Κοινή χρήση τοποθεσιών ή εγγράφων με άτομα εκτός της εταιρείας σας

Κοινή χρήση τοποθεσιών ή εγγράφων με άτομα εκτός της εταιρείας σας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν η εταιρεία σας εκτελεί εργασία που αφορά κοινή χρήση εγγράφων ή απευθείας συνεργασία με προμηθευτές ή πελάτες, ίσως θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες εξωτερικής κοινής χρήσης του SharePoint Online για κοινή χρήση περιεχομένου με άτομα εκτός της εταιρείας σας, τα οποία δεν έχουν άδειες χρήσης για τη συνδρομή της εταιρείας σας στο Microsoft Office 365.

Μπορείτε να το κάνετε με τους ακόλουθους τρεις τρόπους:

 • Μπορείτε να θέσετε σε κοινή χρήση μια ολόκληρη τοποθεσία προσκαλώντας εξωτερικούς χρήστες να πραγματοποιήσουν είσοδο στην τοποθεσία σας χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό Microsoft ή έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό.

 • Μπορείτε να θέσετε σε κοινή χρήση μεμονωμένα έγγραφα προσκαλώντας εξωτερικούς χρήστες να πραγματοποιούν είσοδο στην τοποθεσία σας χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό Microsoft ή έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό.

 • Μπορείτε να δημοσιεύσετε ή να στείλετε στους χρήστες μια σύνδεση επισκέπτη την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να δουν μεμονωμένα έγγραφα στην τοποθεσία σας ανώνυμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μόνο ένα άτομο μπορεί να συνδεθεί για να αποκτήσει πρόσβαση στην τοποθεσία ή στο έγγραφό σας χρησιμοποιώντας μια πρόσκληση που στείλατε. Ωστόσο, το άτομο που λαμβάνει την πρόσκλησή σας μπορεί να αποφασίσει ότι δεν θέλει να τη χρησιμοποιήσει και να προωθήσει την πρόσκληση σε κάποιον άλλο, που μπορεί, στη συνέχεια, να συνδεθεί χρησιμοποιώντας το λογαριασμό Microsoft ή τον εταιρικό λογαριασμό του για να αποκτήσει πρόσβαση στην τοποθεσία ή στο έγγραφο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να μπορέσετε να θέσετε σε κοινή χρήση τοποθεσίες ή έγγραφα, ο καθολικός διαχειριστής σας πρέπει να ενεργοποιήσει την εξωτερική κοινή χρήση και να ορίσει τα κατάλληλα δικαιώματα. Ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση εξωτερικής κοινής χρήσης για το περιβάλλον του SharePoint Online για περισσότερες πληροφορίες.

Τι είναι ο εξωτερικός χρήστης;

Ο εξωτερικός χρήστης έχει κάποιον εκτός της εταιρείας σας που μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις τοποθεσίες του SharePoint Online και έγγραφα, αλλά δεν έχει άδεια χρήσης για τη συνδρομή σας του SharePoint Online ή το Microsoft Office 365. Εξωτερικοί χρήστες δεν είναι των υπαλλήλων, οι εργολάβοι ή επιτόπου παραγόντων για εσάς ή συνεργάτες σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν ο οργανισμός σας διαθέτει ξεχωριστούς μισθωτές του Office 365, ένας χρήστης με άδεια χρήσης του ενός μισθωτή μπορεί να χρησιμοποιήσει την εξωτερική κοινή χρήση με έναν χρήστη με άδεια χρήσης ενός άλλου μισθωτή.

