Κοινή χρήση λεπτομερειών χρονοδιαγράμματος με ένα γράφημα Gantt του Visio

Κοινή χρήση λεπτομερειών χρονοδιαγράμματος με ένα γράφημα Gantt του Visio

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ένα γράφημα Gantt σας βοηθά να προγραμματίσετε εργασίες του έργου σας και, στη συνέχεια, σας βοηθά να παρακολουθείτε την πρόοδο. Για να επικοινωνήσετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εργασία και χρονοδιάγραμμα στους διαχειριστές ή άλλα μέλη της ομάδας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γράφημα Gantt στο Microsoft Visio. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα Gantt για να διαχειριστείτε το χρονοδιάγραμμα του έργου στο επίπεδο της εργασίας.

Ρύθμιση του γραφήματος Gantt

 1. Στη λίστα κατηγορίες, κάντε κλικ στην κατηγορία Χρονοδιάγραμμα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα Gantt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές γραφήματος Gantt, ρυθμίστε τις ημερομηνίες για την κλίμακα χρόνου:

  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Ημερομηνία και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε. Οι
   κύριες μονάδες είναι οι μεγαλύτερες μονάδες χρόνου (όπως έτη ή μήνες) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο γράφημα και οι Δευτερεύουσες μονάδες είναι οι μικρότερες (όπως ημέρες ή ώρες).

  • Στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στα σχήματα και τις ετικέτες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στις γραμμές εργασιών, τα ορόσημα και τις γραμμές σύνοψης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
   Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια μορφοποίηση να επιλέξετε, απλώς αποδεχτείτε τις προεπιλογές. Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφοποίηση αργότερα.

Προσθήκη δεδομένων σε γράφημα Gantt

Εργασίες

Κάθε εργασία σε ένα γράφημα Gantt καταλαμβάνει μια γραμμή στο πλαίσιο γραφήματος. Όταν πληκτρολογείτε ονόματα εργασιών σε κελιά στη στήλη Όνομα εργασίας, οι διάρκειες των εργασιών αναπαριστώνται ως γραμμές εργασιών στην περιοχή κάτω από τη χρονική κλίμακα.

Στόχος

Ενέργεια

Αλλαγή ονόματος εργασίας

 • Κάντε κλικ στο κελί της στήλης Όνομα εργασίας που περιέχει την εργασία και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

Εισαγωγή ή αλλαγή διάρκειας της εργασίας

 • Κάντε κλικ στο κελί στο πλαίσιο του γραφήματος Gantt που περιέχει την ημερομηνία ή τη διάρκεια που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες.

Πληκτρολογήστε μια διάρκεια ως εξής:

 • για 1 ώρα

 • για 1 ημέρα

 • για 1 εβδομάδα

 • για 1 μήνα

Προσθήκη νέων γραμμών εργασιών

 • Σύρετε ένα σχήμα Γραμμή από το παράθυρο Σχήματα και αποθέστε το στο σημείο του γραφήματος όπου θέλετε να τοποθετήσετε τη νέα γραμμή.

Προσθήκη δεικτών ποσοστού ολοκλήρωσης σε εργασίες

 1. Επιλέξτε τη στήλη που βρίσκεται στα αριστερά του σημείου όπου θέλετε να εμφανίζεται μια στήλη ποσοστού ολοκλήρωσης.

 2. Στην καρτέλα Γράφημα Gantt, στην ομάδα Στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 3. Στην περιοχή Τύπος στήλης, κάντε κλικ στην επιλογή % ολοκλήρωσης, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Καθώς σημειώνετε πρόοδο σε μια εργασία, πληκτρολογήστε το ποσοστό της εργασίας που έχει ολοκληρωθεί στη νέα στήλη. Μια ένδειξη ποσοστού ολοκλήρωσης εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών.

Διαγραφή εργασίας

 • Επιλέξτε οποιοδήποτε κελί της γραμμής το οποίο αναπαριστά την εργασία που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Γράφημα Gantt, στην ομάδα Εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Ορόσημα

Επειδή ένα ορόσημο αναπαριστά ένα σημαντικό συμβάν σε ένα χρονοδιάγραμμα, σε αντίθεση με την εργασία, ορίστε τη διάρκειά του σε μηδέν.

Στόχος

Ενέργεια

Προσθήκη νέου ορόσημου

 1. Σύρετε ένα σχήμα Ορόσημο από το παράθυρο Σχήματα και αποθέστε το στο γράφημα, στο σημείο όπου θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα γραμμή ορόσημου.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο κελί της στήλης Έναρξη της γραμμής που αντιπροσωπεύει το ορόσημο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ημερομηνίας στο μενού συντόμευσης.

 3. Ορίστε την ημερομηνία και κάντε κλικ στο κουμπί OK. Η ημερομηνία στη στήλη Λήξη αλλάζει ώστε να συμφωνεί με την ημερομηνία στη στήλη Έναρξη και η Διάρκεια ορίζεται σε μηδέν (0).

Μετατροπή υπάρχουσας εργασίας σε ορόσημο

 • Πληκτρολογήστε μια μηδενική (0) διάρκεια στη στήλη Διάρκεια της γραμμής που αναπαριστά την εργασία που θέλετε να μετατρέψετε σε ορόσημο.

Αλλαγή εμφάνισης ενός δείκτη ορόσημου

 • Κάντε δεξί κλικ στο δείκτη ορόσημου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές εργασίας στο μενού συντόμευσης. Κάντε τις επιλογές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Διαγραφή ορόσημου

 • Επιλέξτε το κελί της γραμμή που αναπαριστά το ορόσημο που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Γράφημα Gantt, στην ομάδα Εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Εργασίες σύνοψης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εργασία σύνοψης όταν θέλετε να συνδυάσετε διάφορες δευτερεύουσες εργασίες κάτω από μία συγκεντρωτική εργασία.

Στόχος

Ενέργεια

Δημιουργία δευτερευουσών εργασιών κάτω από μια εργασία σύνοψης

Μια εργασία σύνοψης είναι μια κανονική γραμμή εργασίας. Συνοψίζει τις δευτερεύουσες εργασίες που βρίσκονται με εσοχή κάτω από αυτήν. Για να δημιουργήσετε δευτερεύουσες εργασίες:

 1. Επιλέξτε ένα κελί που περιέχει ένα όνομα εργασίας. Για να επιλέξετε πολλές εργασίες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ.

 2. Στην καρτέλα Γράφημα Gantt, στην ομάδα Εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Εσοχή.

Η εργασία με εσοχή είναι τώρα δευτερεύουσα της εργασίας σύνοψης που βρίσκεται επάνω από αυτήν.

Καθορισμός της διάρκειας για μια εργασία σύνοψης

 1. Στη γραμμή για την πρώτη δευτερεύουσα εργασία, κάντε κλικ στο κελί στη στήλη Έναρξη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ημερομηνία έναρξης για αυτή την εργασία.

 2. Για την ίδια δευτερεύουσα εργασία, κάντε κλικ στο κελί στη στήλη Λήξη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ημερομηνία λήξης για αυτή την εργασία.

 3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για κάθε δευτερεύουσα εργασία.

Η διάρκεια της εργασίας σύνοψης συμπληρώνεται αυτόματα όταν προσθέσετε τις πληροφορίες διάρκειας της εργασίας για όλες τις δευτερεύουσες εργασίες.

Προβιβασμός (προσθήκη προεξοχής) σε μια εργασία

 • Κάντε δεξί κλικ στο όνομα της εργασίας που θέλετε να προβιβάσετε και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, επιλέξτε Προσθήκη προεξοχής.

Αλλαγή εμφάνισης μιας γραμμής εργασίας σύνοψης

 1. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή χρόνου μιας εργασίας σύνοψης που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές εργασίας στο μενού συντόμευσης.

 2. Στην περιοχή Γραμμές σύνοψης, επιλέξτε τα σύμβολα που θέλετε για την έναρξη και λήξη των γραμμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εξαρτήσεις (Συνδεδεμένες εργασίες)

Όταν εξαρτάτε μια εργασία στο γράφημα Gantt από μια άλλη, ένα βέλος συνδέει τις δύο γραμμές εργασιών. Εάν αλλάξετε την ημερομηνία ή τη διάρκεια της εργασίας από την οποία εξαρτάται μια άλλη εργασία, οι ημερομηνίες της εξαρτώμενης εργασίας αλλάζουν και αυτές.

Στόχος

Ενέργεια

Ορισμός εξαρτήσεων μεταξύ εργασιών

 1. Επιλέξτε τα κελιά ονόματος των εργασιών και των ορόσημων που θέλετε να συνδέσετε. Για να επιλέξετε πολλές εργασίες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ επιλέγετε.

 2. Στην καρτέλα Γράφημα Gantt, στην ομάδα Εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση.

Διακοπή των εξαρτήσεων μεταξύ εργασιών

 1. Επιλέξτε τις εργασίες με εξαρτήσεις που θέλετε να διακόψετε, κάνοντας κλικ στην κελιά που περιέχουν τα ονόματα των εργασιών. Για να επιλέξετε πολλές εργασίες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ επιλέγετε.

