Κοινή χρήση αρχείου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν θέλετε να μοιραστείτε το αρχείο, μπορείτε να:

 • Αποθηκεύστε το στο cloud και προσκαλέστε άτομα για προβολή ή επεξεργασία του.

 • Αποθηκεύστε την στο cloud και στείλετε μια σύνδεση προς το αρχείο.

 • Στείλτε ένα αντίγραφο του αρχείου σας ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το πλεονέκτημα της αποθήκευση του αρχείου σας στο cloud και, στη συνέχεια, προσκαλώντας άτομα για να αποκτήσετε πρόσβαση την κοινή χρήση ή μια σύνδεση προς αυτό σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ότι μπορείτε να ενημερώσετε το περιεχόμενο του αρχείου οποιαδήποτε στιγμή και όλα τα άτομα που κάνουν κοινή χρήση με θα έχει την πιο πρόσφατη έκδοση. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο σας στο cloud, μπορείτε να το στείλετε ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPad ή iPhone για να προσκαλέσετε άτομα για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε το αρχείο που είναι αποθηκευμένο στο cloud, ή μπορείτε να στείλετε το αρχείο ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πρόσκληση ατόμων για προβολή ή επεξεργασία αρχείου

 1. Ανοίξτε το αρχείο σας, πατήστε το εικονίδιο κοινή χρήση και, στη συνέχεια, πατήστε Πρόσκληση ατόμων.

  Πρόσκληση ατόμων

  Συμβουλή: Φροντίστε να αποθηκεύσετε το αρχείο σας στο cloud πρώτα. Διαφορετικά, θα είναι διαθέσιμη η επιλογή Πρόσκληση ατόμων.

 2. Για να προσκαλέσετε άτομα, προσθέστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και ένα σύντομο μήνυμα.

  Δυνατότητα επεξεργασίας αλλαγής

 3. Εάν θέλετε τα άτομα να μπορούν να επεξεργαστούν το έγγραφό σας, ενεργοποιήστε την επιλογή Δυνατότητα επεξεργασίας.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή.Όλα τα άτομα που προσκαλείτε θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια σύνδεση προς το κοινόχρηστο αρχείο.

Στείλτε μια σύνδεση προς το αρχείο σας

 1. Πατήστε το εικονίδιο κοινή χρήση και, στη συνέχεια, πατήστε Αντιγραφή σύνδεσης.

  Αντιγραφή σύνδεσης

  Συμβουλή: Φροντίστε να αποθηκεύσετε το αρχείο σας στο cloud πρώτα. Διαφορετικά, στην επιλογή Αντιγραφή σύνδεσης θα είναι διαθέσιμη.

 2. Επικολλήστε τη σύνδεση σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το μήνυμα και στείλτε το στα άτομα που θέλετε να μοιραστείτε το αρχείο σας.

Στείλτε το αρχείο σας ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Πατήστε το εικονίδιο κοινή χρήση και, στη συνέχεια, πατήστε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως συνημμένου.

  Αποστολή συνημμένου

 2. Μπορείτε να επιλέξετε για να στείλετε το αρχείο σας στην μορφή εγγράφου του Office ή ως PDF. Πατήστε την επιλογή σας; Για παράδειγμα, πατήστε το έγγραφο.

  Επιλέξτε το έγγραφο ή ένα PDF

 3. Την εφαρμογή του Office θα ανοίξετε την εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και να επισυνάψετε το αρχείο σας σε ένα νέο μήνυμα. Απλώς συμπληρώστε τις λεπτομέρειες, όπως τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ένα σύντομο μήνυμα και κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

Κινητές συσκευές με Windows 10, μπορείτε να προσκαλέσετε άτομα για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε το αρχείο που είναι αποθηκευμένο στο cloud, ή μπορείτε να στείλετε το αρχείο ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πρόσκληση ατόμων για προβολή ή επεξεργασία αρχείου

 1. Ανοίξτε το αρχείο σας και πατήστε Κοινή χρήση.

