Μετακίνηση ή αντιγραφή αρχείων στο SharePoint

Μετακίνηση ή αντιγραφή αρχείων στο SharePoint

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αντιγραφή

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή σε. Εναλλακτικά, επιλέξτε περισσότερες αναπτυγμένο μενού >Αντιγραφή για το στοιχείο.

  Κουμπί αντιγραφής στο κύριο μενού

  Σημείωση: Αντιγραφή δεν είναι διαθέσιμη εάν χρησιμοποιείτε την κλασική εμπειρία των SharePoint Online.

 2. Στην περιοχή Επιλογή προορισμού, επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε ένα αντίγραφο των αρχείων, φακέλων ή συνδέσεις για να μεταβείτε. Εάν κάνετε την αντιγραφή σε μια διαφορετική τοποθεσία ή δευτερεύουσας τοποθεσίας και δεν βλέπετε στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Περιήγηση σε τοποθεσίες για να δείτε την πλήρη λίστα με τις τοποθεσίες που μπορείτε να αντιγράψετε.

  Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να δείτε άλλες τοποθεσίες που παρατίθενται κατά την αντιγραφή στοιχείων, την εταιρεία σας δεν επιτρέπει την αντιγραφή σε τοποθεσίες. Εάν είστε διαχειριστής SharePoint ή καθολικού διαχειριστή για την εταιρεία σας, ανατρέξτε στο θέμα να επιτρέπεται ή να αποτρέψετε την προσαρμοσμένη δέσμη ενεργειών για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε διατοποθεσιακή Αντιγραφή στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint.

  Στιγμιότυπο οθόνης της επιλογής "Επιλέξτε έναν προορισμό" κατά την αντιγραφή αρχείων από το OneDrive για επιχειρήσεις σε μια τοποθεσία του SharePoint.

  Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο για να αντιγράψετε τα αρχεία σε, επιλέξτε μια θέση στην ιεραρχία φακέλων και κάντε κλικ στην επιλογή Νέος φάκελος.

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου φακέλου στο πλαίσιο κειμένου.

  Στιγμιότυπο οθόνης της επιλογής μιας θέσης κατά την αντιγραφή ενός αρχείου στο SharePoint

 4. Κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή εδώ.

  Βιβλιοθήκη εγγράφων, Νέο αντίγραφο σε φάκελο

Σημειώσεις: 

 • Όταν χρησιμοποιείτε την Αντιγραφή με έγγραφα που έχουν ιστορικό εκδόσεων, αντιγράφεται μόνο η πιο πρόσφατη έκδοση. Για να αντιγράψετε προηγούμενες εκδόσεις, πρέπει να επαναφέρετε και αντιγράψτε κάθε μία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση εκδόσεων, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων εκδόσεων για λίστα ή βιβλιοθήκη.

Μετακίνηση

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Στο κύριο μενού, στο επάνω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση σε. Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Μετακίνηση σε, κάντε κλικ στα αποσιωπητικά (...) στο κύριο μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση σε.

  Κουμπί "Μετακίνηση σε" στο κύριο μενού

  Σημείωση: Μετακίνηση δεν είναι διαθέσιμη εάν χρησιμοποιείτε την κλασική εμπειρία των SharePoint Online.

 3. Στο παράθυρο Επιλογή προορισμού, επιλέξτε τη νέα θέση στη βιβλιοθήκη εγγράφων όπου θέλετε τα αρχεία για να μεταβείτε και κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση εδώ.

  Σημείωση: Μετακίνηση αρχείων σε πολλές τοποθεσίες είναι ακόμη διαθέσιμες στο πρόγραμμα στοχευμένες κυκλοφορίας.

  Στιγμιότυπο οθόνης του πίνακα μετακίνηση βιβλιοθηκών εγγράφων

  Στο παράθυρο Επιλογή προορισμού, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ νέο φάκελο για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο στη βιβλιοθήκη εγγράφων και μετακινήστε το στοιχείο για το νέο φάκελο. Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου φακέλου στο πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση εδώ.

  Πεδίο δημιουργίας φακέλου με επισήμανση στο πλαίσιο ελέγχου

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη Μετακίνηση, το ιστορικό του εγγράφου αντιγράφεται στον νέο προορισμό. Για περισσότερες πληροφορίες για διαχείριση εκδόσεων, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων εκδόσεων για λίστα ή βιβλιοθήκη

Αντιγραφή

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή σε. Εναλλακτικά, επιλέξτε περισσότερες αναπτυγμένο μενού >Αντιγραφή για το στοιχείο.

  Κουμπί αντιγραφής στο κύριο μενού

  Σημείωση: Αντιγραφή δεν είναι διαθέσιμη εάν χρησιμοποιείτε την κλασική εμπειρία των SharePoint.

 2. Στην περιοχή Επιλογή προορισμού, επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε ένα αντίγραφο των αρχείων ή φακέλων.

