Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Το OneNote 2016 περιλαμβάνει δυνατότητες προσβασιμότητας που διευκολύνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως περιορισμένη κινητικότητα ή ανεπαρκή όραση, να εργάζονται με σημειωματάρια, ενότητες και σελίδες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις δυνατότητες προσβασιμότητας για συγκεκριμένη πλατφόρμα, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Εξοικείωση με τη διάταξη του OneNote

Επειδή το OneNote βασίζεται στο cloud, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ίδιο σημειωματάριο σε όλες τις συσκευές σας. Το OneNote συγχρονίζει αυτόματα το περιεχόμενο.

Όταν ανοίγετε το OneNote, η εστίαση βρίσκεται στον τίτλο μιας σελίδας σημειωματάριου. Για παράδειγμα, την πρώτη φορά που ανοίγετε το OneNote, θα ακούσετε τη φράση "Τίτλος. OneNote: Ένα σημείο για όλες τις σημειώσεις σας".

Το OneNote 2016 προσφέρει τρεις προβολές: Κανονική προβολή, προβολή Πλήρης σελίδα και προβολή Αγκύρωση στην επιφάνεια εργασίας. Η προβολή Αγκύρωση στην επιφάνεια εργασίας είναι ίδια με την Κανονική προβολή, αλλά αγκυρωμένη σε μία πλευρά της οθόνης σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή Πλήρης σελίδα, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση της λειτουργίας πλήρους οθόνης.

Στην Κανονική προβολή, το OneNote 2016 διαθέτει μια επάνω γραμμή που περιέχει καρτέλες κορδέλας. Όπως τα περισσότερα προϊόντα του Office, κάθε καρτέλα της κορδέλας ανοίγει μια κορδέλα σχετικών εντολών. Για μια λίστα με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ανοίξετε κάθε καρτέλα της κορδέλας, ανατρέξτε στο θέμα Περιήγηση με χρήση του πληκτρολογίου.

Κάτω από την επάνω γραμμή υπάρχουν δύο τμήματα παραθύρου, ένα τμήμα παραθύρου σελίδας και ένα τμήμα παραθύρου περιήγησης. Μια σελίδα περιέχει ένα ή περισσότερα τμήματα περιεχομένου όπου μπορείτε να εισαγάγετε σημειώσεις.

Περιήγηση με χρήση του πληκτρολογίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το OneNote 2016 με συντομεύσεις πληκτρολογίου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote 2016 για Windows.

 • Για να μετακινηθείτε μεταξύ των τμημάτων παραθύρου περιήγησης, των μενού και της περιοχής περιεχομένου, πατήστε το πλήκτρο F6.

 • Για να μετακινηθείτε μέσα σε μια περιοχή περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους.

  Σημείωση: Στο κύριο τμήμα περιεχομένου του OneNote, μην χρησιμοποιείτε το πλήκτρο Tab για να περιηγηθείτε. Σε αυτό το παράθυρο, πατώντας το πλήκτρο Tab δημιουργείτε εσοχή περιεχομένου.

 • Για να μετακινηθείτε μεταξύ των κουμπιών και των στοιχείων μενού, πατήστε το πλήκτρο Tab και, για να τα ενεργοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Οι καρτέλες της κορδέλας του OneNote είναι οι εξής: Αρχείο, Κεντρική, Εισαγωγή, Σχεδίαση, Ιστορικό, Αναθεώρηση, Προβολή και Εργαλεία εκμάθησης. Άλλες ειδικές καρτέλες, όπως η καρτέλα Διάταξη για πίνακες, εμφανίζονται μόνο όταν χρειάζεται.

Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει τις συντομεύσεις που ανοίγουν κάθε καρτέλα της κορδέλας:

Για να ανοίξετε αυτή την καρτέλα

Πατήστε

Κεντρική

Alt+H

Εισαγωγή

Alt+N

Σχεδίαση

Alt+D

Ιστορικό

Alt+S

Αναθεώρηση

Alt+R

Προβολή

Alt+W

Εργαλεία εκμάθησης

Y2

Ειδικές δυνατότητες για τη χρήση του OneNote

Χρήση της λειτουργίας πλήρους οθόνης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πλήρους οθόνης του OneNote 2016 για να κάνετε πιο εύκολη την προβολή της σελίδας. Αυτό διευκολύνει εσάς και το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στην περιήγηση σε μια σελίδα.

