Μαζική εισαγωγή εξωτερικών επαφών στο Exchange Online

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο είναι για διαχειριστές. Προσπαθείτε να εισαγάγετε επαφές στο γραμματοκιβώτιό σας; Ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή επαφών στο Outlook

Η εταιρεία σας διαθέτει πολλές υπάρχοντα επαγγελματικών επαφών που θέλετε να συμπεριλάβετε στο κοινόχρηστο βιβλίο διευθύνσεων (ονομάζεται επίσης την καθολική λίστα διευθύνσεων) στο Exchange Online; Θέλετε να προσθέσετε εξωτερικές επαφές ως μέλη των ομάδων διανομής, όπως ακριβώς μπορείτε να κάνετε με τους χρήστες μέσα στην εταιρεία σας; Εάν Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Exchange Online PowerShell και ένα αρχείο CSV (τιμή διαχωρισμένες με κόμματα) για μαζική εισαγάγετε εξωτερικές επαφές σε Exchange Online. Είναι μια διαδικασία τριών βημάτων:

Βήμα 1: Δημιουργήστε ένα αρχείο CSV που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικές επαφές

Βήμα 2: Δημιουργία τις εξωτερικές επαφές με το PowerShell

Βήμα 3: Προσθέστε πληροφορίες για τις ιδιότητες των εξωτερικών επαφών

Αφού ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα για να εισαγάγετε επαφές, μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις πρόσθετες εργασίες:

Προσθέστε περισσότερες εξωτερικές επαφές

Απόκρυψη εξωτερικές επαφές από το κοινόχρηστο βιβλίο διευθύνσεων

Βήμα 1: Δημιουργήστε ένα αρχείο CSV που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικές επαφές

Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσετε ένα αρχείο CSV που περιέχει πληροφορίες σχετικά με κάθε εξωτερική επαφή που θέλετε να εισαγάγετε στο Exchange Online.

 1. Αντιγράψτε το ακόλουθο κείμενο σε ένα αρχείο κειμένου στο Σημειωματάριο και αποθηκεύστε το στην επιφάνεια εργασίας σας ως αρχείο CSV με τη χρήση κατάληξη όνομα αρχείου .csv; Για παράδειγμα, ExternalContacts.csv.

  Συμβουλή: Εάν τη γλώσσα σας περιέχει ειδικούς χαρακτήρες (όπως ε, δκαι ö στα Σουηδικά) αποθήκευση του αρχείου CSV UTF-8 ή άλλη κωδικοποίηση Unicode κατά την αποθήκευση του αρχείου στο Σημειωματάριο.

  ExternalEmailAddress,Name,FirstName,LastName,StreetAddress,City,StateorProvince,PostalCode,Phone,MobilePhone,Pager,HomePhone,Company,Title,OtherTelephone,Department,CountryOrRegion,Fax,Initials,Notes,Office,Manager
  danp@fabrikam.com,Dan Park,Dan,Park,1234 23rd Ave,Golden,CO,80215,206-111-1234,303-900-1234,555-1212,123-456-7890,Fabrikam,Shipping clerk,555-5555,Shipping,US,123-4567,R.,Good worker,31/1663,Dan Park
  pilar@contoso.com,Pilar Pinilla,Pilar,Pinilla,1234 Main St.,Seattle,WA,98017,206-555-0100,206-555-0101,206-555-0102,206-555-1234,Contoso,HR Manager,206-555-0104,Executive,US,206-555-0105,P.,Technical decision maker,31/1000,Dan Park
  

  Την πρώτη γραμμή ή τη γραμμή κεφαλίδων, του αρχείου CSV παραθέτει τις ιδιότητες των επαφών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την εισαγωγή τους στο Exchange Online. Κάθε όνομα ιδιότητας είναι διαχωρισμένες με κόμμα. Κάθε γραμμή κάτω από τη γραμμή κεφαλίδων αντιπροσωπεύει τις τιμές ιδιοτήτων για εισαγωγή σε μία μόνο εξωτερική επαφή.

  Σημείωση: Αυτό το κείμενο περιλαμβάνει το δείγμα δεδομένων, το οποίο μπορείτε να διαγράψετε. Αλλά μην διαγράψετε ή να αλλάξετε την πρώτη γραμμή (κεφαλίδα). Περιέχει όλες τις ιδιότητες για τις εξωτερικές επαφές.

 2. Ανοίξτε το αρχείο CSV στο Microsoft Excel για να επεξεργαστείτε το αρχείο CSV, επειδή είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιήσετε το Excel για να επεξεργαστείτε το αρχείο CSV.

