Μεγέθη λήψης (κατά προσέγγιση) για τις ενημερώσεις καναλιών στο Office 365 ProPlus

Τελευταία ενημέρωση: 6 Δεκεμβρίου 2017

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν, κατά ημερομηνία κυκλοφορίας και κανάλι ενημέρωσης, το κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης της ενημέρωσης μιας πρόσφατης προηγούμενης έκδοσης του Office 365 ProPlus στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες πριν από την πραγματική ημερομηνία έκδοσης για να βοηθήσουμε τους πελάτες των μεγάλων επιχειρήσεων να προγραμματίσουν τη χρήση εύρους ζώνης του δικτύου τους για αυτές τις επερχόμενες ενημερώσεις καναλιού. Επειδή παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες εκ των προτέρων, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν έως τον πραγματικό χρόνο κυκλοφορίας.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε πληροφορίες μεγέθους για την ενημέρωση μία εβδομάδα πριν από την κυκλοφορία, αλλά υπάρχουν φορές που οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες τόσο νωρίτερα. Η κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων και το Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο) έχει προγραμματιστεί για τη δεύτερη Τρίτη κάθε μήνα. Οι κυκλοφορίες για το Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων δεν ακολουθούν καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

  • Το κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης που αναφέρεται στους πίνακες ισχύει μόνο για την έκδοση en-us, x86 του Office 365 ProPlus.

  • Τα μεγέθη λήψης είναι κατά προσέγγιση. Το πραγματικό μέγεθος λήψης μπορεί να διαφέρει, ενδεχομένως έως και κατά 50 MB.

  • Οι ημερομηνίες έκδοσης και οι αριθμοί δομής που αναγράφονται με πλάγια γραφή και βρίσκονται ανάμεσα σε "< >" υπόκεινται σε αλλαγές.

  • Μόνο οι πιο πρόσφατες προηγούμενες εκδόσεις παρατίθενται στους πίνακες. Εάν θέλετε να κάνετε ενημέρωση από μια παλαιότερη έκδοση, το μέγεθος λήψης θα είναι μεγαλύτερο.

  • Όταν αλλάζετε σε ένα διαφορετικό κανάλι, για παράδειγμα από το Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο) στο Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων, το μέγεθος της ενημερωμένης έκδοσης θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αναφέρεται στον πίνακα. Μπορεί να απαιτείται πλήρης λήψη, που είναι τουλάχιστον 1 GB.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες, τις ενημερώσεις ασφαλείας και τις ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια που περιλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη έκδοση, ανατρέξτε στο θέμα Κυκλοφορίες καναλιών ενημερώσεων προγραμμάτων-πελατών του Office 365.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: <12> Δεκεμβρίου 2017

Κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων θα ονομαστεί σε Εξαμηνιαίο κανάλι ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2018.

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1705 (Δομή 8201.<2213>).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2209)

24 Νοεμβρίου 2017

65

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2207)

14 Νοεμβρίου 2017

274

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2200)

10 Οκτωβρίου 2017

68

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2193)

12 Σεπτεμβρίου 2017

79

Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Πρώτη κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων πλέον ονομάζεται Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο) .

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1708 (Δομή 8431.<2131>).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2110)

14 Νοεμβρίου 2017

49

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2107)

10 Οκτωβρίου 2017

84

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 27 Νοεμβρίου 2017

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων πλέον ονομάζεται Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων.

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1710 (Δομή 8625.2139).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1710 (Δομή 8625.2132)

20 Νοεμβρίου 2017

54

Έκδοση 1710 (Δομή 8625.2127)

14 Νοεμβρίου 2017

67

Έκδοση 1710 (Δομή 8625.2121)

2 Νοεμβρίου 2017

60

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 24 Νοεμβρίου 2017

Κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων θα ονομαστεί σε Εξαμηνιαίο κανάλι ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2018.

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2209).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2207)

14 Νοεμβρίου 2017

274

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2200)

10 Οκτωβρίου 2017

65

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2193)

12 Σεπτεμβρίου 2017

75

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 20 Νοεμβρίου 2017

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων πλέον ονομάζεται Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων.

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1710 (Δομή 8625.2132).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1710 (Δομή 8625.2127)

14 Νοεμβρίου 2017

65

Έκδοση 1710 (Δομή 8625.2121)

2 Νοεμβρίου 2017

63

Έκδοση 1709 (Δομή 8528.2147)

25 Οκτωβρίου 2017

166

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 14 Νοεμβρίου 2017

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων πλέον ονομάζεται Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων.

