Λήψη δεδομένων με τη χρήση του πρόσθετου PowerPivot

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η εισαγωγή σχεσιακών δεδομένων μέσω του πρόσθετου του Power Pivot είναι συχνά μια πιο γρήγορη και αποτελεσματική εναλλακτική λύση εισαγωγής στο Excel.

 1. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή βάσης δεδομένων για να λάβετε πληροφορίες σύνδεσης της βάσης δεδομένων και για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.

 2. Στο Power Pivot, κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Λήψη εξωτερικών δεδομένων > Από βάση δεδομένων, εάν τα δεδομένα είναι σχεσιακά ή διαστάσεων.

Εναλλακτικά, κάντε Εισαγωγή από άλλες προελεύσεις δεδομένων:

 • Κάντε κλικ στην επιλογή κεντρική > Από υπηρεσία δεδομένων αν τα δεδομένα είναι από Microsoft Azure Marketplace ή δεδομένων OData τροφοδοσία.

 • Κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Λήψη εξωτερικών δεδομένων > Από άλλες προελεύσεις, για να επιλέξετε από την πλήρη λίστα υποστηριζόμενων προελεύσεων δεδομένων.

Στη σελίδα Επιλογή του τρόπου εισαγωγής των δεδομένων μπορείτε να επιλέξετε αν θα λαμβάνετε όλα τα δεδομένα στο αρχείο προέλευσης δεδομένων ή θα φιλτράρετε τα δεδομένα, είτε επιλέγοντας πίνακες και προβολές από μια λίστα είτε γράφοντας ένα ερώτημα που καθορίζει τα δεδομένα που θα εισαχθούν.

Τα πλεονεκτήματα της εισαγωγής μέσω του Power Pivot είναι ότι μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Να φιλτράρετε τα περιττά δεδομένα για να εισαχθεί μόνο ένα υποσύνολο.

 • Να μετονομάζετε πίνακες και στήλες κατά την εισαγωγή των δεδομένων σας.

 • Να κάνετε επικόλληση σε ένα προκαθορισμένο ερώτημα για να επιλέξετε τα δεδομένα που επιστρέφει.

Συμβουλές για την επιλογή προελεύσεων δεδομένων

 • Οι υπηρεσίες παροχής OLE DB μερικές φορές μπορεί να προσφέρουν ταχύτερη απόδοση για δεδομένα μεγάλης κλίμακας. Κατά την επιλογή μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών παροχής για την ίδια προέλευση δεδομένων, καλό είναι να δοκιμάσετε πρώτα την υπηρεσία παροχής OLE DB.

 • Η εισαγωγή πινάκων από σχεσιακές βάσεις δεδομένων σάς εξοικονομεί χρόνο γιατί οι σχέσεις εξωτερικού κλειδιού χρησιμοποιούνται κατά την εισαγωγή για να δημιουργήσετε σχέσεις μεταξύ των φύλλων εργασίας στο παράθυρο Power Pivot.

 • Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο εισάγοντας πολλούς πίνακες και, στη συνέχεια, διαγράφοντας αυτούς που δεν χρειάζεστε. Αν εισαγάγετε έναν πίνακα κάθε φορά, μπορεί να χρειαστεί να δημιουργήσετε σχέσεις μεταξύ των πινάκων με μη αυτόματο τρόπο.

 • Οι στήλες που περιέχουν όμοια δεδομένα σε διαφορετικές προελεύσεις δεδομένων, είναι η βάση της δημιουργίας σχέσεων εντός του παραθύρου του Power Pivot . Όταν χρησιμοποιείτε ετερογενείς προελεύσεις δεδομένων, επιλέξτε πίνακες που διαθέτουν στήλες που να μπορούν να αντιστοιχιστούν σε πίνακες άλλων προελεύσεων δεδομένων που περιέχουν πανομοιότυπα ή παρόμοια δεδομένα.

 • Για να υποστηρίξετε την ανανέωση δεδομένων για ένα βιβλίο εργασίας που δημοσιεύετε στο SharePoint, επιλέξτε προελεύσεις δεδομένων που είναι προσβάσιμες από σταθμούς εργασίας και διακομιστές. Μετά τη δημοσίευση του βιβλίου εργασίας, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονοδιάγραμμα ανανέωσης δεδομένων για να ενημερώνετε τις πληροφορίες στο βιβλίο εργασίας αυτόματα. Η χρήση προελεύσεων δεδομένων που είναι διαθέσιμες σε διακομιστές δικτύου καθιστά δυνατή την ανανέωση δεδομένων.

