Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Το PowerPoint 2016 περιλαμβάνει δυνατότητες προσβασιμότητας που διευκολύνουν τους χρήστες με ειδικές ανάγκες, όπως περιορισμένη κινητικότητα, ανεπαρκή όραση ή άλλες ειδικές ανάγκες, όσον αφορά την εργασία με παρουσιάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις δυνατότητες προσβασιμότητας για συγκεκριμένες πλατφόρμες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Εξοικείωση με τη διάταξη του PowerPoint 2016

Όταν ανοίγετε μια παρουσίαση του PowerPoint 2016 ή δημιουργείτε μια νέα, το όνομα της παρουσίασής σας κεντράρεται στο επάνω μέρος της οθόνης. Επειδή βρίσκεστε στην κανονική προβολή, τα στοιχεία ελέγχου της εφαρμογής, όπως Ελαχιστοποίηση και Κλείσιμο, βρίσκονται στην επάνω δεξιά γωνία. Από προεπιλογή, η γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Αυτή η γραμμή εργαλείων μπορεί να προσαρμοστεί και περιέχει εντολές που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως Αποθήκευση, Αναίρεση, Επανάληψη και Έναρξη από την αρχή.

Κάτω από τη γραμμή εργαλείων είναι ένα σύνολο από καρτέλες κορδέλας, όπως Κεντρική, Εισαγωγή, Σχεδίαση, Μεταβάσεις, Κινήσεις, Προβολή παρουσίασης και Προβολή. Η κορδέλα βρίσκεται κάτω από αυτή τη γραμμή καρτελών (στο JAWS ονομάζεται "κάτω κορδέλα"). Όταν επιλέγετε μια καρτέλα, εμφανίζεται μια κορδέλα για τη συγκεκριμένη καρτέλα. Κάθε κορδέλα περιλαμβάνει εντολές οργανωμένες σε ομάδες. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε την καρτέλα Εισαγωγή, εμφανίζεται μια κορδέλα. Από αυτή την κορδέλα, μπορείτε να επιλέξετε διάφορα στοιχεία, όπως πίνακες, εικόνες, σχήματα ή εξισώσεις για να εισαγάγετε στην παρουσίασή σας.

Τρία τμήματα παραθύρου εμφανίζονται κάτω από την κορδέλα. Το τμήμα παραθύρου "Διαφάνειες" βρίσκεται στην αριστερή πλευρά. Περιλαμβάνει μικρογραφίες των διαφανειών ή το κείμενο στις διαφάνειες της παρουσίασής σας. Στη δεξιά πλευρά είναι η ενεργή διαφάνεια και από κάτω βρίσκεται το τμήμα παραθύρου των σημειώσεων. Στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης βρίσκονται τα κουμπιά "Προβολή" και τα στοιχεία ελέγχου "Ζουμ".

Αυτές οι γραμμές εργαλείων, τα τμήματα παραθύρου και τα στοιχεία ελέγχου παραμένουν μέχρι να μεταβείτε σε μια διαφορετική προβολή.

Περιήγηση με χρήση του πληκτρολογίου

Για να περιηγηθείτε στο PowerPoint 2016 και για να μετακινηθείτε στα ορόσημα οθόνης, πατήστε το πλήκτρο F6. Τα ορόσημα είναι, κατά σειρά:

 • Η ενεργή διαφάνεια

 • Τα κουμπιά και τα στοιχεία ελέγχου στην κάτω δεξιά γωνία

 • Η επάνω γραμμή εργαλείων και οι καρτέλες της κορδέλας

 • Το τμήμα παραθύρου "Διαφάνειες"

Για να μετακινηθείτε κυκλικά στα στοιχεία της οθόνης του τρέχοντος ορόσημου, πατήστε το πλήκτρο Tab (προς τα εμπρός) ή τα πλήκτρα Shift+Tab (προς τα πίσω). Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να περιηγηθείτε μέσα σε μενού ή λίστες, πατήστε τα πλήκτρα βέλους και, στη συνέχεια, για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε Enter. Για παράδειγμα, μπορείτε να εναλλαγή μεταξύ των πεδίων κειμένου της ενεργού διαφάνειας, πιέζοντας το πλήκτρο Tab ή με μετακίνηση μεταξύ των μικρογραφιών διαφάνειας στο παράθυρο Διαφάνειες, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους. Για να κλείσετε ένα μενού ή μια λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Συμβουλή: Για να μετακινήσετε γρήγορα την εστίαση στο πρώτο αιωρούμενο σχήμα, όπως ένα πλαίσιο κειμένου ή μια εικόνα, πατήστε Ctrl+Alt+5. Στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε κυκλικά στα αιωρούμενα σχήματα, πατήστε το πλήκτρο Tab. Για να επιστρέψετε στην κανονική περιήγηση, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία της παρουσίασής σας και Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για την παράδοση της παρουσίασής σας.