 2. Στην καρτέλα Γράφημα Gantt, στην ομάδα Εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σύνδεσης.

Αλλαγή του στυλ των βελών εξάρτησης

 • Με το γράφημα Gantt ανοιχτό, κάντε δεξί κλικ στη σελίδα σχεδίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις τύπου S.

Προσθήκη στηλών

Στόχος

Ενέργεια

Μετονομασία υπάρχουσας στήλης

 • Κάντε κλικ στην κεφαλίδα της στήλης που θέλετε να μετονομάσετε και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

Προσθήκη νέας προσχεδιασμένης στήλης δεδομένων

 1. Επιλέξτε την επικεφαλίδα της στήλης στα αριστερά της στήλης όπου θέλετε να εμφανίζεται η νέα στήλη.

 2. Στην καρτέλα Γράφημα Gantt, στην ομάδα Στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 3. Στη στήλη Τύπος στήλης, κάντε κλικ στο όνομα της στήλης που αντιστοιχεί στο τύπο των δεδομένων που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Προσθήκη μιας νέας στήλης δεδομένων που έχετε σχεδιάσει εσείς

 1. Επιλέξτε την επικεφαλίδα της στήλης στα αριστερά της στήλης όπου θέλετε να εμφανίζεται η νέα στήλη.

 2. Στην καρτέλα Γράφημα Gantt, στην ομάδα Στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 3. Στη στήλη Τύπος στήλης κάντε κλικ σε μία από τις στήλες που έχουν καθοριστεί από το χρήστη η οποία αντιστοιχεί στη μορφή που θα είναι τα δεδομένα (για παράδειγμα, Δεκαδικά που καθορίζονται από το χρήστη, Κείμενο που καθορίζεται από το χρήστη ή Χρόνος που καθορίζεται από το χρήστη) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για τη στήλη.

Σημείωση: Εάν προσθέσετε περισσότερες από μία στήλες κειμένου, κάντε κλικ σε μια άλλη επιλογή κειμένου που έχει καθοριστεί από το χρήστη κάθε φορά. Για παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο 1 από το χρήστη για την πρώτη στήλη, Κείμενο 2 από το χρήστη για τη δεύτερη στήλη και ούτω καθεξής.

Διαγραφή (απόκρυψη) στήλης δεδομένων

 • Επιλέξτε την επικεφαλίδα της στήλης που θέλετε να διαγράψετε (αποκρύψετε).

 • Στην καρτέλα Γράφημα Gantt, στην ομάδα Στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη.

Σημείωση: Όταν διαγράφετε, ή αποκρύπτετε, μια στήλη από το γράφημα, τα δεδομένα της στήλης διατηρούνται σε ένα αρχείο. Για να εμφανίσετε και πάλι τη στήλη αργότερα, κάντε δεξί κλικ σε μια επικεφαλίδα στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή στήλης. Από τη λίστα, επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να εμφανίσετε ξανά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μετακίνηση στήλης δεδομένων

 1. Επιλέξτε την επικεφαλίδα στήλης που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Σύρετε τη λίστα σε μια νέα θέση.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε μια στήλη στα αριστερά μιας άλλης στήλης, τοποθετήστε το κεντρικό σημείο της στήλης που θέλετε να μετακινήσετε στα αριστερά του κεντρικού σημείου της άλλης στήλης.

  • Για να μετακινήσετε μια στήλη στα δεξιά μιας άλλης στήλης, τοποθετήστε το κεντρικό σημείο της στήλης που θέλετε να μετακινήσετε στα δεξιά του κεντρικού σημείου της άλλης στήλης.

  • Για να μετακινήσετε μια στήλη στα δεξιά μιας περιοχής κλίμακας χρόνου, τοποθετήστε το κεντρικό σημείο της στήλης που θέλετε να μετακινήσετε στα δεξιά του κεντρικού σημείου της άλλης κλίμακας χρόνου.

Κλίμακα χρόνου

Η κλίμακα χρόνου είναι μια κλίμακα των κύριων και δευτερευουσών μονάδων χρόνου που εκτείνεται από την ημερομηνία έναρξης του έργου μέχρι την ημερομηνία λήξης του. Μπορείτε να ορίσετε τις μονάδες χρόνου για την κλίμακα χρόνου, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του καθώς και τις ημέρες που θεωρείτε μη εργάσιμες.

Στόχος

Ενέργεια

Αλλαγή ημερομηνίας έναρξης ή λήξης ή και των δύο

 1. Στην καρτέλα Γράφημα Gantt, στην ομάδα Διαχείριση, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές γραφήματος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές γραφήματος Gantt, στην Περιοχή χρονικής κλίμακας, ρυθμίστε το εύρος ημερομηνιών.

Αλλαγή μονάδων χρόνου

 1. Στην καρτέλα Γράφημα Gantt, στην ομάδα Διαχείριση, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές γραφήματος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές γραφήματος Gantt, στην περιοχή Mονάδες χρόνου, επιλέξτε τις Κύριες μονάδες και τις Δευτερεύουσες μονάδες που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ορισμός μη εργάσιμων ημερών

 1. Στην καρτέλα Γράφημα Gantt, στην ομάδα Διαχείριση, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων χρόνου εργασίας.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων χρόνου εργασίας, κάντε τις επιλογές που θέλετε για τις Εργάσιμες ημέρες και Ώρες εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Κύλιση σε συγκεκριμένη εργασία ή ορόσημο

 1. Επιλέξτε την εργασία ή το ορόσημο όπου θέλετε να εκτελέσετε κύλιση, κάνοντας κλικ στην επιλογή στο κελί που περιέχει το όνομα της εργασίας.

 2. Στην καρτέλα Γράφημα Gantt, στην ομάδα "Περιήγηση", κάντε κλικ στην επιλογή Κύλιση στην εργασία.

Κύλιση σε συγκεκριμένη ημερομηνία

 • Για να κάνετε κύλιση στο τέλος της κλίμακας χρόνου, στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα Περιήγηση, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στο τέλος.

 • Για να πραγματοποιήσετε κύλιση μία δευτερεύουσα μονάδα προς τα αριστερά, στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα Περιήγηση, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 • Για να πραγματοποιήσετε κύλιση μία δευτερεύουσα μονάδα προς τα δεξιά, στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα Περιήγηση, κάντε κλικ στην επιλογή " Προηγούμενο ".

 • Για να πραγματοποιήσετε κύλιση μέχρι την αρχή της κλίμακας χρόνου, στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα Περιήγηση, κάντε κλικ στην επιλογή επιλέξτε Έναρξη.

Αλλαγή του πλάτους της περιοχής κλίμακας χρόνου

 1. Επιλέξτε τη στήλη κλίμακας χρόνου.

 2. Σύρετε τη λαβή επιλογής στη δεξιά πλευρά της στήλης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέχρι η περιοχή να έχει το πλάτος που θέλετε.

Εμφάνιση περισσότερων μονάδων χρόνου

 1. Κάντε κλικ στη συμπαγή γραμμή γύρω από το πλαίσιο γραφήματος Gantt για να επιλέξετε το πλαίσιο.

 2. Σύρετε τη λαβή επιλογής στο δεξιό κέντρο του πλαισίου προς τα δεξιά.

Σημείωση: Όταν επεκτείνετε την κλίμακα χρόνου για να εμφανίσετε περισσότερες μονάδες χρόνου, μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης που έχει συσχετιστεί με το έργο σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Χρησιμοποιήστε ένα γράφημα Gantt ως εργαλείο επικοινωνίας

Ρύθμιση του γραφήματος Gantt

Προσθήκη δεδομένων σε γράφημα Gantt

Εκτυπώστε ένα μεγάλο γράφημα Gantt

Χρησιμοποιήστε ένα γράφημα Gantt ως εργαλείο επικοινωνίας

Σε ένα γράφημα Gantt, γραφικά στοιχεία όπως ράβδοι και βέλη αντιπροσωπεύουν εργασίες και τις εξαρτήσεις μεταξύ τους, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε πώς οι αλλαγές σε μία εργασία επηρεάζουν τα άλλα άτομα.

Επίσης, μπορείτε να ομαδοποιήσετε πολλές δευτερεύουσες εργασίες κάτω από μια εργασία σύνοψης και να προσθέσετε περιγραφές, απαιτείται πόρους και ποσοστά ολοκλήρωσης για κάθε εργασία.

Εργασίες εμφανίζονται ως γραμμές στη χρονική κλίμακα.

Γράφημα Gantt με γραμμές εργασιών

Μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα ένα ελκυστικό οπτικά χρονοδιάγραμμα με σχόλια για μια παρουσίαση, εφαρμόζοντας έναν συνδυασμό χρωμάτων και προσθήκη ετικετών κειμένου σε ένα γράφημα Gantt.

