Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του προσβάσιμη

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του προσβάσιμη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Το Skype για επιχειρήσεις περιλαμβάνει δυνατότητες προσβασιμότητας που διευκολύνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως περιορισμένη κινητικότητα ή μειωμένη όραση, να χρησιμοποιούν την εφαρμογή συσκέψεων και ανταλλαγής μηνυμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις δυνατότητες προσβασιμότητας για συγκεκριμένη πλατφόρμα, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Γνωριμία με τη διάταξη του Skype για επιχειρήσεις

Χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις, μπορείτε να προγραμματίσετε και να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικές συσκέψεις που περιλαμβάνουν έως και 250 συμμετέχοντες. Επιπλέον, μπορείτε να καλέσετε συναδέλφους και να αποστείλετε μηνύματα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Skype για επιχειρήσεις αλλάζουν με βάση το στοιχείο επικοινωνίας που επιλέγετε: επαφές, συνομιλίες, τηλεφωνικές κλήσεις ή συσκέψεις.

Εάν είστε άτομο με μειωμένη όραση ή με προβλήματα όρασης, ή εάν έχετε περιορισμένη κινητικότητα, δημιουργήστε ένα νοητικό μοντέλο του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του Skype για επιχειρήσεις. Οι περιοχές και συγκεκριμένα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Περιοχή

Στοιχεία που θα βρείτε σε αυτήν την περιοχή

Πρώτη σειρά: γραμμή μενού ή εξατομικευμένη δημοσίευση

 • Αν χρησιμοποιείτε την προεπιλεγμένη προβολή για την εφαρμογή, το πλαίσιο κειμένου Τι πρόκειται να συμβεί σήμερα βρίσκεται στην πρώτη σειρά. Εμφανίζει την εξατομικευμένη σας δημοσίευση.

 • Αν αλλάξετε την προεπιλεγμένη προβολή, για να εμφανίσετε τη γραμμή μενού για την εφαρμογή, η γραμμή μενού βρίσκεται στην πρώτη σειρά, ακολουθούμενη από το πλαίσιο κειμένου Τι πρόκειται να συμβεί σήμερα.

Δεύτερη σειρά: πληροφορίες σχετικά με εσάς

 • Όνομα χρήστη

 • Μενού Κατάσταση. Εμφανίζει την κατάστασή σας, όπως Διαθέσιμος, Απασχολημένος ή Μην ενοχλείτε, μεταξύ άλλων επιλογών.

 • Κουμπιά και πλαίσιο κειμένου Ορίστε την τοποθεσία σας. Εμφανίζει την τοποθεσία σας ή επιτρέπει να ορίσετε την τοποθεσία σας.

Τρίτη σειρά: μια ομάδα ετικετών που αλλάζουν τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην κύρια περιοχή του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη και του κουμπιού επιλογών

 • Καρτέλα Επαφές. Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις επαφές σας.

 • Καρτέλα Κανάλια συνομιλίας (αν είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή για το λογαριασμό σας). Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τα κανάλια συνομιλίας που ακολουθείτε ή στα οποία ανήκετε.

 • Καρτέλα Συνομιλίες. Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τρέχουσες και προηγούμενες συνομιλίες.

 • Καρτέλα Τηλέφωνο. Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το φωνητικό σας ταχυδρομείο, καθώς και ένα πληκτρολόγιο κλήσης για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων (αν είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή για το λογαριασμό σας).

 • Καρτέλα Συσκέψεις. Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες συσκέψεις σας.

 • Κουμπί Επιλογές. Σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις για την εφαρμογή.

 • Κουμπί Εμφάνιση μενού. Σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στα παρακάτω κουμπιά και μενού:

  • Μενού Αρχείο

  • Κουμπί Άμεση σύσκεψη

  • Μενού Εργαλεία

  • Μενού Βοήθεια

  • Εναλλαγή Εμφάνιση γραμμής μενού. Εμφανίζει ή αποκρύπτει τη γραμμή μενού για την εφαρμογή στην πρώτη σειρά του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.

