Κοινή χρήση εγγράφων με άλλες εκδόσεις του Office για Mac

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

PowerPoint

Excel

Word

Μορφή Open XML

Όταν δημιουργείτε ένα έγγραφο ή ένα πρότυπο στο Word, το Word αποθηκεύει αυτόματα το έγγραφο ή το πρότυπο σε μορφή Open XML. Αυτή η μορφή αρχείου διαφέρει από τη μορφή που χρησιμοποιούσε το Word 2004 για Mac και οι παλαιότερες εκδόσεις και το Word 2003 για Windows και οι παλαιότερες εκδόσεις. Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τις μορφές αρχείων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε κοινή χρήση ενός εγγράφου ή προτύπου του Word με άτομα που χρησιμοποιούν άλλες εκδόσεις του Word.

Σημαντικό: Ορισμένα στοιχεία που έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας τις νέες δυνατότητες στο Office για Mac 2011 ή του Office 2016 για Mac μπορεί να συμπεριφέρονται διαφορετικά όταν το έγγραφο είναι αποθηκευμένο σε μορφή αρχείου χρησιμοποιείται από το Office 2004 για Mac ή παλαιότερη έκδοση. Χρησιμοποιήστε την αναφορά συμβατότητας για να αποφύγετε τη χρήση νέες δυνατότητες του Office που μπορεί να συμπεριφέρονται διαφορετικά με προηγούμενες εκδόσεις του Office.

Έγγραφο

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ενός εγγράφου του Word με άτομα που χρησιμοποιούν άλλες εκδόσεις του Word, ως εξής.

Συμβουλές: 

 • Για να μάθετε ποια έκδοση του Word χρησιμοποιείτε, στο μενού του Word, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Word.

 • Εάν εργάζεστε με οποιαδήποτε έκδοση του Word 2000 μέσω του Word 2003 για Windows και το Word για Mac 2011, μπορείτε να κάνετε λήψη του πακέτου συμβατότητας του Microsoft Office για το Word, Excel και μορφές αρχείων του PowerPoint από την περιοχή Κέντρο λήψης της Microsoft στο Web της Microsoft τοποθεσία (https://www.microsoft.com/download).

 • Οι κωδικοί πρόσβασης στο Excel για Mac και το Word για Mac έχουν όριο 15 χαρακτήρων. Δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας ή έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης στην έκδοση του Excel ή του Word για Windows, όταν ο κωδικός πρόσβασης είναι μεγαλύτερος από 15 χαρακτήρες. Εάν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο στο Office για Mac, ζητήστε από το συντάκτη που χρησιμοποιεί Windows να προσαρμόσει το μήκος του κωδικού πρόσβασης.

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός εγγράφου με κάποιον που χρησιμοποιεί

Λειτουργικό σύστημα

Αποθηκεύστε το αρχείο σε αυτή τη μορφή

Microsoft Word 2004 για Mac

Mac OS

Έγγραφο του Word 97-2004 (.doc)

Microsoft Word X

Mac OS

Έγγραφο του Word 97-2004 (.doc)

Microsoft Word 2001

Mac OS

Έγγραφο του Word 97-2004 (.doc)

Microsoft Word 98

Mac OS

Έγγραφο του Word 97-2004 (.doc)

Εκδόσεις του Word που είναι παλαιότερες από το Word 98

Mac OS

Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (.rtf)

Microsoft Office Word 2007

Windows

Έγγραφο του Word (.docx)

Microsoft Office Word 2003

Windows

Έγγραφο του Word 97-2004 (.doc)

Microsoft Office Word 2002

Windows

Έγγραφο του Word 97-2004 (.doc)

Microsoft Office Word 2000

Windows

Έγγραφο του Word 97-2004 (.doc)

Microsoft Office Word 97

Windows

Έγγραφο του Word 97-2004 (.doc)

Εκδόσεις του Word που είναι παλαιότερες από το Microsoft Office Word 97

Windows

Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (.rtf)

Πρότυπο

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ενός προτύπου του Word με άτομα που χρησιμοποιούν άλλες εκδόσεις του Word, ως εξής.

Συμβουλές: 

 • Για να μάθετε ποια έκδοση του Word χρησιμοποιείτε, στο μενού του Word, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Word.

 • Οι κωδικοί πρόσβασης στο Excel για Mac και το Word για Mac έχουν όριο 15 χαρακτήρων. Δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας ή έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης στην έκδοση του Excel ή του Word για Windows, όταν ο κωδικός πρόσβασης είναι μεγαλύτερος από 15 χαρακτήρες. Εάν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο στο Office για Mac, ζητήστε από το συντάκτη που χρησιμοποιεί Windows να προσαρμόσει το μήκος του κωδικού πρόσβασης.