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1710 (Δομή 8625.2127).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1710 (Δομή 8625.2121)

2 Νοεμβρίου 2017

64

Έκδοση 1709 (Δομή 8528.2147)

25 Οκτωβρίου 2017

165

Έκδοση 1709 (Δομή 8528.2139)

16 Οκτωβρίου 2017

200

Κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων θα ονομαστεί σε Εξαμηνιαίο κανάλι ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2018.

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2207).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2200)

10 Οκτωβρίου 2017

65

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2193)

12 Σεπτεμβρίου 2017

74

Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Πρώτη κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων πλέον ονομάζεται Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο) .

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2110).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2107)

10 Οκτωβρίου 2017

56

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2079)

12 Σεπτεμβρίου 2017

59

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2 Νοεμβρίου 2017

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων πλέον ονομάζεται Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων.

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1710 (Δομή 8625.2121).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1709 (Δομή 8528.2147)

25 Οκτωβρίου 2017

165

Έκδοση 1709 (Δομή 8528.2139)

16 Οκτωβρίου 2017

199

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25 Οκτωβρίου 2017

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων πλέον ονομάζεται Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων.

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1709 (Δομή 8528.2147).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1709 (Δομή 8528.2139)

16 Οκτωβρίου 2017

69

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2107)

10 Οκτωβρίου 2017

156

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 16 Οκτωβρίου 2017

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων πλέον ονομάζεται Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων.

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1709 (Δομή 8528.2139).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2107)

10 Οκτωβρίου 2017

156

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2094)

4 Οκτωβρίου 2017

299

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2079)

18 Σεπτεμβρίου 2017

185

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2107)

12 Σεπτεμβρίου 2017

228

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 10 Οκτωβρίου 2017

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Κανάλι_μηνιαίων_ενημερώσεων τώρα με το όνομα Μηνιαίο_Κανάλι.

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2107).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2094)

4 Οκτωβρίου 2017

51

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2079)

18 Σεπτεμβρίου 2017

55

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2107)

12 Σεπτεμβρίου 2017

169

Κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων θα ονομαστεί σε Εξαμηνιαίο κανάλι ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2018.

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2200).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2193)

12 Σεπτεμβρίου 2017

70

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2099)

27 Ιουλίου 2017

322

Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Πρώτη κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων πλέον ονομάζεται Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο) .

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2107).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2079)

12 Σεπτεμβρίου 2017

55

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2171)

8 Αυγούστου 2017

258

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 4 Οκτωβρίου 2017

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων πλέον ονομάζεται Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων.

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2094).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2079)

18 Σεπτεμβρίου 2017

54

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2107)

12 Σεπτεμβρίου 2017

169

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2096)

29 Αυγούστου 2017

193

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18 Σεπτεμβρίου 2017

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων πλέον ονομάζεται Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων.

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2079).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2107)

12 Σεπτεμβρίου 2017

554

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2096)

29 Αυγούστου 2017

169

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2087)

24 Αυγούστου 2017

553

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2076)

18 Αυγούστου 2017

183

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 12 Σεπτεμβρίου 2017

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων πλέον ονομάζεται Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων.

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2107).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2096)

29 Αυγούστου 2017

53

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2087)

24 Αυγούστου 2017

459

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2076)

18 Αυγούστου 2017

269

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2073)

11 Αυγούστου 2017

459

Κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων θα ονομαστεί σε Εξαμηνιαίο κανάλι ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2018.

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2193).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2099)

27 Ιουλίου 2017

308

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2096)

13 Ιουλίου 2017

320

Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Πρώτη κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων πλέον ονομάζεται Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο) .

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2079).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2171)

8 Αυγούστου 2017

236

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2158)

27 Ιουλίου 2017

409

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2136)

13 Ιουλίου 2017

243

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 29 Αυγούστου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2096).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2087)

24 Αυγούστου 2017

61

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2076)

18 Αυγούστου 2017

339

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2073)

11 Αυγούστου 2017

56

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 24 Αυγούστου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2087).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2076)

18 Αυγούστου 2017

330

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2073)

11 Αυγούστου 2017

55

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18 Αυγούστου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2076).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2073)

11 Αυγούστου 2017

321

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2070)

7 Αυγούστου 2017

461

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2062)

31 Ιουλίου 2017

475

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2059)

28 Ιουλίου 2017

476

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2058)