Εάν ξεκινήσετε ένα χρονοδιάγραμμα για ένα έργο σύνθετες ως ένα γράφημα Gantt του Visio, μπορείτε να εύκολα να εξαγάγετε τα δεδομένα του χρονοδιαγράμματος σε Microsoft Project 2010 και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το έργο για το σχεδιασμό και τη διαχείριση του έργου με λεπτομέρειες.

Προϊόν

Χρησιμοποιείτε όταν

Visio

 • Θέλετε να προετοιμάσετε ένα ελκυστικό οπτικά χρονοδιάγραμμα με σχόλια για μια παρουσίαση.

 • Θέλετε να ορίσετε τις βασικές εργασίες στο χρονοδιαγράμματος με τα πρώιμα στάδια του έργου.

 • Το χρονοδιάγραμμά σας περιλαμβάνει λιγότερα από 30 εργασίες.

Project

 • Θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο διαχείρισης έργου με πλήρεις δυνατότητες για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό ενός έργου.

 • Το χρονοδιάγραμμά σας περιλαμβάνει δεκάδες εργασίες.

 • Πρέπει να εκχώρηση πολλών πόρων σε εργασίες ή να συνδεθείτε χρονοδιαγραμμάτων για τα έργα διαφορετικά.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση του γραφήματος Gantt

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 2. Στην περιοχή Επιλογή προτύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Χρονοδιάγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο γράφημα Gantt.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές γραφήματος Gantt, ρυθμίστε τις ημερομηνίες για την κλίμακα χρόνου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον τρόπο που θέλετε να μορφοποιήσετε τις γραμμές εργασιών, ορόσημα και άλλων στοιχείων γραφήματος:

  • Κάντε κλικ στην καρτέλα ημερομηνία και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

   Σημείωση: Κύριες μονάδες είναι το μεγαλύτερου μονάδα χρόνου (όπως έτη ή μήνες) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο γράφημα και δευτερεύουσες μονάδες είναι μικρότερη (όπως ημέρες ή ώρες).

  • Στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή τα σχήματα και τις ετικέτες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στον γραμμών εργασιών, ορόσημα και συνοπτικές γραμμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
   Το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές γραφήματος Gantt"

Σημείωση: Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια μορφοποίηση για να επιλέξετε, μόλις αποδεχτείτε τις προεπιλεγμένες επιλογές. Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφοποίηση αργότερα.

Ένα πλαίσιο γραφήματος κοντά

Αφού ρυθμίσετε ένα γράφημα Gantt, εμφανίζεται ένα πλαίσιο γενικής χρήσης γραφήματος.

Το πλαίσιο είναι όπως έναν κενό καμβά στην οποία μπορείτε να χρωματίσετε τις λεπτομέρειες του χρονοδιαγράμματός σας:

 • Στη στήλη Όνομα εργασίας, κάντε κλικ σε ένα κελί και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε για να αντικαταστήσετε το γενικό κείμενο με όνομα συγκεκριμένη εργασία. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες εργασίες καθώς το έργο εξελίσσεται.

 • Αρχικά, οι ημερομηνίες στις στήλες έναρξης και λήξης αντανακλούν την ημερομηνία έναρξης που έχετε καθορίσει για το έργο. Για να αλλάξετε την ημερομηνία, κάντε κλικ σε ένα κελί και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε.

 • Οι ενημερώσεις στήλη διάρκεια αυτόματα κατά τη Πληκτρολογήστε νέα Έναρξη και ημερομηνίες λήξης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε μία από τις ημερομηνίες και τη διάρκεια, για να υποδείξετε τη διάρκεια μιας εργασίας.

 • Στο την Κλίμακα χρόνου (στην περιοχή 2000 με ετικέτα μήνες που φαίνεται παρακάτω), κύριες μονάδες είναι στο επάνω μέρος και δευτερεύουσες μονάδες που βρίσκονται στο κάτω μέρος. Της χρονικής κλίμακας ξεκινά και τελειώνει με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης που καθορίσατε. Καθώς προσθέτετε Έναρξη εργασίας και οι ημερομηνίες λήξης ή διάρκειες, γραμμές εργασιών που εμφανίζονται στην περιοχή κάτω από την κλίμακα χρόνου και επεκτείνει την περιοχή.

Συμβουλή: Για να καταγράψετε πρόσθετα δεδομένα σχετικά με κάθε εργασία, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες στήλες. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μια στήλη πόρου, ώστε να αντικατοπτρίζει το γράφημα Gantt ποιος είναι υπεύθυνος για κάθε εργασία.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη δεδομένων σε γράφημα Gantt

Μπορείτε να συμπληρώσετε το πλαίσιο με τα δεδομένα που απεικονίζει τις λεπτομέρειες του χρονοδιαγράμματος έργου. Μπορείτε να προσθέσετε και να περιορίσετε τα ακόλουθα στοιχεία χρονοδιάγραμμα:

Εργασίες

Ορόσημα

Εργασίες σύνοψης

Εξαρτήσεις (Συνδεδεμένες εργασίες)

Στήλες δεδομένων

Κλίμακα χρόνου

Εργασίες

Γράφημα Gantt με γραμμές εργασιών

Κάθε εργασία σε ένα γράφημα Gantt καταλαμβάνει μια γραμμή στο πλαίσιο γραφήματος. Όταν πληκτρολογείτε ονόματα εργασιών σε κελιά στη στήλη Όνομα εργασίας, οι διάρκειες των εργασιών αναπαριστώνται ως γραμμές εργασιών στην περιοχή κάτω από τη χρονική κλίμακα.

Στόχος

Ενέργεια

Αλλαγή ονόματος εργασίας

 • Κάντε κλικ στο κελί της στήλης Όνομα εργασίας που περιέχει την εργασία και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

Εισαγωγή ή αλλαγή διάρκειας της εργασίας

 • Κάντε κλικ στο κελί στο πλαίσιο του γραφήματος Gantt που περιέχει την ημερομηνία ή τη διάρκεια που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες.

Σημείωση: Πληκτρολογήστε μια διάρκεια ως εξής:

 • για 1 ώρα

 • για 1 ημέρα

 • για 1 εβδομάδα

 • για 1 μήνα

Προσθήκη νέων εργασιών στο κάτω μέρος του γραφήματος Gantt

 • Επιλέξτε το πλαίσιο γραφήματος Gantt, κάνοντας κλικ στη συμπαγή γραμμή που περιβάλλει το γράφημα. Για να δημιουργήσετε μια νέα γραμμή εργασιών, στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.
  Η ομάδα "Εργασίες"

Προσθέστε μια νέα εργασία μεταξύ δύο υπάρχουσες εργασίες

 • Επιλέξτε οποιοδήποτε κελί στη γραμμή που θέλετε να εμφανίζονται πάνω από μια νέα γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.
  Η ομάδα "Εργασίες"

Προσθήκη δεικτών ποσοστού ολοκλήρωσης σε εργασίες

 1. Επιλέξτε το τμήμα με σκίαση στο επάνω μέρος της στήλης στα αριστερά του σημείου όπου θέλετε μια στήλη ποσοστού ολοκλήρωσης να εμφανίζεται και, στη συνέχεια, στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.
  Η ομάδα "Στήλες"

 2. Στην περιοχή Τύπος στήλης, κάντε κλικ στην επιλογή % ολοκλήρωσης, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Καθώς σημειώνετε πρόοδο σε μια εργασία, πληκτρολογήστε το ποσοστό της εργασίας που έχει ολοκληρωθεί στη νέα στήλη. Μια ένδειξη ποσοστού ολοκλήρωσης εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών.

Διαγραφή εργασίας

 • Επιλέξτε οποιοδήποτε κελί στη γραμμή που αντιπροσωπεύει την εργασία που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.
  Η ομάδα "Εργασίες"

Ορόσημα

Ορόσημο σε γράφημα Gantt

Επειδή ένα ορόσημο αναπαριστά ένα σημαντικό συμβάν σε ένα χρονοδιάγραμμα, σε αντίθεση με την εργασία, ορίστε τη διάρκειά του σε μηδέν.

Στόχος

Ενέργεια

Προσθήκη νέου ορόσημου

 1. Σύρετε ένα σχήμα ορόσημο από το στάμπο Σχήματα γραφήματος Gantt στο πλαίσιο του γραφήματος Gantt και αποθέστε το μεταξύ των κελιών που περιέχει τα ονόματα των εργασιών για τις εργασίες που θέλετε το ορόσημο για την παρακολούθηση και να πληκτρολογήσετε πριν από.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο κελί της στήλης Έναρξη της γραμμής που αντιπροσωπεύει το ορόσημο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ημερομηνίας στο μενού συντόμευσης.

 3. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Αλλάζει την ημερομηνία στη στήλη Λήξη ώστε να ταιριάζει με την ημερομηνία στη στήλη Έναρξη και τη διάρκεια ορίζεται σε μηδέν (0).

