Μάθετε για τους τύπους αναφοράς PerformancePoint

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι Υπηρεσίες PerformancePoint του Microsoft SharePoint Server 2010 δίνουν στους συντάκτες και τους χρήστες πινάκων εργαλείων τη δυνατότητα να προβάλλουν και να χρησιμοποιούν εύκολα μια ποικιλία τύπων αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών γραφημάτων και πλεγμάτων, των αναφορών των υπηρεσιών Excel, των χαρτών στρατηγικής και πολλών άλλων.

Το άρθρο αυτό αποτελεί επισκόπηση των διαφόρων ειδών αναφοράς που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε στον πίνακα εργαλείων PerformancePoint.

Σε αυτό το άρθρο

Αναλυτικά γραφήματα και πλέγματα

Αναφορές υπηρεσιών Excel Services

Αναφορές των υπηρεσιών αναφοράς του SQL Server

ProClarity διακομιστή αναφορών

Σελίδα Web αναφορών

Οι πίνακες στοχοθεσίας

Χάρτη στρατηγικής

Αναφορές λεπτομερειών KPI

Δέντρο αποδόμησης

Αναλυτικά γραφήματα και πλέγματα

Τα αναλυτικά γραφήματα και πλέγματα χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση πληροφοριών σε ιδιαίτερα αλληλεπιδραστικά γραφήματα και πίνακες (γνωστά ως πλέγματα). Οι αναφορές αυτές επιτρέπουν στους χρήστες ενός πίνακα εργαλείων να εξερευνούν γρήγορα και εύκολα πολύπλοκα δεδομένα χωρίς να χρειάζεται να συντάσσουν ερωτήματα.

Ένα αναλυτικό γράφημα ενδέχεται να μοιάζει με γράφημα ράβδου, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί:

Υπηρεσίες PerformancePoint

Εναλλακτικά, ένα αναλυτικό γράφημα ενδέχεται να μοιάζει με γράφημα πίτας, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί:

Αναλυτικό γράφημα πίτας PerformancePoint

Τα αναλυτικά γραφήματα χρησιμοποιούν δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στις υπηρεσίες SQL Server Analysis Services. Οι αναφορές αυτές εμφανίζουν πληροφορίες που ενημερώνονται συνεχώς και είναι ιδιαίτερα αλληλεπιδραστικές. Χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας, μπορείτε συνήθως να κάνετε όλες τις παρακάτω ενέργειες στα αναλυτικά γραφήματα και πλέγματα:

 • Λεπτομερή έρευνα για να δείτε κατώτερα ή ανώτερα επίπεδα λεπτομερειών.

 • Ταξινόμηση στοιχείων κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

 • Φιλτράρισμα κενών γραμμών ή στηλών, απομόνωση ενός στοιχείου ή κατάργηση ενός στοιχείου από την προβολή αναφοράς.

 • Εφαρμογή ανώτερων ή κατώτερων μελών σε μια ομάδα.

 • Εφαρμογή φίλτρων τιμών, όπως στοιχείων μεγαλύτερων ή μικρότερων από μια καθορισμένη ποσότητα.

 • Περιστροφή ενός πλέγματος ή αλλαγή ενός πλέγματος σε αναλυτικό γράφημα.

 • Χρήση των "Πρόσθετων ενεργειών", οι οποίες καθορίζονται στον κύβο "Υπηρεσίες ανάλυσης".

 • Εμφάνιση ή απόκρυψη πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο γράφημα ή το πλέγμα.

 • Εργασία με σελίδες δεδομένων πλέγματος (χρήσιμο όταν ένα ερώτημα επιστρέφει μεγάλο πλήθος αποτελεσμάτων).

 • Εκκίνηση ενός Δέντρου αποδόμησης για την προβολή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με μια τιμή αναφοράς.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά γραφήματα και πλέγματα, ανατρέξτε στο θέμα Μάθετε σχετικά με αναλυτικά γραφήματα και πλέγματα και Δημιουργία ένα αναλυτικό γράφημα ή πλέγμα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα σχεδίασης πίνακα εργαλείων PerformancePoint στο TechNet.

Αρχή της σελίδας

Αναφορές υπηρεσιών Excel

Οι αναφορές των υπηρεσιών Excel Services χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση υπολογιστικών φύλλων του Excel ή στοιχείων που βρίσκονται σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel, όπως αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα, αναφορές Συγκεντρωτικού Γραφήματος ή ένα τμήμα φύλλου εργασίας. Μια αναφορά των υπηρεσιών Excel ενδέχεται να μοιάζει με την εικόνα που ακολουθεί.