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός προτύπου με κάποιον που χρησιμοποιεί

Λειτουργικό σύστημα

Αποθηκεύστε το αρχείο σε αυτή τη μορφή

Word 2004 για Mac

Mac OS

Πρότυπο του Word 97-2004 (.dot)

Word X

Mac OS

Πρότυπο του Word 97-2004 (.dot)

Word 2001

Mac OS

Πρότυπο του Word 97-2004 (.dot)

Word 98

Mac OS

Πρότυπο του Word 97-2004 (.dot)

Word 2007

Windows

Πρότυπο του Word (.dotx)

Word 2003

Windows

Πρότυπο του Word 97-2004 (.dot)

Word 2002

Windows

Πρότυπο του Word 97-2004 (.dot)

Word 2000

Windows

Πρότυπο του Word 97-2004 (.dot)

Word 97

Windows

Πρότυπο του Word 97-2004 (.dot)

Δείτε επίσης

Βέλτιστες πρακτικές για την εργασία με τα Windows

Μορφές αρχείων για την αποθήκευση εγγράφων

PowerPoint

Μορφή Open XML

Όταν δημιουργείτε μια παρουσίαση, πρότυπο ή προβολή στο PowerPoint, το PowerPoint αποθηκεύει αυτόματα την παρουσίαση, το πρότυπο ή την προβολή σε μορφή Open XML. Αυτή η μορφή αρχείου διαφέρει από τη μορφή που χρησιμοποιείται από το PowerPoint 2004 για Mac και τις παλαιότερες εκδόσεις και το PowerPoint 2003 για Windows και τις παλαιότερες εκδόσεις. Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τις μορφές αρχείων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε κοινή χρήση μιας παρουσίασης, προτύπου ή προβολής με άτομα που χρησιμοποιούν άλλες εκδόσεις του PowerPoint.

Σημαντικό: Ορισμένα στοιχεία που έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας τις νέες δυνατότητες στο Office για Mac 2011 ή του Office 2016 για Mac μπορεί να συμπεριφέρονται διαφορετικά όταν το έγγραφο είναι αποθηκευμένο σε μορφή αρχείου χρησιμοποιείται από το Office 2004 για Mac ή παλαιότερη έκδοση. Χρησιμοποιήστε την αναφορά συμβατότητας για να αποφύγετε τη χρήση νέες δυνατότητες του Office που μπορεί να συμπεριφέρονται διαφορετικά με προηγούμενες εκδόσεις του Office.

Παρουσίαση

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση μιας παρουσίασης του PowerPoint με άτομα που χρησιμοποιούν άλλες εκδόσεις του PowerPoint ως εξής.

Συμβουλές: 

 • Για να μάθετε ποια έκδοση του PowerPoint που χρησιμοποιείτε, στο μενού του PowerPoint, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το PowerPoint.

 • Εάν εργάζεστε με οποιαδήποτε έκδοση του PowerPoint 2000 μέσω του PowerPoint 2003 για τα Windows και το PowerPoint για Mac 2011, μπορείτε να κάνετε λήψη του πακέτου συμβατότητας του Microsoft Office για το Word, Excel και μορφές αρχείων του PowerPoint από την περιοχή Κέντρο λήψης της Microsoft στην τοποθεσία Web της Microsoft (http://www.microsoft.com/download).

Για να κάνετε κοινή χρήση μιας παρουσίασης με κάποιον που χρησιμοποιεί

Λειτουργι κό σύστημα

Αποθηκεύστε το αρχείο σε αυτή τη μορφή

Microsoft PowerPoint 2004 για Mac

Mac OS

Παρουσίαση του PowerPoint 97-2004 (.ppt)

Microsoft PowerPoint X

Mac OS

Παρουσίαση του PowerPoint 97-2004 (.ppt)

Microsoft PowerPoint 2001

Mac OS

Παρουσίαση του PowerPoint 97-2004 (.ppt)

Microsoft PowerPoint 98

Mac OS

Παρουσίαση του PowerPoint 97-2004 (.ppt)

Microsoft Office PowerPoint 2007

Windows

Παρουσίαση του PowerPoint (.pptx)

Microsoft Office PowerPoint 2003

Windows

Παρουσίαση του PowerPoint 97-2004 (.ppt)

Microsoft Office PowerPoint 2002

Windows

Παρουσίαση του PowerPoint 97-2004 (.ppt)

Microsoft Office PowerPoint 2000

Windows

Παρουσίαση του PowerPoint 97-2004 (.ppt)

Microsoft Office PowerPoint 97

Windows

Παρουσίαση του PowerPoint 97-2004 (.ppt)

Πρότυπο

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ενός προτύπου του PowerPoint με άτομα που χρησιμοποιούν άλλες εκδόσεις του PowerPoint ως εξής.

