Μάθετε περισσότερα για τους χώρους εργασίας στο SharePoint Workspace 2010

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αυτό το άρθρο της βοήθειας περιγράφει τους διαφορετικούς τύπους χώρων εργασίας που μπορείτε να δημιουργήσετε στο χώρο εργασίας του SharePoint.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα εξής θέματα:

Χώροι εργασίας του SharePoint

Χώροι εργασίας του Groove

Κοινόχρηστοι φάκελοι

Χώροι εργασίας του SharePoint

Με αυτόν το χώρο εργασίας, δημιουργείτε ένα αντίγραφο της τοποθεσίας του SharePoint στον τοπικό σας υπολογιστή που συγχρονίζεται αυτόματα με το διακομιστή.

Ο χώρος εργασίας του SharePoint είναι το προσωπικό σας αντίγραφο της τοποθεσίας SharePoint ή οι επιλεγμένες λίστες και βιβλιοθήκες που επιλέγετε για εργασία χωρίς σύνδεση και συγχρονισμό από τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Ο χώρος εργασίας περιέχει μόνο ένα μέλος, εσάς. Μοιράζεστε ενημερώσεις περιεχομένου με άλλους χρήστες του SharePoint, καθώς ο χώρος εργασίας συγχρονίζεται με την τοποθεσία του SharePoint.

Σημείωση: Σε αντίθεση με τους χώρους εργασίας του Groove, οι χώροι εργασίας του SharePoint δεν πραγματοποιούν συγχρονισμό σε πολλούς υπολογιστές, στους οποίους διαθέτετε το λογαριασμό σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστά αντίγραφα των χώρων εργασίας σας του SharePoint σε κάθε υπολογιστή.

Με απλά λόγια, ένας χώρος εργασίας του SharePoint σάς προσφέρει πρόσβαση στο περιεχόμενο της τοποθεσίας SharePoint οποιαδήποτε στιγμή, είτε είστε συνδεδεμένος στο δίκτυο είτε όχι.

Σημείωση: Οι χώροι εργασίας του SharePoint μπορούν να συγχρονιστούν μόνο με τοποθεσίες που εκτελούνται σε διακομιστές Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SharePoint Foundation 2010, SharePoint Online 2010 ή νεότερης έκδοσης.

Γιατί να δημιουργήσετε χώρους εργασίας του SharePoint

Ο πιο προφανής λόγος δημιουργίας ενός χώρου εργασίας του SharePoint είναι για να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα τοποθεσίας του SharePoint όταν δεν έχετε πρόσβαση στο δίκτυο ή όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση.

Επιπλέον, πολλοί χρήστες ενδέχεται να προτιμούν τις δυνατότητες και το περιβάλλον εργασίας των χώρων εργασίας του SharePoint, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία που λειτουργούν απευθείας σε τοποθεσίες του SharePoint σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Για παράδειγμα, οι χώροι εργασίας του SharePoint παρέχουν γρήγορη και εύκολη περιήγηση σε λίστες και βιβλιοθήκες. Για εναλλαγή μεταξύ αυτών των λιστών και των βιβλιοθηκών, κάντε κλικ με το ποντίκι, προκειμένου να αποφύγετε τη φόρτωση ιστοσελίδων. Αν εργάζεστε με περιεχόμενο από διάφορες τοποθεσίες του SharePoint, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αυτού του περιεχομένου σε αρκετούς χώρους εργασίας του SharePoint και να τους οργανώσετε στη γραμμή εκκίνησης χώρων εργασίας του SharePoint για γρήγορη πρόσβαση.

Τέλος, πολλοί χρήστες μπορεί να διαπιστώσουν ότι απολαμβάνουν τις πλούσιες δυνατότητες εφαρμογών που υπάρχουν στους χώρους εργασίας του SharePoint, καθώς και να εκτιμήσουν την απλότητα της εκτέλεσης πολλών τυπικών δραστηριοτήτων, όπως η προσθήκη ή η επεξεργασία νέων στοιχείων ή αρχείων σε λίστες και βιβλιοθήκες.