Αναφορά των υπηρεσιών Excel Services που εμφανίζεται σε Τμήμα Web του PerformancePoint

Οι αναφορές των υπηρεσιών Excel Services μπορούν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στις "Υπηρεσίες ανάλυσης", σε μια λίστα SharePoint, έναν πίνακα του SQL Server, ένα βιβλίο εργασίας του Excel ή τις "Υπηρεσίες Excel".

Παρόμοια με τους πίνακες στοχοθεσίας και τα αναλυτικά γραφήματα και πλέγματα, οι αναφορές υπηρεσιών Excel είναι συνήθως ιδιαίτερα αλληλεπιδραστικές. Χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας, μπορείτε να κάνετε κλικ για να δείτε κατώτερα ή ανώτερα επίπεδα λεπτομερειών. Μπορείτε να εξαγάγετε αυτές τις αναφορές στο PowerPoint ή το Excel και όπως και να τους εφαρμόσετε φίλτρα.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις αναφορές στις υπηρεσίες Excel Services, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας αναφοράς στις υπηρεσίες Excel Services με το πρόγραμμα σχεδίασης πίνακα εργαλείων στο TechNet.

Αρχή της σελίδας

Αναφορές υπηρεσιών αναφοράς SQL Server

Οι Αναφορές υπηρεσιών αναφοράς SQL Server είναι αναφορές που έχουν δημοσιευτεί στις "Υπηρεσίες αναφοράς". Οι αναφορές των υπηρεσιών αναφοράς μπορεί να μοιάζουν με πίνακες ή γραφήματα και μπορεί να περιλαμβάνουν δικά τους φίλτρα, τα οποία ονομάζονται, ορισμένες φορές, παράμετροι.

Οι αναφορές υπηρεσιών αναφοράς είναι συνήθως ιδιαίτερα αλληλεπιδραστικές. Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων των αναφορών, οι χρήστες ενός πίνακα εργαλείων έχουν τη δυνατότητα εξερεύνησης των δεδομένων κάνοντας κλικ, ταξινομώντας και κάνοντας κύλιση σε σελίδες. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να κάνουν τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Προεπισκόπηση, προσαρμογή και εκτύπωση μιας ή περισσότερων σελίδων στην αναφορά.

 • Εφαρμογή μιας ή περισσότερων παραμέτρων χωρίς να χρειάζεται επανεκτέλεση ενός ερωτήματος στη βάση δεδομένων. Οι παράμετροι είναι ενσωματωμένα φίλτρα που αφορούν συγκεκριμένα την αναφορά.

 • Εξαγωγή δεδομένων ως αρχεία εικόνας, αρχεία Adobe PDF, αρχεία Web ή άλλες μορφές που αναγνωρίζονται από τις εφαρμογές της Microsoft.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις αναφορές των υπηρεσιών αναφοράς, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση των υπηρεσιών αναφοράς αναφορές εμφανίζονται σε τμήματα Web PerformancePoint και να δημιουργήσετε μια αναφορά υπηρεσιών αναφοράς με χρήση του προγράμματος σχεδίασης πίνακα εργαλείων στο TechNet.

Αρχή της σελίδας

Αναφορές διακομιστή ProClarity

Οι αναφορές σελίδας ProClarity Analytics Server, γνωστές επίσης και ως αναφορές διακομιστή ProClarity, είναι αναφορές που δημιουργήθηκαν με τη χρήση του ProClarity Professional και, στη συνέχεια, δημοσιεύτηκαν στον ProClarity Analytics Server.

Οι αναφορές ProClarity μπορεί να περιλαμβάνουν μια ποικιλία προβολών ProClarity, γραφημάτων πίτας, ιστογραμμάτων, γραφημάτων γραμμών, πλεγμάτων ή ένα συνδυασμό γραφήματος και πλέγματος σε μια αναφορά. Οι αναφορές ProClarity μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν εξειδικευμένες προβολές, όπως το "Δέντρο αποδόμησης", η "Προβολή προοπτικής" και ο "Χάρτης επιδόσεων".

