Κοινή χρήση προσαρμογών με αποθήκευσή τους ως πρότυπα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια υπάρχουσα τοποθεσία ή λίστα ως προσαρμοσμένο πρότυπο. Τα προσαρμοσμένα πρότυπα παρέχει κάποιο τρόπο για συσκευασία ενός συνόλου αλλαγών σε μια υπάρχουσα τοποθεσία και διάθεση αυτά τα πρότυπα για νέες τοποθεσίες και λίστες. Κάθε προσαρμοσμένο πρότυπο βασίζεται σε έναν ορισμό τοποθεσίας ή ορισμός της δυνατότητας αποθηκεύονται στο διακομιστή του SharePoint. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε προσαρμοσμένα πρότυπα μέσω των σελίδων στη συλλογή προτύπων τοποθεσίας και συλλογή προτύπων λίστας.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή στα πρότυπα τοποθεσίας

Εισαγωγή στα πρότυπα λίστας

Δημιουργία προτύπου λίστας

Προσθήκη προτύπου σε συλλογή λιστών

Εισαγωγή στα πρότυπα τοποθεσίας

Τα μέλη της ομάδας κατόχων Όνομα τοποθεσίας που έχουν δικαιώματα εγγραφής στη συλλογή προτύπων τοποθεσίας μπορούν να προσαρμόσουν μια τοποθεσία. Κατόπιν, μπορούν να αποθηκεύσουν την προσαρμοσμένη τοποθεσία ως πρότυπο τοποθεσίας, ώστε οι άλλοι χρήστες στη συλλογή τοποθεσιών να μπορούν αργότερα να δημιουργήσουν παρόμοιες τοποθεσίες. Όταν δημιουργείτε μια νέα δευτερεύουσα τοποθεσία, μπορείτε να επιλέξετε από τη συνδυασμένη λίστα των προτύπων τοποθεσίας που είναι διαθέσιμα στον διακομιστή ή στη συλλογή τοποθεσιών. Οι διαχειριστές μιας συλλογής τοποθεσιών μπορούν επίσης να εισαγάγουν ένα πρότυπο τοποθεσίας που δημιουργείται από κάποιον άλλον χρήστη ή προμηθευτή λογισμικού και μπορούν να προσθέσουν το νέο πρότυπο στα διαθέσιμα πρότυπα τοποθεσίας στη συλλογή τοποθεσιών.

Τα αρχεία προτύπων περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες, όπως διευθύνσεις URL διακομιστών και ονόματα λογαριασμών χρηστών. Θα πρέπει να κάνετε κοινή χρήση αρχείων προτύπων μόνο με αξιόπιστους χρήστες και ομάδες.

Ένα πρότυπο τοποθεσίας είναι ένα αρχείο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχεδίασης σχετικά με την τοποθεσία, όπως:

 • Τις λίστες μέσα σε μια τοποθεσία.

 • Τυχόν σελίδες Τμήματος Web μέσα σε μια τοποθεσία.

 • Τυχόν προσαρμοσμένες σελίδες μέσα σε μια τοποθεσία.

 • Το θέμα ή τα περιγράμματα που εφαρμόζονται σε μια τοποθεσία.

 • Τυχόν προσαρμογές στη γραμμή γρήγορης εκκίνησης.

 • Περιεχόμενο τοποθεσίας (περιεχόμενα βιβλιοθήκης λίστας και εγγράφων — προαιρετικά).

Τα πρότυπα τοποθεσίας δεν περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία:

 • Ρυθμίσεις ασφαλείας, όπως μια λίστα χρηστών ή ομάδων με δικαιώματα στην τοποθεσία από την οποία δημιουργήθηκε το πρότυπο.

 • Εξατομικεύσεις σε σελίδες Τμήματος Web.

 • Ειδοποιήσεις από την αρχική τοποθεσία.

 • Συγκροτήσεις τμημάτων Web που προστέθηκαν στην αρχική τοποθεσία.