Το PowerPoint 2016 περιέχει προσβάσιμα ονόματα τα οποία μπορούν να εκφωνήσουν τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης καθώς εργάζεστε στην εφαρμογή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο στα Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ή ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης άλλου κατασκευαστή, όπως το JAWS. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του PowerPoint 2016 με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, ανατρέξτε στο θέμα Έναρξη χρήσης ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με την παρουσίαση του PowerPoint.

Ειδικά θέματα για το PowerPoint 2016

Για να είναι πιο εύκολη η ανάγνωση και η επιλογή του περιεχομένου, μπορείτε να αυξήσετε την αντίθεση ή να αντιστρέψετε τα χρώματα στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις υψηλής αντίθεσης των Windows. Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ένα θέμα υψηλής αντίθεσης γρήγορα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων αριστερό Alt+αριστερό Shift+Print Screen και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να ενεργοποιήσετε το θέμα υψηλής αντίθεσης.

Τα Windows προσφέρουν διάφορα θέματα υψηλής αντίθεσης. Για να βρείτε αυτό που σας εξυπηρετεί καλύτερα:

 1. Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε "υψηλή αντίθεση" στο πλαίσιο αναζήτησης. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης αναφέρει ότι: "Ρυθμίσεις υψηλής αντίθεσης, ρυθμίσεις συστήματος."

 2. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε "Παράθυρο 'Ρυθμίσεις', θέμα αντιθέσεων", ακολουθούμενο από το όνομα του επιλεγμένου θέματος.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους για να αναζητήσετε τα θέματα υψηλής αντίθεσης, μέχρι να βρείτε αυτό που σας ικανοποιεί.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Εφαρμογή'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο θέμα.

Χρήση του πλαισίου "Πληροφορίες"

Για να βρείτε γρήγορα μια εντολή, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Πληροφορίες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δυνατότητα "Πληροφορίες", παρακολουθήστε αυτό το βίντεο: Χρήση του πλαισίου Πληροφορίες για γρήγορη διεκπεραίωση των εργασιών με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης και ένα πληκτρολόγιο.

Για να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Πληροφορίες για να βρείτε μια εντολή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών όπου θέλετε να εκτελέσετε μια ενέργεια.

 2. Μεταβείτε στο πεδίο επεξεργασίας Πληροφορίες πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Alt + Q.

 3. Πληκτρολογήστε την εντολή που θέλετε. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε "κουκκίδες".

 4. Χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε κάποιο.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσίασης

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Κάντε προσβάσιμες τις παρουσιάσεις του PowerPoint

Το PowerPoint για Android περιλαμβάνει δυνατότητες προσβασιμότητας που διευκολύνουν τους χρήστες με ειδικές ανάγκες, όπως περιορισμένη κινητικότητα, ανεπαρκή όραση ή άλλες ειδικές ανάγκες, όσον αφορά την εργασία με παρουσιάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις δυνατότητες προσβασιμότητας που λειτουργούν στη συσκευή σας, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint για Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Εξοικείωση με τη διάταξη του PowerPoint για Android

Το PowerPoint για Android ανοίγει από προεπιλογή στην Κανονική προβολή. Σε αυτή την προβολή, στο επάνω μέρος στη μέση, μπορείτε να βρείτε το όνομα του εγγράφου. Κάτω από το όνομα του εγγράφου, υπάρχει μια γραμμή μενού με τα ακόλουθα στοιχεία από τα αριστερά προς τα δεξιά:

 • Αρχείο

Πατώντας δύο φορές το κουμπί Αρχείο ανοίγει το μενού Αρχείο, το οποίο περιέχει τα ακόλουθα κουμπιά από επάνω προς τα κάτω:

 • Δημιουργία

 • Άνοιγμα

 • Αποθήκευση

 • Αποθήκευση ως

 • Ιστορικό

 • Εκτύπωση

 • Κοινή χρήση

 • Κλείσιμο

 • Σχόλια

 • Εφαρμογές του Office

 • Προβολή παρουσίασης

Πατώντας δύο φορές το κουμπί Προβολή παρουσίασης ανοίγει η Προβολή παρουσίασης, η οποία περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία και περιοχές από επάνω προς τα κάτω:

 • Μια γραμμή μενού με τα ακόλουθα στοιχεία από τα αριστερά προς τα δεξιά:

  • Ένδειξη αριθμού διαφάνειας

  • Διακόπτης γραφής

  • Μενού εργαλείων γραφής

  • Διακόπτης οθόνης σύνδεσης

  • Κουμπί τέλους προβολής

 • Περιοχή προβολής παρουσίασης

 • Περιοχή σημειώσεων με διακόπτη για την επέκταση της περιοχής

 • Λίστα διαφανειών

 • Προσθήκη διαφάνειας

 • Κοινή χρήση

 • Αναίρεση

 • Πατήστε δύο φορές Προσθήκη διαφάνειας για να προσθέσετε μια νέα διαφάνεια στην παρουσίαση.

 • Πατήστε δύο φορές Κοινή χρήση για να θέσετε σε κοινή χρήση την παρουσίασή σας.

 • Πατήστε δύο φορές Αναίρεση για να αναιρέσετε την τελευταία ενέργεια.

Κάτω από τη γραμμή μενού, μπορείτε να βρείτε την περιοχή κύριου περιεχομένου όπου είναι ορατές οι διαφάνειες. Σύρετε το δάχτυλο σε αυτή την περιοχή για να ακούσετε τους αριθμούς διαφανειών. Πατήστε μια διαφάνεια για να την επιλέξετε. Πατήστε δύο φορές τη διαφάνεια και θα ακούσετε: "Κουμπί επεξεργασίας". Πατήστε δύο φορές την οθόνη και θα εισέλθετε σε προβολή επεξεργασίας.

Η προβολή επεξεργασίας περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία από επάνω προς τα κάτω:

 • Επάνω: Κουμπιά γραμμής μενού

 • Πίσω

 • Περισσότερες επιλογές

 • Σημειώσεις

 • Κοινή χρήση

 • Αναίρεση

Περιοχή του κύριου περιεχομένου

 • Εμφανίζει μια μεμονωμένη διαφάνεια με δυνατότητα επεξεργασίας

Κάτω μέρος: Κουμπί Πληροφορίες, κουμπιά στη σχετική γραμμή μενού και διακόπτης Ανάπτυξη/Σύμπτυξη

 • Πληροφορίες

Τα κουμπιά στη σχετική γραμμή μενού αλλάζουν ανάλογα με το τι είναι επιλεγμένο στην περιοχή κύριου περιεχομένου (για παράδειγμα, μια ολόκληρη διαφάνεια, ένας πίνακας ή ένα πλαίσιο κειμένου στη διαφάνεια). Από προεπιλογή, περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όταν η εστίαση βρίσκεται σε μια ολόκληρη διαφάνεια:

 • Πληροφορίες

 • Διάταξη

 • Πίνακας

 • Εικόνα

 • Σχήμα

 • Πλαίσιο κειμένου

 • Κάμερα

 • Αναίρεση

 • Διακόπτης Ανάπτυξη/Σύμπτυξη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Πατώντας δύο φορές σε αυτά τα στοιχεία ανοίγει μενού για περισσότερες επιλογές.

Πατώντας δύο φορές το διακόπτη Ανάπτυξη/Σύμπτυξη ανοίγει ή αποκρύπτεται η γραμμή μενού Καρτέλα, η οποία περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία από τα αριστερά προς τα δεξιά:

 • Λίστα μενού καρτελών

 • Κουμπί Πληροφορίες

 • Κουμπί Αναίρεση

 • Κουμπί Ακύρωση αναίρεσης

 • Διακόπτης Ανάπτυξη/Σύμπτυξη

Η λίστα μενού καρτελών περιέχει τις ακόλουθες καρτέλες:

 • Κεντρική

 • Εισαγωγή

 • Σχεδίαση

 • Σχέδιο

 • Μεταβάσεις

 • Προβολή παρουσίασης

 • Αναθεώρηση

 • Προβολή

Πατώντας δύο φορές τα στοιχεία της λίστας μενού ανοίγουν νέες επιλογές επεξεργασίας.

