Κύκλος ζωής ενός προτύπου φόρμας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο αφορά σχεδιαστές προτύπων φόρμας που θέλετε σε υψηλού επιπέδου Κατανόηση της διαδικασίας σχεδίασης φορμών στο Microsoft Office InfoPath. Περιγράφει τις διαφορετικές φάσεις της δημιουργίας και ανάπτυξης ενός προτύπου φόρμας και παρέχει συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με βασικές εργασίες. Ενώ μπορείτε να πειραματιστείτε και να λειτουργεί με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί καλύτερα, ακολουθώντας αυτό συνιστάται η διαδικασία σχεδίασης ενδέχεται να εξοικονομήσετε χρόνο και κόπο μακροπρόθεσμα.

Σε αυτό το άρθρο

Φάση 1: Σχεδιασμός

Φάση 2: Σχεδίαση

Φάση 3: ανάπτυξη

Φάση 4: διατήρηση

Φάση 5: αρχειοθέτηση

Φάση 1: Σχεδιασμός

Πόσος χρόνος που αφιερώνετε σχεδιασμού εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του προτύπου φόρμας, ο ρόλος σας στην εταιρεία σας και από τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις της εταιρείας σας.

Εάν το πρότυπο φόρμας σας θα χρησιμοποιηθεί μόνο από μέλη της ομάδας σας αμέσως, ενδέχεται να είναι πολύ ανεπίσημη τη φάση σχεδιασμού. Εάν το πρότυπο φόρμας σας είναι πιο σύνθετη, τη φάση σχεδιασμού είναι πιθανό να έχει μια πιο επίσημη και περίπλοκη διαδικασία και ίσως χρειαστεί να συμβουλευθείτε με πολλούς συμμετέχοντες. Για παράδειγμα, εάν το πρότυπο φόρμας σας θα ένα τμήμα ενός συστήματος μεγαλύτερο, εταιρική επιχειρήσεις, όπως μια εξόδων αναφοράς ή εταιρικών πόρων σχεδιασμού συστήματος, ενδέχεται να χρειάζεται να δημιουργήσετε επίσημη έγγραφα σχεδιασμού, όπως λειτουργικές προδιαγραφές.

Σε κάθε περίπτωση, πριν ξεκινήσετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας, που πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής:

 • Στόχοι χρήστη    Τι πρέπει να εκπληρώσετε με το πρότυπο φόρμας για να τους χρήστες σας; Σενάρια τι χρειάζεστε για την υποστήριξη; Πώς θα μπορείτε να μετρήσετε επιτυχία σε συσκέψεων στόχους των χρηστών σας;

 • Ζητήματα συμβατότητας    Χρειάζεται του προτύπου φόρμας για να είναι δυνατή η πρόσβαση σε χρήστες εκτός του οργανισμού σας, είτε τώρα είτε στο μέλλον; Για παράδειγμα, θέλετε το πρότυπο φόρμας για να είναι διαθέσιμα σε εξωτερική τοποθεσία Web της εταιρείας σας για τους πελάτες που δεν έχουν εγκατεστημένο το InfoPath στους υπολογιστές τους; Εάν Ναι, μπορείτε να σχεδιάσετε μια πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης αντί για ένα τυπικό, μόνο για το InfoPath πρότυπο φόρμας. Πρέπει ορισμένοι χρήστες στην εταιρεία σας να μπορούν να συμπληρώνουν της φόρμας στο InfoPath 2003; Εάν Ναι, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις. Θέλετε οι χρήστες να μπορούν να συμπληρώνουν φόρμες, ενώ βρίσκονται εκτός γραφείου ή αλλιώς εκτός σύνδεσης; Εάν Ναι, μπορείτε να προσθέσετε δυνατότητες στο πρότυπο φόρμας που θα σας επιτρέψει να λειτουργήσει αποτελεσματικά με λειτουργία χωρίς σύνδεση.

 • Υπάρχουσες φόρμες χρήστη    Αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιείτε έγγραφα του Microsoft Office Word ή βιβλίων εργασίας του Microsoft Office Excel για τη συλλογή δεδομένων από τους χρήστες; Εάν Ναι, μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε αυτά τα αρχεία σε πρότυπα φόρμας του InfoPath. Έχετε υπάρχοντα πρότυπα φόρμας του InfoPath 2003; Αν Ναι, θέλετε αυτά τα πρότυπα φόρμας συμβατά με παλαιότερες εκδόσεις ή θέλετε να αναβαθμίσετε τους σε μορφή Office InfoPath 2007;

 • Ενοποίηση απαιτήσεις    Ποια προϊόντα ή τεχνολογίες του προτύπου φόρμας λειτουργούν με το; Για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να αποθηκεύσετε τα δεδομένα στο πρότυπο φόρμας σε μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server ή μπορεί να αποφασίσετε να βασίσετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε μια υπηρεσία Web, έτσι ώστε να μπορείτε να υποβάλετε τα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων που δεν υποστηρίζεται απευθείας από το InfoPath.

 • Απαιτήσεις περιβάλλοντος εργασίας χρήστη    Πρέπει να συμφωνεί με τις εταιρικές οδηγίες εμπορικής προσαρμογής; Τι θέλετε το πρότυπο φόρμας να μοιάζει με; Τι τύπους στοιχείων ελέγχου θα χρησιμοποιήσετε και θα οργανώστε τους;

 • Απαιτήσεις επεξεργασίας    Πρότυπο φόρμας θα είναι μέρος μιας ευρύτερης επιχειρηματικής διαδικασίας, όπως η διαδικασία έγκρισης μιας κατάστασης εξόδων; Αν Ναι, τι είδους προβολές χρειάζεται και πώς θα μπορείτε να υλοποιήσετε οι κανόνες που καθορίζουν τον τρόπο τα δεδομένα μετακινείται μέσω της οργάνωσης και υποβάλλεται σε επεξεργασία από διαφορετικά άτομα και επιχειρήσεις συστήματα; Θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε δυνατοτήτων ροής εργασίας σε άλλα προγράμματα, όπως Microsoft Office SharePoint Server 2007; Το πρότυπο φόρμας θα απαιτούν διαχειριζόμενο κώδικα ή δέσμη ενεργειών; Εάν Ναι, θα χρησιμοποιήσετε εντός της εταιρείας τους προγραμματιστές ή θα outsourced αυτή την εργασία;

 • Απαιτήσεις αποθήκευσης δεδομένων    Τι θέλετε να κάνετε με τα δεδομένα σε φόρμες χρήστη; Για παράδειγμα, εάν οι χρήστες πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να στείλετε γρήγορα δεδομένων φόρμας και πίσω και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ξανά τα δεδομένα, στη συνέχεια, ενδέχεται να θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα. Εάν οι χρήστες πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση και κοινή χρήση των δεδομένων φόρμας, στη συνέχεια, μπορεί να θέλετε να αποθηκεύσετε συλλογές σχετικών φορμών του InfoPath σε βιβλιοθήκες σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services. Εάν οι χρήστες πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα φόρμας σε άλλες επιχειρηματικές εφαρμογές ή συστήματα, όπως αναφορές εξόδων ή λογιστική εφαρμογές, στη συνέχεια, ενδέχεται να θέλετε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σε εταιρικές βάσεις δεδομένων. Αυτό είναι συχνά να πραγματοποιηθεί από τη σύνδεση του προτύπου φόρμας σε μια υπηρεσία Web, η οποία λειτουργεί ως ενδιάμεσο μεταξύ του προτύπου φόρμας και του συστήματος βάσης δεδομένων ή επιχειρήσεις.

