Μείωση του μεγέθους εικόνων και συνημμένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν στέλνετε ένα μήνυμα που υπερβαίνει το όριο μεγέθους μηνυμάτων είτε σας ή το διακομιστή αλληλογραφίας του παραλήπτη, το μήνυμα θα επιστραφεί και δεν παραδόθηκε. Αυτό ονομάζεται συχνά ένα μήνυμα "αναπήδηση". Βελτιστοποίηση του μεγέθους εικόνων και συνημμένων για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σάς βοηθά να αποφύγετε υπερβαίνουν τα όρια μεγέθους μέγιστο μήνυμα που σχετίζεται με περισσότερους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκτός από το όριο μεγέθους ανά μήνυμα, πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμπεριλάβετε όριο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου ή λογαριασμό. Μεγάλα συνημμένα να συμπληρώσετε το γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη αλλά αυξήσετε το δικό σας μέγεθος του αρχείου δεδομένων Outlook και το γραμματοκιβώτιο. Από προεπιλογή, ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος που στέλνετε αποθηκεύεται στο φάκελο Απεσταλμένα στο Outlook.

Τι θα θέλατε να κάνετε;

Υπάρχουν δύο τρόποι για να μειώσετε το μέγεθος των εικόνων που μπορείτε να προσαρτήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook:

 1. Μειώστε τις διαστάσεις εικόνας    Κινητά τηλέφωνα και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ μεγάλες εικόνες. Συμπίεση εικόνας σε μικρότερο πλάτος και ύψος σε μεγάλο βαθμό να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για τις εικόνες που έχουν επισυναφθεί, αλλά δεν εμφανίζεται μέσα στο σώμα του μηνύματος.

 2. Συμπίεση της ανάλυσης εικόνας    Μειώνοντας τις κουκκίδες ανά ίντσα (DPI), μείωση του μεγέθους του αρχείου, αλλά επίσης επηρεάζεται την ποιότητα της εικόνας. Εμφάνιση εικόνων σε μια οθόνη υπολογιστή απαιτεί μια κλίμακα DPI κάτω από τις εικόνες που θα εκτυπωθούν. Εάν ο παραλήπτης δεν χρειάζεται υψηλότερη ποιότητα ανάλυση, χρησιμοποιήστε μια χαμηλότερη ρύθμιση. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για τις εικόνες που εμφανίζονται μέσα στο σώμα του μηνύματος.

Σε κάθε περίπτωση, το αρχικό αρχείο εικόνας που αποθηκεύσατε στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή συσκευή μνήμης δεν έχει τροποποιηθεί. Μόνο το αντίγραφο της εικόνας που στέλνεται είναι μειωμένο μέγεθος.

Αρχή της σελίδας

Κατά την προσθήκη συνημμένων στο Outlook, μπορείτε να μειώσετε συνημμένων εικόνων σε βάση ανά μήνυμα. Όταν επιλέγετε για να αλλάξετε το μέγεθος μεγάλες εικόνες, οποιαδήποτε συνημμένα εικόνα μειώνεται σε μέγιστη ανάλυση 1024 x 768 pixel.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν μπορείτε να ενσωματώσετε την εικόνα στο σώμα του μηνύματος — η εικόνα εμφανίζεται στο μήνυμα — χρησιμοποιώντας την εντολή εικόνας στην ομάδα Απεικονίσεις, η δυνατότητα αλλαγής μεγέθους συνημμένου εικόνας δεν είναι διαθέσιμη.

 1. Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Συμπερίληψη, κάντε κλικ στην επιλογή Επισύναψη αρχείου και επιλέξτε το αρχείο εικόνας που θέλετε να επισυνάψετε.

  Συμβουλή: Επίσης, μπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε μια εικόνα από την Εξερεύνηση των Windows. Το αρχείο εικόνας θα επισυναφθούν στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 3. Στο παράθυρο μηνύματος, επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο.