27 Ιουλίου 2017

476

Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2103)

20 Ιουλίου 2017

152

Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2086)

13 Ιουλίου 2017

171

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Αυγούστου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2073).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2070)

7 Αυγούστου 2017

465

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2062)

31 Ιουλίου 2017

605

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2059)

28 Ιουλίου 2017

606

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2058)

27 Ιουλίου 2017

606

Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2103)

20 Ιουλίου 2017

311

Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2086)

13 Ιουλίου 2017

322

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 8 Αυγούστου 2017

Πρώτη κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2171).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2158)

27 Ιουλίου 2017

82

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2136)

13 Ιουλίου 2017

73

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2102)

13 Ιουνίου 2017

110

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 7 Αυγούστου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2070).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2062)

31 Ιουλίου 2017

49

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2059)

28 Ιουλίου 2017

226

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2058)

27 Ιουλίου 2017

230

Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2103)

19 Ιουλίου 2017

118

Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2086)

13 Ιουλίου 2017

130

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 31 Ιουλίου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2062).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2059)

28 Ιουλίου 2017

51

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2058)

27 Ιουλίου 2017

178

Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2103)

19 Ιουλίου 2017

118

Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2086)

13 Ιουλίου 2017

130

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 28 Ιουλίου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2059).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2058)

27 Ιουλίου 2017

176

Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2103)

19 Ιουλίου 2017

119

Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2086)

13 Ιουλίου 2017

129

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 27 Ιουλίου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2058).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2103)

19 Ιουλίου 2017

117

Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2086)

13 Ιουλίου 2017

147

Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2073)

28 Ιουνίου 2017

312

Κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι έκδοση 1701 (δομή 7766.2099).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2096)

13 Ιουλίου 2017

135

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2092)

13 Ιουνίου 2017

164

Πρώτη κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2158).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2136)

13 Ιουλίου 2017

70

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2102)

13 Ιουνίου 2017

120

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 19 Ιουλίου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2103).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2086)

13 Ιουλίου 2017

70

Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2073)

28 Ιουνίου 2017

236

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2102)

13 Ιουνίου 2017

171

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13 Ιουλίου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2086).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2073)

28 Ιουνίου 2017

62

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2102)

13 Ιουνίου 2017

168

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2075)

7 Ιουνίου 2017

345

Έκδοση 1704 (Δομή 8067.2157)

1 Ιουνίου 2017

648

Έκδοση 1704 (Δομή 8067.2115)

18 Μαΐου 2017

187

Κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι έκδοση 1701 (δομή 7766.2096).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2092)

13 Ιουνίου 2017

221

Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2130)

9 Μαΐου 2017

284

Πρώτη κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2136).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2102)

13 Ιουνίου 2017

85

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2084)

9 Μαΐου 2017

321

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 28 Ιουνίου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2073).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2102)

13 Ιουνίου 2017

168

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2075)

7 Ιουνίου 2017

344

Έκδοση 1704 (Δομή 8067.2157)

1 Ιουνίου 2017

648

Έκδοση 1704 (Δομή 8067.2115)

18 Μαΐου 2017

190

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13 Ιουνίου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2102).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2075)

7 Ιουνίου 2017

53

Έκδοση 1704 (Δομή 8067.2157)

1 Ιουνίου 2017

608

Έκδοση 1704 (Δομή 8067.2115)

18 Μαΐου 2017

160

Κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι έκδοση 1701 (δομή 7766.2092).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2130)

9 Μαΐου 2017

248

Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2127)

11 Απριλίου 2017

294

Πρώτη κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2102).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2084)

9 Μαΐου 2017

278

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2076)

11 Απριλίου 2017

279

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 7 Ιουνίου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2075).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1704 (Δομή 8067.2157)

1 Ιουνίου 2017

625

Έκδοση 1704 (Δομή 8067.2115)

18 Μαΐου 2017

344

Έκδοση 1703 (Δομή 7967.2161)

9 Μαΐου 2017

258

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 1 Ιουνίου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1704 (Δομή 8067.2157).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1704 (Δομή 8067.2115)

18 Μαΐου 2017

315

Έκδοση 1703 (Δομή 7967.2161)

9 Μαΐου 2017

223

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18 Μαΐου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1704 (Δομή 8067.2115).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1703 (Δομή 7967.2161)

9 Μαΐου 2017

187

Έκδοση 1703 (Δομή 7967.2139)

21 Απριλίου 2017

213

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 9 Μαΐου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1703 (Δομή 7967.2161).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1703 (Δομή 7967.2139)

