Μετεγκατάσταση γραμματοκιβωτίων G Suite στο Office 365

Το θέμα Μετεγκατάσταση των γραμματοκιβωτίων IMAP στο Office 365 σάς παρέχει μια επισκόπηση της διαδικασίας μετεγκατάστασης. Διαβάστε το πρώτα και, όταν εξοικειωθείτε επαρκώς με τα περιεχόμενα εκείνου του άρθρου, επιστρέψτε στο παρόν θέμα για να μάθετε πώς μπορείτε να μετεγκαταστήσετε γραμματοκιβώτια από το Gmail του G Suite (πρώην Google Apps) στο Office 365. Για να ολοκληρώσετε τα βήματα της μετεγκατάστασης IMAP, πρέπει να είστε καθολικός διαχειριστής στο Office 365.

Αναζητάτε εντολές του Windows PowerShell; Ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του PowerShell για μετεγκατάσταση IMAP στο Office 365.

Θέλετε να κάνετε μετεγκατάσταση άλλων τύπων γραμματοκιβωτίων IMAP; Ανατρέξτε στο θέμα Μετεγκατάσταση άλλων τύπων γραμματοκιβωτίων IMAP στο Office 365 .

Μετεγκατάσταση από γραμματοκιβώτια του G Suite με το Κέντρο διαχείρισης Office 365

Για μετεγκατάσταση IMAP μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό εγκατάστασης που υπάρχει στο Κέντρο διαχείρισης Office 365. Ανατρέξτε στο θέμα Μετεγκατάσταση IMAP στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 για οδηγίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η μετεγκατάσταση IMAP θα μετεγκαταστήσει μόνο τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όχι τα στοιχεία του ημερολογίου και των επαφών. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν εισαγωγή των δικών τους μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των επαφών και των άλλων πληροφοριών του γραμματοκιβωτίου τους στο Office 365. Για να μάθετε πώς θα το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επαφών στο Office 365 για Επιχειρήσεις.

Για να συνδεθεί το Office 365 στο Gmail ή στο G Suite, όλοι οι κάτοχοι λογαριασμού θα πρέπει να δημιουργήσουν έναν κωδικό πρόσβασης εφαρμογής για να έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό τους. Αυτό συμβαίνει επειδή η Google θεωρεί το Outlook λιγότερο ασφαλή εφαρμογή και δεν θα επιτρέψει τη σύνδεση σε αυτό μόνο με έναν κωδικό πρόσβασης. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Προετοιμασία του λογαριασμού σας στο G Suite για σύνδεση στο Outlook και το Office 365. Επίσης πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες του G Suite μπορούν να ενεργοποιήσουν την επαλήθευση σε 2 βήματα.

Εργασίες μετεγκατάστασης Gmail

Η παρακάτω λίστα περιέχει τις εργασίες μετεγκατάστασης με τη σειρά που πρέπει να τις ολοκληρώσετε.

Σε αυτή την εργασία, θα επαληθεύσετε πρώτα στο Office 365 ότι είστε ο κάτοχος του τομέα που χρησιμοποιήσατε για τους λογαριασμούς του G Suite.

Σημειώσεις: 

 • Μια άλλη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε τον τομέα επωνυμία-εταιρείας.onmicrosoft.com που περιλαμβάνεται στη συνδρομή σας στο Office 365, αντί να χρησιμοποιήσετε τον δικό σας προσαρμοσμένο τομέα. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε απλώς να προσθέσετε χρήστες όπως περιγράφεται στο θέμα Δημιουργία χρηστών στο Office 365 και να παραλείψετε αυτή την εργασία.

 • Τα περισσότερα άτομα, ωστόσο, προτιμούν να χρησιμοποιήσουν τον δικό τους τομέα.

Η επαλήθευση τομέα είναι μια εργασία που θα πραγματοποιήσετε κατά την εγκατάσταση και ρύθμιση του Office 365. Κατά τη ρύθμιση, ο Οδηγός εγκατάστασης του Office 365 σάς παρέχει μια εγγραφή TXT που θα προσθέσετε στην υπηρεσία παροχής φιλοξενίας του τομέα σας. Ανατρέξτε στο θέμα Επαλήθευση του τομέα σας στο Office 365 για τα βήματα που πρέπει να ολοκληρώσετε στο Κέντρο διαχείρισης Office 365 και επιλέξτε ένα μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέων από τις δύο παρακάτω επιλογές για να δείτε πώς θα προσθέσετε την εγγραφή TXT που σας έδωσε η υπηρεσία παροχής φιλοξενίας DNS που χρησιμοποιείτε.

