Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Μετακίνηση ή αντιγραφή αρχείων στο SharePoint

Μετακίνηση ή αντιγραφή αρχείων στο SharePoint

Αντιγραφή

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή σε. Εναλλακτικά, επιλέξτε περισσότερα Αναπτυγμένο μενού >Αντιγραφή στο για το στοιχείο.

  Κουμπί αντιγραφής στο κύριο μενού

  Σημείωση: Μεταβείτε στη σύγχρονη εμπειρία , εάν η επιλογή Αντιγραφή σε δεν είναι διαθέσιμη.

 2. Στην περιοχή επιλογή προορισμού, επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να μετακινήσει ένα αντίγραφο των αρχείων, των φακέλων ή των συνδέσεων. Εάν κάνετε αντιγραφή σε διαφορετική τοποθεσία ή δευτερεύουσα τοποθεσία και δεν εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση τοποθεσιών για να δείτε την πλήρη λίστα των τοποθεσιών στις οποίες μπορείτε να αντιγράψετε.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε άλλες τοποθεσίες στη λίστα όταν αντιγράφετε στοιχεία, η εταιρεία σας δεν επιτρέπει την αντιγραφή σε τοποθεσίες. Εάν είστε SharePoint διαχειριστής ή καθολικός διαχειριστής για τον οργανισμό σας, ανατρέξτε στο θέμα να επιτρέπεται ή να εμποδίζεται η προσαρμοσμένη δέσμη ενεργειών για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη διατοποθεσιακή αντιγραφή στο κέντρο διαχείρισης SharePoint.

  Στιγμιότυπο οθόνης της επιλογής "Επιλέξτε έναν προορισμό" κατά την αντιγραφή αρχείων από το OneDrive για επιχειρήσεις σε μια τοποθεσία του SharePoint.

  Για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο για να αντιγράψετε τα αρχεία, επιλέξτε μια θέση στην ιεραρχία φακέλων και κάντε κλικ στην επιλογή Νέος φάκελος.

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου φακέλου στο πλαίσιο κειμένου.

  Στιγμιότυπο οθόνης της επιλογής μιας θέσης κατά την αντιγραφή ενός αρχείου στο SharePoint

 4. Κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή εδώ.

  Βιβλιοθήκη εγγράφων, Νέο αντίγραφο σε φάκελο

Σημειώσεις: 

Μετακίνηση

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Στο κύριο μενού, στο επάνω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση σε. Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Μετακίνηση σε, κάντε κλικ στα αποσιωπητικά (...) στο κύριο μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση σε.

  Κουμπί "Μετακίνηση σε" στο κύριο μενού

  Σημείωση: Μετάβαση στη σύγχρονη εμπειρία εάν η επιλογή Μετακίνηση σε δεν είναι διαθέσιμη.

 3. Στο τμήμα παραθύρου Επιλέξτε έναν προορισμό, επιλέξτε τη νέα θέση της βιβλιοθήκης εγγράφων όπου θέλετε να μετακινηθούν τα αρχεία και κάντε κλικ στο κουμπί Μετακίνηση εδώ.

  Σημείωση: Η μετακίνηση αρχείων σε όλες τις τοποθεσίες είναι αυτήν τη στιγμή διαθέσιμη στο πρόγραμμα στοχευμένης κυκλοφορίας.

  Στιγμιότυπο οθόνης του πίνακα μετακίνησης βιβλιοθήκης εγγράφων

  Στο τμήμα παραθύρου Επιλογή προορισμού, μπορείτε επίσης να επιλέξετε Νέος φάκελος για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο στη βιβλιοθήκη εγγράφων και να μετακινήσετε το στοιχείο στο νέο φάκελο. Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου φακέλου στο πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση εδώ.

  Πεδίο δημιουργίας φακέλου με επισήμανση στο πλαίσιο ελέγχου

Σημειώσεις: 

Αντιγραφή

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή σε. Εναλλακτικά, επιλέξτε περισσότερα Αναπτυγμένο μενού >Αντιγραφή στο για το στοιχείο.

  Κουμπί αντιγραφής στο κύριο μενού

  Σημείωση: Η δυνατότητα " Αντιγραφή σε " δεν είναι διαθέσιμη εάν χρησιμοποιείτε την κλασική εμπειρία του SharePoint.

 2. Στην περιοχή επιλογή προορισμού, επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε ένα αντίγραφο των αρχείων ή των φακέλων.

  Επιλέξτε τον προορισμό σας

  Για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο για να αντιγράψετε τα αρχεία, κάντε κλικ στην επιλογή Νέος φάκελος.

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου φακέλου στο πλαίσιο κειμένου.

  Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου φακέλου

 4. Κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή εδώ.

