Μετακίνηση, περιστροφή ή ομαδοποίηση εικόνας, πλαισίου κειμένου ή άλλου αντικειμένου στο Office για Mac 2011

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Στο Office για Mac 2011, μπορείτε να μετακινήσετε ένα πλαίσιο κειμένου, σχήμα, WordArt ή εικόνα σύροντας με το ποντίκι και μπορείτε να αλλάξετε τη θέση ενός αντικειμένου με περιστροφή ή αναστροφή του.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την περιστροφή ενός αντικειμένου στο Office 2016 για Mac, ανατρέξτε στο θέμα Περιστροφή ενός πλαισίου κειμένου, σχήματος, WordArt ή εικόνας στο Office 2016 για Mac.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν μπορείτε να μετακινήσετε ή να ομαδοποιήσετε εικόνες, αλλάξτε τη ρύθμιση αναδίπλωσης κειμένου με οποιαδήποτε ρύθμιση που δεν είναι Σε ευθυγράμμιση με το κείμενο. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας και, στη συνέχεια, στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Αναδίπλωση κειμένου και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

Ποιο πρόγραμμα του Office για Mac 2011 χρησιμοποιείτε;

Word

PowerPoint

Excel

Word

Μετακίνηση αντικειμένου

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε.

 3. Σύρετε το αντικείμενο στο σημείο που θέλετε.

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

  • Για να μετακινήσετε ένα αντικείμενο προς τα επάνω, κάτω ή πλάγια σε μικρά διαστήματα, κάντε κλικ στο αντικείμενο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ένα πλήκτρο βέλους.

  • Εάν δεν μπορείτε να μετακινήσετε ή να ομαδοποιήσετε εικόνες, αλλάξτε τη ρύθμιση αναδίπλωσης κειμένου με οποιαδήποτε ρύθμιση που δεν είναι Σε ευθυγράμμιση με το κείμενο. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας και, στη συνέχεια, στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Αναδίπλωση κειμένου και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

Περιστροφή ή αναστροφή αντικειμένου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να περιστρέψετε κείμενο στο Word για Mac, πρέπει να πρώτα να τοποθετήσετε το κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, να περιστρέψετε το πλαίσιο κειμένου.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να περιστρέψετε ή αναστρέψετε και, στη συνέχεια, ανάλογα με το είδος του αντικειμένου που επιλέξατε, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση ή στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας.

 3. Στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή.

  Η ομάδα "Τακτοποίηση" στο Word

  Για να περιστρέψετε ένα αντικείμενο κατά οποιονδήποτε αριθμό μοιρών, στο αντικείμενο, σύρετε τη λαβή περιστροφής Λαβή περιστροφής .

 4. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Για

Κάντε το εξής

Περιστροφή αντικειμένου προς τα δεξιά

Κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή κατά 90 μοίρες προς τα δεξιά

Περιστροφή αντικειμένου προς τα αριστερά

Κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή κατά 90 μοίρες προς τα αριστερά

Αναστροφή αντικειμένου προς τα επάνω ή κάτω

Κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφη αναστροφή

Αναστροφή αντικειμένου προς τα αριστερά ή δεξιά

Κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντια αναστροφή

Ομαδοποίηση αντικειμένων

Όταν ομαδοποιείτε αντικείμενα, συνδυάζετε τα αντικείμενα μαζί, έτσι ώστε να μπορείτε να τα μορφοποιήσετε, να τα μετακινήσετε ή να τα αντιγράψετε ως ομάδα.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να ομαδοποιήσετε και, στη συνέχεια, ανάλογα με το είδος του αντικειμένου που επιλέξατε, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση ή στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας.

 3. Στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση.

  Η ομάδα "Τακτοποίηση" στο Word

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν μπορείτε να μετακινήσετε ή να ομαδοποιήσετε εικόνες, αλλάξτε τη ρύθμιση αναδίπλωσης κειμένου με οποιαδήποτε ρύθμιση που δεν είναι Σε ευθυγράμμιση με το κείμενο. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας και, στη συνέχεια, στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Αναδίπλωση κειμένου και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

PowerPoint

Μετακίνηση αντικειμένου

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε.

  Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα αντικείμενα που θέλετε.

 2. Σύρετε το αντικείμενο στο σημείο που θέλετε.

  • Για να μετακινήσετε ένα αντικείμενο προς τα επάνω, κάτω ή πλάγια σε μικρά διαστήματα, κάντε κλικ στο αντικείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε ένα πλήκτρο βέλους.