Οι εξωτερικοί χρήστες αποκτούν τα δικαιώματα χρήσης του πελάτη του SharePoint Online, ο οποίος τους προσκαλεί για συνεργασία. Δηλαδή, εάν ένας οργανισμός αγοράσει ένα πρόγραμμα E3 για μεγάλες επιχειρήσεις και δημιουργήσει μια τοποθεσία που χρησιμοποιεί εταιρικές δυνατότητες, ο εξωτερικός χρήστης αποκτά δικαιώματα για τη χρήση ή/και την προβολή εταιρικών δυνατοτήτων μέσα στην τοποθεσία στην οποία έχει προσκληθεί. Παρόλο που οι εξωτερικοί χρήστες μπορούν να προσκληθούν ως μέλη έργου με την ευρεία έννοια για την εκτέλεση μιας πλήρους σειράς ενεργειών σε μια τοποθεσία, δεν θα έχουν τις ίδιες ακριβώς δυνατότητες με ένα πλήρες, επί πληρωμή και με άδεια χρήσης μέλος εντός του οργανισμού σας. Ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση εξωτερικής κοινής χρήσης για το περιβάλλον του SharePoint Online για περισσότερες πληροφορίες.

Κοινή χρήση τοποθεσίας

Όταν θέτετε σε κοινή χρήση μια τοποθεσία με εξωτερικούς χρήστες, τους στέλνετε μια πρόσκληση που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να συνδεθούν στην τοποθεσία σας. Μπορείτε να στείλετε αυτή την πρόσκληση σε οποιαδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση, συνδέεται χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό Microsoft ή έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό. Όταν θέτετε σε κοινή χρήση μια τοποθεσία, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο των δικαιωμάτων που θέλετε να έχει το συγκεκριμένο άτομο στην τοποθεσία.

Πρέπει να είστε "Κάτοχος τοποθεσίας" ή να έχετε δικαιώματα πλήρους ελέγχου για να θέσετε σε κοινή χρήση μια τοποθεσία με εξωτερικούς χρήστες.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός σας.

 2. Στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας, επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών του Office 365 και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλακίδιο SharePoint (παλαιότερα πλακίδιο Τοποθεσίες) ή κάντε κλικ στην επιλογή SharePoint (παλαιότερα Τοποθεσίες) στο επάνω μέρος της σελίδας.

 3. Μεταβείτε στην τοποθεσία την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε από κοινού με εξωτερικούς χρήστες.

 4. Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, κάντε κλικ στο στοιχείο Κοινή χρήση.

  Εικόνα της εντολής "Κοινή χρήση" επάνω δεξιά στην οθόνη.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση, πληκτρολογήστε τα ονόματα των εξωτερικών χρηστών που θέλετε να προσκαλέσετε. Για παράδειγμα: someone@outlook.com ή someone@contoso.com.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή Κοινή χρήση για να εκχωρήσετε πρόσβαση σε μια τοποθεσία σε εσωτερικούς χρήστες με άδεια χρήσης. Εάν θέλετε να το κάνετε αυτό, απλώς πληκτρολογήστε τα ονόματα των ατόμων που θέλετε να προσκαλέσετε.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος μη αντιστοιχισμένου χρήστη κατά την εισαγωγή ενός ονόματος και μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η τοποθεσία σας μπορεί να μην είναι ενεργοποιημένη για την αποδοχή εξωτερικών χρηστών. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για να την ενεργοποιήσετε.

 7. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα που θα συμπεριλάβετε στην πρόσκληση.

 8. Από προεπιλογή, μια πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται αυτόματα. Για να απενεργοποιήσετε την πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση επιλογών και καταργήστε την επιλογή Αποστολή πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Από προεπιλογή, οι προσκλήσεις που αποστέλλετε σε εξωτερικούς χρήστες λήγουν σε 90 ημέρες. Εάν κάποιος προσκεκλημένος δεν αποδεχτεί την πρόσκληση εντός 90 ημερών και εξακολουθείτε να θέλετε αυτό το άτομο να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία σας, θα χρειαστεί να στείλετε νέα πρόσκληση.

Όταν τους εξωτερικούς χρήστες λαμβάνουν τις προσκλήσεις, μπορούν να επιλέξουν ένα κουμπί που μεταφέρει τους σε μια σελίδα όπου είσοδο στην τοποθεσία σας του SharePoint Online, χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό Microsoft ή έναν εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός. Εάν οι χρήστες δεν έχουν τουλάχιστον ένα λογαριασμό Microsoft, τους να εγγραφείτε για έναν δωρεάν λογαριασμό της Microsoft.

