Μετατροπή μιας βάσης δεδομένων της Access 2007 σε μορφή αρχείου προηγούμενης έκδοσης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν δημιουργήσατε μια βάση δεδομένων σε μορφή αρχείου της Microsoft Office Access 2007 (.accdb), αλλά θέλετε να μοιραστείτε τη βάση δεδομένων με άτομα που χρησιμοποιούν προηγούμενες εκδόσεις της Access, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να μετατρέψετε τη βάση δεδομένων σε μορφή αρχείου προηγούμενης έκδοσης χρησιμοποιώντας την εντολή Αποθήκευση ως. Το παρόν άρθρο περιγράφει τα βήματα για τη μετατροπή μιας βάσης δεδομένων σε μορφή αρχείου προηγούμενης έκδοσης και αναλύει ορισμένους από τους παράγοντες που εμποδίζουν τη μετατροπή μιας βάσης δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Μετατροπή μιας βάσης δεδομένων Access 2007 σε παλαιότερη μορφή αρχείου

Παράγοντες που αποτρέπουν τη μετατροπή σε παλαιότερη μορφή αρχείου

Μετατροπή μιας βάσης δεδομένων της Access 2007 σε μορφή αρχείου προηγούμενης έκδοσης

Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο μιας βάσης δεδομένων της Access 2007 σε μια μορφή αρχείου που καθορίζετε εσείς, κάντε τα εξής:

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση ως.

  Σημείωση: Εάν τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο επιλεγμένο στο Παράθυρο περιήγησης, ενδεχομένως η εντολή Αποθήκευση ως να μην είναι διαθέσιμη (εμφανίζεται απενεργοποιημένη). Ωστόσο, τα στοιχεία στο δευτερεύον μενού εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα.

 2. Στην περιοχή Αποθήκευση της βάσης δεδομένων σε άλλη μορφή, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της βάσης δεδομένων σε μια μορφή που να μπορείτε να την ανοίξετε χρησιμοποιώντας την Access 2002 ή νεότερη έκδοση, κάντε κλικ στην επιλογή Βάση δεδομένων Access 2002 - 2003.

  • Για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της βάσης δεδομένων σε μια μορφή που να μπορείτε να την ανοίξετε χρησιμοποιώντας την Access 2000 ή νεότερη έκδοση, κάντε κλικ στην επιλογή Βάση δεδομένων Access 2000.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο της βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Η Access κλείνει την αρχική βάση δεδομένων και ανοίγει ένα νέο αντίγραφο της βάσης δεδομένων στη μορφή που καθορίσατε. Οποιεσδήποτε αλλαγές κάνετε στη βάση δεδομένων επηρεάζουν μόνο το νέο αντίγραφο. Για να κάνετε αλλαγές στην αρχική βάση δεδομένων, πρέπει να ανοίξετε ξανά την αρχική βάση δεδομένων.

Σημείωση: Για να μετατρέψετε μια βάση δεδομένων της Access 2007 σε μια μορφή αρχείου συμβατή με Access 97 ή προηγούμενη έκδοση, πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσετε την Access 2007 για να μετατρέψετε τη βάση δεδομένων σε μορφή αρχείου της Access 2000 ή σε μορφή αρχείου Access 2002 - 2003. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προηγούμενη έκδοση της Access για να μετατρέψετε τη βάση δεδομένων στη μορφή που θέλετε. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας την εντολή Μετατροπή βάσης δεδομένων στην Access 2003, μπορείτε να μετατρέψετε μια βάση δεδομένων της Access 2000 ή μια βάση δεδομένων της Access 2002 - 2003 σε μορφή αρχείου Access 97.

Αρχή της σελίδας

Παράγοντες που εμποδίζουν τη μετατροπή σε προηγούμενη μορφή αρχείου

Ορισμένοι νέοι τύπου δεδομένων και δυνατότητες είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μόνο στη μορφή αρχείου Access 2007 και δεν υποστηρίζονται από προηγούμενες εκδόσεις της Access. Εάν η βάση δεδομένων σας περιέχει οποιαδήποτε από αυτές τις δυνατότητες και προσπαθήσετε να την αποθηκεύσετε ως βάση δεδομένων προηγούμενης έκδοσης, η Access εμφανίζει ένα μήνυμα και δεν τροποποιεί τη βάση δεδομένων. Η παρακάτω λίστα περιγράφει τους παράγοντες που εμποδίζουν τη μετατροπή σε μια μορφή αρχείου προηγούμενης έκδοσης:

 • Χρήση νέων τύπων δεδομένων ή ρυθμίσεων ιδιοτήτων πεδίων    Οι παρακάτω νέοι τύποι δεδομένων και οι ρυθμίσεις ιδιοτήτων πεδίων δεν υποστηρίζονται από προηγούμενες εκδόσεις της Access:

  • Πεδία αναζήτησης πολλών τιμών (πεδία αναζήτησης στα οποία το σύνολο ιδιοτήτων Δυνατότητα πολλών τιμών έχει την τιμή Ναι)

  • Ο τύπος δεδομένων "Συνημμένο"

  • Πεδία υπομνήματος παρακολούθησης ιστορικού (πεδία υπομνήματος στα οποία το σύνολο ιδιοτήτων Μόνο προσάρτηση έχει την τιμή Ναι)

   Δεν μπορείτε να μετατρέψετε τη βάση δεδομένων εάν δεν διορθώσετε τη βάση δεδομένων έτσι, ώστε να μην χρησιμοποιεί πλέον αυτές τις δυνατότητες.

   Σημείωση: Μπορείτε να μετατρέψετε μια βάση δεδομένων που περιέχει πεδία υπομνήματος εμπλουτισμένου κειμένου (πεδία υπομνήματος στα οποία το σύνολο ιδιοτήτων Μορφή κειμένου έχει την τιμή Εμπλουτισμένο κείμενο). Ωστόσο, οι εκδόσεις της Access που είναι προγενέστερες της Access 2007 δεν ερμηνεύουν το πεδίο ως "Εμπλουτισμένο κείμενο". Εάν υπάρχει μορφοποίηση εμπλουτισμένου κειμένου στα δεδομένα της Access 2007, το κείμενο εμφανίζεται με ετικέτες HTML αντί της μορφοποίησης σε προηγούμενες εκδόσεις της Access, όπως στο παρακάτω παράδειγμα.

Αρχικό εμπλουτισμένου εντολές t

Κείμενο όπως προβάλλεται σε προηγούμενες εκδόσεις της Access

Αυτό είναι ένα παράδειγμα.

<div><strong><em>This is an example.</em></strong></div>

 • Συνδέσεις σε εξωτερικά αρχεία που δεν υποστηρίζονται από προηγούμενες εκδόσεις της Access    Στην Access 2007, μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε διάφορους τύπους δεδομένων που δεν υποστηρίζονται από προηγούμενες εκδόσεις της Access. Αυτοί οι τύποι δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Πίνακες σε άλλες βάσεις δεδομένων της Access 2007

  • Φύλλα εργασίας του Microsoft Office Excel 2007

  • Λίστες των υπηρεσιών Microsoft Windows SharePoint Services

   Εάν η βάση δεδομένων σας περιέχει συνδέσεις σε πηγές δεδομένων αυτών των τύπων, πρέπει να διαγράψετε αυτές τις συνδέσεις πριν να μετατρέψετε τη βάση δεδομένων σε μια μορφή αρχείου προγενέστερη της Access 2007. Μία λύση είναι η εισαγωγή των δεδομένων αντί για τη σύνδεσή τους, ώστε αυτά τα δεδομένα να περιέχονται στην ίδια τη βάση δεδομένων της Access. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή δεδομένων σε μια βάση δεδομένων της Access 2007, κάντε κλικ στις συνδέσεις που θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης σε αυτό το άρθρο.

 • Κρυπτογράφηση βάσης δεδομένων    Η Access 2007 χρησιμοποιεί μια νέα μέθοδο προστασίας με κωδικό πρόσβασης η οποία δεν είναι συμβατή με προηγούμενες εκδόσεις της Access. Εάν προσθέσετε έναν κωδικό πρόσβασης σε μια βάση δεδομένων της Access 2007 χρησιμοποιώντας την εντολή Κρυπτογράφηση με κωδικό πρόσβασης (διαθέσιμη στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων), πρέπει πρώτα να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασης πριν να μετατρέψετε τη βάση δεδομένων σε μορφή αρχείου προηγούμενης έκδοσης.

  Για να αναιρέσετε την κρυπτογράφηση της βάσης δεδομένων, κάντε τα εξής:

  1. Στην καρτέλα " Εργαλεία βάσης δεδομένων ", στην ομάδα " Εργαλεία βάσης δεδομένων ", κάντε κλικ στην επιλογή Αποκρυπτογράφηση βάσης δεδομένων.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Ακύρωση κωδικού πρόσβασης στη βάση δεδομένων, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκε για την κρυπτογράφηση της βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×