  Εικονίδιο "Κοινή χρήση"

  Εάν το αρχείο βρίσκεται στη συσκευή σας, μπορείτε να το στείλετε ως συνημμένο.

  Εάν το αρχείο βρίσκεται σε μια θέση στο cloud, μπορείτε να προσκαλέσετε χρήστες προσθέτοντας τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πεδίο " Πρόσκληση ατόμων ".

  Σημείωση: Από το Windows phone, για να μοιραστείτε το αρχείο σας, πατήστε κοινή χρήση > περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, πατήστε + εισόδου για να προσκαλέσετε άτομα για να κάνετε κοινή χρήση του αρχείου.

 2. Στο επόμενο πεδίο, αποφασίστε εάν οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστείτε το αρχείο ή να την προβάλετε απλώς. Προσθέστε σχόλια στο πεδίο σχόλια και, στη συνέχεια, πατήστε κοινή χρήση

  Κοινή χρήση αρχείου

  Οι παραλήπτες θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια σύνδεση προς το κοινόχρηστο αρχείο.

Αποστολή του αρχείου ως συνημμένου ή αποστολή μιας σύνδεσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Ανοίξτε το αρχείο σας και πατήστε Κοινή χρήση.

 2. Πατήστε Αποστολή ως συνημμένου ή Λήψη σύνδεσης κοινής χρήσης.

  Αποστολή ως συνημμένου ή λήψη σύνδεσης κοινής χρήσης

  Σημείωση: Από το Windows phone, για να στείλετε τη σύνδεση προς το αρχείο ή να το στείλετε ως συνημμένο, πατήστε Περισσότερες επιλογές > Αποστολή συνημμένου ή λήψη σύνδεσης κοινής χρήσης.

  Η επιλογή Λήψη σύνδεσης κοινής χρήσης περιλαμβάνει δύο συνδέσεις: Δημιουργία σύνδεσης επεξεργασίας και Δημιουργία σύνδεσης μόνο για προβολή. Όπως υποδεικνύει το όνομα, η επιλογή Σύνδεση επεξεργασίας επιτρέπει στους χρήστες να επεξεργαστούν το αρχείο σας, ενώ με την επιλογή Σύνδεση μόνο για προβολή, οι χρήστες δεν μπορούν να κάνουν αλλαγές στο αρχείο.

  Επεξεργασία ή μόνο Προβολή

Σε συσκευές Android, μπορείτε να στείλετε χρήστες μια σύνδεση προς το αρχείο που είναι αποθηκευμένο στο cloud, ή μπορείτε να στείλετε το αρχείο ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στείλτε μια σύνδεση ατόμων

 1. Ανοίξτε το αρχείο σας και πατήστε Κοινή χρήση.

  Εικονίδιο "Κοινή χρήση"

 2. Πατήστε κοινή χρήση ως σύνδεσης.

  Κοινή χρήση ως σύνδεσης

 3. Επιλέξτε εάν θα επιτρέπεται στους χρήστες για να επεξεργαστείτε το αρχείο ή να την προβάλετε απλώς.

  Κοινή χρήση ως μόνο Προβολή ή επεξεργασία

 4. Επιλέξτε την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ατόμων που θα χρησιμοποιούν από κοινού το αρχείο σας.

  Οι παραλήπτες θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια σύνδεση προς το κοινόχρηστο αρχείο.

Αποστολή του αρχείου ως συνημμένου

 1. Ανοίξτε το αρχείο σας και πατήστε Κοινή χρήση.

 2. Πατήστε κοινή χρήση ως συνημμένου.

  Κοινή χρήση ως συνημμένου

 3. Επιλέξτε το έγγραφο ή PDF.

  Έγγραφο ή ένα PDF

 4. Εάν σας ζητηθεί να επιτρέψετε λέξη για να μετατρέψετε το αρχείο, επιλέξτε Αποδοχή.

 5. Επιλέξτε την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ατόμων που θα χρησιμοποιούν από κοινού το αρχείο σας.

  Οι παραλήπτες θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένο το αρχείο.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×