 1. Για να μετακινηθείτε στην κύρια γραμμή μενού καρτελών, σε μια σελίδα του OneNote 2016, πατήστε το πλήκτρο Alt μέχρι να ακούσετε την καρτέλα που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή.

 2. Στην κύρια γραμμή μενού καρτελών, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Λειτουργίες πλήρους οθόνης, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ένα υπομενού. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί σχεδίασης πλήρους οθόνης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Χρησιμοποιείτε πλέον τη λειτουργία πλήρους οθόνης. Η εστίαση είναι στην περιοχή του κύριου περιεχομένου.

 3. Για έξοδο από τη λειτουργία πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Alt. Θα ακούσετε το πρώτο στοιχείο στη γραμμή εργαλείων. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί εξόδου από τη σχεδίαση πλήρους οθόνης". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αλλαγή μεγέθους κειμένου

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου στις γραμμές τίτλου, τα μενού, τα πλαίσια μηνύματος, τους τίτλους παλέτας, τα εικονίδια καθώς και τις συμβουλές εργαλείων χωρίς να χρειαστεί να ρυθμίσετε την ανάλυση της οθόνης σας. 

 1. Σε οποιαδήποτε προβολή, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο έναρξης, πλαίσιο αναζήτησης, επεξεργασία".

 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε "Μεγέθυνση κειμένου". Θα ακούσετε τη φράση: "Μεγέθυνση ή σμίκρυνση κειμένου και άλλων στοιχείων." Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Ρυθμίσεις παραθύρων, εμφάνιση ενός, προσαρμογή."

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Υπερ-σύνδεση ρυθμίσεων οθόνης για προχωρημένους". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο ρυθμίσεων οθόνης για προχωρημένους".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Υπερ-σύνδεση αλλαγής κειμένου και άλλων στοιχείων για προχωρημένους". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Εμφάνιση παραθύρων, σύνδεση αρχικής σελίδα πίνακα ελέγχου."

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Στοιχείο επιφάνειας εργασίας, γραμμές τίτλου, σύνθετο πλαίσιο με δυνατότητα επεξεργασίας, σε σύμπτυξη". Για να αναπτύξετε τη λίστα σύνθετου πλαισίου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+κάτω βέλος. Πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα. Όταν ακούσετε ένα στοιχείο που θέλετε να τροποποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μέγεθος γραμματοσειράς, <τρέχον μέγεθος γραμματοσειράς>". Για να αναπτύξετε τη λίστα σύνθετου πλαισίου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+κάτω βέλος. Πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα. Όταν ακούσετε ένα στοιχείο που θέλετε να τροποποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Απενεργοποιημένο πλαίσιο ελέγχου έντονης γραφής". Εάν θέλετε να εφαρμόσετε έντονη γραφή στο κείμενο, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο".

 8. Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Εφαρμογή". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Προσβασιμότητα σημειωματάριων του OneNote

Το OneNote για Mac στο Office 365 παρέχει δυνατότητες προσβασιμότητας που βελτιώνουν τις εκτεταμένες δυνατότητες που είναι ενσωματωμένες στο Mac OS. Αυτό το θέμα παρέχει μια επισκόπηση αυτών των δυνατοτήτων, μαζί με συμβουλές για περιήγηση με χρήση μόνο του πληκτρολογίου.

Για να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο χρήσης των ενσωματωμένων δυνατοτήτων προσβασιμότητας, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365. Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το OneNote, ανατρέξτε στο θέμα Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι έχετε ενεργοποιήσει την πρόσβαση μέσω του πληκτρολογίου πλήρους οθόνης, καθώς και ότι έχετε ενεργοποιήσει το VoiceOver και είστε εξοικειωμένοι με την εντολή VO (πατήστε Control + Option).

