Κοινή χρήση του ημερολογίου σας στο Outlook.com

Όταν διαθέτετε το ημερολόγιό σας στο Outlook.com για κοινή χρήση με άλλους χρήστες, τότε εκείνοι έχουν τη δυνατότητα να το προσθέσουν απευθείας στη δική τους προβολή ημερολογίου στο Outlook. Ανάλογα με τα δικαιώματα που τους δίνετε, μπορούν απλώς να προβάλλουν το ημερολόγιό σας ή και να το επεξεργάζονται.

Εάν το ημερολόγιό σας στο Outlook.com δεν συγχρονίζεται με το Outlook στα Windows ή εάν δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα κοινόχρηστο ημερολόγιο του Outlook.com στο Outlook στα Windows, ανατρέξτε στο θέμα Το ημερολόγιό μου στο Outlook.com δεν συγχρονίζεται ή δεν μπορώ να επεξεργαστώ ένα κοινόχρηστο ημερολόγιο του Outlook.com.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πραγματοποιήστε είσοδο στο Outlook στο Web χρησιμοποιώντας έναν οποιονδήποτε λογαριασμό Microsoft, όπως οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τελειώνουν σε @outlook.com, @live.com, @hotmail.com ή @msn.com. Εάν έχετε εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό Office 365, ανατρέξτε στο θέμα Κοινή χρήση του ημερολογίου σας μέσα από το Outlook στο Web για επιχειρήσεις.

Σε αυτό το άρθρο

Κοινή χρήση ημερολογίου

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε εκκίνηση εφαρμογών Το κουμπί "Εκκίνηση εφαρμογών". > Ημερολόγιο.

 2. Στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Κοινή χρήση και μετά επιλέξτε το ημερολόγιο που θέλετε να διαθέσετε για κοινή χρήση.

  Στιγμιότυπο οθόνης από το κουμπί "Κοινή χρήση ημερολογίου" στη γραμμή περιήγησης.

  Από προεπιλογή, το κύριο ημερολόγιό σας ονομάζεται "Ημερολόγιο". Εάν έχετε δημιουργήσει άλλα ημερολόγια, μπορείτε να επιλέξετε ένα από αυτά αντί του κύριου ημερολογίου για κοινή χρήση. Δεν μπορείτε να διαθέσετε για κοινή χρήση ημερολόγια που ανήκουν σε άλλα άτομα.

 3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το όνομα του ατόμου με το οποίο θέλετε να μοιραστείτε το ημερολόγιό σας στο πλαίσιο Αποστολή πρόσκλησης κοινής χρήσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Κοινή χρήση ημερολογίου" στο Outlook.com.

 4. Διαλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε αυτό το άτομο να χρησιμοποιεί το ημερολόγιό σας:

  • Με την επιλογή Δυνατότητα προβολής πότε είμαι απασχολημένος, ο αποδέκτης μπορεί να βλέπει πότε είστε απασχολημένος, αλλά όχι άλλες λεπτομέρειες όπως την τοποθεσία του συμβάντος.

  • Με την επιλογή Δυνατότητα προβολής τίτλων και τοποθεσιών ο αποδέκτης μπορεί να βλέπει πότε είστε απασχολημένος, καθώς επίσης τον τίτλο και την τοποθεσία των συμβάντων.

  • Με την επιλογή Δυνατότητα προβολής, ο αποδέκτης μπορεί να βλέπει όλες τις λεπτομέρειες των συμβάντων.

  • Με την επιλογή Δυνατότητα επεξεργασίας, ο αποδέκτης μπορεί να επεξεργάζεται το ημερολόγιό σας.

  • Με την επιλογή Δυνατότητα επεξεργασίας και διαχείρισης κοινής χρήσης, ο αποδέκτης μπορεί να επεξεργάζεται το ημερολόγιο και να το διαθέτει για κοινή χρήση σε άλλους χρήστες.

 5. Επιλέξτε Κοινή χρήση. Εάν αποφασίσετε να μην κάνετε κοινή χρήση του ημερολογίου σας αμέσως, επιλέξτε Κατάργηση Το εικονίδιο "Κατάργηση" .

  Σημειώσεις: 

  • Εάν κάνετε κοινή χρήση του ημερολογίου σας με χρήστες που δεν διαθέτουν το Outlook.com, όπως χρήστες Gmail, θα μπορέσουν να αποδεχτούν την πρόσκληση χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό Outlook.com ή Office 365.

  • Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση μιας σύνδεσης προς το ημερολόγιό σας, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν, για να προσθέσουν το ημερολόγιό σας στο γραμματοκιβώτιό τους. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση προς το ημερολόγιό σας από το Outlook στο Web, επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις στην κορυφή της σελίδας και επιλέξτε Ημερολόγιο. Στη συνέχεια, επιλέξτε Δημοσίευση ημερολογίου και επιλέξτε το ημερολόγιό σας και τα δικαιώματα που θέλετε να εκχωρήσετε. Αφού αποθηκεύσετε τις αλλαγές αυτές, αντιγράψτε τη διεύθυνση URL του ICS και μοιραστείτε την με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Τα ημερολόγια ICS είναι μόνο για ανάγνωση, άρα ακόμη και αν εκχωρήσετε δικαιώματα επεξεργασίας σε άλλους χρήστες, εκείνοι δεν θα μπορούν να επεξεργάζονται το ημερολόγιό σας.

