Μετατροπή ενός βιβλίου εργασίας του Excel σε πρότυπο φόρμας του InfoPath

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν βιβλία εργασίας του Microsoft Office Excel ως φόρμες για τη συλλογή δεδομένων. Αυτά τα βιβλία εργασίας συνήθως περιλαμβάνουν κενά κελιά για τους χρήστες για να εισαγάγετε δεδομένα. Μπορείτε να μετατρέψετε ένα βιβλίο εργασίας σε ένα πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath, χρησιμοποιώντας τον Οδηγό εισαγωγής του InfoPath. Κατά τη μετατροπή ενός βιβλίου εργασίας σε ένα πρότυπο φόρμας, οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από δυνατότητες του InfoPath όπως επικύρωση σχήματος, δυναμικά στοιχεία ελέγχου, όπως επαναλαμβανόμενους ενότητες και επιχειρηματικής λογικής όπως η επικύρωση δεδομένων. Επιπλέον, μπορείτε να διαθέσετε του προτύπου φόρμας σε ευρύτερο ακροατήριο, δημιουργώντας ένα πρότυπο φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης. Για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης, θα πρέπει να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης σε διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services. Φόρμες που βασίζονται σε πρότυπα φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης μπορούν να συμπληρωθούν με ένα πρόγραμμα περιήγησης Web.

Όταν μετατρέπετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel σε πρότυπο φόρμας του InfoPath, χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη ρύθμιση στον Οδηγό εισαγωγής, το πρότυπο φόρμας που προκύπτει περιέχει τη διάταξη του βιβλίου εργασίας του Excel. Επιπλέον, τα κελιά στο βιβλίο εργασίας του Excel που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις μετατρέπονται αυτόματα σε στοιχεία ελέγχου πλαισίου κειμένου που οι χρήστες μπορούν να εισάγουν δεδομένα. Για παράδειγμα, εάν ένα κελί είναι μορφοποιημένο για να εμφανίσετε ένα περίγραμμα σε όλες τις πλευρές, στη συνέχεια, αυτό το κελί μετατρέπεται σε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου στο πρότυπο φόρμας που προκύπτει. Εάν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση του Οδηγού εισαγωγής, μπορείτε να επιλέξετε για να συμπεριλάβετε μόνο τη διάταξη κατά την εισαγωγή του βιβλίου εργασίας του Excel ή για να μετατρέψετε μόνο ορισμένους τύπους κελιών σε στοιχεία ελέγχου.

Σε αυτό το άρθρο εξηγεί τις βασικές έννοιες και τη διαδικασία για τη μετατροπή του βιβλίου εργασίας του Excel σε πρότυπο φόρμας του InfoPath, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων και των ρυθμίσεων που δεν υποστηρίζονται κατά τη διαδικασία μετατροπής.

Σε αυτό το άρθρο

Σχετικά με τη μετατροπή του βιβλίου εργασίας του Excel σε πρότυπο φόρμας του InfoPath

Δυνατότητες και τις ρυθμίσεις που δεν υποστηρίζονται πλήρως κατά τη μετατροπή

Μετατροπή ενός βιβλίου εργασίας του Excel σε πρότυπο φόρμας του InfoPath

Σχετικά με τη μετατροπή του βιβλίου εργασίας του Excel σε πρότυπο φόρμας του InfoPath

Όταν μετατρέπετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel σε πρότυπο φόρμας του InfoPath, το βιβλίο εργασίας χρησιμοποιείται ως σχέδιο για να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο φόρμας. Η δομή πίνακα του βιβλίου εργασίας αναδημιουργείται ως μια πίνακας διάταξης στο πρότυπο φόρμας. Εάν επιλέξετε να συμπεριλάβετε κελιά που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων κατά τη μετατροπή του βιβλίου εργασίας, στοιχεία ελέγχου πλαισίου κειμένου προστίθενται στο πρότυπο φόρμας στα κελιά του πίνακα διάταξης που αντιστοιχούν στη θέση των πεδίων στο βιβλίο εργασίας. Το μέγεθος και τη θέση του υποστηρίζονται κελιά, τα περιγράμματα κελιών και σκίαση, και αν συγχώνευση ή διαίρεση κελιών διατηρούνται στο πρότυπο φόρμας που προκύπτει.

Εάν το βιβλίο εργασίας περιέχει πολλά φύλλα εργασίας, τα δεδομένα και τη μορφοποίηση του πρώτου φύλλου εργασίας προστίθεται η προεπιλεγμένη προβολή στο νέο πρότυπο φόρμας και τα πρόσθετα φύλλα εργασίας μετατρέπονται σε αντίστοιχες προβολές στο πρότυπο φόρμας. Οι τίτλοι κάθε πρόσθετης προβολής ταιριάζουν με τους τίτλους των φύλλων εργασίας.

