Μετάβαση "Μεταμόρφωση": Συμβουλές και κόλπα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

με Lauren Janas, PowerPoint μ.μ.

PowerPoint 2016 έχει δυνατότητα μεταμόρφωσης θα σας βοηθήσουν να κάνετε ομαλή κινήσεις, μεταβάσεων και κινήσεων του αντικειμένου σε τις διαφάνειες στην παρουσίασή σας.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Για να μάθετε τα βασικά σχετικά με τη χρήση της μετάβασης "Μεταμόρφωση", διαβάστε το άρθρο Χρήση της μετάβασης "Μεταμόρφωση" στο PowerPoint 2016.

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Office 365. Αν είστε συνδρομητής του Office 365, βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Office.

Χρησιμοποιήστε τη Μεταμόρφωση για να δημιουργήσετε τα ακόλουθα είδη εφέ και κινήσεων:

 1. Δημιουργήστε μια διαφάνεια με το αντικείμενο στην κατάσταση εκκίνησής του.

 2. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο της διαφάνειας ή αντιγράψτε και επικολλήστε το αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε ή να τονίσετε στην επόμενη διαφάνεια.

  Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  • Για να δημιουργήσετε μια Κίνηση στη διαδρομή κίνησης, μετακινήστε το αντικείμενο στη δεύτερη διαφάνεια στη θέση προορισμού στην οποία θέλετε να καταλήξει.

  • Για μια Κίνηση περιστροφής, επιλέξτε το αντικείμενο και χρησιμοποιήστε τη λαβή Περιστροφή για να περιστρέψετε το αντικείμενο στη δεύτερη διαφάνεια, στο σημείο όπου θέλετε να το δείτε να περιστρέφεται κατά τη διάρκεια της μετάβασης "Μεταμόρφωση".

  • Για να δημιουργήσετε μια Κίνηση ζουμ, αλλάξτε το μέγεθος του αντικειμένου στη δεύτερη διαφάνεια ώστε να μεγαλώσει ή να μικρύνει στη θέση του.

  • Για μια Κίνηση αναστροφής, επιλέξτε το αντικείμενο στη δεύτερη διαφάνεια και μεταβείτε στην επιλογή Κεντρική > Τακτοποίηση > Περιστροφή > Οριζόντια αναστροφή ή Κατακόρυφη αναστροφή.

   Εμφανίζει τις επιλογές Τακτοποίηση > Περιστροφή > Αναστροφή στο PowerPoint.

  • Αν αλλάξετε τις ιδιότητες χρώματος ή μορφοποίησης του αντικειμένου στη δεύτερη διαφάνεια, η Μεταμόρφωση θα προσθέσει κίνηση στις αλλαγές μορφοποίησης με ομαλό και απρόσκοπτο τρόπο όταν κάνετε μετάβαση μεταξύ της πρώτης και δεύτερης διαφάνειας.

 3. Επιλέξτε τη δεύτερη διαφάνεια στο παράθυρο μικρογραφιών, μεταβείτε στην επιλογή Μεταβάσεις > Μεταμόρφωση για να εφαρμόσετε τη μετάβαση "Μεταμόρφωση" και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση για να δείτε το εφέ στην πράξη.

Μπορείτε να συνδυάσετε οποιαδήποτε από αυτά τα εφέ για να μετακινήσετε, να αλλάξετε το μέγεθος, να περιστρέψετε και να αλλάξετε το χρώμα ενός αντικειμένου ταυτόχρονα. Απλώς ρυθμίστε την κατάσταση εκκίνησης και λήξης στην πρώτη και δεύτερη διαφάνεια, εφαρμόστε τη μετάβαση "Μεταμόρφωση" στη δεύτερη διαφάνεια με την κατάσταση λήξης και η Μεταμόρφωση θα αναλάβει όλα τα υπόλοιπα.

 1. Δημιουργήστε μια διαφάνεια με το αντικείμενο στην κατάσταση εκκίνησής του.

 2. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο της διαφάνειας ή αντιγράψτε και επικολλήστε το αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε ή να τονίσετε στην επόμενη διαφάνεια.

  Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  • Κίνηση σταδιακής εμφάνισης: Προσθέστε ένα νέο αντικείμενο στη δεύτερη διαφάνεια μετά τη δημιουργία ενός αντιγράφου της διαφάνειας.

  • Κίνηση σταδιακής εξαφάνισης: Διαγράψτε το αντικείμενο στη δεύτερη διαφάνεια ώστε να εξαφανιστεί κατά τη μετάβαση.

  • Εμφάνιση με κίνηση: Μετακινήστε το αντικείμενο εκτός της πρώτης διαφάνειας (προς την κατεύθυνση από την οποία θέλετε να εμφανιστεί). Ίσως χρειαστεί να κάνετε σμίκρυνση για να δημιουργήσετε αρκετό χώρο ώστε να σύρετε το αντικείμενο εκτός της διαφάνειας.

