Μετατροπή έντυπου ενημερωτικού δελτίου για χρήση στο Web

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Μπορείτε να δημιουργήσετε έντυπου ενημερωτικού δελτίου στον Publisher για την επιχείρησή σας. Τώρα, πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια δημοσίευση στο Internet; Έχετε δύο επιλογές:

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία Web από το ενημερωτικό δελτίο εκτύπωσης.

 • Μπορείτε να αλλάξετε το αρχείο έντυπου ενημερωτικού δελτίου σε ένα αρχείο PDF ή XPS αρχείο και, στη συνέχεια, να το δημοσιεύσετε σε μια τοποθεσία Web που θα δημιουργήσετε στον Publisher.

Με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει μια σύνδεση προς ένα ενημερωτικό δελτίο Web, μπορείτε να τόσο Αποθήκευση αλληλογραφίας κόστους και προσεγγίσετε ευρύτερο ακροατήριο.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία τοποθεσίας Web από έντυπου ενημερωτικού δελτίου

Μετατροπή έντυπων δημοσιεύσεων σε αρχεία PDF ή XPS για να δημοσιεύσετε στο Web

Δημοσίευση αρχείων στο Web

Δημιουργία τοποθεσίας Web από έντυπου ενημερωτικού δελτίου

Πριν να ξεκινήσετε τη μετατροπή του ενημερωτικού δελτίου

Σημαντικό: Κάντε τις αλλαγές που θέλετε στο έντυπου ενημερωτικού σας δελτίου πριν να τη μετατρέψετε σε μια δημοσίευση Web. Αφού ξεκινήσετε τη μετατροπή, ορισμένες επιλογές επεξεργασίας δεν είναι πλέον διαθέσιμη. (Για παράδειγμα, μετά τη χρήση του οδηγού Μετατροπή σε δημοσίευση Web για τη μετατροπή έντυπου ενημερωτικού σας δελτίου σε μια δημοσίευση Web, η επιλογή στηλών δεν είναι πλέον διαθέσιμη στο παράθυρο εργασιών " Επιλογές σελίδας ".)

Εξετάστε το ενδεχόμενο να κάνετε τις ακόλουθες τροποποιήσεις σε έντυπου ενημερωτικού σας δελτίου πριν να τη μετατρέψετε σε μια δημοσίευση Web:

 • Εάν το πλήρες κείμενο ενός άρθρου εκτείνεται σε πολλές σελίδες, μπορείτε να μετακινήσετε το άρθρο σε μία σελίδα για ευκολότερη ανάγνωση. Εναλλακτικά, μετά τη μετατροπή της δημοσίευσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπερ-συνδέσεις για να συνδέσετε μεταξύ τους ενότητες του άρθρου.

 • Εάν η τελευταία σελίδα του έντυπου ενημερωτικού σας δελτίου περιέχει κείμενο κράτησης θέσης για την ταχυδρομική διεύθυνση του πελάτη και πληροφορίες επικοινωνίας, που μπορεί να θέλετε να διαγράψετε τη σελίδα, αλλάξτε τις πληροφορίες ή να μετακινήσετε τις πληροφορίες επαφής σε άλλες σελίδες.

 • Επειδή μία στήλη είναι ευκολότερη η ανάγνωση στο Web από πολλές στήλες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές στην περιοχή στηλών στο παράθυρο εργασιών " Επιλογές σελίδας " για να αλλάξετε πολλές στήλες έντυπου ενημερωτικού δελτίου σε μια δημοσίευση Web μίας στήλης.

  Σημείωση: Πρέπει να αλλάξετε την επιλογή στηλών για κάθε σελίδα της δημοσίευσης ξεχωριστά.