 4. Στην περιοχή Συνημμένων εικόνων, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή μεγέθους μεγάλων εικόνων όταν στέλνω αυτό το μήνυμα.

  Επιλογές αλλαγής μεγέθους συνημμένων εικόνων στην προβολή Backstage

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα " μήνυμα " για να επιστρέψετε στο μήνυμά σας.

 6. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή.

Αρχή της σελίδας

Όταν χρησιμοποιείτε την Εξερεύνηση των Windows για να επιλέξετε αρχεία εικόνας και, στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έχετε πολλές επιλογές αλλαγής μεγέθους.

 1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάνοντας διπλό κλικ σε υπολογιστή.

  Συντόμευση πληκτρολογίου    Για να ανοίξετε την Εξερεύνηση των Windows, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows κλειδιού + E.

 2. Μεταβείτε στο φάκελο που περιέχει τις εικόνες που θέλετε να στείλετε.

 3. Επιλέξτε μια εικόνα. Για να επιλέξετε πολλά αρχεία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL καθώς κάνετε κλικ σε κάθε αρχείο.

 4. Κάντε δεξί κλικ σε ένα επιλεγμένο αρχείο, επιλέξτε Αποστολή προς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Παραλήπτης αλληλογραφίας.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επισύναψη αρχείων.

 5. Στη λίστα μεγέθους της εικόνας, κάντε κλικ στην επιλογή το μέγεθος της εικόνας που θέλετε.

  Επιλογές αλλαγής μεγέθους συνημμένου εικόνας

  Εμφανίζεται μια εκτίμηση της το νέο μέγεθος αρχείου.

  Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο μηνύματος του Outlook με το συνημμένη εικόνα.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για τις εικόνες που εμφανίζονται στο σώμα του μηνύματος.

Όταν δεν χρειάζεστε κάθε μεμονωμένο pixel σε μια εικόνα για να λάβετε μια αποδεκτή έκδοση της για τον προορισμό, να μειώσετε ή να αλλάξετε την ανάλυση. Μείωση ή η αλλαγή της ανάλυσης μπορεί να είναι αποτελεσματικές με εικόνες που έχουν κλιμάκωση για να είναι μικρότερο, επειδή οι κουκκίδες ανά ίντσα (dpi) στην πραγματικότητα, αυξάνουν σε αυτήν την περίπτωση. Η αλλαγή της ανάλυσης μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα ή εικόνες που θέλετε να αλλάξετε την ανάλυση.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Προσαρμογή, επιλέξτε Συμπίεση εικόνων.

  Ομάδα Προσαρμογή στην Κορδέλα

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία εικόνας ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στην εικόνα για να την επιλέξετε και να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

 3. Για να αλλάξετε την ανάλυση των επιλεγμένων εικόνων μόνο και όχι όλων των εικόνων στο έγγραφο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή μόνο σε αυτήν την εικόνα.

 4. Στην περιοχή Προορισμός εξόδου, κάντε κλικ στην ανάλυση που θέλετε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συμπίεση εικόνας για να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου αλλάζει τον όγκο των λεπτομερειών διατηρούνται της εικόνας προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι μετά τη συμπίεση, η εικόνα μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση από πριν από τη συμπίεση ολοκληρώθηκε. Αυτόν το λόγο, θα πρέπει να συμπιέσετε την εικόνα πριν από την εφαρμογή καλλιτεχνικού εφέ.

Αρχή της σελίδας

Το ποσό της μείωσης πιθανές εξαρτάται από τον τύπο της μορφής αρχείου και το περιεχόμενο. Για παράδειγμα, ένα αρχείο .txt σημειωματαρίου θα συμπιέσει σημαντικά. Ένα έγγραφο του Microsoft Word στη μορφή αρχείου .docx είναι ήδη συμπιεσμένη; περαιτέρω συμπίεση θα έχουν μικρή επίδραση στις το μέγεθος του αρχείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μείωση αρχεία εικόνας, ανατρέξτε στην ενότητα μείωση του μεγέθους των συνημμένων εικόνων...

