Μετάφραση κειμένου σε άλλη γλώσσα

Μπορείτε να μεταφράσετε κείμενο, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ένα ολόκληρο αρχείο, επιλεγμένες λέξεις για φράσεις ή μεμονωμένες λέξεις, με τα εργαλεία μετάφρασης που είναι διαθέσιμα σε ορισμένα προγράμματα του Office.

Τα διαθέσιμα εργαλεία μετάφρασης εξαρτώνται από το πρόγραμμα του Office που χρησιμοποιείτε:

 • Μετάφραση εγγράφου/Μετάφραση στοιχείου: Word, Outlook.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν είστε συνδρομητής του Office 365, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη νέα δυνατότητα μετάφρασης στο Word για να μεταφράσετε κείμενο και έγγραφα.

 • Μετάφραση επιλεγμένου κειμένου: Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel, Visio.

 • Μίνι μεταφραστής: Word, Outlook, PowerPoint, OneNote

 • Διαθέσιμα εργαλεία μετάφρασης στα προγράμματα του Office

Σημειώσεις: 

 • Για παράδειγμα, για να μεταφράσετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες, ίσως χρειαστεί επίσης να ικανοποιήσετε συγκεκριμένες απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος για αυτές (για παράδειγμα, οι γλώσσες με διάταξη από δεξιά προς τα αριστερά χρειάζονται συγκεκριμένη υποστήριξη).

 • Το άρθρο αυτό ισχύει για το Outlook 2013 και παλαιότερες εκδόσεις. Για το Outlook 2016 ανατρέξτε στο θέμα: Μεταφραστής για το Outlook

Μπορείτε να μεταφράσετε ένα ολόκληρο έγγραφο του Word ή μήνυμα του Outlook από έναν υπολογιστή ("μηχανική μετάφραση") και να το εμφανίσετε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Όταν επιλέγετε αυτό το είδος μετάφρασης, το περιεχόμενο στο αρχείο σας αποστέλλεται μέσω Internet σε μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η αυτόματη μετάφραση είναι χρήσιμη γιατί αποτελεί απόδοση του βασικού θέματος του περιεχομένου, καθώς και γιατί μπορείτε να διαπιστώσετε εάν το περιεχόμενο σας ενδιαφέρει. Για υψηλή ακρίβεια ή για ευαίσθητα αρχεία, συνιστάται η μετάφραση από επαγγελματία μεταφραστή, καθώς η αυτόματη μετάφραση ίσως να μη διατηρήσει το πλήρες νόημα και το ύφος του κειμένου.

Επιλογή γλώσσας μετάφρασης

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλώσσα, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση > Επιλογή γλώσσας μετάφρασης.

  Επιλέξτε "Γλώσσα μετάφρασης"

 2. Στην περιοχή Επιλογή γλωσσών μετάφρασης εγγράφων, κάντε κλικ στις γλώσσες στα στοιχεία Μετάφραση από και Μετάφραση σε που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΟΚ.

Μετάφραση του εγγράφου ή του μηνύματος

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλώσσα, επιλέξτε Μετάφραση.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση εγγράφου (Μετάφραση στοιχείου στο Outlook). Παρατίθενται οι γλώσσες Από και Προς που έχετε επιλέξει.

  Μετάφραση ενός εγγράφου ή μηνύματος

Ανοίγει μια καρτέλα προγράμματος περιήγησης με το αρχείο σας τόσο στην αρχική γλώσσα όσο και στη γλώσσα που έχετε επιλέξει για τη μετάφραση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε υπηρεσίες μετάφρασης, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να εγκαταστήσετε τα δίγλωσσα λεξικά και να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία μετάφρασης μέσω του παραθύρου Έρευνα. Επίσης, μπορείτε να δείτε τα δίγλωσσα λεξικά και τις υπηρεσίες αυτόματης μετάφρασης που έχετε ενεργοποιήσει επιλέγοντας Επιλογές μετάφρασης στο παράθυρο Έρευνα. Ανατρέξτε στην ενότητα Μετάφραση επιλεγμένου κειμένου για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο Έρευνα.