  • Η συχνότητα με την οποία συγχρονίζεται το ημερολόγιο ICS εξαρτάται από την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου με το οποίο έχετε μοιραστεί το ημερολόγιο.

  • Όσα στοιχεία ημερολογίου επισημαίνονται ως ιδιωτικά προστατεύονται. Οι περισσότεροι χρήστες με τους οποίους μοιράζεστε το ημερολόγιό σας βλέπουν μόνο την ώρα των στοιχείων που επισημαίνονται ως ιδιωτικά, αλλά όχι τον τίτλο, την τοποθεσία ή άλλες λεπτομέρειες. Οι περιοδικές σειρές που επισημαίνονται ως ιδιωτικές θα εμφανίζουν επίσης το μοτίβο περιοδικότητας.

Αλλαγή δικαιωμάτων κοινής χρήσης

Μπορείτε να αλλάξετε τα δικαιώματα που έχετε ορίσει για ένα ημερολόγιο ή να διακόψετε πλήρως την κοινή χρήση του ημερολογίου, κάνοντας δεξί κλικ στο όνομά του στην περιοχή Τα ημερολόγιά σας.

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε εκκίνηση εφαρμογών Το κουμπί "Εκκίνηση εφαρμογών". > Ημερολόγιο.

 2. Στην περιοχή Τα ημερολόγιά σας, κάντε δεξί κλικ στο ημερολόγιο του οποίου θέλετε να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης και επιλέξτε Δικαιώματα κοινής χρήσης.

  Στιγμιότυπο οθόνης από το μενού περιβάλλοντος για το ημερολόγιό σας, με ενεργή την επιλογή "Δικαιώματα κοινής χρήσης".

 3. Βρείτε τον χρήστη του οποίου τα δικαιώματα θέλετε να αλλάξετε και είτε διαλέξτε νέο επίπεδο δικαιωμάτων ή επιλέξτε Κατάργηση Το εικονίδιο "Κατάργηση" για να διακόψετε την κοινή χρήση του ημερολογίου σας με αυτό το άτομο.

Προσθήκη ημερολογίου άλλου ατόμου στην προβολή ημερολογίου μου

Εάν λάβετε πρόσκληση για κοινή χρήση του ημερολογίου κάποιου άλλου χρήστη, επιλέξτε Αποδοχή στην αρχή του μηνύματος για να προσθέσετε το ημερολόγιο αυτού του χρήστη στην προβολή ημερολογίου σας.

Στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Αποδοχή" σε μια ειδοποίηση κοινής χρήσης ημερολογίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αφού προσθέσετε ένα άλλο ημερολόγιο, μπορείτε να το μετονομάσετε, να αλλάξετε το χρώμα του ή να το καταργήσετε από τη δική σας προβολή.

Διακοπή κοινής χρήσης του ημερολογίου μου με κάποιον

Εάν θέλετε να διακόψετε την κοινή χρήση του ημερολογίου σας με κάποιον χρήστη, χρησιμοποιήστε το Outlook.com, για να καταργήσετε τα δικαιώματά του.

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε εκκίνηση εφαρμογών Το κουμπί "Εκκίνηση εφαρμογών". > Ημερολόγιο.

 2. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Κοινή χρήση και μετά διαλέξτε το ημερολόγιο του οποίου την κοινή χρήση θέλετε να διακόψετε.

  Στιγμιότυπο οθόνης από το κουμπί "Κοινή χρήση ημερολογίου" στη γραμμή περιήγησης.

  Από προεπιλογή, το κύριο ημερολόγιό σας ονομάζεται "Ημερολόγιο". Εάν έχετε δημιουργήσει άλλα ημερολόγια, μπορείτε να επιλέξετε ένα από αυτά αντί του κύριου ημερολογίου. Δεν μπορείτε να καταργήσετε τα δικαιώματα κοινής χρήσης ημερολογίων που ανήκουν σε άλλα άτομα.

 3. Επιλέξτε το άτομο με το οποίο θέλετε να διακόψετε την κοινή χρήση του ημερολογίου σας και επιλέξτε Κατάργηση Το εικονίδιο "Κατάργηση" .

  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Κοινή χρήση αυτού του ημερολογίου".

  Το άτομο έχει καταργηθεί από τη λίστα ατόμων με πρόσβαση στο ημερολόγιό σας. Το αντίγραφο του ημερολογίου του δεν θα συγχρονίζεται πλέον με το δικό σας ημερολόγιο ούτε θα λαμβάνει ενημερώσεις.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Κουμπί "Φόρουμ κοινότητας" Κουμπί "Επικοινωνία με την υποστήριξη"

Σχετικά θέματα

Δημιουργία ενός κοινόχρηστου οικογενειακού ημερολογίου στο Outlook.com και στο Outlook στο Web

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×