 • Απαιτήσεις ασφαλείας    Τι είδους προκλήσεις ασφαλείας και ευπάθειες που πρόσωπο; Του προτύπου φόρμας πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του χρήστη ή τους χρήστες σας πρόσβαση σε αυτό από έναν πόρο δικτύου; Θέλετε οι χρήστες να υπογράψετε ψηφιακά τις φόρμες τους ή ορισμένα σύνολα δεδομένων στις φόρμες τους; Θα συνδεθείτε στο πρότυπο φόρμας απευθείας σε μια βάση δεδομένων ή θα χρησιμοποιήσετε αρχεία σύνδεσης δεδομένων σε βιβλιοθήκες σύνδεσης δεδομένων, η οποία συνήθως πραγματοποιείται από ένα διαχειριστή;

 • Έλεγχος απαιτήσεων    Ποια διαδικασία θα χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε την εμφάνιση και τη συμπεριφορά του προτύπου φόρμας σας; Χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα σχέδιο δοκιμών επίσημη;

 • Απαιτήσεις ανάπτυξης    Πώς μπορείτε να σχεδιάσετε την κοινή χρήση του προτύπου φόρμας με άλλα άτομα; Πού θα μπορείτε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας; Εάν σκοπεύετε να δημοσιεύσετε σε ένα διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services, θέλετε να το δημοσιεύσετε σε μια βιβλιοθήκη ή ως μια τοποθεσία τύπος περιεχομένου; Πώς θα μπορείτε να ειδοποιήσετε τους χρήστες του προτύπου φόρμας διαθεσιμότητας; Τι είναι το πρόγραμμά σας για τη δημοσίευση νέων εκδόσεων προτύπων φόρμας;

 • Απαιτήσεις συντήρησης    Θέλετε να αρχειοθετήσετε πρότυπα φόρμας, φόρμες χρήστη ή και τα δύο; Για πόσο χρόνο πρέπει να διατηρήσετε τα δεδομένα; Τι είδους πολιτικές διατήρησης αρχειοθέτηση και δεδομένα απαιτούνται από τον οργανισμό σας;

Αρχή της σελίδας

Φάση 2: Σχεδίαση

Αφού ολοκληρώσετε τη φάση σχεδιασμού, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία σχεδίασης. Συνιστάται να ακολουθήσετε τη σειρά των εργασιών που παρατίθενται παρακάτω κατά τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας. Ωστόσο, μπορείτε να αποκλίνει από τη σειρά, εάν είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, μπορεί να προτιμάτε να καθορίσετε επικύρωση δεδομένων, υπό όρους μορφοποίηση και κανόνες για στοιχεία ελέγχου κατά την προσθήκη αυτών των στοιχείων ελέγχου στο πρότυπο φόρμας, αντί να κάνετε αργότερα στη διαδικασία σχεδίασης.

Βήμα 1: Δημιουργία του προτύπου φόρμας

Βήμα 2: Δημιουργία ή να καθορίσετε το κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων

Βήμα 3: Ορισμός διάταξης

Βήμα 4: Προσθήκη στοιχείων ελέγχου

Βήμα 5: Προσθήκη συνδέσεων δεδομένων

Βήμα 6: Προσθήκη επικύρωσης δεδομένων, κανόνων και άλλων δυνατοτήτων εταιρικής λογικής

Βήμα 7: Δημιουργία προσαρμοσμένων προβολών

Βήμα 8: Ενεργοποίηση συμπεριφοράς υποβολής

Βήμα 9: Ενεργοποίηση δυνατοτήτων ασφαλείας

Βήμα 10: Δοκιμή εμφάνιση και τη συμπεριφορά

Βήμα 1: Δημιουργία του προτύπου φόρμας

Κατά τη δημιουργία του προτύπου φόρμας, ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε μια υπάρχουσα φόρμα, όπως ένα έγγραφο του Word ή ένα βιβλίο εργασίας του Excel, στο InfoPath ή Καθορισμός ρυθμίσεων συμβατότητας για το πρότυπο φόρμας, έτσι ώστε να μπορούν να συμπληρωθούν φόρμες που προκύπτουν στο InfoPath 2003 ή σε πρόγραμμα περιήγησης Web. Οι περισσότερες από αυτές τις επιλογές είναι διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου Σχεδίαση προτύπου φόρμας. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που μπορεί να ανοίξει και να συμπληρωθούν με το Microsoft Office InfoPath ή ένα πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση μόνο των δυνατοτήτων συμβατότητα προγράμματος περιήγησης στο παράθυρο διαλόγου Σχεδίαση προτύπου φόρμας.

Οι παρακάτω πόροι παρέχουν πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία για τη δημιουργία ενός προτύπου φόρμας.

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Για

Εισαγωγή στο InfoPath Forms Services

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την τεχνολογία διακομιστή που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα πρότυπο φόρμας που μπορεί να ανοίξει και να συμπληρωθούν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Εισαγωγή σε πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, τα οποία μπορεί να ανοίξει ή να συμπληρωθούν στο InfoPath, σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ή σε μια κινητή συσκευή. Ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης μπορεί να ενεργοποιηθεί για χρήση σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, όταν δημοσιευτεί σε διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services, είτε από εσάς ή από το διαχειριστή συστοιχίας για το διακομιστή.

Καθορισμός των ρυθμίσεων συμβατότητας για ένα πρότυπο φόρμας

Επιλέξτε μια ρύθμιση συμβατότητας για ένα πρότυπο φόρμας ή αλλάξτε την υπάρχουσα ρύθμιση συμβατότητας. Αυτή η ρύθμιση καθορίζει ποιες δυνατότητες του InfoPath και τα στοιχεία ελέγχου είναι διαθέσιμες σε εσάς κατά τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση μόνο των δυνατοτήτων συμβατότητα προγράμματος περιήγησης στο παράθυρο εργασιών Σχεδίαση προτύπου φόρμας, το InfoPath αποκρύπτει ή απενεργοποιεί στοιχεία ελέγχου και τις δυνατότητες που δεν λειτουργούν σε πρότυπα φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης.

Μετατροπή ενός βιβλίου εργασίας του Excel σε πρότυπο φόρμας του InfoPath

Δημιουργία ενός προτύπου φόρμας από ένα υπάρχον βιβλίο εργασίας του Microsoft Office Excel.

Μετατροπή ενός εγγράφου του Word σε πρότυπο φόρμας του InfoPath

Δημιουργήστε ένα πρότυπο φόρμας από ένα υπάρχον έγγραφο του Microsoft Office Word.

Βήμα 2: Δημιουργία ή να καθορίσετε το κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων

Όλα τα πρότυπα φόρμας βασίζονται στην προέλευση δεδομένων, η οποία αποθηκεύει τα δεδομένα που συλλέγονται σε μια φόρμα. Αυτό το αρχείο προέλευσης δεδομένων μπορεί να είναι μια εταιρική βάση δεδομένων, μια υπηρεσία Web ή ένα υπάρχον αρχείο XML που χρησιμοποιούνται σε όλη την εταιρεία σας για την τυποποίηση δεδομένων, όπως ένα αρχείο Σχήμα XML (.xsd). Εάν δεν έχετε μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων, μπορείτε να αφήσετε το InfoPath να δημιουργήσει ένα για εσάς, καθώς προσθέτετε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας.

