Μετάφραση κειμένου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα μετάφραση, μπορείτε να μεταφράσετε λέξεις, φράσεις, ή παραγράφων , χρησιμοποιώντας δίγλωσσα λεξικά ή μετάφραση σας ολόκληρο το έγγραφο με χρήση των υπηρεσιών μηχανικής μετάφρασης που βασίζονται στο Web. Για να μεταφράσετε κείμενο από ορισμένες γλώσσες σε άλλες γλώσσες, ίσως χρειαστεί επίσης να πληροί τις απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος για συγκεκριμένες γλώσσες.

Η δυνατότητα μετάφραση είναι διαθέσιμη μόνο σε αυτά τα προγράμματα 2007 Microsoft Office system: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio και Word.

Μπορείτε να επίσης να δημιουργήσετε ένα έγγραφο σε μία γλώσσα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την υπηρεσία μηχανικής μετάφρασης για να μεταφράσετε σε διαφορετική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μετάφραση ολόκληρου εγγράφου.

Τι θέλετε να κάνετε;

Βρείτε τη δυνατότητα μετάφραση

Μετάφραση λέξεων, φράσεων ή παραγράφων

Μετάφραση ολόκληρου εγγράφου

Προσθήκη ζεύγη γλωσσών μετάφρασης

Προσθέστε την υπηρεσία Microsoft Translator μηχανικής μετάφρασης

Περισσότερες πληροφορίες

Βρείτε τη δυνατότητα μετάφραση

Η δυνατότητα μετάφραση βρίσκεται σε διαφορετικές θέσεις σε διαφορετικά προγράμματα.

Excel

 1. Στην καρτέλα " Αναθεώρηση ", κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση Κουμπί μετάφρασης .

 2. Ακολουθήστε τα βήματα σε Μετάφραση λέξεων, φράσεων, ή παραγράφους ή Μετάφραση ολόκληρου εγγράφου.

Αρχή της σελίδας

OneNote

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή έρευνα.

 2. Στη λίστα όλα τα βιβλία αναφορών, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση.

  Παράθυρο εργασιών "Έρευνα"

 3. Ακολουθήστε τα βήματα σε Μετάφραση λέξεων, φράσεων, ή παραγράφους ή Μετάφραση ολόκληρου εγγράφου.

Αρχή της σελίδας

Outlook

Μπορείτε να μεταφράσετε κείμενο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβατε, στο κύριο σώμα μηνύματος ή στο παράθυρο ανάγνωσης. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Μετάφραση, όταν δημιουργείτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μηνύματα που λαμβάνετε

 1. Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε λάβει, επιλέξτε το κείμενο στο κύριο σώμα του μηνύματος, κάντε δεξί κλικ στο επιλεγμένο κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή " Μετάφραση " στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση.

 2. Ακολουθήστε τα βήματα σε Μετάφραση λέξεων, φράσεων, ή παραγράφους ή Μετάφραση ολόκληρου εγγράφου.

Μηνύματα που δημιουργείτε

 1. Κατά τη δημιουργία ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το κείμενο στο κύριο σώμα του μηνύματος, και, στη συνέχεια, στην καρτέλα " μήνυμα ", στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση.

  Εντολή μενού 'Μετάφραση'

 2. Ακολουθήστε τα βήματα σε Μετάφραση λέξεων, φράσεων, ή παραγράφους ή Μετάφραση ολόκληρου εγγράφου.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μόνο το πλαίσιο κειμένου μίας διαφάνειας μπορεί να μεταφραστεί κάθε φορά.

 1. Στην καρτέλα " Αναθεώρηση ", κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση Κουμπί μετάφρασης .

 2. Ακολουθήστε τα βήματα σε Μετάφραση λέξεων, φράσεων, ή παραγράφους ή Μετάφραση ολόκληρου εγγράφου.

Αρχή της σελίδας

Publisher

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή έρευνα.

 2. Στη λίστα όλα τα βιβλία αναφορών, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση.

  Παράθυρο εργασιών "Έρευνα"

 3. Ακολουθήστε τα βήματα σε Μετάφραση λέξεων, φράσεων, ή παραγράφους ή Μετάφραση ολόκληρου εγγράφου.

