Κοινή χρήση φακέλων εργασιών με άλλα άτομα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αυτή η δυνατότητα απαιτεί ένα λογαριασμό Microsoft Exchange Server ή το Microsoft Office 365. Οι περισσότεροι οικιακοί και προσωπικοί λογαριασμοί δεν χρησιμοποιείτε το Microsoft Exchange ή Microsoft Office 365.

Όταν χρησιμοποιείται με ένα λογαριασμό Microsoft Exchange, εργασίες να είναι κοινόχρηστη μεταξύ ατόμων. Κοινή χρήση εργασιών δεν περιορίζονται μόνο τον προεπιλεγμένο φάκελο εργασίες που έχει δημιουργηθεί σε όλα τα προφίλ του Outlook. Μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετους φακέλους εργασιών και να επιλέξετε ποιες από αυτούς τους φακέλους για να κάνετε κοινή χρήση. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φάκελο εργασίας για ένα συγκεκριμένο έργο. Στη συνέχεια, μπορείτε να μοιραστείτε πρόσβαση στο φάκελο εργασίας με τους συνεργάτες σας, ώστε να μπορούν να ελέγξουν τη λίστα εργασιών.

Κοινή χρήση του φακέλου "Εργασίες" με συγκεκριμένα άτομα

Ο προεπιλεγμένος φάκελος Εργασίες στο Outlook δημιουργείται σε κάθε προφίλ του Outlook. Ο φάκελος αυτός δεν είναι δυνατό να μετονομαστεί ή να διαγραφεί.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή εργασίες στο παράθυρο περιήγησης.

  Ο προεπιλεγμένος φάκελος είναι συνήθως κάτω από τις Εργασίες μου, εμφανίζονται ως εργασίες. Εάν έχετε πολλούς φακέλους, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον προεπιλεγμένο φάκελο εργασίες.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή φάκελος >κοινή χρήση των εργασιών

 3. Στο πλαίσιο Προς, εισάγετε το όνομα του παραλήπτη για το μήνυμα πρόσκλησης κοινής χρήσης.

  Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπεται παραλήπτη για να προβάλετε το φάκελο "εργασίες" είναι επιλεγμένο.

 4. Προαιρετικά, μπορείτε να αλλάξετε το Θέμα.

 5. Προαιρετικά, μπορείτε να ζητήσετε δικαιώματα για να προβάλλετε το προεπιλεγμένο φάκελο Εργασίες του παραλήπτη. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αίτηση δικαιώματος για προβολή του φακέλου Εργασίες του παραλήπτη.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν θέλετε να ζητήσετε πρόσβαση σε έναν φάκελο εργασιών διαφορετικό από τον προεπιλεγμένο του φάκελο Εργασίες, θα πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ζητά πρόσβαση στον συγκεκριμένο φάκελο.

 6. Στο κυρίως κείμενο του μηνύματος, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε.

 7. Κάντε κλικ στην εντολή Αποστολή.

 8. Αναθεωρήστε το παράθυρο διαλόγου επικύρωσης και στη συνέχεια, αν είναι σωστό, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ο προεπιλεγμένος φάκελος Εργασίες στο Outlook δημιουργείται σε κάθε προφίλ του Outlook. Ο φάκελος αυτός δεν είναι δυνατό να μετονομαστεί ή να διαγραφεί.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή εργασίες στο παράθυρο περιήγησης.

  Ο προεπιλεγμένος φάκελος είναι συνήθως κάτω από τις Εργασίες μου, εμφανίζονται ως εργασίες. Εάν έχετε πολλούς φακέλους, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον προεπιλεγμένο φάκελο εργασίες.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή φάκελος >δικαιώματα φακέλου.

 3. Στην καρτέλα "Δικαιώματα", στο πλαίσιο Όνομα, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπιλεγμένος.

 4. Στην περιοχή Δικαιώματα, στη λίστα Επίπεδο δικαιωμάτων, επιλέξτε ένα επίπεδο δικαιωμάτων.