Τρόποι δημιουργίας ενός χώρου εργασίας του SharePoint

Μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε ένα χώρο εργασίας του SharePoint από οποιαδήποτε από τις παρακάτω τοποθεσίες:

 • Η τοποθεσία του SharePoint σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web

 • Η γραμμή εκκίνησης του χώρου εργασίας του SharePoint

Δημιουργία ενός χώρου εργασίας του SharePoint κατά την επίσκεψη στην τοποθεσία του SharePoint σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web

Αυτός είναι ο πιο εύκολος και ασφαλής τρόπος για να δημιουργήσετε το χώρο εργασίας, με δεδομένο ότι το σημείο έναρξης είναι η τοποθεσία του SharePoint, την οποία θέλετε να αντιγράψετε στον υπολογιστή σας. Εν συντομία, έχετε αποκτήσει ήδη πρόσβαση στην τοποθεσία του SharePoint που θέλετε να συγχρονίσετε στον υπολογιστή σας.

Για να δημιουργήσετε ένα χώρο εργασίας του SharePoint όταν επισκέπτεστε την τοποθεσία του SharePoint, κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή συγχρονισμού για να Το SharePoint Workspace.

Σημείωση:  Εάν δεν μπορείτε να δείτε το μενού "Ενέργειες τοποθεσίας", αυτό σημαίνει ότι η τοποθεσία του SharePoint φιλοξενείται σε νεότερη έκδοση του SharePoint, όπως ο SharePoint Server 2013. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να δημιουργήσετε το χώρο εργασίας ξεκινώντας από τη γραμμή εκκίνησης του SharePoint Workspace, που περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.

Δημιουργία ενός χώρου εργασίας του SharePoint από τη γραμμή εκκίνησης του SharePoint Workspace

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα χώρο εργασίας του SharePoint από τη γραμμή εκκίνησης του SharePoint Workspace ή από την προβολή Backstage. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τη διεύθυνση Web της τοποθεσίας του SharePoint που θέλετε, και ίσως χρειαστεί να παρέχετε διαπιστευτήρια τοποθεσίας του SharePoint.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ SHAREPOINT

Όταν δημιουργείτε ένα χώρο εργασίας του SharePoint για πρώτη φορά, οι αρχικές ρυθμίσεις λήψης ορίζονται για λήψη όλου του περιεχομένου από όλες τις υποστηριζόμενες λίστες και βιβλιοθήκες στην επιλεγμένη τοποθεσία του SharePoint.

Προαιρετικά, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους λήψης, ώστε να λαμβάνει περιεχόμενο μόνο από τις επιλεγμένες λίστες και βιβλιοθήκες. Πραγματοποιώντας μια επιλεκτική λήψη, έχετε την επιλογή να αναβάλετε τη λήψη στοιχείων από άλλες λίστες και βιβλιοθήκες, έως ότου χρειαστείτε αυτό το περιεχόμενο (εάν το χρειαστείτε ποτέ). Οι λίστες και οι βιβλιοθήκες εξακολουθούν να εμφανίζονται στο χώρο εργασίας του SharePoint, αλλά αντί για μια λίστα στοιχείων, θα δείτε τις επιλογές για άμεση λήψη των στοιχείων ή για μετάβαση στη λίστα ή στη βιβλιοθήκη στην τοποθεσία του SharePoint.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΙΣΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ SHAREPOINT

Ορισμένες λίστες του SharePoint δημιουργούνται μέσω εφαρμογές υπηρεσιών συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων της Microsoft (BCS). Όταν δημιουργείτε ένα χώρο εργασίας του SharePoint, αυτές οι λίστες εμφανίζονται στο παράθυρο περιεχόμενο, στην περιοχή "Εξωτερικές λίστες", όταν έχει ταξινομηθεί κατά τύπο. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τη χρήση αυτού του τύπου της λίστας διαφέρει από άλλες λίστες του SharePoint, ανατρέξτε στο θέμα χρήση εξωτερικών λιστών σε χώρο εργασίας του SharePoint.

Σημείωση: Παρότι οι Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων υποστηρίζονται πλέον στο SharePoint Online Service Update 1, δεν είναι δυνατός ο συγχρονισμός εξωτερικών λιστών του SharePoint Online σε χώρο εργασίας του SharePoint.