 1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows, κάνοντας κλικ στην επιλογή Έναρξη και, στη συνέχεια, κάνοντας διπλό κλικ σε υπολογιστή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κάντε διπλό κλικ στα Windows XP τον υπολογιστή μου.

  Συντόμευση πληκτρολογίου    Για να ανοίξετε την Εξερεύνηση των Windows, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows κλειδιού + E.

 2. Μεταβείτε στο φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να στείλετε.

 3. Επιλέξτε ένα αρχείο. Για να επιλέξετε πολλά αρχεία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL καθώς κάνετε κλικ σε κάθε αρχείο.

 4. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή, επιλέξτε Αποστολή προς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή συμπιεσμένος φάκελος.

 5. Επιλέξτε το αρχείο που μόλις δημιουργήσατε συμπιεσμένο.

  Το όνομα του αρχείου θα ταιριάζουν με το αρχικό όνομα του αρχείου, αλλά θα έχει ένα διαφορετικό εικονίδιο. Εάν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους των Windows για να εμφανίσετε επεκτάσεις αρχείων, το όνομα του αρχείου θα τερματιστεί με επέκταση .zip.

 6. Επιλέξτε Αποστολή προς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Παραλήπτης αλληλογραφίας.

  Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο μηνύματος του Outlook.

Αρχή της σελίδας

Ακολουθεί μια λίστα με τις βέλτιστες πρακτικές για χρήση κατά την αποστολή εικόνων και συνημμένων:

 • Δημοσίευση ή να δημοσιεύσετε μεγάλα συνημμένα    - εάν στέλνετε συνημμένα ή εικόνες σε κάποιον με τα οποία είστε πρόθυμοι να κάνετε κοινή χρήση μια θέση αποθήκευσης στο cloud, ή στο δίκτυο της εταιρείας σας, μπορείτε να συμπεριλάβετε μια σύνδεση σε αυτήν τη θέση στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Περιορίσετε το μέγεθος των που είστε τα συνημμένα σας    - αυτός είναι γενικά; Για πιο αργά, οι συνδέσεις (όπως μια κινητή συσκευή) θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα πολύ μικρότερο μέγεθος, όπως 250 kilobyte (KB). Εάν πρέπει να στέλνετε συνημμένα μεγαλύτερα, επιβεβαιώστε το μέγιστο μέγεθος του μηνύματος που μπορείτε να στείλετε. Διαχειριστής του διακομιστή αλληλογραφίας ή η εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να σας αυτό. Παρομοίως, ζητήστε από τον παραλήπτη τι είναι το μέγιστο όριο. Τέλος, μπορείτε να την ταχύτητα σύνδεσης στο Internet του παραλήπτη. Λήψη ένα μεγάλο συνημμένο σε μια σύνδεση κινητού internet διαρκεί πολύ χρόνο.

 • Πολλά συνημμένα, χρησιμοποιώντας πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου    - πολλά μικρότερα μηνύματα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να παραδίδεται έναντι ενός μεγάλου μηνύματος. Αυτή η τεχνική μπορεί να σας βοηθήσουν να αποφύγετε τα όρια ανά μήνυμα, αλλά εξακολουθούν να μπορούν να είναι υπέρβαση του ορίου γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη. Μερικές φορές μπορεί να απορριφθεί τυχόν μηνύματα που λήφθηκαν μετά την γραμματοκιβωτίου ενός ατόμου έχει φτάσει στο όριο χώρου αποθήκευσης.

 • Χρήση συμπιέσει μορφές αρχείων γραφικών    - υπάρχουν άκρο πάρα πολλές μορφές αρχείων γραφικών για μια λίστα εδώ, αλλά από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενες, είναι η καλύτερη μορφές αρχείου εικόνας για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο .jpg, .png και .gif. Το μεγαλύτερο μορφές αρχείων γραφικών είναι εκείνα που δεν έχουν αποθηκευτεί σε μορφή αρχείου συμπιεσμένο, όπως .tif και .bmp (η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου των Windows Ζωγραφική).