Σε αυτό το θέμα

Εξοικείωση με τη διάταξη του OneNote

Όταν ανοίγετε το OneNote για Mac, εμφανίζεται το μενού του OneNote στο επάνω μέρος της οθόνης, με τα στοιχεία μενού δίπλα στο μενού Apple. Το όνομα του εγγράφου σας εμφανίζεται στο κέντρο, κάτω από αυτό το μενού. Από προεπιλογή, η γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Αυτή η γραμμή εργαλείων περιέχει εντολές που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως "Αναίρεση" και "Ακύρωση αναίρεσης". Οι ειδοποιήσεις και το εικονίδιο επιλογών κοινής χρήσης βρίσκονται στην ίδια γραμμή και στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Κάτω από αυτά, βρίσκεται το μενού "Συμβολή στη βελτίωση του Office".

Κάτω από αυτήν τη γραμμή, υπάρχει ένα σύνολο από καρτέλες κορδέλας, όπως "Εισαγωγή" και "Προβολή". Η κορδέλα βρίσκεται κάτω από αυτήν τη σειρά καρτελών. Όταν επιλέγετε μια καρτέλα, εμφανίζεται μια κορδέλα για τη συγκεκριμένη καρτέλα. Κάθε κορδέλα περιλαμβάνει εντολές οργανωμένες σε ομάδες. Για παράδειγμα, η καρτέλα "Εισαγωγή" αλλάζει σε μια κορδέλα που σας επιτρέπει να επιλέξετε διαφορετικά στοιχεία, όπως πίνακες ή εικόνες, για εισαγωγή στο έγγραφό σας.

Περιήγηση στο OneNote με χρήση του πληκτρολογίου

 • Για να μεταβείτε στη θέση όπου μπορείτε να ανοίξετε άλλα σημειωματάρια ή να δημιουργήσετε ένα νέο, πατήστε Command+O.

 • Για μια λίστα με τα ανοιχτά σημειωματάρια, πατήστε Control+G.

 • Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε σημειωματάρια, πατήστε VO+F.

Περιήγηση σε ένα σημειωματάριο του OneNote

 • Για εναλλαγή μεταξύ των ενοτήτων σε ένα σημειωματάριο, πατήστε Command + Shift + { or }

 • Για εναλλαγή μεταξύ των σελίδων σε μια ενότητα, κάντε τα εξής:

  1. Για να μετακινήσετε την εστίαση στη λίστα της σελίδας, πατήστε Command + Control + G.

  2. Για να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα στην ενότητά σας, πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους ή το πλήκτρο κάτω βέλους ή το συνδυασμό πλήκτρων Command + πλήκτρο PageUp ή PageDown.

  3. Για να μεταβείτε στην πρώτη σελίδα της λίστας, πατήστε Option + Home. Για να μεταβείτε στην τελευταία σελίδα της λίστας, πατήστε Option + End.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Προσβασιμότητα σημειωματαρίων του OneNote

Το OneNote για iOS αξιοποιεί τις δυνατότητες προσβασιμότητας που είναι ενσωματωμένες στο iOS για να βοηθήσει τα άτομα με ειδικές ανάγκες να χρησιμοποιούν την εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, το VoiceOver, ή το εργαλείο Υπαγόρευση για να εισαγάγετε κείμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις δυνατότητες προσβασιμότητας που λειτουργούν στη συσκευή σας, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365. Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το OneNote, ανατρέξτε στο θέμα Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Εξοικείωση με τη διάταξη του OneNote για iOS

H εφαρμογή OneNote για iOS περιέχει τις ακόλουθες προβολές: Κύρια προβολή, λίστα "Ενότητες", λίστα "Σελίδες" και καμβάς.