Σημειώσεις: 

Μετακίνηση

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Στο κύριο μενού, στο επάνω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση σε. Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Μετακίνηση σε, κάντε κλικ στα αποσιωπητικά (...) στο κύριο μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση σε.

  Κουμπί "Μετακίνηση σε" στο κύριο μενού

  Σημείωση: Η Μετακίνηση στο δεν είναι διαθέσιμη εάν χρησιμοποιείτε την κλασική εμπειρία του SharePoint.

 3. Στο τμήμα παραθύρου Επιλέξτε έναν προορισμό, επιλέξτε τη νέα θέση της βιβλιοθήκης εγγράφων όπου θέλετε να μετακινηθούν τα αρχεία και κάντε κλικ στο κουμπί Μετακίνηση εδώ.

  Μετακίνηση σε φάκελο

  Στο τμήμα παραθύρου Επιλογή προορισμού, μπορείτε επίσης να επιλέξετε Νέος φάκελος για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο στη βιβλιοθήκη εγγράφων και να μετακινήσετε το στοιχείο στο νέο φάκελο. Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου φακέλου στο πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση εδώ.

  Δημιουργία νέου φακέλου για μετακίνηση

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη Μετακίνηση σε, το ιστορικό του εγγράφου αντιγράφεται στον νέο προορισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση εκδόσεων, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων διαχείρισης εκδόσεων για μια λίστα ή βιβλιοθήκη

Αντιγραφή αρχείου σε διαφορετική βιβλιοθήκη σε SharePoint Server 2016 ή SharePoint Server 2013

SharePoint Ο διακομιστής 2016 και το 2013 παρέχουν την επιλογή " Αποστολή προς " για αντιγραφή σε άλλη βιβλιοθήκη ή θέση. Αποστολή σε αντιγραφή ενός αρχείου κάθε φορά σε μια άλλη βιβλιοθήκη. Η επιλογή " Αποστολή προς " δεν παρέχει την επιλογή αντιγραφής φακέλων. Το αντίγραφο προορισμού θα έχει μια σύνδεση με το αρχικό αρχείο.

Σημείωση: Αποστολή σε αντιγράφει τη δημοσιευμένη έκδοση ενός εγγράφου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις, ανατρέξτε στο θέμα Πώς λειτουργεί η τήρηση ιστορικού εκδόσεων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη;.

 1. Σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στα αριστερά του ονόματος αρχείου για να επιλέξετε ένα αρχείο.

  Επιλέξτε ένα αρχείο κάνοντας κλικ στο σημάδι ελέγχου στα αριστερά του ονόματος
 2. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην επιλογή αρχεία > Αποστολή στην ενότητα αντίτυπα. Η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν έχει επιλεγεί ένα και μόνο ένα αρχείο.

 3. Επιλέξτε Αντιγραφή ή άλλη θέση.

  Κορδέλα με επιλεγμένο το μενού "Αποστολή προς"
 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Όταν εμφανιστεί το πεδίο βιβλιοθήκη εγγράφων προορισμού ή φάκελος , θα πρέπει να έχει τη βασική διεύθυνση URL της τοποθεσίας σας. Εάν Ναι, μεταβείτε στο τέρμα και πληκτρολογήστε το όνομα της βιβλιοθήκης στην οποία θέλετε να αντιγράψετε το αρχείο.

  • Εάν η βιβλιοθήκη στην οποία θέλετε να στείλετε το αρχείο σας βρίσκεται στη γραμμή γρήγορης εκκίνησης, κάντε δεξί κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης και επιλέξτε Αντιγραφή συντόμευσης.

   Κάντε δεξί κλικ στη βιβλιοθήκη στη γρήγορη εκκίνηση και επιλέξτε "Αντιγραφή συντόμευσης"

   Επικολλήστε τη διεύθυνση URL της βιβλιοθήκης προορισμού στο πεδίο " βιβλιοθήκη εγγράφων προορισμού" ή "φάκελος " στο παράθυρο διαλόγου " Αντιγραφή ".

  • Εάν δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις προηγούμενες μεθόδους, δοκιμάστε αυτή τη λύση:

   Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη εγγράφων στην οποία θέλετε να στείλετε τα αρχεία και αντιγράψτε τη διεύθυνση από τη γραμμή διευθύνσεων. Ίσως χρειαστεί να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση URL για να καταργήσετε επιπλέον χαρακτήρες.

   Επικολλήστε τη διεύθυνση URL στο σημειωματάριο και καταργήστε το περιεχόμενο μετά το όνομα της βιβλιοθήκης στην οποία θέλετε να αντιγράψετε, όπως φαίνεται στην εικόνα.

   Διάγραμμα του τι πρέπει να καταργήσετε από τη διεύθυνση URL που θα χρησιμοποιηθεί με την αντιγραφή σε

   1. Η βασική διεύθυνση URL για τη βιβλιοθήκη.