Χρήση προτύπων τοποθεσίας

Μπορείτε να δημιουργείτε δευτερεύουσες τοποθεσίες βάσει των προτύπων που είναι διαθέσιμα στον διακομιστή ή στη συλλογή τοποθεσιών. Όταν δημιουργείτε μια δευτερεύουσα τοποθεσία, επιλέγετε ένα πρότυπο από τα πρότυπα που είναι διαθέσιμα στη ενότητα Επιλογή προτύπου της σελίδας "Δημιουργία τοποθεσίας SharePoint". Σε αυτήν τη σελίδα εμφανίζονται όλα τα πρότυπα που είναι διαθέσιμα στο διακομιστή και στη συλλογή τοποθεσιών, φιλτραρισμένα κατά τη γλώσσα που επιλέξατε στη σελίδα "Δημιουργία δευτερεύουσας τοποθεσίας". Αν και η νέα δευτερεύουσα τοποθεσία βασίζεται στο πρότυπο, μπορείτε να την προσαρμόσετε, όπως θα προσαρμόζατε κάθε άλλη τοποθεσία.

Πρέπει να έχετε τουλάχιστον τα προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων "Πλήρης έλεγχος" ή "Σχεδίαση" για τη συλλογή τοποθεσιών Web ανώτερου επιπέδου. Τα πρότυπα τοποθεσίας αποθηκεύονται ως αρχεία με την επέκταση.stp.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία προτύπου τοποθεσίας

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  Σημείωση: Σε μια τοποθεσία για την οποία έχετε προσαρμόσει το μενού Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας, και στη συνέχεια κάντε κλικ στις ρυθμίσεις που θέλετε να προβάλετε.

 1. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στην ενότητα Εμφάνιση και εντύπωση, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση τοποθεσίας ως προτύπου.

 2. Στη σελίδα "Αποθήκευση τοποθεσίας ως προτύπου", στην ενότητα Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο προτύπου.

 3. Στην ενότητα Όνομα και περιγραφή, πληκτρολογήστε ένα όνομα και, προαιρετικά, μια περιγραφή.

 4. Στην ενότητα Συμπερίληψη περιεχομένου, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη περιεχομένου αν θέλετε να δημιουργηθούν νέες τοποθεσίες Web από αυτό το πρότυπο για όλες τις λίστες και τις βιβλιοθήκες εγγράφων στην τοποθεσία Web.

  Σημείωση: Η συμπερίληψη περιεχομένου μπορεί να αυξήσει το μέγεθος του προτύπου σας.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη προτύπου στη συλλογή προτύπων τοποθεσίας

Για να προσθέσετε πρότυπα τοποθεσίας στη συλλογή προτύπων τοποθεσίας, μεταβείτε στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας" για την τοποθεσία Web ανώτερου επιπέδου δε μια συλλογή τοποθεσιών.

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  Σημείωση: Σε μια τοποθεσία για την οποία έχετε προσαρμόσει το μενού Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας, και στη συνέχεια κάντε κλικ στις ρυθμίσεις που θέλετε να προβάλετε.

 1. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στην ενότητα Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Πρότυπα τοποθεσίας.

 2. Στη σελίδα "Συλλογή προτύπων τοποθεσίας", κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το πρότυπο ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή στα πρότυπα λίστας

Όταν δημιουργείτε μια νέα λίστα, επιλέγετε ένα πρότυπο λίστας για να χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία της λίστας. Οι υπηρεσίες Windows SharePoint Services περιλαμβάνουν από προεπιλογή πολλά πρότυπα λίστας και οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν μια υπάρχουσα λίστα και να αποθηκεύσουν την προσαρμοσμένη λίστα ως νέο πρότυπο λίστας. Οι διαχειριστές μιας συλλογής τοποθεσιών μπορούν επίσης να εισαγάγουν ένα πρότυπο λίστας που δημιουργήθηκε από κάποιον άλλον χρήστη ή προμηθευτή λογισμικού και μπορούν να προσθέσουν το νέο πρότυπο στη διαθέσιμη λίστα προτύπων στη συλλογή τοποθεσιών.

