Μεγέθη λήψης (κατά προσέγγιση) για τις ενημερώσεις καναλιών στο Office 365 ProPlus

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαΐου 2018

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν, κατά ημερομηνία κυκλοφορίας και κανάλι ενημέρωσης, το κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης της ενημέρωσης μιας πρόσφατης προηγούμενης έκδοσης του Office 365 ProPlus στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες πριν από την πραγματική ημερομηνία έκδοσης για να βοηθήσουμε τους πελάτες των μεγάλων επιχειρήσεων να προγραμματίσουν τη χρήση εύρους ζώνης του δικτύου τους για αυτές τις επερχόμενες ενημερώσεις καναλιού. Επειδή παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες εκ των προτέρων, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν έως τον πραγματικό χρόνο κυκλοφορίας.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε πληροφορίες μεγέθους για την ενημέρωση μία εβδομάδα πριν από την κυκλοφορία, αλλά υπάρχουν φορές που οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες τόσο νωρίτερα. Η κυκλοφορία για το Εξαμηνιαίο κανάλι και το Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο) έχει προγραμματιστεί για τη δεύτερη Τρίτη κάθε μήνα. Οι κυκλοφορίες για το Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων δεν ακολουθούν καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Σημαντικό: 

  • Το κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης που αναφέρεται στους πίνακες ισχύει μόνο για την έκδοση en-us, x86 του Office 365 ProPlus.

  • Τα μεγέθη λήψης είναι κατά προσέγγιση. Το πραγματικό μέγεθος λήψης μπορεί να διαφέρει, ενδεχομένως έως και κατά 50 MB.

  • Οι ημερομηνίες έκδοσης και οι αριθμοί δομής που αναγράφονται με πλάγια γραφή και βρίσκονται ανάμεσα σε "< >" υπόκεινται σε αλλαγές.

  • Μόνο οι πιο πρόσφατες προηγούμενες εκδόσεις παρατίθενται στους πίνακες. Εάν θέλετε να κάνετε ενημέρωση από μια παλαιότερη έκδοση, το μέγεθος λήψης θα είναι μεγαλύτερο.

  • Όταν αλλάζετε σε ένα διαφορετικό κανάλι, για παράδειγμα από το Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο) στο Εξαμηνιαίο κανάλι, το μέγεθος της ενημερωμένης έκδοσης θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αναφέρεται στον πίνακα. Μπορεί να απαιτείται πλήρης λήψη, που είναι τουλάχιστον 1 GB.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες, τις ενημερώσεις ασφαλείας και τις ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια που περιλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη έκδοση, ανατρέξτε στο θέμα Κυκλοφορίες καναλιών ενημερώσεων προγραμμάτων-πελατών του Office 365.

Ημερομηνία έκδοσης: 18 Μαΐου 2018

Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο)

Την πιο πρόσφατη έκδοση είναι έκδοση 1803 (δημιουργία 9126.2210).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1803 (Build 9126.2191)

8 Μαΐου 2018

62

Έκδοση 1803 (Δομή 9126.2152)

10 Απριλίου 2018

91

Ημερομηνία έκδοσης: 14 Μαΐου 2018

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

Την πιο πρόσφατη έκδοση είναι έκδοση 1804 (δημιουργία 9226.2156).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1804 (Δομή 9226.2126)

8 Μαΐου 2018

67

Έκδοση 1804 (Δομή 9226.2114)

25 Απριλίου 2018

81

Ημερομηνία έκδοσης: 8 Μαΐου 2018

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

Την πιο πρόσφατη έκδοση είναι έκδοση 1804 (δημιουργία 9226.2126).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1804 (Δομή 9226.2114)

25 Απριλίου 2018

80

Έκδοση 1803 (Δομή 9126.2152)

11 Απριλίου 2018

162

Έκδοση 1803 (Δομή 9126.2116)

27 Μαρτίου 2018

162

Εξαμηνιαίο κανάλι

Σημείωση:  Το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων πλέον ονομάζεται Εξαμηνιαίο κανάλι.

Την πιο πρόσφατη έκδοση είναι έκδοση 1708 (δημιουργία 8431.2250).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2242)

10 Απριλίου 2018

49

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2236)

13 Μαρτίου 2018

53

Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο)

Την πιο πρόσφατη έκδοση είναι έκδοση 1803 (δημιουργία 9126.2191).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1803 (Δομή 9126.2152)

10 Απριλίου 2018

90

Έκδοση 1803 (Δομή 9126.2098)

20 Μαρτίου 2018

114

Ημερομηνία έκδοσης: 25 Απριλίου 2018

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

Την πιο πρόσφατη έκδοση είναι έκδοση 1804 (δημιουργία 9226.2114).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1803 (Δομή 9126.2152)

11 Απριλίου 2018

161

Έκδοση 1803 (Δομή 9126.2116)

27 Μαρτίου 2018

161

Ημερομηνία έκδοσης: 11 Απριλίου 2018

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

Την πιο πρόσφατη έκδοση είναι έκδοση 1803 (δημιουργία 9126.2152).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1803 (Δομή 9126.2116)

27 Μαρτίου 2018

102

Έκδοση 1802 (Δομή 9029.2253)

13 Μαρτίου 2018

186

Ημερομηνία έκδοσης: 10 Απριλίου 2018

Εξαμηνιαίο κανάλι

Σημείωση:  Το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων πλέον ονομάζεται Εξαμηνιαίο κανάλι.