   2. Το όνομα της βιβλιοθήκης, με% 20 χαρακτήρες να αντικαθιστούν κενά διαστήματα στο όνομα.

   3. Δεν χρειάζεται επιπλέον περιεχόμενο. Διαγραφή αυτού του τμήματος.

   Σημείωση: Ορισμένες διευθύνσεις URL υπερβαίνουν τους 255 χαρακτήρες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Εάν μπορείτε, χρησιμοποιήστε τη γραμμή γρήγορης εκκίνησης ή προσθέστε το όνομα της βιβλιοθήκης στη διεύθυνση URL βάσης στο πεδίο προορισμού για να λάβετε τη συντόμευση, καθώς η γραμμή διευθύνσεων μπορεί να περιέχει επιπλέον περιεχόμενο.

 5. Ελέγξτε τη διεύθυνση URL προορισμού με (κάντε κλικ εδώ για δοκιμή). Η βιβλιοθήκη προορισμού θα ανοίξει σε μια άλλη καρτέλα ή παράθυρο. Μπορείτε να την αφήσετε ανοιχτή για να ελέγξετε το αντίγραφο αργότερα ή να την κλείσετε.

  Παράθυρο διαλόγου αντιγραφής με επιλεγμένη τη διεύθυνση URL.
 6. Εάν θέλετε το αντίγραφο να έχει διαφορετικό όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε το στο προαιρετικό πεδίο Όνομα αρχείου για το αντίγραφο.

 7. Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να ζητήσετε από το συντάκτη να στέλνει ενημερώσεις κατά τη μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου ή να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση στο έγγραφο προέλευσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ειδοποιήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ειδοποίησης

 8. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στη σελίδα Πρόοδος αντιγραφής για να ξεκινήσετε το αντίγραφο.

 9. Εάν η αντιγραφή ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος. Εάν απέτυχε, σημειώστε το σφάλμα και διορθώστε το.

  Πρόοδος αντιγραφής με επισήμανση στο κουμπί "Τέλος"
 10. Ελέγξτε ότι το αρχείο σας αντιγράφηκε στο νέο προορισμό με επιτυχία. Εάν θέλετε να διαγράψετε το αντίγραφο προέλευσης, πρέπει να καταργήσετε τη σύνδεση του αντιγράφου και, στη συνέχεια, να το διαγράψετε.

Ενημέρωση αντιγράφων από τη σελίδα "Διαχείριση αντιγράφων" σε SharePoint Server 2016 ή SharePoint Server 2013

Εάν ένα αρχείο αντιγράφηκε σε μία ή περισσότερες διαφορετικές βιβλιοθήκες, μπορείτε να ενημερώσετε όλα τα διαφορετικά αντίγραφα από μία θέση στη σελίδα Διαχείριση αντιγράφων, η οποία είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε αντίγραφο ενός στοιχείου.

 1. Εάν μια βιβλιοθήκη που περιέχει ένα αντίγραφο που θέλετε να ενημερώσετε δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση.

  Εάν το όνομα της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις Κουμπί ρυθμίσεων του SharePoint 2016 στη γραμμή τίτλου. , περιεχόμενο τοποθεσίαςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Κάντε κλικ στα αριστερά του ονόματος του αρχείου που θέλετε να ενημερώσετε για να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα αρχεία .

  Καρτέλα "αρχεία" στην κορδέλα
 3. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείρισηαντιγράφων.

  Διαχείριση αντιγράφων στην κορδέλα προέλευσης
 4. Για να ενημερώσετε όλα τα αντίγραφα που ήδη προτρέπουν για ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση αντιγράφων.

  Ενημέρωση όλων των αντιγράφων του αρχείου
 5. Στην ενότητα Προορισμοί, στην περιοχή Αντίγραφα, επιλέξτε τα αντίγραφα που θέλετε να ενημερώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Επιλογή των αντιγράφων προορισμού για ενημέρωση

  Σημείωση: Εάν θέλετε να ενημερώσετε αντίγραφα που παρατίθενται στη σελίδα Διαχείριση αντιγράφων στην περιοχή Αντίγραφα που δεν υποβάλλουν ερώτηση για ενημερωμένες εκδόσεις, πρέπει πρώτα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενημέρωσης για αυτά τα αντίγραφα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή των ρυθμίσεων για ένα αντίγραφο ώστε να ζητούνται ενημερώσεις.

Αρχή της σελίδας

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ένα αντίγραφο ώστε να είναι προτροπή για ενημερώσεις σε SharePoint Server 2016 ή SharePoint Server 2013

Εάν δημιουργήσατε ένα αντίγραφο ενός αρχείου με την εντολή Αποστολή προς και δεν έχετε επιλέξει να ζητούνται ενημερώσεις, αυτό το αντίγραφο δεν θα λαμβάνει ενημερώσεις από το αρχείο προέλευσης. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση και να κάνετε το αντίγραφο διαθέσιμο για ενημερώσεις.

