Κοινή χρήση αρχείων του SharePoint ή φακέλων στο Office 365

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα αρχεία που αποθηκεύετε σε μια τοποθεσία SharePoint είναι συνήθως διαθέσιμα για όλους τους χρήστες με δικαιώματα για την τοποθεσία, αλλά μπορεί να θέλετε να μοιραστείτε συγκεκριμένα αρχεία ή φακέλους με άτομα που δεν έχουν διαφορετικά πρόσβαση στην τοποθεσία. Όταν κάνετε κοινή χρήση αρχείων και φακέλων, μπορείτε να αποφασίσετε αν θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες να επεξεργαστείτε ή να τα προβάλετε μόνο. Μπορείτε να διακόψετε την κοινή χρήση οποιαδήποτε στιγμή.

(Θέλετε να κάνετε κοινή χρήση ολόκληρη την τοποθεσία?)

Κοινή χρήση αρχείου ή φακέλου

Εδώ είναι να κάνετε κοινή χρήση αρχείων ή φακέλων στο SharePoint:

 1. Επιλέξτε το αρχείο ή τον φάκελο που θέλετε να διαθέσετε για κοινή χρήση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κοινή χρήση.

  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Κοινή χρήση" που δείχνει μια κοινόχρηστη σύνδεση για τα άτομα εντός του οργανισμού.

 2. (Προαιρετικό) Κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα για να αλλάξετε τον τύπο της σύνδεσης. Ανοίγει το παράθυρο "Λεπτομέρειες", όπου μπορείτε να αλλάξετε το ποιοι θα έχουν πρόσβαση στη σύνδεση και εάν οι χρήστες θα μπορούν να επεξεργάζονται το στοιχείο που θέτετε σε κοινή χρήση.

  Επιλογές για τη ρύθμιση Για ποιον θέλετε να λειτουργεί αυτή η σύνδεση (οι επιλογές ποικίλλουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις διαχειριστή):

  • Η επιλογή Οποιοσδήποτε παρέχει πρόσβαση σε κάθε χρήστη που λαμβάνει τη σύνδεση, είτε τη λάβει απευθείας από εσάς είτε του προωθηθεί από κάποιον άλλον. Σε αυτά τα άτομα ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται και χρήστες εκτός του οργανισμού σας.

  • Η επιλογή Τα άτομα εντός της εταιρείας <το όνομα της εταιρείας σας> παρέχει σε όλα τα άτομα της εταιρείας σας πρόσβαση στη σύνδεση, είτε τη λαμβάνουν απευθείας από εσάς είτε τους προωθηθεί από κάποιον άλλον.

  • Η επιλογή Συγκεκριμένα άτομα παρέχει πρόσβαση μόνο στους χρήστες που καθορίζετε, αν και άλλα άτομα ίσως να έχουν ήδη πρόσβαση. Εάν οι χρήστες προωθήσουν την πρόσκληση κοινής χρήσης, μόνο όσοι έχουν ήδη πρόσβαση στο στοιχείο θα μπορέσουν να τη χρησιμοποιήσουν τη σύνδεση.

  Η επιλογή Να επιτρέπεται η επεξεργασία είναι ενεργή από προεπιλογή. Αν θέλετε οι χρήστες να μπορούν μόνο να προβάλλουν τα αρχεία σας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.

  Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

 3. Πληκτρολογήστε τα ονόματα των χρηστών με τους οποίους θέλετε να κάνετε κοινή χρήση, καθώς και ένα μήνυμα, εάν θέλετε.

 4. Όταν είστε έτοιμοι να στείλετε τη σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή.

Λάβετε μια σύνδεση προς ένα αρχείο ή έναν φάκελο την οποία μπορείτε να αντιγράψετε

Ένας άλλος τρόπος για να κάνετε κοινή χρήση αρχείων ή φακέλων είναι να λάβετε μια σύνδεση προς ένα αρχείο ή έναν φάκελο την οποία θα μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε σε ένα μήνυμα κειμένου ή σε μια τοποθεσία Web. Οι χρήστες στους οποίους κοινοποιείτε αυτές τις συνδέσεις μπορούν και εκείνοι με τη σειρά τους να προωθήσουν τη σύνδεση που τους στέλνετε σε άλλους.

 1. Στο SharePoint, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή σύνδεσης. Η σύνδεση αντιγράφεται αυτόματα στο Πρόχειρο.

  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Αντιγραφή σύνδεσης"

 2. (Προαιρετικό) Κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα για να αλλάξετε τον τύπο της σύνδεσης. Ανοίγει το παράθυρο "Λεπτομέρειες", όπου μπορείτε να αλλάξετε το ποιοι θα έχουν πρόσβαση στη σύνδεση και εάν οι χρήστες θα μπορούν να επεξεργάζονται το στοιχείο που θέτετε σε κοινή χρήση.