Κοινή χρήση εγγράφου με αποστολή ή δημοσίευση σύνδεσης ανώνυμου επισκέπτη

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ανώνυμη σύνδεση επισκέπτη και, στη συνέχεια, να μοιραστείτε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας όποια μέσα σας ταιριάζουν. Για παράδειγμα, δημοσιεύστε τη σε μια σελίδα μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή επικολλήστε τη σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση επισκέπτη που παρέχει δικαιώματα επεξεργασίας ή μόνο δικαιώματα προβολής.

Πρέπει να είστε Κάτοχος τοποθεσίας ή να έχετε δικαιώματα πλήρους ελέγχου για να κάνετε κοινή χρήση ενός εγγράφου με εξωτερικούς χρήστες. Επιπλέον, η δυνατότητα εξωτερικής κοινής χρήσης πρέπει να είναι ενεργοποιημένη είτε στις "Ρυθμίσεις υπηρεσίας" του Office 365 είτε στο κέντρο διαχείρισης του SharePoint Online (ανάλογα με το πρόγραμμα που διαθέτετε). Η εξωτερική κοινή χρήση πρέπει επίσης να είναι ενεργοποιημένη για τη συλλογή τοποθεσιών σας (μόνο για τα εταιρικά προγράμματα).

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός σας.

 2. Στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας, επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών του Office 365 και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλακίδιο SharePoint (παλαιότερα πλακίδιο Τοποθεσίες) ή κάντε κλικ στην επιλογή SharePoint (παλαιότερα Τοποθεσίες) στο επάνω μέρος της σελίδας.

 3. Κάντε κλικ στα αποσιωπητικά ... δίπλα στο έγγραφο και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση.

  Έναρξη κοινής χρήσης ενός εγγράφου σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint

 4. Στο παράθυρο διαλόγου "Κοινή χρήση", κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη σύνδεσης.

 5. Επιλέξτε τον τύπο δικαιώματος που θέλετε να εκχωρήσετε: Περιορισμένη σύνδεση, σύνδεση προβολής ή σύνδεση επεξεργασίας.
  Θα δημιουργηθεί μια διεύθυνση URL σύνδεσης επισκέπτη.

 6. Επιλέξτε τη διεύθυνση URL σύνδεσης επισκέπτη και αντιγράψτε την.
  Δημιουργία και αντιγραφή ανώνυμης σύνδεσης επισκέπτη
  Στη συνέχεια, μπορείτε να επικολλήσετε τη διεύθυνση URL σύνδεσης επισκέπτη στο μέσο της επιλογής σας.

 • Εάν ένα έγγραφο βρίσκεται σε μια βιβλιοθήκη τοποθεσίας ομάδας, τα άλλα μέλη της τοποθεσίας μπορούν να εντοπίσουν τις συνδέσεις επισκέπτη στο παράθυρο διαλόγου "Κοινή χρήση" και να τις στείλουν σε άλλους.

 • Εάν το αρχείο που επιχειρείτε να θέσετε σε κοινή χρήση βρίσκεται σε μια βιβλιοθήκη που χρησιμοποιεί τη Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε εξωτερική κοινή χρήση του αρχείου.

 • Οι συνδέσεις ανώνυμου επισκέπτη θα μπορούσαν δυνητικά να προωθηθούν ή να τεθούν σε κοινή χρήση με άλλα άτομα, τα οποία ίσως έχουν τη δυνατότητα προβολής ή επεξεργασίας του περιεχομένου χωρίς είσοδο. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε συνδέσεις ανώνυμου επισκέπτη για ευαίσθητο περιεχόμενο.

 • Τα άτομα που προσκαλούνται να αποκτήσουν πρόσβαση σε έγγραφα χρησιμοποιώντας συνδέσεις ανώνυμου επισκέπτη θα έχουν μόνο τις δυνατότητες προβολής ή ανάγνωσης αρχείων στις σχετικές εφαρμογές Office Online. Δεν θα μπορούν να ανοίξουν αρχεία σε μια αντίστοιχη έκδοση υπολογιστή του προγράμματος του Office.