 • Χρησιμοποιήστε αρχεία μικρότερα αρχικό    - το μέγεθος της φωτογραφίας που λαμβάνονται από ένα κινητό τηλέφωνο ή μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή είναι συνήθως μεγάλο, ακόμα και όταν αποθηκευτεί σε μορφή αρχείου συμπιεσμένο όπως .jpg. Δεν είναι ασυνήθιστο για μία εικόνα για να είναι αρκετά megabyte. Να θυμάστε ότι θα αυξήσει το μέγεθος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα τρίτο περίπου ενώ κατά τη μεταφορά στο internet. Χρησιμοποιήστε μια χαμηλότερη ρύθμιση ανάλυσης στην κάμερά σας κατά τη λήψη ψηφιακής φωτογραφίας. Χρησιμοποιήστε το συμπιεσμένο αρχείο μορφές, όπως .jpg. Σε ένα πρόγραμμα γραφικών, Περικόψτε φωτογραφίες στο βασικές περιεχόμενο.

 • Χρήση βοηθητικού προγράμματος συμπίεσης αρχείων    - εκτός από βοηθητικά προγράμματα τρίτων κατασκευαστών, τα Windows περιλαμβάνουν βοηθητικού προγράμματος συμπίεσης αρχείων που χρησιμοποιεί τη μορφή αρχείου συμπιεσμένο .zip. Πολλές μορφές αρχείων συνημμένου μπορεί να μειωθεί με τη χρήση ενός βοηθητικού προγράμματος συμπίεσης. Το ποσό της μείωσης θα ελάχιστους με ορισμένες μορφές αρχείων που έχουν αποθηκευτεί ήδη σε συμπιεσμένη μορφή. Για παράδειγμα, ένα αρχείο κειμένου .txt το Σημειωματάριο μειώνει σημαντικά, ενώ δεν θα μιας εικόνας .jpg. Η μορφή αρχείου .jpg είναι ήδη σε μορφή αρχείου συμπιεσμένο.

 • Ελέγξτε το φάκελο Απεσταλμένα    -από προεπιλογή, ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος που στέλνετε παραμένουν στο φάκελο Απεσταλμένα. Αυξάνει το μέγεθος του το αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst), που μπορεί, με ορισμένες λογαριασμούς, πλήθος σε σχέση με το όριο μεγέθους γραμματοκιβωτίου επειδή τα απεσταλμένα στοιχεία αποθηκεύονται στο διακομιστή αλληλογραφίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συμπίεση εικόνας για να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου αλλάζει τον όγκο των λεπτομερειών διατηρούνται της εικόνας προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι μετά τη συμπίεση, η εικόνα μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση από πριν από τη συμπίεση ολοκληρώθηκε. Αυτόν το λόγο, θα πρέπει να συμπιέσετε την εικόνα πριν από την εφαρμογή καλλιτεχνικού εφέ.

Αρχή της σελίδας

Τι θα θέλατε να κάνετε;

Υπάρχουν δύο τρόποι για να επιλέξετε εικόνες για να μειώσετε τους στο μέγεθος αυτόματα και να τις συμπεριλάβετε ως συνημμένο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου — στο Microsoft Office Outlook ή από την Εξερεύνηση των Windows.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αρχική εικόνα σας δεν θα αλλάξει. Μόνο το αντίγραφο της εικόνας που στέλνεται θα μειωθεί σε μέγεθος.

 1. Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Συμπερίληψη, κάντε κλικ στην επιλογή Επισύναψη αρχείου.

  Συμβουλή: Επίσης, μπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε μια εικόνα από την Εξερεύνηση των Windows. Το αρχείο εικόνας θα επισυναφθούν στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου τη Συμπερίληψη Εικόνα κουμπιού .

