Μετατροπή εικόνων μιας διαφάνειας σε γραφικό SmartArt

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εκτός από τη μετατροπή κειμένου από τη διαφάνειά σας σε γραφικό SmartArt, μπορείτε να μετατρέψετε τις φωτογραφίες από τη διαφάνειά σας σε γραφικά SmartArt, χρησιμοποιώντας κάποια από τις νέες διατάξεις γραφικών SmartArt για φωτογραφίες. Ένα γραφικό SmartArt είναι μια απεικόνιση των πληροφοριών σας που μπορείτε να προσαρμόσετε πλήρως.

Σε αυτό το άρθρο

Μετατροπή εικόνων σε γραφικό SmartArt

Προσθήκη κειμένου στο γραφικό SmartArt

Προσθήκη ή διαγραφή σχημάτων στο γραφικό SmartArt

Αλλαγή των χρωμάτων ενός ολόκληρου γραφικού SmartArt

Εφαρμογή στυλ SmartArt σε γραφικό SmartArt

Αναδιάταξη εικόνων σε γραφικό SmartArt

Μετατροπή εικόνων σε γραφικό SmartArt

 1. Επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να μετατρέψετε σε γραφικό SmartArt.

  Για να επιλέξετε πολλαπλές εικόνες, κάντε κλικ στην πρώτη εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στις πρόσθετες εικόνες.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ εικόνας, κάντε κλικ στο στοιχείο Διάταξη εικόνας.

  Εικόνα της κορδέλας του PowerPoint

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Μορφοποίηση ή Εργαλεία εικόνας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τις εικόνες. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στις εικόνες για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

 3. Στη συλλογή, κάντε κλικ στη διάταξη για το γραφικό SmartArt που θέλετε.

  Η συλλογή περιέχει διατάξεις για γραφικά SmartArt, οι οποίες λειτουργούν ιδανικά με εικόνες.

  Αφού επιλέξετε μια διάταξη για ένα γραφικό SmartArt, οι εικόνες τοποθετούνται αυτόματα σε σχήματα και τακτοποιούνται με βάση τη διάταξη που επιλέξατε. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε κείμενο στο γραφικό SmartArt και να προσαρμόσετε το γραφικό SmartArt, αλλάζοντας τα χρώματαή προσθέτοντας ένα στυλ SmartArt σε αυτό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε περίπτωση που δεν έχετε κλείσει και ανοίξει πάλι την παρουσίασή σας, μπορείτε να αναιρέσετε τη μετατροπή σε γραφικό SmartArt κάνοντας κλικ στην επιλογή Αναίρεση Εικόνα κουμπιού από τη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη κειμένου στο γραφικό SmartArt

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt.

 2. Εισαγάγετε το κείμενο κάνοντας ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο στοιχείο [Κείμενο] στο παράθυρο κειμένου και έπειτα πληκτρολογήστε το κείμενο.

  • Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή [Κείμενο] από το παράθυρο "Κείμενο" και επικολλήστε το κείμενο.

  • Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο του γραφικού SmartArt και έπειτα πληκτρολογήστε το κείμενό σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή εφόσον προσθέσετε όλα τα πλαίσια που θέλετε.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν το παράθυρο "Κείμενο" δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου.

    Στοιχείο ελέγχου Παραθύρου κειμένου

   • Για να προσθέσετε κείμενο σε τυχαία θέση κοντά ή στην κορυφή του γραφικού SmartArt, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο κειμένου. Εάν θέλετε να εμφανίζεται μόνο το κείμενο στο πλαίσιο κειμένου, κάντε δεξιό κλικ στο πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος ή Μορφοποίηση πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, ορίστε τις ρυθμίσεις του πλαισίου κειμένου ώστε να μην έχει χρώμα φόντου ούτε περίγραμμα.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή διαγραφή σχημάτων στο γραφικό SmartArt

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε άλλο σχήμα.

 2. Κάντε κλικ στο υπάρχον σχήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο σχήμα.

