Μέτρηση της συχνότητας εμφάνισης μιας τιμής στο Excel

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να βρείτε πόσες φορές εμφανίζεται κάποια συγκεκριμένη τιμή κειμένου ή μια αριθμητική τιμή σε μια περιοχή κελιών. Για παράδειγμα:

 • Εάν μια περιοχή, όπως η περιοχή A2:D20, περιέχει τις αριθμητικές τιμές 5, 6, 7 και 6, ο αριθμός 6 εμφανίζεται δύο φορές.

 • Εάν κάποια στήλη περιέχει τα ονόματα "Παππάς", "Γεωργίου", "Γεωργίου" και "Γεωργίου", το όνομα "Γεωργίου" εμφανίζεται τρεις φορές.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μετρήσετε πόσες φορές εμφανίζεται μια τιμή.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μέτρηση της συχνότητας εμφάνισης μιας μεμονωμένης τιμής χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση

Μέτρηση με βάση πολλαπλά κριτήρια χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση COUNTIFS

Μέτρηση με βάση κριτήρια χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις COUNT και IF μαζί

Μέτρηση της συχνότητας εμφάνισης πολλών τιμών κειμένου ή αριθμητικών τιμών χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις SUM και IF μαζί

Μέτρηση της συχνότητας εμφάνισης πολλών τιμών χρησιμοποιώντας μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Μέτρηση της συχνότητας εμφάνισης μιας μεμονωμένης τιμής χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση COUNTIF για να εκτελέσετε αυτή την εργασία.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον ακόλουθο πίνακα και επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ρυθμίστε το πλάτος των στηλών ανάλογα για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Πωλητής

Τιμολόγιο

Παππάς

15.000

Παππάς

9.000

Χατζή

8.000

Χατζή

20.000

Παππάς

5.000

Γιακουμάκης

22.500

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

'=COUNTIF(A2:A7;"Παππάς")

Αριθμός καταχωρήσεων για τον Παππά (3)

=COUNTIF(A2:A7;"Παππάς")

'=COUNTIF(A2:A7;A4)

Αριθμός καταχωρήσεων για τον Ξυλαρά (2)

=COUNTIF(A2:A7;A4)

'=COUNTIF(B2:B7;"< 20000")

Αριθμός τιμών τιμολογίων με αξία μικρότερη από 20.000 (4)

=COUNTIF(B2:B7;"< 20000")

'=COUNTIF(B2:B7;">="&B5)

Αριθμός τιμών τιμολογίων με αξία μεγαλύτερη ή ίση με 20.000 (2)

=COUNTIF(B2:B7;">="&B5)

Για να μάθετε περισσότερα για τη χρήση αυτής της συνάρτησης, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση COUNTIF.

Αρχή της σελίδας

Μέτρηση με βάση πολλαπλά κριτήρια χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση COUNTIFS

Η συνάρτηση COUNTIFS, η οποία συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στο Excel 2007, είναι παρόμοια με τη συνάρτηση COUNTIF με μία σημαντική εξαίρεση: η συνάρτηση: COUNTIFS σάς επιτρέπει να εφαρμόζετε κριτήρια σε κελιά σε πολλές περιοχές και μετρά πόσες φορές πληρούνται όλα τα κριτήρια. Με τη συνάρτηση COUNTIFS μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 127 ζεύγη περιοχών/κριτηρίων. Η σύνταξη της συνάρτησης έχει ως εξής:

COUNTIFS(περιοχή_κριτηρίων1; κριτήρια1; [περιοχή_κριτηρίων2; κριτήρια2]…)

Παράδειγμα

Αναγνωριστικό εργαζόμενου

Αρ. περιοχής

Τμήμα

20552

2

Πωλήσεις

21268

2

Οικονομικό

23949

1

Διοίκηση

24522

4

Διοίκηση

28010

3

Μηχανογράφηση

29546

4

Πωλήσεις

31634

3

Μηχανογράφηση

32131

1

Μηχανογράφηση

35106

4

Οικονομικό

40499

1

Ανθρώπινο δυναμικό

42051

1

Πωλήσεις

43068

2

Ανθρώπινο δυναμικό

45382

2

Οικονομικό

47971

1

Μηχανογράφηση

Πόσοι εργαζόμενοι υπάρχουν στην Περιοχή 2 και στο Οικονομικό τμήμα;

'=COUNTIFS(B2:B15;"2";C2:C15;"Οικονομικό")

=COUNTIFS(B2:B15;"2";C2:C15;"Οικονομικό")

Η πρώτη περιοχή κριτηρίων είναι οι αριθμοί περιοχής και η δεύτερη περιοχή κριτηρίων είναι το όνομα του τμήματος. Το κριτήριο που εφαρμόζεται στην πρώτη περιοχή κριτηρίων είναι το "2" και το κριτήριο που εφαρμόζεται στη δεύτερη περιοχή είναι το "Οικονομικό". Η συνάρτηση COUNTIFS ελέγχει για να δει ότι και τα δύο κριτήρια ικανοποιούνται.