 1. Εάν η βιβλιοθήκη που περιέχει ένα αντίγραφο που θέλετε να ενημερώσετε δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση.

  Εάν το όνομα της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις Κουμπί ρυθμίσεων του SharePoint 2016 στη γραμμή τίτλου. , κάντε κλικ στην επιλογή περιεχόμενα τοποθεσίαςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Κάντε κλικ στα αριστερά του ονόματος του αρχείου που θέλετε να ενημερώσετε για να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα αρχεία .

  Καρτέλα "αρχεία" στην κορδέλα
 3. Στην ενότητα " αντίγραφα " της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στην προέλευση.

  Μετάβαση στην προέλευση από την καρτέλα "αρχεία" στην κορδέλα
 4. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείρισηαντιγράφων.

  Διαχείριση αντιγράφων στην κορδέλα προέλευσης
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο παράθυρο Διαχείριση αρχείων
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι στην περιοχή να ζητείται από το συντάκτη να στέλνει ενημερώσεις όταν γίνεται μεταβίβαση ελέγχου του εγγράφου;στην ενότητα Update .

  Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι στην ερώτηση του συντάκτη για να στέλνετε ενημερώσεις όταν το έγγραφο είναι επιλεγμένο τμήμα
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Καταργήστε τη σύνδεση ενός αντιγράφου από την προέλευσή του και διαγράψτε το σε SharePoint Server 2016 ή SharePoint Server 2013

Εάν θέλετε να διαγράψετε οριστικά ένα στοιχείο που είναι ένα αντίγραφο ενός άλλου στοιχείου, πρέπει πρώτα να διασφαλίσετε ότι αυτό το στοιχείο έχει καταργηθεί από τη λίστα στοιχείων για ενημέρωση του αρχείου προέλευσης. Διαφορετικά, το στοιχείο ενδέχεται να δημιουργείται εκ νέου κάθε φορά που κάποιος επιλέγει να ενημερώσει τυχόν υπάρχοντα αντίγραφα του αρχείου προέλευσης. Συνιστάται επίσης να αποσυνδέσετε το αντίγραφο από το αρχείο προέλευσης. Αφού καταργήσετε πλήρως τη σύνδεση μεταξύ του αρχείου προέλευσης και του αντιγράφου, μπορείτε να διαγράψετε το αντίγραφο.

 1. Εάν η βιβλιοθήκη που περιέχει ένα αντίγραφο που θέλετε να ενημερώσετε δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση.

  Εάν το όνομα της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις Κουμπί ρυθμίσεων του SharePoint 2016 στη γραμμή τίτλου. , κάντε κλικ στην επιλογή περιεχόμενα τοποθεσίαςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Κάντε κλικ στα αριστερά του ονόματος του αρχείου που θέλετε να ενημερώσετε για να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα αρχεία .

  Καρτέλα "αρχεία" στην κορδέλα
 3. Στην ενότητα " αντίγραφα " της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στην προέλευση.

  Μετάβαση στην προέλευση από την καρτέλα "αρχεία" στην κορδέλα
 4. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείρισηαντιγράφων.

  Διαχείριση αντιγράφων στην κορδέλα προέλευσης
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο παράθυρο Διαχείριση αρχείων
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σύνδεσης.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σύνδεσης
 7. Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Παράθυρο διαλόγου "Κατάργηση επιβεβαίωσης σύνδεσης"

  Η ενέργεια αυτή καταργεί το αντίγραφο από τη λίστα των αντιγράφων που μπορούν να ενημερωθούν από το αρχείο προέλευσης.

 8. Επιστρέψτε στη βιβλιοθήκη που περιέχει το αντίγραφο που θέλετε να αποσυνδέσετε από το αρχείο προέλευσης.

 9. Κάντε δεξί κλικ στο όνομα του αντιγράφου που θέλετε να αποσυνδέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 10. Στο επάνω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Αποσύνδεση από ιδιότητες

  Η ενέργεια αυτή καταργεί τη σύνδεση του αντιγράφου με το γονικό αρχείο προέλευσης.

 11. Για να διαγράψετε, κάντε δεξί κλικ στο όνομα του αντιγράφου, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Χρήση της εντολής "Αποστολή προς" σε SharePoint Server 2010 ή SharePoint Server 2007

Όταν ένα αρχείο αντιγράφεται με χρήση της επιλογής " Αποστολή προς", το αντίγραφο διατηρεί μια σχέση με το αρχείο προέλευσης και μπορείτε να επιλέξετε να ενημερώσετε αυτό το αντίγραφο με τις αλλαγές που έχουν γίνει στο αρχείο προέλευσης. Επιπλέον, εάν το αντίγραφο και το αρχείο προέλευσής του έχουν κοινές στήλες ή πεδία, αυτές οι στήλες ή τα πεδία επίσης ενημερώνονται όταν ενημερώνεται το αντίγραφο.

