Μετάβαση από την προηγούμενη OneDrive για επιχειρήσεις πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο είναι μόνο για διαχειριστές IT των οποίων οι χρήστες είναι εκτελείται το προηγούμενο OneDrive για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού (Groove.exe) σε υπολογιστές με Windows και σχεδιασμός για να μετακινηθείτε επάνω από το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive (OneDrive.exe) για το συγχρονισμό OneDrive για επιχειρήσεις και SharePoint Online βιβλιοθήκες της τοποθεσίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

 • Το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive υποστηρίζει Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 και Windows 7. Το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive ακόμη δεν υποστηρίζει συγχρονισμό παρουσιών εσωτερικής OneDrive για επιχειρήσεις ή SharePoint Server (όταν η εταιρεία σας δεν εγγραφείτε σε ένα πρόγραμμα Office 365 για επιχειρήσεις).

 • Οι πελάτες του Office 365 με λιγότερα από 250 άδειες χρήσης του Office 365 απαιτούνται για να χρησιμοποιήσετε το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive για να συγχρονίσετε αρχεία OneDrive για επιχειρήσεις. Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει για τους πελάτες εσωτερικής εγκατάστασης ή πελάτες με περισσότερα από 250 άδειες χρήσης του Office 365.

Εάν είστε έτοιμοι για να εγκαταστήσετε το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive τώρα, κάντε λήψη του προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού νέα OneDrive.

Εγκατάσταση και τη ρύθμιση για τους χρήστες υπάρχουν διαθέσιμοι οδηγοί για το συγχρονισμό του OneDrive στα Windows, το OneDrive σε Mac OS Xκαι τα αρχεία του SharePoint σε Windows και Mac.

Επισκόπηση

Όταν πραγματοποιείτε είσοδο στο νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive (OneDrive.exe), το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive αναλαμβάνει αυτόματα το συγχρονισμό των βιβλιοθηκών τοποθεσιών που συγχρόνιζε το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτης OneDrive για επιχειρήσεις (Groove.exe). Εάν έχετε μια βιβλιοθήκη που δεν μπορεί να συγχρονίσει το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive, το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού θα συνεχίσει να συγχρονίζει αυτή τη βιβλιοθήκη.

Όταν ξεκινάτε την ανάληψη συγχρονισμού, συμβαίνουν τα εξής:

 • Το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού OneDrive για επιχειρήσεις (Groove.exe) διακόπτει το συγχρονισμό βιβλιοθηκών τοποθεσιών του OneDrive για επιχειρήσεις και του SharePoint Online.

 • Το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive (OneDrive.exe) ξεκινά το συγχρονισμό των ίδιων βιβλιοθηκών χωρίς εκ νέου λήψη του περιεχομένου.

 • Η προηγούμενη OneDrive για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού (Groove.exe) παύει να εκτελείται και καταργεί τα ίδια από αυτόματη εκκίνηση, εκτός εάν εξακολουθεί να ο συγχρονισμός άλλες βιβλιοθήκες, όπως IRM ή εσωτερικής OneDrive για επιχειρήσεις.

Οι ακόλουθοι τύποι βιβλιοθηκών δεν υποστηρίζονται ακόμη από το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive και δεν θα γίνει μετάβαση σε αυτές από το παλιό πρόγραμμα-πελάτη:

 • Οι παρουσίες εσωτερικής εγκατάστασης του OneDrive για επιχειρήσεις (όταν ο οργανισμός σας δεν έχει εγγραφεί σε ένα πρόγραμμα για επιχειρήσεις του Office 365).

 • Οι βιβλιοθήκες τοποθεσιών του SharePoint Online με ενεργοποιημένη τη Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών.

 • Οι βιβλιοθήκες τοποθεσιών του SharePoint Online που χρησιμοποιούν από κοινού με εσάς άλλοι χρήστες από άλλους οργανισμούς και που συγχρονίζετε εσείς με το παλιό πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού.

Πριν ξεκινήσετε

Πρέπει να ενεργοποιήσετε συγχρονισμός τοποθεσίας του SharePoint για την εταιρεία σας.

Για να εκτελεστεί η μετάβαση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένες τις ακόλουθες εκδόσεις του Office ή νεότερες.

Έκδοση του Office

Ελάχιστη έκδοση

Office 365 ProPlus

16.0.7167.2*

Office 2016 MSI

16.0.4432.1*

Office 2013 MSI/C2R

15.0.4859.1*

Το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive πρέπει να είναι έκδοσης 17.3.6743.1212 ή νεότερη έκδοση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το Office 2010 είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή, πρέπει να καταργηθεί το στοιχείο του SharePoint Workspace. Πριν από την έναρξη OneDrive ρύθμισης, καταργήσετε την εγκατάσταση του Office 2010 ή να καταργήσετε το στοιχείο του SharePoint Workspace του Office 2010.