Μετατροπή υπάρχουσας εργασίας σε ορόσημο

 • Πληκτρολογήστε μια μηδενική (0) διάρκεια στη στήλη Διάρκεια της γραμμής που αναπαριστά την εργασία που θέλετε να μετατρέψετε σε ορόσημο.

Αλλαγή εμφάνισης ενός δείκτη ορόσημου

 • Κάντε δεξί κλικ στο δείκτη ορόσημου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές εργασίας στο μενού συντόμευσης. Κάντε τις επιλογές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Διαγραφή ορόσημου

 • Επιλέξτε οποιοδήποτε κελί στη γραμμή που αντιπροσωπεύει το ορόσημο που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.
  Η ομάδα "Εργασίες"

Εργασίες σύνοψης

Γράφημα Gantt με συνοπτικές και δευτερεύουσες εργασίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εργασία σύνοψης όταν θέλετε να συνδυάσετε διάφορες δευτερεύουσες εργασίες κάτω από μία συγκεντρωτική εργασία.

Στόχος

Ενέργεια

Δημιουργία μιας εργασίας σύνοψης με δευτερεύουσες εργασίες

 1. Προσθέστε μια εργασία σύνοψης και δευτερεύουσες εργασίες ή ορόσημα στο γράφημα Gantt.

 2. Για να επιλέξετε μια δευτερεύουσα εργασία, επιλέξτε ένα κελί που περιέχει το όνομα της εργασίας. Για να επιλέξετε πολλές εργασίες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ.

 3. Στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή εσοχή.
  Η ομάδα "Εργασίες"

Καθορισμός της διάρκειας για μια εργασία σύνοψης

 1. Στη γραμμή για την πρώτη δευτερεύουσα εργασία, κάντε κλικ στο κελί στη στήλη Έναρξη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ημερομηνία έναρξης για αυτή την εργασία.

 2. Για την ίδια δευτερεύουσα εργασία, κάντε κλικ στο κελί στη στήλη Λήξη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ημερομηνία λήξης για αυτή την εργασία.

 3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για κάθε δευτερεύουσα εργασία.

Σημείωση: Η διάρκεια της εργασίας σύνοψης συμπληρώνεται αυτόματα όταν προσθέσετε τις πληροφορίες διάρκειας της εργασίας για όλες τις δευτερεύουσες εργασίες.

Υποβιβασμός (εσοχή) μιας εργασίας

 • Επιλέξτε το όνομα της εργασίας που θέλετε να υποβιβάσετε και, στη συνέχεια, στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή εσοχή.
  Η ομάδα "Εργασίες"

Προβιβασμός (προσθήκη προεξοχής) σε μια εργασία

 • Κάντε δεξί κλικ στο όνομα της εργασίας που θέλετε να προβιβάσετε και, στη συνέχεια, στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Oudent.
  Η ομάδα "Εργασίες"

Αλλαγή εμφάνισης μιας γραμμής εργασίας σύνοψης

 1. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή εργασιών του μιας εργασίας σύνοψης που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές εργασίας από το μενού συντόμευσης.

 2. Στην περιοχή Γραμμές σύνοψης, επιλέξτε τα σύμβολα που θέλετε για την έναρξη και λήξη των γραμμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εξαρτήσεις (Συνδεδεμένες εργασίες)

Ορόσημο σε γράφημα Gantt

Όταν εξαρτάτε μια εργασία στο γράφημα Gantt από μια άλλη, ένα βέλος συνδέει τις δύο γραμμές εργασιών. Εάν αλλάξετε την ημερομηνία ή τη διάρκεια της εργασίας από την οποία εξαρτάται μια άλλη εργασία, οι ημερομηνίες της εξαρτώμενης εργασίας αλλάζουν και αυτές.

Στόχος

Ενέργεια

Ορισμός εξαρτήσεων μεταξύ εργασιών

 1. Επιλέξτε τις εργασίες και τα ορόσημα μεταξύ των οποίων θέλετε να ορίσετε εξαρτήσεις, κάνοντας κλικ στα κελιά που περιέχουν τα ονόματα των εργασιών. Για να επιλέξετε πολλές εργασίες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ επιλέγετε.

 2. Στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση.
  Η ομάδα "Εργασίες"

Διακοπή των εξαρτήσεων μεταξύ εργασιών

 1. Επιλέξτε τις εργασίες με τις εξαρτήσεις που θέλετε να καταργήσετε, κάνοντας κλικ στα κελιά που περιέχουν τα ονόματα των εργασιών. Για να επιλέξετε πολλές εργασίες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ επιλέγετε.

 2. Στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σύνδεσης.
  Η ομάδα "Εργασίες"

Αλλαγή του στυλ των βελών εξάρτησης

 • Με το γράφημα Gantt ανοιχτό, κάντε δεξί κλικ στη σελίδα σχεδίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις τύπου S.

Στήλες δεδομένων

Ένα χρονοδιάγραμμα έργου έχει δημιουργηθεί από δεδομένα συγκεκριμένη εργασία. Η συσσώρευση εργασίας ημερομηνίες έναρξης και διάρκεια Καθορίζει την ημερομηνία λήξης του έργου. Σε ένα γράφημα Gantt του Visio, μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα της εργασίας σε στήλες δεδομένων.

Εάν θέλετε για να εγγράψετε και να εμφανίσετε επιπλέον εργασιών δεδομένα σε ένα γράφημα Gantt, μπορείτε να προσθέσετε νέες στήλες. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να προσθέσετε μια στήλη για σημειώσεις εργασίας στο οποίο μπορείτε να περιγράψετε σύνθετος ή μοναδικό εργασίες, μια στήλη για τους πόρους για να παραθέσετε τα άτομα που είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση κάθε εργασίας ή μια στήλη για το ποσοστό ολοκλήρωσης για να παρακολουθείτε τι ποσοστό κάθε εργασία έχει ολοκληρωθεί.


Γράφημα Gantt με γραμμές εργασιών

Από προεπιλογή, όταν δημιουργείτε ένα νέο γράφημα Gantt, το γράφημα περιέχει όνομα εργασίας, Έναρξη, λήξη και διάρκεια στήλες. Μπορείτε να αναδιατάξετε τις υπάρχουσες στήλες, να προσθέσετε νέες στήλες και να διαγράψετε στήλες που δεν χρειάζεστε πλέον.

Στόχος

Ενέργεια

Μετονομασία υπάρχουσας στήλης

 • Κάντε κλικ στην κεφαλίδα της στήλης που θέλετε να μετονομάσετε και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

Προσθήκη νέας προσχεδιασμένης στήλης δεδομένων

 1. Επιλέξτε την επικεφαλίδα της στήλης στα αριστερά της στήλης όπου θέλετε να εμφανίζεται η νέα στήλη.

 2. Στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.
  Η ομάδα "Στήλες"

 3. Στη στήλη Τύπος στήλης, κάντε κλικ στο όνομα της στήλης που αντιστοιχεί στο τύπο των δεδομένων που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Προσθήκη μιας νέας στήλης δεδομένων που έχετε σχεδιάσει εσείς

 1. Επιλέξτε την επικεφαλίδα της στήλης στα αριστερά της στήλης όπου θέλετε να εμφανίζεται η νέα στήλη.

 2. Στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.
  Η ομάδα "Στήλες"

 3. Στη στήλη Τύπος στήλης κάντε κλικ σε μία από τις στήλες που έχουν καθοριστεί από το χρήστη η οποία αντιστοιχεί στη μορφή που θα είναι τα δεδομένα (για παράδειγμα, Δεκαδικά που καθορίζονται από το χρήστη, Κείμενο που καθορίζεται από το χρήστη ή Χρόνος που καθορίζεται από το χρήστη) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για τη στήλη.

Σημείωση: Εάν προσθέσετε περισσότερες από μία στήλες κειμένου, κάντε κλικ σε μια άλλη επιλογή κειμένου που έχει καθοριστεί από το χρήστη κάθε φορά. Για παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο 1 από το χρήστη για την πρώτη στήλη, Κείμενο 2 από το χρήστη για τη δεύτερη στήλη και ούτω καθεξής.

Διαγραφή (απόκρυψη) στήλης δεδομένων

 • Επιλέξτε την επικεφαλίδα της στήλης που θέλετε να διαγράψετε (αποκρύψετε).

 • Στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη.
  Η ομάδα "Στήλες"

Σημείωση: Όταν διαγράφετε, ή αποκρύπτετε, μια στήλη από το γράφημα, τα δεδομένα της στήλης διατηρούνται σε ένα αρχείο. Για να εμφανίσετε και πάλι τη στήλη αργότερα, κάντε δεξί κλικ σε μια επικεφαλίδα στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή στήλης. Από τη λίστα, επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να εμφανίσετε ξανά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μετακίνηση στήλης δεδομένων

 1. Επιλέξτε την επικεφαλίδα στήλης που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Σύρετε τη λίστα σε μια νέα θέση.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε μια στήλη στα αριστερά μιας άλλης στήλης, τοποθετήστε το κεντρικό σημείο της στήλης που θέλετε να μετακινήσετε στα αριστερά του κεντρικού σημείου της άλλης στήλης.