 • Η τρέχουσα υπηρεσία παροχής φιλοξενίας DNS που χρησιμοποιείτε είναι το Google.   Εάν έχετε αγοράσει τον τομέα σας από το Google και το Google είναι η υπηρεσία παροχής φιλοξενίας DNS που χρησιμοποιείτε, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες: Δημιουργία εγγραφών DNS όταν η διαχείριση του τομέα σας γίνεται από το Google.

 • Έχετε αγοράσει τον τομέα σας από άλλο μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέων.    Εάν έχετε αγοράσει τον τομέα σας από άλλη εταιρεία, παρέχουμε οδηγίες για πολλές δημοφιλείς υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας τομέων.

Μπορείτε να προσθέσετε τους χρήστες σας είτε καθέναν ξεχωριστά είτε πολλούς ταυτόχρονα.Όταν προσθέτετε χρήστες, μπορείτε επίσης να προσθέσετε άδειες χρήσης για αυτούς. Κάθε χρήστης πρέπει να έχει ένα γραμματοκιβώτιο στο Office 365 για να μπορέσετε να μετεγκαταστήσετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εκεί. Επίσης, χρειάζεται μια άδεια που θα περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα χρήσης του Exchange Online για να χρησιμοποιήσει το γραμματοκιβώτιό του.

Σημαντικό: Σε αυτό το σημείο έχετε επαληθεύσει ότι είστε ο κάτοχος του τομέα και έχετε δημιουργήσει τους χρήστες και τα γραμματοκιβώτια G Suite στο Office 365 με τον προσαρμοσμένο τομέα σας. Κλείστε τον οδηγό σε αυτό το βήμα. Μην προχωρήσετε στο βήμα Ρύθμιση τομέα μέχρι να μετεγκατασταθούν τα γραμματοκιβώτια του Gmail στο Office 365. Θα ολοκληρώσετε τα βήματα ρύθμισης στην εργασία 7, Δρομολόγηση του Gmail απευθείας στο Office 365.

Για αυτήν την εργασία, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο μετεγκατάστασης που θα περιέχει μια λίστα με τα γραμματοκιβώτια του Gmail για μετεγκατάσταση στο Office 365. Ο ευκολότερος τρόπος για να δημιουργήσετε το αρχείο μετεγκατάστασης είναι με χρήση του Excel, επομένως χρησιμοποιούμε το Excel σε αυτές τις οδηγίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Excel 2013, το Excel 2010 ή το Excel 2007.

Όταν δημιουργείτε το αρχείο μετεγκατάστασης, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε γραμματοκιβωτίου Gmail που θέλετε να μετεγκατασταθεί. Θεωρούμε ότι δεν γνωρίζετε τους κωδικούς πρόσβασης των χρηστών, επομένως πιθανότατα θα χρειαστεί να εκχωρήσετε προσωρινούς κωδικούς πρόσβασης (κάνοντας επαναφορά των κωδικών πρόσβασης) σε όλα τα γραμματοκιβώτια στη διάρκεια της μετεγκατάστασης. Για να επαναφέρετε τους κωδικούς πρόσβασης, πρέπει να είστε διαχειριστής στο G Suite.

Δεν χρειάζεται να κάνετε μετεγκατάσταση όλων των γραμματοκιβωτίων Gmail ταυτόχρονα. Μπορείτε να το κάνετε σε δέσμες εάν σας βολεύει. Μπορείτε να συμπεριλάβετε έως 50.000 γραμματοκιβώτια (μία γραμμή για κάθε χρήστη) στο αρχείο μετεγκατάστασης. Το αρχείο μπορεί να έχει μέγεθος έως 10 MB.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην κονσόλα διαχείρισης G Suite χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

 2. Μετά την είσοδο, επιλέξτε Users.

  Λίστα χρηστών στο κέντρο διαχείρισης Google.
 3. Επιλέξτε κάθε χρήστη, για να προσδιορίσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Σημειώστε τη διεύθυνση.