Αρχή της σελίδας

Visio

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Έρευνα και, στη συνέχεια, στη λίστα Όλα τα βιβλία αναφορών, επιλέξτε Μετάφραση.

  Παράθυρο εργασιών "Έρευνα"

 2. Ακολουθήστε τα βήματα σε Μετάφραση λέξεων, φράσεων, ή παραγράφους ή Μετάφραση ολόκληρου εγγράφου.

Αρχή της σελίδας

Word

 1. Στην καρτέλα " Αναθεώρηση ", κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση Κουμπί μετάφρασης .

  Συμβουλή: Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση στο μενού συντόμευσης.

 2. Ακολουθήστε τα βήματα σε Μετάφραση λέξεων, φράσεων, ή παραγράφους ή Μετάφραση ολόκληρου εγγράφου.

Αρχή της σελίδας

Μετάφραση λέξεων, φράσεων ή παραγράφων

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μετάφρασης, ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε τα δίγλωσσα λεξικά και να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία μετάφρασης στο παράθυρο εργασιών " έρευνα ". Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις συμβουλές οθόνης μετάφρασης για να μεταφράσετε μια μεμονωμένη λέξη που τοποθετείτε το δείκτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση συμβουλών οθόνης μετάφρασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο PowerPoint, μπορεί να μεταφραστεί μόνο μία διαφάνεια κάθε φορά.

 1. Επιλέξτε τη λέξη, φράση ή παραγράφου που θέλετε να μεταφραστεί ή πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση στο πλαίσιο αναζήτησης για.

 2. Στην ενότητα Μετάφραση από το παράθυρο έρευνα, στις απόσε λίστες και, επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε, για παράδειγμα, Γερμανικά (Γερμανίας) και Ρωσικά (Ρωσίας), και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη αναζήτησης Εικόνα κουμπιού . Για να βρείτε τη δυνατότητα μετάφρασης για το πρόγραμμά σας 2007 Microsoft Office system, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση η δυνατότητα μετάφραση.

  Πλαίσιο κειμένου 'Μετάφραση'

 3. Εμφανίζονται τα αποτελέσματα της μετάφρασης στο παράθυρο μετάφρασης κάτω από το να και από τις λίστες.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν παρατίθενται οι γλώσσες που θέλετε την από ή σε λίστες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ζεύγη γλωσσών μετάφρασης.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να πατήστε το πλήκτρο ALT, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή τη λέξη ή φράση για να μεταφράσετε μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κλικ δεν υποστηρίζεται στο Microsoft Office PowerPoint. Αντί για αυτό, πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση στο πλαίσιο Αναζήτηση για και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη αναζήτησης Εικόνα κουμπιού .

Αρχή της σελίδας

Μετάφραση ολόκληρου εγγράφου

Μηχανική μετάφραση είναι χρήσιμο για την κοινοποίηση του βασικού θέματος του περιεχομένου και να επιβεβαιώσετε εάν το περιεχόμενο είναι σχετικά με εσάς. Ωστόσο, πρέπει να μεταφραστεί σημαντικά ή ευαίσθητα έγγραφα με μηχανική μετάφραση για να διατηρήσετε το πλήρες νόημα και ύφος του κειμένου.

Για να βρείτε τη δυνατότητα μετάφρασης για το πρόγραμμά σας 2007 Microsoft Office system, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση η δυνατότητα μετάφραση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προστασία προσωπικών δεδομένων ειδοποίησης Εάν επιλέξετε να μετάφραση ολόκληρου του εγγράφου σας, το έγγραφό σας στέλνονται χωρίς κρυπτογράφηση σε μια υπηρεσία μετάφρασης τρίτου κατασκευαστή. Όπως συμβαίνει με όλες τις πληροφορίες που στέλνονται χωρίς κρυπτογράφηση μέσω του Internet, μπορεί να είναι άτομα να μπορούν να δουν το έγγραφο.