Η εντολή Αποστολή προς διευκολύνει τη διατήρηση αρχείων σε πολλές βιβλιοθήκες και τοποθεσίες σε μια εταιρεία, επειδή κατά την αντιγραφή αρχείων με χρήση της εντολής Αποστολή προς, ο διακομιστής παρακολουθεί τη σχέση μεταξύ του αρχείου προέλευσης και όλων των αντιγράφων του. Οι χρήστες μπορούν να προβάλουν και να διαχειριστούν κεντρικά όλα τα αντίγραφα ενός στοιχείου από τη σελίδα "Διαχείριση αντιγράφων", όπου μπορούν να δουν ποια αντίγραφα προτρέπουν για ενημερώσεις, να αλλάξουν τις ρυθμίσεις ενημέρωσης των αντιγράφων, να ενημερώσουν τα αντίγραφα ή να δημιουργήσουν νέα αντίγραφα.

Σημειώσεις: 

 • Από προεπιλογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Αποστολή προς για να αντιγράψετε τα αρχεία σε βιβλιοθήκες μέσα σε μια συλλογή τοποθεσιών. Εάν αντιγράψετε αρχεία από έναν υπολογιστή-πελάτη που έχει ένα πρόγραμμα που είναι συμβατό με το SharePoint, όπως το Word και ένα πρόγραμμα περιήγησης που υποστηρίζει στοιχεία ελέγχου Microsoft ActiveX, όπως ο Internet Explorer, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Αποστολή προς για να αντιγράψετε αρχεία όχι μόνο μεταξύ βιβλιοθηκών μέσα σε μια συλλογή τοποθεσιών, αλλά και μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών Web. Εάν αντιγράψετε αρχεία από το πρόγραμμα περιήγησης από έναν υπολογιστή-πελάτη που δεν υποστηρίζει στοιχεία ελέγχου ActiveX, θα μπορείτε να αντιγράψετε τα αρχεία μόνο σε βιβλιοθήκες εντός συλλογών τοποθεσιών που χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα τομέα με τη βιβλιοθήκη προέλευσης. τοMicrosoft Edge, το Mozilla FireFox και το Google Chrome δεν υποστηρίζουν στοιχεία ελέγχου ActiveX.

 • Εάν θέλετε να αντιγράψετε αρχεία σε μια τοποθεσία που έχει ενεργοποιημένο τον έλεγχο ταυτότητας φορμών ή είναι μια ασφαλής τοποθεσία (για παράδειγμα, μια τοποθεσία με διεύθυνση URL που αρχίζει με https://), πρέπει να προσθέσετε τον προορισμό αντιγραφής στη λίστα των αξιόπιστων τοποθεσιών στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Αρχή της σελίδας

Αντιγραφή αρχείου σε προκαθορισμένο προορισμό σε SharePoint Server 2010 ή SharePoint Server 2007

Εάν έχει ήδη καθοριστεί ένας προορισμός αποστολής για τη βιβλιοθήκη σας, μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία από αυτή τη βιβλιοθήκη σε μια άλλη βιβλιοθήκη, χρησιμοποιώντας την εντολή Αποστολή προς.

 1. Εάν η βιβλιοθήκη που περιέχει το αρχείο που θέλετε να αντιγράψετε σε έναν άλλο προορισμό δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση.

  Εάν το όνομα της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίαςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο όνομα του αρχείου που θέλετε να αντιγράψετε, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού στην εντολή Αποστολή προς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του προορισμού στον οποίο θέλετε να αντιγράψετε το έγγραφο ή το στοιχείο.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε το όνομα του προορισμού αποστολής, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι δεν έχει καθοριστεί προορισμός αποστολής για αυτή τη βιβλιοθήκη ή ότι δεν έχετε το επίπεδο δικαιωμάτων "Συνεργάτης" για τη βιβλιοθήκη προορισμού.

  Προκαθορισμένη θέση Αποστολή σε στο μενού συντόμευσης

 3. Εάν θέλετε να μετονομάσετε το αντίγραφο του αρχείου, στην ενότητα Προορισμός, στην περιοχή Όνομα αρχείου για το αντίγραφο, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

  1. Στην ενότητα Ενημέρωση, κάντε ένα από τα εξής:

   • Εάν θέλετε να σας ζητείται να ενημερώνονται τυχόν αντίγραφα όταν μεταβιβάζεται ο έλεγχος νέων εκδόσεων του αρχείου προέλευσης από το πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

    Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, το αντίγραφο που δημιουργείτε θα επισημαίνεται ως ένα αντίγραφο που θα προτρέπει για ενημερώσεις και θα ενημερώνεται κάθε φορά που επιλέγετε να ενημερώσετε τα υπάρχοντα αντίγραφα ενός αρχείου προέλευσης.

