Κατανόηση των ροών εργασίας έγκρισης στον SharePoint Server

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

SharePoint Server περιλαμβάνει ένα σύνολο από τις ροές εργασίας έγκρισης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών στην εταιρεία σας. Αυτές οι ροές εργασίας κάνουν πιο αποτελεσματική επιχειρηματικών διαδικασιών με τη διαχείριση και παρακολούθηση των ανθρώπινων εργασιών που σχετίζονται με μια διεργασία και, στη συνέχεια, παρέχοντας μια εγγραφή αυτής της διαδικασίας κατά την ολοκλήρωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ροή εργασίας έγκρισης για τη Διαχείριση δημιουργία εγγράφων, αναφοράς εξόδων, υπαλλήλου διακοπών και πολλά άλλα.

Για να ρυθμίσετε τις ροές εργασίας, μπορείτε απλώς εφαρμόσετε μία από αυτές σε μια λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου. Όταν κάνετε αυτό, μπορείτε να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά της ροής εργασίας, όπως το ποιος θα εγκρίνει το, ημερομηνίες λήξης για κάθε εργασία και το μήνυμα εμφανίζεται στη ροή εργασίας. Όταν τελειώσετε με αυτές τις ρυθμίσεις, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αμέσως τη ροή εργασίας έγκρισης. Για να προσαρμόσετε περαιτέρω τις ροές εργασίας, μπορείτε να τα επεξεργαστείτε απευθείας στο SharePoint Designer 2010 ή 2013. Με το SharePoint Designer, μπορείτε να προσαρμόσετε τις φόρμες ροών εργασίας, αποτελέσματα εργασιών, συνθηκών ολοκλήρωσης και όλα τα στάδια της διαδικασίας εργασίας. Είναι ένας τρόπος ισχυρή μοντέλο μιας ροής εργασίας έγκρισης για οποιαδήποτε επιχειρηματική διαδικασία.

Σε αυτό το άρθρο θα σας θα δούμε τις ροές εργασίας έγκρισης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όπως είναι ή προσαρμογή στο SharePoint Designer 2010 ή 2013.

Σχετικά με τις ροές εργασίας έγκρισης

Μια ροή εργασίας έγκρισης δρομολογεί στοιχείων σε μια τοποθεσία του SharePoint σε καθορισμένα άτομα για έγκριση. Διαχειρίζεται και παρακολουθεί όλες οι human εργασίες που σχετίζονται με τη διαδικασία και παρέχει μια εγγραφή από τη διαδικασία, όταν ολοκληρωθεί. Ροές εργασίας έγκρισης υποστηρίζει επιχειρηματικής διαδικασίας που απαιτεί την αποστολή έγγραφα ή στοιχεία σε συναδέλφους ή διευθυντές για έγκριση.

Όταν μια ροή εργασίας έγκρισης έχει ρυθμιστεί για μια λίστα ή τύπο περιεχομένου, οι χρήστες επιχειρήσεων να ξεκινήσετε τη ροή εργασίας ανά πάσα στιγμή (εκτός αν η ροή εργασίας έχει ρυθμιστεί να ξεκινά αυτόματα όταν δημιουργείται ή αλλάζει το έγγραφο). Μπορούν να αρχίσουν της ροής εργασίας από το SharePoint Server ή από εφαρμογή του Office που χρησιμοποιείται για τη σύνταξη του εγγράφου. Όταν εκκινήσουν τη ροή εργασίας, μπορεί να θέλουν που να τη στείλετε σε (οι υπεύθυνοι έγκρισης), προθεσμίες, σχετικές οδηγίες, και πολλά άλλα. Κατά την εκκίνηση της ροής εργασίας, εκχωρεί αυτόματα μια εργασία σε ο πρώτος συμμετέχων στη ροή εργασίας. Εάν είναι ενεργοποιημένες οι ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα σταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συμμετέχοντες.

Εάν η ροή εργασίας έχει πολλούς συμμετέχοντες, μπορεί να αποσταλεί μία κάθε φορά (σειρά) ή πολλούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα (παράλληλα), ξεκινήστε μέσω κάθε συμμετέχοντα μέχρι η ροή εργασίας τελειώνει. Μπορείτε να καθορίσετε εργασίες σειριακό ή παράλληλο κατά τη ρύθμιση του ή την εκκίνηση της ροής εργασίας. Μπορείτε ακόμα και να ρυθμίσετε τη ροή εργασίας σταδιακά, με μια σειρά σειριακή εργασίες και παράλληλες εργασίες που περιέχει τους διαφορετικούς συμμετέχοντες.