  Εξήγηση των επιπέδων δικαιωμάτων

  Με αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων (ή ρόλο)

  Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  Κάτοχος

  Δημιουργία, ανάγνωση, τροποποίηση και διαγραφή όλων των στοιχείων και των αρχείων και δημιουργία δευτερευόντων φακέλων. Ως κάτοχος φακέλου, μπορείτε να αλλάξετε τα επίπεδα δικαιωμάτων που έχουν άλλα άτομα για τον φάκελο. (Δεν αφορά πληρεξούσιους.)

  Επιμελητής δημοσίευσης

  Δημιουργία, ανάγνωση, τροποποίηση και διαγραφή όλων των στοιχείων και των αρχείων και δημιουργία δευτερευόντων φακέλων. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

  Επιμελητής

  Δημιουργία, ανάγνωση, τροποποίηση και διαγραφή όλων των στοιχείων και των αρχείων.

  Συντάκτης δημοσίευσης

  Δημιουργία και ανάγνωση στοιχείων και αρχείων, δημιουργία δευτερευόντων φακέλων και τροποποίηση και διαγραφή των στοιχείων και των αρχείων που δημιουργείτε. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

  Συντάκτης

  Δημιουργία και ανάγνωση στοιχείων και αρχείων και τροποποίηση και διαγραφή των στοιχείων και των αρχείων που δημιουργείτε.

  Υποστηρικτής

  Μόνο δημιουργία στοιχείων και αρχείων. Το περιεχόμενο του φακέλου δεν εμφανίζεται. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

  Αναγνώστης

  Μόνο ανάγνωση στοιχείων και αρχείων.

  Προσαρμοσμένος

  Εκτέλεση ενεργειών που ορίζονται από τον κάτοχο του φακέλου. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

  Κανένα

  Δεν έχετε δικαιώματα. Δεν μπορείτε να ανοίξετε τον φάκελο.

  Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα δικαιώματα, επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου και τις επιλογές στην περιοχή Δικαιώματα.

Ο προεπιλεγμένος φάκελος Εργασίες στο Outlook δημιουργείται σε κάθε προφίλ του Outlook. Ο φάκελος αυτός δεν είναι δυνατό να μετονομαστεί ή να διαγραφεί. Μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετους φακέλους εργασιών που μπορούν να μετονομαστούν ή να διαγραφτούν. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει οδηγίες για τους προσαρμοσμένους φακέλους που δημιουργείτε.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή εργασίες στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στο φάκελο που θέλετε να κάνετε κοινή χρήση.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη σε κοινή χρήση > κοινή χρήση των εργασιών.

 3. Στο πλαίσιο Προς, εισάγετε το όνομα του παραλήπτη του μηνύματος πρόσκλησης κοινής χρήσης.

 4. Προαιρετικά, μπορείτε να αλλάξετε το Θέμα.

 5. Προαιρετικά, μπορείτε να δώσετε δικαιώματα στον παραλήπτη να αλλάξει τα στοιχεία της εργασίας σας επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Ο Παραλήπτης μπορεί να προσθέσει, να επεξεργαστεί και να διαγράψει στοιχεία σε αυτόν τον φάκελο εργασιών.

 6. Στο κυρίως κείμενο του μηνύματος, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε.

 7. Κάντε κλικ στην εντολή Αποστολή.

 8. Αναθεωρήστε το παράθυρο διαλόγου επικύρωσης και στη συνέχεια, αν είναι σωστό, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ο προεπιλεγμένος φάκελος Εργασίες στο Outlook δημιουργείται σε κάθε προφίλ του Outlook. Ο φάκελος αυτός δεν είναι δυνατό να μετονομαστεί ή να διαγραφεί. Μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετους φακέλους εργασιών που μπορούν να μετονομαστούν ή να διαγραφτούν. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει οδηγίες για τους προσαρμοσμένους φακέλους που δημιουργείτε.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή εργασίες στο παράθυρο περιήγησης και κάντε δεξί κλικ στο φάκελο εργασίας που θέλετε να κάνετε κοινή χρήση.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη σε κοινή χρήση > δικαιώματα φακέλου.