 • Εάν η εξωτερική κοινή χρήση είναι απενεργοποιημένη καθολικά στις "Ρυθμίσεις υπηρεσίας" του Office 365 ή στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint Online, οποιεσδήποτε κοινόχρηστες συνδέσεις θα σταματήσουν να λειτουργούν. Εάν αργότερα η δυνατότητα ενεργοποιηθεί ξανά, αυτές οι συνδέσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Επίσης, είναι δυνατή η απενεργοποίηση μεμονωμένων συνδέσεων που έχουν οριστεί ως κοινόχρηστες, εάν θέλετε να ανακαλέσετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένο έγγραφο. Ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση σύνδεσης ανώνυμου επισκέπτη.

 • Εάν κάνετε κοινή χρήση βιβλίων εργασίας του Excel που περιλαμβάνουν φύλλα του Power View με άτομα εκτός της εταιρείας σας, δεν θα μπορούν να δουν τα φύλλα του Power View σε αυτά τα βιβλία εργασίας.

 • Εάν κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου, ο μόνος τύπος μπορείτε να εκχωρήσετε δικαίωμα είναι περιορισμένη σύνδεση.

Εκχώρηση της δυνατότητας στους χρήστες να δημιουργούν συνδέσεις επισκέπτη με έγγραφα που έχετε θέσει σε κοινή χρήση με εκείνους

Ενδέχεται να θέλετε να κάνετε κοινή χρήση ορισμένων εγγράφων σε ευρεία κλίμακα και στην πραγματικότητα μπορεί να θέλετε να ενθαρρύνετε τους χρήστες να τα αναδημοσιεύσουν. Για τα εν λόγω έγγραφα, μπορείτε να επιτρέψετε στους χρήστες να δημιουργούν ανώνυμες συνδέσεις επισκέπτη με τα έγγραφα που μοιράζεστε μαζί τους.

Για να επιτρέψετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να έχετε δικαιώματα πλήρους ελέγχου.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός σας.

 2. Στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας, επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών του Office 365 και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλακίδιο SharePoint (παλαιότερα πλακίδιο Τοποθεσίες) ή κάντε κλικ στην επιλογή SharePoint (παλαιότερα Τοποθεσίες) στο επάνω μέρος της σελίδας.

 3. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη όπου θέλετε να επιτρέψετε σε άλλους χρήστες να δημιουργήσουν συνδέσεις επισκέπτη.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 και, στη συνέχεια, στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα τοποθεσίας στην ενότητα Χρήστες και δικαιώματα.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις αίτησης πρόσβασης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Ρυθμίσεις αίτησης πρόσβασης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση γονικού στην καρτέλα Δικαιώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις αίτησης πρόσβασης.

  Το κουμπί "Ρυθμίσεις αίτησης πρόσβασης" στην καρτέλα δικαιωμάτων.
 7. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις αίτησης πρόσβασης, επιλέξτε Να επιτρέπεται στα μέλη να κάνουν κοινή χρήση της τοποθεσίας και μεμονωμένων αρχείων και φακέλων.

 8. Προαιρετικά, επιλέξτε Να επιτρέπονται αιτήσεις πρόσβασης και προσθέστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λαμβάνει αιτήσεις πρόσβασης.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Τώρα, όταν τα άτομα επιλέξουν τα έγγραφα που έχετε θέσει σε κοινή χρήση μαζί τους και ανοίξουν το παράθυρο διαλόγου "Κοινή χρήση", μπορούν να δημιουργήσουν μια σύνδεση επισκέπτη. Σημειώστε, ωστόσο, ότι μπορούν να δημιουργήσουν μόνο συνδέσεις επισκέπτη που επιτρέπουν στους επισκέπτες να επεξεργαστούν το έγγραφο εφόσον τους έχετε εκχωρήσει δικαίωμα επεξεργασίας κατά την πρώτη κοινή χρήση του εγγράφου. Εάν έχουν μόνο δικαιώματα προβολής, μπορούν να δημιουργούν μόνο συνδέσεις επισκέπτη που επιτρέπουν το δικαίωμα προβολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν κάνετε καταργήστε την επιλογή να επιτρέπεται στα μέλη να κάνετε κοινή χρήση τοποθεσίας και μεμονωμένων αρχείων και φακέλων για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, στο μενού κοινή χρήση θα εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη σε χρήστες, αλλά θα εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος όταν ένα μέλος της ομάδας επιχειρεί να κάνετε κοινή χρήση.