  Στοιχεία χρήστη στο κέντρο διαχείρισης Google Apps
 4. Πραγματοποιήστε είσοδο στο κέντρο διαχείρισης του Office 365 και επιλέξτε Χρήστες > Ενεργοί χρήστες. Να παρακολουθείτε τη στήλη Όνομα χρήστη. Θα χρησιμοποιήσετε αυτή την πληροφορία σε ένα λεπτό. Διατηρήστε επίσης το παράθυρο Κέντρο διαχείρισης Office 365 ανοιχτό.

  Στήλη "Όνομα χρήστη" στο κέντρο διαχείρισης του Office 365.
 5. Εκκινήστε το Excel.

 6. Χρησιμοποιήστε το ακόλουθο στιγμιότυπο οθόνης ως πρότυπο για να δημιουργήσετε το αρχείο μετεγκατάστασης στο Excel. Ξεκινήστε με τις επικεφαλίδες στη γραμμή 1. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνούν απόλυτα με την εικόνα και δεν περιέχουν κενά διαστήματα. Τα ακριβή ονόματα των επικεφαλίδων είναι:

  • EmailAddress στο κελί A1.

  • UserName στο κελί B1.

  • Password στο κελί C1.

   Επικεφαλίδες κελιών στο αρχείο μετεγκατάστασης του Excel
 7. Στη συνέχεια, εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για κάθε γραμματοκιβώτιο που θέλετε να μετεγκατασταθεί. Εισαγάγετε ένα γραμματοκιβώτιο ανά γραμμή.

  • Η Στήλη A είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του γραμματοκιβωτίου Office 365. Είναι αυτή που εμφανίζεται στη στήλη Όνομα χρήστη στην περιοχή Χρήστες > Ενεργοί χρήστες στο Κέντρο διαχείρισης Office 365.

  • Η Στήλη B είναι το όνομα εισόδου για το γραμματοκιβώτιο Gmail του χρήστη, για παράδειγμα, alberta@contoso.com.

  • Η Στήλη C είναι ο κωδικός πρόσβασης εφαρμογής για το γραμματοκιβώτιο Gmail του χρήστη. Η δημιουργία του κωδικού πρόσβασης εφαρμογής περιγράφεται στην ενότητα Μετεγκατάσταση από γραμματοκιβώτια του G Suite με το Κέντρο διαχείρισης του Office 365.

   Ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα αρχείου μετεγκατάστασης.
 8. Αποθηκεύστε το αρχείο ως αρχείο τύπου CSV και, στη συνέχεια, κλείστε το Excel.

  Εμφανίζει την επιλογή "Αποθήκευση ως CSV" στο Excel.

Για να κάνετε μετεγκατάσταση γραμματοκιβωτίων Gmail με επιτυχία, το Office 365 πρέπει να είναι συνδεδεμένο και να επικοινωνεί με το Gmail. Για να γίνει αυτό, το Office 365 χρησιμοποιεί ένα τελικό σημείο μετεγκατάστασης. Το "τελικό σημείο μετεγκατάστασης" είναι ένας τεχνικός όρος που περιγράφει τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία της σύνδεσης, ώστε να μπορείτε να μετεγκαταστήσετε τα γραμματοκιβώτια. Μπορείτε να δημιουργήσετε το τελικό σημείο μετεγκατάστασης σε αυτήν την εργασία.

 1. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Exchange.

 2. Στο EAC, επιλέξτε διαδοχικά Παραλήπτες > Μετεγκατάσταση > Περισσότερα Εικονίδιο Περισσότερα > Τελικά σημεία μετεγκατάστασης.

  Επιλέξτε τελικό σημείο μετεγκατάστασης.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία Εικονίδιο "Νέο" για να δημιουργήσετε ένα νέο τελικό σημείο μετεγκατάστασης.

 4. Στη σελίδα Επιλέξτε τον τύπο σημείου τέλους μετεγκατάστασης, επιλέξτε IMAP.

 5. Στη σελίδα Ρύθμιση παραμέτρων μετεγκατάστασης IMAP, ορίστε τη ρύθμιση Διακομιστής IMAP σε imap.gmail.com και διατηρήστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αμετάβλητες.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Η υπηρεσία μετεγκατάστασης χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις για να ελέγξει τη σύνδεση με το σύστημα Gmail. Εάν η σύνδεση λειτουργεί, ανοίγει η σελίδα Εισαγωγή γενικών πληροφοριών.

