Μετακίνηση πλαισίου κειμένου, αντικειμένου WordArt ή σχήματος

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν προσθέτετε εικόνες, σχήματα ή άλλα αντικείμενα για τα έγγραφα του Office, τους αυτόματα στοίβας σε μεμονωμένα επίπεδα κατά την προσθήκη τους. Μπορείτε να μετακινήσετε μεμονωμένα σχήματα ή άλλα αντικείμενα ή ομάδες αντικειμένων σε στοίβα. Για παράδειγμα, μπορείτε να μετακινήσετε αντικείμενα προς τα επάνω ή προς τα κάτω μέσα σε μια στοίβα ένα επίπεδο κάθε φορά, ή μπορείτε να τις μετακινήσετε στο επάνω ή κάτω μέρος μιας στοίβας με μία κίνηση. Μπορείτε να επικαλύπτονται αντικείμενα όταν σχεδιάζετε, για να δημιουργήσετε διαφορετικά εφέ.

Αντικείμενα σε στοίβα
Σχήματα σε στοίβα που εμφανίζουν επικάλυψη

Σημειώσεις: 

Μετακίνηση μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt

 1. Κάντε κλικ στο περίγραμμα του WordArt, του πλαισίου κειμένου ή του σχήματος που θέλετε να μετακινήσετε.

  Για να μετακινήσετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl, ενώ κάνετε κλικ στα περιγράμματα.

 2. Όταν ο δρομέας αλλάξει σε τετραπλό βέλος, σύρετέ το στη νέα θέση.

  Δρομέας τοποθετημένος σε ένα περίγραμμα πλαισίου κειμένου, που έχει αλλάξει σε τετραπλό βέλος

  Για να μετακινήσετε σε μικρά βήματα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ πατάτε ένα πλήκτρο βέλους. Για να μετακινήσετε το αντικείμενο οριζόντια ή κατακόρυφα μόνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ το σύρετε.

Σημείωση: Τμηματική, ή Ώθηση, απόσταση είναι ένα 1 pixel αυξάνεται. Τι pixel οθόνης 1 αντιπροσωπεύει σε σχέση με της περιοχής του εγγράφου εξαρτάται από το ποσοστό του ζουμ. Όταν το έγγραφό σας έχει μεγεθυνθεί έως 400%, 1 pixel οθόνης είναι σχετικά μικρό Ώθηση απόσταση στο έγγραφο. Όταν το έγγραφό σας είναι σμίκρυνση με το 25%, 1 pixel οθόνης είναι σχετικά μεγάλο Ώθηση απόσταση στο έγγραφο.

Ανάλογα με το πόσο μακριά μετακινείτε το WordArt, το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου, μπορεί να είναι πιο εύκολο να κάνετε αποκοπή και επικόλληση. Κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποκοπή (ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+X). Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+V για να το επικολλήσετε. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε αποκοπή και επικόλληση σε διαφορετικό έγγραφο ή μεταξύ προγραμμάτων, όπως από μια διαφάνεια του PowerPoint σε ένα φύλλο εργασίας του Excel.

Μετακίνηση ενός πλαισίου κειμένου, αντικειμένου WordArt ή σχήματος προς τα εμπρός ή προς τα πίσω σε στοίβα

 1. Κάντε κλικ στο WordArt, το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου που θέλετε να μετακινήσετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη στοίβα.

 2. Στην καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης | Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά εμπρός ή Μεταφορά πίσω.

  Επιλογές "Μεταφορά εμπρός" και "Μεταφορά πίσω" στην καρτέλα "Εργαλεία σχεδίασης"

  Θα έχετε την επιλογή να μετακινήσετε το αντικείμενο ένα επίπεδο προς τα επάνω (Μεταφορά εμπρός) ή στην κορυφή της στοίβας (Μεταφορά σε πρώτο πλάνο). Η επιλογή Μεταφορά πίσω έχει παρόμοιες επιλογές: προς τα κάτω κατά ένα επίπεδο (Μεταφορά πίσω) ή στο κάτω μέρος της στοίβας (Μεταφορά στο φόντο).

  Επιλογές "Μεταφορά εμπρός" και "Μεταφορά σε πρώτο πλάνο" στο μενού "Μεταφορά εμπρός"

  Συμβουλές: 

  • Στο Office 2016 και το Office 2013, εάν έχετε πολλές WordArt, σχήματα, πλαίσια κειμένου ή άλλα αντικείμενα, ίσως είναι ευκολότερο να χρησιμοποιήσετε επάνω και κάτω βέλη στο Παράθυρο επιλογής για να μετακινήσετε αντικείμενα. Το Παράθυρο επιλογής δεν είναι διαθέσιμη στο Project ή στο Office 2010.

  • Το Παράθυρο επιλογής που εμφανίζει όλα τα σχήματα, πλαίσια κειμένου, WordArt και άλλα αντικείμενα στο έγγραφο.

Δείτε επίσης

Χρησιμοποιήστε επιλογές διάταξης του Word για να μετακινήσετε εικόνων στο Word 2016 και το Word 2013

Αναδίπλωση κειμένου γύρω από εικόνες στο Word

 1. Επιλέξτε το σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή αντικειμένου WordArt που θέλετε να μετακινήσετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη στοίβα. Δοκιμάστε να κάνετε κλικ σε ένα τμήμα του αντικειμένου που παραμένουν ευανάγνωστες από άλλο αντικείμενο στη στοίβα. Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε, ίσως χρειαστεί να μετακινήσετε άλλα αντικείμενα που έχουν αυτήν τη στιγμή από πάνω του στη στοίβα πρώτα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή
  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

 3. Στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μεταφέρετε ένα αντικείμενο ένα επίπεδο εμπρός, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά σε πρώτο πλάνο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός.

  • Για να μεταφέρετε ένα αντικείμενο σε πρώτο πλάνο, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά σε πρώτο πλάνο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά σε πρώτο πλάνο.

  • Για να στείλετε ένα αντικείμενο ένα βήμα προς τα πίσω, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά στο φόντο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω.

  • Για να στείλετε ένα αντικείμενο στο φόντο, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά στο φόντο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά στο φόντο.

Συμβουλή: Στο Word, μπορείτε επίσης να έχετε την επιλογή να μεταφέρετε το αντικείμενο μπροστά ή πίσω από το κείμενό σας. Αφού κάνετε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά σε πρώτο πλάνο, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά εμπρός από το κείμενο. Αντίθετα, για να μετακινήσετε το αντικείμενο πίσω από το κείμενό σας, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά στο φόντο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή πίσω από το κείμενο.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×