Κρυπτογράφηση μιας βάσης δεδομένων, χρησιμοποιώντας κωδικό πρόσβασης βάσης δεδομένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν θέλετε να συμβάλλετε στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης μιας βάσης δεδομένων της Access, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο κρυπτογράφησης της βάσης δεδομένων ορίζοντας έναν κωδικό πρόσβασης. Εάν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης για μια κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων, μπορείτε επίσης να αποκρυπτογραφήσετε τη βάση δεδομένων και να αφαιρέσετε τον κωδικό πρόσβασης. Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο κρυπτογράφησης μιας βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας έναν κωδικό πρόσβασης βάσης δεδομένων, καθώς και τον τρόπο αποκρυπτογράφησης μιας βάσης δεδομένων και αφαίρεσης του κωδικού πρόσβασης.

Σε παλαιότερες εκδόσεις της Access, μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμούς χρηστών και κωδικούς πρόσβασης χρησιμοποιώντας μια δυνατότητα που ονομάζεται ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη. Αυτό το θέμα δεν ασχολείται με ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη, που δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε τη μορφή αρχείου .accdb. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αν κρυπτογραφήσετε μια βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, χάσετε τον κωδικό πρόσβασης, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βάση δεδομένων. Δεν μπορείτε να καταργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης βάσης δεδομένων εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Κρυπτογράφηση μιας βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας κωδικό πρόσβασης

Κρυπτογράφηση μιας διαιρεμένης βάσης δεδομένων

Άνοιγμα και αποκρυπτογράφηση μιας βάσης δεδομένων

Κατάργηση κωδικού πρόσβασης από μια βάση δεδομένων

Επισκόπηση

Το εργαλείο κρυπτογράφησης καθιστά τα δεδομένα σας μη αναγνώσιμα από άλλα εργαλεία και ορίζει έναν κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τη χρήση της βάσης δεδομένων. Καθώς προχωράτε, να θυμάστε αυτούς τους κανόνες:

 • Η νέα δυνατότητα κρυπτογράφησης εφαρμόζεται μόνο σε βάσεις δεδομένων με μορφή αρχείου .accdb.

 • Το εργαλείο χρησιμοποιεί ισχυρότερο αλγόριθμο κρυπτογράφησης από αυτόν που χρησιμοποιούνταν σε παλαιότερες εκδόσεις της Access.

 • Αν θέλετε να κωδικοποιήσετε ή να εφαρμόσετε έναν κωδικό πρόσβασης σε μια παλαιότερη έκδοση βάσης δεδομένων της Access (αρχείο .mdb), η Access χρησιμοποιεί τις δυνατότητες Κωδικοποίησης και Κωδικού πρόσβασης από την Access 2003.

Αρχή της σελίδας

Κρυπτογράφηση μιας βάσης δεδομένων, χρησιμοποιώντας κωδικό πρόσβασης

Τα βήματα αυτής της ενότητας εξηγούν τον τρόπο δημιουργίας και εφαρμογής ενός κωδικού πρόσβασης σε μια βάση δεδομένων της Access 2007.

Κρυπτογράφηση βάσης δεδομένων

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων σε αποκλειστική χρήση.

  Με ποιον τρόπο μπορώ να ανοίξω μια βάση δεδομένων σε λειτουργία αποκλειστικής χρήσης;

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, πραγματοποιήστε αναζήτηση του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε και στη συνέχεια επιλέξτε το αρχείο.

  3. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα για αποκλειστική χρήση. Η ακόλουθη εικόνα απεικονίζει το μενού.

   Άνοιγμα αρχείου σε αποκλειστική χρήση

 2. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εργαλεία βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Κρυπτογράφηση με κωδικό πρόσβασης.

  Εικόνα της κορδέλας της Access

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορισμός κωδικού πρόσβασης βάσης δεδομένων.