Τα αρχεία προτύπων περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες, όπως διευθύνσεις URL διακομιστών και ονόματα λογαριασμών χρηστών. Θα πρέπει να κάνετε κοινή χρήση αρχείων προτύπων μόνο με αξιόπιστους χρήστες και ομάδες.

Ένα πρότυπο λίστας είναι ένα αρχείο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχεδίασης σχετικά με τη λίστα, όπως:

 • Τις στήλες και τα πεδία της λίστας

 • Τυχόν προβολές που δημιουργήθηκαν για τη λίστα.

 • Περιεχόμενο λίστας (προαιρετικά).

Τα πρότυπα λίστας δεν περιλαμβάνουν

 • Ρυθμίσεις ασφαλείας, όπως μια λίστα χρηστών ή ομάδων με δικαιώματα στη λίστα από την οποία δημιουργήθηκε το πρότυπο.

 • Συνδέσεις πεδίων αναζήτησης. Αν και οι λίστες μπορούν να περιέχουν πεδία αναζήτησης που αναφέρουν δεδομένα σε κάποια άλλη λίστα, η άλλη λίστα (και τα δεδομένα της) δεν περιλαμβάνονται κατά την αποθήκευση ενός προτύπου λίστας.

Χρήση προτύπων λίστας

Για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο λίστας, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχείρισης λιστών. Πρότυπα λίστας αποθηκεύονται ως αρχεία με επέκταση .stp.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία προτύπου λίστας

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  Σημείωση: Σε μια τοποθεσία για την οποία έχετε προσαρμόσει το μενού Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας, και στη συνέχεια κάντε κλικ στις ρυθμίσεις που θέλετε να προβάλετε.

 1. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στην ενότητα Διαχείριση τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκες και λίστες τοποθεσίας.

 2. Στη σελίδα "Βιβλιοθήκες και λίστες τοποθεσίας", κάντε κλικ στη λίστα που θέλετε να αποθηκεύσετε ως πρότυπο.

 3. Στη σελίδα "Προσαρμογή όνομα_λίστας", κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση λίστας ως προτύπου.

 4. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου που θα χρησιμοποιηθεί για το αρχείο προτύπου.

 5. Στην ενότητα Όνομα και περιγραφή, πληκτρολογήστε ένα όνομα και, προαιρετικά, μια περιγραφή.

 6. Στην ενότητα Συμπερίληψη περιεχομένου, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη περιεχομένου αν θέλετε να δημιουργηθούν νέες τοποθεσίες Web από αυτό το πρότυπο για όλες τις λίστες και τις βιβλιοθήκες εγγράφων στην τοποθεσία Web.

  Σημείωση: Η συμπερίληψη περιεχομένου μπορεί να αυξήσει το μέγεθος του προτύπου σας.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη προτύπου σε συλλογή λιστών

Τα αρχεία προτύπων περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες, όπως διευθύνσεις URL διακομιστών και ονόματα λογαριασμών χρηστών. Να κάνετε κοινή χρήση αρχείων προτύπων μόνο με αξιόπιστους χρήστες και ομάδες.

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  Σημείωση: Σε μια τοποθεσία για την οποία έχετε προσαρμόσει το μενού Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας, και στη συνέχεια κάντε κλικ στις ρυθμίσεις που θέλετε να προβάλετε.

 1. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στην ενότητα Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Πρότυπα λίστας.

  Σημείωση: Αν αυτή η σύνδεση δεν είναι ορατή, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στις ρυθμίσεις τοποθεσίας ανώτερου επιπέδου από τη στήλη Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών.

 2. Στη σελίδα "Συλλογή προτύπων λίστας", κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το πρότυπο ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×