 • Έντυπου ενημερωτικού δελτίου περιλαμβάνει δυνατότητες σχεδίασης που αφορούν την εκτύπωση που δεν είναι απαραίτητη για το Web. Οι αριθμοί σελίδας, στον πίνακα περιεχομένων και σε κάθε σελίδα της δημοσίευσης, είναι ένα παράδειγμα αφορούν την εκτύπωση και τα στοιχεία που μπορεί να θέλετε να καταργήσετε. Ο πελάτης στοιχεία αλληλογραφίας είναι μια άλλη.

Δημιουργία δημοσίευσης Web από έντυπου ενημερωτικού δελτίου

Αφού προσδιορίσετε και κάνετε όλες τις αλλαγές που θέλετε στη δημοσίευση εκτύπωσης, μπορείτε να συνεχίσετε τη μετατροπή.

Μετατροπή έντυπου ενημερωτικού δελτίου σε ενημερωτικό δελτίο Web

 1. Ξεκινήστε τον Publisher.

 2. Στη λίστα " Πρόσφατες δημοσιεύσεις ", κάντε κλικ στο αρχείο έντυπου ενημερωτικού δελτίου. (Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Από αρχείο, αναζητήστε και επιλέξτε το υπάρχον αρχείο ενημερωτικού δελτίου και, στη συνέχεια, ανοίξτε το αρχείο.)

 3. Κάντε τις αλλαγές στο περιεχόμενο ή τη διάταξη του ενημερωτικού δελτίου (όπως αλλαγή ένα άρθρο πολλών σελίδων σε μία μόνο σελίδα, αλλάζοντας μια διάταξη πολλαπλών στηλών σε μια δημοσίευση μίας στήλης, καταργώντας μια περιοχή ταχυδρομική διεύθυνση πελάτη ή την κατάργηση σχεδίασης που αφορούν την εκτύπωση δυνατότητες).

 4. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε δημοσίευση Web.

 5. Στην περιοχή Αποθήκευση την τρέχουσα εκτύπωση δημοσίευσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στο αρχικό αρχείο έντυπου ενημερωτικού δελτίου πριν να συνεχίσετε τη μετατροπή, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

   Εναλλακτικά, μετά την ολοκλήρωση του οδηγού, μπορείτε να αποθηκεύσετε την τροποποιημένη δημοσίευση με ένα νέο όνομα αρχείου, κάνοντας κλικ στην επιλογή " Αποθήκευση ως " στο μενού αρχείο και, στη συνέχεια, πληκτρολογώντας ένα νέο όνομα αρχείου.

   Σημείωση: Εάν αποθηκεύσετε χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα αρχείου που χρησιμοποιήσατε για την αρχική σας δημοσίευση, θα αντικαταστήσετε την αρχική δημοσίευση.

  • Για να μετατρέψετε το ενημερωτικό δελτίο, χωρίς να αποθηκεύσετε τις τροποποιήσεις στο αρχικό αρχείο έντυπου ενημερωτικού δελτίου, κάντε κλικ στην επιλογή όχι.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην περιοχή Προσθήκη γραμμής περιήγησης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή περιήγησης δημοσίευσης Web, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

  • Για να μετατρέψετε τη δημοσίευση Web χωρίς να προσθέσετε μια γραμμή περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή όχι.

   Σημαντικό: Χωρίς γραμμή περιήγησης, οι επισκέπτες της τοποθεσίας σας στο Web δεν έχει τρόπο για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες σελίδες της δημοσίευσής. Ωστόσο, μπορείτε ακόμα να προσθέσετε μια γραμμή περιήγησης ακόμη και μετά τη μετατροπή ενημερωτικού δελτίου σας.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 9. Εάν επιλέξατε να αποθηκεύσετε την τροποποιημένη έκδοση του έντυπου ενημερωτικού σας δελτίου στο βήμα 5, παράθυρο διαλόγου " Αποθήκευση ως " εμφανίζει ένα προτεινόμενο νέο όνομα αρχείου για την τροποποιημένη έκδοση. Αποθηκεύστε την τροποποιημένη έντυπη δημοσίευση με ένα νέο περιγραφικό όνομα αρχείου (όπως Ιούλιος2008Τροποποιημένη), αλλάζοντας το προτεινόμενο όνομα στο πλαίσιο όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε ιστοσελίδα ενός αρχείου ή ιστοσελίδας, Φιλτράρισμα.

