Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word 2016 για Mac χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word 2016 για Mac χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Το Word 2016 για Mac περιλαμβάνει δυνατότητες προσβασιμότητας που διευκολύνουν τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, προβλήματα όρασης ή άλλες ειδικές ανάγκες να εργάζονται με έγγραφα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου και το VoiceOver, το ενσωματωμένο στο Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να εργαστείτε με το Word. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις δυνατότητες προσβασιμότητας για συγκεκριμένη πλατφόρμα, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Εξοικείωση με τη διάταξη του Word 2016 για Mac

Όταν έχετε ένα έγγραφο ανοιχτό στο Word, το όνομα του εγγράφου σας εμφανίζεται κεντραρισμένο στο επάνω μέρος της οθόνης. Στην επάνω αριστερή γωνία υπάρχουν στοιχεία ελέγχου της εφαρμογής, όπως τα κουμπιά Ελαχιστοποίηση και Κλείσιμο. Από προεπιλογή, η Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης βρίσκεται δίπλα σε αυτά, επίσης στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Αυτή η γραμμή εργαλείων μπορεί να προσαρμοστεί και περιέχει εντολές που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως Αποθήκευση, Αναίρεση και Επανάληψη. Το πεδίο Αναζήτηση και το κουμπί Κοινή χρήση βρίσκονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Κάτω από αυτή τη γραμμή υπάρχει ένα σύνολο από καρτέλες κορδέλας. Περιλαμβάνει καρτέλες όπως Εισαγωγή, Σχεδίαση και Αναθεώρηση. Η επιλογή μιας καρτέλας εμφανίζει μια κορδέλα για τη συγκεκριμένη καρτέλα που περιλαμβάνει εντολές οργανωμένες σε ομάδες. Η κορδέλα βρίσκεται κάτω από αυτή τη σειρά καρτελών. Για παράδειγμα, η καρτέλα Εισαγωγή μεταβαίνει σε μια κορδέλα που σας επιτρέπει να επιλέξετε διαφορετικά στοιχεία για εισαγωγή στο έγγραφό σας, όπως υπερ-συνδέσεις ή εικόνες.

Το περιεχόμενο του εγγράφου εμφανίζεται κάτω από την κορδέλα και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της σελίδας. Ορισμένες εντολές, όπως η Αναθεώρηση ή η Εύρεση, ανοίγουν τμήματα παραθύρου στα δεξιά ή στα αριστερά του κύριου σώματος του εγγράφου.

Περιήγηση με χρήση του πληκτρολογίου

Για να μετακινηθείτε μέσα στις κύριες περιοχές του Word 2016 για Mac, πατήστε Command+F6 (προς τα εμπρός) ή Shift+Command+F6 (προς τα πίσω). Από επάνω προς τα κάτω, οι κύριες περιοχές είναι οι εξής:

 • Γραμμή εργαλείων

 • Καρτέλες κορδέλας

 • Περιεχόμενο του εγγράφου

 • Γραμμή κατάστασης

Για να περιηγηθείτε μέσα στη γραμμή εργαλείων ή στις καρτέλες της κορδέλας, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους. Θα ακούσετε το όνομα του τρέχοντος κουμπιού ή καρτέλας. Για να επιλέξετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Για να περιηγηθείτε στις εντολές της επιλεγμένης κορδέλας, πατήστε το πλήκτρο Tab (προς τα εμπρός) ή Shift+Tab (προς τα πίσω). Θα ακούσετε το όνομα κάθε εντολής καθώς φτάνετε σε αυτήν και, εάν περιμένετε λίγο, το VoiceOver σας ενημερώνει επίσης για το πώς μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με την τρέχουσα εντολή.

Όταν η εστίαση είναι στο σώμα του εγγράφου, πατήστε Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να αλληλεπιδράσετε με το περιεχόμενο:

 • Για να μετακινηθείτε μία γραμμή προς τα κάτω ή προς τα επάνω, πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους.

 • Για να μετακινηθείτε κατά μία λέξη προς τα αριστερά ή δεξιά, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους.

 • Για να μετακινηθείτε στην πρώτη γραμμή της επόμενης ή προηγούμενης παραγράφου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+κάτω βέλος ή επάνω βέλος.

Για να επιλέξετε κείμενο, πατήστε το πλήκτρο Shift+πλήκτρο βέλους προς την κατεύθυνση του κειμένου που θέλετε να επιλέξετε.

Συμβουλή: Όταν η εστίαση είναι στο σώμα του εγγράφου, πατήστε Control+F για να χρησιμοποιήσετε το πεδίο Αναζήτηση.

Περιήγηση με χρήση του παραθύρου περιήγησης

Μπορείτε να μετακινηθείτε γρήγορα μεταξύ ολόκληρων σελίδων με τη βοήθεια του παραθύρου περιήγησης, το οποίο ανοίγει στα αριστερά του σώματος του εγγράφου.

 1. Πατήστε Command+F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα της καρτέλας που βρίσκεστε, όπως, για παράδειγμα, "Κεντρική, επιλεγμένη, καρτέλα".

 2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Προβολή, καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο περιήγησης, μη επιλεγμένο, πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το παράθυρο.

 4. Για να μετακινήσετε την εστίαση στο παράθυρο περιήγησης, πατήστε Command+F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Παράθυρο Μικρογραφίες, επιλεγμένο".

 5. Για να ανοίξετε το παράθυρο μικρογραφιών που παραθέτει τις σελίδες του εγγράφου, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος. Το VoiceOver καθορίζει πόσες σελίδες υπάρχουν και σε ποια σελίδα βρίσκεστε.

 6. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων, πατήστε τα πλήκτρα κάτω ή επάνω βέλους μέχρι να βρείτε τη σελίδα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο του διαστήματος για να μεταβείτε σε αυτήν.

Η εστίαση μετακινείται στο κείμενο της επιλεγμένης σελίδας.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή υπερ-σύνδεσης στο Word 2016

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word 2016 για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Προσβασιμότητα εγγράφων του Word

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×