  • Για να περιορίσετε ένα αντικείμενο, έτσι ώστε να μετακινείται μόνο οριζόντια ή κατακόρυφα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το αντικείμενο.

Περιστροφή ή αναστροφή αντικειμένου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να περιστρέψετε κείμενο στο PowerPoint για Mac, πρέπει να πρώτα να τοποθετήσετε το κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, να περιστρέψετε το πλαίσιο κειμένου.

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να περιστρέψετε ή αναστρέψετε και, στη συνέχεια, ανάλογα με το είδος του αντικειμένου που επιλέξατε, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση ή στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας.

  Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα αντικείμενα που θέλετε.

 2. Στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή.

  Ομάδα "Ταξινόμηση"

  Για να περιστρέψετε ένα αντικείμενο κατά οποιονδήποτε αριθμό μοιρών, στο αντικείμενο, σύρετε τη λαβή περιστροφής Λαβή περιστροφής .

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Για

Κάντε το εξής

Περιστροφή αντικειμένου προς τα δεξιά

Κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή κατά 90 μοίρες προς τα δεξιά

Περιστροφή αντικειμένου προς τα αριστερά

Κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή κατά 90 μοίρες προς τα αριστερά

Αναστροφή αντικειμένου προς τα επάνω ή κάτω

Κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφη αναστροφή

Αναστροφή αντικειμένου προς τα αριστερά ή δεξιά

Κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντια αναστροφή

Ομαδοποίηση αντικειμένων

Όταν ομαδοποιείτε αντικείμενα, συνδυάζετε τα αντικείμενα μαζί, έτσι ώστε να μπορείτε να τα μορφοποιήσετε, να τα μετακινήσετε ή να τα αντιγράψετε ως ομάδα.

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να ομαδοποιήσετε και, στη συνέχεια, ανάλογα με το είδος του αντικειμένου που επιλέξατε, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση ή στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας.

 2. Στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση.

  Ομάδα "Ταξινόμηση"

Excel

Μετακίνηση αντικειμένου

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε.

  Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα αντικείμενα που θέλετε.

 2. Σύρετε το αντικείμενο στο σημείο που θέλετε.

  • Για να μετακινήσετε ένα αντικείμενο προς τα επάνω, κάτω ή πλάγια σε μικρά διαστήματα, κάντε κλικ στο αντικείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε ένα πλήκτρο βέλους.

  • Για να περιορίσετε ένα αντικείμενο, έτσι ώστε να μετακινείται μόνο οριζόντια ή κατακόρυφα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το αντικείμενο.

Περιστροφή ή αναστροφή αντικειμένου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να περιστρέψετε κείμενο στο Excel για Mac, πρέπει να πρώτα να τοποθετήσετε το κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, να περιστρέψετε το πλαίσιο κειμένου.

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να περιστρέψετε ή αναστρέψετε και, στη συνέχεια, ανάλογα με το είδος του αντικειμένου που επιλέξατε, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση ή στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας.

  Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα αντικείμενα που θέλετε.

 2. Στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή.

  Ομάδα "Ταξινόμηση"

  Για να περιστρέψετε ένα αντικείμενο κατά οποιονδήποτε αριθμό μοιρών, στο αντικείμενο, σύρετε τη λαβή περιστροφής Λαβή περιστροφής .

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Για

Κάντε το εξής

Περιστροφή αντικειμένου προς τα δεξιά

Κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή κατά 90 μοίρες προς τα δεξιά

Περιστροφή αντικειμένου προς τα αριστερά

Κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή κατά 90 μοίρες προς τα αριστερά

Αναστροφή αντικειμένου προς τα επάνω ή κάτω

Κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφη αναστροφή

Αναστροφή αντικειμένου προς τα αριστερά ή δεξιά

Κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντια αναστροφή

Ομαδοποίηση αντικειμένων

Όταν ομαδοποιείτε αντικείμενα, συνδυάζετε τα αντικείμενα μαζί, έτσι ώστε να μπορείτε να τα μορφοποιήσετε, να τα μετακινήσετε ή να τα αντιγράψετε ως ομάδα.

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να ομαδοποιήσετε και, στη συνέχεια, ανάλογα με το είδος του αντικειμένου που επιλέξατε, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση ή στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας.

 2. Στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση.

  Ομάδα "Ταξινόμηση"

Δείτε επίσης

Στοίχιση αντικειμένων

Αλλαγή μεγέθους ενός αντικειμένου

Εισαγωγή πλαισίου κειμένου

Χειρισμός αντικειμένων σε επίπεδα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×