Μεταβλητός αριθμός σειρών: πληροφορίες που αντιστοιχούν στο στοιχείο επικοινωνίας που επιλέγετε

Εάν επιλέξετε την καρτέλα Επαφές, εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Πλαίσιο αναζήτησης Εύρεση ατόμου. Πραγματοποιεί αναζήτηση για άτομα στον οργανισμό σας ή στον κατάλογο του Skype για επιχειρήσεις (αν είναι διαθέσιμη αυτή η δυνατότητα για τον οργανισμό σας).

 • Καρτέλες προβολής επαφών:

  • Καρτέλα Ομάδες. Ομαδοποιεί και εμφανίζει τις επαφές σας με βάση τα αγαπημένα, τις προσαρμοσμένες επαφές και άλλες επαφές.

  • Καρτέλα Κατάσταση. Ομαδοποιεί και εμφανίζει τις επαφές σας με βάση την κατάσταση, όπως Συνδεδεμένος ή Λείπω και ούτω καθεξής.

  • Καρτέλα Σχέσεις. Ομαδοποιεί και εμφανίζει τις επαφές σας με βάση τη μεταξύ σας σχέση εμπιστευτικότητας, όπως Συνάδελφοι, Φίλοι και συγγενείς ή Ομάδες εργασίας, μεταξύ άλλων.

  • Καρτέλα Νέα. Εμφανίζει τα άτομα που σας έχουν προσθέσει στη λίστα επαφών τους.

  • Κουμπί Προσθέστε μια επαφή, δημιουργήστε μια ομάδα και προσαρμόστε τη λίστα επαφών. Προσθέτει επαφές, δημιουργεί ομάδες και ορίζει επιλογές εμφάνισης.

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας για κάθε άτομο περιλαμβάνουν όνομα, κατάσταση και δυνατότητες συσκευής (όπως Με δυνατότητα βίντεο).

Εάν επιλέξετε την καρτέλα Συνομιλίες, εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Καρτέλα συνομιλιών Όλες. Εμφανίζει όλες τις τρέχουσες και προηγούμενες συνομιλίες σας.

 • Καρτέλα συνομιλιών Χαμένες. Εμφανίζει τις χαμένες σας συνομιλίες.

 • Καρτέλα Κλήσεις. Εμφανίζει το ιστορικό των κλήσεών σας.

 • Καθεμία από τις συνομιλίες ή τις κλήσεις σας στο ιστορικό κλήσεων.

Αν επιλέξετε την καρτέλα Τηλέφωνο, εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες (αν είναι ενεργοποιημένη αυτή η δυνατότητα για το λογαριασμό σας):

 • Πλαίσιο αναζήτησης Εύρεση ατόμου ή κλήση αριθμού. Πραγματοποιεί αναζήτηση για άτομα στον οργανισμό σας ή πραγματοποιεί κλήση, αν πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

 • Κουμπιά πληκτρολογίου κλήσης. Επιτρέπουν την επανάκληση του τελευταίου αριθμού τηλεφώνου ή την πληκτρολόγηση ενός αριθμού τηλεφώνου για πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης.

 • Μενού Δείτε επιλογές φωνητικού ταχυδρομείου. Εμφανίζει ένα μενού που περιλαμβάνει τις παρακάτω εντολές: Κλήση φωνητικού ταχυδρομείου, Αλλαγή χαιρετισμών και Ρύθμιση φωνητικού ταχυδρομείου.

 • Καθένα από τα μηνύματα του φωνητικού σας ταχυδρομείου.

Εάν επιλέξετε την καρτέλα Συσκέψεις, εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Κουμπί Άμεση σύσκεψη. Ξεκινά μια άμεση σύσκεψη.

 • Καθεμία από τις συσκέψεις σας ομαδοποιημένες κατά προγραμματισμένη ημερομηνία.

Τελευταία σειρά: πληροφορίες σχετικά με την κύρια συσκευή σας

Μενού Επιλογή κύριας συσκευής. Εμφανίζει πληροφορίες ήχου και βίντεο σχετικά με την κύρια συσκευή σας.