 3. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση της ομάδας Δημιουργία γραφικού, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την επιλογή Προσθήκη σχήματος .

  Αναπτυσσόμενη λίστα του κουμπιού Προσθήκη σχήματος

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το γραφικό SmartArt. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο γραφικό SmartArt για να ανοίξετε την καρτέλα Σχεδίαση.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για την εισαγωγή ενός σχήματος μετά το επιλεγμένο σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχήματος έπειτα από.

  • Για την εισαγωγή σχήματος πριν από το επιλεγμένο σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχήματος πριν από.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

 • Για να προσθέσετε ένα σχήμα από το παράθυρο "Κείμενο", κάντε κλικ στο υπάρχον σχήμα, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πριν ή μετά το κείμενο όπου θέλετε να προσθέσετε το σχήμα και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 • Για να διαγράψετε ένα σχήμα ή μια εικόνα από γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο σχήμα ή την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε το πλήκτρο Delete. Για να διαγράψετε ολόκληρο το γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο περίγραμμα ή στο γραφικό SmartArt και πατήστε Delete.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των χρωμάτων ενός ολόκληρου γραφικού SmartArt

Μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα που εφαρμόζονται στα σχήματα του γραφικού σας SmartArt. Οι διαφορετικοί συνδυασμοί χρωμάτων προέρχονται στο σύνολό τους από τα χρώματα θέματος της παρουσίασής σας.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, της ομάδας Στυλ SmartArt , κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή χρωμάτων.

  Αλλάξτε το χρώμα του γραφικού SmartArt.

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο γραφικό SmartArt για να το επιλέξετε και να ανοίξετε την καρτέλα Σχεδίαση.

 3. Κάντε κλικ στη διαβάθμιση χρώματος που θέλετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να αλλάξετε τα χρώματα στις εικόνες του γραφικού SmartArt ώστε να αντιστοιχούν στη διαβάθμιση χρώματος που έχτε επιλέξει, στο κάτω μέρος της συλλογής Αλλαγή χρωμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναχρωματισμός εικόνων σε γραφικό SmartArt.

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή ενός στυλ SmartArt σε ένα γραφικό SmartArt

Το Στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός από διάφορα εφέ, όπως ένα στυλ γραμμής, μια κλίση ή εμφάνιση 3-Δ, που μπορείτε να εφαρμόσετε στα σχήματα του γραφικού SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδικά και επαγγελματικά σχεδιασμένη εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, της ομάδας Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο Στυλ SmartArt που θέλετε.

  Για να δείτε περισσότερα στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

Συμβουλές   

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος ολόκληρου του γραφικού SmartArt, κάντε κλικ στο περίγραμμα του γραφικού SmartArt και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους προς τα μέσα ή προς τα έξω μέχρι το γραφικό SmartArt να αποκτήσει το μέγεθος που θέλετε.

 • Εάν μια διαφάνεια του PowerPoint περιέχει ήδη κείμενο, μπορείτε να μετατρέψετε το κείμενο της διαφάνειας σε γραφικό SmartArt.

 • Μπορείτε να προσθέσετε κίνηση του γραφικού SmartArt για να δώσετε έμφαση σε κάθε σχήμα ή κάθε ιεραρχικό επίπεδο.

Αρχή της σελίδας

Αναδιάταξη εικόνων σε γραφικό SmartArt

 1. Στο παράθυρο "Κείμενο" του γραφικού SmartArt, κάντε δεξιό κλικ στην εικόνα που θέλετε να αναδιατάξετε.

  Εάν το παράθυρο "Κείμενο" δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου.

  Στοιχείο ελέγχου Παραθύρου κειμένου

 2. Επιλέξτε Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω στο μενού συντόμευσης.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν αναδιατάξετε την εικόνα και διαθέτει συσχετισμένο κείμενο, όλο το κείμενο θα μετακινηθεί μαζί της, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου σε διαφορετικά επίπεδα (δηλαδή, κείμενο με ένθεση κάτω από άλλη γραμμή κειμένου).

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×