  Επιλέξτε τον προορισμό

  Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο για να αντιγράψετε τα αρχεία σε, κάντε κλικ στην επιλογή Νέος φάκελος.

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου φακέλου στο πλαίσιο κειμένου.

  Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου φακέλου

 4. Κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή εδώ.

Σημειώσεις: 

 • Μπορείτε να αντιγράψετε έως 500 MB αρχείων και φακέλων ταυτόχρονα.

 • Όταν χρησιμοποιείτε την Αντιγραφή με έγγραφα που έχουν ιστορικό εκδόσεων, αντιγράφεται μόνο η πιο πρόσφατη έκδοση. Για να αντιγράψετε προηγούμενες εκδόσεις, πρέπει να επαναφέρετε και αντιγράψτε κάθε μία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση εκδόσεων, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων εκδόσεων για λίστα ή βιβλιοθήκη.

Μετακίνηση

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Στο κύριο μενού, στο επάνω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση σε. Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Μετακίνηση σε, κάντε κλικ στα αποσιωπητικά (...) στο κύριο μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση σε.

  Κουμπί "Μετακίνηση σε" στο κύριο μενού

  Σημείωση: Μετακίνηση δεν είναι διαθέσιμη εάν χρησιμοποιείτε την κλασική εμπειρία των SharePoint.

 3. Στο παράθυρο Επιλογή προορισμού, επιλέξτε τη νέα θέση στη βιβλιοθήκη εγγράφων όπου θέλετε τα αρχεία για να μεταβείτε και κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση εδώ.

  Μετακίνηση σε φάκελο

  Στο παράθυρο Επιλογή προορισμού, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ νέο φάκελο για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο στη βιβλιοθήκη εγγράφων και μετακινήστε το στοιχείο για το νέο φάκελο. Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου φακέλου στο πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση εδώ.

  Δημιουργία νέου φακέλου για να μετακινηθείτε

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη Μετακίνηση, το ιστορικό του εγγράφου αντιγράφεται στον νέο προορισμό. Για περισσότερες πληροφορίες για διαχείριση εκδόσεων, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων εκδόσεων για λίστα ή βιβλιοθήκη

Αντιγραφή αρχείου σε διαφορετική βιβλιοθήκη SharePoint Server 2016 ή SharePoint Server 2013

SharePoint Server 2016 και 2013 παρέχει την επιλογή Αποστολή για την αντιγραφή σε άλλη βιβλιοθήκη ή θέση. Αποστολή σε αντιγράφει ένα αρχείο κάθε φορά σε άλλη βιβλιοθήκη. Αποστολή σε δεν παρέχει την επιλογή για να αντιγράψετε φακέλους. Το αντίγραφο προορισμού θα έχετε σύνδεση με το αρχικό αρχείο.

Σημείωση: Αποστολή σε αντιγράφει η δημοσιευμένη έκδοση ενός εγγράφου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκδόσεις, ανατρέξτε στο θέμα Πώς λειτουργεί η διαχείριση εκδόσεων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη;.

 1. Σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στα αριστερά του ονόματος αρχείου για να επιλέξετε ένα αρχείο.

  Επιλέξτε ένα αρχείο κάνοντας κλικ στο σημάδι ελέγχου στα αριστερά του ονόματος
 2. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην επιλογή αρχεία > Αποστολή σε στην ενότητα αντίγραφα. Η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν είναι επιλεγμένη μία και μόνο μία, αρχείο.

 3. Επιλέξτε Αντιγραφή ή σε άλλη θέση.

  Κορδέλα με επιλεγμένο το μενού "Αποστολή προς"
 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Όταν εμφανιστεί το πεδίο προορισμού βιβλιοθήκη εγγράφων ή φακέλων, θα πρέπει να έχει τη βασική διεύθυνση URL της τοποθεσίας σας. Εάν Ναι, μεταβείτε στο τέλος του και πληκτρολογήστε το όνομα της βιβλιοθήκης που θέλετε να αντιγράψετε το αρχείο.

  • Εάν η βιβλιοθήκη που θέλετε να στείλετε το αρχείο είναι στη γραμμή Γρήγορη εκκίνηση, κάντε δεξί κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης και επιλέξτε Αντιγραφή συντόμευσης.

   Κάντε δεξί κλικ στη βιβλιοθήκη στη γρήγορη εκκίνηση και επιλέξτε "Αντιγραφή συντόμευσης"

   Επικολλήστε τη διεύθυνση URL βιβλιοθήκη προορισμού στο πεδίο προορισμού βιβλιοθήκη εγγράφων ή φακέλων στο παράθυρο διαλόγου αντίγραφο.

  • Εάν δεν μπορείτε να λάβετε τις προηγούμενες μεθόδους για να εργαστείτε, δοκιμάστε αυτήν τη λύση:

   Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη εγγράφων που θέλετε να στείλετε τα αρχεία για να και αντιγράψτε τη διεύθυνση από τη γραμμή διευθύνσεων. Ίσως χρειαστεί να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση URL για να καταργήσετε επιπλέον χαρακτήρες.