Για μια επισκόπηση των ρυθμίσεων αίτησης πρόσβασης, δείτε το Βίντεο: Κοινή χρήση μιας τοποθεσίας χωρίς αίτηση πρόσβασης.

Κοινή χρήση εγγράφου που απαιτεί σύνδεση στην τοποθεσία σας

Πρέπει να είστε Κάτοχος τοποθεσίας ή να έχετε δικαιώματα πλήρους ελέγχου για να κάνετε κοινή χρήση ενός εγγράφου με εξωτερικούς χρήστες. Επιπλέον, η δυνατότητα εξωτερικής κοινής χρήσης πρέπει να είναι ενεργοποιημένη είτε στις "Ρυθμίσεις υπηρεσίας" του Office 365 είτε στο κέντρο διαχείρισης του SharePoint Online (ανάλογα με το πρόγραμμα που διαθέτετε). Η εξωτερική κοινή χρήση πρέπει επίσης να είναι ενεργοποιημένη για τη συλλογή τοποθεσιών σας (μόνο για τα εταιρικά προγράμματα).

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός σας.

 2. Στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας, επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών του Office 365 και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλακίδιο SharePoint (παλαιότερα πλακίδιο Τοποθεσίες) ή κάντε κλικ στην επιλογή SharePoint (παλαιότερα Τοποθεσίες) στο επάνω μέρος της σελίδας.

 3. Μεταβείτε στην τοποθεσία και στο έγγραφο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση.

 4. Κάντε κλικ στα αποσιωπητικά (...) δίπλα στο έγγραφο και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση.
  Έναρξη κοινής χρήσης ενός εγγράφου σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσκληση ατόμων, αν δεν είναι ήδη επιλεγμένη, και έπειτα πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ατόμων που προσκαλείτε σε κοινή χρήση του εγγράφου. Για παράδειγμα: someone@outlook.com ή somebody@gmail.com ή externaluser@contoso.com.

 6. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε το επίπεδο δικαιωμάτων που θέλετε να εκχωρήσετε σε αυτούς τους χρήστες: Δυνατότητα επεξεργασίας ή Δυνατότητα προβολής.

 7. Εάν θέλετε, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα που θα συμπεριληφθεί στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το μήνυμα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες ή οδηγίες σχετικά με το έγγραφο που έχετε θέσει σε κοινή χρήση.

 8. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εμφάνιση επιλογών.

 9. Επιλέξτε Απαιτείται είσοδος.

  Ορισμένες τοποθεσίες είναι προσαρμοσμένες και ενδέχεται να μην εμφανίζουν την επιλογή Απαιτείται είσοδος. Εάν χρειάζεστε αυτή την επιλογή, επικοινωνήστε με το διαχειριστή της τοποθεσίας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Απαιτείται είσοδος, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα περιέχει μια σύνδεση ανώνυμου επισκέπτη για το έγγραφο. Οι συνδέσεις ανώνυμου επισκέπτη θα μπορούσαν δυνητικά να προωθηθούν ή να τεθούν σε κοινή χρήση με άλλα άτομα, τα οποία θα έχουν επίσης τη δυνατότητα προβολής ή επεξεργασίας του περιεχομένου χωρίς να απαιτείται είσοδος.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 11. Κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μάθετε σχετικά με τις αλλαγές στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης SharePoint για την αποτροπή της τοποθέτησης των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του παραλήπτη.

