Μετατροπή ενός στοιχείου ελέγχου σε απαιτούμενο

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν θέλετε να απαιτείται από τους χρήστες για να εισαγάγετε μια τιμή σε μια στοιχείο ελέγχου κατά τη συμπλήρωση της φόρμας, πρέπει να κάνετε το πεδίο που είναι δεσμευμένο το στοιχείο ελέγχου σε ένα απαιτούμενο πεδίο. Για παράδειγμα, για να εξασφαλίσετε ότι ο χρήστης επιλέγει ένα πλαίσιο ελέγχου για να υποδείξετε συμμόρφωσης μιας άδειας χρήσης, μπορείτε να κάνετε το πεδίο που σχετίζεται με το πλαίσιο ελέγχου απαιτούμενο πεδίο.

Ανάλογα με τη διαδικασία που χρησιμοποιείτε για μετατρέψετε ένα στοιχείο ελέγχου σε απαιτούμενο και εφόσον ο χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας σας χρησιμοποιώντας πρόγραμμα περιήγησης στο Web, το απαιτούμενο στοιχείο ελέγχου ενδέχεται να εμφανίζεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Ως τυπικό μήνυμα σφάλματος, το οποίο αποτελείται από ένα κόκκινο αστερίσκο ή διακεκομμένο κόκκινο περίγραμμα και μια Συμβουλή οθόνης η οποία θα αναγράφει Δεν είναι δυνατό να είναι κενό.

 • Ως προσαρμοσμένο μήνυμα σφάλματος, το οποίο θα εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου.

Σε αυτό το άρθρο

Ζητήματα συμβατότητας

Εμφανίζεται ένα τυπικό μήνυμα σφάλματος όταν ένα στοιχείο ελέγχου είναι κενή

Εμφανίζεται ένα προσαρμοσμένο μήνυμα σφάλματος όταν ένα στοιχείο ελέγχου είναι κενή

Προβλέψεις συμβατότητας

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας στο InfoPath, μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία συμβατότητας συγκεκριμένες για να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Όταν ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης είναι δημοσιευμένο σε διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services και, στη συνέχεια, δυνατότητα προγράμματος περιήγησης, φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας μπορούν να προβληθούν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, ορισμένα στοιχεία ελέγχου δεν είναι διαθέσιμες στο παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου, επειδή δεν μπορούν να εμφανιστούν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web.

Ορισμένες δυνατότητες επικύρωσης δεδομένων λειτουργούν διαφορετικά σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, από ό, τι στο InfoPath. Για παράδειγμα, κατά την προσθήκη επικύρωσης δεδομένων σε ένα στοιχείο ελέγχου, μπορείτε να δημιουργήσετε επεξηγηματικό κείμενο που θα εμφανίζεται όταν ένας χρήστης εισάγει μη έγκυρα δεδομένα σε αυτό το στοιχείο ελέγχου. Μπορείτε να έχετε αυτό το επεξηγηματικό κείμενο εμφανίζεται σε μια συμβουλή οθόνης και, προαιρετικά επιτρέπουν στους χρήστες για να εμφανίσετε μια ειδοποίηση που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, ή μπορείτε να ορίσετε την ειδοποίηση εμφανίζονται αυτόματα όταν ένας χρήστης εισάγει μη έγκυρα δεδομένα. Οι προειδοποιήσεις δεν εμφανίζονται αυτόματα για φόρμες που προβάλλονται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, αλλά οι χρήστες μπορούν να εξακολουθεί να δείτε τη συμβουλή οθόνης και προαιρετικά εμφανίζεται μια ειδοποίηση που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες.

Λίστα στοιχείων ελέγχου που μπορούν να οριστούν ως απαιτούμενα πεδία

Ο παρακάτω πίνακας αναγράφει τα στοιχεία ελέγχου του Microsoft Office InfoPath 2007 που μπορούν να οριστούν ως απαιτούμενα και υποδεικνύει εάν το συγκεκριμένο στοιχείο ελέγχου είναι διαθέσιμο για πρότυπα φόρμας που είναι συμβατά με πρόγραμμα περιήγησης.