Για να μάθετε περισσότερα για τη χρήση αυτής της συνάρτησης για μετρήσεις σε πολλές περιοχές και χρησιμοποιώντας πολλαπλά κριτήρια, ανατρέξτε στην ενότητα Συνάρτηση COUNTIFS.

Αρχή της σελίδας

Μέτρηση με βάση κριτήρια χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις COUNT και IF μαζί

Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να προσδιορίσετε τον αριθμό των πωλητών που πώλησαν ένα συγκεκριμένο προϊόν σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή θέλετε να γνωρίζετε το πλήθος των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν πέρα από μια συγκεκριμένη τιμή από κάποιον συγκεκριμένο πωλητή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις IF και COUNT μαζί, δηλαδή χρησιμοποιήστε πρώτα τη συνάρτηση IF για να ελέγξετε μια συνθήκη, και στη συνέχεια, μόνο εάν το αποτέλεσμα της συνάρτησης IF είναι αληθές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση COUNT για να μετρήσετε τα κελιά.

Παραδείγματα

Περιοχή

Πωλητής

Τύπος

Πωλήσεις

Νότια

Παππάς

Ποτά

3571

Δυτικά

Δημητρίου

Γαλακτοκομικά

3338

Ανατολικά

Χατζή

Ποτά

5122

Βόρεια

Χατζή

Γαλακτοκομικά

6239

Νότια

Γιακουμάκης

Αγροτικά προϊόντα

8677

Νότια

Δημητρίου

Κρέας

450

Νότια

Δημητρίου

Κρέας

7673

Ανατολικά

Χατζή

Αγροτικά προϊόντα

664

Βόρεια

Δημητρίου

Αγροτικά προϊόντα

1500

Νότια

Γιακουμάκης

Κρέας

6596

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=COUNT(IF((A2:A11="Νότια")*(C2:C11="Κρέας");D2:D11))

Αριθμός των πωλήσεων κρέατος στη Νότια περιοχή.(3)

=COUNT(IF((A2:A11="Νότια")*(C2:C11="Κρέας");D2:D11))

=COUNT(IF((B2:B11="Ξυλαράς")*(D2:D11>=1000);D2:D11))

Αριθμός των πωλήσεων του Ξυλαρά που είναι μεγαλύτερες από 1.000 €.(2)

=COUNT(IF((B2:B11="Ξυλαράς")*(D2:D11>=1000);D2:D11))

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

 • Οι τύποι σε αυτό το παράδειγμα πρέπει να εισάγονται ως τύποι πίνακα. Εάν έχετε ανοίξει αυτό το βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα υπολογιστή του Excel και θέλετε να αλλάξετε τον τύπο ή να δημιουργήσετε έναν παρόμοιο τύπο, πατήστε το πλήκτρο F2 και στη συνέχεια πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Enter για να επιστρέψει ο τύπος τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

 • Για να λειτουργήσουν αυτοί οι τύποι, το δεύτερο όρισμα της συνάρτησης IF πρέπει να είναι αριθμός.

Η συνάρτηση COUNT μετρά τον αριθμό των κελιών που περιέχουν αριθμούς καθώς επίσης τους αριθμούς στη λίστα των ορισμάτων. Η συνάρτηση IF επιστρέφει μια τιμή, εάν η συνθήκη που ορίζετε είναι TRUE (Αληθής), και μια άλλη εάν η συνθήκη είναι FALSE (Ψευδής).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συναρτήσεις, ανατρέξτε στις ενότητες Συνάρτηση COUNT και Συνάρτηση IF.

Αρχή της σελίδας

Μέτρηση της συχνότητας εμφάνισης πολλών τιμών κειμένου ή αριθμητικών τιμών χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις SUM και IF μαζί

Στα παρακάτω παραδείγματα, χρησιμοποιούμε τις συναρτήσεις IF και SUM μαζί. Η συνάρτηση IF ελέγχει πρώτα τις τιμές σε κάποια κελιά και στη συνέχεια, εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αληθές, η συνάρτηση SUM αθροίζει τις τιμές που περνούν επιτυχώς τον έλεγχο.