Χρήση του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης TalkBack, των χειρονομιών αφής και των συντομεύσεων εξωτερικού πληκτρολογίου

Το PowerPoint για Android λειτουργεί με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης TalkBack. Όταν το TalkBack είναι ενεργοποιημένο, θα ακούτε μια προφορική περιγραφή για κάθε στοιχείο που επιλέγετε ή ενεργοποιείτε στη συσκευή σας. Σε αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται οι εντολές, οι θέσεις, οι λίστες και τα κουμπιά, καθώς και τα περιεχόμενα των οθονών, των μενού και των αναδυόμενων παραθύρων του PowerPoint.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το TalkBack, ανατρέξτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με το TalkBack σε Android.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να εργαστείτε μέσω αφής στο TalkBack, ανατρέξτε στο θέμα Εξερεύνηση μέσω αφής στο TalkBack.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου στο TalkBack.

Ενεργοποίηση του TalkBack

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το TalkBack είτε κατά τη ρύθμιση του τηλεφώνου Android είτε μετά τη ρύθμιση. Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε μια συντόμευση για την ενεργοποίηση του TalkBack. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση του TalkBack.

 1. Για να ενεργοποιήσετε το TalkBack μετά τη ρύθμιση, μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα.

 2. Πατήστε TalkBack και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη εναλλαγής για να το ενεργοποιήσετε.

 3. Επιλέξτε OK.

Χρήση των καθολικών και των τοπικών μενού περιβάλλοντος

Κατά την περιήγησή σας με το TalkBack, θα έχετε στη διάθεσή σας δύο μενού περιβάλλοντος τα οποία θα σας βοηθούν να βρίσκετε ρυθμίσεις και στοιχεία ελέγχου. Το καθολικό μενού περιβάλλοντος περιέχει εντολές που λειτουργούν παντού. Οι εντολές του τοπικού μενού περιβάλλοντος αλλάζουν ανάλογα με το στοιχείο στο οποίο έχετε εστιάσει.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το καθολικό και το τοπικό μενού περιβάλλοντος, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση καθολικών και τοπικών μενού περιβάλλοντος.

Χρήση του πλαισίου "Πληροφορίες"

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης "Πληροφορίες" όταν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές, να κάνετε κάποια εργασία ή να δείτε πού βρίσκεται κάποια επιλογή ή καρτέλα στην οθόνη.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πλαίσιο "Πληροφορίες", ανατρέξτε στο θέμα Κάντε πράγματα γρήγορα με το πλαίσιο "Πληροφορίες".

 1. Στην προβολή επεξεργασίας της παρουσίασης του PowerPoint, με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί πληροφορίες. Πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση." Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη με ένα δάχτυλο. Θα ακούσετε τη φράση: "Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε."

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε: "Πλαίσιο επεξεργασίας, πείτε μου τι θέλετε να κάνετε." Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Εμφάνιση πληκτρολογίου <γλώσσα πληκτρολογίου>."

 3. Για να πληκτρολογήσετε μια λέξη αναζήτησης, σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος του πληκτρολογίου στο κάτω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε το χαρακτήρα που θέλετε να πληκτρολογήσετε. Στη συνέχεια σηκώστε το δάχτυλό σας. Καθώς πληκτρολογείτε ανοίγει μια λίστα με αποτελέσματα αναζήτησης.

 4. Για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο. Θα ακούσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης. Ορισμένα αποτελέσματα μπορεί να περιέχουν υπομενού με περισσότερες επιλογές. Το TalkBack εκφωνεί τα αποτελέσματα αναζήτησης που περιέχουν υπομενού. Θα ακούσετε: "Μενού <Αποτέλεσμα αναζήτησης>, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση." Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Για να επιλέξετε ένα αποτέλεσμα, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Χρήση του PowerPoint για Android με αναγνώριση ομιλίας

Τα εργαλεία αναγνώρισης ομιλίας μπορούν να σας βοηθήσουν με τη χρήση φωνητικών εντολών για τη λειτουργία του PowerPoint για Android αντί της περιήγησης μέσω αφής ή του εξωτερικού πληκτρολογίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να κατεβάσετε και να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Voice Access, ανατρέξτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με το Voice Access.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Πραγματοποιήστε μεγέθυνση στο περιεχόμενο της παρουσίασής σας, για παράδειγμα, για να ελέγξετε μια εικόνα σε μια διαφάνεια.

