υπηρεσία Docs.com της Microsoft πρόκειται να καταργηθεί

Η Microsoft αποσύρει την υπηρεσία Docs.com την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και με το παρόν συμβουλεύουμε όλους τους χρήστες να μετακινήσουν το υπάρχον περιεχόμενό τους από το Docs.com σε άλλες πλατφόρμες αποθήκευσης και κοινής χρήσης αρχείων το συντομότερο δυνατό, καθώς το Docs.com δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο μετά από αυτή την ημερομηνία.

Παρόλο που η τοποθεσία Docs.com δεν θα αποσυρθεί πλήρως μέχρι το Δεκέμβριο, η δυνατότητα χρήσης ορισμένων δυνατοτήτων θα μειώνεται σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες. Ανατρέξτε στο θέμα Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τερματισμό της υπηρεσίας Docs.com για μια λωρίδα χρόνου με συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες η υπηρεσία θα περιορίζεται με αυξανόμενο ρυθμό όσον αφορά το εύρος και τις δυνατότητές της.

Οι πληροφορίες που παρέχονται παρακάτω περιγράφουν τα βήματα για την αυτόματη μετεγκατάσταση του περιεχομένου του οργανισμού σας από το Docs.com σε άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης ή κοινής χρήσης αρχείων.

Τι συμβαίνει με το περιεχόμενο στο Docs.com μετά τη μετεγκατάστασή του από την τοποθεσία;

Το περιεχόμενο από το Docs.com θα μετεγκατασταθεί στο OneDrive, με την εξαίρεση τυχόν σημειωματαρίων του OneNote που ίσως είχαν δημοσιεύσει προηγουμένως οι χρήστες σας στο Docs.com.

Ένας ειδικός φάκελος Docs.com θα δημιουργηθεί στο λογαριασμό OneDrive κάθε χρήστη, όπου θα αποθηκευτεί όλο το περιεχόμενο του Docs.com που μετεγκαταστάθηκε.

Τύπος περιεχομένου

Προορισμός μετεγκατάστασης

 • Έγγραφα του Word

 • Βιβλία εργασίας του Excel

 • Παρουσιάσεις του PowerPoint

 • Αρχεία PDF

 • Συλλογές του Docs.com

 • Κόσμοι του Minecraft

 • Αρχεία κειμένου (.c, .cs, .css, .cpp, .h, .htm, .html, .php, .js,

  .java, .m, .mm, .perl, .pl, .py, .rb, .sql, .ts, .txt, .xml)

OneDrive.com

 • Παρουσιάσεις του Sway

 • Χρονικά του Docs.com

 • Σελίδες πληροφοριών του Docs.com

Sway.com

Προσοχή: Μετά τη μετεγκατάσταση του περιεχομένου ενός χρήστη από το Docs.com, η σελίδα του χρήστη στο Docs.com θα είναι μόνο για ανάγνωση και δεν θα μπορεί πλέον να ενημερώσει ή να δημοσιεύσει περιεχόμενο στο Docs.com. Ωστόσο, ο χρήστης θα εξακολουθεί να μπορεί να κάνει λήψη του περιεχομένου του ή να διαγράψει το λογαριασμό του Docs.com.

Πώς μπορώ να ξεκινήσω τη μετεγκατάσταση του περιεχομένου Docs.com για τον οργανισμό μου;

Για να λειτουργήσει σωστά η αυτόματη μετεγκατάσταση, ο οργανισμός σας πρέπει να διαθέτει συνδρομή του OneDrive για επιχειρήσεις και στους χρήστες σας πρέπει να έχουν παρασχεθεί ατομικοί λογαριασμοί OneDrive.

Εάν δεν έχετε ήδη συνδρομή, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να αγοράσετε μια συνδρομή του OneDrive για επιχειρήσεις ή μπορείτε να επιλέξετε να ακολουθήσετε την εναλλακτική διαδικασία μετεγκατάστασης που περιγράφεται παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Σημαντικό: Η επιλογή αυτόματης μετεγκατάστασης του περιεχομένου Docs.com των χρηστών σας στο OneDrive θα είναι διαθέσιμη μόνο μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2017.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο θα μετεγκατασταθούν στον ατομικό λογαριασμό OneDrive κάθε χρήστη. Οι συνδέσεις στο αρχικό περιεχόμενο στο Docs.com θα ανακατευθύνονται στο OneDrive.