Κρατώντας σε συγχρονισμό OneDrive για επιχειρήσεις, βιβλιοθήκες της τοποθεσίας SharePoint ή κοινόχρηστες βιβλιοθήκες

Για να χρησιμοποιήσετε το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive για να συγχρονίσετε το OneDrive για επιχειρήσεις, βιβλιοθήκες της τοποθεσίας SharePoint ή κοινόχρηστες βιβλιοθήκες, συνδεθείτε με το εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό που χρησιμοποιείτε το με το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού (Groove.exe).

Ανάλογα με το εάν έχετε ήδη αναπτύξει το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive, υπάρχουν μερικοί τρόποι για να καταλάβουν οι χρήστες τη μετάβαση:

 • Κάντε εκκίνηση της Εγκατάστασης του OneDrive (οι χρήστες που χρησιμοποιούν πρώτη φορά το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive)

 • Ρυθμίστε πρόσθετες βιβλιοθήκες (υπάρχοντες χρήστες του νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive)

 • (Μόνο για διαχειριστές) Αναπτύξτε την εντολή /takeover OneDrive.exe να ενεργοποιεί αυτόματα εξαγοράς SharePoint βιβλιοθήκες της τοποθεσίας ή κοινόχρηστες βιβλιοθήκες στις συσκευές που ήδη συγχρονισμό ενός OneDrive για επιχειρήσεις με το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive.

Κατά τη μετάβαση SharePoint τοποθεσίες ή κοινόχρηστο βιβλιοθηκών από την προηγούμενη OneDrive για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού (Groove.exe) με το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive (OneDrive.exe), ενδέχεται να είναι αναδιοργάνωση δομής των φακέλων του μέσα σε μια βιβλιοθήκη. Αυτό οφείλεται θεμελιώδεις διαφορά στο Πώς χειρίζεται τις τα δύο προγράμματα-πελάτες, φακέλους όταν ένας χρήστης δεν έχει δικαιώματα. Ενώ μπορεί να είναι αναδιοργάνωση φακέλων, το περιεχόμενο θα ακόμη στο δίσκο μετά τη μετάβαση. Μπορείτε να μετακινήσετε αυτό το περιεχόμενο σε ένα φάκελο συγχρονισμού ή να διαγράψετε, αν δεν χρειάζεστε πλέον το.

Κάντε εκκίνηση της Εγκατάστασης του OneDrive

Για τους χρήστες που χρησιμοποιούν για πρώτη φορά το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive, θα γίνει αυτόματη μετάβαση των βιβλιοθηκών στο πλαίσιο της εγκατάστασης.

 1. Έναρξη OneDrive ρύθμισης, ακολουθώντας τις οδηγίες εγκατάστασης στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα συγχρονισμού τοποθεσιών του SharePoint με τον νέο πελάτη συγχρονισμού του OneDrive.

  Στιγμιότυπο της πρώτης οθόνης εγκατάστασης του OneDrive

 2. Στην οθόνη Ρύθμιση OneDrive, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούσατε με το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού (Groove.exe) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος.

Αυτό ήταν όλο! Το παράθυρο εισόδου θα εξαφανιστεί και θα πρέπει να δείτε ένα νέο μπλε εικονίδιο νέφους στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών. (Ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στο βέλος Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων Το κουμπί "Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων". δίπλα στην περιοχή ειδοποιήσεων για να δείτε το εικονίδιο.)

Πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ενδέχεται να μην λειτουργούν συνδέσεων προς έγγραφα OneDrive για επιχειρήσεις που εμφανίζονται στη λίστα πρόσφατα στο τις εφαρμογές του Office (όπως το Word και το PowerPoint). Ενδέχεται να έχετε σε καρφιτσώστε ξανά τα στοιχεία σε αυτήν τη λίστα με ενημερωμένες συνδέσεις, ή μεταβείτε απευθείας τα αρχεία και να τα ανοίξετε ξανά για να ενημερώσετε τους από τη λίστα πρόσφατα.

Ρύθμιση πρόσθετων βιβλιοθηκών

Αφού ρυθμίσετε το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive, μπορείτε να συγχρονίσετε επιπλέον SharePoint βιβλιοθήκες της τοποθεσίας ή κοινόχρηστο OneDrive για επιχειρήσεις περιεχομένου, μεταβαίνοντας στη βιβλιοθήκη και κάνοντας κλικ στο κουμπί Συγχρονισμός. Κάνοντας κλικ στο κουμπί συγχρονισμός θα μετάβασης αυτόματα όλες τις βιβλιοθήκες από το προηγούμενο OneDrive για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού (Groove.exe) που μπορεί να συγχρονίσει το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive (OneDrive.exe).