Για να κάνετε μεγέθυνση σε μια διαφάνεια, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και στη συνέχεια σύρετέ τα, απομακρύνοντας το ένα από το άλλο. Για να κάνετε σμίκρυνση, ενώστε τις άκρες των δαχτύλων σας.

Αφήστε το TalkBack να διαβάσει εναλλακτικά κείμενα

Για να αποκτήσετε μια ιδέα σχετικά με το τι αφορά μια εικόνα, ένας πίνακας, ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα σχήμα στην παρουσίασή σας, ακούστε το εναλλακτικό κείμενό τους (εάν υπάρχει).

 1. Για να περιηγηθείτε σε ένα αντικείμενο σε μια διαφάνεια, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: “<Τίτλος εναλλακτικού κειμένου> <τύπος αντικειμένου> <περιγραφή εναλλακτικού κειμένου>. ”Προσαρμοσμένες ενέργειες, έναρξη μενού περιβάλλοντος, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση”.

 2. Για να απομακρυνθείτε από το αντικείμενο, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Αλλαγή αντίθεσης χρωμάτων και αντιστροφή χρωμάτων

Για να είναι πιο εύκολη η ανάγνωση και η επιλογή του περιεχομένου, μπορείτε να αυξήσετε την αντίθεση ή να αντιστρέψετε τα χρώματα στη συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η αλλαγή της αντίθεσης των χρωμάτων και η αντιστροφή των χρωμάτων αποτελούν πειραματικές λειτουργίες. Η λειτουργία τους δεν είναι εγγυημένη για όλα τα κουμπιά και τις επιφάνειες.

 1. Σε οποιαδήποτε προβολή, σαρώστε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης με δύο δάχτυλα. Θα ακούσετε τη φράση: "Σκίαση ειδοποιήσεων." Θα ανοίξει η περιοχή ειδοποιήσεων.

 2. Σαρώστε προς τα κάτω με δύο δάχτυλα από το επάνω μέρος της οθόνης. Θα ακούσετε το όνομα της επιλογής στην οποία έχει γίνει εστίαση.

 3. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί ανοίγματος ρυθμίσεων. Πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση." Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Ρυθμίσεις."

 4. Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Προσβασιμότητα, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση." Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Προσβασιμότητα."

 5. Κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε: "Κείμενο υψηλής αντίθεσης, πειραματική λειτουργία, διακόπτης απενεργοποίησης, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές το στοιχείο. Θα ακούσετε τη φράση: "Ενεργοποίηση."

  • Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε: "Αντιστροφή χρωμάτων, πειραματική λειτουργία, μπορεί να επηρεάσει την απόδοση, διακόπτης απενεργοποίησης, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές το στοιχείο. Θα ακούσετε τη φράση: "Ενεργοποίηση."

Δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων του PowerPoint

Μπορείτε να μορφοποιήσετε πλαίσια κειμένου, σχήματα, πίνακες και εικόνες στο PowerPoint για Android για να τα κάνετε πιο προσβάσιμα για όλους τους χρήστες. Για συμβουλές σχετικά με το πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμη μια παρουσίαση, ανατρέξτε στο θέμα Προσβασιμότητα παρουσιάσεων του PowerPoint.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Κάντε προσβάσιμες τις παρουσιάσεις του PowerPoint

Το PowerPoint Mobile περιλαμβάνει δυνατότητες προσβασιμότητας που διευκολύνουν τους χρήστες με ειδικές ανάγκες, όπως περιορισμένη κινητικότητα, ανεπαρκή όραση ή άλλες ειδικές ανάγκες, όσον αφορά την εργασία με παρουσιάσεις.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint Mobile, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint Mobile για Windows 10.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

Σε αυτό το θέμα

Εξοικείωση με τη διάταξη του PowerPoint Mobile

Όταν ανοίγετε το PowerPoint Mobile, στην επάνω δεξιά γωνία της προβολής ανοίγματος είναι το κουμπί λογαριασμού χρήστη. Κάτω από το κουμπί είναι η γραμμή επικεφαλίδας PowerPoint. Κάτω από τη γραμμή επικεφαλίδας είναι τα κουμπιά Δημιουργία και Αναζήτηση. Κάτω από τα κουμπιά, στην περιοχή κύριου περιεχομένου, είναι μια λίστα των παρουσιάσεων στις οποίες έχετε εργαστεί πρόσφατα.