Ροές εργασιών του SharePoint Designer

Ροές εργασιών του SharePoint Designer

Όταν οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας ή μεταβείτε απευθείας στη λίστα εργασιών, τους να προβολή στοιχείο ή το έγγραφο και, στη συνέχεια, έγκριση, απόρριψη, αίτηση για αλλαγές ή εκ νέου ανάθεση σε αυτό. Οι συμμετέχοντες να εργαστείτε με αυτές τις εργασίες απευθείας στο SharePoint ή από μια εφαρμογή του Office, όπως το Word, Excel και το Outlook.

Ενώ εκτελείται η ροή εργασίας, το συμμετέχοντες και τον κάτοχο της ροής εργασίας να προβάλετε όπου είναι στο στη διαδικασία έγκρισης χρησιμοποιώντας τη σελίδα κατάστασης ροής εργασίας. Όταν οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, η ροή εργασίας τελειώνει και ο κάτοχος ειδοποιείται ότι η ροή εργασίας έχει ολοκληρωθεί.

Προεπιλεγμένες ροές εργασίας έγκρισης

Microsoft SharePoint Server 2010 περιλαμβάνει πολλές ροές εργασίας έγκρισης που μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αμέσως για τη διαχείριση ανθρώπινων ροές εργασίας στην εταιρεία σας. Κάθε ροή εργασίας μπορεί να προστεθεί σε μια λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιούνται από τους χρήστες σας επιχειρήσεις για να διαχειριστείτε τα στοιχεία ή έγγραφα στις σχετικές λίστες ή βιβλιοθήκες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ροές εργασίας για εκτέλεση εγκρίσεις εγγράφου, Συλλογή σχολίων, Συλλογή υπογραφών, Διαχείριση δημοσίευσης περιουσιακών στοιχείων, Διαχείριση διατάξεων και τη δημιουργία των εγκρίσεων τριών φάσεων. Όταν συσχετίσετε και προετοιμασία της ροής εργασίας, μπορείτε να αλλάξετε τις βασικές συμπεριφορές της ροής εργασίας, όπως το άτομο που εγκρίνει το, πώς θα ανατεθούν οι εργασίες, διάρκεια, προθεσμίες, μηνύματα ροής εργασίας, και ούτω καθεξής. Για τις περισσότερες από τις ροές εργασίας, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τους στο SharePoint Designer 2010 ή 2013.

Κάθε ροή εργασίας περιγράφεται παρακάτω, όπως οι κύριες διαφορές μεταξύ τις ροές εργασίας, αν είστε υποστηρίζεται για προσαρμογή στο SharePoint Designer 2010 ή 2013.

Ροή εργασίας

Περιγραφή

Στο SharePoint Designer

Έγκριση

Η ροή εργασίας έγκρισης δρομολογεί ένα έγγραφο ή στοιχείο σε μια ομάδα ατόμων για έγκριση.

Υποστηρίζει σταδιακή εγκρίσεις με την οποία το πρώτο σύνολο οι υπεύθυνοι έγκρισης μπορεί να αναθεωρήσει και να εγκρίνετε, στη συνέχεια, στο επόμενο σύνολο οι υπεύθυνοι έγκρισης μπορούν να αναθεώρηση και έγκριση, και ούτω καθεξής. Κάθε στάδιο του οι υπεύθυνοι έγκρισης μπορούν να κάνετε αναθεώρηση στο ταξινόμησης σε σειρά (μία κάθε φορά), παράλληλες σειρά (όλα ταυτόχρονα) και κανονική εργασία σειριακό ή παράλληλο αναθέσεις.

Η διάρκεια και ημερομηνίες λήξης της εργασίας μπορεί να έχει καθοριστεί σε ημέρες, εβδομάδες και μήνες, καθώς και μια τελική προθεσμία ημερομηνία για όλες τις εργασίες στη ροή εργασίας. Μπορείτε να κάνετε τα άτομα στο πεδίο "Κοιν." (κοινοποίηση). Η ροή εργασίας μπορεί να ρυθμιστεί για να τερματίσετε κατά το πρώτο υπεύθυνο έγκρισης την απορρίψει. Αυτό μπορεί να τελειώνει αν αλλάξει το έγγραφο στο οποίο γίνεται αναθεώρηση. Και η ροή εργασίας να ενεργοποιήσετε έγκρισης περιεχομένου, εάν θέλετε.