Για να κατανοήσετε καλύτερα τη σχέση μεταξύ ενός βιβλίου εργασίας που μπορείτε να μετατρέψετε, χρησιμοποιώντας τον Οδηγό εισαγωγής του InfoPath και το πρότυπο φόρμας που προκύπτει, φανταστείτε ότι είστε ασφάλισης παράγοντας με ένα βιβλίο εργασίας που ονομάζεται "Αξιώσεις.xls" που περιέχει δύο φύλλων εργασίας. Το πρώτο φύλλο εργασίας ονομάζεται για οικιακή χρήση και το δεύτερο είναι αυτοκίνητο. Μεταξύ των στηλών σε κάθε φύλλο εργασίας είναι αυτά με τις κεφαλίδες στήλης τύπου, περιγραφή, Ποσό δανείου και τιμή αγοράς. Το ποσό δανείου και τιμή αγοράς στήλες σε κάθε φύλλο εργασίας είναι μορφοποιημένο για να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο δεδομένων νομισματικής μονάδας. Όλες οι κεφαλίδες στηλών έχουν μορφοποιηθεί ως μπλε κείμενο με έντονη γραφή. Κεντρική φύλλο εργασίας περιέχει έναν τύπο για να υπολογίσετε μια δανείων. Ένα κελί, με μορφοποίηση περιγράμματος σε όλες τις πλευρές, χρησιμοποιείται για να εισαγάγετε το όνομα ενός πελάτη.

Εάν χρησιμοποιείτε το τον Οδηγό εισαγωγής για να μετατρέψετε Claims.xls σε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο φόρμας που ονομάζεται "Αξιώσεις.xsn".

Βιβλίο εργασίας του Excel πριν και μετά τη μετατροπή του σε πρότυπο φόρμας του InfoPath.
Όταν ένα βιβλίο εργασίας του Excel μετατρέπεται σε πρότυπο φόρμας του InfoPath, τη διάταξη και άλλα στοιχεία διατηρούνται.

Το νέο πρότυπο φόρμας περιέχει δύο προβολές. Η προεπιλεγμένη προβολή, που ονομάζεται κεντρική (προεπιλογή), περιέχει τη διάταξη και τη μορφοποίηση από το φύλλο εργασίας κεντρική. Η δεύτερη προβολή, που ονομάζεται αυτοκίνητο, περιέχει τη διάταξη και τη μορφοποίηση από το φύλλο εργασίας αυτοκίνητο. Κάθε προβολή περιέχει έναν πίνακα με τις κεφαλίδες στηλών τύπου, περιγραφή, Ποσό δανείου και τιμή αγοράς, που μορφοποιούνται με έντονο μπλε κείμενο, ακριβώς όπως το αρχικό βιβλίο εργασίας. Ωστόσο, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που επιλέγετε στον Οδηγό εισαγωγής, ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να διαφέρουν στο πρότυπο φόρμας που προκύπτει:

 • Εάν χρησιμοποιείτε τον Οδηγό εισαγωγής για να μετατρέψετε Claims.xls σε ένα πρότυπο φόρμας, διατηρώντας μόνο τη διάταξη    Το πρότυπο φόρμας που προκύπτει περιέχει έναν πίνακα διάταξης που αντιστοιχεί στον πίνακα στο βιβλίο εργασίας του Excel. Το πρότυπο φόρμας δεν περιέχει όλα τα στοιχεία ελέγχου πλαισίου κειμένου.

 • Εάν χρησιμοποιείτε τον Οδηγό εισαγωγής για να εισαγάγετε Claims.xls διατηρώντας τη διάταξη και μετατρέποντας κελιά σε στοιχεία ελέγχου     Το πρότυπο φόρμας που προκύπτει περιέχει έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα. Τα κελιά που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως το κελί με τη μορφοποίηση περιγράμματος εφαρμόζεται σε όλες τις πλευρές και τα κελιά που περιέχουν ή να αναφέρονται σε έναν τύπο για τον υπολογισμό ενός προγράμματος διαχείρισης δανείου, μετατρέπονται σε στοιχεία ελέγχου πλαισίου κειμένου.

  Σημείωση: Παρόλο που τα κελιά που περιέχουν ή να αναφέρονται σε τύπους μετατρέπονται σε στοιχεία ελέγχου πλαισίου κειμένου, οι τύποι δεν διατηρούνται στο πρότυπο φόρμας που προκύπτει. Πρέπει να δημιουργήσετε εκ νέου τη λειτουργικότητα που ο τύπος που παρέχεται, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες δυνατότητες του InfoPath.

