Μετάφραση κειμένου σε άλλη γλώσσα

Η δυνατότητα "Μετάφραση" είναι προς το παρόν διαθέσιμη για το Word, το Excel και το PowerPoint. Μπορείτε να λάβετε ένα πρόσθετο μετάφρασης για το Outlook στο Office Store. Ανατρέξτε στο θέμα Μεταφραστής για το Outlook για περισσότερες πληροφορίες.

Μετάφραση ολόκληρου αρχείου

 1. Επιλέξτε Αναθεώρηση > Μετάφραση > Μετάφραση εγγράφου.

 2. Επιλέξτε τη γλώσσα σας για να δείτε τη μετάφραση.

 3. Επιλέξτε Μετάφραση. Θα ανοίξει ένα αντίγραφο του μεταφρασμένου εγγράφου σε ξεχωριστό παράθυρο.

 4. Επιλέξτε OK στο αρχικό παράθυρο για να κλείσετε τον μεταφραστή.

Διαθέσιμο σε: Word

Κορδέλα του Word όπου εμφανίζεται η επιλογή "Μετάφραση εγγράφου"

Σημείωση: Συνδρομητές του Office 365: Δείτε το άρθρο Μετάφραση λέξεων και εγγράφων σε άλλη γλώσσα στο Word για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες μετάφρασης του Word.

Μετάφραση επιλεγμένου κειμένου

 1. Στο υπολογιστικό φύλλο ή την παρουσίαση, επισημάνετε το κελί ή το κείμενο που θέλετε να μεταφράσετε.

 2. Επιλέξτε Αναθεώρηση > Μετάφραση.

 3. Επιλέξτε τη γλώσσα σας για να δείτε τη μετάφραση.

 4. Επιλέξτε Εισαγωγή. Το μεταφρασμένο κείμενο θα αντικαταστήσει το κείμενο που επισημάνατε στο βήμα 1.

  Μπορεί να δείτε μια λίστα με διάφορες μεταφράσεις. Επιλέξτε εκείνη που θέλετε και κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

  Επιλογές μετάφρασης για μια λέξη

Διαθέσιμο σε: PowerPoint Excel

Πίνακας του μεταφραστή με μεταφρασμένες λέξεις από τα Αγγλικά στα Γαλλικά

Η δυνατότητα "Μετάφραση" είναι προς το παρόν διαθέσιμη για το Word για Mac. Μπορείτε να λάβετε ένα πρόσθετο μετάφρασης για το Outlook για Mac στο Office Store. Ανατρέξτε στο θέμα Μεταφραστής για το Outlook για περισσότερες πληροφορίες.

Μετάφραση ολόκληρου εγγράφου

 1. Επιλέξτε Αναθεώρηση > Μετάφραση > Μετάφραση εγγράφου.

 2. Επιλέξτε τη γλώσσα σας για να δείτε τη μετάφραση.

 3. Επιλέξτε Μετάφραση. Θα ανοίξει ένα αντίγραφο του μεταφρασμένου εγγράφου σε ξεχωριστό παράθυρο.

  Διαθέσιμο σε: Word

Καρτέλα "Αναθεώρηση" με επισημασμένη τη "Μετάφραση εγγράφου"

Μετάφραση επιλεγμένου κειμένου

 1. Στο κείμενό σας, επισημάνετε το έγγραφο που θέλετε να μεταφράσετε.

 2. Επιλέξτε Αναθεώρηση > Μετάφραση > Μετάφραση επιλογής.

 3. Επιλέξτε τη γλώσσα σας για να δείτε τη μετάφραση.

 4. Επιλέξτε Εισαγωγή. Το μεταφρασμένο κείμενο θα αντικαταστήσει το κείμενο που επισημάνατε στο βήμα 1.

  Διαθέσιμο σε: Word

Καρτέλα "Αναθεώρηση" με επισημασμένη τη "Μετάφραση επιλογής"

Τα διαθέσιμα εργαλεία μετάφρασης εξαρτώνται από το πρόγραμμα του Office που χρησιμοποιείτε:

 • Μετάφραση εγγράφου/Μετάφραση στοιχείου: Word, Outlook.

 • Μετάφραση επιλεγμένου κειμένου: Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel, Visio.

 • Μίνι μεταφραστής: Word, Outlook, PowerPoint, OneNote

  Διαθέσιμα εργαλεία μετάφρασης στα προγράμματα του Office

Μπορείτε να μεταφράσετε ένα ολόκληρο έγγραφο του Word ή μήνυμα του Outlook από έναν υπολογιστή ("μηχανική μετάφραση") και να το εμφανίσετε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Όταν επιλέγετε αυτό το είδος μετάφρασης, το περιεχόμενο στο αρχείο σας αποστέλλεται μέσω Internet σε μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών.

Σημείωση: Η αυτόματη μετάφραση είναι χρήσιμη γιατί αποτελεί απόδοση του βασικού θέματος του περιεχομένου, καθώς και γιατί μπορείτε να διαπιστώσετε εάν το περιεχόμενο σας ενδιαφέρει. Για υψηλή ακρίβεια ή για ευαίσθητα αρχεία, συνιστάται η μετάφραση από επαγγελματία μεταφραστή, καθώς η αυτόματη μετάφραση ίσως να μη διατηρήσει το πλήρες νόημα και το ύφος του κειμένου.

Επιλογή γλώσσας μετάφρασης

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλώσσα, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση > Επιλογή γλώσσας μετάφρασης.