  • Για να μετακινήσετε μια στήλη στα δεξιά μιας άλλης στήλης, τοποθετήστε το κεντρικό σημείο της στήλης που θέλετε να μετακινήσετε στα δεξιά του κεντρικού σημείου της άλλης στήλης.

  • Για να μετακινήσετε μια στήλη στα δεξιά μιας περιοχής κλίμακας χρόνου, τοποθετήστε το κεντρικό σημείο της στήλης που θέλετε να μετακινήσετε στα δεξιά του κεντρικού σημείου της άλλης κλίμακας χρόνου.

Σημείωση: Εάν η περιοχή χρονικής κλίμακας είναι μεγάλο, ίσως χρειαστεί να κάνετε σμίκρυνση για να μετακινήσετε τη στήλη πέρα από το κεντρικό σημείο της περιοχής. Για σμίκρυνση, στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη για να κάνετε μεγέθυνση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο επίπεδο ζουμ που θέλετε.

Κλίμακα χρόνου

Η κλίμακα χρόνου είναι μια κλίμακα των κύριων και δευτερευουσών μονάδων χρόνου που εκτείνεται από την ημερομηνία έναρξης του έργου μέχρι την ημερομηνία λήξης του. Μπορείτε να ορίσετε τις μονάδες χρόνου για την κλίμακα χρόνου, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του καθώς και τις ημέρες που θεωρείτε μη εργάσιμες.

Γράφημα Gantt με γραμμές εργασιών

Μπορείτε να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή εργασιών στη χρονική κλίμακα και μπορείτε να αλλάξετε το πλάτος της περιοχής κλίμακας χρόνου και να εμφανίσετε περισσότερες ημερομηνίες.

Στόχος

Ενέργεια

Αλλαγή ημερομηνίας έναρξης ή λήξης ή και των δύο

 1. Στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα Διαχείριση, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές γραφήματος.
  Η ομάδα "Διαχείριση"

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές γραφήματος Gantt, στην περιοχή χρονικής κλίμακας, αλλάξτε κάντε κλικ στην ημερομηνία που θέλετε να αλλάξετε.

Αλλαγή μονάδων χρόνου

 1. Στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα Διαχείριση, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές γραφήματος.
  Η ομάδα "Διαχείριση"

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές γραφήματος Gantt, στην περιοχή Mονάδες χρόνου, επιλέξτε τις Κύριες μονάδες και τις Δευτερεύουσες μονάδες που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ορισμός μη εργάσιμων ημερών

 1. Στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα Διαχείριση, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων χρόνου εργασίας.
  Η ομάδα "Διαχείριση"

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων χρόνου εργασίας, κάντε τις επιλογές που θέλετε για τις Εργάσιμες ημέρες και Ώρες εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Κύλιση σε συγκεκριμένη εργασία ή ορόσημο

 1. Επιλέξτε την εργασία ή το ορόσημο όπου θέλετε να εκτελέσετε κύλιση, κάνοντας κλικ στην επιλογή στο κελί που περιέχει το όνομα της εργασίας.

 2. Στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα περιήγηση, κάντε κλικ στην επιλογή Κύλιση στην εργασία.
  Η ομάδα "Περιήγηση"

Κύλιση σε συγκεκριμένη ημερομηνία

 • Για να κάνετε κύλιση στο τέλος της κλίμακας χρόνου, στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα Περιήγηση, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στο τέλος.

 • Για να πραγματοποιήσετε κύλιση μία δευτερεύουσα μονάδα προς τα αριστερά, στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα Περιήγηση, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 • Για να πραγματοποιήσετε κύλιση μία δευτερεύουσα μονάδα προς τα δεξιά, στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα Περιήγηση, κάντε κλικ στην επιλογή " Προηγούμενο ".

 • Για να πραγματοποιήσετε κύλιση μέχρι την αρχή της κλίμακας χρόνου, στην καρτέλα γράφημα Gantt, στην ομάδα Περιήγηση, κάντε κλικ στην επιλογή επιλέξτε Έναρξη.
  Η ομάδα "Περιήγηση"

Αλλαγή του πλάτους της περιοχής κλίμακας χρόνου

 1. Κάντε κλικ μία φορά στην γκρι περιοχή στο επάνω μέρος της περιοχής κλίμακας χρόνου και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ για να επιλέξετε τη στήλη κλίμακας χρόνου.

 2. Σύρετε τη λαβή επιλογής μπλε στη δεξιά πλευρά της στήλης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέχρι η περιοχή είναι το πλάτος που θέλετε.

Εμφάνιση περισσότερων μονάδων χρόνου

 1. Κάντε κλικ στη συμπαγή γραμμή γύρω από το πλαίσιο γραφήματος Gantt για να επιλέξετε το πλαίσιο.

 2. Σύρετε τη λαβή επιλογής μπλε στο δεξιό κέντρο του πλαισίου προς τα δεξιά.

Σημείωση: Όταν επεκτείνετε την κλίμακα χρόνου για να εμφανίσετε περισσότερες μονάδες χρόνου, μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης που έχει συσχετιστεί με το έργο σας.

Αρχή της σελίδας

Εκτυπώστε ένα μεγάλο γράφημα Gantt

Εκτός εάν πρόκειται να δημιουργήσετε ένα χρονοδιάγραμμα για ένα μικρό έργο, το γράφημα Gantt είναι πιθανό να επεκτείνονται πέρα από τα όρια της σελίδας μία τυπική εκτυπωτή. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει ορισμένα ζητήματα εκτύπωσης που μπορεί να αντιμετωπίσετε και τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε πριν από την εκτύπωση που θα σας βοηθήσουν να έχετε τα αποτελέσματα που περιμένατε.

Πρόβλημα

Λύση

Ενέργεια

Για να εκτυπώσετε μόνο ένα μέρος του γραφήματος Gantt.

Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρο το γράφημα χωράει σε μια σελίδα σχεδίου.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Διαμόρφωση σελίδας", κάντε κλικ στην καρτέλα Μέγεθος σελίδας, στην περιοχή Ζουμ εκτύπωσης, επιλέξτε Προσαρμογή στο.

 3. Δίπλα στην επιλογή Προσαρμογή σε, πληκτρολογήστε "1" στο πλαίσιο φύλλο(α) ανά ύψος κατά μήκος και πληκτρολογήστε "1" στο πλαίσιο φύλλο(α) ανά ύψος.

 4. Επιλέξτε Εφαρμογή και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εκτυπωμένη σελίδα και προσανατολισμού σελίδας σχεδίου δεν είναι η ίδια.

Αλλαγή του προσανατολισμού σελίδας εκτυπωτή.

 • Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσανατολισμός και στη συνέχεια, κάντε κλικ στον προσανατολισμό που θέλετε.

Δεν γνωρίζετε τον αριθμό των σελίδων που θα εκτυπωθούν κατά μήκος του γραφήματος.

Δείτε σε προεπισκόπηση πώς θα εκτυπωθούν στο σχέδιο πριν να το εκτυπώσετε.

 • Στην καρτέλα " αρχείο ", κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Προεπισκόπηση εκτύπωσης".

Δεν γνωρίζετε πού θα παρουσιαστεί τις αλλαγές σελίδας.

Ενεργοποίηση αλλαγών σελίδας για να δείτε τον αριθμό των σελίδων στο γράφημα θα πλακιδίου κατά μήκος.

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Εμφάνιση, επιλέξτε Αλλαγές σελίδας. Γκρι γραμμές στο γράφημα υποδεικνύουν πού θα παρουσιαστεί τις αλλαγές σελίδας.

Οι αλλαγές μεταξύ των εκτυπωμένων σελίδων συμβαίνουν σε ακατάλληλες θέσεις.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις των περιθωρίων για να ελέγξετε την επικάλυψη μεταξύ των σελίδων. Τόσο μεγαλύτερη τα περιθώρια, τόσο μεγαλύτερη η επικάλυψη μεταξύ των σελίδων.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας.

 2. Στην καρτέλα Ρύθμιση εκτύπωσης, στην ενότητα χαρτί εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή εγκατάσταση.

 3. Πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις των περιθωρίων που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές.

Αρχή της σελίδας

Τι θέλετε να κάνετε;

Χρησιμοποιήστε ένα γράφημα Gantt ως εργαλείο επικοινωνίας

Ρύθμιση του γραφήματος Gantt

Προσθήκη δεδομένων σε γράφημα Gantt

Εκτυπώστε ένα μεγάλο γράφημα Gantt

Χρησιμοποιήστε ένα γράφημα Gantt ως εργαλείο επικοινωνίας

Σε ένα γράφημα Gantt, γραφικά στοιχεία όπως ράβδοι και βέλη αντιπροσωπεύουν εργασίες και τις εξαρτήσεις μεταξύ τους, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε πώς οι αλλαγές σε μία εργασία επηρεάζουν τα άλλα άτομα.