Μπορείτε να προβάλετε μια αναπαράσταση του αρχείου προέλευσης δεδομένων για το πρότυπο φόρμας στο παράθυρο εργασιών " Προέλευση δεδομένων ":

Τμήμα του παραθύρου εργασιών 'Αρχείο προέλευσης δεδομένων'

Όταν δημιουργείτε για πρώτη φορά το πρότυπο φόρμας, πρέπει να αποφασίσετε ποιες από τις παρακάτω μεθόδους για να χρησιμοποιήσετε:

 • InfoPath σάς επιτρέπουν να δημιουργήσετε το αρχείο προέλευσης δεδομένων    Εάν δημιουργήσετε ένα κενό πρότυπο φόρμας, το InfoPath δημιουργεί το αρχείο προέλευσης δεδομένων για εσάς κατά την προσθήκη στοιχείων ελέγχου στο πρότυπο φόρμας. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που θα χρησιμοποιείται ανεπίσημα από μέλη μιας μικρής ομάδας, όταν δεν έχετε πρόσβαση σε μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων στην εταιρεία σας ή όταν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα που συλλέγετε εκτός της φόρμας. Αυτό μπορεί να είναι επίσης χρήσιμο όταν κάνετε κοινή χρήση φορμών σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Microsoft Office Outlook 2007 και θέλετε να εμφανίσετε πληροφορίες από τη φόρμα σε στήλες στη βιβλιοθήκη ή σε ένα φάκελο Φορμών του InfoPath αντί για την αποθήκευση του σε μια βάση δεδομένων ή άλλη εξωτερική τοποθεσία.

 • Χρησιμοποιήστε μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων    Εάν η σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web, το InfoPath δημιουργεί μια κύρια σύνδεση δεδομένων σε αυτή την προέλευση δεδομένων. Μπορεί να υπάρχει μόνο μία κύρια σύνδεση δεδομένων σε ένα πρότυπο φόρμας. Αργότερα στη διαδικασία σχεδίασης, μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις δεδομένων σε δευτερεύοντα αρχεία προέλευσης δεδομένων για να συμπληρώσετε πλαίσια λίστας με εξωτερικά δεδομένα ή υποβολή δεδομένων φόρμας σε περισσότερα από ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δευτερεύοντα αρχεία προέλευσης δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα "βήμα 5: Προσθήκη συνδέσεων δεδομένων" παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Στους παρακάτω πόρους παρέχονται πρόσθετες λεπτομέρειες που μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε τον τύπο του αρχείου προέλευσης δεδομένων για να χρησιμοποιήσετε και, όταν πρέπει να προσθέτετε πρόσθετες συνδέσεις δεδομένων στο πρότυπο φόρμας.

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Για

Εισαγωγή σε αρχεία προέλευσης δεδομένων

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προελεύσεις δεδομένων που InfoPath μπορούν να λειτουργούν με το και τον τρόπο που εμφανίζονται στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

Εισαγωγή στις συνδέσεις δεδομένων

Μάθετε περισσότερα σχετικά με συνδέσεις δεδομένων, οι οποίες είναι δυναμικές συνδέσεις μεταξύ μιας φόρμας και μιας προέλευσης δεδομένων που αποθηκεύει ή παρέχει δεδομένα για τη συγκεκριμένη φόρμα.

Σχεδίαση προτύπου φόρμας με χρήση ρυθμίσεων από μια βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων

Για να βασίσετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε ένα κοινό αρχείο σύνδεσης δεδομένων που είναι αποθηκευμένο σε μια βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων σε μια τοποθεσία Office SharePoint Server 2007. Αυτό το αρχείο αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με μια σύνδεση με προέλευση δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων της Access, ένα υπολογιστικό φύλλο ή ένα αρχείο κειμένου.

Βήμα 3: Ορισμός διάταξης

Τα περισσότερα πρότυπα φόρμας περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία πίνακα διάταξης, το οποίο είναι ένα πλαίσιο για την οργάνωση και τη διάταξη φόρμας περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ελέγχου, ενοτήτων μιας φόρμας, λογότυπα και άλλους τύπους εικόνων.

Μπορείτε να βρείτε πίνακες έτοιμων διάταξης στο παράθυρο εργασιών " διάταξη ":

Τμήμα του παραθύρου εργασιών 'Διάταξη'

Στους παρακάτω πόρους παρέχονται πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές οπτικής σχεδίασης για το πρότυπο φόρμας.

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Για

Εισαγωγή στη διάταξη ενός προτύπου φόρμας

Μάθετε σχετικά με πίνακες διάταξης, οι οποίοι σας βοηθούν να ευθυγραμμίσετε στοιχεία σε ένα πρότυπο φόρμας, και στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιούνται για λόγους διάταξης.

Εφαρμογή συνδυασμού χρωμάτων

Μάθετε πώς μπορείτε να εφαρμόσετε αυτόματα συντονισμένη χρώματα σε συγκεκριμένα στοιχεία στο πρότυπο φόρμας.

Εισαγωγή και τοποθέτηση εικόνας

Μάθετε πώς να εισαγάγετε μια εικόνα, όπως ένα εταιρικό λογότυπο ή έναν τίτλο, σε ένα πρότυπο φόρμας.

Βήμα 4: Προσθήκη στοιχείων ελέγχου

Στοιχεία ελέγχου επιτρέπουν στους χρήστες για να εισαγάγετε και να επιλέξετε δεδομένα στο πρότυπο φόρμας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση δεδομένων από υπάρχοντα αρχεία προέλευσης δεδομένων, όπως βάσεις δεδομένων ή υπηρεσίες Web. Μετά τη δημιουργία του προτύπου φόρμας διάταξη, μπορείτε να εισαγάγετε οποιοδήποτε στοιχείο ελέγχου που χρειάζεστε στο πρότυπο φόρμας. Παράθυρο εργασιών " στοιχεία ελέγχου " παρέχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία ελέγχου που είναι διαθέσιμες στο InfoPath, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαρμοσμένων στοιχείων ελέγχου που έχουν προστεθεί στο παράθυρο εργασιών, όπως τα στοιχεία ελέγχου ActiveX ή τμήματα προτύπου.

Τμήμα του παραθύρου εργασιών 'Στοιχεία ελέγχου'

Μπορείτε να προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου στο πρότυπο φόρμας, είτε κάνοντας κλικ στο όνομά του στη λίστα Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου ή μετακινώντας το από το παράθυρο εργασιών στο χώρο εργασίας του προτύπου φόρμας. Ανάλογα με τον τύπο του στοιχείου ελέγχου που προσθέτετε στο πρότυπο φόρμας, θα μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο σε πεδία κειμένου, προβολή δεδομένων σε επαναλαμβανόμενα στοιχεία ελέγχου, πραγματοποιήστε τις επιλογές από τα πλαίσια ελέγχου και τα κουμπιά επιλογής, επιλέξτε καταχωρήσεις από λίστες και κάντε κλικ στην εντολή χρήστες Συμπλήρωση φόρμας τα κουμπιά για να εκτελέσετε εντολές. Τα δεδομένα που πληκτρολογούν οι χρήστες σε ένα στοιχείο ελέγχου αποθηκεύονται στο αρχείο προέλευσης δεδομένων στη φόρμα.

Στους παρακάτω πόρους παρέχονται πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση στοιχείων ελέγχου στο InfoPath.

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Για

Εισαγωγή στα στοιχεία ελέγχου

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους στοιχείων ελέγχου που είναι διαθέσιμες στο InfoPath.

Σχεδίαση ενός τμήματος προτύπου για επαναχρησιμοποίηση σε πολλά πρότυπα φόρμας

Μάθετε πώς μπορείτε να εισαγάγετε και να ενημερώσετε τμημάτων προτύπου. Τμήματα προτύπου μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε μια συνεπή σχεδίαση για μια συλλογή προτύπων φόρμας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε τμήματα προτύπου για ενότητες υπογραφών. Εκτός από την επαναχρησιμοποίηση στοιχείων ελέγχου και τη διάταξη, μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε κανόνες μορφοποίησης υπό όρους και επικύρωση δεδομένων.