Η κύρια προβολή στην εφαρμογή OneNote για iOS περιέχει μια λίστα με τα σημειωματάρια του OneNote που έχετε. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε νέα σημειωματάρια σε αυτή την προβολή. Στο επάνω μέρος της κύριας προβολής υπάρχει το κουμπί "Ρυθμίσεις" στην επάνω αριστερή γωνία, ένα πεδίο αναζήτησης δίπλα του στη μέση και ένα κουμπί "Ειδοποιήσεις" στην επάνω δεξιά γωνία. Κάτω από την επάνω γραμμή είναι μια σύνδεση προς τις Πρόσφατες σημειώσεις, ακολουθούμενη από τη λίστα με τα σημειωματάρια. Στο κάτω μέρος της οθόνης, υπάρχει ένα κουμπί για την προσθήκη νέου σημειωματάριου.

Για να μεταβείτε σε μια σελίδα του σημειωματάριου, μπορείτε πρώτα να μεταβείτε σε ένα σημειωματάριο στην κύρια προβολή, στη συνέχεια, σε μια ενότητα σημειωματαρίου στη λίστα Ενότητες και, στη συνέχεια, σε μια σελίδα του σημειωματάριου στη λίστα Σελίδες. Όταν ανοίγετε μια σελίδα του σημειωματαρίου στη λίστα Σελίδες, ανοίγει ένας καμβάς. Συνήθως, ο καμβάς περιέχει έναν τίτλο σελίδας, μια ημερομηνία και ένα ή περισσότερα τμήματα περιεχομένου.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, αυτή ανοίγει στην κύρια προβολή. Την επόμενη φορά, θα ανοίξει στην προβολή όπου την αφήσατε.

Περιήγηση με χρήση αφής

Εδώ θα βρείτε ορισμένες χρήσιμες κινήσεις για την περιήγηση στην εφαρμογή OneNote για iOS, μέσω αφής:

 • Για να περιηγηθείτε μεταξύ των στοιχείων στην οθόνη, σαρώστε προς τα δεξιά για να κινηθείτε προς τα εμπρός στην οθόνη ή προς τα αριστερά για να κινηθείτε προς τα πίσω.

 • Για να επιλέξετε ένα στοιχείο ή μια ενέργεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 • Για να εξερευνήσετε τι υπάρχει στην οθόνη, τοποθετήστε το δάχτυλό σας επάνω της και σύρετέ το αργά σε όλη της επιφάνειά της. Το VoiceOver εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Όταν ακούσετε το όνομα του στοιχείου που θέλετε να επιλέξετε, ανασηκώσετε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές.

 • Για να επεξεργαστείτε, να μετακινήσετε ή να διαγράψετε ένα σημειωματάριο, μια ενότητα ή μια σελίδα, πρώτα τοποθετήστε την εστίαση στο στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω με ένα δάχτυλο, για να δείτε τις διαθέσιμες ενέργειες.

 • Για να περιηγηθείτε τριγύρω στον καμβά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά με ένα δάχτυλο. Όταν επεξεργάζεστε ένα στοιχείο του καμβά, πατήστε δύο φορές την οθόνη με δύο δάχτυλα για να εμφανιστεί το μενού περιβάλλοντος.

 • Για να κλείσετε το παράθυρο "Αναζήτηση" και να κλείσετε τη λειτουργία αναζήτησης, σχηματίστε το γράμμα "z" με δύο δάχτυλα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Προσβασιμότητα σημειωματαρίων του OneNote

Το OneNote για Android περιλαμβάνει δυνατότητες προσβασιμότητας που διευκολύνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως περιορισμένη κινητικότητα ή ανεπαρκή όραση, να εργάζονται με σημειωματάρια, ενότητες και σελίδες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις δυνατότητες προσβασιμότητας για συγκεκριμένη πλατφόρμα, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365.

Πολλές δυνατότητες προσβασιμότητας είναι ενσωματωμένες στη συσκευή σας, όπως το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης TalkBack και οι ρυθμίσεις για τα χρώματα αντιθέσεων. Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το OneNote, ανατρέξτε στο θέμα Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το TalkBack πριν από την εκκίνηση του OneNote για Android.