Λήψη δεδομένων από άλλες προελεύσεις

Λήψη δεδομένων από υπηρεσίες ανάλυσης

Λήψη δεδομένων από τροφοδοσία δεδομένων

Σύνδεση σε επίπεδο αρχείο από το Power Pivot

Προσθήκη δεδομένων φύλλου εργασίας σε ένα μοντέλο δεδομένων με χρήση συνδεδεμένου πίνακα

Αντιγραφή και επικόλληση γραμμών σε ένα μοντέλο δεδομένων στο Power Pivot

Ανανέωση σχεσιακών δεδομένων

Στο Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένα > Συνδέσεις > Ανανέωση όλων, για να συνδεθείτε ξανά με μια βάση δεδομένων και να ανανεώσετε τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας σας.

Η ανανέωση θα ενημερώσει μεμονωμένα κελιά και θα προσθέσει γραμμές που εισήχθησαν στην εξωτερική βάση δεδομένων μετά την τελευταία εισαγωγή. Μόνο οι γραμμές και οι υπάρχουσες στήλες ανανεώνονται. Αν θέλετε να προσθέσετε μια νέα στήλη στο μοντέλο, θα χρειαστεί να την εισαγάγετε ακολουθώντας τα βήματα που παρέχονται παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

Η ανανέωση εκτελεί ξανά το ερώτημα που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων. Εάν η προέλευση δεδομένων δεν είναι πλέον στην ίδια θέση ή εάν έχουν αφαιρεθεί ή μετονομαστεί πίνακες ή στήλες, η ανανέωση θα αποτύχει αλλά θα εξακολουθείτε να έχετε τα δεδομένα που είχατε εισαγάγει προηγουμένως. Για να προβάλετε το ερώτημα που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της ανανέωσης δεδομένων, επιλέξτε Power Pivot > Διαχείριση για να ανοίξετε το παράθυρο του Power Pivot. Κάντε κλικ στο στοιχείο Σχεδίαση > Ιδιότητες πίνακα για να προβάλετε το ερώτημα.

Συνήθως απαιτούνται δικαιώματα για την ανανέωση των δεδομένων. Αν κάνετε κοινή χρήση του βιβλίου εργασίας με άλλους οι οποίοι επίσης θέλουν να ανανεώσουν τα δεδομένα, αυτοί θα πρέπει επίσης να έχουν δικαιώματα ανάγνωσης της βάσης δεδομένων.

Θυμηθείτε ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείτε από κοινού το βιβλίο εργασίας θα καθορίσει αν μπορεί να γίνει ανανέωση δεδομένων. Στο Office 365, δεν είναι δυνατή η ανανέωση δεδομένων σε ένα βιβλίο εργασίας που είναι αποθηκευμένο στο Office 365. Στον SharePoint Server 2013, μπορείτε να προγραμματίσετε την ανανέωση δεδομένων χωρίς παρακολούθηση στο διακομιστή, αλλά αυτό απαιτεί να έχει εγκατασταθεί και ρυθμιστεί το Power Pivot για το SharePoint 2013 στο περιβάλλον του SharePoint. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του SharePoint, για να μάθετε αν η προγραμματισμένη ανανέωση δεδομένων είναι διαθέσιμη.

Αρχή της σελίδας

Υποστηριζόμενες προελεύσεις δεδομένων

Εισαγάγετε δεδομένα από τις προελεύσεις δεδομένων που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα. Το Power Pivot στο Microsoft Excel 2013 δεν εγκαθιστά τις υπηρεσίες παροχής που αναφέρονται για κάθε προέλευση δεδομένων. Κάποιες υπηρεσίες παροχής ενδέχεται να είναι ήδη εγκατεστημένες με άλλες εφαρμογές στον υπολογιστή σας. Αν όχι, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη της υπηρεσίας παροχής και να την εγκαταστήσετε.

Επίσης, μπορείτε να συνδέσετε σε πίνακες του Excel και αντιγραφή και να επικολλήσετε τα δεδομένα από τις εφαρμογές όπως το Excel και το Word που χρησιμοποιούν μορφή HTML για το Πρόχειρο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη δεδομένων με χρήση συνδεδεμένων πίνακες του Excel και Αντιγραφή και επικόλληση δεδομένων στο Power Pivot.

Προέλευση

Εκδόσεις

Τύπος αρχείου

Υπηρεσίες παροχής (1)

Βάσεις δεδομένων της Access

Microsoft Access 2003 ή νεότερη έκδοση.

.accdb ή .mdb

Υπηρεσία παροχής ACE 14 OLE DB

Σχεσιακές βάσεις δεδομένων του SQL Server

Microsoft SQL Server 2005 ή νεότερη έκδοση. Βάση δεδομένων SQL Microsoft Azure

(δεν ισχύει)

Υπηρεσία παροχής OLE DB για SQL Server

Υπηρεσία παροχής OLE DB για Native Client του SQL Server

Υπηρεσία παροχής OLE DB για Native 10.0 Client του SQL Server

Υπηρεσία παροχής δεδομένων .NET Framework για SQL Client

Παράλληλη αποθήκη δεδομένων του SQL Server (PDW)

SQL Server 2008 ή νεότερη έκδοση

(δεν ισχύει)

Υπηρεσία παροχής OLE DB για SQL Server PDW

Σχεσιακές βάσεις δεδομένων της Oracle

Oracle 9i, 10g, 11g.