  Σημαντικό: Εάν χρησιμοποιείτε το προεπιλεγμένο όνομα, θα αντικαταστήσετε την έντυπη δημοσίευσή σας.

  Σημείωση: Χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό όνομα αρχείου από αυτόν που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική δημοσίευση εκτύπωσης, θα βεβαιωθείτε ότι το αρχικό δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου παραμένει αμετάβλητη.

 10. Στο Web δημοσίευση που έχει μετατραπεί, πραγματοποιήστε τυχόν αλλαγές μορφοποίησης που θέλετε. (Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε τη θέση της γραμμής περιήγησης.)

 11. Αποθηκεύστε τη νέα δημοσίευση Web πληκτρολογώντας ένα περιγραφικό όνομα αρχείου (όπως Ιούλιος2008Web).

Προσαρμογή της γραμμής περιήγησης

Εάν προσθέσετε μια γραμμή περιήγησης κατά τη μετατροπή της δημοσίευσής σας, μπορείτε, στη συνέχεια, να προσαρμόσετε τη θέση της γραμμής περιήγησης, έτσι ώστε να βρίσκεται στην ίδια θέση σε κάθε σελίδα. Το επάνω περιθώριο κάθε σελίδας είναι συχνά μια καλή επιλογή, ειδικά εάν κάνετε τη γραμμή περιήγησης οριζόντια, έτσι ώστε να χωράει καλύτερα το χώρο.

Προσθήκη νέας γραμμής περιήγησης

Εάν επιλέξετε να προσθέσετε μια γραμμή περιήγησης κατά τη μετατροπή του ενημερωτικού σας δελτίου, μπορείτε να προσθέσετε ένα αργότερα, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στο μενού " Εισαγωγή ", τοποθετήστε το δείκτη στη Γραμμή περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Συλλογή σχεδίασης, κάντε κλικ στην επιλογή σχεδίαση και τις επιλογές που θέλετε στη γραμμή περιήγησης.

  Σημείωση: Για να δημιουργήσετε συνδέσεις που έχουν κατάσταση μη επιλογής (με εμφάνιση προεπιλεγμένου χρώματος) και κατάσταση επιλογής (με εμφάνιση διαφορετικού χρώματος όταν κάνετε κλικ στη σύνδεση για να την επιλέξετε), κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση κατάστασης επιλογής.

 3. Στην περιοχή Αυτόματη ενημέρωση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ενημερώσετε τη γραμμή περιήγησης, συμπεριλαμβάνοντας μια σύνδεση σε κάθε μία από τις υπάρχουσες σελίδες στη δημοσίευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενημέρωση αυτής της γραμμής περιήγησης με συνδέσεις σε υπάρχουσες σελίδες σε αυτήν τη δημοσίευση.

  • Για να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο τις σελίδες που είναι συνδεδεμένες με από τη γραμμή περιήγησης, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ενημέρωση αυτής της γραμμής περιήγησης με συνδέσεις σε υπάρχουσες σελίδες σε αυτήν τη δημοσίευση και, στη συνέχεια, καθορίστε ποιες σελίδες που θέλετε να δημιουργήσετε τη σύνδεση με χρήση επιλογών του γραμμή περιήγησης Ιδιότητες παράθυρο διαλόγου.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αντικειμένου.

Αλλαγή του κειμένου στη γραμμή περιήγησης

 1. Επιλέξτε τη γραμμή περιήγησης σε οποιαδήποτε σελίδα.

 2. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το νέο κείμενο που θέλετε να το αντικαταστήσετε.

  Το τροποποιημένο κείμενο αλλάζει στη γραμμή περιήγησης σε κάθε σελίδα.