Στοιχεία ελέγχου που υποστηρίζουν την επικύρωση δεδομένων

Διατίθενται για πρότυπα φόρμας που είναι συμβατά με πρόγραμμα περιήγησης;

Πλαίσιο ελέγχου

Ναι

Επιλογή ημερομηνίας

Ναι

Πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας

Ναι

Πλαίσιο λίστας

Ναι

Κουμπί επιλογής

Ναι

Πλαίσιο κειμένου

Ναι

Πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου

Ναι

Κουκκίδες, αρίθμηση ή απλή λίστα

Όχι

Σύνθετο πλαίσιο

Όχι

Σημείωση: Τα περισσότερα στοιχεία ελέγχου που υποστηρίζουν που ορίζεται ως απαιτούμενη έχουν ένα πλαίσιο ελέγχου δεν είναι κενά στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου. Εάν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, μπορείτε να κάνετε το πεδίο που σχετίζεται με που ελέγχουν απαιτούμενο πεδίο. Ωστόσο, το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου δεν διαθέτει ένα πλαίσιο ελέγχου δεν είναι κενό, ώστε να πρέπει να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα σφάλματος για αυτό, ακολουθώντας τη διαδικασία "Εμφάνιση ένα προσαρμοσμένο μήνυμα σφάλματος όταν ένα στοιχείο ελέγχου παραμένει κενό" παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση τυπικού μηνύματος σφάλματος όταν ένα στοιχείο ελέγχου παραμένει κενό

Τα περισσότερα στοιχεία ελέγχου που υποστηρίζουν που ορίζεται ως απαιτούμενη έχουν ένα πλαίσιο ελέγχου δεν είναι κενά στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου. Εάν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, κάνετε το πεδίο για το στοιχείο ελέγχου απαιτούμενο πεδίο.

Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου δεν μπορεί να είναι κενό ή εάν δεν εμφανίζεται το πλαίσιο ελέγχου, πρέπει να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα σφάλματος.

 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου που θέλετε να μετατρέψετε σε απαιτούμενο.

 2. Στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 4. Στην περιοχή Επικύρωση και κανόνες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δεν είναι δυνατό να είναι κενό.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση προσαρμοσμένου μηνύματος σφάλματος όταν ένα στοιχείο ελέγχου παραμένει κενό

 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου για το οποίο θέλετε να εμφανίσετε το προσαρμοσμένο μήνυμα σφάλματος.

 2. Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Επικύρωση δεδομένων.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη.

 4. Στο πρώτο πλαίσιο στην περιοχή Εάν είναι αληθής αυτή η συνθήκη, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή πεδίου ή ομάδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πεδίο ή την ομάδα με την οποία είναι συνδεδεμένο το στοιχείο ελέγχου.

 5. Στο δεύτερο πλαίσιο, κάντε κλικ στην επιλογή Είναι κενό.

 6. Για να εμφανίζεται αυτόματα ένα μήνυμα παραθύρου διαλόγου όταν ο χρήστης αφήνει ένα στοιχείο ελέγχου κενό, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Άμεση εμφάνιση μηνυμάτων παραθύρου διαλόγου, όταν οι χρήστες εισάγουν δεδομένα που δεν είναι έγκυρα.

  Σημείωση: Επειδή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web δεν είναι δυνατή η αυτόματη εμφάνιση μηνυμάτων παραθύρου διαλόγου, ο χρήστης που θα συμπληρώσει τη φόρμα χρησιμοποιώντας πρόγραμμα περιήγησης στο Web θα βλέπει μόνο τη συμβουλή οθόνης.

 7. Στο πλαίσιο Συμβουλή οθόνης, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται όταν ένας χρήστης σημεία στο στοιχείο ελέγχου ή κάνει δεξιό κλικ στο στοιχείο ελέγχου.

 8. Στο πλαίσιο Μήνυμα, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου είτε άμεσα είτε όταν ο χρήστης ζητάει περισσότερες πληροφορίες.

  Σημείωση: Η συμβουλή οθόνης για σφάλμα επικύρωσης δεδομένων δεν θα εμφανίζονται για στοιχεία ελέγχου που υπάρχει επίσης ένα προεπιλεγμένο σύνολο συμβουλή οθόνης στην καρτέλα για προχωρημένους του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου. Αυτή η συμπεριφορά σάς βοηθά να διασφαλίσετε ότι το όνομα του στοιχείου ελέγχου με ακρίβεια μεταφέρονται σε χρήστες που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×