Σε αυτό το θέμα

Εξοικείωση με τη διάταξη της εφαρμογής OneNote για Android

H εφαρμογή OneNote για Android περιέχει τις ακόλουθες προβολές:

 • Κύρια προβολή

 • Προβολή ενοτήτων

 • Λίστα σελίδων

 • Καμβάς

Η κύρια προβολή στην εφαρμογή OneNote για Android περιέχει μια λίστα με τα σημειωματάρια του OneNote που έχετε. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε νέα σημειωματάρια σε αυτή την προβολή. Στο επάνω μέρος της κύριας προβολής υπάρχει το κουμπί Περισσότερες επιλογές στην επάνω δεξιά γωνία και το κουμπί "Αναζήτηση" στα αριστερά του. Κάτω από την επάνω γραμμή, υπάρχει μια σύνδεση προς τον λογαριασμό σας. Κάτω από αυτή, υπάρχει η σύνδεση Πρόσφατες σημειώσεις, ακολουθούμενη από τη λίστα με τα σημειωματάρια. Στο κάτω μέρος της οθόνης, υπάρχει ένα κουμπί για την προσθήκη νέου σημειωματάριου.

Για να μεταβείτε σε μια σελίδα του σημειωματάριου, μπορείτε πρώτα να μεταβείτε σε ένα σημειωματάριο στην κύρια προβολή, στη συνέχεια, σε μια ενότητα σημειωματαρίου στην προβολή Ενότητες και, στη συνέχεια, σε μια σελίδα του σημειωματάριου στη λίστα Σελίδες. Όταν ανοίγετε μια σελίδα του σημειωματαρίου στη λίστα Σελίδες, ανοίγει ένας καμβάς. Συνήθως, ο καμβάς περιέχει έναν τίτλο σελίδας, μια ημερομηνία και ένα ή περισσότερα τμήματα περιεχομένου.

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει την εφαρμογή στο παρελθόν, ανοίγει στην προβολή που βρισκόσασταν όταν την αφήσατε.

Περιήγηση με χρήση αφής

Εδώ θα βρείτε ορισμένες χρήσιμες κινήσεις για την περιήγηση στην εφαρμογή OneNote για Android, μέσω αφής:

 • Για να περιηγηθείτε μεταξύ των στοιχείων στην οθόνη, σαρώστε προς τα δεξιά για να κινηθείτε προς τα εμπρός στην οθόνη ή προς τα αριστερά για να κινηθείτε προς τα πίσω.

 • Για να επιλέξετε ένα στοιχείο ή μια ενέργεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 • Για να εξερευνήσετε τι υπάρχει στην οθόνη, τοποθετήστε το δάχτυλό σας επάνω της και σύρετέ το αργά σε όλη της επιφάνειά της. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Όταν ακούσετε το όνομα του στοιχείου που θέλετε να επιλέξετε, ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε το στοιχείο.

 • Για να αντιγράψετε, να μετακινήσετε ή να διαγράψετε μια ενότητα ή μια σελίδα, πρώτα τοποθετήστε την εστίαση στο στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές και κρατήστε για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να βρείτε την επιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματαρίων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote.

 • Για να περιηγηθείτε στον καμβά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά με ένα δάχτυλο.

 • Για να επιστρέψετε από οποιαδήποτε προβολή, κάντε σάρωση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, προς τα αριστερά. Αυτό είναι το ίδιο με το πάτημα του κουμπιού "Πίσω".

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματαρίων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Προσβασιμότητα σημειωματαρίων του OneNote

Το OneNote για Windows 10 περιλαμβάνει δυνατότητες προσβασιμότητας που διευκολύνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως περιορισμένη κινητικότητα ή προβλήματα όρασης, να εργάζονται με σημειωματάρια, ενότητες και σελίδες.

Πολλές δυνατότητες προσβασιμότητας είναι ενσωματωμένες στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, όπως το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης Αφηγητής, ο Μεγεθυντικός φακός και οι ρυθμίσεις για τα χρώματα αντιθέσεων. Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το OneNote, ανατρέξτε στο θέμα Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Windows 10.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Εξοικείωση με τη διάταξη εφαρμογής του OneNote για Windows 10

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή OneNote, ακούτε τον τίτλο του τελευταίου σημειωματαρίου που είχατε ανοιχτό.