Την πιο πρόσφατη έκδοση είναι έκδοση 1708 (δημιουργία 8431.2242).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2236)

13 Μαρτίου 2018

54

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2215)

13 Φεβρουαρίου 2018

54

Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο)

Την πιο πρόσφατη έκδοση είναι έκδοση 1803 (δημιουργία 9126.2152).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1803 (Δομή 9126.2098)

20 Μαρτίου 2018

111

Έκδοση 1803 (Δομή 9126.2072)

13 Μαρτίου 2018

113

Ημερομηνία έκδοσης: 27 Μαρτίου 2018

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

Την πιο πρόσφατη έκδοση είναι έκδοση 1803 (δημιουργία 9126.2116).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1802 (Δομή 9029.2253)

13 Μαρτίου 2018

186

Έκδοση 1802 (Δομή 9029.2167)

26 Φεβρουαρίου 2018

185

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 20 Μαρτίου 2018

Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο)

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1803 (Δομή 9126.2098).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1803 (Δομή 9126.2072)

13 Μαρτίου 2018

92

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2215)

13 Φεβρουαρίου 2018

309

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13 Μαρτίου 2018

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1802 (Δομή 9029.2253).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1802 (Δομή 9029.2167)

26 Φεβρουαρίου 2018

98

Έκδοση 1801 (Δομή 9001.2171)

13 Φεβρουαρίου 2018

183

Εξαμηνιαίο κανάλι

Σημείωση:  Το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων πλέον ονομάζεται Εξαμηνιαίο κανάλι.

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2236).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2215)

13 Φεβρουαρίου 2018

50

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2153)

9 Ιανουαρίου 2018

54

Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο)

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1803 (Δομή 9126.2072).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2215)

13 Φεβρουαρίου 2018

320

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2153)

9 Ιανουαρίου 2018

309

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 26 Φεβρουαρίου 2018

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1802 (Δομή 9029.2167).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1801 (Δομή 9001.2171)

13 Φεβρουαρίου 2018

189

Έκδοση 1801 (Δομή 9001.2144)

7 Φεβρουαρίου 2018

329

Έκδοση 1801 (Δομή 9001.2138)

1 Φεβρουαρίου 2018

193

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13 Φεβρουαρίου 2018

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1801 (Δομή 9001.2171).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1801 (Δομή 9001.2144)

7 Φεβρουαρίου 2018

80

Έκδοση 1801 (Δομή 9001.2138)

1 Φεβρουαρίου 2018

83

Έκδοση 1712 (Δομή 8827.2179)

30 Ιανουαρίου 2018

358

Έκδοση 1712 (Δομή 8827.2148)

17 Ιανουαρίου 2018

174

Εξαμηνιαίο κανάλι

Σημείωση:  Το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων πλέον ονομάζεται Εξαμηνιαίο κανάλι.

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2215).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2153)

9 Ιανουαρίου 2018

53

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2213)

12 Δεκεμβρίου 2017

293

Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο)

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2215).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2153)

9 Ιανουαρίου 2018

53

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2131)

12 Δεκεμβρίου 2017

62

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 7 Φεβρουαρίου 2018

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1801 (Δομή 9001.2144).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1801 (Δομή 9001.2138)

1 Φεβρουαρίου 2018

57

Έκδοση 1712 (Δομή 8827.2179)

30 Ιανουαρίου 2018

174

Έκδοση 1712 (Δομή 8827.2148)

17 Ιανουαρίου 2018

215

Έκδοση 1711 (Δομή 8730.2175)

9 Ιανουαρίου 2018

233

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 1 Φεβρουαρίου 2018

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη τελική έκδοση είναι η Έκδοση 1801 (Δομή 9001.2138).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1712 (Δομή 8827.2179)

30 Ιανουαρίου 2018

173

Έκδοση 1712 (Δομή 8827.2148)

17 Ιανουαρίου 2018

213

Έκδοση 1711 (Δομή 8730.2175)

9 Ιανουαρίου 2018

233

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30 Ιανουαρίου 2018

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1712 (Δομή 8827.2179).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1712 (Δομή 8827.2148)

17 Ιανουαρίου 2018

70

Έκδοση 1711 (Δομή 8730.2175)

9 Ιανουαρίου 2018

198

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 17 Ιανουαρίου 2018

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1712 (Δομή 8827.2148).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1711 (Δομή 8730.2175)

9 Ιανουαρίου 2018

197

Έκδοση 1711 (Δομή 8730.2165)

2 Ιανουαρίου 2018

215

Έκδοση 1711 (Δομή 8730.2127)

12 Δεκεμβρίου 2017

214

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 9 Ιανουαρίου 2018

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1711 (Δομή 8730.2175).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1711 (Δομή 8730.2165)

2 Ιανουαρίου 2018

72

Έκδοση 1711 (Δομή 8730.2127)

12 Δεκεμβρίου 2017

77

Εξαμηνιαίο κανάλι

Σημείωση:  Το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων πλέον ονομάζεται Εξαμηνιαίο κανάλι.

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2153).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2213)

12 Δεκεμβρίου 2017

262

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2209)

24 Νοεμβρίου 2017

293

Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο)

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2153).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2131)

12 Δεκεμβρίου 2017

58

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2110)

14 Νοεμβρίου 2017

62

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2 Ιανουαρίου 2018

Μηνιαίο κανάλι

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1711 (Δομή 8730.2165).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1711 (Δομή 8730.2127)

12 Δεκεμβρίου 2017

67

Έκδοση 1711 (Δομή 8730.2122)

6 Δεκεμβρίου 2017

193

Έκδοση 1710 (Δομή 8625.2139)

27 Νοεμβρίου 2017

235

Δείτε επίσης

Επισκόπηση των καναλιών ενημέρωση για το Office 365 ProPlus

Έκδοση και το build αριθμών του καναλιού ενημερώσεων για προγράμματα-πελάτες του Office 365

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×