 7. Στη σελίδα Εισαγωγή γενικών πληροφοριών, πληκτρολογήστε ένα όνομα τελικού σημείου μετεγκατάστασης, για παράδειγμα, Δοκιμή5-τελικό σημείο. Αφήστε τα άλλα δύο πλαίσια κενά για να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες τιμές.

  Όνομα τελικού σημείου μετεγκατάστασης.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία για να δημιουργήσετε το τελικό σημείο μετεγκατάστασης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια δέσμη μετεγκατάστασης για τη μετεγκατάσταση ομάδων γραμματοκιβωτίων του Gmail στο Office 365 ταυτόχρονα. Η δέσμη αποτελείται από τα γραμματοκιβώτια του Gmail που αναφέρατε στο αρχείο μετεγκατάστασης στην προηγούμενη εργασία.

Συμβουλές: 

 • Μια καλή ιδέα είναι να δημιουργήσετε μια δοκιμαστική δέσμη μετεγκατάστασης με μικρό αριθμό γραμματοκιβωτίων για να δοκιμάσετε πρώτα τη διαδικασία.

 • Χρησιμοποιήστε αρχεία μετεγκατάστασης με τον ίδιο αριθμό γραμμών και εκτελέστε τις δέσμες σε παρόμοιες ώρες στη διάρκεια της ημέρας. Στη συνέχεια, συγκρίνετε τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης για κάθε δοκιμαστική δέσμη. Αυτό σας βοηθά να εκτιμήσετε πόσος χρόνος μπορεί να χρειαστεί για τη μετεγκατάσταση όλων των γραμματοκιβωτίων, το μέγεθος που θα πρέπει να έχει κάθε δέσμη μετεγκατάστασης και πόσες ταυτόχρονες συνδέσεις στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προέλευσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για εξισορρόπηση μεταξύ της ταχύτητας μετεγκατάστασης και του εύρους ζώνης Internet.

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, επιλέξτε Κέντρα διαχείρισης > Exchange.

  Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Exchange.
 2. Στο Κέντρο διαχείρισης του Exchange, επιλέξτε διαδοχικά Παραλήπτες > Μετεγκατάσταση.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές Δημιουργία Εικονίδιο "Νέο" > Μετεγκατάσταση στο Exchange Online.

  Επιλέξτε "Μετεγκατάσταση στο Exchange Online"
 4. Επιλέξτε Μετεγκατάσταση IMAP > Επόμενο.

 5. Στη σελίδα Επιλογή των χρηστών, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να καθορίσετε το αρχείο μετεγκατάστασης που δημιουργήσατε. Αφού επιλέξετε το αρχείο μετεγκατάστασης, αυτό ελέγχεται από το Office 365 προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι:

  • Δεν είναι κενό.

  • Χρησιμοποιεί μορφοποίηση διαχωρισμού με κόμματα.

  • Δεν περιέχει περισσότερες από 50.000 γραμμές.

  • Περιλαμβάνει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά στη γραμμή κεφαλίδων.

  • Περιέχει γραμμές με τον ίδιο αριθμό στηλών με τη γραμμή κεφαλίδων.

  Εάν κάποιος από τους ελέγχους αποτύχει, θα λάβετε ένα σφάλμα που περιγράφει την αιτία για την αποτυχία. Εάν λάβετε ένα σφάλμα, θα πρέπει να διορθώσετε το αρχείο μετεγκατάστασης και να επαναλάβετε την υποβολή για να δημιουργήσετε μια δέσμη μετεγκατάστασης.

 6. Αφού το Office 365 επικυρώσει το αρχείο μετεγκατάστασης, εμφανίζεται ο αριθμός των χρηστών που αναφέρονται στο αρχείο ως ο αριθμός των γραμματοκιβωτίων Gmail για τη μετεγκατάσταση.