  • Απομάκρυνση με κίνηση: Μετακινήστε το αντικείμενο εντελώς εκτός της δεύτερης διαφάνειας (προς την κατεύθυνση από την οποία θέλετε να απομακρυνθεί). Ίσως χρειαστεί να κάνετε σμίκρυνση για να δημιουργήσετε αρκετό χώρο ώστε να σύρετε το αντικείμενο εκτός της διαφάνειας.

 3. Επιλέξτε τη δεύτερη διαφάνεια στο παράθυρο μικρογραφιών, μεταβείτε στην επιλογή Μεταβάσεις > Μεταμόρφωση για να εφαρμόσετε τη μετάβαση "Μεταμόρφωση" και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση για να δείτε το εφέ στην πράξη.

 1. Δημιουργήστε μια διαφάνεια με λέξεις στις οποίες θέλετε να προσθέσετε κίνηση στην κατάσταση εκκίνησής τους.

 2. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο της διαφάνειας ή αντιγράψτε και επικολλήστε τις λέξεις που θέλετε να μετακινήσετε ή να τονίσετε στην επόμενη διαφάνεια.

 3. Μετακινήστε τις λέξεις στην κατάσταση στην οποία θέλετε να καταλήξουν — ή αλλάξτε οτιδήποτε άλλο, όπως το στυλ, το μέγεθος ή το χρώμα της γραμματοσειράς — στη δεύτερη διαφάνεια και εφαρμόστε τη μετάβαση "Μεταμόρφωση".

  Στην καρτέλα Μεταβάσεις, ορίστε την Επιλογή εφέ σε Λέξεις. Ανάλογα με το εφέ που θέλετε να επιτύχετε, μπορείτε να τονίσετε την προσθήκη, την αφαίρεση, την κίνηση ή την εμφάνιση μιας λέξης από μια διαφάνεια προς την επόμενη. Κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση για να δείτε το εφέ στην πράξη.

  Εμφανίζει το μενού "Επιλογές εφέ" για τη μετάβαση "Μεταμόρφωση" με ενεργοποιημένη την επιλογή "Λέξεις".

Η Μεταμόρφωση μπορεί να αλλάξει τη διάταξη μεμονωμένων χαρακτήρων σε μια διαφάνεια, για να δημιουργήσετε ένα εφέ αναγραμματισμού σε μια λέξη ή φράση.

 1. Δημιουργήστε μια διαφάνεια με χαρακτήρες στους οποίους θέλετε να προσθέσετε κίνηση στην κατάσταση εκκίνησής τους.

 2. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο της διαφάνειας ή αντιγράψτε και επικολλήστε τους χαρακτήρες που θέλετε να μετακινήσετε ή να τονίσετε στην επόμενη διαφάνεια.

 3. Μετακινήστε τους χαρακτήρες στην κατάσταση στην οποία θέλετε να καταλήξουν στη δεύτερη διαφάνεια και εφαρμόστε τη μετάβαση "Μεταμόρφωση".

  Στην καρτέλα Μεταβάσεις, ορίστε την Επιλογή εφέ σε Χαρακτήρες και έπειτα κάντε κλικ στην Προεπισκόπηση για να δείτε το εφέ στην πράξη.

  Εμφανίζει το μενού "Επιλογές εφέ" για τη μετάβαση "Μεταμόρφωση" με ενεργοποιημένη την επιλογή "Χαρακτήρες".

Αν έχετε μια εικόνα που καλύπτει ολόκληρο το φόντο της διαφάνειας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εφέ ζουμ, μεγαλώνοντας το μέγεθός της εικόνας έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερη από τον καμβά της διαφάνειας.

 1. Δημιουργήστε μια διαφάνεια έχοντας τοποθετήσει ως φόντο την εικόνα που θέλετε να μεγεθύνετε.

 2. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο της διαφάνειας ή αντιγράψτε και επικολλήστε την εικόνα στην επόμενη διαφάνεια.

 3. Σύρετε τις γωνίες της εικόνας έτσι ώστε να εκτείνεται πέρα από τον καμβά της διαφάνειας, στην απόσταση που θέλετε να δημιουργήσετε το εφέ ζουμ.

 4. Επιλέξτε τη δεύτερη διαφάνεια στο παράθυρο μικρογραφιών, μεταβείτε στην επιλογή Μεταβάσεις > Μεταμόρφωση για να εφαρμόσετε τη μετάβαση "Μεταμόρφωση" και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση για να δείτε το εφέ στην πράξη.

