Μετάβαση από το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive για επιχειρήσεις

Μετάβαση από το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive για επιχειρήσεις

Αυτό το άρθρο προορίζεται για διαχειριστές IT των οποίων οι χρήστες εκτελούν το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive για επιχειρήσεις (Groove.exe) σε υπολογιστές με Windows και σκοπεύουν να μεταβούν στο Πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού επόμενης γενιάς (OneDrive.exe) για το συγχρονισμό βιβλιοθηκών τοποθεσιών του OneDrive για επιχειρήσεις και του SharePoint Online.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

 • Το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive υποστηρίζει Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 και Windows 7. Το Πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive δεν υποστηρίζει ακόμη το συγχρονισμό περιόδων λειτουργίας εσωτερικής εγκατάστασης του OneDrive για επιχειρήσεις ή του SharePoint Server (όταν ο οργανισμός σας δεν έχει συνδρομή σε ένα πρόγραμμα για επιχειρήσεις του Office 365).

 • Οι πελάτες του Office 365 που διαθέτουν λιγότερες από 250 άδειες χρήσης του Office 365 πρέπει να χρησιμοποιούν το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για να συγχρονίζουν αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο OneDrive για επιχειρήσεις, στις τοποθεσίες SharePoint ή στις Ομάδες Office 365. Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει για πελάτες εσωτερικής εγκατάστασης ή για πελάτες οι οποίοι διαθέτουν περισσότερες από 250 άδειες χρήσης του Office 365.

Εάν είστε έτοιμοι τώρα, πραγματοποιήστε λήψη του νέου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού OneDrive.

Υπάρχουν διαθέσιμοι οδηγοί εγκατάστασης και ρύθμισης για χρήστες για το συγχρονισμό του OneDrive στα Windows, του OneDrive σε Mac OS X και αρχείων του SharePoint στα Windows και σε Mac.

Επισκόπηση

Όταν εισέρχεστε στο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive (OneDrive.exe), το Πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive αναλαμβάνει αυτόματα το συγχρονισμό των βιβλιοθηκών τοποθεσιών που συγχρόνιζε το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού OneDrive για επιχειρήσεις (Groove.exe). Αν έχετε κάποια βιβλιοθήκη που δεν μπορεί να συγχρονίσει το Πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive, το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού θα συνεχίσει να συγχρονίζει αυτή τη βιβλιοθήκη.

Κατά τη διάρκεια της αυτόματης ανάληψης, συμβαίνουν τα εξής:

 • Το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού OneDrive για επιχειρήσεις (Groove.exe) διακόπτει το συγχρονισμό βιβλιοθηκών τοποθεσιών του OneDrive για επιχειρήσεις και του SharePoint Online.

 • Το Πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive (OneDrive.exe) ξεκινά το συγχρονισμό των ίδιων βιβλιοθηκών χωρίς εκ νέου λήψη του περιεχομένου.

 • Το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού OneDrive για επιχειρήσεις (Groove.exe) σταματά να εκτελείται και καταργείται από την αυτόματη εκκίνηση, εκτός και εάν εξακολουθεί να συγχρονίζει άλλες βιβλιοθήκες, όπως IRM ή εσωτερικής εγκατάστασης OneDrive για επιχειρήσεις.

Οι ακόλουθοι τύποι βιβλιοθηκών δεν υποστηρίζονται ακόμη από το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις και δεν θα γίνει μετάβαση σε αυτές από το παλιό πρόγραμμα-πελάτη:

 • Οι παρουσίες εσωτερικής εγκατάστασης του OneDrive για επιχειρήσεις και του SharePoint Server (όταν ο οργανισμός σας δεν έχει εγγραφεί σε ένα πρόγραμμα για επιχειρήσεις του Office 365).

 • Οι βιβλιοθήκες τοποθεσιών του SharePoint Online με ενεργοποιημένη τη Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών.

 • Οι βιβλιοθήκες τοποθεσιών του SharePoint Online που χρησιμοποιούν από κοινού με εσάς άλλοι χρήστες από άλλους οργανισμούς και που συγχρονίζετε εσείς με το παλιό πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού.

Πριν ξεκινήσετε

Αν ο οργανισμός σας έχει περισσότερες από 250 άδειες χρήσης του Office 365, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το συγχρονισμό τοποθεσιών SharePoint για τον οργανισμό σας.

Για να εκτελεστεί η μετάβαση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένες τις ακόλουθες εκδόσεις του Office ή νεότερες.