Τις εργασίες και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε τη ροή εργασίας αίτηση έγκρισης περιεχομένου, ώστε να τη φόρμα εργασίας περιλαμβάνει κουμπιά για έγκριση, απόρριψη, αίτηση αλλαγής, και εκ νέου ανάθεση. Για τους υπεύθυνους έγκρισης, σχολίων υποστηρίζει ενοποιημένη σχολίου που εμφανίζει ολόκληρη τη λίστα των σχολίων προηγούμενους υπεύθυνους έγκρισης. Ροές εργασίας έγκρισης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για Ορισμός κατάστασης έγκρισης περιεχομένου στο τέλος.

Η ροή εργασίας έγκρισης είναι από προεπιλογή που σχετίζεται με τον τύπο περιεχομένου εγγράφου, ώστε να είναι διαθέσιμες σε βιβλιοθήκες εγγράφων.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αυτή η ροή εργασίας είναι διαθέσιμη μόνο σε SharePoint Server.

Ναι

Συλλογή σχολίων

Η ροή εργασίας συλλογής σχολίων μοιάζει πολύ με τη ροή εργασίας έγκρισης. Δρομολογεί στοιχεία ή έγγραφα σε μια ομάδα ατόμων, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, η ροή εργασίας έχει σχεδιαστεί για τη λήψη σχολίων από τους υπεύθυνους έγκρισης. Τα σχόλια αναλύονται και αποστέλλονται προς το άτομο που ξεκίνησε τη ροή εργασίας.

Όπως η ροή εργασίας έγκρισης, αυτή η ροή εργασίας υποστηρίζει σταδιακή εγκρίσεις και σας επιτρέπει να καθορίσετε απαιτητή ημερομηνίες και διάρκεια σε ημέρες, εβδομάδες και μήνες, καθώς και το τελικό παράδοσης ημερομηνία. Η ροή εργασίας μπορεί επίσης να ρυθμιστεί για να τερματίσετε εάν έχει αλλάξει το έγγραφο και μπορείτε να προσθέσετε άτομα στο πεδίο "Κοιν." (κοινοποίηση).

Σε αντίθεση με τη ροή εργασίας έγκρισης, δεν υπάρχει επιλογή για να τερματίσετε τη ροή εργασίας κατά την πρώτη απόρριψη εφόσον δεν ισχύει εδώ και δεν υπάρχει επιλογή για να ενεργοποιήσετε την έγκριση περιεχομένου.

Από τις εργασίες και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε τη ροή εργασίας έγκρισης περιεχομένου αίτηση, τη φόρμα εργασίας περιλαμβάνει κουμπιά για αποστολή σχολίων, αίτηση αλλαγής, και εκ νέου ανάθεση.

Η ροή εργασίας συλλογής σχολίων είναι συσχετισμένη με τον τύπο περιεχομένου εγγράφου, ώστε να είναι διαθέσιμη σε βιβλιοθήκες εγγράφων.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αυτή η ροή εργασίας είναι διαθέσιμη μόνο σε SharePoint Server.

Ναι

Συλλογή υπογραφών

Η ροή εργασίας συλλογής υπογραφών δρομολογεί εγγράφων που έχουν δημιουργηθεί σε μια εφαρμογή Microsoft για μια ομάδα ατόμων για να συλλέξετε τις ψηφιακές υπογραφές.

Μπορείτε να προσθέσετε υπογράφοντες σε σειρά ή παράλληλα σειρά και μπορείτε να τις προσθέσετε στο στάδια. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε άτομα στο πεδίο "Κοιν." (κοινοποίηση). Δεν υπάρχουν άλλα πεδία ή συμπεριφοράς αυτής της ροής εργασίας (σε αντίθεση με τις ροές εργασίας έγκρισης και συλλογής σχολίων).

Όταν το υπογράφοντες της ροής εργασίας λαμβάνουν την εργασία, να εξέλθουν το από τη λίστα εργασιών στο SharePoint ή μέσα από το έγγραφο κεντρικού υπολογιστή, όπως το Microsoft Word, Excel και PowerPoint.

Στη φόρμα εργασίας περιλαμβάνει κουμπιά για είσοδο ή εκ νέου ανάθεση της εργασίας μόνο. Ο μηχανισμός υπογραφής χρησιμοποιεί το στοιχείο ελέγχου γραμμή υπογραφής του Microsoft Office. Η εικόνα της υπογραφής μπορεί να παρέχεται από το χρήστη ή εφαρμόζεται αυτόματα χρησιμοποιώντας λογικής στη φόρμα (συγκεκριμένα, τον κανόνα και ενέργεια στη φόρμα InfoPath).