  Επιλέξτε "Γλώσσα μετάφρασης"

 2. Στην περιοχή Επιλογή γλωσσών μετάφρασης εγγράφων, κάντε κλικ στις γλώσσες στα στοιχεία Μετάφραση από και Μετάφραση σε που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΟΚ.

Μετάφραση του εγγράφου ή του μηνύματος

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλώσσα, επιλέξτε Μετάφραση.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση εγγράφου (Μετάφραση στοιχείου στο Outlook). Παρατίθενται οι γλώσσες Από και Προς που έχετε επιλέξει.

  Μετάφραση ενός εγγράφου ή μηνύματος

Ανοίγει μια καρτέλα προγράμματος περιήγησης με το αρχείο σας τόσο στην αρχική γλώσσα όσο και στη γλώσσα που έχετε επιλέξει για τη μετάφραση.

Σημείωση: Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε υπηρεσίες μετάφρασης, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να εγκαταστήσετε τα δίγλωσσα λεξικά και να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία μετάφρασης μέσω του παραθύρου Έρευνα. Επίσης, μπορείτε να δείτε τα δίγλωσσα λεξικά και τις υπηρεσίες αυτόματης μετάφρασης που έχετε ενεργοποιήσει επιλέγοντας Επιλογές μετάφρασης στο παράθυρο Έρευνα. Ανατρέξτε στην ενότητα Μετάφραση επιλεγμένου κειμένου για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο Έρευνα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο Έρευνα για να μεταφράσετε μια φράση, πρόταση ή παράγραφο σε αρκετά επιλεγμένα ζεύγη γλωσσών στα παρακάτω προγράμματα του Microsoft Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio και Word.

Σημείωση: Στο PowerPoint, μόνο το πλαίσιο κειμένου μίας διαφάνειας μπορεί να μεταφραστεί κάθε φορά.

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλώσσα, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση > Μετάφραση επιλεγμένου κειμένου για να ανοίξετε το παράθυρο Έρευνα.

  Μετάφραση επιλεγμένου κειμένου

  Σημείωση: Στο Word, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ οπουδήποτε στο έγγραφο και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Μετάφραση.

 2. Στο παράθυρο Έρευνα, στη λίστα Όλα τα βιβλία αναφορών, επιλέξτε Μετάφραση.

  Η επιλογή "Μετάφραση" στο παράθυρο "Έρευνα"

 3. Κάντε ένα από τα εξής για να μεταφράσετε μια λέξη ή μια σύντομη φράση:

  • Επιλέξτε τις λέξεις, πατήστε το πλήκτρο ALT και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο παράθυρο Έρευνα στην περιοχή Μετάφραση.

  • Πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση στο πλαίσιο Αναζήτηση του και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε υπηρεσίες μετάφρασης, επιλέξτε OK για να εγκαταστήσετε τα δίγλωσσα λεξικά και να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία μετάφρασης μέσω του παραθύρου Έρευνα.

   • Επίσης, μπορείτε να δείτε τα δίγλωσσα λεξικά και τις υπηρεσίες αυτόματης μετάφρασης που έχετε ενεργοποιήσει κάνοντας κλικ στη σύνδεση Επιλογές μετάφρασης στο παράθυρο Έρευνα.

   • Για να αλλάξετε τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται για μετάφραση, στο παράθυρο Έρευνα, κάτω από την περιοχή Μετάφραση, επιλέξτε τις γλώσσες προς και από τις οποίες θέλετε να μεταφράσετε. Για παράδειγμα, για να μεταφράσετε από αγγλικά σε γαλλικά, επιλέξτε Αγγλικά στη λίστα Από και Γαλλικά στη λίστα Προς.

   • Για να προσαρμόσετε τους πόρους που χρησιμοποιούνται για μετάφραση, επιλέξτε Επιλογές μετάφρασης και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε.

Στο Word, το Outlook, το PowerPoint και το OneNote, ο Μίνι μεταφραστής εμφανίζει τη μετάφραση μιας λέξης, καθώς τοποθετείτε επάνω σε αυτή τον δείκτη του ποντικιού. Μπορείτε, επίσης, να αντιγράψετε το μεταφρασμένο κείμενο στο Πρόχειρο, να το επικολλήσετε σε ένα άλλο έγγραφο ή να αναπαραγάγετε την προφορά της μεταφρασμένης λέξης.

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλώσσα, κάντε κλικ στις επιλογές Μετάφραση > Μίνι μεταφραστής.

  Μίνι μεταφραστής

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε μια λέξη ή φράση που θέλετε να μεταφραστεί. Όταν εμφανιστεί ένα αχνό παράθυρο διαλόγου με επικάλυψη στο έγγραφό σας, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω του για να δείτε τυχόν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Σημείωση: Ο Μίνι μεταφραστής θα εξακολουθήσει να εμφανίζεται κάθε φορά που μετακινείστε επάνω από τις λέξεις. Για να τον απενεργοποιήσετε, επαναλάβετε το βήμα 1 παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή μεταφράσεων με τον Μίνι μεταφραστή.

Για να μεταφράσετε κείμενο απευθείας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Μεταφραστής Bing. Υποστηρίζεται από τον Microsoft Translator, την τοποθεσία που παρέχει δωρεάν μετάφραση προς και από 50+ γλώσσες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μετάφραση κειμένου με χρήση του Translator.

Περισσότερες πληροφορίες

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×