Οι αναφορές ProClarity χρησιμοποιούν δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στις "Υπηρεσίες ανάλυσης". Οι αναφορές ProClarity είναι ιδιαίτερα αλληλεπιδραστικές. Παρόμοια με τα γραφήματα και τα πλέγματα, μπορείτε να κάνετε λεπτομερή έρευνα προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να δείτε ανώτερα ή κατώτερα επίπεδα λεπτομέρειας, να προβάλλετε τις μεμονωμένες συναλλαγές που απαρτίζουν μια συγκεκριμένη τιμή και να εξαγάγετε μια αναφορά στο PowerPoint ή το Excel.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις αναφορές ProClarity Server, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση των ProClarity διακομιστή αναφορών εμφανίζεται σε τμήματα Web PerformancePoint και Δημιουργία αναφοράς ProClarity Server με χρήση του προγράμματος σχεδίασης πίνακα εργαλείων στο TechNet.

Αρχή της σελίδας

Αναφορές ιστοσελίδας

Οι αναφορές ιστοσελίδας είναι πλήρως λειτουργικές εσωτερικές ή εξωτερικές τοποθεσίες Web που εμφανίζονται στα τμήματα Web του SharePoint δίπλα σε άλλα στοιχεία του πίνακα εργαλείων σας. Οι αναφορές ιστοσελίδας είναι χρήσιμες για την προβολή δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών, παράλληλα με άλλες εσωτερικές αναφορές σε έναν μεμονωμένο πίνακα εργαλείων.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μια ομάδα πωλήσεων ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού χρησιμοποιεί έναν πίνακα που περιέχει μια ποικιλία από αναφορές που εμφανίζουν πωλήσεις και δεδομένα πρόβλεψης για τον οργανισμό. Ας υποθέσουμε επίσης ότι η ομάδα πωλήσεων πρέπει να ενημερώνεται για τα τρέχοντα συμβάντα, όπως οι έκτακτες ειδήσεις ή οι αλλαγές στην αγορά μετοχών. Αυτό το είδος των πληροφοριών είναι συνήθως διαθέσιμες σε εξωτερικές τοποθεσίες Web και όχι σε εσωτερικές. Οι εξωτερικές τοποθεσίες Web μπορεί να εμφανίζονται σε έναν πίνακα εργαλείων μαζί με τα άλλα στοιχεία πίνακα εργαλείων που χρησιμοποιεί η ομάδα πωλήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα πωλήσεων μπορεί να δει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σε μία μόνο θέση.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις αναφορές ιστοσελίδα, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία αναφοράς ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα σχεδίασης πίνακα εργαλείων στο TechNet.

Αρχή της σελίδας

Πίνακες στοχοθεσίας

Οι πίνακες στοχοθεσίας είναι ένα είδος αναφοράς που δείχνει επιδόσεις με τη σύγκριση των πραγματικών αποτελεσμάτων με τις τιμές στόχους, χρησιμοποιώντας εικονίδια γραφικών που ονομάζονται δείκτες. Ένας πίνακας στοχοθεσίας ενδέχεται να μοιάζει με την εικόνα που ακολουθεί:

Ένας πίνακας στοχοθεσίας PerformancePoint που έχει πάνω από ένα δείκτη KPI σε στήλες

Οι πίνακες στοχοθεσίας PerformancePoint μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στις Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server, σε μια λίστα SharePoint, ένα αρχείο των υπηρεσιών Excel Services, έναν πίνακα του SQL Server ή μια λίστα τιμών που δημιουργείται από το συντάκτη του πίνακα στοχοθεσίας. Επιπλέον, οι πίνακες στοχοθεσίας χρησιμεύσουν ως προελεύσεις δεδομένων για τα δύο άλλα είδη αναφορών: τους "Χάρτες στρατηγικής" και τις "Αναφορές λεπτομερειών KPI".

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με πίνακες στοχοθεσίας, ανατρέξτε στους ακόλουθους πόρους:

Αρχή της σελίδας

Χάρτης στρατηγικής

Οι "Χάρτες στρατηγικής" είναι διαγράμματα Microsoft Visio που συνδέονται με πίνακες στοχοθεσίας για την εμφάνιση, με μια ματιά, διαφόρων μέτρων απόδοσης σε έναν οργανισμό. Ένας χάρτης στρατηγικής χρησιμοποιεί σχήματα σε ένα διάγραμμα Visio για να δείξει τις σχέσεις μεταξύ των στόχων. Τα σχήματα συνδέονται με βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) που βρίσκονται σε έναν πίνακα στοχοθεσίας PerformancePoint και τα χρώματα δείχνουν πώς πραγματοποιείται κάθε στόχος, σύμφωνα με τους δείκτες KPI του πίνακα στοχοθεσίας.