 3. Δημιουργήστε μια γραμμή για κάθε επαφή που θέλετε να εισαγάγετε στο Exchange Online. Συμπλήρωση ως πολλά από τα κελιά όσο το δυνατόν πιο. Αυτές οι πληροφορίες θα εμφανιστεί στο κοινόχρηστο βιβλίο διευθύνσεων για κάθε επαφή.

  Σημαντικό: Οι ακόλουθες ιδιότητες (τα οποία είναι τα πρώτα τέσσερα στοιχεία στη γραμμή κεφαλίδων) που απαιτούνται για να δημιουργήσετε μια εξωτερική επαφή και πρέπει να συμπληρωθεί στο αρχείο CSV: ExternalEmailAddress, όνομα, όνομα, Επώνυμο. Η εντολή PowerShell που εκτελείτε στο βήμα 2 θα χρησιμοποιούν τις τιμές για αυτές τις ιδιότητες για να δημιουργήσετε τις επαφές.

Επιστροφή στην αρχή

Βήμα 2: Δημιουργία τις εξωτερικές επαφές με το PowerShell

Το επόμενο βήμα είναι να χρησιμοποιήσετε το αρχείο CSV που δημιουργήσατε στο βήμα 1 και του PowerShell για μαζική εισαγωγή των εξωτερικών επαφών που αναφέρονται στο αρχείο CSV για Exchange Online.

 1. Σύνδεση του PowerShell για την εταιρεία σας Exchange Online. Για οδηγίες βήμα προς βήμα, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση με το PowerShell του Exchange Online. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας Office 365 καθολικός διαχειριστής όταν συνδέεστε με Exchange Online PowerShell.

 2. Μετά τη σύνδεση του PowerShell για να Exchange Online, μεταβείτε στο φάκελο της επιφάνειας εργασίας όπου αποθηκεύσατε το αρχείο CSV στο βήμα 1. Για παράδειγμα C:\Users\Administrator\desktop.

 3. Εκτελέστε την παρακάτω εντολή για να δημιουργήσετε τις εξωτερικές επαφές:

  Import-Csv .\ExternalContacts.csv|%{New-MailContact -Name $_.Name -DisplayName $_.Name -ExternalEmailAddress $_.ExternalEmailAddress -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName}
  

  Μπορεί να χρειαστεί κάποιος χρόνος για να δημιουργήσετε τις νέες επαφές, ανάλογα με τον αριθμό που εισάγετε. Όταν ολοκληρωθεί η εντολή PowerShell εκτελείται, εμφανίζει μια λίστα με τις νέες επαφές που έχουν δημιουργηθεί.

 4. Για να προβάλετε τις νέες εξωτερικές επαφές, για να το Κέντρο διαχείρισης του Exchange (EAC) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή παραληπτών > επαφές.

  Συμβουλή: Για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση στο Κέντρο διαχείρισης του Exchange, ανατρέξτε στο θέμα Κέντρο διαχείρισης Exchange στο Exchange Online.

 5. Εάν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση Εικονίδιο "Ανανέωση" για να ενημερώσετε τη λίστα και να δείτε τις εξωτερικές επαφές που έχουν εισαχθεί.

  Οι επαφές που έχουν εισαχθεί θα εμφανίζονται στο κοινόχρηστο βιβλίο διευθύνσεων στο Outlook και Το Outlook στο Web.

  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να προβάλετε τις επαφές στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365, μεταβαίνοντας σε χρήστες > επαφές.

Επιστροφή στην αρχή

Βήμα 3: Προσθέστε πληροφορίες για τις ιδιότητες των εξωτερικών επαφών

Μετά την εκτέλεση της εντολής στο βήμα 2, δημιουργούνται οι εξωτερικές επαφές, αλλά δεν περιέχουν καμία από τις πληροφορίες επαφής ή τον οργανισμό, δηλαδή τις πληροφορίες από το μεγαλύτερο μέρος των κελιών στο αρχείο CSV. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν δημιουργείτε νέες εξωτερικές επαφές, συμπληρώνονται μόνο τις απαιτούμενες ιδιότητες. Μην ανησυχείτε εάν δεν έχετε όλες τις πληροφορίες συμπληρωμένο στο αρχείο CSV. Εάν δεν υπάρχει, δεν θα προστεθούν.

 1. Σύνδεση του PowerShell για την εταιρεία σας Exchange Online. Για οδηγίες βήμα προς βήμα, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση με το PowerShell του Exchange Online.

 2. Μεταβείτε στο φάκελο του υπολογιστή όπου αποθηκεύσατε το αρχείο CSV στο βήμα 1. Για παράδειγμα C:\Users\Administrator\desktop.