    Σημείωση: Εάν κάνετε μεταβίβαση ελέγχου αρχείων από ένα πρόγραμμα που είναι συμβατό με το Windows SharePoint Services 3.0, όπως το Microsoft Office Word 2007, θα δεν σας ζητείται να ενημερώσετε τα αντίγραφα στο πρόγραμμα-πελάτη.

   • Εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν ενημερώνεται το αρχείο προέλευσης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να λαμβάνω ειδοποίηση στο έγγραφο προέλευσης.

    Σημείωση: Δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν ενημερώνεται το αρχείο προέλευσης εκτός και αν είναι ενεργοποιημένο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο διακομιστή. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι είναι ενεργοποιημένο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο διακομιστή, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αντιγράψτε ένα αρχείο σε έναν προορισμό που καθορίζετε σε SharePoint Server 2010 ή SharePoint Server 2007

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Αποστολή προς για να αντιγράψετε ένα αρχείο σε μια βιβλιοθήκη που καθορίζετε. Πρέπει να έχετε το επίπεδο δικαιωμάτων "Συνεργάτης" για τη βιβλιοθήκη στην οποία θέλετε να αντιγράψετε το έγγραφο.

 1. Σημειώστε τη διεύθυνση URL για τη βιβλιοθήκη SharePoint στην οποία θέλετε να αντιγράψετε το αρχείο.

 2. Εάν η βιβλιοθήκη που περιέχει το αρχείο που θέλετε να αντιγράψετε σε μια άλλη θέση δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση.

  Εάν το όνομα της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίαςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο όνομα του αρχείου που θέλετε να αντιγράψετε, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού στην επιλογή Αποστολή προς και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άλλη θέση.

  Αποστολή σε θέση που καθορίζετε

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Όταν εμφανιστεί το πεδίο βιβλιοθήκη εγγράφων προορισμού ή φάκελος , θα πρέπει να έχει τη βασική διεύθυνση URL της τοποθεσίας σας. Εάν Ναι, μεταβείτε στο τέρμα και πληκτρολογήστε το όνομα της βιβλιοθήκης στην οποία θέλετε να αντιγράψετε το αρχείο. Για παράδειγμα, για να αντιγράψετε σε μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη εγγράφων ή σε ένα φάκελο μέσα σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, πληκτρολογήστε: http://όνομα_διακομιστή/όνομα_τοποθεσίας/όνομα_βιβλιοθήκης ή http://όνομα_διακομιστή/όνομα_τοποθεσίας/όνομα_βιβλιοθήκης/όνομα_φακέλου.

  • Εάν η βιβλιοθήκη στην οποία θέλετε να στείλετε το αρχείο σας είναι στη γραμμή γρήγορης εκκίνησης, κάντε δεξί κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης και επιλέξτε Αντιγραφή συντόμευσης.

   Κάντε δεξί κλικ στη βιβλιοθήκη στη γρήγορη εκκίνηση και επιλέξτε "Αντιγραφή συντόμευσης"

   Επικολλήστε τη διεύθυνση URL της βιβλιοθήκης προορισμού στο πεδίο " βιβλιοθήκη εγγράφων προορισμού" ή "φάκελος " στο παράθυρο διαλόγου " Αντιγραφή ".

  • Εάν δεν μπορείτε να λάβετε τις προηγούμενες μεθόδους για να εργαστείτε, δοκιμάστε αυτό.

   Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη εγγράφων στην οποία θέλετε να στείλετε τα αρχεία και αντιγράψτε τη διεύθυνση από τη γραμμή διευθύνσεων. Ίσως χρειαστεί να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση URL για να καταργήσετε επιπλέον χαρακτήρες. Για να το κάνετε αυτό, δοκιμάστε αυτήν τη λύση:

   Σημαντικό: Μην αντιγράψετε και επικολλήσετε τη διεύθυνση URL για τη βιβλιοθήκη προορισμού SharePoint απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης σε αυτό το πλαίσιο κειμένου, επειδή αυτή η έκδοση της διεύθυνσης URL θα περιέχει επιπλέον χαρακτήρες που θα σας εμποδίσουν να αντιγράψετε ένα αρχείο με επιτυχία στη βιβλιοθήκη προορισμού.

   Επικολλήστε τη διεύθυνση URL στο σημειωματάριο και καταργήστε το περιεχόμενο μετά το όνομα της βιβλιοθήκης στην οποία θέλετε να αντιγράψετε, όπως φαίνεται στην εικόνα.

   Διάγραμμα του τι πρέπει να καταργήσετε από τη διεύθυνση URL που θα χρησιμοποιηθεί με την αντιγραφή σε

   1. Η βασική διεύθυνση URL για τη βιβλιοθήκη.