   Επικολλήστε τη διεύθυνση URL στο Σημειωματάριο και καταργήστε το περιεχόμενο μετά το όνομα της βιβλιοθήκης που θέλετε να αντιγράψετε σε όπως φαίνεται σε αυτήν την απεικόνιση.

   Διάγραμμα που πρέπει να καταργήσετε από τη διεύθυνση URL για χρήση με αντιγραφή σε

   1. τη βασική διεύθυνση URL για τη βιβλιοθήκη.

   2. το όνομα της βιβλιοθήκης, με χαρακτήρες % 20 αντικατάστασης διαστήματα στο όνομα.

   3. επιπλέον περιεχόμενο που δεν χρειάζονται. Διαγράψτε αυτό το τμήμα.

   Σημείωση: Ορισμένες διευθύνσεις URL πρέπει να υπερβαίνει τις 255 χαρακτήρες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εάν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή γρήγορης εκκίνησης ή να προσθέσετε το όνομα της βιβλιοθήκης για να τη βασική διεύθυνση URL στο πεδίο προορισμού για να λάβετε τη συντόμευση, με τη διεύθυνση η γραμμή μπορούν να περιέχουν επιπλέον περιεχόμενο.

 5. Ελέγξτε τη διεύθυνση URL προορισμού με (κάντε κλικ εδώ για να ελέγξετε). Η βιβλιοθήκη προορισμού θα ανοίξει σε μια άλλη καρτέλα ή παράθυρο. Μπορείτε να αφήσετε ανοιχτό για να ελέγξετε το αντίγραφο αργότερα ή να το κλείσετε.

  Παράθυρο διαλόγου αντιγραφής με επιλεγμένη τη διεύθυνση URL.
 6. Εάν θέλετε το αντίγραφο να έχει διαφορετικό όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε το στο προαιρετικό πεδίο Όνομα αρχείου για το αντίγραφο.

 7. Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να ζητήσετε από το συντάκτη να στέλνει ενημερώσεις κατά τη μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου ή να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση στο έγγραφο προέλευσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ειδοποιήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ειδοποίησης

 8. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στη σελίδα Πρόοδος αντιγραφής για να ξεκινήσετε το αντίγραφο.

 9. Εάν η αντιγραφή ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος. Εάν απέτυχε, σημειώστε το σφάλμα και διορθώστε το.

  Πρόοδος αντιγραφής με επισήμανση στο κουμπί "Τέλος"
 10. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο σας αντιγράφονται με επιτυχία το νέο προορισμό. Εάν θέλετε να διαγράψετε το αντίγραφο του αρχείου προέλευσης, πρέπει να αποσυνδέσετε το αντίγραφο, και, στη συνέχεια, διαγράψτε το.

Ενημέρωση αντιγράφων από τη σελίδα Διαχείριση αντιγράφων στο SharePoint Server 2016 ή SharePoint Server 2013

Εάν ένα αρχείο αντιγράφηκε σε μία ή περισσότερες διαφορετικές βιβλιοθήκες, μπορείτε να ενημερώσετε όλα τα διαφορετικά αντίγραφα από μία θέση στη σελίδα Διαχείριση αντιγράφων, η οποία είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε αντίγραφο ενός στοιχείου.

 1. Εάν μια βιβλιοθήκη που περιέχει ένα αντίγραφο που θέλετε να ενημερώσετε δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση.

  Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα της βιβλιοθήκης σας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κουμπί ρυθμίσεων του SharePoint 2016 στη γραμμή τίτλου. , το περιεχόμενο της τοποθεσίας, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Κάντε κλικ στα αριστερά του ονόματος του αρχείου που θέλετε να ενημερώσετε για να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα αρχεία.

  Καρτέλα αρχεία στην κορδέλα
 3. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση αντιγράφων.

  Διαχείριση αντιγράφων στην κορδέλα προέλευσης
 4. Για να ενημερώσετε όλα τα αντίγραφα που ήδη προτρέπουν για ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση αντιγράφων.

  Ενημέρωση όλα τα αντίγραφα του αρχείου
 5. Στην ενότητα Προορισμοί, στην περιοχή Αντίγραφα, επιλέξτε τα αντίγραφα που θέλετε να ενημερώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Επιλέξτε τα αντίγραφα προορισμού για να ενημερώσετε

  Σημείωση: Εάν θέλετε να ενημερώσετε αντίγραφα που παρατίθενται στη σελίδα Διαχείριση αντιγράφων στην περιοχή Αντίγραφα που δεν υποβάλλουν ερώτηση για ενημερωμένες εκδόσεις, πρέπει πρώτα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενημέρωσης για αυτά τα αντίγραφα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή των ρυθμίσεων για ένα αντίγραφο ώστε να ζητούνται ενημερώσεις.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των ρυθμίσεων για ένα αντίγραφο ώστε να ζητείται ο καθορισμός ενημερώσεων στα SharePoint Server 2016 ή SharePoint Server 2013

Εάν δημιουργήσατε ένα αντίγραφο ενός αρχείου με την εντολή Αποστολή προς και δεν έχετε επιλέξει να ζητούνται ενημερώσεις, αυτό το αντίγραφο δεν θα λαμβάνει ενημερώσεις από το αρχείο προέλευσης. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση και να κάνετε το αντίγραφο διαθέσιμο για ενημερώσεις.