Περιήγηση με χρήση του πληκτρολογίου

Ακολουθούν ορισμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου που χρησιμοποιούνται συχνά στο Skype για επιχειρήσεις:

 • Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τη γραμμή μενού στην επάνω σειρά του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του Skype για επιχειρήσεις, πατήστε Alt. Όταν εμφανιστεί η γραμμή μενού και αμέσως μετά, αφού πατήσετε Alt, για να ανοίξετε οποιοδήποτε μενού, πατήστε το γράμμα που υπογραμμίζεται στο όνομα του μενού (συχνά το πρώτο γράμμα). Στη συνέχεια, για να ανοίξετε ένα από τα στοιχεία του μενού, πατήστε το γράμμα που υπογραμμίζεται στο όνομα του στοιχείου μενού (συχνά το πρώτο γράμμα). Για παράδειγμα, για να ανοίξετε το στοιχείο μενού Επιλογές στο μενού εργαλείων, πατήστε Alt+T+O.

 • Για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός στα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του Skype για επιχειρήσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab ή για να μετακινηθείτε πίσω, πατήστε Shift+Tab. Για να μετακινηθείτε ανάμεσα σε ορισμένα στοιχεία, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους.

 • Για να ξεκινήσετε οποιονδήποτε τύπο επικοινωνίας με μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και στη συνέχεια πατήστε Enter για να ανοίξετε ένα ξεχωριστό παράθυρο επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου ειδικά για το Skype για επιχειρήσεις, μεταβείτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις.

Σημαντικά θέματα για το Skype για επιχειρήσεις

Αλλαγή μεγέθους κειμένου των άμεσων μηνυμάτων

Αν θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος κειμένου που εμφανίζεται σε συνομιλίες, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

 • Σε ένα παράθυρο συνομιλίας, επιλέξτε το κουμπί Περισσότερες επιλογές.

 • Επιλέξτε το στοιχείο μενού Μέγεθος εμφάνισης άμεσου μηνύματος.

 • Επιλέξτε το μέγεθος εμφάνισης κειμένου που θέλετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό αλλάζει το μέγεθος κειμένου στην οθόνη σας, αλλά όχι το μέγεθος κειμένου στο μήνυμα που αποστέλλετε.

Προσαρμόστε την ένταση στο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όταν ξεκινάτε ή λαμβάνετε μια κλήση

Αν έχετε στοιχεία ελέγχου ήχου Dolby στον υπολογιστή σας, μπορεί να παρατηρήσετε ότι η ένταση των ηχητικών σχολίων από το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης μειώνεται, όταν ξεκινάτε ή λαμβάνετε μια κλήση με το Skype για επιχειρήσεις. Αυτό είναι γνωστό ζήτημα και αντιμετωπίζεται στα Windows 10 για όλους τους κατασκευαστές συσκευών ήχου. Ωστόσο, μέχρι να υλοποιηθεί η διόρθωση για όλες τις συσκευές, μπορείτε να εξαλείψετε αυτή τη μείωση της έντασης, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις παρακάτω δύο μεθόδους:

 • Σύνδεση εξωτερικών ηχείων USB. Τα ηχεία που δεν είναι USB χρησιμοποιούν τον ενσωματωμένο ήχο της συσκευής σας με το πρόγραμμα οδήγησης Dolby. Συνδέστε εξωτερικά ηχεία USB στη συσκευή σας, αντί να χρησιμοποιείτε τα ενσωματωμένα ηχεία της συσκευής σας ή ηχεία που συνδέονται στην υποδοχή ακουστικών.

 • Απενεργοποιήστε τη δυνατότητα Dolby του προγράμματος οδήγησης ήχου. Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Dolby, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Στα Windows 10, μεταβείτε στον Πίνακα ελέγχου και ανοίξτε τις ρυθμίσεις Ήχος.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου των ρυθμίσεων Ήχος, επιλέξτε την καρτέλα Αναπαραγωγή και στη συνέχεια τη συσκευή ήχου σας.

  3. Επιλέξτε το κουμπί Ιδιότητες και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες, επιλέξτε την καρτέλα Dolby και απενεργοποιήστε τη δυνατότητα Dolby. Επιλέξτε το κουμπί OK.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου των ρυθμίσεων Ήχος, επιλέξτε το κουμπί OK.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία τηλεφώνου κειμένου (TTY) στο Skype για επιχειρήσεις

Αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή τηλεφώνου κειμένου (TTY), για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία TTY στο Skype για επιχειρήσεις, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Από τη γραμμή μενού επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές ή πατήστε το κουμπί Επιλογές.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Τηλέφωνα και, στη συνέχεια, στην περιοχή Προσβασιμότητα τηλεφώνου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση λειτουργίας ΤΤΥ.