Επίσης, μπορείτε να ομαδοποιήσετε πολλές δευτερεύουσες εργασίες κάτω από μια εργασία σύνοψης και να προσθέσετε περιγραφές, απαιτείται πόρους και ποσοστά ολοκλήρωσης για κάθε εργασία.

Εργασίες εμφανίζονται ως γραμμές στη χρονική κλίμακα.

παράδειγμα γραφήματος Gantt

Μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα ένα ελκυστικό οπτικά χρονοδιάγραμμα με σχόλια για μια παρουσίαση, εφαρμόζοντας έναν συνδυασμό χρωμάτων και προσθήκη ετικετών κειμένου σε ένα γράφημα Gantt.

Εάν ξεκινήσετε ένα χρονοδιάγραμμα για ένα έργο σύνθετες ως ένα γράφημα Gantt του Visio, μπορείτε να εύκολα να εξαγάγετε τα δεδομένα χρονοδιάγραμμα στο Microsoft Office Project και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το Office Project για το σχεδιασμό και τη διαχείριση του έργου με λεπτομέρειες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή γραφήματα Gantt από το Office Visio, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Microsoft Office Visio.

Προϊόν

Χρησιμοποιείτε όταν

Office Visio

 • Θέλετε να προετοιμάσετε ένα ελκυστικό οπτικά χρονοδιάγραμμα με σχόλια για μια παρουσίαση.

 • Θέλετε να ορίσετε τις βασικές εργασίες στο χρονοδιαγράμματος με τα πρώιμα στάδια του έργου.

 • Το χρονοδιάγραμμά σας περιλαμβάνει λιγότερα από 30 εργασίες.

Office Project

 • Θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο διαχείρισης έργου με πλήρεις δυνατότητες για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό ενός έργου.

 • Το χρονοδιάγραμμά σας περιλαμβάνει δεκάδες εργασίες.

 • Πρέπει να εκχώρηση πολλών πόρων σε εργασίες ή να συνδεθείτε χρονοδιαγραμμάτων για τα έργα διαφορετικά.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση του γραφήματος Gantt

Ρυθμίστε πρώτα το βασικό γράφημα πλαισίου και τις ημερομηνίες για την κλίμακα χρόνου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον τρόπο που θέλετε να μορφοποιήσετε τις γραμμές εργασιών, ορόσημα και άλλα στοιχεία γραφήματος.

Αργότερα μπορείτε να αλλάξετε τις ημερομηνίες, προσθήκη ή διαγραφή εργασιών και οροσήμων, και Δημιουργία εξαρτήσεων μεταξύ εργασιών. Επίσης, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα συνδυασμό χρωμάτων και να προσθέσετε έναν τίτλο και ένα υπόμνημα.

 1. Στο Visio, στο μενού αρχείο, επιλέξτε Δημιουργία, τοποθετήστε το δείκτη στο Χρονοδιάγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή γράφημα Gantt.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα ημερομηνία και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  Κύριες μονάδες είναι το μεγαλύτερου μονάδα χρόνου (όπως έτη ή μήνες) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο γράφημα και δευτερεύουσες μονάδες είναι μικρότερη (όπως ημέρες ή ώρες).

 3. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή τα σχήματα και τις ετικέτες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στον γραμμών εργασιών, ορόσημα και συνοπτικές γραμμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια μορφοποίηση για να επιλέξετε, μόλις αποδεχτείτε τις προεπιλεγμένες επιλογές. Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφοποίηση αργότερα.

Ένα πλαίσιο γραφήματος κοντά

Αφού ρυθμίσετε ένα γράφημα Gantt, εμφανίζεται ένα πλαίσιο γενικής χρήσης γραφήματος.

Το πλαίσιο είναι όπως έναν κενό καμβά στην οποία μπορείτε να χρωματίσετε τις λεπτομέρειες του χρονοδιαγράμματός σας:

 • Στη στήλη Όνομα εργασίας, κάντε κλικ σε ένα κελί και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε για να αντικαταστήσετε το γενικό κείμενο με όνομα συγκεκριμένη εργασία. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες εργασίες καθώς το έργο εξελίσσεται.

 • Αρχικά, οι ημερομηνίες στις στήλες έναρξης και λήξης αντανακλούν την ημερομηνία έναρξης που έχετε καθορίσει για το έργο. Για να αλλάξετε την ημερομηνία, κάντε κλικ σε ένα κελί και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε.

 • Οι ενημερώσεις στήλη διάρκεια αυτόματα κατά τη Πληκτρολογήστε νέα Έναρξη και ημερομηνίες λήξης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε μία από τις ημερομηνίες και τη διάρκεια, για να υποδείξετε τη διάρκεια μιας εργασίας.

 • Στο την Κλίμακα χρόνου (στην περιοχή 2000 με ετικέτα μήνες που φαίνεται παρακάτω), κύριες μονάδες είναι στο επάνω μέρος και δευτερεύουσες μονάδες που βρίσκονται στο κάτω μέρος. Της χρονικής κλίμακας ξεκινά και τελειώνει με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης που καθορίσατε. Καθώς προσθέτετε Έναρξη εργασίας και οι ημερομηνίες λήξης ή διάρκειες, γραμμές εργασιών που εμφανίζονται στην περιοχή κάτω από την κλίμακα χρόνου και επεκτείνει την περιοχή.

Για να καταγράψετε πρόσθετα δεδομένα σχετικά με κάθε εργασία, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες στήλες. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μια στήλη πόρου, ώστε να αντικατοπτρίζει το γράφημα Gantt ποιος είναι υπεύθυνος για κάθε εργασία.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη δεδομένων σε γράφημα Gantt

Μπορείτε να συμπληρώσετε το πλαίσιο με τα δεδομένα που απεικονίζει τις λεπτομέρειες του χρονοδιαγράμματος έργου. Μπορείτε να προσθέσετε και να περιορίσετε τα ακόλουθα στοιχεία χρονοδιάγραμμα:

Εργασίες

Ορόσημα

Εργασίες σύνοψης

Εξαρτήσεις (Συνδεδεμένες εργασίες)

Στήλες δεδομένων

Κλίμακα χρόνου

Εργασίες

Γράφημα Gantt με γραμμές εργασιών

Κάθε εργασία σε ένα γράφημα Gantt καταλαμβάνει μια γραμμή στο πλαίσιο γραφήματος. Όταν πληκτρολογείτε ονόματα εργασιών σε κελιά στη στήλη Όνομα εργασίας, οι διάρκειες των εργασιών αναπαριστώνται ως γραμμές εργασιών στην περιοχή κάτω από τη χρονική κλίμακα.

Στόχος

Ενέργεια

Αλλαγή ονόματος εργασίας

 • Κάντε κλικ στο κελί της στήλης Όνομα εργασίας που περιέχει την εργασία και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

Εισαγωγή ή αλλαγή διάρκειας της εργασίας

 • Κάντε κλικ στο κελί στο πλαίσιο του γραφήματος Gantt που περιέχει την ημερομηνία ή τη διάρκεια που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες.

Πληκτρολογήστε μια διάρκεια ως εξής:

 • για 1 ώρα

 • για 1 ημέρα

 • για 1 εβδομάδα

 • για 1 μήνα

Προσθήκη νέων εργασιών στο κάτω μέρος του γραφήματος Gantt

 • Επιλέξτε το πλαίσιο γραφήματος Gantt, κάνοντας κλικ στη συμπαγή γραμμή που περιβάλλει το γράφημα. Για τη δημιουργία νέων γραμμών εργασιών, σύρετε τη λαβή επιλογής στο κέντρο κάτω από το πλαίσιο.

Προσθέστε μια νέα εργασία μεταξύ δύο υπάρχουσες εργασίες

 • Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε κελί στη γραμμή που θέλετε να εμφανίζονται πάνω από μια νέα γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία εργασίας από το μενού συντόμευσης.

Προσθήκη δεικτών ποσοστού ολοκλήρωσης σε εργασίες

 1. Κάντε δεξί κλικ στο τμήμα με σκίαση στο επάνω μέρος της στήλης στα αριστερά του σημείου όπου θέλετε μια στήλη ποσοστού ολοκλήρωσης για να εμφανιστεί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή στήλης από το μενού συντόμευσης.

 2. Στην περιοχή Τύπος στήλης, κάντε κλικ στην επιλογή % ολοκλήρωσης, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Καθώς σημειώνετε πρόοδο σε μια εργασία, πληκτρολογήστε το ποσοστό της εργασίας που έχει ολοκληρωθεί στη νέα στήλη. Μια ένδειξη ποσοστού ολοκλήρωσης εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών.

Διαγραφή εργασίας

 • Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε κελί στη γραμμή που αντιπροσωπεύει την εργασία που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή εργασίας από το μενού συντόμευσης.