Για να δημιουργήσετε ένα εφέ κύλισης, χρησιμοποιήστε μια κατακόρυφη εικόνα (όπως ένα στιγμιότυπο οθόνης μιας ιστοσελίδας) που έχει μεγαλύτερο ύψος από μια κανονική οριζόντια διαφάνεια και εμφανίστε την κορυφή της εικόνας. Στη συνέχεια, στη δεύτερη διαφάνεια, μετακινήστε την εικόνα προς τα επάνω, ώστε το τμήμα που θέλετε να επισημάνετε να είναι στο κέντρο της διαφάνειας. Εφαρμόστε τη μετάβαση "Μεταμόρφωση" στη δεύτερη διαφάνεια και παρακολουθήστε την παρουσίαση καθώς εμφανίζεται να κυλάει προς το σχετικό τμήμα της εικόνας.

Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε τη Μεταμόρφωση για να προσδώσετε κίνηση στην περικοπή εικόνας και να τονίσετε εύκολα ένα τμήμα της.

 1. Δημιουργήστε μια διαφάνεια με ένα αντικείμενο και προσθέστε μια αρχική τρισδιάστατη περιστροφή, μεταβαίνοντας στην επιλογή Εργαλεία σχεδίασης > Εφέ σχήματος > Περιστροφή 3Δ.

  Εμφανίζει την επιλογή "Περιστροφή 3Δ" στο μενού "Εφέ σχήματος" του PowerPoint 2016.

 2. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο της διαφάνειας και μεταβείτε ξανά στην επιλογή Εργαλεία σχεδίασης > Εφέ σχήματος > Περιστροφή 3Δ, για να δημιουργήσετε την κατάσταση λήξης της τρισδιάστατης περιστροφής.

 3. Επιλέξτε τη δεύτερη διαφάνεια στο παράθυρο μικρογραφιών, μεταβείτε στην επιλογή Μεταβάσεις > Μεταμόρφωση για να εφαρμόσετε τη μετάβαση "Μεταμόρφωση" και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση για να δείτε το εφέ στην πράξη. Θα δείτε το αντικείμενο να κινείται σε τρεις διαστάσεις, από την αρχική έως την τελική θέση του.

Από προεπιλογή, η Μεταμόρφωση δεν μεταμορφώνει αυτόματα τα σχήματα σε άλλα σχήματα. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε αυτό το εφέ χρησιμοποιώντας το εργαλείο ανασχηματισμού που εμφανίζεται σε ορισμένα σχήματα του PowerPoint, όπως το στρογγυλεμένο ορθογώνιο. Τα εργαλεία ανασχεδίασης είναι οι κίτρινες λαβές που εμφανίζονται στην περίμετρο του σχήματος. Όταν τις επιλέξετε, μπορείτε να τις σύρετε για να αλλάξετε την εμφάνιση του σχήματος. Στο παρακάτω παράδειγμα, ένα στρογγυλεμένο ορθογώνιο μεταμορφώνεται σε κύκλο χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ανασχεδίασης. Απλώς ορίστε τις διαφάνειες κατάστασης εκκίνησης και λήξης και έπειτα εφαρμόστε τη Μεταμόρφωση στη διαφάνεια κατάστασης λήξης.

Χρήση του εργαλείου ανασχεδίασης για την αλλαγή ενός σχήματος

Αν θέλετε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο στα σχήματα, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα σημεία ενός σχήματος για να το μεταμορφώσετε σε ένα άλλο σχήμα.

 1. Δημιουργήστε μια διαφάνεια με ένα σχήμα στην κατάσταση εκκίνησής του.

 2. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο της διαφάνειας ή αντιγράψτε και επικολλήστε το σχήμα που θέλετε να αλλάξετε στην επόμενη διαφάνεια.

 3. Στη δεύτερη διαφάνεια, επεξεργαστείτε τα σημεία του σχήματος στην καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης, μεταβαίνοντας στην επιλογή Επεξεργασία σχήματος > Επεξεργασία σημείων.

  Εμφανίζει την επιλογή "Επεξεργασία σημείων" στο μενού "Επεξεργασία σχήματος" της καρτέλας "Εργαλεία σχεδίασης "στο PowerPoint.

  Μετακινήστε τα σημεία μέχρι να έχετε το τελικό σχήμα που επιθυμείτε. Για καλύτερα αποτελέσματα, διατηρήστε το συνολικό αριθμό σημείων ίδιο και στις δύο διαφάνειες.

 4. Επιλέξτε τη δεύτερη διαφάνεια στο παράθυρο μικρογραφιών, μεταβείτε στην επιλογή Μεταβάσεις > Μεταμόρφωση για να εφαρμόσετε τη μετάβαση "Μεταμόρφωση" και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση για να δείτε το εφέ στην πράξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×