Για να ξεκινήσετε την αυτόματη μετεγκατάσταση, κάντε τα εξής:

 1. Στη σελίδα Μετεγκατάσταση περιεχομένου του Docs.com για τον οργανισμό σας, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη μετεγκατάστασης.

 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την επαλήθευση των δικαιωμάτων σας διαχειριστή μισθωτή και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε τη μετεγκατάσταση.

Η διαδικασία αυτόματης μετεγκατάστασης τώρα θα ενεργοποιηθεί για τον οργανισμό σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε περίπου 48 ώρες. Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση και το αποτέλεσμα της διαδικασίας μετεγκατάστασης επιστρέφοντας ξανά στη σελίδα Μετεγκατάσταση περιεχομένου του Docs.com για τον οργανισμό σας οποιαδήποτε στιγμή.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να επαληθεύσετε τη χρήση του Docs.com στον μισθωτή σας πριν από την εκτέλεση της αυτόματης μετεγκατάστασης, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος χρηστών και εγγράφων, για να δείτε μια λίστα με όλους τους χρήστες του Docs.com, καθώς και το περιεχόμενό τους.

Πώς μπορώ να μετεγκαταστήσω περιεχόμενο χρηστών από το Docs.com χωρίς συνδρομή του OneDrive για επιχειρήσεις;

Εάν ο οργανισμός σας δεν διαθέτει συνδρομή του OneDrive για επιχειρήσεις, εξετάστε το ενδεχόμενο να αγοράσετε μια συνδρομή εάν θέλετε να επωφεληθείτε από την αυτόματη μετεγκατάσταση του περιεχομένου Docs.com για όλους τους χρήστες σας.

Για να μετεγκαταστήσετε περιεχόμενο από το Docs.com χωρίς συνδρομή του OneDrive για επιχειρήσεις, θα πρέπει να καθοδηγήσετε τους χρήστες να μετεγκαταστήσουν μεμονωμένα το περιεχόμενό τους από το Docs.com.

Κάντε τα εξής:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία Docs.com για τον οργανισμό σας. Ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση της χρήσης της υπηρεσίας Docs.com στον οργανισμό σας για λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή συμμετοχής.

 2. Συμβουλεύστε κάθε χρήστη σας να συνδεθεί στο λογαριασμό του Docs.com με το λογαριασμό του οργανισμού και να κάνει λήψη του περιεχομένου του στην υπηρεσία αποθήκευσης ή κοινής χρήσης της επιλογής του. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, αυτό πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2017. Οι μεμονωμένοι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν να διαγράψουν το δικό τους λογαριασμό και περιεχόμενο Docs.com οποιαδήποτε στιγμή πριν από αυτή την ημερομηνία.

Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τυχόν αποτυχίες μετεγκατάστασης περιεχομένου;

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την κατάσταση και τα αποτελέσματα της μετεγκατάστασης περιεχομένου του οργανισμού σας, μεταβαίνοντας στη σελίδα Μετεγκατάσταση περιεχομένου Docs.com για τον οργανισμό σας. Σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να παρακολουθείτε τον αριθμό των χρηστών και των εγγράφων που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη μετεγκατάσταση.

Για να δείτε μηνύματα σφάλματος για οποιοδήποτε από τα έγγραφα ή τα αρχεία σας, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή αρχείου καταγραφής σφαλμάτων. Η ενέργεια αυτή ανοίγει μια λίστα με τα αρχεία και τα σφάλματά τους σε χωριστή καρτέλα του προγράμματος περιήγησης. Στη συνέχεια παρατίθενται οι προτάσεις μας για κάθε τύπο σφάλματος που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε:

Τύπος αποτυχίας

Προτεινόμενα βήματα

Το OneDrive δεν έχει ρυθμιστεί

Κάντε τα εξής:

Μόλις το OneDrive για επιχειρήσεις ρυθμιστεί για τον οργανισμό σας, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση μετεγκατάστασης.