21 Απριλίου 2017

79

Έκδοση 1702 (Δομή 7870.2038)

11 Απριλίου 2017

136

Έκδοση 1702 (Δομή 7870.2031)

27 Μαρτίου 2017

165

Έκδοση 1702 (Δομή 7870.2024)

14 Μαρτίου 2017

289

Κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2130).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2127)

11 Απριλίου 2017

110

Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2120)

14 Μαρτίου 2017

131

Πρώτη κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2084).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2076)

11 Απριλίου 2017

93

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2071)

14 Μαρτίου 2017

89

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 21 Απριλίου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1703 (Δομή 7967.2139).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1702 (Δομή 7870.2038)

11 Απριλίου 2017

137

Έκδοση 1702 (Δομή 7870.2031)

27 Μαρτίου 2017

168

Έκδοση 1702 (Δομή 7870.2024)

14 Μαρτίου 2017

289

Έκδοση 1702 (Δομή 7870.2020)

9 Μαρτίου 2017

392

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Απριλίου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1702 (Δομή 7870.2038).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1702 (Δομή 7870.2031)

27 Μαρτίου 2017

63

Έκδοση 1702 (Δομή 7870.2024)

14 Μαρτίου 2017

200

Έκδοση 1702 (Δομή 7870.2020)

9 Μαρτίου 2017

322

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2060)

23 Φεβρουαρίου 2017

197

Κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2127).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2120)

14 Μαρτίου 2017

109

Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2118)

22 Φεβρουαρίου 2017

176

Πρώτη κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2076).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2071)

14 Μαρτίου 2017

96

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2060)

22 Φεβρουαρίου 2017

108

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 27 Μαρτίου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1702 (Δομή 7870.2031).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1702 (Δομή 7870.2024)

14 Μαρτίου 2017

50

Έκδοση 1702 (Δομή 7870.2020)

9 Μαρτίου 2017

300

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2060)

23 Φεβρουαρίου 2017

200

Έκδοση 1612 (Δομή 7668.2074)

31 Ιανουαρίου 2017

550

Έκδοση 1612 (Δομή 7668.2066)

25 Ιανουαρίου 2017

550

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 14 Μαρτίου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1702 (Δομή 7870.2024).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1702 (Δομή 7870.2020)

9 Μαρτίου 2017

125

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2060)

23 Φεβρουαρίου 2017

200

Έκδοση 1612 (Δομή 7668.2074)

31 Ιανουαρίου 2017

550

Έκδοση 1612 (Δομή 7668.2066)

25 Ιανουαρίου 2017

550

Έκδοση 1611 (Δομή 7571.2109)

4 Ιανουαρίου 2017

225

Κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2120).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2118)

22 Φεβρουαρίου 2017

200

Έκδοση 1605 (Δομή 6965.2117)

10 Ιανουαρίου 2017

350

Πρώτη κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2071).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2060)

22 Φεβρουαρίου 2017

150

Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2102)

10 Ιανουαρίου 2017

250

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 9 Μαρτίου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1702 (Δομή 7870.2020).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2060)

23 Φεβρουαρίου 2017

175

Έκδοση 1612 (Δομή 7668.2074)

31 Ιανουαρίου 2017

550

Έκδοση 1612 (Δομή 7668.2066)

25 Ιανουαρίου 2017

525

Έκδοση 1611 (Δομή 7571.2109)

4 Ιανουαρίου 2017

250

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 23 Φεβρουαρίου 2017

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2060).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1612 (Δομή 7668.2074)

31 Ιανουαρίου 2017

100

Έκδοση 1612 (Δομή 7668.2066)

25 Ιανουαρίου 2017

150

Έκδοση 1611 (Δομή 7571.2109)

4 Ιανουαρίου 2017

175

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 22 Φεβρουαρίου 2017

Κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2118).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1605 (Δομή 6965.2117)

10 Ιανουαρίου 2017

375

Έκδοση 1605 (Δομή 6965.2115)

13 Δεκεμβρίου 2016

375

Πρώτη κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2060).

Έκδοση αναβάθμισης από

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά προσέγγιση μέγεθος λήψης (σε MB)

Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2102)

10 Ιανουαρίου 2017

275

Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2095)

13 Δεκεμβρίου 2016

275

Δείτε επίσης

Επισκόπηση των καναλιών ενημερώσεων για το Office 365 ProPlus

Αριθμοί έκδοσης και δομής για τις κυκλοφορίες των καναλιών ενημερώσεων για το Office 365

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×