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη που θέλετε να συγχρονίσετε σε έναν τοπικό υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει είσοδο με την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούσατε με το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού (Groove.exe).

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Συγχρονισμός.

  Επικεφαλίδα βιβλιοθήκης εγγράφων με επιλεγμένο συγχρονισμό

(Μόνο για διαχειριστές) Ανάπτυξη εξαγοράς για την εταιρεία σας

Εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί ήδη το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive για το συγχρονισμό βιβλιοθηκών OneDrive για επιχειρήσεις, μπορείτε να αναπτύξετε μια εντολή για την αυτόματη μετάβασης οποιαδήποτε SharePoint βιβλιοθήκες της τοποθεσίας ή κοινόχρηστο βιβλιοθηκών από το Groove.exe με το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive αυτόματα, χωρίς την ανάγκη για αλληλεπίδραση με το χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ένας χρήστης πρέπει να είναι ήδη συνδεδεμένοι στο το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive με τους OneDrive για επιχειρήσεις για εξαγοράς προετοιμασία. Εάν ένας χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος στο, η λειτουργία δεν θα χρειαστεί κάποια ενέργεια.

Η εντολή αναλήψεως μπορεί να ενεργοποιηθεί, προσθέτοντας την ακόλουθη παράμετρο κατά την εκκίνηση του OneDrive.exe:

OneDrive.exe /takeover

OneDrive.exe βρίσκεται στην εξής θέση στον υπολογιστή του χρήστη:

%localappdata%\Microsoft\OneDrive\Onedrive.exe

Το εξαγοράς μπορεί να ενεργοποιηθεί από την ανάπτυξη ανά χρήστη σε Υπολογιστή με εργαλεία όπως το σύστημα κέντρο ρύθμισης παραμέτρων Manager (SCCM) χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή:

%localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe /takeover

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

 • Βεβαιωθείτε ότι SCCM εκτελεί την εντολή στο περιβάλλον εργασίας χρήστη και όχι ως διαχειριστής ή ο χρήστης θα εμφανιστεί ένα σφάλμα "OneDrive.exe δεν μπορεί να εκτελεστεί με δικαιώματα διαχειριστή".

 • Για να επηρεάσει όλους τους χρήστες στον υπολογιστή, αναπτύξτε την εντολή ώστε να εκτελείται σε κάθε λογαριασμό χρήστη. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι έχει εκτελεστεί για οποιονδήποτε χρήστη κατά την είσοδο σε. Για ένα παράδειγμα του τρόπου ανάπτυξης .exe σε κάθε λογαριασμό χρήστη, ανατρέξτε στο θέμα Πώς να αναπτύξετε το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive με SCCM.

Πρόσθετοι πόροι

Για επιπλέον πόρους σχετικά με το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive:

Τίτλος

Περιγραφή

Αναπτύξτε τον νέο πελάτη συγχρονισμού του OneDrive σε ένα εταιρικό περιβάλλον

Μάθετε πώς οι διαχειριστές μπορούν να αναπτύξετε το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive για Windows σε χρήστες στο περιβάλλον τους για μεγάλες επιχειρήσεις.

Γρήγορα αποτελέσματα με το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive στα Windows

Μάθετε πώς οι χρήστες των Windows να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive.

Γρήγορα αποτελέσματα συγχρονισμού τοποθεσιών του SharePoint με τον νέο πελάτη συγχρονισμού του OneDrive

Μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive για να συγχρονίσετε αρχεία από τοποθεσίες SharePoint.

Ρυθμίσεις διαχείρισης για τον νέο πελάτη συγχρονισμού του OneDrive (OneDrive.exe)

Μάθετε πώς οι διαχειριστές μπορούν να ελέγξετε και να διαχειριστείτε το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive για τους χρήστες μέσω της πολιτικής ομάδας.

Ποιο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive χρησιμοποιώ;

Μάθετε πώς μπορείτε να καταλάβετε εύκολα ποιες OneDrive προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού που χρησιμοποιείτε.

Περιορισμοί και όταν χρησιμοποιείτε τον νέο πελάτη συγχρονισμού του OneDrive για να συγχρονίσετε το OneDrive για επιχειρήσεις βιβλιοθήκες

Άρθρο της Γνωσιακής βάσης με σημειώσεις έκδοσης, όρια και περιορισμούς (όπως μη έγκυροι χαρακτήρες σε ονόματα αρχείων).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×