Αρχή της σελίδας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο Έρευνα για να μεταφράσετε μια φράση, πρόταση ή παράγραφο σε αρκετά επιλεγμένα ζεύγη γλωσσών στα παρακάτω προγράμματα του Microsoft Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio και Word.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο PowerPoint, μόνο το πλαίσιο κειμένου μίας διαφάνειας μπορεί να μεταφραστεί κάθε φορά.

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλώσσα, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση > Μετάφραση επιλεγμένου κειμένου για να ανοίξετε το παράθυρο Έρευνα.

  Μετάφραση επιλεγμένου κειμένου

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο Word, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ οπουδήποτε στο έγγραφο και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Μετάφραση.

 2. Στο παράθυρο Έρευνα, στη λίστα Όλα τα βιβλία αναφορών, επιλέξτε Μετάφραση.

  Η επιλογή "Μετάφραση" στο παράθυρο "Έρευνα"

 3. Κάντε ένα από τα εξής για να μεταφράσετε μια λέξη ή μια σύντομη φράση:

  • Επιλέξτε τις λέξεις, πατήστε το πλήκτρο ALT και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο παράθυρο Έρευνα στην περιοχή Μετάφραση.

  • Πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση στο πλαίσιο Αναζήτηση του και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε υπηρεσίες μετάφρασης, επιλέξτε OK για να εγκαταστήσετε τα δίγλωσσα λεξικά και να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία μετάφρασης μέσω του παραθύρου Έρευνα.

   • Επίσης, μπορείτε να δείτε τα δίγλωσσα λεξικά και τις υπηρεσίες αυτόματης μετάφρασης που έχετε ενεργοποιήσει κάνοντας κλικ στη σύνδεση Επιλογές μετάφρασης στο παράθυρο Έρευνα.

   • Για να αλλάξετε τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται για μετάφραση, στο παράθυρο Έρευνα, κάτω από την περιοχή Μετάφραση, επιλέξτε τις γλώσσες προς και από τις οποίες θέλετε να μεταφράσετε. Για παράδειγμα, για να μεταφράσετε από αγγλικά σε γαλλικά, επιλέξτε Αγγλικά στη λίστα Από και Γαλλικά στη λίστα Προς.

   • Για να προσαρμόσετε τους πόρους που χρησιμοποιούνται για μετάφραση, επιλέξτε Επιλογές μετάφρασης και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Στο Word, το Outlook, το PowerPoint και το OneNote, ο Μίνι μεταφραστής εμφανίζει τη μετάφραση μιας λέξης, καθώς τοποθετείτε επάνω σε αυτή τον δείκτη του ποντικιού. Μπορείτε, επίσης, να αντιγράψετε το μεταφρασμένο κείμενο στο Πρόχειρο, να το επικολλήσετε σε ένα άλλο έγγραφο ή να αναπαραγάγετε την προφορά της μεταφρασμένης λέξης.

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλώσσα, κάντε κλικ στις επιλογές Μετάφραση > Μίνι μεταφραστής.

  Μίνι μεταφραστής

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε μια λέξη ή φράση που θέλετε να μεταφραστεί. Όταν εμφανιστεί ένα αχνό παράθυρο διαλόγου με επικάλυψη στο έγγραφό σας, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω του για να δείτε τυχόν διαθέσιμες μεταφράσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο Μίνι μεταφραστής θα εξακολουθήσει να εμφανίζεται κάθε φορά που μετακινείστε επάνω από τις λέξεις. Για να τον απενεργοποιήσετε, επαναλάβετε το βήμα 1 παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή μεταφράσεων με τον Μίνι μεταφραστή.

Αρχή της σελίδας

Για να μεταφράσετε κείμενο απευθείας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Μεταφραστής Bing. Υποστηρίζεται από τον Microsoft Translator, την τοποθεσία που παρέχει δωρεάν μετάφραση προς και από 50+ γλώσσες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μετάφραση κειμένου με χρήση του Translator.

Αρχή της σελίδας

Περισσότερες πληροφορίες

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×