 1. Εάν η βιβλιοθήκη που περιέχει ένα αντίγραφο που θέλετε να ενημερώσετε δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση.

  Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα της βιβλιοθήκης σας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κουμπί ρυθμίσεων του SharePoint 2016 στη γραμμή τίτλου. , κάντε κλικ στην επιλογή περιεχόμενα τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Κάντε κλικ στα αριστερά του ονόματος του αρχείου που θέλετε να ενημερώσετε για να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα αρχεία.

  Καρτέλα αρχεία στην κορδέλα
 3. Στην ενότητα αντίγραφα της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή , Μεταβείτε στο αρχείο προέλευσης.

  Μεταβείτε στο αρχείο προέλευσης από την καρτέλα αρχεία στην κορδέλα
 4. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση αντιγράφων.

  Διαχείριση αντιγράφων στην κορδέλα προέλευσης
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο παράθυρο Διαχείριση αρχείων
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι στην περιοχή ερώτηση στο συντάκτη για την αποστολή ενημερώσεων κατά τη μεταβίβαση ελέγχου του εγγράφου; στην ενότητα Ενημέρωση.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι όταν σας ζητηθεί ο συντάκτης να στέλνει ενημερώσεις όταν το έγγραφο έχει γίνει ανάληψη ελέγχου ενότητας
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση σύνδεσης ενός αντιγράφου από το αρχείο προέλευσης και διαγράψτε το SharePoint Server 2016 ή SharePoint Server 2013

Εάν θέλετε να διαγράψετε οριστικά ένα στοιχείο που είναι ένα αντίγραφο ενός άλλου στοιχείου, πρέπει πρώτα να διασφαλίσετε ότι αυτό το στοιχείο έχει καταργηθεί από τη λίστα στοιχείων για ενημέρωση του αρχείου προέλευσης. Διαφορετικά, το στοιχείο ενδέχεται να δημιουργείται εκ νέου κάθε φορά που κάποιος επιλέγει να ενημερώσει τυχόν υπάρχοντα αντίγραφα του αρχείου προέλευσης. Συνιστάται επίσης να αποσυνδέσετε το αντίγραφο από το αρχείο προέλευσης. Αφού καταργήσετε πλήρως τη σύνδεση μεταξύ του αρχείου προέλευσης και του αντιγράφου, μπορείτε να διαγράψετε το αντίγραφο.

 1. Εάν η βιβλιοθήκη που περιέχει ένα αντίγραφο που θέλετε να ενημερώσετε δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση.

  Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα της βιβλιοθήκης σας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κουμπί ρυθμίσεων του SharePoint 2016 στη γραμμή τίτλου. , κάντε κλικ στην επιλογή περιεχόμενα τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Κάντε κλικ στα αριστερά του ονόματος του αρχείου που θέλετε να ενημερώσετε για να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα αρχεία.

  Καρτέλα αρχεία στην κορδέλα
 3. Στην ενότητα αντίγραφα της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή , Μεταβείτε στο αρχείο προέλευσης.

  Μεταβείτε στο αρχείο προέλευσης από την καρτέλα αρχεία στην κορδέλα
 4. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση αντιγράφων.

  Διαχείριση αντιγράφων στην κορδέλα προέλευσης
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο παράθυρο Διαχείριση αρχείων
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σύνδεσης.

  Κάντε κλικ στην επιλογή κατάργηση σύνδεσης
 7. Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Κατάργηση στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης σύνδεση

  Η ενέργεια αυτή καταργεί το αντίγραφο από τη λίστα των αντιγράφων που μπορούν να ενημερωθούν από το αρχείο προέλευσης.

 8. Επιστρέψτε στη βιβλιοθήκη που περιέχει το αντίγραφο που θέλετε να αποσυνδέσετε από το αρχείο προέλευσης.

 9. Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του αντιγράφου που θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 10. Στο επάνω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Κατάργηση σύνδεσης από τις ιδιότητες

  Η ενέργεια αυτή καταργεί τη σύνδεση του αντιγράφου με το γονικό αρχείο προέλευσης.