 3. Στην καρτέλα Δικαιώματα, στο πλαίσιο Όνομα, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπιλογή.

 4. Στην περιοχή Δικαιώματα, στη λίστα Επίπεδο δικαιωμάτων, επιλέξτε ένα επίπεδο δικαιωμάτων.

  Εξήγηση των επιπέδων δικαιωμάτων

  Με αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων (ή ρόλο)

  Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  Κάτοχος

  Δημιουργία, ανάγνωση, τροποποίηση και διαγραφή όλων των στοιχείων και των αρχείων και δημιουργία δευτερευόντων φακέλων. Ως κάτοχος φακέλου, μπορείτε να αλλάξετε τα επίπεδα δικαιωμάτων που έχουν άλλα άτομα για τον φάκελο. (Δεν αφορά πληρεξούσιους.)

  Επιμελητής δημοσίευσης

  Δημιουργία, ανάγνωση, τροποποίηση και διαγραφή όλων των στοιχείων και των αρχείων και δημιουργία δευτερευόντων φακέλων. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

  Επιμελητής

  Δημιουργία, ανάγνωση, τροποποίηση και διαγραφή όλων των στοιχείων και των αρχείων.

  Συντάκτης δημοσίευσης

  Δημιουργία και ανάγνωση στοιχείων και αρχείων, δημιουργία δευτερευόντων φακέλων και τροποποίηση και διαγραφή των στοιχείων και των αρχείων που δημιουργείτε. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

  Συντάκτης

  Δημιουργία και ανάγνωση στοιχείων και αρχείων και τροποποίηση και διαγραφή των στοιχείων και των αρχείων που δημιουργείτε.

  Υποστηρικτής

  Μόνο δημιουργία στοιχείων και αρχείων. Το περιεχόμενο του φακέλου δεν εμφανίζεται. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

  Αναγνώστης

  Μόνο ανάγνωση στοιχείων και αρχείων.

  Προσαρμοσμένος

  Εκτέλεση ενεργειών που ορίζονται από τον κάτοχο του φακέλου. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

  Κανένα

  Δεν έχετε δικαιώματα. Δεν μπορείτε να ανοίξετε τον φάκελο.

  Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα δικαιώματα, επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου και τις επιλογές στην περιοχή Δικαιώματα.

Όταν χρησιμοποιείται με ένα λογαριασμό Microsoft Exchange, εργασίες να είναι κοινόχρηστη μεταξύ ατόμων. Κοινή χρήση εργασιών δεν περιορίζονται μόνο τον προεπιλεγμένο φάκελο εργασίες που έχει δημιουργηθεί σε όλα τα προφίλ του Outlook. Μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετους φακέλους εργασιών και να επιλέξετε ποιες από αυτούς τους φακέλους για να κάνετε κοινή χρήση. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φάκελο εργασίας για ένα συγκεκριμένο έργο. Στη συνέχεια, μπορείτε να μοιραστείτε πρόσβαση στο φάκελο εργασίας με τους συνεργάτες σας, ώστε να μπορούν να ελέγξουν τη λίστα εργασιών.

Για καλύτερη εμπειρία με την κοινή χρήση εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της εκχώρησης ιδιοκτησίας εργασιών, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργικότητα εργασίας του Windows SharePoint Services 3.0. Οι εργασίες του SharePoint μπορούν να προβληθούν από το ίδιο το Microsoft Office Outlook 2007.

Συμβουλή: Οποιοδήποτε μήνυμα, επαφή ή εργασία στο Outlook μπορεί να έχει τη σήμανση "ιδιωτικό", ώστε να μην μπορεί το στοιχείο να προβληθεί από άλλα άτομα που χρησιμοποιούν τους φακέλους από κοινού.

