Μεγέθυνση ή σμίκρυνση ενός εγγράφου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση, για να δείτε το έγγραφό σας από πιο κοντά, ή σμίκρυνση, για να δείτε μεγαλύτερο μέρος της σελίδας σε μικρότερο μέγεθος. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια συγκεκριμένη ρύθμιση ζουμ σε ένα έγγραφο, πρότυπο, παρουσίαση ή υπολογιστικό φύλλο.

 1. Στο Word, Outlook, PowerPoint ή το Excel, στη γραμμή κατάστασης, κάντε κλικ στο ρυθμιστικό Ζουμ.

  Ρυθμιστικό ζουμ

 2. Ορίστε τη ρύθμιση ποσοστού ζουμ που θέλετε. Κάντε κλικ στην επιλογή ή + για μεγέθυνση σταδιακή διαστήματα.

Σημείωση: Στο Outlook, το ρυθμιστικό ζουμ μεγεθύνει μόνο το περιεχόμενο στο παράθυρο ανάγνωσης.

Μπορείτε να επιλέξετε την έκταση της προβολής ενός εγγράφου, παρουσίασης ή φύλλου εργασίας στην οθόνη.

Στο Word

Κάντε ένα από τα εξής:

Η ομάδα "Ζουμ" στην καρτέλα "Προβολή"

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στην επιλογή ζουμ 100%. Αυτό επιστρέφει την Προβολή ζουμ 100%.

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ σε Μία σελίδα, Πολλές σελίδες ή Πλάτος σελίδας.

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στο στοιχείο Ζουμ και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα ποσοστό ή επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις θέλετε.

Στο PowerPoint

Κάντε ένα από τα εξής:

Η ομάδα "Ζουμ" στην καρτέλα "Προβολή"

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή στο παράθυρο, γεγονός που αλλάζει την τρέχουσα διαφάνεια με το μέγεθος του παραθύρου του PowerPoint.

  Σημείωση: Υπάρχει επίσης ένα κουμπί Προσαρμογή στο παράθυρο κοντά το ρυθμιστικό ζουμ στη γραμμή κατάστασης. Ρυθμιστικό ζουμ

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στο στοιχείο Ζουμ και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα ποσοστό ή επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις θέλετε.

Στο Excel

Κάντε ένα από τα εξής:

Η ομάδα "Ζουμ" στην καρτέλα "Προβολή"

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στο στοιχείο Ζουμ 100%.

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στην επιλογή Μεγέθυνση επιλεγμένης περιοχής, που πραγματοποιεί Μεγιστοποίηση την προβολή των κελιών που έχετε επιλέξει.

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στο στοιχείο Ζουμ και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα ποσοστό ή επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις θέλετε.

Στο Outlook

Στο κύριο παράθυρο του Outlook, το ρυθμιστικό ζουμ είναι ο μόνος τρόπος για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Κατά την ανάγνωση ή επεξεργασία ενός μηνύματος, ζουμ από την κορδέλα:

 1. Σε ένα ανοιχτό μήνυμα, στην καρτέλα " μήνυμα ", στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στην επιλογή Ζουμ.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ζουμ, εισαγάγετε ένα ποσοστό ή επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις που θέλετε.

Σημείωση: Το Word δεν αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ζουμ στα έγγραφα. Αντί για αυτό, ανοίγει ένα έγγραφο στο τελευταίο επίπεδο ζουμ που χρησιμοποιήσατε.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση ή το φύλλο εργασίας που θέλετε να αποθηκεύσετε με μια συγκεκριμένη ρύθμιση ζουμ.

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στο στοιχείο Ζουμ.

 3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Συντόμευση πληκτρολογίου: CTRL + S

 1. Στο Word, Outlook, PowerPoint ή το Excel, στη γραμμή κατάστασης, κάντε κλικ στην επιλογή το ρυθμιστικό Ζουμ Προβολή στοιχείου ελέγχου ζουμ .

 2. Ορίστε τη ρύθμιση ποσοστού ζουμ που θέλετε. Κάντε κλικ στην επιλογή ή + κουμπιά για να κάνετε μεγέθυνση σε σταδιακή διαστήματα.

Σημείωση: Στο Outlook, το ρυθμιστικό ζουμ μεγεθύνει μόνο το περιεχόμενο στο παράθυρο ανάγνωσης.

Μπορείτε να επιλέξετε την έκταση της προβολής ενός εγγράφου, παρουσίασης ή φύλλου εργασίας στην οθόνη.

Στο Word

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στην επιλογή ζουμ 100%. Αυτό επιστρέφει την Προβολή ζουμ 100%.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ σε Μία σελίδα, Δύο σελίδες ή Πλάτος σελίδας.

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στο στοιχείο Ζουμ και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα ποσοστό ή επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις θέλετε.

Στο Microsoft PowerPoint

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή στο παράθυρο, γεγονός που αλλάζει την τρέχουσα διαφάνεια με το μέγεθος του παραθύρου του PowerPoint.