 3. Επιλέξτε το κουμπί OK.

Χρησιμοποιήστε το Skype για επιχειρήσεις με αναγνώριση ομιλίας

Τα εργαλεία αναγνώρισης ομιλίας είναι χρήσιμα για άτομα που έχουν περιορισμένη κινητικότητα και που πρέπει να χρησιμοποιούν φωνητικές εντολές (αντί για πληκτρολόγιο ή ποντίκι) για να διαχειρίζονται προϊόντα της Microsoft, συμπεριλαμβανομένου του Skype για επιχειρήσεις.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία αναγνώρισης ομιλίας τρίτων ή τη λειτουργία που ονομάζεται Αναγνώριση ομιλίας, η οποία περιλαμβάνεται στο λειτουργικό σύστημα των Windows. Για να ενεργοποιήσετε την Αναγνώριση ομιλίας στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στο θέμα Χρήση της αναγνώρισης ομιλίας.

Δείτε επίσης

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μια κλήση στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση της οθόνης χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις

Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Κάντε τη σύσκεψή σας πιο προσβάσιμη με το Skype για επιχειρήσεις

Το Skype για επιχειρήσεις σε Mac περιλαμβάνει δυνατότητες προσβασιμότητας που διευκολύνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως περιορισμένη κινητικότητα ή μειωμένη όραση, να χρησιμοποιούν την εφαρμογή συσκέψεων και ανταλλαγής μηνυμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις δυνατότητες προσβασιμότητας για συγκεκριμένη πλατφόρμα, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Γνωριμία με τη διάταξη του Skype για επιχειρήσεις σε Mac

Χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις, μπορείτε να προγραμματίσετε και να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικές συσκέψεις που περιλαμβάνουν έως και 250 συμμετέχοντες. Επιπλέον, μπορείτε να καλέσετε συναδέλφους και να αποστείλετε μηνύματα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Skype για επιχειρήσεις αλλάζουν με βάση το στοιχείο επικοινωνίας που επιλέγετε: συνομιλίες, συσκέψεις, τηλεφωνικές κλήσεις ή επαφές.

Εάν είστε άτομο με μειωμένη όραση ή με προβλήματα όρασης, ή εάν έχετε περιορισμένη κινητικότητα, δημιουργήστε ένα νοητικό μοντέλο του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του Skype για επιχειρήσεις. Οι περιοχές και συγκεκριμένα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Περιοχή

Στοιχεία που θα βρείτε σε αυτήν την περιοχή

Πρώτη στήλη: Κύρια ομάδα περιήγησης

 • Αναδυόμενο κουμπί Το προφίλ μου:

  • Τροποποιήστε τις πληροφορίες διαθεσιμότητάς σας

  • Γράψτε ένα εξατομικευμένο μήνυμα κατάστασης

 • Καρτέλα Συνομιλίες

 • Καρτέλα Συσκέψεις

 • Καρτέλα Κλήσεις

 • Καρτέλα Επαφές

Δεύτερη στήλη: ένα παράθυρο όπου παρατίθενται τα στοιχεία που σχετίζονται με κάθε κύριο στοιχείο στην ομάδα περιήγησης

 • Συνομιλίες:

  • Πλαίσιο Αναζήτηση συνομιλιών

  • Μια λίστα όλων των άμεσων μηνυμάτων

 • Συσκέψεις:

  • Μια λίστα των επερχόμενων συσκέψεων

 • Κλήσεις:

  • Επιλογή Όλες οι κλήσεις

  • Επιλογή Αναπάντητες κλήσεις

  • Αποθηκευμένες κλήσεις (αν υπάρχουν)

  • Επιλογή Φωνητικό ταχυδρομείο (ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας)

 • Οι Επαφές περιλαμβάνουν:

  • Πλαίσιο Αναζήτηση επαφών

  • Ομάδα Αγαπημένες επαφές

  • Ομάδα Άλλες επαφές

Τρίτη στήλη: ένα παράθυρο με λεπτομέρειες για το επιλεγμένο στοιχείο της δεύτερης στήλης.