(δεν ισχύει)

Υπηρεσία παροχής Oracle OLE DB

Υπηρεσία παροχής δεδομένων .NET Framework για Oracle Client

Υπηρεσία παροχής δεδομένων .NET Framework για SQL Server

OLE DB MSDAORA (υπηρεσία παροχής 2)

OraOLEDB

MSDASQL

Σχεσιακές βάσεις δεδομένων Teradata

Teradata V2R6, V12

(δεν ισχύει)

Υπηρεσία παροχής OLE DB TDOLEDB

Υπηρεσία παροχής δεδομένων .Net για Teradata

Σχεσιακές βάσεις δεδομένων

(δεν ισχύει)

Υπηρεσία παροχής OLE DB Informix

Σχεσιακές βάσεις δεδομένων IBM DB2

8.1

(δεν ισχύει)

DB2OLEDB

Σχεσιακές βάσεις δεδομένων Sybase

(δεν ισχύει)

Υπηρεσία παροχής OLE DB Sybase

Άλλες σχεσιακές βάσεις δεδομένων

(δεν ισχύει)

(δεν ισχύει)

Υπηρεσία παροχής OLE DB ή πρόγραμμα οδήγησης ODBC

Αρχεία κειμένου
σύνδεση σε επίπεδο αρχείο

(δεν ισχύει)

.txt, .tab, .csv

Υπηρεσία παροχής ACE 14 OLE DB για Microsoft Access

Αρχεία Microsoft Excel

Excel 97-2003 ή νεότερη έκδοση

.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

Υπηρεσία παροχής ACE 14 OLE DB

βιβλίο εργασίας Power Pivot
Εισαγωγή δεδομένων από υπηρεσίες ανάλυσης ή Power Pivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 ή νεότερη έκδοση

xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

ASOLEDB 10.5

(χρησιμοποιείται μόνο με βιβλία εργασίας του Power Pivot που δημοσιεύονται σε συστοιχίες SharePoint στις οποίες είναι εγκατεστημένο το Power Pivot για το SharePoint)

Κύβος υπηρεσιών ανάλυσης
Εισαγωγή δεδομένων από υπηρεσίες ανάλυσης ή Power Pivot

Microsoft SQL Server 2005 ή νεότερη έκδοση

(δεν ισχύει)

ASOLEDB 10

Τροφοδοσίες δεδομένων
Εισαγωγή δεδομένων από μια τροφοδοσία δεδομένων

(χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων από αναφορές των υπηρεσιών αναφοράς, έγγραφα της υπηρεσίας Atom και μεμονωμένες τροφοδοσίες δεδομένων)

Μορφή Atom 1.0

Οποιαδήποτε βάση δεδομένων ή έγγραφο που εκτίθεται ως υπηρεσία δεδομένων Υποδομής επικοινωνιών των Windows (WCF) (προηγουμένως, υπηρεσίες ADO.NET Data Services).

.atomsvc για ένα έγγραφο υπηρεσίας που ορίζει μία ή περισσότερες τροφοδοσίες

.atom για ένα έγγραφο τροφοδοσίας Web του Atom

Υπηρεσία παροχής τροφοδοσίας δεδομένων της Microsoft για το Power Pivot

Υπηρεσία παροχής τροφοδοσίας δεδομένων .NET Framework για το Power Pivot

Reporting Services reports αναφοράς
Εισαγωγή δεδομένων από μια αναφορά υπηρεσιών αναφοράς

Microsoft SQL Server 2005 ή νεότερη έκδοση

.rdl

Αρχεία σύνδεσης βάσης δεδομένων Office

.odc

Υπηρεσία παροχής 1 - μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία παροχής OLE DB για ODBC.

Υπηρεσία παροχής 2 - σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία παροχής MSDAORA OLE DB μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σφαλμάτων σύνδεσης, ιδιαίτερα με νεότερες εκδόσεις της Oracle. Εάν αντιμετωπίσετε τυχόν σφάλματα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μία από τις άλλες υπηρεσίες παροχής που αναφέρονται για Oracle.

Αρχή της σελίδας

Μη υποστηριζόμενες προελεύσεις

Αυτήν τη στιγμή δεν υποστηρίζεται η παρακάτω προέλευση δεδομένων:

 • Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή δημοσιευμένων εγγράφων διακομιστή, όπως βάσεις δεδομένων της Access που έχουν δημοσιευτεί ήδη στο SharePoint.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×