  Νέα δέσμη μετεγκατάστασης με αρχείο CSV
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στη σελίδα Ορισμός τελικού σημείου μετεγκατάστασης, επιλέξτε το τελικό σημείο μετεγκατάστασης που δημιουργήσατε στο προηγούμενο βήμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 9. Στη σελίδα Ρύθμιση παραμέτρων μετεγκατάστασης IMAP, αποδεχτείτε τις προεπιλεγμένες τιμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 10. Στη σελίδα Ρύθμιση παραμέτρων μετεγκατάστασης IMAP, πληκτρολογήστε το όνομα (χωρίς κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες) της δέσμης μετεγκατάστασης στο πλαίσιο, για παράδειγμα, Δοκιμή5-μετεγκατάσταση. Το προεπιλεγμένο όνομα δέσμης μετεγκατάστασης που εμφανίζεται είναι το όνομα του αρχείου μετεγκατάστασης που καθορίσατε. Το όνομα της δέσμης μετεγκατάστασης εμφανίζεται στη λίστα στον πίνακα εργαλείων μετεγκατάστασης μετά τη δημιουργία της δέσμης μετεγκατάστασης.

  Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τα ονόματα των φακέλων που θέλετε να εξαιρέσετε από τη μετεγκατάσταση. Για παράδειγμα, Κοινόχρηστα, Ανεπιθύμητη αλληλογραφία και Διαγραμμένα. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη Εικονίδιο "Προσθήκη" για να τα προσθέσετε στη λίστα εξαιρέσεων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο επεξεργασίας Εικονίδιο "Προσθήκη" για να αλλάξετε ένα όνομα φακέλου και το εικονίδιο κατάργησης Κατάργηση εικονιδίου για να διαγράψετε το όνομα του φακέλου.

  Παράθυρο διαλόγου "Ρύθμιση παραμέτρων μετακίνησης"
 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο

 12. Στη σελίδα Έναρξη της δέσμης, κάντε τα εξής:

  • Επιλέξτε Αναζήτηση για να στείλετε ένα αντίγραφο των αναφορών μετεγκατάστασης σε άλλους χρήστες. Από προεπιλογή, οι αναφορές μετεγκατάστασης αποστέλλονται σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στις αναφορές μετεγκατάστασης από τη σελίδα ιδιοτήτων της δέσμης μετεγκατάστασης.

  • Επιλέξτε Αυτόματη έναρξη της δέσμης > νέα. Η μετεγκατάσταση ξεκινά αμέσως με την κατάσταση Συγχρονισμός.

   Η δέσμη μετεγκατάστασης συγχρονίζεται

Σημείωση: Εάν η κατάσταση εμφανίζει την ένδειξη Συγχρονισμός για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να υφίστανται περιορισμοί εύρους ζώνης που έχουν οριστεί από την Google. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Περιορισμοί εύρους ζώνης.

Επαλήθευση της επιτυχημένης ολοκλήρωσης της μετεγκατάστασης

 • Στο Κέντρο διαχείρισης του Exchange, επιλέξτε Παραλήπτες > Μετεγκατάσταση. Επαληθεύστε ότι η δέσμη εμφανίζεται στον πίνακα εργαλείων μετεγκατάστασης. Εάν η μετεγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η κατάσταση είναι: Έγινε συγχρονισμός.

 • Εάν αυτή η εργασία αποτύχει, ελέγξτε τις σχετικές αναφορές κατάστασης γραμματοκιβωτίου για συγκεκριμένα σφάλματα και ελέγξτε ξανά ότι το αρχείο μετεγκατάστασης έχει τη σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Office 365 στη στήλη EmailAddress.

Επαλήθευση της επιτυχημένης μετεγκατάστασης γραμματοκιβωτίου στο Office 365

 • Ζητήστε από τους χρήστες που μετεγκαταστάθηκαν να ολοκληρώσουν τις ακόλουθες εργασίες:

  • Μεταβείτε στη σελίδα εισόδου του Office 365 και πραγματοποιήστε είσοδο με το όνομα χρήστη και τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης.

  • Ενημερώστε τον κωδικό πρόσβασης και καθορίστε τη ζώνη ώρας. Είναι σημαντικό να επιλέξετε τη σωστή ζώνη ώρας, για να βεβαιωθείτε ότι το ημερολόγιο και οι ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι σωστές.

  • Όταν ανοίξει το Outlook Web App, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν άλλο χρήστη του Office 365, για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Επιλέξτε Outlook και βεβαιωθείτε ότι όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι φάκελοι είναι εκεί.

Παρόλο που αυτή η εργασία είναι προαιρετική, μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή καθυστερήσεων στη λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα νέα γραμματοκιβώτια του Office 365.