Βήμα 5: Προσθήκη συνδέσεων δεδομένων

Όλα τα πρότυπα φόρμας έχουν ένα πρωτεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων, που αναφέρεται ως κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web, το InfoPath δημιουργεί το κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων που βασίζονται σε συγκεκριμένο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων. Εναλλακτικά, αν σχεδιάζετε ένα κενό πρότυπο φόρμας, το InfoPath δημιουργεί το κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων για εσάς κατά την προσθήκη στοιχείων ελέγχου στο πρότυπο φόρμας.

Κατά τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας, μπορείτε επίσης να προσθέσετε συνδέσεις δεδομένων σε ένα ή περισσότερα δευτερεύοντα αρχεία προέλευσης δεδομένων. Δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων είναι ένα αρχείο δεδομένων XML, βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web που χρησιμοποιείται από μια φόρμα για τις καταχωρήσεις σε ένα πλαίσιο λίστας ή για ενέργειες δέσμης ενεργειών. Αυτό σας επιτρέπει να συμπληρωθούν τα πλαίσια λίστας και άλλα στοιχεία ελέγχου με τα δεδομένα που είναι εξωτερική στο πρότυπο φόρμας, όπως τα δεδομένα που βρίσκονται σε μια βάση δεδομένων SQL Server ή λίστα του SharePoint. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συνδέσεις δεδομένων σε δευτερεύοντα αρχεία προέλευσης δεδομένων, όταν θέλετε οι χρήστες να υποβάλλουν δεδομένα σε περισσότερα από ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Οι παρακάτω πόροι παρέχουν πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων και τι είναι χρησιμοποιείται για στο InfoPath.

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Για

Εισαγωγή στις συνδέσεις δεδομένων

Μάθετε τι είναι μια σύνδεση δεδομένων είναι και πώς χρησιμοποιείται για την ανάκτηση και υποβολή δεδομένων από μια βάση δεδομένων, υπηρεσία Web ή άλλη προέλευση δεδομένων. Για παράδειγμα, αν παρατίθενται έργα ομάδας σε μια τοποθεσία του SharePoint, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση δεδομένων σε αυτήν τη λίστα, ώστε να εμφανίζονται τα ονόματα των έργων μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας στη φόρμα.

Προσθήκη σύνδεσης δεδομένων σε λίστα ή βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint

Προσθήκη μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων σε πρότυπο φόρμας που μπορούν να είτε ερωτήματα δεδομένων από λίστα ή βιβλιοθήκη ή υποβολή δεδομένων σε μια βιβλιοθήκη σε ένα διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services.

Προσθήκη σύνδεσης δεδομένων σε μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server

Προσθήκη μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων στο πρότυπο φόρμας που εκτελεί ερωτήματα σε μια βάση δεδομένων SQL Server.

Προσθήκη σύνδεσης δεδομένων σε μια υπηρεσία Web

Προσθήκη μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων σε πρότυπο φόρμας που μπορούν να υποβάλετε ερώτημα ή υποβολή δεδομένων σε μια υπηρεσία Web.

Προσθήκη σύνδεσης δεδομένων με χρήση ρυθμίσεων από μια βιβλιοθήκη συνδέσεων

Προσθήκη μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων στο πρότυπο φόρμας, χρησιμοποιώντας ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε μια βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων σε μια τοποθεσία Office SharePoint Server 2007. Αυτό το αρχείο αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με μια σύνδεση με προέλευση δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων της Access, ένα υπολογιστικό φύλλο ή ένα αρχείο κειμένου.

Χρησιμοποιήστε τιμές από μια υπηρεσία Web για να συμπληρώσετε ένα πλαίσιο λίστας, πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας ή σύνθετου πλαισίου

Συμπλήρωση ένα πλαίσιο λίστας, πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας ή σύνθετο πλαίσιο με δεδομένα από μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων σε μια υπηρεσία Web.

Χρησιμοποιήστε τιμές από μια βάση δεδομένων SQL Server για να συμπληρώσετε ένα πλαίσιο λίστας, πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας ή σύνθετου πλαισίου

Συμπλήρωση ένα πλαίσιο λίστας, πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας ή σύνθετο πλαίσιο με δεδομένα από μια σύνδεση δεδομένων σε μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server.

Ρύθμιση παραμέτρων μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων για χρήση χωρίς σύνδεση

Ρυθμίστε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας ώστε να φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας θα cache δεδομένα από μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων όταν οι χρήστες να συμπληρώνουν τη φόρμα. Αυτό είναι χρήσιμο όταν οι χρήστες δεν έχουν συνδεσιμότητα του δικτύου ή όταν το εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων για τη φόρμα δεν είναι διαθέσιμο. Σε αυτά τα σενάρια, το InfoPath εμφανίζει τα δεδομένα στο cache στη φόρμα και, στη φόρμα εξακολουθούν να λειτουργούν όπως αναμένεται για το χρήστη.

Βήμα 6: Προσθήκη επικύρωσης δεδομένων, κανόνων και άλλων δυνατοτήτων εταιρικής λογικής

Είναι σημαντικό να μειώσετε το κόστος και αύξηση της αποδοτικότητας στην επιχείρησή σας όποτε είναι δυνατό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες εταιρικής λογικής στο πρότυπο φόρμας για να αποτρέψετε σφάλματα κοστίζουν καταχώρησης δεδομένων και για να αυτοματοποιήσετε ενέργειες στη φόρμα του χρήστη. Όταν χρησιμοποιείτε δυνατότητες του InfoPath όπως επικύρωση δεδομένων, μορφοποίηση υπό όρους και οι κανόνες, μπορείτε να ορίσετε συνθήκες και ενέργειες που εκτελούν αυτόματα εργασίες που βασίζονται σε συμβάντα, όπως το άνοιγμα ή κλείσιμο μιας φόρμας, ή σε τιμές που έχουν εισαχθεί στη φόρμα σας το πρότυπο.

Οι παρακάτω πόροι παρέχουν πρόσθετες λεπτομέρειες που απεικονίζουν το εύρος των δυνατοτήτων επιχειρηματικής λογικής στο InfoPath.

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Για

Προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση επικύρωσης δεδομένων

Αυτόματος εντοπισμός σφαλμάτων, όπως ο χρήστης συμπληρώνει μια φόρμα. Με την προσθήκη επικύρωσης δεδομένων σε στοιχεία ελέγχου σε πρότυπο φόρμας, μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι τα δεδομένα που συλλέγετε είναι ακριβή και συνεπή και ότι συμμορφώνονται σε τυχόν πρότυπα που βρίσκονται ήδη σε χρήση στην εταιρεία σας.

Εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους σε ένα πρότυπο φόρμας

Απόκρυψη ή εφαρμογή μορφοποίησης σε ένα στοιχείο ελέγχου, βάσει συνθηκών που προκύπτουν στη φόρμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μορφοποίηση υπό όρους για να αυτόματα εφαρμόσετε έντονη γραφή, υπογράμμιση, πλάγια γραφή, διακριτή διαγραφή, χρώμα γραμματοσειράς και χρώμα φόντου στα στοιχεία ελέγχου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη μορφοποίηση υπό όρους για να προσδιορίσετε αν ένα στοιχείο ελέγχου είναι ορατό στη φόρμα όταν συμπληρώσουν οι χρήστες την προβολή, εάν το στοιχείο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο ή αν θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες για να προσθέσετε ή να καταργήσετε ορισμένα στοιχεία ελέγχου, όπως προαιρετικές ενότητες.

Προσθήκη κανόνα

Προσθήκη κανόνων που εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου, ορίστε την τιμή ενός πεδίου, ερώτημα ή υποβολή σε σύνδεση δεδομένων, εναλλαγή προβολών, ή άνοιγμα ή κλείσιμο φόρμας ως απόκριση σε συγκεκριμένα συμβάντα και συνθήκες που προκύπτουν στη φόρμα.

