Κοινή χρήση και σύνταξη από κοινού

Κοινή χρήση βιβλίου εργασίας του Excel με άλλους

Κοινή χρήση βιβλίου εργασίας του Excel με άλλους

Στο Excel, είναι ευκολότερο από ποτέ να κάνετε κοινή χρήση βιβλίων εργασίας με άλλους.

Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για την κοινοποίηση ενός βιβλίου εργασίας.

Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης web, αποστείλετε ή δημιουργήστε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο OneDrive, το OneDrive για επιχειρήσεις ή σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint Online.

 1. Εάν έχετε κάνει αποστολή του αρχείου, κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου για να το ανοίξετε. Το βιβλίο εργασίας θα ανοίξει σε μια νέα καρτέλα στο πρόγραμμα περιήγησης web που χρησιμοποιείτε.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία στο Excel. Εάν δεν εμφανίζεται αυτό το κουμπί, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο Excel μετά τη νέα φόρτωση της σελίδας.

 3. Εάν σας ζητηθεί να επιλέξετε μια έκδοση του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Excel 2016.

 4. Όταν ανοίξει το αρχείο στο Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση στην επάνω δεξιά γωνία.

 5. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο Πρόσκληση ατόμων και διαχωρίστε τις με ελληνικό ερωτηματικό. Φροντίστε να επιλέξετε επίσης το στοιχείο Δυνατότητα επεξεργασίας. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

  Συμβουλή: Κοιτάξτε στο κάτω μέρος του παραθύρου. Η επιλογή Λήψη σύνδεσης κοινής χρήσης σάς επιτρέπει να στείλετε την πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εαυτό σας. Εάν έχετε συνδρομητές του Excel για το Office 365, θα δείτε τη σύνδεση Αποστολή ως συνημμένου. Αυτό σας επιτρέπει να στείλετε ένα αντίγραφο του αρχείου είτε ως .xlsx είτε ως αρχείο .pdf σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 6. Εάν επιλέξατε το κουμπί Αποστολή στο προηγούμενο βήμα, θα σταλούν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε άτομο. Το μήνυμα θα προέρχεται από τη δική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα λάβετε επίσης ένα αντίγραφο του μηνύματος, απλώς για να γνωρίζετε πώς θα φαίνεται.

Εάν κάνατε κλικ στο κουμπί Κοινή χρήση, τα άτομα θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους προσκαλεί να ανοίξουν το αρχείο. Μπορούν να κάνουν κλικ στη σύνδεση για να ανοίξουν το βιβλίο εργασίας. Θα ανοίξει ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και το βιβλίο εργασίας θα ανοίξει στο Excel Online. Εάν θέλουν να πραγματοποιήσουν επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης, μπορούν να κάνουν κλικ στην επιλογή Επεξεργασία βιβλίου εργασίας > Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν θέλουν να το ανοίξουν στην εφαρμογή Excel, μπορούν να κάνουν κλικ στην επιλογή Επεξεργασία βιβλίου εργασίας > Επεξεργασία στο Excel.

Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιούν την πιο πρόσφατη έκδοση του Excel, του PowerPoint ή του Word, υπάρχει ένας ευκολότερος τρόπος: Μπορούν να κάνουν κλικ στις επιλογές Αρχείο > Άνοιγμα και να επιλέξουν Κοινόχρηστα με εμένα.

Περισσότεροι από ένας χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν ένα βιβλίο εργασίας ταυτόχρονα. Αυτό ονομάζεται σύνταξη από κοινού. Ωστόσο, θα χρειαστούν μια έκδοση της εφαρμογής Excel που υποστηρίζει τη σύνταξη από κοινού. Επί του παρόντος, τα προγράμματα Excel για Android, Excel για iOS, Excel Mobile και Excel 2016 για συνδρομητές του Office 365 είναι οι εκδόσεις που υποστηρίζουν τη δυνατότητα σύνταξης από κοινού. Εάν δεν διαθέτουν μια υποστηριζόμενη έκδοση, μπορούν να κάνουν κλικ στις επιλογές Επεξεργασία βιβλίου εργασίας > Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης για να επεξεργαστούν το αρχείο στο Excel Online.

Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για την κοινοποίηση ενός βιβλίου εργασίας.

Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης web, αποστείλετε ή δημιουργήστε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο OneDrive, το OneDrive για επιχειρήσεις ή σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint Online.

 1. Εάν έχετε κάνει αποστολή του αρχείου, κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου για να το ανοίξετε. Το βιβλίο εργασίας θα ανοίξει σε μια νέα καρτέλα στο πρόγραμμα περιήγησης web που χρησιμοποιείτε.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία στο Excel. Εάν δεν εμφανίζεται αυτό το κουμπί, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο Excel μετά τη νέα φόρτωση της σελίδας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα του Microsoft Excel.

 4. Όταν ανοίξει το αρχείο στο Excel, μπορεί να δείτε μια κίτρινη γραμμή που αναφέρει ότι το αρχείο είναι σε Προστατευμένη προβολή. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση επεξεργασίας εάν ισχύει κάτι τέτοιο.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση στην επάνω δεξιά γωνία.

 6. Κάντε στην επιλογή Πρόσκληση ατόμων. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαχωρίστε τις με ελληνικό ερωτηματικό. Φροντίστε να επιλέξετε επίσης το στοιχείο Δυνατότητα επεξεργασίας. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Κοινή χρήση.

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να στείλετε εσείς τον σύνδεσμο, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση πάνω δεξιά και, στη συνέχεια, επιλέξτε διαδοχικά Αντιγραφή σύνδεσης > Προβολή και επεξεργασία.

 7. Εάν επιλέξατε το κουμπί "Κοινή χρήση" στο προηγούμενο βήμα, θα σταλούν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε άτομο. Το μήνυμα θα προέρχεται από τη δική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα λάβετε επίσης ένα αντίγραφο του μηνύματος, απλώς για να γνωρίζετε πώς θα φαίνεται.

Εάν κάνατε κλικ στο κουμπί Κοινή χρήση, τα άτομα θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους προσκαλεί να ανοίξουν το αρχείο. Μπορούν να κάνουν κλικ στη σύνδεση για να ανοίξουν το βιβλίο εργασίας. Θα ανοίξει ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και το βιβλίο εργασίας θα ανοίξει στο Excel Online. Εάν θέλουν να πραγματοποιήσουν επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης, μπορούν να κάνουν κλικ στην επιλογή Επεξεργασία βιβλίου εργασίας > Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν θέλουν να το ανοίξουν στην εφαρμογή Excel, μπορούν να κάνουν κλικ στην επιλογή Επεξεργασία βιβλίου εργασίας > Επεξεργασία στο Excel.

Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιούν την πιο πρόσφατη έκδοση του Excel 2016 για συνδρομητές στο Office 365, μπορούν να ανοίξουν το αρχείο απευθείας στην εφαρμογή Excel. Μπορούν να κάνουν κλικ στην επιλογή Αρχείο > Άνοιγμα... > Κοινόχρηστα και, στη συνέχεια, να επιλέξουν ένα αρχείο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση από άλλο άτομο.

Περισσότεροι από ένας χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν ένα βιβλίο εργασίας ταυτόχρονα. Αυτό ονομάζεται σύνταξη από κοινού. Ωστόσο, θα χρειαστούν μια έκδοση της εφαρμογής Excel που υποστηρίζει τη σύνταξη από κοινού. Επί του παρόντος, τα προγράμματα Excel για Android, Excel για iOS, Excel Mobile και Excel 2016 για συνδρομητές του Office 365 είναι οι εκδόσεις που υποστηρίζουν τη δυνατότητα σύνταξης από κοινού. Εάν δεν διαθέτουν μια υποστηριζόμενη έκδοση, μπορούν να κάνουν κλικ στις επιλογές Επεξεργασία βιβλίου εργασίας > Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης για να επεξεργαστούν το αρχείο στο Excel Online.

Δείτε επίσης

Συνεργασία σε βιβλία εργασίας του Excel ταυτόχρονα με τη σύνταξη από κοινού

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×