Πληροφορίες για μη υποστηριζόμενους τύπους περιεχομένου

Μπορείτε να συγχρονίσετε περισσότερες λίστες και βιβλιοθήκες σε ένα χώρο εργασίας του SharePoint, παρόλο που ορισμένες σε μεγάλο βαθμό προσαρμοσμένες λίστες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Όταν δημιουργείτε ένα χώρο εργασίας του SharePoint, μη υποστηριζόμενους τύπους περιεχομένου εμφανίζονται στον πίνακα περιεχομένου κάτω από την επικεφαλίδα διαθέσιμες στο διακομιστή, όταν το χώρο εργασίας έχει ταξινομηθεί κατά τύπο. Εάν επιλέξετε έναν από αυτούς τους τύπους περιεχομένου, μπορείτε να δείτε μια επιλογή για να ανοίξετε τη λίστα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Εάν ο τύπος περιεχομένου υποστηρίζεται στο SharePoint Workspace, βλέπετε επίσης μια επιλογή για να Σύνδεση όνομα_λίστας στο διακομιστή.

Προς το παρόν, δεν είναι δυνατός ο συγχρονισμός των παρακάτω τύπων περιεχομένου σε ένα χώρο εργασίας του SharePoint:

 • Λίστες Ημερολογίου/Εκδηλώσεων

 • Wiki

 • Τοποθεσίες ιστολογίου

 • Τοποθεσίες πύλης

 • Τοποθεσίες χώρου εργασίας συσκέψεων

 • Βιβλιοθήκες φορμών

 • Βιβλιοθήκες διαφανειών

 • Έρευνες

 • Κατάλογοι τοποθεσιών

 • Σημειωματάρια OneNote αποθηκευμένα σε βιβλιοθήκες εγγράφων

 • Βιβλιοθήκες εγγράφων με προστασία ΙRM. Ωστόσο, είναι δυνατός ο συγχρονισμός μεμονωμένα προστατευόμενων αρχείων σε βιβλιοθήκες εγγράφων χωρίς προστασία IRM, εφόσον γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος ταυτότητας.

 • Αποθετήρια διεργασιών του Visio

Πληροφορίες για το συγχρονισμό περιεχομένου μεταξύ ενός χώρου εργασίας του SharePoint και της αντίστοιχης τοποθεσίας του SharePoint

Ένας χώρος εργασίας του SharePoint είναι κατά βάση ένα ζωντανό αντίγραφο του περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο στην τοποθεσία του SharePoint στο διακομιστή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι ενημερώσεις σας για περιεχόμενο στο χώρο εργασίας του SharePoint θα αντικατοπτριστούν στην έκδοση του διακομιστή κάθε φορά που ο χώρος εργασίας και ο διακομιστής συγχρονίζονται. Για παράδειγμα, εάν διαγράφετε ή μετονομάζετε στοιχεία στο χώρο εργασίας SharePoint, αυτά τα στοιχεία θα διαγραφούν ή θα μετονομαστούν στο διακομιστή. Ομοίως, εάν τα στοιχεία διαγραφούν ή μετονομαστούν στο διακομιστή, αυτά τα στοιχεία θα διαγραφούν ή θα μετονομαστούν στο χώρο εργασίας του SharePoint.

Πληροφορίες για τη διαγραφή χώρων εργασίας του SharePoint

Διαγραφή χώρου εργασίας του SharePoint από τη γραμμή εκκίνησης μόνο έχει το αποτέλεσμα από την κατάργηση αυτό το τοπικό αντίγραφο της τοποθεσίας του SharePoint; δεν έχει κανένα αποτέλεσμα για περιεχόμενο είναι αποθηκευμένο στην τοποθεσία του SharePoint στο διακομιστή. Διαγραφή χώρου εργασίας του SharePoint με άλλα λόγια, θα δεν επίσης να διαγράψετε το περιεχόμενο που έχει ληφθεί στο χώρο εργασίας από το διακομιστή. Μετά τη διαγραφή χώρου εργασίας του SharePoint, μπορείτε, εάν θέλετε, δημιουργήσετε ένα νέο χώρο εργασίας του SharePoint, αναφορά σε ακριβή ίδια τοποθεσία του SharePoint.