Αυτόματη προσθήκη συνδέσεων στη γραμμή περιήγησης

Εάν προσθέτετε σελίδες στο ενημερωτικό δελτίο Web, μπορούν να προστεθούν αυτόματα συνδέσεις σε αυτές τις σελίδες σε μια υπάρχουσα γραμμή περιήγησης.

 1. Επιλέξτε τη γραμμή περιήγησης σε οποιαδήποτε σελίδα.

 2. Στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες γραμμής περιήγησης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες γραμμής περιήγησης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενημέρωση αυτής της γραμμής περιήγησης με συνδέσεις σε νέες σελίδες που προστίθενται σε αυτήν τη δημοσίευση.

Μη αυτόματη προσθήκη συνδέσεων στη γραμμή περιήγησης

 1. Στη δημοσίευση που έχει μετατραπεί, κάντε κλικ στη γραμμή περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί του οδηγού Κουμπί οδηγού .

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες γραμμής περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σύνδεσης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου " Προσθήκη σύνδεσης ", στην περιοχή σύνδεση με, κάντε κλικ στην επιλογή θέση μέσα στο έγγραφο.

 4. Στην περιοχή Επιλέξτε μια θέση σε αυτό το έγγραφο, κάντε κλικ στη σελίδα που θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση από τη γραμμή περιήγησης.

 5. Στο πλαίσιο κείμενο προς εμφάνιση, πληκτρολογήστε το κείμενο της σύνδεσης που θέλετε να εμφανίζεται στη γραμμή περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες γραμμής περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μετατροπή πίνακα περιεχομένων σε μια λίστα των περιεχομένων του Web

Εάν έντυπου ενημερωτικού σας δελτίου είχε έναν πίνακα περιεχομένων με όλα τα άρθρα και οι αντίστοιχοι αριθμοί σελίδων, αυτόν τον πίνακα περιεχομένων μπορεί να γίνει σας της γραμμής περιήγησης, παρέχει συνδέσεις σε όλες τις σελίδες της δημοσίευσής σας Web.

Στην πρώτη σελίδα της δημοσίευσής σας, μπορείτε να συμπεριλάβετε έναν μικρότερο πίνακα περιεχομένων που παρέχει συνδέσεις σε συγκεκριμένα άρθρα. Διαγράψτε τους αριθμούς σελίδων και μορφοποιήστε τους τίτλους των άρθρων ως υπερ-συνδέσεις που μεταβαίνουν στα αντίστοιχα άρθρα.

Μορφοποίηση ενός τίτλου άρθρου ως υπερ-σύνδεσης

 1. Στον πίνακα περιεχομένων, επιλέξτε τον τίτλο του άρθρου.

 2. Στο μενού Εισαγωγή, επιλέξτε Υπερ-σύνδεση.

 3. Στην περιοχή Σύνδεση με, επιλέξτε Θέση μέσα στο έγγραφο.

 4. Στην περιοχή Επιλέξτε μια θέση σε αυτό το έγγραφο, κάντε κλικ στη σελίδα που θέλετε ο τίτλος να δημιουργήσετε τη σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Επιλογή άλλων ρυθμίσεων για το Web

Δυνατότητες μορφοποίησης εκτύπωσης που δεν εμφανίζονται σωστά σε προγράμματα περιήγησης Web δεν είναι διαθέσιμες σε κατάσταση λειτουργίας Web. Αφού Publisher μετατρέπει τη δημοσίευση εκτύπωσης σε μια δημοσίευση στο Web, θα πρέπει να κάνετε πρόσθετες αλλαγές στη μορφοποίηση της δημοσίευσης για να είναι έτοιμη για το Web εμφανίζονται.