Πατήστε το πλήκτρο F6 για να μεταβείτε στην επάνω γραμμή (θα ακούσετε "Κεντρική καρτέλα"). Η επάνω γραμμή περιέχει το κουμπί "Παράθυρο περιήγησης" και τις καρτέλες της κορδέλας (Κεντρική, Εισαγωγή, Σχεδίαση και Προβολή). Θα βρείτε επίσης άλλες επιλογές, οι οποίες περιγράφονται στην επόμενη ενότητα.

Περιήγηση στο OneNote για Windows 10 με χρήση πληκτρολογίου

Τα βασικά πλήκτρα περιήγησης είναι το πλήκτρο F6 και το πλήκτρο Tab

 • Για να μετακινηθείτε μεταξύ των τμημάτων παραθύρου περιήγησης, των μενού και της περιοχής επεξεργασίας όταν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο F6.

 • Για να μετακινηθείτε μεταξύ των κουμπιών και των στοιχείων μενού, πατήστε το πλήκτρο Tab και, για να τα ενεργοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Σημείωση: Στο κύριο τμήμα παραθύρου περιεχομένου του OneNote, μην χρησιμοποιείτε το πλήκτρο Tab για να περιηγηθείτε. Σε αυτό το παράθυρο, πατώντας το πλήκτρο Tab δημιουργείτε εσοχή περιεχομένου.

Πατήστε το πλήκτρο F6, το οποίο σταματά σε μία από τις εξής θέσεις:

 • Στις καρτέλες κορδέλας: Αρχική, Εισαγωγή, Σχεδίαση και Προβολή. Όταν μεταβείτε στην κορδέλα, πατώντας το πλήκτρο F6, ενδέχεται να ακούσετε τη φράση "Κεντρική καρτέλα, στοιχείο".

  Κάθε καρτέλα ανοίγει μια κορδέλα με εντολές, όπως τις επιλογές επεξεργασίας σελίδας. Σημειώστε ότι οι εντολές για το Ζουμ βρίσκονται στην καρτέλα "Προβολή".

 • Το παράθυρο περιήγησης σημειωματαρίου (ενδέχεται να ακούσετε τη φράση "Πρόσφατες σημειώσεις, κουμπί" ή το όνομα ενός από τα σημειωματάριά σας).

  Το παράθυρο περιήγησης περιέχει μια λίστα με σημειωματάρια και σας δίνει τη δυνατότητα να ανοίξετε ή να δημιουργήσετε περισσότερα σημειωματάρια. Θα βρείτε, επίσης, ρυθμίσεις εφαρμογής και πληροφορίες για το λογαριασμό χρήστη.

 • Το κουμπί Αναζήτηση, (ενδέχεται να ακούσετε "Αναζήτηση, κουμπί").

  Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να αναζητήσετε και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Το παράθυρο περιήγησης Ενότητα (ενδέχεται να ακούσετε το όνομα μίας από τις ενότητές σας).

  Αυτό εμφανίζει μια λίστα με ενότητες και περιέχει το κουμπί Δημιουργία ενότητας.

 • Το παράθυρο περιήγησης Σελίδα (ενδέχεται να ακούσετε το όνομα μίας από τις σελίδες σας).

  Εδώ θα βρείτε μια λίστα με σελίδες και το κουμπί Δημιουργία σελίδας.

 • Τον καμβά σελίδας (ενδέχεται να ακούσετε τη φράση "Τρέχουσα σελίδα του OneNote, τμήμα περιεχομένου") - αυτό είναι το σημείο όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο της σελίδας.

Περιήγηση με χρήση των συντομεύσεων πληκτρολογίου

Για την πλήρη λίστα με συντομεύσεις πληκτρολογίου του OneNote για Windows 10, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Windows 10.