Η ροή εργασίας συλλογής υπογραφών σχετίζεται με τον τύπο περιεχομένου εγγράφου, ώστε να είναι διαθέσιμη σε βιβλιοθήκες εγγράφων Ωστόσο, η ροή εργασίας θα εμφανίζεται μόνο στη βιβλιοθήκη, εάν αυτό το έγγραφο περιέχει μία ή περισσότερες γραμμές υπογραφής του Microsoft Office.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αυτή η ροή εργασίας είναι διαθέσιμη μόνο σε SharePoint Server.

Ναι

Δημοσίευση

Η δημοσίευση ροής εργασίας δρομολογεί περιεχομένου για έγκριση στην ίδια ροής εργασίας έγκρισης το κάνει αυτό με τη διαφορά ότι έχει σχεδιαστεί για διαχείριση εταιρικού περιεχομένου τοποθεσιών με δυνατότητες δημοσίευσης.

Μια άλλη διαφορά είναι σε φόρμες ροής εργασίας. Οι φόρμες συσχέτισης και προετοιμασίας απόκρυψη της επιλογής για να προσθέσετε τους υπεύθυνους έγκρισης, τερματισμός ροής εργασίας κατά την πρώτη απόρριψη, τερματισμός ροής εργασίας εάν αλλάξει εγγράφου και ενεργοποίηση έγκρισης περιεχομένου.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η δημοσίευση ροής εργασίας είναι διαθέσιμη μόνο σε διακομιστή SharePoint όπου η δημοσίευση είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα.

Ναι

Τριών φάσεων

Η ροή εργασίας τριών φάσεων παρακολουθεί την κατάσταση ενός θέματος ή στοιχείου σε τρεις καταστάσεις και δύο μεταβάσεις μεταξύ των μελών, που βοηθούν στην παρακολούθηση μεγάλου όγκου θεμάτων.

Η ροή εργασίας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με το πρότυπο λίστας παρακολούθηση θεμάτων αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε λίστα που έχει μια στήλη επιλογής με τρεις ή περισσότερες τιμές που θα χρησιμοποιηθεί ως η κατάσταση της ροής εργασίας.

Οι συμμετέχοντες στη ροή εργασίας μπορεί να εργάζεστε με τη λίστα απευθείας ή εκτός της έργα που σχετίζονται με τη λίστα. Η ροή εργασίας ενημερώνει την κατάσταση της λίστας και δημιουργεί μια νέα εργασία για την επόμενη συμμετέχοντα και συνεχίζει αυτήν τη διαδικασία.

Συμμετέχοντες στη ροή εργασίας να αλλάξετε μια εργασία τους ή να αλλάξετε την κατάσταση του στοιχείου ροής εργασίας.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αυτή η ροή εργασίας είναι διαθέσιμη στο SharePoint Foundation 2010 και στον SharePoint Server.

Όχι

Έγκριση καταστροφής

Η ροή εργασίας "Έγκριση καταστροφής" παρακολουθεί περιεχομένου που έχει λήξει ή έχει λήξει και πρέπει να αξιολογηθεί ή διαγραφεί.

Αυτή η ροή εργασίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε μια τοποθεσία Κέντρου εγγραφών ή μια τοποθεσία που υποστηρίζει τις πολιτικές διατήρησης εγγράφου διαχείρισης εγγραφών. Η ροή εργασίας μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ξεκινά αυτόματα όταν έγγραφα ή στοιχεία λήξει ή με μη αυτόματο τρόπο από τους συμμετέχοντες.

Η ροή εργασίας χρησιμοποιεί εργασίες ροής εργασίας "Έγκριση καταστροφής" για συγκεκριμένα έγγραφα και στοιχεία σε λίστα εργασίες και όχι ανάθεσή τους σε συγκεκριμένες συμμετέχοντες. Μόνο τα άτομα που έχουν δικαιώματα σε αυτήν τη λίστα εργασιών μπορούν να ολοκληρώσουν την εργασία με την έγκριση ή απόρριψη στοιχείων για διαγραφή.

Η ροή εργασίας περιλαμβάνει επίσης ολοκλήρωση των εργασιών, έτσι ώστε τα άτομα που μπορεί να επεξεργαστεί μεγάλου αριθμού των στοιχείων για διαγραφή σε ένα βήμα. Αυτό συνήθως είναι απαραίτητο λόγω του μεγάλο όγκο εργασιών που δημιουργούνται από τη ροή εργασίας.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αυτή η ροή εργασίας είναι διαθέσιμη μόνο σε SharePoint Server.