 • Δείτε τις λεπτομέρειες των άμεσων μηνυμάτων, κλήσεων, επαφών και συσκέψεων.

 • Συμμετάσχετε στις συσκέψεις που έχετε επιλέξει.

Από προεπιλογή, το Skype για επιχειρήσεις σε Mac εκκινείται με επιλεγμένη την καρτέλα Επαφές και η εστίαση βρίσκεται στην Αναζήτηση επαφών.

Εμφάνιση συνομιλιών σε ξεχωριστά παράθυρα

Από προεπιλογή, το Skype για επιχειρήσεις σε Mac εμφανίζει όλες τις συνομιλίες με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων μιας επαφής σε διαφορετικό τμήμα του ίδιου παραθύρου. Ωστόσο, μπορεί να προτιμάτε τη διαχείριση των συνομιλιών σε ξεχωριστό παράθυρο.

 1. Στις προτιμήσεις του Skype για επιχειρήσεις, η καρτέλα Γενικά επιλέγεται από προεπιλογή. Θα ακούσετε το μήνυμα: "Γενικά, επιλέχτηκε, πλήκτρο". Στη συνέχεια, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να μεταβείτε στις Προτιμήσεις, πατήστε Command+κόμμα (,)

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε το μήνυμα "Εμφάνιση συνομιλιών σε ξεχωριστά παράθυρα, το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο". Για να ορίσετε την επιλογή, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Ενεργοποιήστε τους ήχους για εισερχόμενα μηνύματα και κλήσεις

Οι ήχοι εισερχόμενων μηνυμάτων σας ειδοποιούν όταν λαμβάνετε ένα νέο άμεσο μήνυμα ή μια εισερχόμενη κλήση.

 1. Στις προτιμήσεις του Skype για επιχειρήσεις, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους ή το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το μήνυμα: "Ειδοποιήσεις, επιλέχθηκε, κουμπί." Στη συνέχεια, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 2. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους ή το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το μήνυμα: "Αναπαραγωγή ήχων σε σχέση με τις κλήσεις, το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο". Για να ορίσετε την επιλογή, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους ή το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το μήνυμα: "Αναπαραγωγή ήχων σε σχέση με τα μηνύματα, το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο". Για να ορίσετε την επιλογή, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  Συμβουλή: Αν δεν θέλετε να εμφανίζονται ειδοποιήσεις κατά την κοινή χρήση της οθόνης σας, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους ή το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το μήνυμα: "Διακοπή ειδοποιήσεων κατά την κοινή χρήση οθονών, το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο". Για να ορίσετε την επιλογή, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Περιήγηση με χρήση του πληκτρολογίου

Με το VoiceOver ενεργοποιημένο, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη και η επιλογή Quick Nav. Τα πλήκτρα Control και Option λέγονται "πλήκτρα VoiceOver" ή "πλήκτρα Control+Option". Για τις εντολές VoiceOver, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα Control+Option σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα άλλα πλήκτρα. Σε αυτό το θέμα, χρησιμοποιούνται τα πραγματικά ονόματα των πλήκτρων αντί για Control+Option.

 • Για να περιηγηθείτε στο κύριο παράθυρο, πατήστε Control+Option+πλήκτρα βέλους.

 • Για να αλληλεπιδράσετε με κάποιο στοιχείο, πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους.

 • Για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή ενός στοιχείου, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 • Για να κλείσετε κάποιο στοιχείο, πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο πάνω βέλους.

 • Για να περιηγηθείτε μέσα σε μενού ή λίστες, πατήστε το πλήκτρο πάνω βέλους ή το πλήκτρο κάτω βέλους και, στη συνέχεια, για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Για να κλείσετε ένα μενού ή μια λίστα, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 • Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή μενού, πατήστε τα πλήκτρα Control+Option+M. Θα ακούσετε το μήνυμα: "Γραμμή μενού, Apple".

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις.

