Μετακίνηση ή κύλιση σε ένα φύλλο εργασίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι κύλισης μέσα σε ένα φύλλο εργασίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους, τις γραμμές κύλισης ή το ποντίκι για να μετακινείστε μεταξύ κελιών και να μετακινείστε γρήγορα σε διαφορετικές περιοχές του φύλλου εργασίας.

Στο Excel, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις αυξημένες ταχύτητες κύλισης, την εύκολη κύλιση στο τέλος των περιοχών και τις συμβουλές οθόνης που σας επιτρέπουν να γνωρίζετε πού βρίσκεστε στο φύλλο εργασίας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα παράθυρα διαλόγου που έχουν αναπτυσσόμενες λίστες με γραμμές κύλισης.

Χρήση των πλήκτρων βέλους για τη μετακίνηση μέσα σε ένα φύλλο εργασίας

Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα κελιά ενός φύλλου εργασίας, κάντε κλικ σε κάποιο κελί ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Όταν μετακινείστε σε ένα κελί, αυτό γίνεται το ενεργό κελί.

Για να μετακινηθείτε

Κάντε το εξής:

Στην αρχή και το τέλος περιοχών

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+βέλος, για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην αρχή και το τέλος κάθε περιοχής σε μια στήλη ή γραμμή, προτού σταματήσετε στο τέλος του φύλλου εργασίας.

Για κύλιση στην αρχή και το τέλος κάθε περιοχής, ενώ επιλέγετε τις περιοχές, προτού σταματήσετε στο τέλος του φύλλου εργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+βέλος.

Μία γραμμή επάνω ή κάτω

Πιέστε το πλήκτρο SCROLL LOCK και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ Βέλους για κύλιση μία γραμμή προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Μία στήλη αριστερά ή δεξιά

Πιέστε το πλήκτρο SCROLL LOCK και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ή ΔΕΞΙΟΥ Βέλους για κύλιση μία στήλη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Ένα παράθυρο επάνω ή κάτω

Πιέστε PAGE UP ή PAGE DOWN

Ένα παράθυρο αριστερά ή δεξιά

Πιέστε το πλήκτρο SCROLL LOCK και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ πιέζετε το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ή το ΔΕΞΙΟ βέλος.

Σε μεγάλη απόσταση

Πιέστε το πλήκτρο SCROLL LOCK και στη συνέχεια, ταυτόχρονα κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και ένα βέλος για να μετακινηθείτε γρήγορα σε μεγάλες περιοχές του φύλλου εργασίας.

Σημείωση: Όταν SCROLL LOCK είναι ενεργοποιημένη, Κλείδωμα κύλισης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης στο Excel. Πατήστε ένα πλήκτρο βέλους ενώ SCROLL LOCK βρίσκεται σε θα κύλιση μία γραμμή προς τα επάνω ή προς τα κάτω ή μια στήλη αριστερά ή δεξιά. Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των κελιών, πρέπει να απενεργοποιείτε SCROLL LOCK. Για να κάνετε αυτό, πατήστε το πλήκτρο Scroll Lock (φέρει την ένδειξη ScrLk) στο πληκτρολόγιό σας. Εάν το πληκτρολόγιό σας δεν περιλαμβάνει αυτό το κλειδί, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το πλήκτρο SCROLL LOCK, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη στην επιφάνεια εργασίας των Windows και πληκτρολογήστε Πληκτρολογίου οθόνης. Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα SCROLL LOCK, κάντε κλικ στο πλήκτρο ScrLk και, στη συνέχεια, κλείστε το πληκτρολόγιο οθόνης.

Χρήση των γραμμών κύλισης για μετακίνηση μέσα σε ένα φύλλο εργασίας

Αν δεν φαίνονται οι ράβδοι κύλισης, κάντε τα εξής, για να τις εμφανίσετε:

  1. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές.

    Στο Excel 2007, επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Excel.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους και κατόπιν στην περιοχή Εμφάνιση επιλογών για αυτό το βιβλίο εργασίας, βεβαιωθείτε ότι τα πλαίσια ελέγχου Εμφάνιση οριζόντιας γραμμής κύλισης και Εμφάνιση κατακόρυφης γραμμής κύλισης έχουν επιλεγεί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει διαφορετικούς τρόπους για τη χρήση των ράβδων κύλισης για μετακίνηση σε ένα φύλλο εργασίας.

Για να μετακινηθείτε

Κάντε το εξής

Μία γραμμή επάνω ή κάτω

Επιλέξτε τα βέλη κύλισης εικόνα κουμπιού ή εικόνα κουμπιού στην κατακόρυφη γραμμή κύλισης για να μετακινήσετε το φύλλο μία γραμμή προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Μία στήλη αριστερά ή δεξιά

Επιλέξτε τα βέλη κύλισης εικόνα κουμπιού ή εικόνα κουμπιού σε οριζόντια γραμμή κύλισης για να μετακινήσετε το φύλλο μία στήλη προς τα αριστερά ή δεξιά.

Μετακίνηση σε ένα φύλλο εργασίας με αυξημένη ταχύτητα κύλισης

Ενώ μετακινείστε, κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού στο πιο ακριανό σημείο της οθόνης για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα για να αυξηθεί η ταχύτητα κύλισης.

Όταν μετακινείτε το ποντίκι προς την αντίθετη κατεύθυνση, μειώνεται η ταχύτητα κύλισης.