 11. Για να διαγράψετε, κάντε δεξί κλικ στο όνομα του αντιγράφου, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Χρησιμοποιήστε την εντολή "Αποστολή προς" σε SharePoint Server 2010 ή SharePoint Server 2007

Όταν ένα αρχείο αντιγράφεται χρησιμοποιώντας Αποστολή προς, το αντίγραφο διατηρεί μια σχέση με το αρχείο προέλευσης και μπορείτε να επιλέξετε να ενημερώσετε αυτό το αντίγραφο με τις αλλαγές που έγιναν στο αρχείο προέλευσης. Επιπλέον, εάν το αντίγραφο και του αρχείου προέλευσης κοινή χρήση στηλών ή πεδίων, αυτές οι στήλες ή πεδία ενημερώνονται επίσης όταν ενημερώνεται το αντίγραφο.

Η εντολή Αποστολή προς διευκολύνει τη διατήρηση αρχείων σε πολλές βιβλιοθήκες και τοποθεσίες σε μια εταιρεία, επειδή κατά την αντιγραφή αρχείων με χρήση της εντολής Αποστολή προς, ο διακομιστής παρακολουθεί τη σχέση μεταξύ του αρχείου προέλευσης και όλων των αντιγράφων του. Οι χρήστες μπορούν να προβάλουν και να διαχειριστούν κεντρικά όλα τα αντίγραφα ενός στοιχείου από τη σελίδα "Διαχείριση αντιγράφων", όπου μπορούν να δουν ποια αντίγραφα προτρέπουν για ενημερώσεις, να αλλάξουν τις ρυθμίσεις ενημέρωσης των αντιγράφων, να ενημερώσουν τα αντίγραφα ή να δημιουργήσουν νέα αντίγραφα.

Σημειώσεις: 

 • Από προεπιλογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή " Αποστολή προς " για την αντιγραφή αρχείων σε βιβλιοθήκες σε μια συλλογή τοποθεσιών. Εάν αντιγράψετε αρχεία από έναν υπολογιστή-πελάτη που έχει ένα πρόγραμμα που είναι συμβατή με SharePoint, όπως το Word και το πρόγραμμα περιήγησης που υποστηρίζει στοιχεία ελέγχου Microsoft ActiveX, όπως Internet Explorer, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή " Αποστολή προς " για την αντιγραφή αρχείων δεν μόνο μεταξύ βιβλιοθήκες σε μια συλλογή τοποθεσιών, αλλά και μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών Web. Εάν αντιγράψετε αρχεία από το πρόγραμμα περιήγησης από έναν υπολογιστή-πελάτη που δεν υποστηρίζει στοιχεία ελέγχου ActiveX, θα μπορείτε να αντιγράψετε τα αρχεία μόνο σε βιβλιοθήκες μέσα στις συλλογές τοποθεσιών που έχουν το ίδιο όνομα τομέα με τη βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης. Microsoft Edge, Mozilla FireFox και το Google Chrome δεν υποστηρίζει στοιχεία ελέγχου ActiveX.

 • Εάν θέλετε να αντιγράψετε αρχεία σε μια τοποθεσία που έχει ενεργοποιημένο τον έλεγχο ταυτότητας φορμών ή είναι μια ασφαλής τοποθεσία (για παράδειγμα, μια τοποθεσία με διεύθυνση URL που αρχίζει με https://), πρέπει να προσθέσετε τον προορισμό αντιγραφής στη λίστα των αξιόπιστων τοποθεσιών στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Αρχή της σελίδας

Αντιγραφή αρχείου σε προκαθορισμένο προορισμό σε SharePoint Server 2010 ή SharePoint Server 2007

Εάν έχει ήδη καθοριστεί ένας προορισμός αποστολής για τη βιβλιοθήκη σας, μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία από αυτή τη βιβλιοθήκη σε μια άλλη βιβλιοθήκη, χρησιμοποιώντας την εντολή Αποστολή προς.

 1. Εάν η βιβλιοθήκη που περιέχει το αρχείο που θέλετε να αντιγράψετε σε έναν άλλο προορισμό δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση.

  Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα της βιβλιοθήκης σας, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο όνομα του αρχείου που θέλετε να αντιγράψετε, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού στην εντολή Αποστολή προς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του προορισμού στον οποίο θέλετε να αντιγράψετε το έγγραφο ή το στοιχείο.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε το όνομα του προορισμού αποστολής, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι δεν έχει καθοριστεί προορισμός αποστολής για αυτή τη βιβλιοθήκη ή ότι δεν έχετε το επίπεδο δικαιωμάτων "Συνεργάτης" για τη βιβλιοθήκη προορισμού.