Προβολή των ατόμων με πρόσβαση σε συγκεκριμένη τοποθεσία ή έγγραφο

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή Κοινή χρήση για να δείτε γρήγορα τη λίστα των ατόμων τα οποία χρησιμοποιούν από κοινού ένα έγγραφο.

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να δείτε τα άτομα που έχουν πρόσβαση σε μια τοποθεσία, κάντε κλικ στην εντολή Κοινή χρήση επάνω δεξιά στη σελίδα. Κάντε κλικ στη σύνδεση μετά την ένδειξη Κοινή χρήση με στο παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση, για να προβάλετε μια λίστα των ατόμων που έχουν πρόσβαση στην τοποθεσία.

 • Για να δείτε ποιος έχει πρόσβαση σε ένα έγγραφο, φάκελο ή σύνολο εγγράφων, κάντε κλικ στα αποσιωπητικά ... δίπλα στο έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση με.

Ανάκληση πρόσβασης χρήστη σε μια τοποθεσία

Εάν μια τοποθεσία έχει χρησιμοποιηθεί από κοινού με έναν εξωτερικό χρήστη και θέλετε να ανακαλέσετε την πρόσβαση του συγκεκριμένου χρήστη στην τοποθεσία, μπορείτε να το κάνετε καταργώντας τα δικαιώματα αυτού του ατόμου για την τοποθεσία.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός σας.

 2. Στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας, επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών του Office 365 και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλακίδιο SharePoint (παλαιότερα πλακίδιο Τοποθεσίες) ή κάντε κλικ στην επιλογή SharePoint (παλαιότερα Τοποθεσίες) στο επάνω μέρος της σελίδας.

 3. Μεταβείτε στην τοποθεσία στην οποία θέλετε να αποσύρετε μια πρόσκληση.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 και, στη συνέχεια, στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Άτομα και ομάδες στην περιοχή Χρήστες και δικαιώματα.

 6. Επιλέξτε την ομάδα από τη γραμμή Γρήγορη εκκίνηση στα αριστερά στην οποία θέλετε να καταργήσετε χρήστες.

 7. Επιλέξτε τους χρήστες που θέλετε να καταργήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση χρηστών από την ομάδα.

  Προβολή της γραμμής γρήγορης εκκίνησης με τις ομάδες και του μενού "Ενέργειες" ανοιχτού με ενεργοποιημένη την επιλογή "Κατάργηση χρηστών από ομάδα".
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Απενεργοποίηση σύνδεσης ανώνυμου επισκέπτη

Μπορείτε να δείτε εάν ένα έγγραφο έχει τεθεί σε κοινή χρήση μέσω σύνδεσης επισκέπτη ελέγχοντας το μενού ιδιοτήτων για το έγγραφο.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός σας.

 2. Στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας, επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών του Office 365 και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλακίδιο SharePoint (παλαιότερα πλακίδιο Τοποθεσίες) ή κάντε κλικ στην επιλογή SharePoint (παλαιότερα Τοποθεσίες) στο επάνω μέρος της σελίδας.

 3. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη που περιέχει το έγγραφο για το οποίο θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση επισκέπτη.

 4. Κάντε κλικ στα αποσιωπητικά ... δίπλα στο έγγραφο και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση.
  Έναρξη κοινής χρήσης ενός εγγράφου σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint

 5. Στο παράθυρο διαλόγου "Κοινή χρήση", κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη σύνδεσης.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση. (Αν η επιλογή Κατάργηση είναι απενεργοποιημένη, το έγγραφό σας πιθανόν έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει μόνο χρήστες με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.)

 7. Όταν ερωτηθείτε εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση σύνδεσης.

  Παράθυρο διαλόγου που σας ρωτά εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε μια σύνδεση επισκέπτη για ένα έγγραφο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση, ώστε να μην λειτουργεί πλέον.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Όταν τα άτομα εκτός της εταιρείας σας επιχειρήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τη σύνδεση επισκέπτη, θα δουν ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×