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες και τις ρυθμίσεις που δεν υποστηρίζονται πλήρως κατά τη μετατροπή

Ορισμένες ρυθμίσεις και τη μορφοποίηση σε βιβλία εργασίας του Excel δεν υποστηρίζονται από το InfoPath. Όταν μετατρέπετε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει τέτοιου είδους ρυθμίσεις, το πρότυπο φόρμας του InfoPath που προκύπτουν δεν θα περιέχει αυτές τις δυνατότητες ή τις ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, εάν το βιβλίο εργασίας έχει μια κεφαλίδα που περιέχει μια εικόνα, η εικόνα δεν θα διατηρηθούν στο πρότυπο φόρμας του InfoPath που προκύπτει επειδή το InfoPath δεν υποστηρίζει εικόνες σε κεφαλίδες και υποσέλιδα.

Ακολουθεί μια λίστα με τις δυνατότητες και τις ρυθμίσεις που δεν διατηρούνται κατά τη μετατροπή βιβλίου εργασίας του Excel σε πρότυπο φόρμας του InfoPath:

 • Κελιά με "Αυτόματη Προσαρμογή" Μορφοποίηση

 • Εικόνες φόντου κελιών

 • Μοτίβα φόντου κελιών

 • Διαβαθμίσεις κελιών

 • Μορφοποίηση υπό όρους

 • Επικύρωση δεδομένων

 • Τύποι

 • Μακροεντολές

 • Ρυθμίσεις (συμπεριλαμβανομένων A4 χαρτιού αλλαγής μεγέθους, ασπρόμαυρο, στοίχιση στο κέντρο της σελίδας, αριθμός πρώτης σελίδας, σειρά σελίδων, εικόνες, εκτυπώστε γραμμές πλέγματος, την ποιότητα εκτύπωσης, γραμμή και επικεφαλίδες στηλών, γραμμών και στηλών σε κάθε σελίδα, κλιμάκωση και Ορισμός περιοχής εκτύπωσης) εκτύπωσης

 • Κατακόρυφη στοίχιση κειμένου

 • Γραμμές που είναι πιο περιορισμένο από το προεπιλεγμένο ύψος γραμματοσειράς των 10 στιγμών

 • WordArt

Η παρακάτω λίστα περιγράφει τις δυνατότητες και τις ρυθμίσεις που υποστηρίζονται μερικώς κατά τη μετατροπή βιβλίου εργασίας του Excel σε πρότυπο φόρμας του InfoPath:

Κελιά με μορφοποίηση δεδομένων     Στυλ ή χρώματα που έχουν εφαρμοστεί σε κελιά με μορφοποίηση δεδομένων δεν μετατρέπονται. Για παράδειγμα, εάν ένα κελί είναι μορφοποιημένο για να εμφανίσετε τους αρνητικούς αριθμούς ως κόκκινο κείμενο, η αριθμητική τιμή μετατρέπεται, αλλά η μορφοποίηση κόκκινο κείμενο δεν είναι.

Υπερ-συνδέσεις που αναφέρονται σε πρωτόκολλα που δεν υποστηρίζεται     Όλες υπερ-συνδέσεις μετατρέπονται, αλλά εάν την υπερ-σύνδεση χρησιμοποιεί ένα πρωτόκολλο εκτός των http:, https:, ftp:, ή mailto:, δεν θα λειτουργεί όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στη σύνδεση από την υπερ-σύνδεση.

Κεφαλίδα και υποσέλιδο στοίχιση και μορφοποίηση     Μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο στο βιβλίο εργασίας του Excel μπορεί να περιέχει μια ενότητα αριστερό, το μεσαίο και δεξιά. Αυτές οι ενότητες ενώνονται κατά την εισαγωγή στο InfoPath. Για παράδειγμα, ένα βιβλίο εργασίας με αριστερή κεφαλίδα που περιέχει το όνομα "," Μεσαία κεφαλίδα που περιέχει τον τίτλο "Αναφορά κατάστασης" και με δεξιά κεφαλίδα που περιέχει ημερομηνία "13 Οκτωβρίου 2007" θα μετατραπούν σε πρότυπο φόρμας του InfoPath που περιέχει μία κεφαλίδα με το ακόλουθο κείμενο: "Η Wendy WheelerStatus ReportOctober 13, 2007." Εάν μόνο μία ενότητα σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο το βιβλίο εργασίας περιέχει κείμενο, το κείμενο που προκύπτει στο πρότυπο φόρμας θα είναι στοιχισμένο. Για παράδειγμα, εάν μόνο το δεξιό τμήμα της κεφαλίδας περιέχει κείμενο στο βιβλίο εργασίας, τότε το αντίστοιχο κείμενο στο πρότυπο φόρμας θα δεξιά στοίχιση. Διαφορετικά, όλο το κείμενο κεφαλίδας ή του υποσέλιδου είναι στοιχισμένο αριστερά, κατά την εισαγωγή. Η ρύθμιση γραμματοσειράς που εφαρμόζεται στην πρώτη ενότητα κεφαλίδας ή υποσέλιδου στο βιβλίο εργασίας εφαρμόζεται σε ολόκληρη την κεφαλίδα ή υποσέλιδο στο πρότυπο φόρμας του InfoPath που προκύπτει.