Συμβουλή: Για να μάθετε ποια έκδοση του PowerPoint που χρησιμοποιείτε, στο μενού του PowerPoint, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το PowerPoint.

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός προτύπου με κάποιον που χρησιμοποιεί

Λειτουργικό σύστημα

Αποθηκεύστε το αρχείο σε αυτή τη μορφή

PowerPoint 2004

Mac OS

Πρότυπο του PowerPoint 97-2004 (.pot)

PowerPoint X

Mac OS

Πρότυπο του PowerPoint 97-2004 (.pot)

PowerPoint 2001

Mac OS

Πρότυπο του PowerPoint 97-2004 (.pot)

PowerPoint 98

Mac OS

Πρότυπο του PowerPoint 97-2004 (.pot)

PowerPoint 2007

Windows

Πρότυπο του PowerPoint (.potx)

PowerPoint 2003

Windows

Πρότυπο του PowerPoint 97-2004 (.pot)

PowerPoint 2002

Windows

Πρότυπο του PowerPoint 97-2004 (.pot)

PowerPoint 2000

Windows

Πρότυπο του PowerPoint 97-2004 (.pot)

PowerPoint 97

Windows

Πρότυπο του PowerPoint 97-2004 (.pot)

Προβολή

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση μιας προβολής του PowerPoint με άτομα που χρησιμοποιούν άλλες εκδόσεις του PowerPoint ως εξής.

Συμβουλή: Για να μάθετε ποια έκδοση του PowerPoint που χρησιμοποιείτε, στο μενού του PowerPoint, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το PowerPoint.

Για να κάνετε κοινή χρήση μιας προβολής με κάποιον που χρησιμοποιεί

Λειτουργικό σύστημα

Αποθηκεύστε το αρχείο σε αυτή τη μορφή

PowerPoint 2004

Mac OS

Προβολή του PowerPoint 97-2004 (.pps)

PowerPoint X

Mac OS

Προβολή του PowerPoint 97-2004 (.pps)

PowerPoint 2001

Mac OS

Προβολή του PowerPoint 97-2004 (.pps)

PowerPoint 98

Mac OS

Προβολή του PowerPoint 97-2004 (.pps)

PowerPoint 2007

Windows

Προβολή του PowerPoint (.ppsx)

PowerPoint 2003

Windows

Προβολή του PowerPoint 97-2004 (.pps)

PowerPoint 2002

Windows

Προβολή του PowerPoint 97-2004 (.pps)

PowerPoint 2000

Windows

Προβολή του PowerPoint 97-2004 (.pps)

PowerPoint 97

Windows

Προβολή του PowerPoint 97-2004 (.pps)

Δείτε επίσης

Βέλτιστες πρακτικές για την εργασία με τα Windows

Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται στο PowerPoint

Excel

Μορφή Open XML

Όταν δημιουργείτε ένα βιβλίο εργασίας ή πρότυπο στο Excel, το Excel αποθηκεύει αυτόματα το βιβλίο εργασίας ή το πρότυπο σε μορφή Open XML. Αυτή η μορφή αρχείου διαφέρει από τη μορφή που χρησιμοποιείται από το Excel 2004 για Mac ή παλαιότερη έκδοση και το Excel 2003 για Windows ή παλαιότερη έκδοση. Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τις μορφές αρχείων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε κοινή χρήση ενός βιβλίου εργασίας ή προτύπου του Excel με άτομα που χρησιμοποιούν άλλες εκδόσεις του Excel.

Σημαντικό: Ορισμένα στοιχεία που έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας τις νέες δυνατότητες στο Office για Mac 2011 ή του Office 2016 για Mac μπορεί να συμπεριφέρονται διαφορετικά όταν το έγγραφο είναι αποθηκευμένο σε μορφή αρχείου χρησιμοποιείται από το Office 2004 για Mac ή παλαιότερη έκδοση. Χρησιμοποιήστε την αναφορά συμβατότητας για να αποφύγετε τη χρήση νέες δυνατότητες του Office που μπορεί να συμπεριφέρονται διαφορετικά με προηγούμενες εκδόσεις του Office.