Προσθήκη τύπου σε ένα στοιχείο ελέγχου

Προσθήκη τύπων που Υπολογισμός δεδομένων, να εμφανίσετε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες σε ένα στοιχείο ελέγχου ή να εμφανίσετε τις τιμές που καταχωρούν οι χρήστες σε ένα στοιχείο ελέγχου σε ένα άλλο στοιχείο ελέγχου.

Προβολή της εταιρικής λογικής σε ένα πρότυπο φόρμας

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επιθεώρηση λογικής για να δείτε όλες τις ρυθμίσεις επικύρωσης δεδομένων, υπολογισμένες προεπιλεγμένες τιμές, τους κανόνες, και δυνατότητες προγραμματισμού που σχετίζονται με το πρότυπο φόρμας. Αυτό σας βοηθά να αποφύγετε τη χρονοβόρα διαδικασία ανοίγματος κάθε στοιχείου ελέγχου ξεχωριστά για να δείτε αυτές τις ρυθμίσεις.

Οι δυνατότητες εταιρικής λογικής στο InfoPath είναι μόνο που χρειάζεστε για τα περισσότερα πρότυπα φόρμας. Ωστόσο, εάν το πρότυπο φόρμας απαιτεί πρόσθετες δυνατότητες που δεν είναι διαθέσιμες στο InfoPath, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κώδικα για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες δυνατότητες. Εάν θέλετε να γράψετε δέσμη ενεργειών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Script Editor (MSE) για τη δημιουργία, επεξεργασία και εντοπισμός σφαλμάτων της Microsoft JScript ή κώδικας Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Εάν θέλετε να συντάξετε διαχειριζόμενο κώδικα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) για τη δημιουργία, επεξεργασία και εντοπισμός σφαλμάτων κώδικα Visual Basic ή Visual C#. Επιπλέον, εάν έχετε το Microsoft Visual Studio 2005, μπορείτε να ενσωματώσετε δυνατότητες λειτουργίας σχεδίασης του InfoPath σε περιβάλλον προγραμματισμού Visual Studio 2005 κάνοντας λήψη και εγκαθιστώντας Microsoft Visual Studio 2005 Tools για το 2007 Microsoft Office System στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να, στη συνέχεια, ανοίξτε το Visual Studio 2005 Δημιουργήστε ένα έργο προτύπου φόρμας του InfoPath και χρησιμοποιήσετε δυνατότητες λειτουργίας σχεδίασης για τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας. Για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη Microsoft Visual Studio 2005 Tools για το 2007 Microsoft Office System, ανατρέξτε στο θέμα πύλη για προγραμματιστές του InfoPath στην τοποθεσία Web Microsoft Developer Network (MSDN).

Βήμα 7: Δημιουργία προσαρμοσμένων προβολών

Κάθε πρότυπο φόρμας του InfoPath έχει μια προεπιλεγμένη προβολή, η οποία εμφανίζεται όταν οι χρήστες πρώτα να ανοίξετε μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο εργασιών προβολές για να σχεδιάσετε πρόσθετες προβολές του προτύπου φόρμας:

Τμήμα του παραθύρου εργασιών 'Προβολές'

Κατά τη σχεδίαση μιας νέας προβολής, συνήθως επαναλάβετε τη διαδικασία διάταξης της φόρμας, προσθήκη στοιχείων ελέγχου σε αυτήν και προσθήκη επικύρωσης δεδομένων ή άλλες δυνατότητες.

Δημιουργώντας διαφορετικές προβολές του προτύπου φόρμας, μπορείτε να επιτρέψετε στους χρήστες για να δείτε τα δεδομένα στη φόρμα με διαφορετικούς τρόπους. Αυτό δεν σας επιτρέπει να χρειάζεται να σχεδιάζετε πολλά πρότυπα φόρμας για την ίδια διαδικασία επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, σε ένα πρότυπο φόρμας που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία αιτημάτων ασφάλισης, ενδέχεται να μπορείτε να δημιουργήσετε μια προβολή για τους κατόχους της πολιτικής, τα μια δεύτερη προβολή για ασφάλισης παράγοντες και τρίτο προβολή προσαρμόζεται. Κάθε μία από αυτές τις προβολές είναι προσαρμοσμένη ώστε να περιλαμβάνει τον τύπο του χρήστη που εισάγουν πληροφορίες σε αυτό. Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε προσαρμοσμένες προβολές εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς εκτύπωσης της φόρμας.

Προβολές πρέπει να είναι απλό και σχετικά αυτονόητα. Ωστόσο, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε ειδική οδηγίες στους χρήστες σας, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε βοήθεια στην προβολή σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αποκλειστική προβολή Βοήθειας για το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, να προσθέσετε ένα κουμπί στην προεπιλεγμένη προβολή που μπορούν να επιλέγουν οι χρήστες για να αποκτήσετε πρόσβαση στην προβολή Βοήθειας.

Στους παρακάτω πόρους παρέχονται πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις προβολές.

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Για

Προσθήκη ή διαγραφή μιας προβολής

Μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε, να διαχειριστείτε και να διαγράψετε προβολές.

Δημιουργία μιας προβολής μόνο για το InfoPath ενός προτύπου φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης

Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε δύο προβολές του προτύπου φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης για δύο τύπους χρηστών. Μία προβολή θα είναι για χρήστες που ανοίγουν το πρότυπο φόρμας σε πρόγραμμα περιήγησης Web. Άλλη προβολή θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από χρήστες που έχουν το InfoPath εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους. Αυτή η προβολή μόνο για το InfoPath θα θα εμφανίζεται ποτέ σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Επομένως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες του InfoPath σε αυτήν την προβολή που δεν υποστηρίζονται στα πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, όπως ρόλοι χρήστη ή κύριο/λεπτομέρειες στοιχεία ελέγχου.

Σχεδίαση μιας προβολής που είναι βελτιστοποιημένη για εκτύπωση

Μάθετε πώς μπορείτε να σχεδιάσετε μια προβολή εκτύπωσης για το πρότυπο φόρμας και άλλες τεχνικές για τη δημιουργία προτύπων φόρμας φιλικούς προς εκτύπωση.

Προσθήκη προσαρμοσμένου κειμένου Βοήθειας σε ένα πρότυπο φόρμας

Μάθετε πώς μπορείτε να σχεδιάσετε μια προβολή Βοήθειας για το πρότυπο φόρμας και άλλες τεχνικές για την εμφάνιση προσαρμοσμένο κείμενο οδηγιών για τους χρήστες.

Βήμα 8: Ενεργοποίηση συμπεριφοράς υποβολής

Όταν σχεδιάζετε πρότυπα φόρμας για τη συλλογή δεδομένων ως μέρος μιας ευρύτερης επιχειρηματικής διαδικασίας, αυτά τα δεδομένα συνήθως δεν παραμένουν στις φόρμες που συμπληρώνουν οι χρήστες. Αντί για αυτό, τα δεδομένα φόρμας μετακινούνται από τη φόρμα στο επόμενο στάδιο στη διεργασία επιχειρήσεις — συνήθως σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων όπως μια βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web. Για παράδειγμα, ενός υπαλλήλου ενδέχεται να χρησιμοποιήστε το InfoPath για να συμπληρώσετε μια φόρμα αναφοράς δαπανών και, στη συνέχεια, να υποβάλετε αυτήν τη φόρμα σε μια υπηρεσία Web όπου είναι δυνατή η επεξεργασία της φόρμας.