Έκδοση του Office

Ελάχιστη έκδοση

Office 365 ProPlus

16.0.7167.2*

Office 2016 MSI

16.0.4432.1*

Office 2013 MSI/C2R

15.0.4859.1*

Το Πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive πρέπει να είναι έκδοση 17.3.6743.1212 ή νεότερη έκδοση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή το Office 2010, το στοιχείο SharePoint Workspace πρέπει να καταργηθεί. Πριν να ξεκινήσετε την Εγκατάσταση του OneDriveκαταργήστε την εγκατάσταση του Office 2010 ή καταργήστε το στοιχείο SharePoint Workspace του Office 2010.

Ανάληψη συγχρονισμού βιβλιοθηκών τοποθεσιών ή κοινόχρηστων βιβλιοθηκών του OneDrive για επιχειρήσεις, SharePoint

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για το συγχρονισμό του OneDrive για επιχειρήσεις, των βιβλιοθηκών τοποθεσιών του SharePoint ή των κοινόχρηστων βιβλιοθηκών σας, εισέλθετε με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό που χρησιμοποιούσατε με το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού (Groove.exe).

Ανάλογα με το εάν έχετε ήδη αναπτύξει το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις, υπάρχουν μερικοί τρόποι για να καταλάβουν οι χρήστες τη μετάβαση:

 • Κάντε εκκίνηση της Εγκατάστασης του OneDrive (οι χρήστες που χρησιμοποιούν πρώτη φορά το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις)

 • Ρυθμίστε πρόσθετες βιβλιοθήκες (υπάρχοντες χρήστες του νέου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις)

 • (Μόνο διαχειριστές) Αναπτύξτε την εντολή OneDrive.exe /takeover για την αυτόματη ενεργοποίηση ανάληψης ελέγχου των βιβλιοθηκών τοποθεσιών ή κοινόχρηστων βιβλιοθηκών του SharePoint σε συσκευές που ήδη συγχρονίζουν το OneDrive για επιχειρήσεις με το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις.

Κατά τη μετάβαση τοποθεσιών ή κοινόχρηστων βιβλιοθηκών του SharePoint από το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive για επιχειρήσεις (Groove.exe) στο Πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive (OneDrive.exe), ενδέχεται να γίνει αναδιοργάνωση της δομής φακέλων μέσα σε μια βιβλιοθήκη. Αυτό οφείλεται στη θεμελιώδη διαφορά στον τρόπο που χειρίζονται τα δύο προγράμματα-πελάτες τους φακέλους όταν ένας χρήστης δεν έχει δικαιώματα. Ενώ μπορεί να γίνει αναδιοργάνωση φακέλων, το περιεχόμενο θα παραμείνει στο δίσκο μετά τη μετάβαση. Μπορείτε να μετακινήσετε αυτό το περιεχόμενο σε ένα φάκελο συγχρονισμού ή να το διαγράψετε εάν δεν το χρειάζεστε πλέον.

Κάντε εκκίνηση της Εγκατάστασης του OneDrive

Για τους χρήστες που χρησιμοποιούν για πρώτη φορά το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις, θα γίνει αυτόματη μετάβαση των βιβλιοθηκών στο πλαίσιο της εγκατάστασης.

 1. Κάντε έναρξη της Εγκατάστασης του OneDrive, ακολουθώντας τις οδηγίες εγκατάστασης στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με το συγχρονισμό τοποθεσιών του SharePoint με το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive.

  Στιγμιότυπο της πρώτης οθόνης εγκατάστασης του OneDrive

 2. Στην οθόνη Ρύθμιση OneDrive, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούσατε με το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού (Groove.exe) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος.

Αυτό ήταν όλο! Το παράθυρο εισόδου θα εξαφανιστεί και θα πρέπει να δείτε ένα νέο μπλε εικονίδιο νέφους στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών. (Ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στο βέλος Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων Το κουμπί "Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων". δίπλα στην περιοχή ειδοποιήσεων για να δείτε το εικονίδιο.)

Πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Συνδέσεις για έγγραφα του OneDrive για επιχειρήσεις που εμφανίζονται στη λίστα Πρόσφατα στις εφαρμογές του Office (όπως το Word και το PowerPoint) μπορεί να μη λειτουργούν. Ίσως να χρειαστεί να καρφιτσώσετε ξανά στοιχεία σε αυτή τη λίστα με ενημερωμένες συνδέσεις ή να μεταβείτε απευθείας στα αρχεία και να τα ανοίξετε ξανά για να ενημερωθούν στη λίστα "Πρόσφατα".