Παραδείγματα

Πωλητής

Τιμολόγιο

Παππάς

15000

Παππάς

9000

Χατζή

8000

Χατζή

20000

Παππάς

5000

Γιακουμάκης

22500

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=SUM(IF((A2:A7="Παππάς")+(A2:A7="Γιακουμάκης");1;0))

Αριθμός τιμολογίων για τον Παππά ή τον Γιακουμάκη.

=SUM(IF((A2:A7="Παππάς")+(A2:A7="Γιακουμάκης");1;0))

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000);1;0))

Αριθμός τιμολογίων με τιμές μικρότερες από 9.000 € ή μεγαλύτερες από 19.000 €.

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000);1;0))

=SUM(IF(A2:A7="Παππάς";IF(B2:B7<9000;1;0)))

Αριθμός τιμολογίων για τον Παππά με τιμή μικρότερη από 9.000 €.

=SUM(IF(A2:A7="Παππάς";IF(B2:B7<9000;1;0)))

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι τύποι σε αυτό το παράδειγμα πρέπει να εισάγονται ως τύποι πίνακα. Εάν έχετε ανοίξει αυτό το βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα υπολογιστή του Excel και θέλετε να αλλάξετε τον τύπο ή να δημιουργήσετε έναν παρόμοιο τύπο, πατήστε το πλήκτρο F2 και στη συνέχεια πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Enter για να επιστρέψει ο τύπος τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Αρχή της σελίδας

Μέτρηση της συχνότητας εμφάνισης πολλών τιμών χρησιμοποιώντας μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα για να εμφανίσετε σύνολα και να μετρήσετε τις εμφανίσεις μοναδικών τιμών. Ένας Συγκεντρωτικός Πίνακας είναι ένας αλληλεπιδραστικός τρόπος για να συνοψίζετε γρήγορα μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα για να αναπτύξετε και να συμπτύξετε επίπεδα δεδομένων για να εστιάσετε τα αποτελέσματά σας και να εμβαθύνετε σε λεπτομέρειες από συνοπτικά δεδομένα για περιοχές που σας ενδιαφέρουν. Επιπλέον, μπορείτε να μετακινείτε γραμμές σε στήλες ή στήλες σε γραμμές (εναλλαγή) για να βλέπετε διαφορετικές περιλήψεις των δεδομένων προέλευσης.

Παράδειγμα δεδομένων προέλευσης και της αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα που προκύπτει

1   Δεδομένα προέλευσης, σε αυτή την περίπτωση, από ένα φύλλο εργασίας

2   Οι τιμές προέλευσης για την περίληψη "Τρ.3 Γκολφ" στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

3   Ολόκληρη η αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

4   Η περίληψη των τιμών προέλευσης στα κελιά C2 και C8 από τα δεδομένα προέλευσης

Για να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

 1. Επιλέξτε τη στήλη που περιέχει τα δεδομένα.
  Βεβαιωθείτε ότι η στήλη έχει επικεφαλίδα στήλης.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Συγκεντρωτικός Πίνακας.
  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή ενός πίνακα ή μιας περιοχής.

 4. Τοποθετήστε την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα σε ένα νέο φύλλο εργασίας, ξεκινώντας από το κελί A1, κάνοντας κλικ στην επιλογή Σε νέο φύλλο εργασίας.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  Μια κενή αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα προστίθεται στη θέση που έχετε καθορίσει με ανοιχτή τη λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 6. Στην ενότητα πεδίου που βρίσκεται στο επάνω μέρος της λίστας πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού επάνω στο όνομα του πεδίου και στη συνέχεια σύρετε το πεδίο στο πλαίσιο Ετικέτες γραμμής της ενότητας διάταξης που βρίσκεται στο κάτω μέρος της λίστας πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 7. Στην ενότητα πεδίου που βρίσκεται στο επάνω μέρος της λίστας πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού επάνω στο ίδιο όνομα πεδίου και στη συνέχεια σύρετε ξανά το πεδίο στο πλαίσιο Τιμές της ενότητας διάταξης που βρίσκεται στο κάτω μέρος της λίστας πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν τα δεδομένα περιέχουν αριθμούς, η αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα αθροίζει τις καταχωρήσεις αντί να τις μετρήσει. Για να αντικαταστήσετε τη συνάρτηση άθροισμα σύνοψης με τη συνάρτηση καταμέτρηση σύνοψης, επιλέξτε ένα κελί σε αυτήν τη στήλη και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Ανάλυση της ομάδας Ενεργό πεδίο κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πεδίου, έπειτα στην καρτέλα Σύνοψη ανά, στη συνέχεια, στην επιλογή Καταμέτρηση και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×