Καθορισμός όπου θέλετε τα δεδομένα στο πρότυπο φόρμας που υποβάλλεται να αυξήσετε την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών διαδικασιών, επειδή σας επιτρέπει να ασκείτε μεγαλύτερο έλεγχο σε αυτές τις διαδικασίες. Πριν από τους χρήστες να υποβάλουν τα δεδομένα φόρμας, το InfoPath εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα σε φόρμες είναι έγκυρη και επιτρέπει στους χρήστες για να διορθώσετε τα μη έγκυρα δεδομένα. Αυτή η δυνατότητα να εξασφαλίσετε ότι μόνο έγκυρα δεδομένα αποστέλλεται για την εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Στους παρακάτω πόρους εξηγούν τον τρόπο για τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας ώστε να υποβολή δεδομένων φόρμας σε μια θέση της επιλογής σας.

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Για

Εισαγωγή στην υποβολή δεδομένων φόρμας

Διαβάστε σχετικά με την αποστολή δεδομένων φόρμας σε μια συγκεκριμένη θέση, όπως μια βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web.

Υποβολή δεδομένων φόρμας σε πολλές θέσεις

Σχεδιάστε δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων και τους κανόνες που υποβολή δεδομένων φόρμας σε πολλές θέσεις, όταν οι χρήστες, κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή στη φόρμα τους.

Βήμα 9: Ενεργοποίηση δυνατοτήτων ασφαλείας

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την υπάρχουσα πολιτική ασφαλείας της εταιρείας σας ως βάση για κάθε επιλογή που κάνετε σχετικά με την ασφάλεια των προτύπων φόρμας και των φορμών που δημιουργείτε.

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, σημειώστε ότι ένας αριθμός παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένα σε διακομιστές που εκτελούν InfoPath Forms Services. Ορισμένα ελέγχονται από εσάς και άλλοι ελέγχονται από το διαχειριστή σας, που είναι το άτομο που ρυθμίζει και να διαχειρίζεται λογαριασμούς χρηστών, εκχωρεί δικαιώματα και βοηθά τους χρήστες με προβλήματα πρόσβασης δικτύου ή διακομιστή. Ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή για να ορίσετε τις κατάλληλες επιλογές για το πρότυπο φόρμας.

Στους παρακάτω πόρους εξηγούν τον τρόπο για τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας με βάση την ασφάλεια.

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Για

Ζητήματα ασφαλείας για πρότυπα φόρμας και φόρμες

Διαβάστε σχετικά με ορισμένες βέλτιστες πρακτικές για τη διασφάλιση προτύπων φόρμας και φόρμες και ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια διακομιστή.

Επίπεδα ασφαλείας φορμών του InfoPath

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα τρία διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας για φόρμες: περιορισμένων, τομέα και πλήρους αξιοπιστίας. Επίπεδα ασφαλείας καθορίζουν εάν μια φόρμα μπορεί να πρόσβαση δεδομένων άλλων τομέων ή η πρόσβαση σε αρχεία και ρυθμίσεις στον υπολογιστή του χρήστη.

Ορίστε το επίπεδο ασφάλειας που απαιτείται για ένα πρότυπο φόρμας

Παράκαμψη την προεπιλεγμένη ρύθμιση ασφαλείας, όπου το InfoPath επιλέγει αυτόματα με βάση τις δυνατότητες του προτύπου φόρμας.

Εισαγωγή στις ψηφιακές υπογραφές

Μάθετε σχετικά με τις ψηφιακές υπογραφές στο InfoPath και ζητήματα σχετικά με τη χρήση τους σε πρότυπα φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης. Η υπογραφή μιας φόρμας σάς βοηθά να τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη ως το άτομο που συμπλήρωση της φόρμας και διασφαλίζει ότι τα περιεχόμενα της φόρμας δεν έχουν τροποποιηθεί.

Βήμα 10: Δοκιμή εμφάνιση και τη συμπεριφορά

Το σχέδιο δοκιμής σας εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του προτύπου φόρμας και τις υπάρχουσες πολιτικές εντός της εταιρείας σας για την ανάπτυξη προτύπων φόρμας. Το σχέδιο δοκιμής σας μπορεί να είναι τόσο απλή όσο η προεπισκόπηση του προτύπου φόρμας για να ελέγξετε τη συμπεριφορά και την εμφάνιση των φορμών που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας. Κατά την ανάπτυξη ενός προτύπου φόρμας σε μεγαλύτερη κλίμακα, η πιο ολοκληρωμένη και επίσημες δοκιμές μπορεί να χρειαστεί. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να διεξαγωγή δοκιμές χρηστικότητας ή προγραμματισμός πιλοτικής αναπτύξεις με δείγμα χρηστών.

Η πιο βασική επιτυχία δοκιμής περιλαμβάνει πάντα την προεπισκόπηση του προτύπου φόρμας στο παράθυρο προεπισκόπησης του InfoPath. Το παράθυρο προεπισκόπησης σάς επιτρέπει να προβάλετε τη φόρμα όπως θα εμφανίζεται στους χρήστες και καταχωρήστε δεδομένα στα στοιχεία ελέγχου για να ελέγξετε τη λειτουργία τους. Αυτό σας επιτρέπει να ελέγξετε τη στοίχιση και τη μορφοποίηση των στοιχείων ελέγχου. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη λειτουργικότητα των στοιχείων ελέγχου στη φόρμα σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα σε στοιχεία ελέγχου για να βεβαιωθείτε ότι η επικύρωση δεδομένων, τύπους, κανόνες και οι συνδέσεις δεδομένων λειτουργούν όπως περιμένατε. Στο παράθυρο προεπισκόπησης, πρέπει επίσης να διασφαλίζετε ότι του προτύπου φόρμας είναι τυπογραφικά λάθη και σύνταξης ασυνέπειες και βεβαιωθείτε ότι έχει ωραία εμφάνιση.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο προεπισκόπησης για απλή, επαναληπτικού δοκιμή των στοιχείων ελέγχου και τη συμπεριφορά φόρμας κατά τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας.

Ενώ μπορείτε να κάνετε πολλές δοκιμές μόνοι σας, πριν να δημοσιεύσετε και να διανείμετε το πρότυπο φόρμας, θα πρέπει να το δοκιμάσετε με τους χρήστες για να βεβαιωθείτε ότι πληροί τις προσδοκίες. Ιδανικά, θα δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας πιλοτικής και διανείμετε σε ένα μικρό δείγμα των χρηστών. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να λάβετε σχόλια από πραγματικούς χρήστες σχετικά με τη συνολική δυνατότητα χρήσης του προτύπου φόρμας. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές πριν από τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας σε μεγαλύτερο ακροατήριο.

Στον παρακάτω πόρο εξηγεί πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης για να δοκιμάσετε το πρότυπο φόρμας.

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Για

Εισαγωγή στο παράθυρο εργασιών "Έλεγχος σχεδίασης"

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε τη λειτουργικότητα του προτύπου φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Φάση 3: ανάπτυξη

Η διαδικασία ανάπτυξης του προτύπου φόρμας περιλαμβάνει τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας, ενεργοποίησή του για χρήση στο Web (για πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης μόνο) και τη δημιουργία χρηστών γνωρίζουν διαθεσιμότητα του προτύπου φόρμας. Εάν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε το πρότυπο φόρμας στους υπολογιστές των χρηστών, η διαδικασία δημοσίευσης μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός αρχείου ειδική εγκατάσταση. Μπορείτε να δημοσιεύσετε πρότυπα φόρμας σε πολλές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των λιστών διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους διακομιστές να εκτελούν InfoPath Forms Services ή τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services.

