Μείωση του μεγέθους αρχείου της εικόνας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι δυνατότητες που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο δεν είναι διαθέσιμες στο Office Online. Για να αλλάξετε την ανάλυση της εικόνας ή να εφαρμόσετε συμπίεση, ανοίξτε το έγγραφο στην έκδοση υπολογιστή του προγράμματος του Office που χρησιμοποιείτε.

Οι εικόνες μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το μέγεθος αρχείου του εγγράφου του Office. Μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος ενός αρχείου με συμπίεση των εικόνων στο αρχείο ή με μείωση της ποιότητάς τους. Από την άλλη πλευρά, εάν η ποιότητα της εικόνας είναι πιο σημαντική για εσάς από το μέγεθος του αρχείου, μπορείτε να καθορίσετε ότι οι εικόνες δεν θα συμπιέζονται ποτέ.

Για να μειώσετε το μέγεθος των αρχείων, μπορείτε να μειώσετε την ανάλυση εικόνας, να εφαρμόσετε συμπίεση χωρίς ορατή απώλεια ποιότητας, να περικόψετε τις εικόνες ώστε να γίνουν μικρότερες και να απορρίψετε τις ανεπιθύμητες πληροφορίες, όπως τα περικομμένα μέρη μιας εικόνας ή άλλες πληροφορίες επεξεργασίας εικόνας.

Οι εικόνες στο Office συμπιέζονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τον καθορισμένο αριθμό στις επιλογές Μέγεθος και ποιότητα εικόνας στην καρτέλα Για προχωρημένους των επιλογών προγράμματος. Από προεπιλογή, έχει οριστεί για εκτύπωση (220 ppi), αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτή την επιλογή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συμπίεση μιας εικόνας για μείωση του μεγέθους του αρχείου αλλάζει την ποσότητα λεπτομερειών που διατηρούνται στην εικόνα προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι μετά τη συμπίεση, η εικόνα μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση από αυτή που είχε πριν από τη συμπίεση. Λόγω αυτού του γεγονότος, πρέπει να συμπιέσετε την εικόνα και να αποθηκεύσετε το αρχείο πριν από την εφαρμογή ενός καλλιτεχνικού εφέ. Μπορείτε να αλλάξετε ή να αναιρέσετε τη συμπίεση ακόμα και μετά την αποθήκευση του αρχείου, με την προϋπόθεση ότι δεν έχετε κλείσει το πρόγραμμα εργασίας.

Αυτό το άρθρο αναφέρεται στον τρόπο μείωσης του μεγέθους του αρχείου Office, συμπιέζοντας εικόνες. Εάν θέλετε να κόψετε τα άκρα μιας φωτογραφίας ή να την περικοπή, ανατρέξτε στο θέμα Περικοπή εικόνας.

Συμβουλή: Κάντε κλικ σε κάθε επικεφαλίδα παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη εργασία.

Όταν δεν είναι αναγκαίο κάθε ένα pixel μιας εικόνας για να έχετε μια αποδεκτή έκδοσή, μπορείτε να μειώσετε ή να αλλάξετε την ανάλυση. Η μείωση της ανάλυσης μπορεί να είναι αποτελεσματική με τις εικόνες που έχετε κλιμακώσει ώστε να είναι μικρότερες, επειδή οι κουκκίδες ανά ίντσα (dpi) που διαθέτουν, ουσιαστικά αυξάνονται σε αυτή την περίπτωση. Η αλλαγή της ανάλυσης μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας.

 1. Κάντε κλικ στις εικόνες για τις οποίες θέλετε να αλλάξετε την επίλυση.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Προσαρμογή, επιλέξτε Συμπίεση εικόνων.

  Κουμπί "Συμπίεση εικόνας" στην ομάδα "Προσαρμογή" της καρτέλας "Εργαλεία εικόνας/Μορφοποίηση"

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία εικόνας και Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στην εικόνα για να την επιλέξετε και να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση. Επίσης, ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης σας, μπορεί να βλέπετε μόνο τα εικονίδια για την ομάδα Προσαρμογή. Το κουμπί Συμπίεση εικόνων εμφανίζεται χωρίς ετικέτα.

  Ομάδα "Προσαρμογή, μειωμένο μέγεθος με εμφάνιση μόνο εικονιδίων

 3. Για να αλλάξετε την ανάλυση των επιλεγμένων εικόνων μόνο και όχι όλων των εικόνων στο έγγραφο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή μόνο σε αυτήν την εικόνα.

 4. Στην περιοχή Προορισμός εξόδου, κάντε κλικ στην ανάλυση που θέλετε. Εάν χρησιμοποιείτε το Office 2007, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές για να δείτε αυτές τις επιλογές.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η επιλογή Χρήση ανάλυσης εγγράφου χρησιμοποιεί την ανάλυση που έχει οριστεί στην Προβολή Backstage του Microsoft Office. Από προεπιλογή, ορίζεται σε εκτύπωση ή σε 220 ppi, αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτή την προεπιλεγμένη ανάλυση εικόνας (ανατρέξτε στην επόμενη επικεφαλίδα).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

 • Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο σε εικόνες στο τρέχον αρχείο ή στο έγγραφο που επιλέγεται από τη λίστα δίπλα στην επιλογή Μέγεθος και ποιότητα εικόνας. Για να γίνει η προεπιλογή για όλα τα νέα έγγραφα, αλλάξτε το αναπτυσσόμενο στοιχείο.