 4. Στο παράθυρο Επιλογές συνημμένου, στην περιοχή Επιλογές εικόνας, στην αναπτυσσόμενη λίστα , επιλέξτε μέγεθος εικόνας, κάντε κλικ στο το μέγεθος της εικόνας που θέλετε να συμπεριλάβετε.

  Παράθυρο Επιλογές συνημμένου

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν μπορείτε να ενσωματώσετε την εικόνα στο σώμα του μηνύματος, χρησιμοποιώντας την εντολή εικόνας στην ομάδα Απεικονίσεις, η δυνατότητα αλλαγής μεγέθους αυτόματων εικόνας δεν είναι διαθέσιμη.

 5. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή.

Αρχή της σελίδας

 1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάνοντας διπλό κλικ σε υπολογιστή.

  Συντόμευση πληκτρολογίου για να ανοίξετε την Εξερεύνηση των Windows, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows κλειδιού + E.

 2. Μεταβείτε στο φάκελο που περιέχει τις εικόνες που θέλετε να στείλετε.

 3. Επιλέξτε μια εικόνα. Για να επιλέξετε πολλά αρχεία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL καθώς κάνετε κλικ σε κάθε αρχείο.

 4. Κάντε δεξί κλικ σε ένα επιλεγμένο αρχείο, επιλέξτε Αποστολή προς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Παραλήπτης αλληλογραφίας.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποστολή εικόνων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή όλες οι φωτογραφίες μικρότερες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Παράθυρο διαλόγου Αποστολή εικόνων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να καθορίσετε το ακριβές μέγεθος για να κάνετε την εικόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μέγεθος που θέλετε.

  Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο μηνύματος του Outlook με το συνημμένη εικόνα.

 6. Εισαγάγετε τις πληροφορίες παραλήπτη στο το πλαίσια "Προς", "Κοιν." και "Ιδιαίτ. κοιν.".

 7. Εάν θέλετε, αλλάξτε τις πληροφορίες θέματος στο πλαίσιο θέμα.

 8. Εάν θέλετε, αλλάξτε ή πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε στο σώμα του μηνύματος.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

Αρχή της σελίδας

Ακολουθεί μια λίστα με τις βέλτιστες πρακτικές για χρήση κατά την αποστολή εικόνων και συνημμένων:

 • Δημοσίευση ή να δημοσιεύσετε μεγάλα συνημμένα    - εάν στέλνετε συνημμένα ή εικόνες σε κάποιον με τα οποία είστε πρόθυμοι να κάνετε κοινή χρήση μια θέση αποθήκευσης στο cloud, ή στο δίκτυο της εταιρείας σας, μπορείτε να συμπεριλάβετε μια σύνδεση σε αυτήν τη θέση στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Να περιορίσετε το μέγεθος των που είστε τα συνημμένα σας    - αυτός είναι γενικά; Για πιο αργά, οι συνδέσεις (όπως μια κινητή συσκευή) θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα πολύ μικρότερο μέγεθος, όπως 250 kilobyte (KB). Εάν πρέπει να στέλνετε συνημμένα μεγαλύτερα, επιβεβαιώστε το μέγιστο μέγεθος του μηνύματος που μπορείτε να στείλετε. Διαχειριστής του διακομιστή αλληλογραφίας ή η εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να σας αυτό. Παρομοίως, ζητήστε από τον παραλήπτη τι είναι το μέγιστο όριο. Τέλος, μπορείτε να την ταχύτητα σύνδεσης στο Internet του παραλήπτη. Λήψη ένα μεγάλο συνημμένο σε μια σύνδεση κινητού internet διαρκεί πολύ χρόνο.