Εάν σχεδιάζετε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης σε διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services, που πρέπει να ενεργοποίηση της δυνατότητας του προτύπου φόρμας εκτός από την δημοσίευσή του. Σε πολλές περιπτώσεις, μπορείτε να εκτελέσετε αυτό το βήμα κατά τη διαδικασία δημοσίευσης, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου στον Οδηγό δημοσίευσης. Ωστόσο, εάν το πρότυπο φόρμας περιλαμβάνει ορισμένες δυνατότητες, όπως οι διαχειριζόμενο κώδικα, δεν θα μπορείτε να ενεργοποίηση της δυνατότητας του προτύπου φόρμας στον εαυτό σας. Αντί για αυτό, πρέπει να αποθηκεύσετε το πρότυπο φόρμας σε μια κοινόχρηστη θέση, και, στη συνέχεια, σας επιτρέπουν να διαχειριστής συστοιχίας γνωρίζετε ότι είναι διαθέσιμη για αναθεώρηση. Ο διαχειριστής συστοιχίας, στη συνέχεια, να επαληθεύσετε ότι το πρότυπο φόρμας είναι δωρεάν σφαλμάτων και προειδοποιήσεων, στείλτε το σε μια θέση στο σύμπλεγμα Web και, στη συνέχεια, να το ενεργοποιήσετε σε μια συλλογή τοποθεσιών στο διακομιστή.

Στους παρακάτω πόρους περιγράφουν τη διαδικασία δημοσίευσης και τι περιλαμβάνει.

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Για

Εισαγωγή στη δημοσίευση προτύπου φόρμας

Προσδιορίστε τον τρόπο και το πού να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας.

Δημοσίευση προτύπου φόρμας σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services

Δημοσίευση προτύπου φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης που μπορούν να συμπληρωθούν στο InfoPath ή στο Web. Κατά την ανάγνωση αυτό το άρθρο, μπορείτε επίσης να καθορίσετε εάν μπορείτε να ενεργοποίηση της δυνατότητας ενός προτύπου φόρμας ή αν χρειάζεστε ένα διαχειριστή συστοιχίας για να εκτελέσετε αυτό το βήμα για εσάς.

Δημοσίευση προτύπου φόρμας σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services

Δημοσίευση προτύπου φόρμας σε μια βιβλιοθήκη, η οποία είναι μια θέση σε μια τοποθεσία του SharePoint όπου θα γίνεται η διαχείριση των μια συλλογή αρχείων. Μπορείτε επίσης να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας ως έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, η οποία σας επιτρέπει να αναθέτετε πολλά πρότυπα φόρμας σε μια μεμονωμένη βιβλιοθήκη ή για να αντιστοιχίσετε το πρότυπο φόρμας σε πολλές βιβλιοθήκες σε μια συλλογή τοποθεσιών.

Δημοσίευση προτύπου φόρμας σε μια λίστα παραληπτών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διανομή του προτύπου φόρμας σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες σας. Ο Οδηγός δημοσίευσης δημιουργεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνει ένα αντίγραφο του προτύπου φόρμας και τη φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας. Όταν οι χρήστες να ανοίξετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα απευθείας στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δημοσίευση προτύπου φόρμας με πλήρη αξιοπιστία

Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό δημοσίευσης για να δημιουργήσετε αρχεία εγκατάστασης, ώστε να μπορείτε να εγκαταστήσετε πλήρως αξιόπιστα πρότυπα φόρμας στους υπολογιστές των χρηστών. Μια φόρμα μπορεί να εκτελεστεί με πλήρη αξιοπιστία μόνο εάν το αντίστοιχο πρότυπο φόρμας διαθέτει ψηφιακή υπογραφή με αξιόπιστο ριζικό πιστοποιητικό ή εάν το πρότυπο φόρμας είχε εγκατασταθεί στον υπολογιστή του χρήστη με χρήση ενός προγράμματος εγκατάστασης, όπως το Microsoft Windows Installer (αρχείο .msi).

Αρχή της σελίδας

Φάση 4: διατήρηση

Διατήρηση ενός προτύπου φόρμας περιλαμβάνει την ενημέρωση του προτύπου φόρμας όταν είναι απαραίτητο και δημοσίευση νέων εκδόσεων. Είναι επίσης καλή ιδέα να περιοδική λήψη σχολίων από τους χρήστες σχετικά με τη χρήση του σχεδίου σας. Το πρότυπο φόρμας εξακολουθεί να καλύπτει τις ανάγκες τους ή έχουν αλλάξει αυτές οι ανάγκες;

Όταν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας που έχετε αλλάξει, το InfoPath μπορεί να ενημερώσει το πρότυπο φόρμας (αρχείο .xsn) και τυχόν υπάρχουσες φόρμες (αρχεία .xml) που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Όταν οι χρήστες ανοίγουν μια υπάρχουσα φόρμα, κάνουν λήψη αυτόματα το πιο πρόσφατο αντίγραφο του προτύπου φόρμας και τα δεδομένα φόρμας θα ενημερωθούν ώστε να ταιριάζει με αυτήν την έκδοση. Από προεπιλογή, το InfoPath αντικαθιστά αυτόματα την παλαιότερη έκδοση του προτύπου φόρμας με την πιο πρόσφατη έκδοση. Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο ενημέρωσης που προτιμάτε για την ενημέρωση υπάρχουσες φόρμες χρήστη.

Εάν είστε διαχειριστής συστοιχίας για διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services και πρέπει να αποστείλετε μια νέα έκδοση του ένα πρότυπο φόρμας με έγκριση διαχειριστή, μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο της μετάβασης μεταξύ της υπάρχουσας έκδοσης και στην αναβαθμισμένη έκδοση θα πραγματοποιείται. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε για να αντικαταστήσετε το πρότυπο φόρμας με νεότερη έκδοση, χωρίς να προκαλεί απώλεια δεδομένων σε χρήστες που αυτήν τη στιγμή συμπλήρωση της φόρμας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Εναλλακτικά, εάν έχετε μια συναρπαστικές λόγο, όπως μια ενημέρωση κώδικα ασφαλείας, μπορείτε να επιλέξετε να αντικαταστήσετε αμέσως το πρότυπο φόρμας.

Εάν πρέπει να ενημερώσετε ενός υπάρχοντος τμήματος προτύπου, που Ανοίξτε το, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές, αποθηκεύστε το τμήμα προτύπου και αναδιανομή σε σχεδιαστές φορμών. Αφού οι σχεδιαστές φορμών προσθέσουν την πιο πρόσφατη έκδοση του τμήματος προτύπου στο παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν στα πρότυπα φόρμας. Εάν ανοίξουν ένα πρότυπο φόρμας που περιέχει μια παλιότερη έκδοση του τμήματος προτύπου, το InfoPath θα εμφανίσει μήνυμα ενημέρωσης αυτού του τμήματος προτύπου με την πιο πρόσφατη έκδοση.

Στους παρακάτω πόρους που περιγράφουν με περισσότερες λεπτομέρειες τον τρόπο τροποποίησης και ενημέρωσης προτύπων φόρμας και τμημάτων προτύπου.

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Για

Εισαγωγή στην ενημέρωση υπαρχόντων προτύπων φόρμας

Μάθετε με ποιον τρόπο το InfoPath ενημερώνει ένα πρότυπο φόρμας και τυχόν αντίστοιχες φόρμες χρήστη. Διαβάστε σχετικά με ζητήματα σχετικά με την ενημέρωση προτύπων φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης και τεχνικές για την αποτροπή απώλειας δεδομένων σε υπάρχουσες φόρμες χρήστη.

Τροποποίηση ενός δημοσιευμένου προτύπου φόρμας

Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε ένα δημοσιευμένο πρότυπο φόρμας, τροποποιήστε ένα αντίγραφο εργασίας του προτύπου φόρμας και, στη συνέχεια, αναδημοσιεύετε το αντίγραφο εργασίας στην αρχική δημοσίευση θέση.