Η κοινή χρήση εργασιών λειτουργεί μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκλησης και αίτησης κοινής χρήσης. Οι προσκλήσεις κοινής χρήσης παρέχουν στον παραλήπτη πρόσβαση στο φάκελο εργασιών. Όταν στέλνετε μια πρόσκληση κοινής χρήσης για τον προεπιλεγμένο φάκελο Εργασίες, μπορείτε επίσης να ζητήσετε να κάνετε κοινή χρήση του προεπιλεγμένου φακέλου Εργασίες του παραλήπτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν θέλετε να ζητήσετε πρόσβαση σε έναν φάκελο εργασιών που έχει δημιουργήσει ο παραλήπτης — όχι τον προεπιλεγμένο του φάκελο Εργασίες, — θα πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ζητά δικαιώματα για την χρήση του συγκεκριμένου φακέλου. Στη συνέχεια, ο παραλήπτης μπορεί να σας στείλει μια πρόσκληση κοινής χρήσης για τον μη προεπιλεγμένο φάκελο εργασιών.

Κοινή χρήση του φακέλου "Εργασίες" με συγκεκριμένα άτομα

Ο προεπιλεγμένος φάκελος Εργασίες στο Outlook δημιουργείται σε κάθε προφίλ του Outlook. Ο φάκελος αυτός δεν είναι δυνατό να μετονομαστεί ή να διαγραφεί.

 1. Στις Εργασίες, στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην εντολή Κοινή χρήση του φακέλου "Οι εργασίες μου".

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν χρησιμοποιείτε το Παράθυρο περιήγησης στην προβολή Ελαχιστοποιημένο, στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παράθυρο περιήγησης και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κοινή χρήση του φακέλου "Οι εργασίες μου".

 2. Στο πλαίσιο Προς, εισάγετε το όνομα του παραλήπτη για το μήνυμα πρόσκλησης κοινής χρήσης.

 3. Προαιρετικά, μπορείτε να αλλάξετε το Θέμα.

 4. Προαιρετικά, μπορείτε να ζητήσετε δικαιώματα για να προβάλλετε το προεπιλεγμένο φάκελο Εργασίες του παραλήπτη. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αίτηση δικαιώματος για προβολή του φακέλου Εργασίες του παραλήπτη.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν θέλετε να ζητήσετε πρόσβαση σε έναν φάκελο εργασιών διαφορετικό από τον προεπιλεγμένο του φάκελο Εργασίες, θα πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ζητά πρόσβαση στον συγκεκριμένο φάκελο.

 5. Στο κυρίως κείμενο του μηνύματος, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε.

 6. Κάντε κλικ στην εντολή Αποστολή.

 7. Αναθεωρήστε το παράθυρο διαλόγου επικύρωσης και στη συνέχεια, αν είναι σωστό, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ο προεπιλεγμένος φάκελος Εργασίες στο Outlook δημιουργείται σε κάθε προφίλ του Outlook. Ο φάκελος αυτός δεν είναι δυνατό να μετονομαστεί ή να διαγραφεί.

 1. Στο παράθυρο Εργασίες, στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον προεπιλεγμένο φάκελο Εργασίες.

  Αυτός βρίσκεται συνήθως στην περιοχή Προσωπικές εργασίες και εμφανίζεται ως Εργασίες.

 2. Εάν χρησιμοποιείτε το Παράθυρο περιήγησης στην προβολή Ελαχιστοποιημένο, στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παράθυρο περιήγησης και στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στον προεπιλεγμένο φάκελο Εργασίες.

  Αυτός βρίσκεται συνήθως στην περιοχή Προσωπικές εργασίες και εμφανίζεται ως Εργασίες.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή δικαιωμάτων κοινής χρήσης.

 4. Στην καρτέλα "Δικαιώματα", στο πλαίσιο Όνομα, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπιλεγμένος.

 5. Στην περιοχή Δικαιώματα, στη λίστα Επίπεδο δικαιωμάτων, επιλέξτε ένα επίπεδο δικαιωμάτων.

  Εξήγηση των επιπέδων δικαιωμάτων

  Με αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων (ή ρόλο)

  Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  Κάτοχος

  Δημιουργία, ανάγνωση, τροποποίηση και διαγραφή όλων των στοιχείων και των αρχείων και δημιουργία δευτερευόντων φακέλων. Ως κάτοχος φακέλου, μπορείτε να αλλάξετε τα επίπεδα δικαιωμάτων που έχουν άλλα άτομα για τον φάκελο. (Δεν αφορά πληρεξούσιους.)