Μετατροπή των γραμματοσειρών    Παρόλο που το InfoPath εισάγει τις γραμματοσειρές από ένα βιβλίο εργασίας κατά τη δημιουργία ενός νέου προτύπου φόρμας, εάν οι γραμματοσειρές στο βιβλίο εργασίας δεν είναι διαθέσιμα στον υπολογιστή όπου μπορείτε να εκτελέσετε την εισαγωγή, εναλλακτική γραμματοσειρές αυτόματα θα είναι επιλεγμένο για το πρότυπο φόρμας.

Μη ρητά συγχωνευμένα κελιά     Στο Excel, εάν πληκτρολογήσετε κείμενο περισσότερες από όσες χωρούν στο τρέχον κελί, το κείμενο θα εμφανίζεται επάνω από τα επόμενα κελιά σαν να είχατε έχουν συγχωνευμένη τα κελιά. Το InfoPath δεν υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα. Εάν ένα κελί που έχει μετατραπεί περιέχει περισσότερο κείμενο από όσο μπορεί να χωρέσει το πλάτος του κελιού, το κείμενο θα αναδιπλωθεί στην επόμενη γραμμή στο InfoPath. Για να αποτρέψετε αυτό, πριν από την εισαγωγή του βιβλίου εργασίας, επιλέξτε το κελί και όσες οι επόμενες κελιά που είναι απαραίτητα για να περιέχει το κείμενο και να συγχωνεύσετε τα κελιά, ώστε να χωράει το κείμενο μέσα σε συγχωνευμένο κελί.

Αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα     Αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα μετατρέπονται σε πίνακες διάταξης.

Πολύ μεγάλους πίνακες     Το InfoPath υποστηρίζει πίνακες που είναι έως 63 στήλες και οι πρώτες 999 γραμμές. Εάν ένα βιβλίο εργασίας του Excel υπερβαίνει αυτά τα όρια, θα μετατραπούν μόνο οι πρώτες 63 στήλες και γραμμές 999.

Σημείωση: Ορισμένα βιβλία εργασίας του Excel δεν μπορεί να ανοίξει χωρίς κωδικό πρόσβασης. Εάν αυτό συμβαίνει με το βιβλίο εργασίας σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να εισαγάγετε με επιτυχία στο InfoPath. Για να διορθώσετε το πρόβλημα, δοκιμάστε να καταργήσετε την απαίτηση κωδικού πρόσβασης για το βιβλίο εργασίας, πριν να την εισαγάγετε. Επιπλέον, ορισμένες βιβλίων εργασίας είναι σχεδιασμένες για να αποτρέψετε τους χρήστες από μετακίνηση, διαγραφή, απόκρυψη ή αλλαγή του ονόματος φύλλων εργασίας καθώς και από την αλλαγή άλλων δομικών στοιχείων στο βιβλίο εργασίας. Εάν αυτό συμβαίνει με το φύλλο εργασίας σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να εισαγάγετε με επιτυχία στο InfoPath. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε να καταργήσετε το συντακτικό περιορισμούς επεξεργασίας για το βιβλίο εργασίας σας πριν να την εισαγάγετε.

Αρχή της σελίδας

Μετατροπή ενός βιβλίου εργασίας του Excel σε πρότυπο φόρμας του InfoPath

 1. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή φόρμας.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Οδηγός εισαγωγής", κάντε κλικ στην επιλογή πρόγραμμα εισαγωγής του InfoPath για βιβλία εργασίας του Excel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.

 4. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο βιβλίο εργασίας του Excel που θέλετε να μετατρέψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 5. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά εισαγωγής, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Σημείωση: Ανάλογα με τη διάταξη και την πολυπλοκότητα του βιβλίου εργασίας του Excel, ορισμένα στοιχεία διάταξης ή στοιχεία ελέγχου ίσως να μην εμφανίζονται όπως αναμενόταν στο πρότυπο φόρμας του InfoPath που προκύπτει. Ως αποτέλεσμα, ίσως χρειαστεί να κάνετε προσαρμογές του νέου προτύπου φόρμας μετά τη μετατροπή του.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×