Κωδικοί πεδίων στο Word

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή και την επεξεργασία κωδίκων πεδίων, τη χρήση διακοπτών, τη ρύθμιση και την αλλαγή ιδιοτήτων, την εναλλαγή εμφάνισης μεταξύ αποτελεσμάτων και κωδίκων, το κλείδωμα πεδίων και άλλες κοινές εργασίες, ανατρέξτε στο συνοδευτικό άρθρο Εισαγωγή και μορφοποίηση κωδίκων πεδίων στο Word 2010.

Αυτό το άρθρο περιέχει συνδέσεις σε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε πεδίο που είναι διαθέσιμο στο Microsoft Word.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι οι κώδικες πεδίων;

Σύνταξη κώδικα πεδίου

Λίστα κωδίκων πεδίων

Τι είναι οι κώδικες πεδίων;

Ένα πεδίο στο Word είναι μια κράτηση θέσης για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αλλάξουν και ο κώδικας καθορίζει τα δεδομένα και την παρουσίαση των συγκεκριμένων δεδομένων. Ένα πεδίο μπορεί να παρέχει δεδομένα που ενδέχεται να αλλάξουν, όπως η ημερομηνία εκτύπωσης, ή να καθορίζει σε ποιο σημείο θα εμφανίζονται δεδομένα από μια άλλη προέλευση, όπως οι διευθύνσεις των παραληπτών μιας φόρμας επιστολών.

Το Word εισάγει πεδία αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εντολές, όπως όταν εισάγετε έναν αριθμό σελίδας, όταν εισάγετε ένα μπλοκ δόμησης εγγράφου, όπως ένα εξώφυλλο, ή όταν δημιουργείτε έναν πίνακα περιεχομένων. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε πεδία με μη αυτόματο τρόπο, για να αυτοματοποιήσετε χαρακτηριστικά του εγγράφου σας, όπως είναι η συγχώνευση δεδομένων από μια προέλευση δεδομένων ή η εκτέλεση υπολογισμών.

Στην τρέχουσα και στις πρόσφατες εκδόσεις του Word, δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος για τη μη αυτόματη εισαγωγή πεδίων, επειδή οι ενσωματωμένες εντολές και τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου παρέχουν τις περισσότερες από τις δυνατότητες που παρείχαν τα πεδία σε πολλές εκδόσεις του Word. Ταυτόχρονα, ενδέχεται να θέλετε να προσαρμόσετε ένα πεδίο που εισήγαγε αυτόματα το Word ή ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε ένα πεδίο σε ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε σε παλαιότερη έκδοση του Word. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τους κώδικες πεδίων, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή και μορφοποίηση κωδίκων πεδίων.

Σημείωση ασφαλείας : Επειδή οι κώδικες πεδίων μπορεί να είναι ορατοί σε όλους όσους διαβάζουν το έγγραφό σας, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτούς δεν είναι απόρρητες.

Αρχή της σελίδας

Σύνταξη κώδικα πεδίου

Οι κώδικες πεδίων εμφανίζονται ανάμεσα σε άγκιστρα ( { } ). Τα πεδία συμπεριφέρονται όπως οι τύποι στο Microsoft Excel — ο κώδικας πεδίου είναι σαν τον τύπο και το αποτέλεσμα του πεδίου είναι σαν την τιμή που παράγει ο τύπος. Μπορείτε να μεταβαίνετε από την εμφάνιση κωδίκων πεδίων στην εμφάνιση αποτελεσμάτων πεδίων και αντίστροφα στο έγγραφό σας, πατώντας τα πλήκτρα ΑLT+F9.

Όταν προβάλλετε έναν κώδικα πεδίου στο έγγραφό σας, η σύνταξη μοιάζει κάπως έτσι:

{ FIELD_NAME InstructionsOptional switches}

ΟΝΟΜΑ_ΠΕΔΙΟΥ

Είναι το όνομα που εμφανίζεται στη λίστα των ονομάτων πεδίων, στο παράθυρο διαλόγου Πεδίο.