Χρήση του Επιλογέα στοιχείων VoiceOver

Για να περιηγηθείτε εύκολα στο Skype για επιχειρήσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τον Επιλογέα στοιχείων VoiceOver. Για να ενεργοποιήσετε τον Επιλογέα στοιχείων, πατήστε τα πλήκτρα Control+Option+I. Θα ακούσετε το μήνυμα: "Μενού επιλογέα στοιχείων." Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο μενού και να ακούσετε τα περιεχόμενα.

Μεταβείτε στις προτιμήσεις του Skype για επιχειρήσεις

Πατήστε τα πλήκτρα Command+κόμμα (,). Θα ακούσετε το μήνυμα: "Προτιμήσεις, γενικά". Στη συνέχεια, περιηγηθείτε στο παράθυρο για να ακούσετε τις επιλογές.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για πραγματοποίηση ή απάντηση μιας κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση της οθόνης χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις

Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Κάνετε τη σύσκεψή σας πιο προσβάσιμο με το Skype για επιχειρήσεις

Η εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις για iPhone και iPad περιλαμβάνει δυνατότητες προσβασιμότητας που διευκολύνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως περιορισμένη κινητικότητα ή μειωμένη όραση, να χρησιμοποιούν την εφαρμογή συσκέψεων και ανταλλαγής μηνυμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις δυνατότητες προσβασιμότητας για συγκεκριμένη πλατφόρμα, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Γνωριμία με τη διάταξη του Skype για επιχειρήσεις

Αφού εκκινήσετε την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις σε iPhone, θα βρείτε τα εξής στοιχεία στη διάταξη:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Το Skype για επιχειρήσεις επιλέγει αυτά που εμφανίζει βάσει της πρόσφατης δραστηριότητας. Ενδέχεται να ποικίλουν αυτά που θα εμφανίζονται στη συσκευή σας.

 • Το προφίλ σας, το κουμπί Συσκέψεις, το κουμπί Τηλέφωνο για κλήσεις (αν υπάρχει διαθέσιμη αυτή η δυνατότητα για το λογαριασμό σας) και το κουμπί Επαφές.

 • Πλαίσιο Αναζήτηση επαφών.

 • Επικεφαλίδα Προσεχείς (αν έχετε οποιεσδήποτε προσεχείς συσκέψεις).

 • Επικεφαλίδα Πρόσφατα που παραθέτει οποιεσδήποτε πρόσφατες επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των συσκέψεων.

Περιήγηση με χρήση αφής

Περιήγηση μέσω αφής με το VoiceOver.

 • Για κύλιση προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά, σαρώστε με τρία δάχτυλα προς αυτήν την κατεύθυνση.

 • Για να επιλέξετε μια εντολή ή στοιχείο του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, πατήστε μία φορά.

 • Για να ενεργοποιήσετε την επιλεγμένη εντολή ή στοιχείο του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, πατήστε δύο φορές.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για πραγματοποίηση ή απάντηση μιας κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση της οθόνης χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις

Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Κάνετε τη σύσκεψή σας πιο προσβάσιμο με το Skype για επιχειρήσεις

Η εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις για Android περιλαμβάνει δυνατότητες προσβασιμότητας που διευκολύνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως περιορισμένη κινητικότητα ή μειωμένη όραση, να χρησιμοποιούν την εφαρμογή συσκέψεων και ανταλλαγής μηνυμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις δυνατότητες προσβασιμότητας για συγκεκριμένη πλατφόρμα, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Γνωριμία με τη διάταξη του Skype για επιχειρήσεις

Αφού εκκινήσετε την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις σε τηλέφωνο Android, θα βρείτε τα εξής στοιχεία στη διάταξη:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Skype για επιχειρήσεις επιλέγει αυτά που εμφανίζει βάσει της πρόσφατης δραστηριότητας. Ενδέχεται να ποικίλουν αυτά που θα εμφανίζονται στη συσκευή σας.

 • Το προφίλ σας, το κουμπί Συσκέψεις, το κουμπί Τηλέφωνο για κλήσεις (αν υπάρχει διαθέσιμη αυτή η δυνατότητα για το λογαριασμό σας) και το κουμπί Επαφές.

 • Πλαίσιο Αναζήτηση επαφών ή Αναζήτηση στον εταιρικό κατάλογο (ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας).