  Εικόνα της κορδέλας του PowerPoint

  Σημείωση: Υπάρχει επίσης ένα κουμπί Προσαρμογή στο παράθυρο κοντά το ρυθμιστικό ζουμ στη γραμμή κατάστασης. Ρυθμιστικό ζουμ του PowerPoint

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στο στοιχείο Ζουμ και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα ποσοστό ή επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις θέλετε.

Στο Excel

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στο στοιχείο Ζουμ 100%.

  Εικόνα της κορδέλας του Outlook

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στην επιλογή Μεγέθυνση επιλεγμένης περιοχής, που πραγματοποιεί Μεγιστοποίηση την προβολή των κελιών που έχετε επιλέξει.

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στο στοιχείο Ζουμ και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα ποσοστό ή επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις θέλετε.

Στο Outlook

Στο κύριο παράθυρο του Outlook, το ρυθμιστικό ζουμ είναι ο μόνος τρόπος για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Κατά την ανάγνωση ή επεξεργασία ενός μηνύματος, ζουμ από την κορδέλα:

 1. Σε ένα ανοιχτό μήνυμα, στην καρτέλα " μήνυμα ", στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στην επιλογή Ζουμ.

  Ζουμ σε μηνύματα του Outlook

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ζουμ, εισαγάγετε ένα ποσοστό ή επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις που θέλετε.

Στο Word

Για να αποθηκεύσετε μια συγκεκριμένη ρύθμιση ζουμ με το έγγραφο ή το πρότυπο, ώστε να ανοίγει πάντα με αυτή τη ρύθμιση ζουμ, πρέπει να κάνετε μια αλλαγή στο έγγραφο ή το πρότυπο πρώτα. Που μπορεί να είναι τόσο απλή όσο η προσθήκη και διαγραφή ενός χαρακτήρα (ή ένα μονό διάστημα).

 1. Ανοίξτε το έγγραφο ή το πρότυπο που θέλετε να αποθηκεύσετε με μια συγκεκριμένη ρύθμιση ζουμ.

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στο στοιχείο Ζουμ.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.

 4. Προσθέστε και διαγράψτε ένα μεμονωμένο χαρακτήρα στο έγγραφο ή το πρότυπο.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Συντόμευση πληκτρολογίου: CTRL + S

Στο PowerPoint ή το Excel

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση ή το φύλλο εργασίας που θέλετε να αποθηκεύσετε με μια συγκεκριμένη ρύθμιση ζουμ.

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στο στοιχείο Ζουμ.

 3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Συντόμευση πληκτρολογίου: CTRL + S

 1. Στη γραμμή κατάστασης, κάντε κλικ στην επιλογή το ρυθμιστικό Ζουμ Ρυθμιστικό ζουμ .

 2. Ορίστε τη ρύθμιση ποσοστού ζουμ που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Μπορείτε να επιλέξετε την έκταση της προβολής ενός εγγράφου, παρουσίασης ή φύλλου εργασίας στην οθόνη.

Στο Word

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στο στοιχείο Ζουμ 100%.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ σε Μία σελίδα, Δύο σελίδες ή Πλάτος σελίδας.

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στο στοιχείο Ζουμ και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα ποσοστό ή επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις θέλετε.

Στο PowerPoint

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσαρμογή στο παράθυρο.

  Εικόνα της κορδέλας του PowerPoint

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στο στοιχείο Ζουμ και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα ποσοστό ή επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις θέλετε.

Στο Excel

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στο στοιχείο Ζουμ 100%.

  Εικόνα της κορδέλας του Outlook

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στο στοιχείο Μεγέθυνση επιλογής.

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στο στοιχείο Ζουμ και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα ποσοστό ή επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις θέλετε.

Στο Outlook

 1. Σε ένα ανοιχτό μήνυμα, στην καρτέλα Μορφοποίηση κειμένου, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στην επιλογή Ζουμ.

  Ζουμ σε μηνύματα του Outlook

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ζουμ, εισαγάγετε ένα ποσοστό ή επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις που θέλετε.

Στο Word

Για να αποθηκεύσετε μια συγκεκριμένη ρύθμιση ζουμ στο έγγραφο ή το πρότυπό σας ώστε το έγγραφο ή το πρότυπο να ανοίγει πάντα με τη συγκεκριμένη ρύθμιση ζουμ, πρέπει πρώτα να κάνετε μια αλλαγή στο έγγραφο ή το πρότυπο.Αρκεί μόνο να προσθέσετε και να διαγράψετε ένα κενό διάστημα για να εξασφαλίσετε ότι έγινε επεξεργασία του εγγράφου ή του προτύπου και ότι η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο ή το πρότυπο που θέλετε να αποθηκεύσετε με μια συγκεκριμένη ρύθμιση ζουμ.

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στο στοιχείο Ζουμ.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.

 4. Προσθέστε και διαγράψτε ένα κενό διάστημα στο έγγραφο ή το πρότυπο.

 5. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Στο PowerPoint ή το Excel

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση ή το φύλλο εργασίας που θέλετε να αποθηκεύσετε με μια συγκεκριμένη ρύθμιση ζουμ.

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στο στοιχείο Ζουμ.

 3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.

 4. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×