  Επιμελητής δημοσίευσης

  Δημιουργία, ανάγνωση, τροποποίηση και διαγραφή όλων των στοιχείων και των αρχείων και δημιουργία δευτερευόντων φακέλων. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

  Επιμελητής

  Δημιουργία, ανάγνωση, τροποποίηση και διαγραφή όλων των στοιχείων και των αρχείων.

  Συντάκτης δημοσίευσης

  Δημιουργία και ανάγνωση στοιχείων και αρχείων, δημιουργία δευτερευόντων φακέλων και τροποποίηση και διαγραφή των στοιχείων και των αρχείων που δημιουργείτε. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

  Συντάκτης

  Δημιουργία και ανάγνωση στοιχείων και αρχείων και τροποποίηση και διαγραφή των στοιχείων και των αρχείων που δημιουργείτε.

  Υποστηρικτής

  Μόνο δημιουργία στοιχείων και αρχείων. Το περιεχόμενο του φακέλου δεν εμφανίζεται. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

  Αναγνώστης

  Μόνο ανάγνωση στοιχείων και αρχείων.

  Προσαρμοσμένος

  Εκτέλεση ενεργειών που ορίζονται από τον κάτοχο του φακέλου. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

  Κανένα

  Δεν έχετε δικαιώματα. Δεν μπορείτε να ανοίξετε τον φάκελο.

  Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα δικαιώματα, επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου και τις επιλογές στην περιοχή Δικαιώματα.

Ο προεπιλεγμένος φάκελος Εργασίες στο Outlook δημιουργείται σε κάθε προφίλ του Outlook. Ο φάκελος αυτός δεν είναι δυνατό να μετονομαστεί ή να διαγραφεί. Μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετους φακέλους εργασιών που μπορούν να μετονομαστούν ή να διαγραφτούν. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει οδηγίες για τους προσαρμοσμένους φακέλους που δημιουργείτε.

 1. Στο παράθυρο Εργασίες, στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον φάκελο εργασιών που θέλετε να χρησιμοποιείτε από κοινού.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν χρησιμοποιείτε το Παράθυρο περιήγησης στην προβολή Ελαχιστοποιημένο, στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παράθυρο περιήγησης και στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στον φάκελο εργασιών που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση.

 2. Κάντε κλικ στο όνομα του φακέλου κοινή χρήση.

 3. Στο πλαίσιο Προς, εισάγετε το όνομα του παραλήπτη του μηνύματος πρόσκλησης κοινής χρήσης.

 4. Προαιρετικά, μπορείτε να αλλάξετε το Θέμα.

 5. Προαιρετικά, μπορείτε να δώσετε δικαιώματα στον παραλήπτη να αλλάξει τα στοιχεία της εργασίας σας επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Ο Παραλήπτης μπορεί να προσθέσει, να επεξεργαστεί και να διαγράψει στοιχεία σε αυτόν τον φάκελο εργασιών.

 6. Στο κυρίως κείμενο του μηνύματος, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε.

 7. Κάντε κλικ στην εντολή Αποστολή.

 8. Αναθεωρήστε το παράθυρο διαλόγου επικύρωσης και στη συνέχεια, αν είναι σωστό, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ο προεπιλεγμένος φάκελος Εργασίες στο Outlook δημιουργείται σε κάθε προφίλ του Outlook. Ο φάκελος αυτός δεν είναι δυνατό να μετονομαστεί ή να διαγραφεί. Μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετους φακέλους εργασιών που μπορούν να μετονομαστούν ή να διαγραφτούν. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει οδηγίες για τους προσαρμοσμένους φακέλους που δημιουργείτε.

 1. Στο παράθυρο Εργασίες, στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον φάκελο εργασιών που θέλετε να χρησιμοποιείτε από κοινού.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν χρησιμοποιείτε το Παράθυρο περιήγησης στην προβολή Ελαχιστοποιημένο, στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παράθυρο περιήγησης και στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στον φάκελο εργασιών που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή δικαιωμάτων κοινής χρήσης.