Οδηγίες

Είναι οδηγίες ή μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Δεν διαθέτουν όλα τα πεδία παραμέτρους, ενώ σε κάποια πεδία οι παράμετροι είναι προαιρετικές και όχι υποχρεωτικές.

Προαιρετικοί διακόπτες

Είναι οποιεσδήποτε προαιρετικές ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για ένα συγκεκριμένο πεδίο. Δεν διαθέτουν όλα τα πεδία διακόπτες άλλους από εκείνους που ελέγχουν τη μορφοποίηση των αποτελεσμάτων των πεδίων.

  • ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ
    Είναι το όνομα που εμφανίζεται στη λίστα των ονομάτων πεδίων, στο παράθυρο διαλόγου Πεδίο.

  • Οδηγίες
    Είναι οδηγίες ή μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Δεν διαθέτουν όλα τα πεδία παραμέτρους, ενώ σε κάποια πεδία οι παράμετροι είναι προαιρετικές και όχι υποχρεωτικές.

  • Προαιρετικοί διακόπτες 
    Είναι οποιεσδήποτε προαιρετικές ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για ένα συγκεκριμένο πεδίο. Δεν διαθέτουν όλα τα πεδία διακόπτες άλλους από εκείνους που ελέγχουν τη μορφοποίηση των αποτελεσμάτων των πεδίων.

Αρχή της σελίδας

Λίστα κωδίκων πεδίων

A

Πεδίο AddressBlock

Πεδίο Advance

Πεδίο Ask

Πεδίο Author

Πεδίο AutoNum

Πεδίο AutoNumLgl

Πεδίο AutoNumOut

Πεδίο AutoText

Πεδίο AutoTextList

Β

Πεδίο Bibliography

C

Πεδίο Citation

Πεδίο Comments

Πεδίο Compare

Πεδίο CreateDate

D

Πεδίο Database

βιβλιοθήκη εγγράφων

Πεδίο DocProperty

Πεδίο DocVariable

E

Πεδίο Embed

F

Πεδίο FileName

Πεδίο FileSize

Πεδίο Fill-In

Πεδίο = (Formula)

G

Πεδίο GoToButton

Πεδίο GreetingLine

H

Πεδίο Hyperlink

I

Πεδίο If

Πεδίο IncludePicture

Πεδίο IncludeText

Πεδίο Index

Πεδίο Info

K

Πεδίο Keywords

L

Πεδίο LastSavedBy

Πεδίο Link

Πεδίο ListNum

Μ

Πεδίο MacroButton

Πεδίο MergeRec

Πεδίο MergeSec

N

Επόμενο πεδίο

Πεδίο NextIf

Πεδίο NoteRef

Πεδίο NumChars

Πεδίο NumPages

Πεδίο NumWords

P

Πεδίο Page

Πεδίο PageRef

Πεδίο Print

Πεδίο PrintDate

Πεδίο Private

Q

Πεδίο Quote

R

Πεδίο RD (Αναφερόμενο έγγραφο)

Πεδίο Ref

Πεδίο RevNum

S

Πεδίο SaveDate

Πεδίο Section

Πεδίο SectionPages

Πεδίο Seq (Ακολουθία)

Πεδίο Set

Πεδίο SkipIf

Πεδίο StyleRef

Πεδίο Subject

Πεδίο Symbol

T

Πεδίο TA (Καταχώρηση Πίνακα αναφορών νομολογίας)

Πεδίο TC (Καταχώρηση Πίνακα περιεχομένων)

Πεδίο Template

Πεδίο Time

Πεδίο Title

Πεδίο TOA (Πίνακας αναφορών νομολογίας)

Πεδίο TOC (Πίνακας περιεχομένων)

U

Πεδίο UserAddress

Πεδίο UserInitials

Πεδίο UserName

X

Πεδίο XE (Καταχώρηση ευρετηρίου)

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×