   2. Το όνομα της βιβλιοθήκης, με% 20 χαρακτήρες να αντικαθιστούν κενά διαστήματα στο όνομα.

   3. Δεν χρειάζεται επιπλέον περιεχόμενο. Διαγραφή αυτού του τμήματος.

   Σημείωση: Ορισμένες διευθύνσεις URL υπερβαίνουν τους 255 χαρακτήρες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Εάν μπορείτε, χρησιμοποιήστε τη γραμμή γρήγορης εκκίνησης ή προσθέστε το όνομα της βιβλιοθήκης στη διεύθυνση URL βάσης στο πεδίο προορισμού για να λάβετε τη συντόμευση, καθώς η γραμμή διευθύνσεων μπορεί να περιέχει επιπλέον περιεχόμενο.

 5. Εάν θέλετε να μετονομάσετε το αντίγραφο του εγγράφου, στην περιοχή Όνομα αρχείου για το αντίγραφο, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

  1. Στην ενότητα Ενημέρωση, κάντε ένα από τα εξής:

   • Εάν θέλετε να σας ζητείται να ενημερώνονται τυχόν αντίγραφα όταν μεταβιβάζεται ο έλεγχος νέων εκδόσεων του αρχείου προέλευσης από το πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

    Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, το αντίγραφο που δημιουργείτε θα επισημαίνεται ως ένα αντίγραφο που θα προτρέπει για ενημερώσεις και θα ενημερώνεται κάθε φορά που επιλέγετε να ενημερώσετε τα υπάρχοντα αντίγραφα ενός αρχείου προέλευσης.

    Σημείωση: Εάν κάνετε μεταβίβαση ελέγχου αρχείων από ένα πρόγραμμα που είναι συμβατό με το Windows SharePoint Services 3.0, όπως το Microsoft Office Word 2007, θα δεν σας ζητείται να ενημερώσετε τα αντίγραφα στο πρόγραμμα-πελάτη.

   • Εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν ενημερώνεται το αρχείο προέλευσης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να λαμβάνω ειδοποίηση στο έγγραφο προέλευσης.

    Σημείωση: Δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν ενημερώνεται το αρχείο προέλευσης εκτός και αν είναι ενεργοποιημένο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο διακομιστή. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι είναι ενεργοποιημένο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο διακομιστή, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Ενημέρωση αντιγράφων ενός αρχείου σε SharePoint Server 2010 ή SharePoint Server 2007

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους ότι μπορείτε να ενημερώσετε τα αντίγραφα ενός στοιχείου:

 • Από ένα αρχείο προέλευσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Αποστολή προς για να ενημερώσετε τα υπάρχοντα αντίγραφα ενός στοιχείου.

 • Από οποιοδήποτε αντίγραφο ενός στοιχείου, μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα Διαχείριση αντιγράφων, να προβάλετε όλα τα υπάρχοντα αντίγραφα και, στη συνέχεια, να επιλέξετε ποια από αυτά θέλετε να ενημερώσετε.

Ενημέρωση αντιγράφων από το αρχείο προέλευσης

 1. Εάν η βιβλιοθήκη που περιέχει το αρχείο του οποίου τα αντίγραφα θέλετε να ενημερώσετε δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση.

  Εάν το όνομα της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίαςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο όνομα του αρχείου, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού στην επιλογή Αποστολή προς και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υπάρχοντα αντίγραφα.

  Σημείωση: Η εντολή Υπάρχοντα αντίγραφα εμφανίζεται μόνο εάν επιλέξατε να ζητούνται ενημερώσεις κατά την πρώτη χρήση της εντολής Αποστολή προς για την αντιγραφή αυτού του αρχείου προέλευσης σε άλλη θέση.

 3. Στην ενότητα Προορισμοί, στην περιοχή Αντίγραφα, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τα αντίγραφα που θέλετε να ενημερώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν ένα αρχείο αντιγράφηκε σε μία ή περισσότερες διαφορετικές βιβλιοθήκες, μπορείτε να ενημερώσετε όλα τα διαφορετικά αντίγραφα από μία θέση στη σελίδα Διαχείριση αντιγράφων, η οποία είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε αντίγραφο ενός στοιχείου.

 1. Εάν μια βιβλιοθήκη που περιέχει ένα αντίγραφο που θέλετε να ενημερώσετε δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση.

  Εάν το όνομα της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίαςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο αντίγραφο που θέλετε να ενημερώσετε, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στο στοιχείο προέλευσης.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση αντιγράφων.

 4. Για να ενημερώσετε όλα τα αντίγραφα που ήδη προτρέπουν για ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση αντιγράφων.

