Λήψη βοήθειας από τις υπηρεσίες της Υποστήριξης της Microsoft

Λάβετε εξατομικευμένες απαντήσεις από επαγγελματίες τεχνικούς υποστήριξης της Microsoft. Στις μεθόδους λήψης υποστήριξης περιλαμβάνεται το τηλέφωνο, η εφαρμογή συνομιλίας και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μπορείτε να πάτε απευθείας στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Microsoft Office και να επιλέξετε μία από τις μεθόδους υποστήριξης στο κάτω μέρος της σελίδας ή κάντε τα εξής σε αυτά τα προγράμματα του Microsoft Office.

 1. Μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας της Access.

 2. Στο κάτω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Επικοινωνία.

 1. Πληκτρολογήστε Επικοινωνία με την υποστήριξη στο πλαίσιο Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επικοινωνία με την υποστήριξη.

 1. Μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας του OneNote.

 2. Στο κάτω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Επικοινωνία.

 • Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Υποστήριξη > Επικοινωνία με την υποστήριξη.

 1. Πληκτρολογήστε Επικοινωνία με την υποστήριξη στο πλαίσιο Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επικοινωνία με την υποστήριξη.

 1. Μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας του Project.

 2. Στο κάτω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Επικοινωνία.

 1. Μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας του Publisher.

 2. Στο κάτω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Επικοινωνία.

 1. Μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας του Visio.

 2. Στο κάτω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Επικοινωνία.

 1. Πληκτρολογήστε Επικοινωνία με την υποστήριξη στο πλαίσιο Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επικοινωνία με την υποστήριξη.

 • Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Λογαριασμός > Πληροφορίες για (όνομα εφαρμογής) > Τεχνική υποστήριξη.

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Βοήθεια > Επικοινωνία > Γρήγορα αποτελέσματα.

 2. Πληκτρολογήστε την ερώτησή σας στο πλαίσιο κειμένου του Εικονικού βοηθού και κάντε κλικ στο βέλος. Αν χρειαστεί, ο Εικονικός βοηθός θα σας κάνει μερικές πρόσθετες ερωτήσεις. Μπορείτε να επικοινωνήσετε οποιαδήποτε στιγμή με κάποιον τεχνικό υποστήριξης.

Όταν είστε συνδεδεμένοι στο Internet

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές της Access.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πόροι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επικοινωνία.

 3. Στην ενότητα Υποστήριξη για επαγγελματίες, κάντε κλικ στην επιλογή Υποστήριξη για προϊόντα του Microsoft Office.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πόροι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επικοινωνία.

 3. Στην ενότητα Υποστήριξη για επαγγελματίες, κάντε κλικ στην επιλογή Υποστήριξη για προϊόντα του Microsoft Office.

 1. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικοινωνία.

 2. Στην ενότητα Υποστήριξη για επαγγελματίες, κάντε κλικ στην επιλογή Υποστήριξη για προϊόντα του Microsoft Office.

 1. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικοινωνία.

 2. Στην ενότητα Υποστήριξη για επαγγελματίες, κάντε κλικ στην επιλογή Υποστήριξη για προϊόντα του Microsoft Office.

 1. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικοινωνία.

 2. Στην ενότητα Υποστήριξη για επαγγελματίες, κάντε κλικ στην επιλογή Υποστήριξη για προϊόντα του Microsoft Office.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του PowerPoint.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πόροι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επικοινωνία.

 3. Στην ενότητα Υποστήριξη για επαγγελματίες, κάντε κλικ στην επιλογή Υποστήριξη για προϊόντα του Microsoft Office.

 1. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικοινωνία.

 2. Στην ενότητα Υποστήριξη για επαγγελματίες, κάντε κλικ στην επιλογή Υποστήριξη για προϊόντα του Microsoft Office.

 1. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικοινωνία.

 2. Στην ενότητα Υποστήριξη για επαγγελματίες, κάντε κλικ στην επιλογή Υποστήριξη για προϊόντα του Microsoft Office.

 1. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικοινωνία.

 2. Στην ενότητα Υποστήριξη για επαγγελματίες, κάντε κλικ στην επιλογή Υποστήριξη για προϊόντα του Microsoft Office.

 1. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικοινωνία.

 2. Στην ενότητα Υποστήριξη για επαγγελματίες, κάντε κλικ στην επιλογή Υποστήριξη για προϊόντα του Microsoft Office.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πόροι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επικοινωνία.

 3. Στην ενότητα Υποστήριξη για επαγγελματίες, κάντε κλικ στην επιλογή Υποστήριξη για προϊόντα του Microsoft Office.

Όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές της Access.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πόροι και, στη συνέχεια, στην ενότητα Πληροφορίες για τη Microsoft Office Access 2007 κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τεχνική υποστήριξη.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πόροι και, στη συνέχεια, στην ενότητα Πληροφορίες για το Microsoft Office Excel 2007 κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τεχνική υποστήριξη.

 1. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Microsoft Office InfoPath.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τεχνική υποστήριξη.

 1. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Microsoft Office OneNote.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τεχνική υποστήριξη.

 1. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Microsoft Office Outlook.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τεχνική υποστήριξη.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του PowerPoint.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πόροι και, στη συνέχεια, στην ενότητα Πληροφορίες για το Microsoft Office PowerPoint 2007 κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τεχνική υποστήριξη.

 1. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Microsoft Office Project.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τεχνική υποστήριξη.

 1. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Microsoft Office Publisher.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τεχνική υποστήριξη.

 1. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Microsoft Office SharePoint Designer.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τεχνική υποστήριξη.

 1. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Microsoft Office Visio.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τεχνική υποστήριξη.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πόροι και, στη συνέχεια, στην ενότητα Πληροφορίες για το Microsoft Office Word 2007 κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τεχνική υποστήριξη.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×