 • Ρύθμιση παραμέτρων για τον τρόπο με τον οποίο το Office θα συμπιέζει τις εικόνες σας ώστε να εξισορροπεί το μέγεθος αρχείου και την ποιότητα

Σημειώστε ότι αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη στο Microsoft Project 2013 ή στο Office 2007.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στις Επιλογές και, στη συνέχεια, Για προχωρημένους.

 3. Στην περιοχή Μέγεθος και ποιότητα εικόνας, κάντε κλικ στο έγγραφο για το οποίο θέλετε να ορίσετε την προεπιλεγμένη ανάλυση εικόνας για ή επιλέξτε Όλα τα νέα έγγραφα ώστε να είναι η προεπιλογή για όλα τα μελλοντικά έγγραφα.

 4. Ορίστε την ανάλυση που θέλετε να είναι η προεπιλεγμένη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK

Ανάλογα με το πόσα χρώματα χρησιμοποιούνται σε μια εικόνα, μπορείτε να μειώσετε τη μορφή του χρώματος της εικόνας (συμπίεση) για να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου. Η συμπίεση μιας εικόνας κάνει τα bit του χρώματος ανά pixel λιγότερα, χωρίς απώλεια ποιότητας.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα ή στις εικόνες που θέλετε να συμπιέσετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Προσαρμογή, επιλέξτε Συμπίεση εικόνων.

  Κουμπί "Συμπίεση εικόνας" στην ομάδα "Προσαρμογή" της καρτέλας "Εργαλεία εικόνας/Μορφοποίηση"

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία εικόνας και Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στην εικόνα για να την επιλέξετε και να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση. Επίσης, ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης σας, μπορεί να βλέπετε μόνο τα εικονίδια για την ομάδα Προσαρμογή. Το κουμπί Συμπίεση εικόνων εμφανίζεται χωρίς ετικέτα.

  Ομάδα "Προσαρμογή, μειωμένο μέγεθος με εμφάνιση μόνο εικονιδίων

 3. Για να συμπιέσετε τις επιλεγμένες εικόνες μόνο και όχι όλες τις εικόνες στο έγγραφο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή μόνο σε αυτήν την εικόνα.

  Καταργώντας το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή μόνο σε αυτήν την εικόνα θα αντικαταστήσει τις προηγούμενες αλλαγές που έχετε κάνει για άλλες μεμονωμένες εικόνες σε αυτό το έγγραφο.

 4. Στην περιοχή Προορισμός εξόδου, κάντε κλικ στην ανάλυση που θέλετε.

  Σημειώσεις: 

  • Η επιλογή Χρήση ανάλυσης εγγράφου χρησιμοποιεί την ανάλυση που έχει οριστεί στην προβολή Backstage. Από προεπιλογή, ορίζεται σε "Εκτύπωση (220 ppi)", αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτή την προεπιλεγμένη ανάλυση εικόνας (δείτε παραπάνω).

  • Εάν θέλετε την υψηλότερη ποιότητα ανάλυση της εικόνας και είστε πρόθυμοι να αποδεχτείτε ένα μεγαλύτερο μέγεθος αρχείου, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συμπίεση.

  • Οι αλλαγές συμπίεσης γίνονται κατά το κλείσιμο αυτού του παραθύρου διαλόγου. Εάν αμφιβάλλετε για τα αποτελέσματα, μπορείτε να ελέγξετε το μέγεθος του αρχείου πριν και μετά τη συμπίεση. Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, μπορείτε να αναιρέσετε τις αλλαγές.

Εάν έχετε περικόψει μια εικόνα ή έχετε κάνει άλλες αλλαγές στην εικόνα, όπως η εφαρμογή καλλιτεχνικού εφέ ή η αλλαγή της φωτεινότητας, της αντίθεσης ή της ευκρίνειας μιας εικόνας, οι πληροφορίες για να αντιστρέψετε αυτές τις αλλαγές είναι αποθηκευμένες στο αρχείο σας. Μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου σας διαγράφοντας αυτά τα δεδομένα επεξεργασίας. Η επιλογή αυτή θα μειώσει το μέγεθος του εγγράφου σας, αλλά εάν θέλετε να αναιρέσετε τις επεξεργασίες που έχετε κάνει, θα χρειαστεί να τοποθετήσετε την εικόνα ξανά στο έγγραφό σας εάν θέλετε να αναιρέσετε οποιεσδήποτε αλλαγές που έχετε κάνει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη στο Microsoft Project 2013 ή στο Microsoft Project 2016.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στις Επιλογές και, στη συνέχεια, Για προχωρημένους.

 3. Δίπλα στην ένδειξη Μέγεθος και ποιότητα εικόνας, κάντε κλικ στο αρχείο από το οποίο θέλετε να καταργήσετε δεδομένα επεξεργασίας εικόνας.

 4. Στην περιοχή Μέγεθος και ποιότητα εικόνας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απόρριψη δεδομένων επεξεργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο σε εικόνες στο τρέχον αρχείο ή στο έγγραφο που επιλέγεται από τη λίστα δίπλα στην επιλογή Μέγεθος και ποιότητα εικόνας.

Δείτε επίσης

Αλλαγή της προεπιλεγμένης ανάλυσης για την εισαγωγή εικόνων στο Office 2016

Επεξεργασία φωτογραφιών χωρίς το Picture Manager

Συμπίεση των αρχείων πολυμέσων στην παρουσίαση

Περικοπή εικόνας

Απενεργοποίηση της συμπίεσης εικόνων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×