 5. Στην ενότητα Προορισμοί, στην περιοχή Αντίγραφα, επιλέξτε τα αντίγραφα που θέλετε να ενημερώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να ενημερώσετε αντίγραφα που παρατίθενται στη σελίδα Διαχείριση αντιγράφων στην περιοχή Αντίγραφα που δεν υποβάλλουν ερώτηση για ενημερωμένες εκδόσεις, πρέπει πρώτα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενημέρωσης για αυτά τα αντίγραφα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή των ρυθμίσεων για ένα αντίγραφο ώστε να ζητούνται ενημερώσεις.

Αρχή της σελίδας

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ένα αντίγραφο ώστε να είναι προτροπή για ενημερώσεις σε SharePoint Server 2010 ή SharePoint Server 2007

Εάν δημιουργήσατε ένα αντίγραφο ενός αρχείου με την εντολή Αποστολή προς και δεν έχετε επιλέξει να ζητούνται ενημερώσεις, αυτό το αντίγραφο δεν θα λαμβάνει ενημερώσεις από το αρχείο προέλευσης. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση και να κάνετε το αντίγραφο διαθέσιμο για ενημερώσεις.

 1. Εάν η βιβλιοθήκη που περιέχει ένα αντίγραφο που θέλετε να ενημερώσετε δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση.

  Εάν το όνομα της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίαςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο αντίγραφο που θέλετε να ενημερώσετε, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στο στοιχείο προέλευσης.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση αντιγράφων.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι στην περιοχή να ζητείται από το συντάκτη να στέλνει ενημερώσεις όταν γίνεται μεταβίβαση ελέγχου του εγγράφου;στην ενότητα Update .

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση σύνδεσης και Διαγραφή αντιγράφου σε SharePoint Server 2010 ή SharePoint Server 2007

Εάν θέλετε να διαγράψετε οριστικά ένα στοιχείο που είναι ένα αντίγραφο ενός άλλου στοιχείου, πρέπει πρώτα να διασφαλίσετε ότι αυτό το στοιχείο έχει καταργηθεί από τη λίστα στοιχείων για ενημέρωση του αρχείου προέλευσης. Διαφορετικά, το στοιχείο ενδέχεται να δημιουργείται εκ νέου κάθε φορά που κάποιος επιλέγει να ενημερώσει τυχόν υπάρχοντα αντίγραφα του αρχείου προέλευσης. Συνιστάται επίσης να αποσυνδέσετε το αντίγραφο από το αρχείο προέλευσης. Αφού καταργήσετε πλήρως τη σύνδεση μεταξύ του αρχείου προέλευσης και του αντιγράφου, μπορείτε να διαγράψετε το αντίγραφο.

 1. Για να καταργήσετε πλήρως τις συνδέσεις ανάμεσα σε ένα αρχείο προέλευσης και το αντίγραφό του, ακολουθήστε έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

  • Καταργήστε τη σύνδεση ενός αντιγράφου από την προέλευσή του έτσι ώστε το αντίγραφο να μην διατηρεί πλέον τη σύνδεσή του με ένα αρχείο προέλευσης. Εάν το κάνετε αυτό, το αρχείο προέλευσης διατηρεί μια σύνδεση με το αντίγραφο και το αντίγραφο εξακολουθεί να μπορεί να ενημερωθεί, εάν κάποιος χρήστης επιλέξει να ενημερώσει τα υπάρχοντα αντίγραφα του αρχείου προέλευσης.

  • Καταργήστε τη σύνδεση ενός αντιγράφου από το αρχείο προέλευσης, έτσι ώστε το αρχείο προέλευσης να μην ενημερώνει πλέον το αντίγραφο.

  1. Στη βιβλιοθήκη που περιέχει το αντίγραφο που θέλετε να αποσυνδέσετε από ένα αρχείο προέλευσης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο όνομα του αντιγράφου, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στο στοιχείο προέλευσης.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση αντιγράφων.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία δίπλα στο αντίγραφο που θέλετε να αποσυνδέσετε από το αρχείο προέλευσης.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Η ενέργεια αυτή καταργεί το αντίγραφο από τη λίστα των αντιγράφων που μπορούν να ενημερωθούν από το αρχείο προέλευσης.

  5. Επιστρέψτε στη βιβλιοθήκη που περιέχει το αντίγραφο που θέλετε να αποσυνδέσετε από το αρχείο προέλευσης.

  6. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο αντίγραφο που θέλετε να αποσυνδέσετε, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ιδιοτήτων.

  7. Στο επάνω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Η ενέργεια αυτή καταργεί τη σύνδεση του αντιγράφου με το γονικό αρχείο προέλευσης.

 2. Για να διαγράψετε ένα αρχείο, στη βιβλιοθήκη που περιέχει το αντίγραφο που θέλετε να διαγράψετε, επιλέξτε το όνομα του αντιγράφου, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια έκδοση του SharePoint χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στο θέμα Ποια έκδοση του SharePoint χρησιμοποιώ;.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×