 3. Εκτελέστε τις ακόλουθες δύο εντολές για να προσθέσετε τις άλλες ιδιότητες από το αρχείο CSV για τις εξωτερικές επαφές που δημιουργήσατε στο βήμα 2.

  $Contacts = Import-CSV .\ExternalContacts.csv
  
  $contacts | ForEach {Set-Contact $_.Name -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -StateorProvince $_.StateorProvince -PostalCode $_.PostalCode -Phone $_.Phone -MobilePhone $_.MobilePhone -Pager $_.Pager -HomePhone $_.HomePhone -Company $_.Company -Title $_.Title -OtherTelephone $_.OtherTelephone -Department $_.Department -Fax $_.Fax -Initials $_.Initials -Notes $_.Notes -Office $_.Office -Manager $_.Manager}
  

  Σημείωση: Η παράμετρος Manager μπορεί να είναι προβληματικό. Εάν το κελί είναι κενό στο αρχείο CSV, θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος και καμία από τις πληροφορίες ιδιοτήτων θα προστεθεί στην επαφή. Εάν δεν χρειάζεται να καθορίσετε ένα διαχειριστή, στη συνέχεια, διαγράψτε απλώς –Manager $_.Manager από την προηγούμενη εντολή PowerShell.

  Και πάλι, μπορεί να χρειαστεί κάποιος χρόνος για να ενημερώσετε τις επαφές, ανάλογα με το πόσες έχετε εισαγάγει στο βήμα 1.

 4. Για να επαληθεύσετε ότι οι ιδιότητες έχουν προστεθεί στις επαφές:

  1. Στο Κέντρο διαχείρισης του Exchange, επιλέξτε διαδοχικά παραλήπτες > επαφές.

  2. Κάντε κλικ σε μια επαφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία Εικονίδιο επεξεργασίας για να εμφανίσετε τις ιδιότητες της επαφής.

Που είναι. Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν τις επαφές και τις πρόσθετες πληροφορίες στο βιβλίο διευθύνσεων Outlook και Το Outlook στο Web.

Επιστροφή στην αρχή

Προσθέστε περισσότερες εξωτερικές επαφές

Μπορείτε να επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 βήμα για να προσθέσετε νέα εξωτερικές επαφές στο Exchange Online. Εσείς ή οι χρήστες στην εταιρεία σας να απλώς να προσθέσετε μια νέα γραμμή στο αρχείο CSV για τη νέα επαφή. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκτελέσετε τις εντολές του PowerShell από το βήμα 2 και το βήμα 3 για να δημιουργήσετε και να προσθέσετε πληροφορίες για τις νέες επαφές.

Σημείωση: Όταν εκτελείτε την εντολή για να δημιουργήσετε νέες επαφές, μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος ενημερώνει ότι οι επαφές που έχουν δημιουργηθεί νωρίτερα ήδη υπάρχει. Αλλά δημιουργείται οποιαδήποτε νέα επαφή που προσθέσατε στο αρχείο CSV.

Απόκρυψη εξωτερικές επαφές από το κοινόχρηστο βιβλίο διευθύνσεων

Ορισμένες εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε εξωτερικές επαφές μόνο, ώστε να μπορούν να προστεθούν ως μέλη των ομάδων διανομής. Σε αυτό το σενάριο, ίσως θέλουν να αποκρύψετε εξωτερικές επαφές από το κοινόχρηστο βιβλίο διευθύνσεων. Δείτε εδώ πώς.

 1. Σύνδεση του PowerShell για την εταιρεία σας Exchange Online. Για οδηγίες βήμα προς βήμα, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση με το PowerShell του Exchange Online.

 2. Για να αποκρύψετε μια μεμονωμένη εξωτερική επαφή, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή.

  Set-MailContact <external contact> -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

  Για παράδειγμα, για να αποκρύψετε Pilar Pinilla από κοινόχρηστο βιβλίο διευθύνσεων, εκτέλεση αυτής της εντολής:

  Set-MailContact "Pilar Pinilla" -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  
 3. Για να αποκρύψετε όλες τις εξωτερικές επαφές από το κοινόχρηστο βιβλίο διευθύνσεων, εκτέλεση αυτής της εντολής:

  Get-Contact -ResultSize unlimited -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'MailContact')} | Set-MailContact -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

Αφού μπορείτε να τις αποκρύψετε, εξωτερικές επαφές δεν εμφανίζονται στο κοινόχρηστο βιβλίο διευθύνσεων, αλλά εξακολουθείτε να μπορείτε να τα προσθέσετε ως μέλη μιας ομάδας διανομής.

Επιστροφή στην αρχή

Δείτε επίσης

Βοήθεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Office 365 - διαχειριστής

Διαχείριση του Office 365 και Exchange Online με το Windows PowerShell

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×