 • Πολλά συνημμένα, χρησιμοποιώντας πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου    - πολλά μικρότερα μηνύματα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να παραδίδεται έναντι ενός μεγάλου μηνύματος. Αυτή η τεχνική μπορεί να σας βοηθήσουν να αποφύγετε τα όρια ανά μήνυμα, αλλά εξακολουθούν να μπορούν να είναι υπέρβαση του ορίου γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη. Μερικές φορές μπορεί να απορριφθεί τυχόν μηνύματα που λήφθηκαν μετά την γραμματοκιβωτίου ενός ατόμου έχει φτάσει στο όριο χώρου αποθήκευσης.

 • Χρήση συμπιέσει μορφές αρχείων γραφικών    - υπάρχουν άκρο πάρα πολλές μορφές αρχείων γραφικών για μια λίστα εδώ, αλλά από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενες, είναι η καλύτερη μορφές αρχείου εικόνας για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο .jpg, .png και .gif. Το μεγαλύτερο μορφές αρχείων γραφικών είναι εκείνα που δεν έχουν αποθηκευτεί σε μορφή αρχείου συμπιεσμένο, όπως .tif και .bmp (η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου των Windows Ζωγραφική).

 • Χρησιμοποιήστε αρχεία μικρότερα αρχικό    - το μέγεθος της φωτογραφίας που λαμβάνονται από ένα κινητό τηλέφωνο ή μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή είναι συνήθως μεγάλο, ακόμα και όταν αποθηκευτεί σε μορφή αρχείου συμπιεσμένο όπως .jpg. Δεν είναι ασυνήθιστο για μία εικόνα για να είναι αρκετά megabyte. Να θυμάστε ότι θα αυξήσει το μέγεθος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα τρίτο περίπου ενώ κατά τη μεταφορά στο internet. Χρησιμοποιήστε μια χαμηλότερη ρύθμιση ανάλυσης στην κάμερά σας κατά τη λήψη ψηφιακής φωτογραφίας. Χρησιμοποιήστε το συμπιεσμένο αρχείο μορφές, όπως .jpg. Σε ένα πρόγραμμα γραφικών, Περικόψτε φωτογραφίες στο βασικές περιεχόμενο.

 • Χρήση βοηθητικού προγράμματος συμπίεσης αρχείων    - εκτός από βοηθητικά προγράμματα τρίτων κατασκευαστών, τα Windows περιλαμβάνουν βοηθητικού προγράμματος συμπίεσης αρχείων που χρησιμοποιεί τη μορφή αρχείου συμπιεσμένο .zip. Πολλές μορφές αρχείων συνημμένου μπορεί να μειωθεί με τη χρήση ενός βοηθητικού προγράμματος συμπίεσης. Το ποσό της μείωσης θα ελάχιστους με ορισμένες μορφές αρχείων που έχουν αποθηκευτεί ήδη σε συμπιεσμένη μορφή. Για παράδειγμα, ένα αρχείο κειμένου .txt το Σημειωματάριο μειώνει σημαντικά, ενώ δεν θα μιας εικόνας .jpg. Η μορφή αρχείου .jpg είναι ήδη σε μορφή αρχείου συμπιεσμένο.

 • Ελέγξτε το φάκελο Απεσταλμένα    -από προεπιλογή, ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος που στέλνετε παραμένουν στο φάκελο Απεσταλμένα. Αυξάνει το μέγεθος του το αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst), που μπορεί, με ορισμένες λογαριασμούς, πλήθος σε σχέση με το όριο μεγέθους γραμματοκιβωτίου επειδή τα απεσταλμένα στοιχεία αποθηκεύονται στο διακομιστή αλληλογραφίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συμπίεση εικόνας για να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου αλλάζει τον όγκο των λεπτομερειών διατηρούνται της εικόνας προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι μετά τη συμπίεση, η εικόνα μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση από πριν από τη συμπίεση ολοκληρώθηκε. Αυτόν το λόγο, θα πρέπει να συμπιέσετε την εικόνα πριν από την εφαρμογή καλλιτεχνικού εφέ.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×