 3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον ξανά στο πλαίσιο Επιβεβαίωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημειώσεις: 

  • Χρησιμοποιείτε πάντοτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που συνδυάζουν κεφαλαία με πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Οι απλοί κωδικοί πρόσβασης δεν συνδυάζουν αυτά τα στοιχεία. Ισχυρός κωδικός πρόσβασης: Y6dh!et5. Απλός κωδικός πρόσβασης: House27. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν μήκος 8 ή περισσότερων χαρακτήρων. Μια φράση πρόσβασης που χρησιμοποιεί 14 ή περισσότερους χαρακτήρες είναι προτιμότερη.

  • Είναι σημαντικό να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, η Microsoft δεν είναι δυνατό να τον ανακτήσει. Αποθηκεύστε τους κωδικούς πρόσβασης που σημειώνετε σε ασφαλές σημείο και μακριά από τις πληροφορίες, για τις οποίες βοηθούν την προστασία τους.

Αρχή της σελίδας

Κρυπτογράφηση διαιρεμένης βάσης δεδομένων

Για να κρυπτογραφήσετε μια διαιρεμένη βάση δεδομένων, κρυπτογραφείτε και τη βάση δεδομένων προσκηνίου και τη βάση δεδομένων παρασκηνίου. Αφού κρυπτογραφήσετε τη βάση δεδομένων παρασκηνίου, τη συνδέετε ξανά με τους πίνακές της.

 1. Χρησιμοποιώντας τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα κρυπτογράφηση μιας βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας κωδικό πρόσβασης, Κρυπτογραφήστε τη βάση δεδομένων παρασκηνίου.

 2. Στη βάση δεδομένων προσκηνίου, διαγράψτε τις συνδέσεις με τους πίνακες στη βάση δεδομένων παρασκηνίου και, στη συνέχεια, συνδέστε τη ξανά με τους πίνακες. Η Access θα σας ζητήσει κωδικό πρόσβασης για τη βάση δεδομένων παρασκηνίου όταν θα ξανακάνετε τη σύνδεση.

 3. Μετά την επανασύνδεση των πινάκων, Κρυπτογραφήστε τη βάση δεδομένων προσκηνίου χρησιμοποιώντας τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα κρυπτογράφηση μιας βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας κωδικό πρόσβασης.

Άνοιγμα και κρυπτογράφηση μιας βάσης δεδομένων

Να θυμάστε ότι είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης  — εάν τον ξεχάσετε, δεν υπάρχει μέθοδος ανάκτησής του.

Αποκρυπτογράφηση βάσης δεδομένων

 1. Ανοίξτε την κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων με τον τρόπο που θα ανοίγατε οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Απαιτείται κωδικός πρόσβασης.

 2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση κωδικού πρόσβασης από μια βάση δεδομένων

Όταν καταργείτε έναν κωδικό πρόσβασης από μια βάση δεδομένων, μπορείτε να τον επαναφέρετε οποιαδήποτε στιγμή (ή να το αντικαταστήσετε με άλλη κωδικού πρόσβασης) με επαναλαμβανόμενη τα βήματα στην κρυπτογράφηση μιας βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας κωδικό πρόσβασης, νωρίτερα σε αυτό το άρθρο.

Αφαίρεση κωδικού πρόσβασης

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων σε αποκλειστική χρήση.

  Με ποιον τρόπο μπορώ να ανοίξω μια βάση δεδομένων σε λειτουργία αποκλειστικής χρήσης;

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, εντοπίστε το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε και μετά κάντε κλικ (μονό κλικ) σε αυτό.

  3. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα για αποκλειστική χρήση. Η ακόλουθη εικόνα απεικονίζει το μενού.

   Άνοιγμα αρχείου σε αποκλειστική χρήση

 2. Στην καρτέλα " Εργαλεία βάσης δεδομένων ", στην ομάδα " Εργαλεία βάσης δεδομένων ", κάντε κλικ στην επιλογή Αποκρυπτογράφηση βάσης δεδομένων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ακύρωση κωδικού πρόσβασης βάσης δεδομένων.

 3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης και έπειτα πατήστε OK.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×