Ορισμένες χρήσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου περιήγησης του σημειωματάριου

CTRL+G

Εστίαση στην τρέχουσα ενότητα της λίστας

CTRL+Shift+G

Εστίαση στην τρέχουσα σελίδα της λίστας

CTRL+Alt+G

Δημιουργία νέας ενότητας

CTRL+T

Δημιουργία νέας σελίδας

CTRL+N

Απόκρυψη του παραθύρου περιήγησης

Μπορείτε να απλοποιήσετε την προβολή του OneNote για Windows 10 και να αποκρύψετε το παράθυρο περιήγησης.

 1. Μεταβείτε στο κουμπί Λειτουργίες πλήρους οθόνης, ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας Χρήση της λειτουργίας πλήρους οθόνης και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Στο υπομενού Καταστάσεις λειτουργίας πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε: "Απενεργοποίηση, κουμπί Απόκρυψη περιήγησης". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να εμφανίσετε ξανά το παράθυρο περιήγησης, μετακινήστε το υπομενού Λειτουργίες πλήρους οθόνης και πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "Ενεργοποίηση, κουμπί Απόκρυψη περιήγησης". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Χρήση της λειτουργίας πλήρους οθόνης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πλήρους οθόνης του OneNote για Windows 10 για να απλουστεύσετε την προβολή της σελίδας. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ευκολότερη η περιήγηση σε μια σελίδα για εσάς ή το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

 1. Για να μετακινηθείτε στην κύρια γραμμή μενού καρτελών, σε μια σελίδα του OneNote για Windows 10, πατήστε το πλήκτρο Alt μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα.

 2. Στην κύρια γραμμή μενού καρτελών, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Λειτουργίες πλήρους οθόνης, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ένα υπομενού. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί σχεδίασης πλήρους οθόνης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Χρησιμοποιείτε πλέον τη λειτουργία πλήρους οθόνης. Η εστίαση είναι στην περιοχή του κύριου περιεχομένου.

 3. Για έξοδο από τη λειτουργία πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Alt. Θα ακούσετε το πρώτο στοιχείο στη γραμμή εργαλείων. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί εξόδου από τη σχεδίαση πλήρους οθόνης". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αλλαγή μεγέθους κειμένου

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου στις γραμμές τίτλου, τα μενού, τα πλαίσια μηνύματος, τους τίτλους παλέτας, τα εικονίδια καθώς και τις συμβουλές εργαλείων χωρίς να χρειαστεί να ρυθμίσετε την ανάλυση της οθόνης σας. 

 1. Σε οποιαδήποτε προβολή, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο έναρξης, πλαίσιο αναζήτησης, επεξεργασία".

 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε "Μεγέθυνση κειμένου". Θα ακούσετε τη φράση: "Μεγέθυνση ή σμίκρυνση κειμένου και άλλων στοιχείων." Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Ρυθμίσεις παραθύρων, εμφάνιση ενός, προσαρμογή."

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Υπερ-σύνδεση ρυθμίσεων οθόνης για προχωρημένους". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο ρυθμίσεων οθόνης για προχωρημένους".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Υπερ-σύνδεση αλλαγής κειμένου και άλλων στοιχείων για προχωρημένους". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Εμφάνιση παραθύρων, σύνδεση αρχικής σελίδα πίνακα ελέγχου."

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Στοιχείο επιφάνειας εργασίας, γραμμές τίτλου, σύνθετο πλαίσιο με δυνατότητα επεξεργασίας, σε σύμπτυξη". Για να αναπτύξετε τη λίστα σύνθετου πλαισίου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+κάτω βέλος. Πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα. Όταν ακούσετε ένα στοιχείο που θέλετε να τροποποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μέγεθος γραμματοσειράς, <τρέχον μέγεθος γραμματοσειράς>". Για να αναπτύξετε τη λίστα σύνθετου πλαισίου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+κάτω βέλος. Πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα. Όταν ακούσετε ένα στοιχείο που θέλετε να τροποποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Απενεργοποιημένο πλαίσιο ελέγχου έντονης γραφής". Εάν θέλετε να εφαρμόσετε έντονη γραφή στο κείμενο, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο".