Ρύθμιση πρόσθετων βιβλιοθηκών

Μετά τη ρύθμιση του νέου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις, μπορείτε να συγχρονίσετε πρόσθετες βιβλιοθήκες τοποθεσιών του SharePoint ή κοινόχρηστο περιεχόμενο του OneDrive για επιχειρήσεις μεταβαίνοντας στη βιβλιοθήκη και κάνοντας κλικ στο κουμπί Συγχρονισμός. Κάνοντας κλικ στο κουμπί συγχρονισμού θα γίνει αυτόματη μετάβαση όλων των βιβλιοθηκών από το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive για επιχειρήσεις (Groove.exe) που μπορεί να συγχρονίσει το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις (OneDrive.exe).

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη που θέλετε να συγχρονίσετε σε έναν τοπικό υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει είσοδο με την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούσατε με το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού (Groove.exe).

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Συγχρονισμός.

  Επικεφαλίδα βιβλιοθήκης εγγράφων με επιλεγμένο συγχρονισμό

(Μόνο για διαχειριστές) Ανάπτυξη ανάληψης ελέγχου στον οργανισμό σας

Εάν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί ήδη το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις για το συγχρονισμό βιβλιοθηκών του OneDrive για επιχειρήσεις, μπορείτε να αναπτύξετε μια εντολή για την αυτόματη μετάβαση οποιωνδήποτε βιβλιοθηκών τοποθεσιών ή κοινόχρηστων βιβλιοθηκών του SharePoint από το Groove.exe στο νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις αυτόματα χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ένας χρήστης πρέπει να έχει ήδη πραγματοποιήσει είσοδο στο νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις με το OneDrive για επιχειρήσεις για να ξεκινήσει η ανάληψη ελέγχου. Εάν ένας χρήστης δεν πραγματοποιήσει είσοδο, η ενέργεια δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα.

Η εντολή ανάληψης ελέγχου μπορεί να ενεργοποιηθεί προσθέτοντας την ακόλουθη παράμετρο κατά την εκκίνηση του OneDrive.exe:

OneDrive.exe /takeover

Το OneDrive.exe βρίσκεται στην εξής θέση στον υπολογιστή ενός χρήστη:

%localappdata%\Microsoft\OneDrive\Onedrive.exe

Η ανάληψη ελέγχου μπορεί να ενεργοποιηθεί αναπτύσσοντας την ακόλουθη εντολή ανά χρήστη σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το System Center Configuration Manager (SCCM):

%localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe /takeover

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

 • Βεβαιωθείτε ότι το SCCM εκτελεί την εντολή σε περιβάλλον χρήστη και όχι διαχειριστή, διαφορετικά ο χρήστης θα δει ένα σφάλμα "Το OneDrive.exe δεν μπορεί να εκτελεστεί με δικαιώματα διαχειριστή".

 • Για να λειτουργήσει για κάθε χρήστη του υπολογιστή, αναπτύξτε την εντολή έτσι ώστε να εκτελεστεί στο λογαριασμό κάθε χρήστη. Αυτό θα εξασφαλίσει την εκτέλεσή της για κάθε χρήστη όταν πραγματοποιήσει είσοδο. Για ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να αναπτύξετε ένα .exe σε κάθε λογαριασμό χρήστη, ανατρέξτε στο θέμα Πώς μπορείτε να αναπτύξετε το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive με το SCCM.

Πρόσθετοι πόροι

Για επιπλέον πόρους σχετικά με το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις:

Τίτλος

Περιγραφή

Ανάπτυξη του νέου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive σε εταιρικό περιβάλλον

Μάθετε πώς οι διαχειριστές μπορούν να αναπτύξουν το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις για Windows στους υπολογιστές των χρηστών της εταιρείας τους.

Γρήγορα αποτελέσματα με το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive στα Windows

Μάθετε πώς μπορούν οι χρήστες των Windows να ρυθμίσουν τις παραμέτρους του νέου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις.

Γρήγορα αποτελέσματα με το συγχρονισμό τοποθεσιών του SharePoint με το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive

Μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του νέου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις για το συγχρονισμό αρχείων από τοποθεσίες του SharePoint.

Ρυθμίσεις διαχείρισης για το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive (OneDrive.exe)

Μάθετε πώς οι διαχειριστές μπορούν να ελέγχουν και να διαχειρίζονται το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις για τους χρήστες μέσα από την Πολιτική ομάδας.

Ποιο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive χρησιμοποιώ;

Μάθετε πώς μπορείτε να καταλάβετε εύκολα ποιο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive χρησιμοποιείτε.

Περιορισμοί και όρια κατά τη χρήση του νέου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού OneDrive για το συγχρονισμό βιβλιοθηκών του OneDrive για επιχειρήσεις

Άρθρο της Γνωσιακής βάσης με σημειώσεις έκδοσης, όρια και περιορισμούς (όπως μη έγκυροι χαρακτήρες σε ονόματα αρχείων).

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×