Οι "Χάρτες στρατηγικής" έχουν τις ρίζες τους στο πλαίσιο πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας, το οποίο καθορίζει των απόδοση ενός οργανισμού με τη χρήση τεσσάρων προοπτικών:

 • Οικονομικές προοπτική, που συνήθως περιλαμβάνει μετρικά όπως εσόδων, κόστος και το κέρδος.

 • Προοπτική πελατών, που συνήθως περιλαμβάνει μετρικά όπως μετρήσεις πελατών, κοινή χρήση αγορά και αριθμό καταγγελίες.

 • Εσωτερικά διαδικασίας προοπτική, που συνήθως περιλαμβάνει μετρικά όπως χρόνος για αγορά για νέα προϊόντα, χρεώσεις σφάλμα υπηρεσίας και μέτρα ελέγχου ποιότητας.

 • Εκμάθηση και growth προοπτική, που συνήθως περιλαμβάνει μετρικά όπως χρεώσεις απόδοση υπάλληλο, τον αριθμό των νέων υπαλλήλων και προσλήψεων δεδομένων.

Όταν έχετε έναν πίνακα στοχοθεσίας και ένα χάρτη στρατηγικής που χρησιμοποιούν τις ίδιες προοπτικές που περιγράφονται παραπάνω σε μια σελίδα ενός μεμονωμένου πίνακα εργαλείων, τότε έχετε έναν Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας. Ωστόσο, ενδέχεται να βλέπετε και άλλους τύπους χαρτών στρατηγικής στους πίνακες εργαλείων σας.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους χάρτες στρατηγικής, ανατρέξτε στο θέμα Μάθετε σχετικά με τη στρατηγική χάρτες και να δημιουργήσετε ένα χάρτη στρατηγικής χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα σχεδίασης πίνακα εργαλείων PerformancePoint στο TechNet.

Αρχή της σελίδας

Αναφορές λεπτομερειών KPI

Αναφορές λεπτομερειών KPI που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με πίνακες βαθμολογίας σε έναν πίνακα εργαλείων. Αναφορές λεπτομερειών KPI που χρησιμοποιούνται για να εμφανίσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες KPI και άλλα στοιχεία που βρίσκονται σε έναν πίνακα στοχοθεσίας. Μια αναφορά λεπτομερειών KPI μπορεί να μοιάζει με την ακόλουθη εικόνα:

Μια αναφορά λεπτομερειών KPI παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για τιμές σε έναν πίνακα στοχοθεσίας PerformancePoint

Όταν κάνετε κλικ σε ένα κελί ενός πίνακα στοχοθεσίας, οι λεπτομέρειες KPI ανανεώνονται για να εμφανίσουν πληροφορίες όπως ο υπολογισμός και οι μέθοδοι διαχωρισμού ζωνών που χρησιμοποιούνται για κάθε KPI.

Ένα στοιχείο λεπτομερειών KPI πρέπει να είναι συνδεδεμένο με έναν πίνακα στοχοθεσίας του πίνακα εργαλείων. Αυτό σημαίνει ότι μια αναφορά λεπτομερειών KPI δεν χρησιμοποιείται σε πίνακα εργαλείων χωρίς να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο πίνακα στοχοθεσίας στην ίδια σελίδα πίνακα εργαλείων.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους τύπους αναφοράς ενός πίνακα εργαλείων, μια αναφορά λεπτομερειών KPI δεν είναι αλληλεπιδραστική. Η αναφορά λεπτομερειών KPI ανανεώνεται αυτόματα για να εμφανίσει πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο κελί πίνακα στοχοθεσίας, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε κλικ σε εσωτερικά της στοιχεία για να προβάλλετε ανώτερα ή κατώτερα επίπεδα πληροφοριών και δεν μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρα σε αυτήν.

Οι αναφορές λεπτομερειών KPI είναι χρήσιμες για την κατανόηση του τρόπου μέτρησης της απόδοσης και ποια είδη δεικτών χρησιμοποιούνται σε έναν πίνακα στοχοθεσίας.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις αναφορές λεπτομερειών KPI, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μια αναφορά λεπτομερειών KPI χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα σχεδίασης πίνακα εργαλείων στο TechNet.

Αρχή της σελίδας

Δέντρο αποδόμησης

Το δέντρο αποδόμησης είναι μια προβολή που μπορείτε να ανοίξετε από μια τιμή στο συγκεκριμένο πινάκων στοχοθεσίας και αναλυτικά γραφήματα και πλέγματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μάθετε σχετικά με το δέντρο αποδόμησης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×