 8. Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Εφαρμογή". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Windows 10

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Προσβασιμότητα σημειωματαρίων του OneNote

Το OneNote Online εκτελείται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, έτσι μπορείτε να το χρησιμοποιείτε από σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα περιήγησης. Κάθε πλατφόρμα συσκευής, όπως Windows, Mac, iOS και ούτω καθεξής, προσφέρει ενσωματωμένες δυνατότητες προσβασιμότητας που διευκολύνουν τη χρήση του OneNote. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, έναν μεγεθυντικό φακό ή ένα εργαλείο υπαγόρευσης. Οι οδηγίες αυτές έχουν γραφτεί για υπολογιστή Windows.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το OneNote Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το OneNote Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το OneNote Online.

Σε αυτό το θέμα

Εξοικείωση με τη διάταξη του OneNote Online

Σε ένα παράθυρο του OneNote Online, η γραμμή μενού περιέχει τις καρτέλες που βρίσκεται στο επάνω μέρος. Κάτω από τις καρτέλες, υπάρχει μια κορδέλα εργαλείων με διαφορετικές επιλογές, ανάλογα με την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα. Κάτω από την κορδέλα, στην αριστερή πλευρά της οθόνης, υπάρχει η περιοχή παραθύρου που περιέχει τη λίστα "Σημειωματάρια", τη λίστα "Ενότητες" και τη λίστα "Σελίδες". Η περιοχή επεξεργασίας σελίδων εκτείνεται από τη μέση της οθόνης έως το δεξιό άκρο.

Τα ορόσημα που χρησιμοποιούνται στο OneNote Online είναι τα εξής:

 • Λίστα υπηρεσιών της Microsoft

 • Γραμμή μενού

 • Λίστα σημειωματαρίων

 • Επεξεργασία περιοχών (καμβάς).

Περιήγηση στο OneNote Online με χρήση του πληκτρολογίου

Μπορείτε να περιηγηθείτε στα ορόσημα του OneNote Online, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6. Πατώντας το πλήκτρο F6 επιστρέφετε ξανά στα στοιχεία ελέγχου του προγράμματος περιήγησης. Επίσης, τα συνήθη πλήκτρα συντόμευσης, όπως το F1 για βοήθεια, ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το OneNote Online.

Για περιήγηση στο OneNote Online και για κυκλική περιήγηση στα στοιχεία της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός και τα πλήκτρα Shift+Tab για να μετακινηθείτε προς τα πίσω. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να περιηγηθείτε μέσα σε μενού ή λίστες, πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους ή το πλήκτρο κάτω βέλους και, στη συνέχεια, για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να κλείσετε ένα μενού ή μια λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Για να κάνετε αναζήτηση σε ενότητες και σελίδες σε ένα σημειωματάριο, επιλέξτε πρώτα τη λειτουργία περιήγησης των στοιχείων στον Αφηγητή, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Caps Lock+επάνω βέλος επανειλημμένα, μέχρι ο Αφηγητής να εκφωνήσει τη λέξη "στοιχεία". Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι ο Αφηγητής να εκφωνήσει τη λέξη "Σημειωματάρια". Μετά από αυτό, χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Caps Lock+δεξιό βέλος για να μετακινηθείτε στη λίστα "Ενότητες" και στη λίστα "Σελίδες".

Χρήση του πλαισίου "Πληροφορίες"

Για να βρείτε γρήγορα μια εντολή, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Πληροφορίες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δυνατότητα "Πληροφορίες", παρακολουθήστε αυτό το βίντεο: Χρήση του πλαισίου Πληροφορίες για γρήγορη διεκπεραίωση των εργασιών με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης και ένα πληκτρολόγιο.

Για να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Πληροφορίες για να βρείτε μια εντολή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών όπου θέλετε να εκτελέσετε μια ενέργεια.

 2. Μεταβείτε στο πεδίο επεξεργασίας Πληροφορίες πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Alt + Q.

 3. Πληκτρολογήστε την εντολή που θέλετε. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε "κουκκίδες".

 4. Χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε κάποιο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote Online

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Προσβασιμότητα σημειωματαρίων του OneNote

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×