 3. Στην καρτέλα "Δικαιώματα", στο πλαίσιο Όνομα, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπιλεγμένος.

 4. Στην περιοχή Δικαιώματα, στη λίστα Επίπεδο δικαιωμάτων, επιλέξτε ένα επίπεδο δικαιωμάτων.

  Εξήγηση των επιπέδων δικαιωμάτων

  Με αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων (ή ρόλο)

  Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  Κάτοχος

  Δημιουργία, ανάγνωση, τροποποίηση και διαγραφή όλων των στοιχείων και των αρχείων και δημιουργία δευτερευόντων φακέλων. Ως κάτοχος φακέλου, μπορείτε να αλλάξετε τα επίπεδα δικαιωμάτων που έχουν άλλα άτομα για τον φάκελο. (Δεν αφορά πληρεξούσιους.)

  Επιμελητής δημοσίευσης

  Δημιουργία, ανάγνωση, τροποποίηση και διαγραφή όλων των στοιχείων και των αρχείων και δημιουργία δευτερευόντων φακέλων. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

  Επιμελητής

  Δημιουργία, ανάγνωση, τροποποίηση και διαγραφή όλων των στοιχείων και των αρχείων.

  Συντάκτης δημοσίευσης

  Δημιουργία και ανάγνωση στοιχείων και αρχείων, δημιουργία δευτερευόντων φακέλων και τροποποίηση και διαγραφή των στοιχείων και των αρχείων που δημιουργείτε. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

  Συντάκτης

  Δημιουργία και ανάγνωση στοιχείων και αρχείων και τροποποίηση και διαγραφή των στοιχείων και των αρχείων που δημιουργείτε.

  Υποστηρικτής

  Μόνο δημιουργία στοιχείων και αρχείων. Το περιεχόμενο του φακέλου δεν εμφανίζεται. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

  Αναγνώστης

  Μόνο ανάγνωση στοιχείων και αρχείων.

  Προσαρμοσμένος

  Εκτέλεση ενεργειών που ορίζονται από τον κάτοχο του φακέλου. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

  Κανένα

  Δεν έχετε δικαιώματα. Δεν μπορείτε να ανοίξετε τον φάκελο.

  Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα δικαιώματα, επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου και τις επιλογές στην περιοχή Δικαιώματα.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να ανακαλέσετε τα δικαιώματα πρόσβασης ενός ατόμου στους φακέλους εργασιών σας οποιαδήποτε στιγμή.

 1. Στο παράθυρο Εργασίες, στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον φάκελο εργασιών για τον οποίο θέλετε να αλλάξετε τα δικαιώματα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν χρησιμοποιείτε το Παράθυρο περιήγησης στην προβολή Ελαχιστοποιημένο, στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παράθυρο περιήγησης και στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στον φάκελο εργασιών για τον οποίο θέλετε να αλλάξετε τα δικαιώματα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή δικαιωμάτων κοινής χρήσης.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Αλλαγή δικαιωμάτων για όλους τους χρήστες   

   1. Στην καρτέλα "Δικαιώματα", στο πλαίσιο Όνομα, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπιλεγμένος.

   2. Στην περιοχή Δικαιώματα, στη λίστα Επίπεδο δικαιωμάτων, επιλέξτε ένα επίπεδο δικαιωμάτων.

    Εξήγηση των επιπέδων δικαιωμάτων

    Με αυτό permissi στο επίπεδο (ή ρόλο)

    Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

    Κάτοχος

    Δημιουργία, ανάγνωση, τροποποίηση και διαγραφή όλων των στοιχείων και των αρχείων και δημιουργία δευτερευόντων φακέλων. Ως κάτοχος φακέλου, μπορείτε να αλλάξετε τα επίπεδα δικαιωμάτων που έχουν άλλα άτομα για τον φάκελο. (Δεν αφορά πληρεξούσιους.)