  Επιλογές για τη ρύθμιση Για ποιον θέλετε να λειτουργεί αυτή η σύνδεση (οι επιλογές ποικίλλουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις διαχειριστή):

  • Η επιλογή Οποιοσδήποτε παρέχει πρόσβαση σε κάθε χρήστη που λαμβάνει τη σύνδεση, είτε τη λάβει απευθείας από εσάς είτε του προωθηθεί από κάποιον άλλον. Σε αυτά τα άτομα ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται και χρήστες εκτός του οργανισμού σας.

  • Η επιλογή Τα άτομα εντός της εταιρείας <το όνομα της εταιρείας σας> παρέχει σε όλα τα άτομα της εταιρείας σας πρόσβαση στη σύνδεση, είτε τη λαμβάνουν απευθείας από εσάς είτε τους προωθηθεί από κάποιον άλλον.

  • Η επιλογή Συγκεκριμένα άτομα παρέχει πρόσβαση μόνο στους χρήστες που καθορίζετε, αν και άλλα άτομα ίσως να έχουν ήδη πρόσβαση. Εάν οι χρήστες προωθήσουν την πρόσκληση κοινής χρήσης, μόνο όσοι έχουν ήδη πρόσβαση στο στοιχείο θα μπορέσουν να τη χρησιμοποιήσουν τη σύνδεση.

  Η επιλογή Να επιτρέπεται η επεξεργασία είναι ενεργή από προεπιλογή. Αν θέλετε οι χρήστες να μπορούν μόνο να προβάλλουν τα αρχεία σας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.

  Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

 3. Επικολλήστε τη σύνδεση (Ctrl+V) σε όποιο σημείο θέλετε, όπως σε ένα μήνυμα κειμένου ή σε μια τοποθεσία Web.

Σημειώσεις: 

 • Το δικαίωμα που παρέχεται μέσω μιας σύνδεσης κοινής χρήσης διαρκεί μόνο εφόσον υπάρχει η σύνδεση. Για παράδειγμα, όταν μια σύνδεση απενεργοποιηθεί, η πρόσβαση ανακαλείται (αν και οι χρήστες ενδεχομένως να εξακολουθούν να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο αρχείο με άλλα μέσα).

 • Όταν είναι ενεργή η επιλογή Να επιτρέπεται η επεξεργασία: Αφού πραγματοποιήσουν είσοδο, τότε όσοι ανήκουν στην εταιρεία σας μπορούν να επεξεργάζονται τα αρχεία, να τα αντιγράφουν ή να κάνουν λήψη των αρχείων. Όταν η επιλογή Να επιτρέπεται η επεξεργασία δεν είναι ενεργή, τότε οι χρήστες της εταιρείας σας μπορούν να προβάλλουν τα αρχεία και ενδεχομένως να μπορούν να τα αντιγράφουν ή να κάνουν λήψη των αρχείων.

 • Ενδέχεται να μπορείτε να διαθέτετε αρχεία για κοινή χρήση με εξωτερικούς χρήστες (άτομα εκτός του δικτύου σας) προσκαλώντας τους ως "Επισκέπτες" ή δημιουργώντας και δημοσιεύοντας συνδέσεις για επισκέπτες. Αυτές οι συνδέσεις είναι διαθέσιμες από προεπιλογή στο Office 365, αλλά οι διαχειριστές μπορούν να απενεργοποιήσουν την εξωτερική κοινή χρήση για τις τοποθεσίες σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Κοινή χρήση τοποθεσιών ή εγγράφων με άτομα εκτός της εταιρείας σας

 • Οι διαχειριστές τοποθεσιών μπορούν να θέτουν περιορισμούς στην κοινή χρήση ώστε μόνο οι κάτοχοι να μπορούν να κάνουν κοινή χρήση αρχείων και τοποθεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ένας διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει τις συνδέσεις κοινής χρήσης, ανατρέξτε στο θέμα Βίντεο: Κοινή χρήση μιας τοποθεσίας χωρίς αίτηση πρόσβασης.

 • Εάν οι διαχειριστές τοποθεσιών δεν έχετε περιορίσει κοινής χρήσης στην οι κάτοχοι τοποθεσιών, οποιοσδήποτε χρήστης με δικαιώματα επεξεργασίας σε ένα αρχείο ή φάκελο να κάνετε κοινή χρήση αυτού του αρχείου ή φακέλου με άλλα άτομα κάνοντας κλικ στην επιλογή κοινή χρήση ή Αντιγραφή σύνδεσης. Οι χρήστες που δεν έχετε δικαιώματα επεξεργασίας να χρησιμοποιήσετε Αντιγραφή σύνδεσης για να λάβετε μια σύνδεση που θα λειτουργεί για τους χρήστες που διαθέτουν ήδη δικαιώματα για το αρχείο ή φάκελο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×