Προβολή ανάγνωσης

Όταν ανοίγετε μια παρουσίαση του PowerPoint Mobile ή αρχίζετε να δημιουργείτε μια νέα παρουσίαση, η παρουσίαση ανοίγει στην προβολή ανάγνωσης. Το όνομα της παρουσίασής σας είναι κεντραρισμένο στο επάνω μέρος της οθόνης. Κάτω από το όνομα, στα αριστερά, είναι το κουμπί Αρχείο. Στα δεξιά του κουμπιού είναι τα ακόλουθα κουμπιά: Παρουσίαση, Νέα διαφάνεια, Κοινή χρήση και Αναίρεση.

Όλες οι διαφάνειες σε μια παρουσίαση παρατίθενται ως μικρογραφίες κάτω από τα κουμπιά.

Προβολή επεξεργασίας

Για να μετακινηθείτε από την προβολή ανάγνωσης στην προβολή επεξεργασίας, πατήστε δύο φορές στην οθόνη στη διαφάνεια που θέλετε να επεξεργαστείτε. Θα ακούσετε: "Προσαρμοσμένο". Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μενού περιβάλλοντος, κουμπί 'Επεξεργασία'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει η προβολή επεξεργασίας. Θα ακούσετε: "Παράθυρο διαφάνειας". Η εστίαση είναι στην περιοχή κύριου περιεχομένου.

Το όνομα της παρουσίασής σας είναι κεντραρισμένο στο επάνω μέρος της οθόνης. Κάτω από το όνομα στα αριστερά είναι το κουμπί Πίσω. Στα δεξιά του κουμπιού είναι τα ακόλουθα κουμπιά: Εύρεση, Σημειώσεις, Παρουσίαση και Αναίρεση.

Κάτω από τα κουμπιά είναι η περιοχή κύριου περιεχομένου, που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης. Η επιλεγμένη διαφάνεια εμφανίζεται εδώ.

Κάτω από την περιοχή κύριου περιεχομένου, εμφανίζεται το παράθυρο Σημειώσεις, εάν είναι ενεργοποιημένο.

Κάτω από το παράθυρο Σημειώσεις ή από την περιοχή κύριου περιεχομένου είναι η σχετική γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Εμφανίζει τα κουμπιά που σχετίζονται με την περιοχή ή το στοιχείο που έχει επιλεγεί τη συγκεκριμένη στιγμή στη διαφάνεια στην περιοχή κύριου περιεχομένου. Το κουμπί Περισσότερες επιλογές βρίσκεται στο δεξιό άκρο της γραμμής εργαλείων. Πατώντας δύο φορές το κουμπί ανοίγει το κύριο μενού κάτω από την περιοχή κύριου περιεχομένου.

Επάνω από το κύριο μενού βρίσκεται η γραμμή μενού. Το όνομα της τρέχουσας καρτέλας είναι στο αριστερό άκρο της γραμμής μενού. Οι επιλογές καρτέλας παρατίθενται κάτω από το όνομα της καρτέλας. Πατήστε δύο φορές στο όνομα της καρτέλας για να ανοίξετε το μενού καρτελών, που εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες καρτέλες. Στα δεξιά του ονόματος της καρτέλας στη γραμμή μενού, υπάρχουν τα ακόλουθα κουμπιά: Πληροφορίες, Αναίρεση, Επανάληψη και Περισσότερες επιλογές (σε ανάπτυξη).

Για να μετακινηθείτε από την προβολή επεξεργασίας στην προβολή ανάγνωσης, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Ανενεργό, κουμπί 'Πίσω'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Περιήγηση με χρήση αφής

 • Για να περιηγηθείτε στο PowerPoint Mobile και να μετακινηθείτε κυκλικά στα στοιχεία της οθόνης, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

 • Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 • Για να περιηγηθείτε σε μενού ή λίστες, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 • Για να κλείσετε ένα μενού περιβάλλοντος, σχεδιάστε γρήγορα ένα Z με δύο δάχτυλα.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Προσβασιμότητα παρουσιάσεων του PowerPoint

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×