 • Επικεφαλίδα Προσεχείς (αν έχετε οποιεσδήποτε προσεχείς συσκέψεις).

 • Επικεφαλίδα Πρόσφατα που παραθέτει οποιεσδήποτε πρόσφατες επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των συσκέψεων.

Περιήγηση με χρήση αφής

Περιήγηση μέσω αφής με το TalkBack.

 • Για κύλιση προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά, σαρώστε με δύο δάχτυλα προς αυτήν την κατεύθυνση.

 • Για να επιλέξετε μια εντολή ή στοιχείο του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, πατήστε μία φορά.

 • Για να ενεργοποιήσετε την επιλεγμένη εντολή ή στοιχείο του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, πατήστε δύο φορές.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για πραγματοποίηση ή απάντηση μιας κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση του TalkBack για κοινή χρήση μιας παρουσίασης στο Skype για επιχειρήσεις για Android

Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Κάνετε τη σύσκεψή σας πιο προσβάσιμο με το Skype για επιχειρήσεις

Το Skype για επιχειρήσεις στο Το Outlook στο Web περιλαμβάνει δυνατότητες προσβασιμότητας που διευκολύνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως περιορισμένη κινητικότητα ή μειωμένη όραση, να χρησιμοποιούν την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Skype για επιχειρήσεις στο Το Outlook στο Web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως το πρόγραμμα περιήγησης Web. Επειδή το Skype για επιχειρήσεις στο Το Outlook στο Web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης Web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης Web και όχι για το Το Outlook στο Web.

Σε αυτό το θέμα

Γνωριμία με τη διάταξη του Skype για επιχειρήσεις

Το Skype για επιχειρήσεις στο Το Outlook στο Web εκτελείται στο Το Outlook στο Web. Για άνοιγμα, επιλέξτε το κουμπί Skype στην ίδια γραμμή που βρίσκεται η εκκίνηση της εφαρμογής Office 365.

Αφού εκκινήσετε το Skype για επιχειρήσεις, θα βρείτε τα εξής στοιχεία στη διάταξη:

 • Λίστα Επαφές. Η εφαρμογή ανοίγει με την εστίαση στη λίστα Επαφές. Μπορείτε να επιλέξετε την καρτέλα Όλες οι επαφές για ανάγνωση όλων των ατόμων στη λίστα σας ή την καρτέλα Σε σύνδεση για ανάγνωση των ατόμων που βρίσκονται σε σύνδεση αυτήν τη στιγμή.

 • Πλαίσιο Αναζήτηση Skype για αναζήτηση επαφών.

 • Κουμπί Νέα συνομιλία για συνομιλία με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων με την επιλεγμένη επαφή.

 • Ανοιχτές συνομιλίες (αν υπάρχουν).

Περιήγηση με χρήση του πληκτρολογίου

Περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις στο Το Outlook στο Web και δείτε τα διάφορα στοιχεία της οθόνης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιό σας.

 • Για να μετακινηθείτε στα διάφορα στοιχεία του Skype για επιχειρήσεις στο Το Outlook στο Web, πατήστε το πλήκτρο Tab (μετακίνηση εμπρός) ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab (μετακίνηση πίσω). Για επιλογή πατήστε Enter.

 • Για να μετακινηθείτε από την καρτέλα Όλες οι επαφές στη λίστα Επαφές, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της πρώτης επαφής.

 • Για να μετακινηθείτε στα ονόματα των επαφών σας στη λίστα Επαφές, πατήστε το πλήκτρο κάτω ή πάνω βέλους. Όταν καταλήξετε σε μια επαφή, θα ακούσετε το όνομα ή το email της επαφής, καθώς και την τρέχουσα κατάσταση. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία με την τρέχουσα επιλεγμένη επαφή, πατήστε Enter.

 • Για έξοδο από το Skype για επιχειρήσεις, πατήστε Esc.

Δείτε επίσης

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα στο Skype για επιχειρήσεις

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε άτομα στις επαφές σας στο Skype για επιχειρήσεις

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Κάνετε τη σύσκεψή σας πιο προσβάσιμο με το Skype για επιχειρήσεις

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×