Αρχή της σελίδας

Χώροι εργασίας του Groove

Αυτός είναι ο αρχικός τύπος χώρου εργασίας που αναπτύχθηκε για Microsoft Office Groove, πριν το όνομα προϊόντος να αλλάξει σε SharePoint Workspace.

Με αυτόν τον τύπο χώρου εργασίας, οι ομάδες ή οι εταιρείες με κοινούς σκοπούς και στόχους μπορούν να μοιράζονται ιδέες και να λειτουργούν μαζί. Ένας χώρος εργασίας του Groove συνήθως περιέχει δύο ή περισσότερα ’μέλη’, δηλαδή, άτομα που συμμετέχουν στο χώρο εργασίας μέσω πρόσκλησης. Το περιεχόμενο του χώρου εργασίας είναι ιδιαίτερα δυναμικό. Όλα τα μέλη που είναι συνδεδεμένα στο Internet τη δεδομένη στιγμή βλέπουν αμέσως τις ενημερώσεις που προσθέτουν αυτοί ή άλλα μέλη. Εσείς και άλλα μέλη στέλνετε και λαμβάνετε ενημερώσεις καθώς συνδέεστε στο Internet.

Χώροι εργασίας του Groove επιτρέψετε στα μέλη να εργαστείτε με διάφορα εργαλεία εξειδικευμένες εφαρμογών. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι πραγματοποιείτε μια εβδομαδιαία σύσκεψη να συζητήσετε για ανάπτυξη υλικό μάρκετινγκ. Δραστηριότητες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη ρύθμιση προθεσμίες, ανάθεση εργασιών, και αναθεώρηση ολοκληρώσει την εργασία. Για να διευκολύνετε αυτήν τη σύσκεψη, μέλη του χώρου εργασίας μπορεί να δημοσιεύσετε αρχείων σε ένα εργαλείο εγγράφωνσυζητούν θέματα σε ένα εργαλείο συζήτησηςκαι συνεργασία σε ατζέντας χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ημερολογίου. Όλα τα μέλη προς το παρόν online ταυτόχρονα στο χώρο εργασίας θα μπορούσε να αλληλεπιδρούν χρησιμοποιώντας τη συνομιλίασε πραγματικό χρόνο.

Το εργαλείο λιστών χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Microsoft Office InfoPath για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα εργαλεία για να προστεθεί ένα χώρο εργασίας. Την πολυπλοκότητα και δυνατότητες σε ένα προσαρμοσμένο εργαλείο μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά, ανάλογα με το κυρίως για την επίτευξη των στόχων και δημιουργικότητά μια σχεδίαση εργαλείου InfoPath. Οποιοδήποτε πρόγραμμα σχεδίασης πρέπει να μπορείτε να δημιουργήσετε ένα απλό εργαλείο που αποτελείται από διάφορα καταχώρησης δεδομένων και τα πεδία εισόδου που σε μια φόρμα.

Περιορισμοί χώρων εργασίας του Groove

Παρόλο που δεν υπάρχουν περιορισμοί ανάλογα με το μέγεθος για τους χώρους εργασίας, για βέλτιστη απόδοση, συνιστάται να περιορίσετε το μέγεθος του οποιονδήποτε χώρο εργασίας έως 2 GB ή λιγότερο. Μπορείτε να κάνετε Προβολή ιδιοτήτων χώρου εργασίας για να δείτε το τρέχον μέγεθος του χώρου εργασίας.

Σημείωση: Ο χώρος εργασίας του SharePoint δεν είναι δυνατό να στέλνει ένα χώρο εργασίας του Groove που υπερβαίνει τα 2 GB σε νέου προσκεκλημένους.

Αρχή της σελίδας

Κοινόχρηστοι φάκελοι

Ως εναλλακτική λύση για το χώρο εργασίας του Groove, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν κοινόχρηστο φάκελο στο σύστημα αρχείων σας. Αυτός ο τύπος χώρου εργασίας σάς επιτρέπει να κάνετε κοινή χρήση τα περιεχόμενα του φακέλου στο σύστημα αρχείων των Windows σε όλους τους υπολογιστές όπου έχετε το λογαριασμό σας, καθώς και με άλλους χρήστες του SharePoint Workspace μέσω πρόσκλησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα σχετικά με τους κοινόχρηστους φακέλους.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×