    Επιμελητής δημοσίευσης

    Δημιουργία, ανάγνωση, τροποποίηση και διαγραφή όλων των στοιχείων και των αρχείων και δημιουργία δευτερευόντων φακέλων. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

    Επιμελητής

    Δημιουργία, ανάγνωση, τροποποίηση και διαγραφή όλων των στοιχείων και των αρχείων.

    Συντάκτης δημοσίευσης

    Δημιουργία και ανάγνωση στοιχείων και αρχείων, δημιουργία δευτερευόντων φακέλων και τροποποίηση και διαγραφή των στοιχείων και των αρχείων που δημιουργείτε. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

    Συντάκτης

    Δημιουργία και ανάγνωση στοιχείων και αρχείων και τροποποίηση και διαγραφή των στοιχείων και των αρχείων που δημιουργείτε.

    Υποστηρικτής

    Μόνο δημιουργία στοιχείων και αρχείων. Το περιεχόμενο του φακέλου δεν εμφανίζεται. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

    Αναγνώστης

    Μόνο ανάγνωση στοιχείων και αρχείων.

    Προσαρμοσμένος

    Εκτέλεση ενεργειών που ορίζονται από τον κάτοχο του φακέλου. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

    Κανένα

    Δεν έχετε δικαιώματα. Δεν μπορείτε να ανοίξετε τον φάκελο.

    Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα δικαιώματα, επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου και τις επιλογές στην περιοχή Δικαιώματα.

  • Αλλαγή δικαιωμάτων για ένα άτομο   

   1. Στην καρτέλα "Δικαιώματα", στο πλαίσιο Όνομα, κάντε κλικ στο όνομα του ατόμου την πρόσβαση του οποίου θέλετε να αλλάξετε.

   2. Στην περιοχή Δικαιώματα, στη λίστα Επίπεδο δικαιωμάτων, επιλέξτε ένα επίπεδο δικαιωμάτων.

    Εξήγηση των επιπέδων δικαιωμάτων

    Με αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων (ή ρόλο)

    Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

    Κάτοχος

    Δημιουργία, ανάγνωση, τροποποίηση και διαγραφή όλων των στοιχείων και των αρχείων και δημιουργία δευτερευόντων φακέλων. Ως κάτοχος φακέλου, μπορείτε να αλλάξετε τα επίπεδα δικαιωμάτων που έχουν άλλα άτομα για τον φάκελο. (Δεν αφορά πληρεξούσιους.)

    Επιμελητής δημοσίευσης

    Δημιουργία, ανάγνωση, τροποποίηση και διαγραφή όλων των στοιχείων και των αρχείων και δημιουργία δευτερευόντων φακέλων. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

    Επιμελητής

    Δημιουργία, ανάγνωση, τροποποίηση και διαγραφή όλων των στοιχείων και των αρχείων.

    Συντάκτης δημοσίευσης

    Δημιουργία και ανάγνωση στοιχείων και αρχείων, δημιουργία δευτερευόντων φακέλων και τροποποίηση και διαγραφή των στοιχείων και των αρχείων που δημιουργείτε. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

    Συντάκτης

    Δημιουργία και ανάγνωση στοιχείων και αρχείων και τροποποίηση και διαγραφή των στοιχείων και των αρχείων που δημιουργείτε.

    Υποστηρικτής

    Μόνο δημιουργία στοιχείων και αρχείων. Το περιεχόμενο του φακέλου δεν εμφανίζεται. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

    Αναγνώστης

    Μόνο ανάγνωση στοιχείων και αρχείων.

    Προσαρμοσμένος

    Εκτέλεση ενεργειών που ορίζονται από τον κάτοχο του φακέλου. (Δεν αφορά πληρεξούσιους)

    Κανένα

    Δεν έχετε δικαιώματα. Δεν μπορείτε να ανοίξετε τον φάκελο.

    Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα δικαιώματα, επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου και τις επιλογές σας στην περιοχή Δικαιώματα.

   3. Επαναλάβετε το βήμα 2 για κάθε άτομο που παρατίθεται και του οποίου την πρόσβαση θέλετε να αλλάξετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×