  Προκαθορισμένη θέση Αποστολή σε στο μενού συντόμευσης

 3. Εάν θέλετε να μετονομάσετε το αντίγραφο του αρχείου, στην ενότητα Προορισμός, στην περιοχή Όνομα αρχείου για το αντίγραφο, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

  1. Στην ενότητα Ενημέρωση, κάντε ένα από τα εξής:

   • Εάν θέλετε να σας ζητείται να ενημερώνονται τυχόν αντίγραφα όταν μεταβιβάζεται ο έλεγχος νέων εκδόσεων του αρχείου προέλευσης από το πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

    Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, το αντίγραφο που δημιουργείτε θα επισημαίνεται ως ένα αντίγραφο που θα προτρέπει για ενημερώσεις και θα ενημερώνεται κάθε φορά που επιλέγετε να ενημερώσετε τα υπάρχοντα αντίγραφα ενός αρχείου προέλευσης.

    Σημείωση: Εάν κάνετε μεταβίβαση ελέγχου αρχείων από ένα πρόγραμμα που είναι συμβατό με το Windows SharePoint Services 3.0, όπως το Microsoft Office Word 2007, θα δεν σας ζητείται να ενημερώσετε τα αντίγραφα στο πρόγραμμα-πελάτη.

   • Εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν ενημερώνεται το αρχείο προέλευσης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να λαμβάνω ειδοποίηση στο έγγραφο προέλευσης.

    Σημείωση: Δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν ενημερώνεται το αρχείο προέλευσης εκτός και αν είναι ενεργοποιημένο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο διακομιστή. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι είναι ενεργοποιημένο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο διακομιστή, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αντιγραφή αρχείου σε έναν προορισμό που έχετε καθορίσει στο SharePoint Server 2010 ή SharePoint Server 2007

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Αποστολή προς για να αντιγράψετε ένα αρχείο σε μια βιβλιοθήκη που καθορίζετε. Πρέπει να έχετε το επίπεδο δικαιωμάτων "Συνεργάτης" για τη βιβλιοθήκη στην οποία θέλετε να αντιγράψετε το έγγραφο.

 1. Σημειώστε τη διεύθυνση URL για τη βιβλιοθήκη SharePoint στην οποία θέλετε να αντιγράψετε το αρχείο.

 2. Εάν η βιβλιοθήκη που περιέχει το αρχείο που θέλετε να αντιγράψετε σε μια άλλη θέση δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση.

  Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα της βιβλιοθήκης σας, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο όνομα του αρχείου που θέλετε να αντιγράψετε, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού στην επιλογή Αποστολή προς και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άλλη θέση.

  Αποστολή σε θέση που καθορίζετε

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Όταν εμφανιστεί το πεδίο προορισμού βιβλιοθήκη εγγράφων ή φακέλων, θα πρέπει να έχει τη βασική διεύθυνση URL της τοποθεσίας σας. Εάν Ναι, μεταβείτε στο τέλος του και πληκτρολογήστε το όνομα της βιβλιοθήκης που θέλετε να αντιγράψετε το αρχείο. Για παράδειγμα, για να αντιγράψετε σε μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη εγγράφων ή σε έναν φάκελο μέσα σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, πληκτρολογήστε είτε: http://servername/sitename/libraryname ή http://servername/sitename/libraryname/foldername.

  • Εάν η βιβλιοθήκη στην οποία θέλετε να στείλετε το αρχείο σας είναι στη γραμμή γρήγορης εκκίνησης, κάντε δεξί κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης και επιλέξτε Αντιγραφή συντόμευσης.

   Κάντε δεξί κλικ στη βιβλιοθήκη στη γρήγορη εκκίνηση και επιλέξτε "Αντιγραφή συντόμευσης"

   Επικολλήστε τη διεύθυνση URL βιβλιοθήκη προορισμού στο πεδίο προορισμού βιβλιοθήκη εγγράφων ή φακέλων στο παράθυρο διαλόγου αντίγραφο.

  • Εάν δεν μπορείτε να λάβετε τις προηγούμενες μεθόδους για να εργαστείτε, δοκιμάστε τα εξής.

   Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη εγγράφων που θέλετε να στείλετε τα αρχεία για να και αντιγράψτε τη διεύθυνση από τη γραμμή διευθύνσεων. Ίσως χρειαστεί να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση URL για να καταργήσετε επιπλέον χαρακτήρες. Για να κάνετε αυτό, δοκιμάστε αυτήν τη λύση:

   Σημαντικό: Δεν αντιγράψτε και επικολλήστε τη διεύθυνση URL για τη βιβλιοθήκη προορισμού SharePoint απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης σε αυτό το πλαίσιο κειμένου, επειδή αυτή η έκδοση της διεύθυνσης URL θα περιέχει επιπλέον χαρακτήρες που θα αποτρέψει τη δυνατότητα να αντιγράψετε ένα αρχείο με επιτυχία στον προορισμό στη βιβλιοθήκη.

   Επικολλήστε τη διεύθυνση URL στο Σημειωματάριο και καταργήστε το περιεχόμενο μετά το όνομα της βιβλιοθήκης που θέλετε να αντιγράψετε σε όπως φαίνεται σε αυτήν την απεικόνιση.