Όταν τα άτομα εκτός της εταιρείας σάς στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους δεν ελέγχουν πού στέλνουν αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε φορά. Αντίθετα, τα συστήματά τους αποθηκεύουν τη θέση του συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας με βάση μια ρύθμιση στο διακομιστή DNS σας που είναι γνωστός και ως χρόνος διατήρησης (time-to-live, TTL). Εάν αλλάξετε τη θέση του συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας πριν από τη λήξη του TTL, το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα επιχειρεί να στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παλιά θέση πριν αντιληφθεί ότι η θέση έχει αλλάξει. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση παράδοσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ένας τρόπος για να το αποφύγετε αυτό είναι να μειώσετε την τιμή TTL που παρέχει ο διακομιστής DNS σε διακομιστές εκτός της εταιρείας σας. Με αυτόν τον τρόπο, οι άλλες εταιρείες ανανεώνουν τη θέση του συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας πιο συχνά.

Τα περισσότερα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ζητούν να γίνεται ενημέρωση κάθε μία ώρα, εάν έχει οριστεί ένα σύντομο χρονικό διάστημα όπως 3.600 δευτερόλεπτα (μία ώρα). Συνιστάται να ρυθμίσετε το διάστημα τουλάχιστον σε αυτήν τη χαμηλή τιμή, πριν να ξεκινήσετε τη μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η ρύθμιση παρέχει σε όλα τα συστήματα που σας στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αρκετό χρόνο για την επεξεργασία της αλλαγής. Στη συνέχεια, όταν κάνετε την τελική μετάβαση στο Office 365, μπορείτε να αλλάξετε πάλι τη ρύθμιση TTL σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το σημείο όπου μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση TTL είναι στην εγγραφή ανταλλαγής αλληλογραφίας του συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, που ονομάζεται επίσης εγγραφή MX. Αυτή φιλοξενείται στο DNS που είναι άμεσα προσβάσιμο από το Internet. Εάν έχετε περισσότερες από μία εγγραφές MX, πρέπει να αλλάξετε την τιμή σε κάθε εγγραφή σε 3.600 δευτερόλεπτα ή λιγότερο.

Μην ανησυχείτε εάν παραλείψετε αυτήν την εργασία. Μπορεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να καθυστερήσει περισσότερο να εμφανιστεί στα νέα σας γραμματοκιβώτια Office 365, αλλά στο τέλος θα ληφθεί εκεί.

Εάν χρειαστείτε βοήθεια για τη ρύθμιση των παραμέτρων του DNS, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία εγγραφών DNS για το Office 365 όταν διαχειρίζεστε τις εγγραφές σας DNS.

Τα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιούν μια εγγραφή DNS που ονομάζεται εγγραφή MX για να εντοπίζουν πού θα γίνεται η παράδοση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά τη διαδικασία μετεγκατάστασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η εγγραφή MX υποδείκνυε το σύστημα Gmail σας. Τώρα που έχετε ολοκληρώσει τη μετεγκατάσταση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Office 365, είναι ώρα να κατευθύνετε την εγγραφή MX στο Office 365. Αφού αλλάξετε την εγγραφή MX ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στους χρήστες του προσαρμοσμένου τομέα σας παραδίδονται στα γραμματοκιβώτια του Office 365

Για πολλές υπηρεσίες παροχής DNS, υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για την αλλαγή της εγγραφής MX. Ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία εγγραφών DNS για το Office 365 όταν διαχειρίζεστε τις εγγραφές σας DNS. Εάν η υπηρεσία παροχής DNS που χρησιμοποιείτε δεν περιλαμβάνεται σε αυτές ή εάν θέλετε να ρίξετε μια ματιά στις γενικές οδηγίες, παρέχονται επίσης γενικές οδηγίες για την εγγραφή MX. Ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία εγγραφών DNS σε οποιαδήποτε υπηρεσία παροχής φιλοξενίας DNS για το Office 365.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός σας.

 2. Επιλέξτε Εγκατάσταση > Τομείς.

 3. Επιλέξτε τον τομέα σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιδιόρθωση ζητημάτων.

  Η κατάσταση εμφανίζεται ως Επιδιόρθωση θεμάτων, επειδή ο οδηγός διακόπηκε για να μπορέσετε να κάνετε μετεγκατάσταση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Gmail στο Office 365 σας πριν να αλλάξετε την εγγραφή MX.