 1. Στην ενότητα Μετάφραση από το παράθυρο έρευνα, στις απόσε λίστες και, επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε, για παράδειγμα, Γερμανικά (Γερμανίας) και Ρωσικά (Ρωσίας), και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση ολόκληρο το έγγραφο. Πλαίσιο κειμένου "Μετάφραση"

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν παρατίθενται οι γλώσσες που θέλετε την από ή σε λίστες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ζεύγη γλωσσών μετάφρασης.

 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Μετάφραση του εγγράφου σας εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης Web. Μετάφραση ολόκληρο το έγγραφο είναι διαθέσιμη μόνο στο Microsoft Office Word.

Ενεργοποίηση του μετάφραση στην επιλογή ολόκληρο το έγγραφο

 1. Στο τμήμα παραθύρου Έρευνα, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές έρευνας.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ενημέρωση ή κατάργηση υπηρεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση/κατάργηση, επιλέξτε η WorldLingo, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

 3. Ακολουθήστε τα βήματα για να μεταφράσετε ολόκληρο το έγγραφο.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ζεύγη γλωσσών μετάφρασης

Εάν δεν εμφανίζονται οι γλώσσες που χρειάζεστε για να μεταφράσετε ένα έγγραφο ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από και να λίστες στο παράθυρο μετάφρασης, ίσως μπορείτε να προσθέσετε τις γλώσσες.

Στη λίστα των γλωσσών που είναι διαθέσιμες για μετάφραση εξαρτώνται από τη γλώσσα του 2007 Microsoft Office system, εάν αυτήν τη γλώσσα περιέχει λεξικά μετάφρασης και, εάν η γλώσσα αυτή περιλαμβάνει τις γλώσσες συνοδευτικό.

 1. Στο παράθυρο μετάφρασης, κάντε κλικ στο κουμπί " Επιλογές μετάφρασης ". Επιλογές μετάφρασης

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές μετάφρασης, επιλέξτε τις γλώσσες στη λίστα διαθέσιμα ζεύγη γλωσσών. παράθυρο διαλόγου 'Επιλογές μετάφρασης'

Προσθήκη της υπηρεσίας μηχανικής μετάφρασης Microsoft Translator

Το Microsoft Translator είναι μια υπηρεσία που μεταφράζει λέξεις και προτάσεων χρησιμοποιώντας μηχανικής μετάφρασης και εμφανίζει τα αποτελέσματα στο παράθυρο έρευνα. Ωστόσο όταν μεταφράσετε ένα ολόκληρο έγγραφο, το αρχικό κείμενο εμφανίζεται στο μια σύγκριση σε παράθεση με το μεταφρασμένο κείμενο σε ένα μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης Web.

Λήψη της υπηρεσίας Microsoft Translator καθιστά στην υπηρεσία μετάφρασης προτιμώμενη για τα ζεύγη γλωσσών που μεταφράζει. Αλλά, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε την υπηρεσία μετάφρασης, επιλέγοντας μια άλλη υπηρεσία από το παράθυρο διαλόγου Επιλογές μετάφρασης.

 1. Στη σελίδα Προσθήκη το Microsoft Translator ως το προεπιλεγμένο μεταφραστή για το παράθυρο εργασιών έρευνα , συγκρίνετε τις απαιτήσεις συστήματος στον υπολογιστή σας και εάν ο υπολογιστής σας πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή λήψη.

 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.

 3. Μετά από τη Microsoft Translator υπηρεσίας μηχανικής μετάφρασης έχει εγκατασταθεί, εμφανίζεται ως υπηρεσία επιπλέον μετάφρασης στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές μετάφρασης.

Αλλαγή στην υπηρεσία μετάφρασης

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στο κουμπί Έρευνα.

 2. Στο παράθυρο "έρευνα", κάτω από το πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση για, επιλέξτε Μετάφραση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές μετάφρασης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές μετάφρασης, στην περιοχή μηχανικής μετάφρασης, κάντε κύλιση προς τα δεξιά του ζεύγους γλώσσα, για παράδειγμα, Γαλλικά (Γαλλίας) προς Γερμανικά (Γερμανίας), και, στη συνέχεια, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Περισσότερες πληροφορίες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×