Μετά τη μετατροπή, το κείμενο αναδιπλώνεται πλέον αυτόματα γύρω από τα πλαίσια εικόνας. Εάν ένα πλαίσιο εικόνας είναι επάνω σε ένα πλαίσιο κειμένου, το κείμενο είναι κρυφό. Μπορείτε να είτε μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους του πλαισίου κειμένου ή μετακινήσετε το πλαίσιο εικόνας, ώστε να μην επικαλύπτονται.

Υπάρχει γενικά περισσότερο χώρο μεταξύ των πλαισίων κειμένου και των άκρων της δημοσίευσης από είναι απαραίτητη σε μια τοποθεσία Web. Μπορείτε να προσαρμόσετε οποιοδήποτε από τα πλαίσια κειμένου ή εικόνας για να χωράει καλύτερα το κενό διάστημα.

Συνδυασμοί γραμματοσειρών που διατίθενται για δημοσιεύσεις Web διαφέρουν από εκείνους που διατίθενται για δημοσιεύσεις εκτύπωσης. Οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιήθηκαν στα έντυπου ενημερωτικού σας δελτίου δεν μετατρέπονται αυτόματα με τις γραμματοσειρές που είναι καλύτερη για το Web. Είναι καλή ιδέα να αλλάξετε όλες τις γραμματοσειρές του ενημερωτικού δελτίου που έχει μετατραπεί σε γραμματοσειρές Web ώστε να είναι ευκολότερη η ανάγνωση στο Web.

Για να επιλέξετε ένα συνδυασμό γραμματοσειρών Web

 1. Επιλέξτε κάποιο κείμενο στη δημοσίευσή σας.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοσειρά.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου " γραμματοσειρά ", στην περιοχή Γενικά, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση μόνο γραμματοσειρών Web.

 4. Στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή Συνδυασμοί γραμματοσειρών.

 5. Επιλέξτε μία από τις γραμματοσειρές από τη λίστα στην περιοχή Εφαρμογή συνδυασμού γραμματοσειράς.

  Το συνδυασμό γραμματοσειρών για ολόκληρη τη δημοσίευση μετατρέπεται σε γραμματοσειρές που είναι κατάλληλη για προβολή Web.

Αλλαγή μεγέθους σελίδας κατά τη μετατροπή

Θα παρατηρήσετε μετά τη μετατροπή μιας δημοσίευσης εκτύπωσης σε μια δημοσίευση Web που έχει αλλάξει το μέγεθος της σελίδας. Ο πρόσθετος χώρος στο κάτω μέρος της σελίδας σάς επιτρέπει να μετακινήσετε πλαίσια κειμένου και πλαίσια εικόνας από άλλες σελίδες σε μια μεμονωμένη σελίδα για να απλοποιήσετε την τοποθεσία Web.

Έλεγχος γραφικών

Ελέγξτε τη μορφή αρχείου κάθε εικόνας γραφικού στο ενημερωτικό δελτίο σας. Εάν το αρχικό ενημερωτικό δελτίο περιείχε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης ή εικόνων, χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα όπως το Microsoft Picture It επεξεργασίας εικόνας! ή Microsoft Digital Image Pro για να αλλάξετε το μέγεθος και αποθηκεύστε ξανά τους σε μορφή φιλικό Web. Αυτό θα επιταχύνει χρόνος λήψης των αρχείων.

Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση γραφικών, για να δείτε γρήγορα όλα τα γραφικά της δημοσίευσής σας.

Επιστροφή στην αρχική δημοσίευση

Σημείωση: Εάν μετατραπεί ενημερωτικού δελτίου σε μια δημοσίευση στο Web και, στη συνέχεια, θέλετε να επιστρέψετε στο αρχικό ενημερωτικό δελτίο, μην επιλέξετε Μετατροπή σε δημοσίευση εκτύπωσης στο μενού αρχείο. Αυτό θα μετατροπή ενός αρχείου που έχει ήδη μετατραπεί και προκύψουν αλλαγές στην αρχική σας δημοσίευση. Αντί για αυτό, στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα και, στη συνέχεια, εντοπίστε την αρχική σας δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

Για να κάνετε προεπισκόπηση μιας τοποθεσίας Web

 1. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση ιστοσελίδας.