   Διάγραμμα που πρέπει να καταργήσετε από τη διεύθυνση URL για χρήση με αντιγραφή σε

   1. τη βασική διεύθυνση URL για τη βιβλιοθήκη.

   2. το όνομα της βιβλιοθήκης, με χαρακτήρες % 20 αντικατάστασης διαστήματα στο όνομα.

   3. επιπλέον περιεχόμενο που δεν χρειάζονται. Διαγράψτε αυτό το τμήμα.

   Σημείωση: Ορισμένες διευθύνσεις URL πρέπει να υπερβαίνει τις 255 χαρακτήρες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εάν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή γρήγορης εκκίνησης ή να προσθέσετε το όνομα της βιβλιοθήκης για να τη βασική διεύθυνση URL στο πεδίο προορισμού για να λάβετε τη συντόμευση, με τη διεύθυνση η γραμμή μπορούν να περιέχουν επιπλέον περιεχόμενο.

 5. Εάν θέλετε να μετονομάσετε το αντίγραφο του εγγράφου, στην περιοχή Όνομα αρχείου για το αντίγραφο, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

  1. Στην ενότητα Ενημέρωση, κάντε ένα από τα εξής:

   • Εάν θέλετε να σας ζητείται να ενημερώνονται τυχόν αντίγραφα όταν μεταβιβάζεται ο έλεγχος νέων εκδόσεων του αρχείου προέλευσης από το πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

    Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, το αντίγραφο που δημιουργείτε θα επισημαίνεται ως ένα αντίγραφο που θα προτρέπει για ενημερώσεις και θα ενημερώνεται κάθε φορά που επιλέγετε να ενημερώσετε τα υπάρχοντα αντίγραφα ενός αρχείου προέλευσης.

    Σημείωση: Εάν κάνετε μεταβίβαση ελέγχου αρχείων από ένα πρόγραμμα που είναι συμβατό με το Windows SharePoint Services 3.0, όπως το Microsoft Office Word 2007, θα δεν σας ζητείται να ενημερώσετε τα αντίγραφα στο πρόγραμμα-πελάτη.

   • Εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν ενημερώνεται το αρχείο προέλευσης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να λαμβάνω ειδοποίηση στο έγγραφο προέλευσης.

    Σημείωση: Δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν ενημερώνεται το αρχείο προέλευσης εκτός και αν είναι ενεργοποιημένο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο διακομιστή. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι είναι ενεργοποιημένο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο διακομιστή, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Ενημέρωση αντιγράφων ενός αρχείου σε SharePoint Server 2010 ή SharePoint Server 2007

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους ότι μπορείτε να ενημερώσετε τα αντίγραφα ενός στοιχείου:

 • Από ένα αρχείο προέλευσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Αποστολή προς για να ενημερώσετε τα υπάρχοντα αντίγραφα ενός στοιχείου.

 • Από οποιοδήποτε αντίγραφο ενός στοιχείου, μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα Διαχείριση αντιγράφων, να προβάλετε όλα τα υπάρχοντα αντίγραφα και, στη συνέχεια, να επιλέξετε ποια από αυτά θέλετε να ενημερώσετε.

Ενημέρωση αντιγράφων από το αρχείο προέλευσης

 1. Εάν η βιβλιοθήκη που περιέχει το αρχείο του οποίου τα αντίγραφα θέλετε να ενημερώσετε δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση.

  Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα της βιβλιοθήκης σας, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο όνομα του αρχείου, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού στην επιλογή Αποστολή προς και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υπάρχοντα αντίγραφα.

  Σημείωση: Η εντολή Υπάρχοντα αντίγραφα εμφανίζεται μόνο εάν επιλέξατε να ζητούνται ενημερώσεις κατά την πρώτη χρήση της εντολής Αποστολή προς για την αντιγραφή αυτού του αρχείου προέλευσης σε άλλη θέση.

 3. Στην ενότητα Προορισμοί, στην περιοχή Αντίγραφα, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τα αντίγραφα που θέλετε να ενημερώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν ένα αρχείο αντιγράφηκε σε μία ή περισσότερες διαφορετικές βιβλιοθήκες, μπορείτε να ενημερώσετε όλα τα διαφορετικά αντίγραφα από μία θέση στη σελίδα Διαχείριση αντιγράφων, η οποία είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε αντίγραφο ενός στοιχείου.

 1. Εάν μια βιβλιοθήκη που περιέχει ένα αντίγραφο που θέλετε να ενημερώσετε δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση.

  Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα της βιβλιοθήκης σας, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο αντίγραφο που θέλετε να ενημερώσετε, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στο στοιχείο προέλευσης.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση αντιγράφων.

 4. Για να ενημερώσετε όλα τα αντίγραφα που ήδη προτρέπουν για ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση αντιγράφων.