Αλλαγή εμφάνισης μιας γραμμής εργασίας

 • Κάντε κλικ στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές εργασίας από το μενού συντόμευσης. Από τη λίστα, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ορόσημα

Ορόσημο σε γράφημα Gantt

Επειδή ένα ορόσημο αναπαριστά ένα σημαντικό συμβάν σε ένα χρονοδιάγραμμα, σε αντίθεση με την εργασία, ορίστε τη διάρκειά του σε μηδέν.

Στόχος

Ενέργεια

Προσθήκη νέου ορόσημου

 1. Σύρετε ένα σχήμα ορόσημο από το στάμπο Σχήματα γραφήματος Gantt στο πλαίσιο του γραφήματος Gantt και αποθέστε το μεταξύ των κελιών που περιέχει τα ονόματα των εργασιών για τις εργασίες που θέλετε το ορόσημο για την παρακολούθηση και να πληκτρολογήσετε πριν από.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο κελί της στήλης Έναρξη της γραμμής που αντιπροσωπεύει το ορόσημο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ημερομηνίας στο μενού συντόμευσης.

 3. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Αλλάζει την ημερομηνία στη στήλη Λήξη ώστε να ταιριάζει με την ημερομηνία στη στήλη Έναρξη και τη διάρκεια ορίζεται σε μηδέν (0).

Μετατροπή υπάρχουσας εργασίας σε ορόσημο

 • Πληκτρολογήστε μια μηδενική (0) διάρκεια στη στήλη Διάρκεια της γραμμής που αναπαριστά την εργασία που θέλετε να μετατρέψετε σε ορόσημο.

Αλλαγή εμφάνισης ενός δείκτη ορόσημου

 • Κάντε δεξί κλικ στο δείκτη ορόσημου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές εργασίας στο μενού συντόμευσης. Κάντε τις επιλογές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Διαγραφή ορόσημου

 • Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε κελί στη γραμμή που αντιπροσωπεύει το ορόσημο που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή εργασίας από το μενού συντόμευσης.

Εργασίες σύνοψης

Γράφημα Gantt με συνοπτικές και δευτερεύουσες εργασίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εργασία σύνοψης όταν θέλετε να συνδυάσετε διάφορες δευτερεύουσες εργασίες κάτω από μία συγκεντρωτική εργασία.

Στόχος

Ενέργεια

Δημιουργία μιας εργασίας σύνοψης με δευτερεύουσες εργασίες

 1. Προσθέστε μια εργασία σύνοψης και δευτερεύουσες εργασίες ή ορόσημα στο γράφημα Gantt.

 2. Για να επιλέξετε μια δευτερεύουσα εργασία, κάντε κλικ σε ένα κελί που περιέχει το όνομα της εργασίας. Για να επιλέξετε πολλές εργασίες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ.

 3. Κάντε δεξί κλικ σε μία από τις επιλεγμένες εργασίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εσοχή από το μενού συντόμευσης.

Καθορισμός της διάρκειας για μια εργασία σύνοψης

 1. Στη γραμμή για την πρώτη δευτερεύουσα εργασία, κάντε κλικ στο κελί στη στήλη Έναρξη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ημερομηνία έναρξης για αυτή την εργασία.

 2. Για την ίδια δευτερεύουσα εργασία, κάντε κλικ στο κελί στη στήλη Λήξη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ημερομηνία λήξης για αυτή την εργασία.

 3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για κάθε δευτερεύουσα εργασία.

Η διάρκεια της εργασίας σύνοψης συμπληρώνεται αυτόματα όταν προσθέσετε τις πληροφορίες διάρκειας της εργασίας για όλες τις δευτερεύουσες εργασίες.

Υποβιβασμός (εσοχή) μιας εργασίας

 • Κάντε δεξί κλικ στο όνομα της εργασίας που θέλετε να υποβιβάσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εσοχή από το μενού συντόμευσης.

Προβιβασμός (προσθήκη προεξοχής) σε μια εργασία

 • Κάντε δεξί κλικ στο όνομα της εργασίας που θέλετε να προβιβάσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη προεξοχής στο μενού συντόμευσης.

Αλλαγή εμφάνισης μιας γραμμής εργασίας σύνοψης

 1. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή εργασιών του μιας εργασίας σύνοψης που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές εργασίας από το μενού συντόμευσης.

 2. Στην περιοχή Γραμμές σύνοψης, επιλέξτε τα σύμβολα που θέλετε για την έναρξη και λήξη των γραμμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εξαρτήσεις (Συνδεδεμένες εργασίες)

Ορόσημο σε γράφημα Gantt

Όταν εξαρτάτε μια εργασία στο γράφημα Gantt από μια άλλη, ένα βέλος συνδέει τις δύο γραμμές εργασιών. Εάν αλλάξετε την ημερομηνία ή τη διάρκεια της εργασίας από την οποία εξαρτάται μια άλλη εργασία, οι ημερομηνίες της εξαρτώμενης εργασίας αλλάζουν και αυτές.

Στόχος

Ενέργεια

Ορισμός εξαρτήσεων μεταξύ εργασιών

 1. Επιλέξτε τις εργασίες και τα ορόσημα μεταξύ των οποίων θέλετε να ορίσετε εξαρτήσεις, κάνοντας κλικ στα κελιά που περιέχουν τα ονόματα των εργασιών. Για να επιλέξετε πολλές εργασίες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ επιλέγετε.

 2. Κάντε δεξί κλικ σε μία από τις επιλεγμένες εργασίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση εργασιών από το μενού συντόμευσης.

Διακοπή των εξαρτήσεων μεταξύ εργασιών

 1. Επιλέξτε τις εργασίες με τις εξαρτήσεις που θέλετε να καταργήσετε, κάνοντας κλικ στα κελιά που περιέχουν τα ονόματα των εργασιών. Για να επιλέξετε πολλές εργασίες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ επιλέγετε.

 2. Κάντε δεξί κλικ σε μία από τις επιλεγμένες εργασίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποσύνδεση εργασιών από το μενού συντόμευσης.

Αλλαγή του στυλ των βελών εξάρτησης

 • Με το γράφημα Gantt ανοιχτό, κάντε δεξί κλικ στη σελίδα σχεδίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τύπου s. από το μενού συντόμευσης.

Στήλες δεδομένων

Ένα χρονοδιάγραμμα έργου έχει δημιουργηθεί από δεδομένα συγκεκριμένη εργασία. Η συσσώρευση εργασίας ημερομηνίες έναρξης και διάρκεια Καθορίζει την ημερομηνία λήξης του έργου. Σε ένα γράφημα Gantt του Visio, μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα της εργασίας σε στήλες δεδομένων.

Εάν θέλετε για να εγγράψετε και να εμφανίσετε επιπλέον εργασιών δεδομένα σε ένα γράφημα Gantt, μπορείτε να προσθέσετε νέες στήλες. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να προσθέσετε μια στήλη για σημειώσεις εργασίας στο οποίο μπορείτε να περιγράψετε σύνθετος ή μοναδικό εργασίες, μια στήλη για τους πόρους για να παραθέσετε τα άτομα που είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση κάθε εργασίας ή μια στήλη για το ποσοστό ολοκλήρωσης για να παρακολουθείτε τι ποσοστό κάθε εργασία έχει σύνθετης TED.


Γράφημα Gantt με γραμμές εργασιών

Από προεπιλογή, όταν δημιουργείτε ένα νέο γράφημα Gantt, το γράφημα περιέχει όνομα εργασίας, Έναρξη, λήξη και διάρκεια στήλες. Μπορείτε να αναδιατάξετε τις υπάρχουσες στήλες, προσθήκη νέων και να διαγράψετε τις στήλες που δεν χρειάζεστε πλέον.

Στόχος

Ενέργεια

Μετονομασία υπάρχουσας στήλης

 • Κάντε κλικ στην κεφαλίδα της στήλης που θέλετε να μετονομάσετε και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

Προσθήκη νέας προσχεδιασμένης στήλης δεδομένων

 1. Κάντε δεξί κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης στα αριστερά του σημείου όπου θέλετε να εμφανίζεται η νέα στήλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή στήλης από το μενού συντόμευσης.

 2. Στη στήλη Τύπος στήλης, κάντε κλικ στο όνομα της στήλης που αντιστοιχεί στο τύπο των δεδομένων που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Προσθήκη μιας νέας στήλης δεδομένων που έχετε σχεδιάσει εσείς

 1. Κάντε δεξί κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης στα αριστερά του σημείου όπου θέλετε η νέα στήλη να εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή στήλης από το μενού συντόμευσης.

 2. Στη στήλη Τύπος στήλης κάντε κλικ σε μία από τις στήλες που έχουν καθοριστεί από το χρήστη η οποία αντιστοιχεί στη μορφή που θα είναι τα δεδομένα (για παράδειγμα, Δεκαδικά που καθορίζονται από το χρήστη, Κείμενο που καθορίζεται από το χρήστη ή Χρόνος που καθορίζεται από το χρήστη) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για τη στήλη.