 2. Ανοίγει την τοποθεσία Web σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να περιηγηθείτε στις σελίδες, κάνοντας κλικ στην επιλογή υπερ-συνδέσεις στη δημοσίευση και συνδέσεις στις γραμμές περιήγησης Web.

Δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου ως τοποθεσία Web στο Web

Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία, είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε τα αρχεία Web. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) για να δημοσιεύσετε την τοποθεσία Web ή διαβάστε την ενότητα Δημοσίευση αρχείων στο Web αυτού του άρθρου.

Βρείτε μια σύντομη επισκόπηση του τρόπου δημοσίευση των αρχείων σας στο Web κάτω από το στοιχείο στη Δημοσίευση αρχείων στο Web.

Αρχή της σελίδας

Μετατροπή έντυπων δημοσιεύσεων σε αρχεία PDF ή XPS για να δημοσιεύσετε στο Web

Πριν να δημοσιεύσετε το αρχεία του Publisher στο Web, θα πρέπει να τις μετατρέψετε σε αρχεία PDF ή XPS.

Σημείωση: Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση του προσθέτου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF και XPS.

Βρείτε συνδέσεις για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση αρχείων Publisher σε μορφές που άλλοι χρήστες μπορούν να βλέπουν στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αποθήκευση αρχείων Publisher ως αρχεία PDF ή XPS

Για να αποθηκεύσετε τη δημοσίευσή σας σε μορφή PDF

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη δημοσίευσή σας σε μια μορφή που είναι κοινά, μπορεί να είναι κοινόχρηστο εύκολα και είναι μια μορφή που χρησιμοποιούν πολλά τυπογραφεία.

 1. Στον Publisher, ανοίξτε τη δημοσίευση που θέλετε να προβάλετε άλλοι.

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση ως PDF ή XPS.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση ως PDF ή XPS, κάντε κλικ στην επιλογή PDF και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Τη δημοσίευσή σας αποθηκεύεται από προεπιλογή ως όνομα δημοσίευσης.pdf στο φάκελο Τα έγγραφά μου στον υπολογιστή σας. Κάνοντας κλικ στην επιλογή Αλλαγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή τυπική ή ελάχιστο μέγεθος στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές δημοσίευσης. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι σχεδιασμένες για ηλεκτρονική προβολή.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το αρχείο ως PDF, χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

Για να αποθηκεύσετε τη δημοσίευσή σας σε μορφή XPS

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη δημοσίευσή σας με ακόμα μεγαλύτερη συμπίεση από τη μορφή PDF Παραμένοντας υψηλής ποιότητας εκτυπώσιμο αρχείο ιδανικό για εκτύπωση σε επιτραπέζιο εκτυπωτή.

 1. Στον Publisher, ανοίξτε τη δημοσίευση που θέλετε να προβάλετε άλλοι.

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση ως PDF ή XPS.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση ως PDF ή XPS, κάντε κλικ στην επιλογή XPS και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Τη δημοσίευσή σας αποθηκεύεται από προεπιλογή ως δημοσίευση όνομα.xps στο φάκελο Τα έγγραφά μου στον υπολογιστή σας. Δημοσίευση θα βελτιστοποιηθεί για Εκτύπωση υψηλής ποιότητας, αλλά μπορείτε να αλλάξετε σε μια χαμηλότερη ρύθμιση κάνοντας κλικ στην επιλογή Αλλαγή.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το αρχείο ως αρχείο XPS, χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση αρχείων στο Web

Μπορείτε να δημοσιεύσετε μια τοποθεσία Web για μια διακομιστής Web, ένα διακομιστή δικτύου, ένα διακομιστή πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων (FTP) ή σε ένα φάκελο στον υπολογιστή σας.