Μετακίνηση ενός δημοσιευμένου προτύπου φόρμας σε μια νέα βιβλιοθήκη εγγράφων

Μετακινήστε αποτελεσματικά ένα πρότυπο φόρμας και τυχόν υπάρχουσες φόρμες από μια βιβλιοθήκη σε μια άλλη. Για παράδειγμα, μετά την ανάπτυξη του προτύπου φόρμας ίσως χρειαστεί να μετακινήσετε το πρότυπο φόρμας σε διακομιστή με μεγαλύτερη χωρητικότητα, έτσι ώστε οι περισσότεροι χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες ταυτόχρονα.

Αλλαγή ή κατάργηση μιας σύνδεσης δεδομένων

Τροποποίηση ή κατάργηση συνδέσεων δεδομένων από το πρότυπο φόρμας. Ίσως χρειαστεί να το κάνετε αυτό, εάν αλλάξετε στις εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων για το πρότυπο φόρμας.

Προσθήκη, κατάργηση ή ενημέρωση αρχείων πόρων σε ένα πρότυπο φόρμας

Διαχείριση των αρχείων που προστίθενται σε ένα πρότυπο φόρμας για την υποστήριξη τη λειτουργικότητα στις σχετικές φόρμες. Για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να προσθέσετε ένα αρχείο HTML που χρησιμοποιείται για να εμφανίζετε πληροφορίες σε μια προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών ή να τροποποιήσετε ένα αρχείο XML που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση στοιχείων σε μια λίστα.

Αλλαγή ενός υπάρχοντος τμήματος προτύπου

Τροποποίηση της σχεδίασης ενός υπάρχοντος τμήματος προτύπου.

Αρχή της σελίδας

Φάση 5: αρχειοθέτηση

Εταιρείες συχνά αρχειοθέτηση πρότυπα φόρμας και φόρμες ως το τελευταίο βήμα στον κύκλο ζωής της σχεδίασης φόρμας. Εάν δεν χρειάζεστε πλέον ένα συγκεκριμένο πρότυπο φόρμας, που μπορεί να θέλετε να αποσύρετε από τη χρήση και να διατηρήσετε ένα ψηφιακό αντίγραφο του προτύπου φόρμας για τις εγγραφές σας. Επιπλέον, μπορεί να θέλετε να διατηρήσετε τα δεδομένα που συλλέγονται στις φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας.

Πολλές εταιρείες ακολουθούν αυστηρές οδηγίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση και διατήρηση δεδομένων σε αρχειοθήκες. Για παράδειγμα, μια εταιρεία ενδέχεται να πρέπει να πραγματοποιούν διατήρηση εγγραφών συναλλαγών σε αρχείο πελάτες για έναν συγκεκριμένο αριθμό ετών. Οι οδηγίες αρχειοθέτησης στην εταιρεία σας μπορεί να καθορίζονται από εσωτερικές πολιτικές, εφαρμογή ρυθμιστικών διατάξεων ή και τα δύο. Ως μέρος της διεργασίας σχεδιασμού, που θα πρέπει να μάθετε τι είναι η πολιτική σας.

Αρχειοθέτηση του προτύπου φόρμας

Εάν είστε διαχειριστής συστοιχίας για διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services, μπορείτε να αποσύρετε πρότυπα φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης, όταν θα μετατραπούν σε παλιά. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να αποσύρετε ένα πρότυπο φόρμας έρευνας, όταν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα. Για να παραμένουν οι βιβλιοθήκες τρέχουσες και τακτοποιημένες, βεβαιωθείτε ότι έχουν αποσυρθεί τα πρότυπα φόρμας που δεν χρησιμοποιούνται πλέον και ότι έχετε μια πολιτική για τον έλεγχο και την αναβάθμιση υπαρχόντων προτύπων φόρμας.

Εάν σκοπεύετε να αποσύρετε ένα πρότυπο φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται ακόμα, θα πρέπει να σκοπεύετε να εκτελέσετε μια σταδιακή αναβάθμιση ή σταδιακή μεταφορά εκτός σύνδεσης του προτύπου φόρμας προκειμένου να αποτρέψετε τερματίζεται, οι τρέχουσες περίοδοι λειτουργίας είτε που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και μια απότομη διακοπή για τους χρήστες που συμπληρώνει τη φόρμα.

Είναι επίσης καλή ιδέα να αρχειοθετείτε το αρχείο προέλευσης για το πρότυπο φόρμας (αρχείο .xsn) σε ένα πρόγραμμα ελέγχου εκδόσεων ή έναν άλλο τύπο αρχείου διαχείρισης λύση, η οποία χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας. Με τον τρόπο, ώστε να διασφαλίζει ότι εσείς και ο οργανισμός σας έχει μια εγγραφή του προτύπου φόρμας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά την αναφορά αρχειοθήκες φορμών και δεδομένων φόρμας και, σε περίπτωση που θέλετε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε το πρότυπο φόρμας.

Αρχειοθέτηση φορμών και δεδομένων φόρμας

Εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί Office SharePoint Server 2007, μπορείτε να αρχειοθετείτε ολοκληρωμένες, με βάση το διακομιστή φόρμες (αρχεία .xml), μετατρέποντάς τις σε ιστοσελίδες. Αρχειοθετημένη φόρμα μπορεί να είναι αποθηκευμένα στην ίδια βιβλιοθήκη όπου βρίσκεται η αρχική φόρμα ή μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη θέση σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας σας.

Σημείωση: Όταν μετατρέπετε μια φόρμα σε μια ιστοσελίδα, το αρχείο που προκύπτει μπορεί να είναι λίγο διαφορετική από το αρχικό αρχείο. Θα πρέπει να επαληθεύσετε τα αποτελέσματα της μετατροπής για να βεβαιωθείτε ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, εάν μια σύνδεση δεδομένων σε ένα δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για τη συμπλήρωση ενός πλαισίου λίστας στη φόρμα, δεν θα δείτε όλες τις τιμές του πλαισίου λίστας στη φόρμα αρχειοθετημένα. Αντί για αυτό, θα δείτε μόνο την τιμή που ο χρήστης που καθορίζεται κατά τη συμπλήρωση της φόρμας.

Στο InfoPath, μπορείτε να αρχειοθετήσετε μια φόρμα, ανοίγοντας το και εξαγωγή τους σε μία από τις παρακάτω μορφές:

 • Portable Document Format (PDF)    Το PDF είναι μια μορφή ηλεκτρονικού αρχείου σταθερής διάταξης που διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων. Η μορφή PDF εξασφαλίζει ότι όταν το αρχείο προβάλλεται ηλεκτρονικά ή εκτυπώνεται, διατηρεί με ακρίβεια τη μορφή που θέλετε και ότι τα δεδομένα στο αρχείο δεν μπορεί να είναι εύκολα αντιγράψατε ή αλλάξει.

 • Προδιαγραφή χαρτιού XML (XPS)    Η μορφή XPS είναι μια ηλεκτρονική μορφή αρχείου που διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων. Ο XPS μορφή εξασφαλίζει ότι όταν το αρχείο προβάλλεται ηλεκτρονικά ή εκτυπώνεται, διατηρεί με ακρίβεια τη μορφή που θέλετε και ότι τα δεδομένα στο αρχείο δεν μπορεί να είναι εύκολα αντιγράψατε ή αλλάξει.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση του προσθέτου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF και XPS.

Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε μια συμπληρωμένη φόρμα ως ιστοσελίδα, σε μορφή ιστοσελίδα ενός αρχείου (MHTML). Αυτός ο τύπος αρχείου επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν (αλλά όχι τροποποίηση) τα περιεχόμενα της φόρμας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×