Υπέρβαση του ορίου του χώρου αποθήκευσής σας στο OneDrive

Κάντε τα εξής:

 • Αυξήστε το όριο λογαριασμού του OneDrive για επιχειρήσεις για κάθε χρήστη που προσπαθεί να μετεγκαταστήσει περιεχόμενο από το Docs.com.

 • Ζητήστε από το χρήστη για τον οποίο εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος να διαγράψει οποιαδήποτε περιττά αρχεία που μπορεί να έχουν ήδη αποθηκευτεί στο λογαριασμό OneDrive που διαθέτει, έτσι ώστε το συνολικό όριο του χώρου αποθήκευσης να διατηρείται κάτω από το όριο του οργανισμού σας.

Όταν σταματήσει η υπέρβαση του ορίου χώρου αποθήκευσης του οργανισμού σας, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση μετεγκατάστασης.

Δεν υπάρχει λογαριασμός

Ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί οργανισμού που χρησιμοποιούνται για το Docs.com δεν είναι πλέον διαθέσιμοι. Σε αυτή την περίπτωση, το περιεχόμενο για τους συγκεκριμένους λογαριασμούς δεν μπορεί να μετεγκατασταθεί αυτόματα. Μπορείτε με μη αυτόματο τρόπο να κάνετε λήψη και να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας οποιουδήποτε περιεχομένου που έχει προηγουμένως δημοσιευτεί με την επιλογή Να επιτρέπεται σε άλλους χρήστες η λήψη του εγγράφου σας στο Docs.com. Εάν ο αρχικός κάτοχός του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν είχε προηγουμένως ενεργοποιήσει τη λήψη, τότε δεν μπορεί πλέον να δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας του περιεχομένου.

Μετεγκατάσταση που εκτελείται ήδη

Εάν ένας μεμονωμένος χρήστη έχει ξεκινήσει ήδη τη μετεγκατάσταση του περιεχομένου του στο OneDrive και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη αυτή η διαδικασία μετεγκατάστασης, η αυτόματη μετεγκατάσταση δεν θα ξεκινήσει για τον συγκεκριμένο χρήστη.

Άγνωστο σφάλμα

Προσωρινή προβλήματα δικτύου μπορεί να προκαλούν την αποτυχία της μετεγκατάστασης του περιεχομένου σας. Κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση μεταγκατάστασης για να προσπαθήσετε ξανά ή δοκιμάστε να ξεκινήσετε τη μετεγκατάσταση ξανά αργότερα.

Εάν αυτό το πρόβλημα δεν επιλυθεί, ζητήστε από οποιονδήποτε μεμονωμένο χρήστη του οποίου η αυτόματη μετεγκατάσταση δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί να ξεκινήσει με μη αυτόματο τρόπο τη μεμονωμένη μετεγκατάσταση του περιεχομένου του, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Μετεγκατάσταση προσωπικού περιεχομένου από το Docs.com.

Χρειάζομαι περισσότερη βοήθεια!

Εάν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσετε πριν από την απόσυρση της υπηρεσίας Docs.com ή εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη μετεγκατάσταση του περιεχομένου σας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση docssupport@microsoft.com (ίσως χρειαστεί να εκχωρήσετε στο πρόγραμμα περιήγησης το δικαίωμα ανοίγματος του προγράμματος-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά το πάτημα της σύνδεσης).

Εκτιμούμε ιδιαίτερα την υποστήριξή σας στην υπηρεσία και θα χαρούμε πολύ να σας παρέχουμε περαιτέρω βοήθεια σχετικά με αυτή τη μετάβαση.


Δείτε επίσης

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τερματισμό της υπηρεσίας Docs.com

Μετεγκατάσταση του προσωπικού σας περιεχομένου από το Docs.com

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×