Δημοσίευση τοποθεσίας Web σε μια θέση στο Internet ή σε ένα δίκτυο

Για να δημοσιεύσετε την τοποθεσία Web στο World Wide Web (WWW), πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία φιλοξενίας που βασίζεται στο Web. Μια υπηρεσία φιλοξενίας Web παρέχει Internet πρόσβαση και χώρο αποθήκευσης σε διακομιστές Web. Πριν να δημοσιεύσετε την τοποθεσία σας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) ή διαχειριστής του συστήματος να λάβετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να δημοσιεύσετε και ενιαίο προσδιοριστικό πόρου (URL) της τοποθεσίας Web όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία.

 1. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση στο Web.

 2. Στο πλαίσιο όνομα αρχείου στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση στο Web, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή Web ή στο δίκτυο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε την τοποθεσία Web — για παράδειγμα, http://www.northwindtraders.com — και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ο κατάλογος που σχετίζεται με τη διεύθυνση URL σας θα εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση στο Web.

 4. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε την τοποθεσία Web.

 5. Στο πλαίσιο όνομα αρχείου, επιλέξτε ευρετήριο ως το προεπιλεγμένο όνομα για την κεντρική σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 6. Όταν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Δημοσίευση τοποθεσίας Web με χρήση FTP

Πριν να ακολουθήσετε αυτήν τη διαδικασία, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet ή το διαχειριστή του συστήματός για να λάβετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να δημοσιεύσετε σε μια τοποθεσία FTP. Πρέπει επίσης να δημιουργήσετε μια τοποθεσία FTP σε Θέσεις FTP.

Πώς γίνεται αυτό;

 1. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση στο Web.

 2. Στο πλαίσιο Αποθήκευση σε, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες FTP.

 3. Κάντε διπλό κλικ Προσθήκη/τροποποίηση τοποθεσιών FTP.

 4. Εισαγάγετε τις πληροφορίες που λάβατε από την υπηρεσία παροχής Internet και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Επιλέξτε Άκυρο.

 1. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση στο Web.

 2. Στο πλαίσιο Αποθήκευση σε, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες FTP.

 3. Στη λίστα των τοποθεσιών FTP, κάντε διπλό κλικ στην τοποθεσία που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο όπου θέλετε να δημοσιεύσετε την τοποθεσία Web.

  Σημείωση: Εάν η υπηρεσία παροχής Internet (ISP) απαιτεί να χρησιμοποιήσετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την αποστολή μιας τοποθεσίας Web ή εάν δημοσιεύετε μιας τοποθεσίας Web σε ένα εταιρικό intranet, ίσως χρειαστεί να αποθηκεύσετε μια έκδοση της τοποθεσίας Web σε μορφή αρχείου συγκεκριμένες HTML και ακολουθήστε μια diffe ενοικίαση διαδικασία για να δημοσιεύσετε την τοποθεσία Web. Ζητήστε από την υπηρεσία παροχής Internet ή το διαχειριστή του συστήματός σας για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να αποθηκεύσετε και να δημοσιεύσετε την τοποθεσία Web.

Αποθήκευση τοποθεσίας Web σε ένα φάκελο στον υπολογιστή σας

 1. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση στο Web.

 2. Στη λίστα Αποθήκευση σε, στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση στο Web, κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου ή το φάκελο όπου θέλετε να δημοσιεύσετε την τοποθεσία Web, όπως το φάκελο Τα έγγραφά μου.

  Εάν θέλετε να προσθέσετε την τοποθεσία Web σε ένα νέο φάκελο, κάντε δεξιό κλικ στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε Δημιουργία , κάντε κλικ στο φάκελο για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον νέο φάκελο στο πλαίσιο όνομα.

 3. Στο πλαίσιο όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για την κεντρική σελίδα.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×