Ένα παράθυρο επάνω ή κάτω

Κάντε κλικ στο επάνω ή κάτω από την επιλογή του πλαισίου κύλισης εικόνα κουμπιού στην κατακόρυφη γραμμή κύλισης.

Ένα παράθυρο αριστερά ή δεξιά

Κάντε κλικ στην επιλογή προς τα αριστερά ή δεξιά από το πλαίσιο κύλισης εικόνα κουμπιού στην οριζόντια γραμμή κύλισης.

Σε μεγάλη απόσταση

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε κύλισης πλαισίου εικόνα κουμπιού .

Σημειώσεις: 

  • Όταν χρησιμοποιείτε τα πλαίσια κύλισης για να μετακινηθείτε σε ένα φύλλο εργασίας, το Excel εμφανίζει μια συμβουλή οθόνης για να υποδείξει τους αριθμούς γραμμής ή τα γράμματα στήλης (ή τους αριθμούς, αν έχει οριστεί το στυλ αναφοράς R1C1 για το βιβλίο εργασίας), ώστε να γνωρίζετε που βρίσκεστε στο φύλλο εργασίας.

  • Το μέγεθος ενός πλαισίου κύλισης υποδεικνύει την αναλογία της ορατής περιοχής του φύλλου μέσα στο παράθυρο σε σχέση με το σύνολο του φύλλου. Η θέση ενός πλαισίου κύλισης υποδεικνύει τη σχετική θέση της ορατής περιοχής μέσα στο φύλλο εργασίας.

  • Μπορείτε γρήγορα να διαιρέσετε το παράθυρο ώστε να μπορείτε να κάνετε κύλιση σε δύο ή τέσσερις παράθυρα ταυτόχρονα. Επιλέξτε το πλαίσιο διαίρεσης TBD στην κατακόρυφη ή οριζόντια γραμμή κύλισης. Όταν ο δείκτης μετατραπεί σε ένα βέλος δύο κεφαλών Οριζόντιο βέλος δύο κεφαλών , σύρετε τη γραμμή διαίρεσης στο φύλλο εργασίας όπου θέλετε να διαιρέσετε το παράθυρο. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή διαίρεσης για να την καταργήσετε.

Μετακίνηση και ζουμ με χρήση του ποντικιού

Μερικές συσκευές ποντικιού και άλλες συσκευές κατάδειξης όπως η συσκευή κατάδειξης Microsoft IntelliMouse διαθέτουν ενσωματωμένες δυνατότητες κύλισης και ζουμ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη μετακίνηση και τη μεγέθυνση και σμίκρυνση μέσα στο φύλλο εργασίας ή το φύλλο γραφήματος. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για την μετακίνηση σε παράθυρα διαλόγου που έχουν αναπτυσσόμενες λίστες με γραμμές κύλισης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις οδηγίες για τη συσκευή κατάδειξης που διαθέτετε.

Για να:

Κάντε το εξής

Κυλήσετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω, κατά μερικές γραμμές κάθε φορά

Περιστρέψτε τον τροχό προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Μετακίνηση σε ένα φύλλο εργασίας με αυξημένη ταχύτητα κύλισης

Ενώ μετακινείστε, κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού στο πιο ακριανό σημείο της οθόνης για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα για να αυξηθεί η ταχύτητα κύλισης.

Όταν μετακινείτε το ποντίκι προς την αντίθετη κατεύθυνση, μειώνεται η ταχύτητα κύλισης.

Μετακίνηση σε ολόκληρη την επιφάνεια ενός φύλλου εργασίας

Κρατήστε πατημένο τον τροχό και σύρετε το δείκτη μακριά από το σημάδι origin Σημάδι προέλευσης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση που θέλετε να πραγματοποιήσετε κύλιση. Για να επιταχύνετε την κύλιση, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού μακριά από το σημείο αφετηρίας. Για να επιβραδύνετε την κύλιση, μετακινήστε το δείκτη πιο κοντά στο σημείο αφετηρίας.

Μετακινηθείτε αυτόματα σε ολόκληρη την επιφάνεια του φύλλου εργασίας

Κάντε κλικ στον τροχό και μετά μετακινήστε το ποντίκι προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε να κυλήσετε. Για να επιταχύνετε την κύλιση, μετακινήστε το δείκτη μακριά από το σημείο αφετηρίας. Για να επιβραδύνετε την κύλιση, μετακινήστε το δείκτη κοντά στο σημείο αφετηρίας. Για να διακόψετε την αυτόματη κύλιση, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί του ποντικιού.

Μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε

Πιέστε το πλήκτρο CTRL ενώ περιστρέφετε τον τροχό του IntelliMouse προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Το ποσοστό του μεγεθυμένου φύλλου εργασίας εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης.

Εμφάνιση λεπτομερειών σε διαρθρώσεις

Τοποθετήστε το δείκτη σε ένα κελί της διάρθρωσης που συνοψίζει δεδομένα και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο SHIFT ενώ περιστρέφετε τον τροχό προς τα εμπρός.

Αποκρύψετε λεπτομέρειες στις διαρθρώσεις

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα από τα κελιά της διάρθρωσης που περιέχει λεπτομέρειες δεδομένων και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο SHIFT ενώ περιστρέφετε τον τροχό προς τα πίσω.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×