Βιβλίο εργασίας

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ενός βιβλίου εργασίας του Excel με άτομα που χρησιμοποιούν άλλες εκδόσεις του Excel, ως εξής.

Συμβουλές: 

 • Για να μάθετε ποια έκδοση του Excel χρησιμοποιείτε, στο μενού του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Excel.

 • Εάν εργάζεστε με οποιαδήποτε έκδοση του Excel 2000 μέσω του Excel 2003 για τα Windows και το Excel για Mac 2011, μπορείτε να κάνετε λήψη του πακέτου συμβατότητας του Microsoft Office για το Word, Excel και μορφές αρχείων του PowerPoint από την περιοχή Κέντρο λήψης της Microsoft στη Microsoft Τοποθεσία Web (http://www.microsoft.com/download).

 • Οι κωδικοί πρόσβασης στο Excel για Mac και το Word για Mac έχουν όριο 15 χαρακτήρων. Δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας ή έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης στην έκδοση του Excel ή του Word για Windows, όταν ο κωδικός πρόσβασης είναι μεγαλύτερος από 15 χαρακτήρες. Εάν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο στο Office για Mac, ζητήστε από το συντάκτη που χρησιμοποιεί Windows να προσαρμόσει το μήκος του κωδικού πρόσβασης.

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βιβλίου εργασίας με κάποιον που χρησιμοποιεί

Λειτουργικό σύστημα

Αποθηκεύστε το αρχείο σε αυτή τη μορφή

Microsoft Excel 2004 για Mac

Mac OS

Βιβλίο εργασίας του Excel 97-2004 (.xls)

Microsoft Excel X

Mac OS

Βιβλίο εργασίας του Excel 97-2004 (.xls)

Microsoft Excel 2001

Mac OS

Βιβλίο εργασίας του Excel 97-2004 (.xls)

Microsoft Excel 98

Mac OS

Βιβλίο εργασίας του Excel 97-2004 (.xls)

Microsoft Office Excel 2007

Windows

Βιβλίο εργασίας του Excel (.xlsx)

Microsoft Office Excel 2003

Windows

Βιβλίο εργασίας του Excel 97-2004 (.xls)

Microsoft Office Excel 2002

Windows

Βιβλίο εργασίας του Excel 97-2004 (.xls)

Microsoft Office Excel 2000

Windows

Βιβλίο εργασίας του Excel 97-2004 (.xls)

Microsoft Office Excel 97

Windows

Βιβλίο εργασίας του Excel 97-2004 (.xls)

Πρότυπο

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ενός προτύπου του Excel με άτομα που χρησιμοποιούν άλλες εκδόσεις του Excel, ως εξής.

Συμβουλές: 

 • Για να μάθετε ποια έκδοση του Excel χρησιμοποιείτε, στο μενού του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Excel.

 • Οι κωδικοί πρόσβασης στο Excel για Mac και το Word για Mac έχουν όριο 15 χαρακτήρων. Δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας ή έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης στην έκδοση του Excel ή του Word για Windows, όταν ο κωδικός πρόσβασης είναι μεγαλύτερος από 15 χαρακτήρες. Εάν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο στο Office για Mac, ζητήστε από το συντάκτη που χρησιμοποιεί Windows να προσαρμόσει το μήκος του κωδικού πρόσβασης.

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός προτύπου με κάποιον που χρησιμοποιεί

Λειτουργικό σύστημα

Αποθηκεύστε το αρχείο σε αυτή τη μορφή

Excel 2004

Mac OS

Πρότυπο του Excel 97-2004 (.xlt)

Excel X

Mac OS

Πρότυπο του Excel 97-2004 (.xlt)

Excel 2001

Mac OS

Πρότυπο του Excel 97-2004 (.xlt)

Excel 98

Mac OS

Πρότυπο του Excel 97-2004 (.xlt)

Excel 2007

Windows

Πρότυπο του Excel (.xltx)

Excel 2003

Windows

Πρότυπο του Excel 97-2004 (.xlt)

Excel 2002

Windows

Πρότυπο του Excel 97-2004 (.xlt)

Excel 2000

Windows

Πρότυπο του Excel 97-2004 (.xlt)

Excel 97

Windows

Πρότυπο του Excel 97-2004 (.xlt)

Δείτε επίσης

Βέλτιστες πρακτικές για την εργασία με τα Windows

Αλλαγή της συνήθους μορφής αρχείου για την αποθήκευση βιβλίων εργασίας

Μορφές αρχείων για την αποθήκευση βιβλίων εργασίας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×