  Τομέας που πρέπει να διορθωθεί.
 4. Για κάθε τύπο εγγραφής DNS που χρειάζεται να προσθέσετε, επιλέξτε Τι θα διορθώσετε; και ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε τις εγγραφές για τις υπηρεσίες του Office 365.

 5. Αφού έχετε προσθέσει όλες τις εγγραφές, θα δείτε ένα μήνυμα ότι ο τομέας σας έχει ρυθμιστεί σωστά: Το Contoso.com έχει ρυθμιστεί σωστά. Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια.

Μπορεί να χρειαστούν έως και 72 ώρες για να αναγνωρίσουν τα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών και των συνεργατών σας την τροποποιημένη εγγραφή MX. Περιμένετε τουλάχιστον 72 ώρες πριν διακόψετε το συγχρονισμό με το Gmail.

Κατά την τελευταία εργασία, ενημερώσατε την εγγραφή MX για τον τομέα σας. Τώρα είναι ώρα να βεβαιωθείτε ότι όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δρομολογούνται στο Office 365. Μετά την επαλήθευση, μπορείτε να διαγράψετε τη δέσμη μετεγκατάστασης και να διακόψετε το συγχρονισμό μεταξύ Gmail και Office 365. Πριν να εκτελέσετε αυτό το βήμα:

 • Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες σας χρησιμοποιούν το Office 365 αποκλειστικά για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μετά τη διαγραφή της δέσμης μετεγκατάστασης, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στα γραμματοκιβώτια του Gmail δεν αντιγράφονται στο Office 365. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες δεν μπορούν να λάβουν αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επομένως βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες έχουν μεταφερθεί στο νέο σύστημα.

 • Αφήστε τη δέσμη μετεγκατάστασης να εκτελεστεί για τουλάχιστον 72 ώρες πριν από τη διαγραφή της. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο πιθανό να συμβούν τα δύο παρακάτω πράγματα:

  • Τα γραμματοκιβώτια του Gmail και τα γραμματοκιβώτια του Office 365 έχουν συγχρονιστεί τουλάχιστον μία φορά (συγχρονίζονται μία φορά την ημέρα).

  • Τα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών και των συνεργατών σας έχουν αναγνωρίσει τις αλλαγές των εγγραφών MX και στέλνουν τώρα κανονικά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στα γραμματοκιβώτια του Office 365.

Όταν διαγράφετε τη δέσμη μετεγκατάστασης, η υπηρεσία μετεγκατάστασης εκκαθαρίζει οποιεσδήποτε εγγραφές που σχετίζονται με τη δέσμη μετεγκατάστασης και την καταργεί από τον πίνακα εργαλείων μετεγκατάστασης.

Διαγραφή δέσμης μετεγκατάστασης

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης του Exchange, επιλέξτε διαδοχικά Παραλήπτες > Μετεγκατάσταση.

 2. Στον πίνακα εργαλείων μετεγκατάστασης, επιλέξτε τη δέσμη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Πώς μπορείτε να γνωρίζετε ότι αυτό είχε αποτέλεσμα;

 • Στο Κέντρο διαχείρισης του Exchange, μεταβείτε στις επιλογές Παραλήπτες > Μετεγκατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι η δέσμη μετεγκατάστασης δεν εμφανίζεται πλέον στον πίνακα εργαλείων μετεγκατάστασης.

Μετά την μετεγκατάσταση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, οι χρήστες μπορούν να εισαγάγουν στο Outlook το ημερολόγιο και τις επαφές Gmail τους:

Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Ήταν χρήσιμα αυτά τα βήματα; Εάν ναι, ενημερώστε μας στο κάτω μέρος αυτού του θέματος. Εάν δεν ήταν χρήσιμα και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη μετεγκατάσταση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ενημερώστε μας και θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας για να ελέγξουμε προσεκτικά τα βήματα.

Σχετικά θέματα

Μετεγκατάσταση IMAP στο κέντρο διαχείρισης του Office 365
Μετεγκατάσταση των γραμματοκιβωτίων IMAP στο Office 365
Τρόποι μετεγκατάστασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Office 365

Συμβουλές για τη βελτιστοποίηση των μετεγκαταστάσεων IMAP

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×