 5. Στην ενότητα Προορισμοί, στην περιοχή Αντίγραφα, επιλέξτε τα αντίγραφα που θέλετε να ενημερώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να ενημερώσετε αντίγραφα που παρατίθενται στη σελίδα Διαχείριση αντιγράφων στην περιοχή Αντίγραφα που δεν υποβάλλουν ερώτηση για ενημερωμένες εκδόσεις, πρέπει πρώτα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενημέρωσης για αυτά τα αντίγραφα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή των ρυθμίσεων για ένα αντίγραφο ώστε να ζητούνται ενημερώσεις.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των ρυθμίσεων για ένα αντίγραφο ώστε να ζητείται ο καθορισμός ενημερώσεων στα SharePoint Server 2010 ή SharePoint Server 2007

Εάν δημιουργήσατε ένα αντίγραφο ενός αρχείου με την εντολή Αποστολή προς και δεν έχετε επιλέξει να ζητούνται ενημερώσεις, αυτό το αντίγραφο δεν θα λαμβάνει ενημερώσεις από το αρχείο προέλευσης. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση και να κάνετε το αντίγραφο διαθέσιμο για ενημερώσεις.

 1. Εάν η βιβλιοθήκη που περιέχει ένα αντίγραφο που θέλετε να ενημερώσετε δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση.

  Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα της βιβλιοθήκης σας, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο αντίγραφο που θέλετε να ενημερώσετε, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στο στοιχείο προέλευσης.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση αντιγράφων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι στην περιοχή Να γίνεται ερώτηση στο συντάκτη για την αποστολή ενημερώσεων, όταν μεταβιβάζεται ο έλεγχος του εγγράφου; στην ενότητα Ενημέρωση.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση σύνδεσης και να διαγράψετε ένα αντίγραφο σε SharePoint Server 2010 ή SharePoint Server 2007

Εάν θέλετε να διαγράψετε οριστικά ένα στοιχείο που είναι ένα αντίγραφο ενός άλλου στοιχείου, πρέπει πρώτα να διασφαλίσετε ότι αυτό το στοιχείο έχει καταργηθεί από τη λίστα στοιχείων για ενημέρωση του αρχείου προέλευσης. Διαφορετικά, το στοιχείο ενδέχεται να δημιουργείται εκ νέου κάθε φορά που κάποιος επιλέγει να ενημερώσει τυχόν υπάρχοντα αντίγραφα του αρχείου προέλευσης. Συνιστάται επίσης να αποσυνδέσετε το αντίγραφο από το αρχείο προέλευσης. Αφού καταργήσετε πλήρως τη σύνδεση μεταξύ του αρχείου προέλευσης και του αντιγράφου, μπορείτε να διαγράψετε το αντίγραφο.

 1. Για να καταργήσετε πλήρως τις συνδέσεις ανάμεσα σε ένα αρχείο προέλευσης και το αντίγραφό του, ακολουθήστε έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

  • Καταργήστε τη σύνδεση ενός αντιγράφου από την προέλευσή του έτσι ώστε το αντίγραφο να μην διατηρεί πλέον τη σύνδεσή του με ένα αρχείο προέλευσης. Εάν το κάνετε αυτό, το αρχείο προέλευσης διατηρεί μια σύνδεση με το αντίγραφο και το αντίγραφο εξακολουθεί να μπορεί να ενημερωθεί, εάν κάποιος χρήστης επιλέξει να ενημερώσει τα υπάρχοντα αντίγραφα του αρχείου προέλευσης.

  • Καταργήστε τη σύνδεση ενός αντιγράφου από το αρχείο προέλευσης, έτσι ώστε το αρχείο προέλευσης να μην ενημερώνει πλέον το αντίγραφο.

  1. Στη βιβλιοθήκη που περιέχει το αντίγραφο που θέλετε να αποσυνδέσετε από ένα αρχείο προέλευσης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο όνομα του αντιγράφου, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στο στοιχείο προέλευσης.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση αντιγράφων.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία δίπλα στο αντίγραφο που θέλετε να αποσυνδέσετε από το αρχείο προέλευσης.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Η ενέργεια αυτή καταργεί το αντίγραφο από τη λίστα των αντιγράφων που μπορούν να ενημερωθούν από το αρχείο προέλευσης.

  5. Επιστρέψτε στη βιβλιοθήκη που περιέχει το αντίγραφο που θέλετε να αποσυνδέσετε από το αρχείο προέλευσης.

  6. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο αντίγραφο που θέλετε να αποσυνδέσετε, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ιδιοτήτων.

  7. Στο επάνω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Η ενέργεια αυτή καταργεί τη σύνδεση του αντιγράφου με το γονικό αρχείο προέλευσης.

 2. Για να διαγράψετε ένα αρχείο, στη βιβλιοθήκη που περιέχει το αντίγραφο που θέλετε να διαγράψετε, τοποθετήστε το δείκτη στο όνομα του αντιγράφου, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια έκδοση του SharePoint που χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στο θέμα ποια έκδοση του SharePoint χρησιμοποιώ;.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×