Σημείωση: Εάν προσθέσετε περισσότερες από μία στήλες κειμένου, κάντε κλικ σε μια άλλη επιλογή κειμένου που έχει καθοριστεί από το χρήστη κάθε φορά. Για παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο 1 από το χρήστη για την πρώτη στήλη, Κείμενο 2 από το χρήστη για τη δεύτερη στήλη και ούτω καθεξής.

Διαγραφή (απόκρυψη) στήλης δεδομένων

 • Κάντε δεξί κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης που θέλετε να διαγράψετε (αποκρύψετε) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή " Απόκρυψη στήλης " στο μενού συντόμευσης.

Σημείωση: Όταν διαγράψετε ή να αποκρύψετε, μια στήλη από το γράφημα, τα δεδομένα από τη στήλη διατηρείται σε ένα αρχείο. Για να εμφανίσετε ξανά αργότερα τη στήλη, κάντε δεξί κλικ σε μια επικεφαλίδα στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή στήλης από το μενού συντόμευσης. Από τη λίστα, επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να εμφανίσετε ξανά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μετακίνηση στήλης δεδομένων

 1. Επιλέξτε την επικεφαλίδα στήλης που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Σύρετε τη λίστα σε μια νέα θέση.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε μια στήλη στα αριστερά μιας άλλης στήλης, τοποθετήστε το κεντρικό σημείο της στήλης που θέλετε να μετακινήσετε στα αριστερά του κεντρικού σημείου της άλλης στήλης.

  • Για να μετακινήσετε μια στήλη στα δεξιά μιας άλλης στήλης, τοποθετήστε το κεντρικό σημείο της στήλης που θέλετε να μετακινήσετε στα δεξιά του κεντρικού σημείου της άλλης στήλης.

  • Για να μετακινήσετε μια στήλη στα δεξιά μιας περιοχής κλίμακας χρόνου, τοποθετήστε το κεντρικό σημείο της στήλης που θέλετε να μετακινήσετε στα δεξιά του κεντρικού σημείου της άλλης κλίμακας χρόνου.

Σημείωση: Εάν η περιοχή χρονικής κλίμακας είναι μεγάλο, ίσως χρειαστεί να κάνετε σμίκρυνση για να μετακινήσετε τη στήλη πέρα από το κεντρικό σημείο της περιοχής. Για σμίκρυνση, στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη για να κάνετε μεγέθυνση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο επίπεδο ζουμ που θέλετε.

Κλίμακα χρόνου

Η κλίμακα χρόνου είναι μια κλίμακα των κύριων και δευτερευουσών μονάδων χρόνου που εκτείνεται από την ημερομηνία έναρξης του έργου μέχρι την ημερομηνία λήξης του. Μπορείτε να ορίσετε τις μονάδες χρόνου για την κλίμακα χρόνου, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του καθώς και τις ημέρες που θεωρείτε μη εργάσιμες.

Γράφημα Gantt με γραμμές εργασιών

Μπορείτε να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή εργασιών στη χρονική κλίμακα και μπορείτε να αλλάξετε το πλάτος της περιοχής κλίμακας χρόνου και να εμφανίσετε περισσότερες ημερομηνίες.

Στόχος

Ενέργεια για να

Αλλαγή ημερομηνίας έναρξης ή λήξης ή και των δύο

 1. Στο γράφημα Gantt, κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στη χρονική κλίμακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές ημερομηνίας από το μενού συντόμευσης.

 2. Στην περιοχή χρονικής κλίμακας, επιλέξτε μια νέα έναρξης ή ημερομηνία ή ώρα λήξης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αλλαγή μονάδων χρόνου

 1. Στο γράφημα Gantt, κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στη χρονική κλίμακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές ημερομηνίας από το μενού συντόμευσης.

 2. Στην περιοχή μονάδες χρόνου, επιλέξτε τις κύριες μονάδες και τις δευτερεύουσες μονάδες που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ορισμός μη εργάσιμων ημερών

 1. Στο γράφημα Gantt, κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στη χρονική κλίμακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων χρόνου εργασίας από το μενού συντόμευσης.

 2. Επιλέξτε τις επιλογές που θέλετε για τις εργάσιμες ημέρες και χρόνου εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Κύλιση σε συγκεκριμένη εργασία ή ορόσημο

 1. Επιλέξτε την εργασία ή ορόσημο που θέλετε να κάνετε κύλιση, κάνοντας κλικ στο κελί που περιέχει το όνομα της εργασίας.

 2. Στη γραμμή εργαλείων "Γράφημα Gantt", κάντε κλικ στο κουμπί Κύλιση στην εργασία.

Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε τη γραμμή εργαλείων "Γράφημα Gantt", στο μενού Προβολή, επιλέξτε γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή γράφημα Gantt.

Κύλιση σε συγκεκριμένη ημερομηνία

Στο γράφημα Gantt, κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στη χρονική κλίμακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα από τα εξής στο μενού συντόμευσης:

 • Κύλιση στην ημερομηνία λήξης, για να κάνετε κύλιση στο τέλος της κλίμακας χρόνου.

 • Μία αριστερά μονάδας κύλισης, για να πραγματοποιήσετε κύλιση μία δευτερεύουσα μονάδα προς τα αριστερά.

 • Μία δεξιά μονάδας κύλισης, για να πραγματοποιήσετε κύλιση μία δευτερεύουσα μονάδα προς τα δεξιά.

 • Κύλιση στην ημερομηνία έναρξης, για να πραγματοποιήσετε κύλιση μέχρι την αρχή της κλίμακας χρόνου.

Αλλαγή του πλάτους της περιοχής κλίμακας χρόνου

 1. Κάντε κλικ μία φορά στην γκρι περιοχή στο επάνω μέρος της περιοχής κλίμακας χρόνου και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ για να επιλέξετε τη στήλη κλίμακας χρόνου.

 2. Σύρετε τη λαβή επιλογής στη δεξιά πλευρά της στήλης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέχρι η περιοχή είναι το πλάτος που θέλετε.

Εμφάνιση περισσότερων μονάδων χρόνου

 1. Κάντε κλικ στη συμπαγή γραμμή γύρω από το πλαίσιο γραφήματος Gantt για να επιλέξετε το πλαίσιο.

 2. Σύρετε τη λαβή επιλογής στο δεξιό κέντρο του πλαισίου προς τα δεξιά.

Σημείωση: Όταν επεκτείνετε την κλίμακα χρόνου για να εμφανίσετε περισσότερες μονάδες χρόνου, μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης που έχει συσχετιστεί με το έργο σας.

Αρχή της σελίδας

Εκτυπώστε ένα μεγάλο γράφημα Gantt

Εκτός εάν πρόκειται να δημιουργήσετε ένα χρονοδιάγραμμα για ένα μικρό έργο, το γράφημα Gantt είναι πιθανό να επεκτείνονται πέρα από τα όρια της σελίδας μία τυπική εκτυπωτή. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει ορισμένες εκτύπωσης που μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα και βήματα που μπορείτε να κάνετε πριν από την εκτύπωση που θα σας βοηθήσουν να λάβετε τα αποτελέσματα που περιμένατε.

Πρόβλημα

Εδάφους ution

Ενέργεια

Για να εκτυπώσετε μόνο ένα μέρος του γραφήματος Gantt.

Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρο το γράφημα χωράει σε μια σελίδα σχεδίου.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μέγεθος σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή μέγεθος για να προσαρμοστεί περιεχόμενα σχεδίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εκτυπωμένη σελίδα και προσανατολισμού σελίδας σχεδίου δεν είναι η ίδια.

Αλλαγή του προσανατολισμού σελίδας εκτυπωτή.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρύθμιση εκτύπωσης, κάντε κλικ στον προσανατολισμό που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Δεν γνωρίζετε τον αριθμό των σελίδων που θα εκτυπωθούν κατά μήκος του γραφήματος.

Δείτε σε προεπισκόπηση πώς θα εκτυπωθούν στο σχέδιο πριν να το εκτυπώσετε.

 • Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή "Προεπισκόπηση εκτύπωσης".

Δεν γνωρίζετε πού θα παρουσιαστεί τις αλλαγές σελίδας.

Ενεργοποίηση αλλαγών σελίδας για να δείτε τον αριθμό των σελίδων στο γράφημα θα πλακιδίου κατά μήκος.

 • Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγές σελίδας. Γκρι γραμμές στο γράφημα υποδεικνύουν πού θα παρουσιαστεί τις αλλαγές σελίδας.

Οι αλλαγές μεταξύ των εκτυπωμένων σελίδων συμβαίνουν σε ακατάλληλες θέσεις.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις των περιθωρίων για να ελέγξετε την επικάλυψη μεταξύ των σελίδων. Τόσο μεγαλύτερη τα περιθώρια, τόσο μεγαλύτερη η επικάλυψη μεταξύ των σελίδων.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας.

 2. Στην καρτέλα Ρύθμιση εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή εγκατάσταση.

 3. Πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις των περιθωρίων που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×