Όχι

Χρήση των ροών εργασίας στον SharePoint Server

Για να χρησιμοποιήσετε τις ροές εργασίας στον SharePoint Server, μπορείτε πρώτα να προσθέσετε τη ροή εργασίας σε λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου. Μόλις γίνει αυτό, η ροή εργασίας είναι διαθέσιμη σε χρήστες από τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη - εάν που συσχετίζεται η ροή εργασίας με τους απευθείας ή που σχετίζονται της ροής εργασίας με έναν τύπο περιεχομένου που χρησιμοποιούνται από τη λίστα ή βιβλιοθήκη. Όταν η συσχέτιση ροής εργασίας με έναν τύπο περιεχομένου, μπορείτε να το συσχετίσετε με έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας λίστα ή τύπο περιεχομένου (μια παρουσία ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που προστέθηκε σε συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη). Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας είναι χρήσιμη η ροή εργασίας θα είναι ευρέως διαθέσιμη σε λίστες ή βιβλιοθήκες σε μια συλλογή τοποθεσιών για τα στοιχεία ενός συγκεκριμένου τύπου περιεχομένου.

Εάν έχετε δικαιώματα διαχείρισης λιστών, έχετε την επιλογή για να προσθέσετε μια ροή εργασίας σε λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου. Ακολουθήστε τα βήματα κάτω από τη ρύθμιση της αρχικής ροής εργασίας.

 1. Μεταβείτε στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη όπου θέλετε να προσθέσετε τη ροή εργασίας.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα λίστα, εάν πρόκειται για μια λίστα ή στην καρτέλα βιβλιοθήκη, εάν πρόκειται για μια βιβλιοθήκη.

 3. Στην ομάδα Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ροής εργασίας.

 4. Στη σελίδα Ρυθμίσεις ροής εργασίας, κάντε κλικ στη σύνδεση Προσθήκη ροής εργασίας.

 1. Μεταβείτε στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη που περιέχει μια παρουσία του τύπου περιεχομένου λίστας που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα λίστα, εάν πρόκειται για μια λίστα ή στην καρτέλα βιβλιοθήκη, εάν πρόκειται για μια βιβλιοθήκη.

 3. Εάν πρόκειται για μια λίστα ή Βιβλιοθήκη ρυθμίσεις εάν πρόκειται για μια βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας.

 4. Στην περιοχή Τύποι περιεχομένου, κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου που θέλετε να συσχετίσετε τη ροή εργασίας με.
  Εάν δεν βλέπετε στη σελίδα τύποι περιεχομένου, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε Ρυθμίσεις για προχωρημένους και, στη συνέχεια, να επιτρέπεται Διαχείριση τύπων περιεχομένου.

 5. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις ροής εργασίας.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ροής εργασιών.

 1. Από την αρχική σελίδα της συλλογής τοποθεσιών, επιλέξτε Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

 3. Κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να προσθέσετε ή να συσχετίσετε τη ροή εργασίας με.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ροής εργασίας.

 5. Στη σελίδα Ρυθμίσεις ροής εργασίας, κάντε κλικ στη σύνδεση Προσθήκη ροής εργασίας.

Εκτέλεση οποιοδήποτε από τα παραπάνω βήματα σάς προσφέρει για την προσθήκη μιας ροής εργασίας σελίδας όπου μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της ροής εργασίας, το όνομα της ροής εργασίας, λίστα εργασιών για να, κ.λπ.

Ροές εργασιών του SharePoint Designer

Σε αυτήν τη σελίδα, μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ροής εργασίας:

 • Επιλέξτε ένα πρότυπο ροής εργασίας, όπως έγκρισης, συλλογής σχολίων και συλλογής υπογραφών.

 • Καθορίστε ένα όνομα για τη ροή εργασίας.

 • Καθορίστε τη λίστα εργασιών για να χρησιμοποιήσετε για τις εργασίες σε αυτήν τη ροή εργασίας.

 • Καθορίστε τη λίστα ιστορικού για να χρησιμοποιήσετε για αυτήν τη ροή εργασίας.

 • Να επιτρέπεται η ροή εργασίας να ξεκινά με μη αυτόματο τρόπο από τους χρήστες.

 • Απαιτείται το δικαιώματα διαχείρισης λιστών για να ξεκινήσετε τη ροή εργασίας.

 • Έναρξη της ροής εργασίας για την έγκριση της δημοσίευσης μιας κύριας έκδοσης ενός στοιχείου.

 • Έναρξη της ροής εργασίας όταν δημιουργηθεί ένα νέο στοιχείο.

 • Έναρξη της ροής εργασίας, όταν αλλάζει ένα στοιχείο.

Στην επόμενη σελίδα εμφανίζει τις συμπεριφορές ροής εργασίας που μπορείτε να αλλάξετε, όπως το οι υπεύθυνοι έγκρισης, το μήνυμα ροής εργασιών και παράδοσης ημερομηνίες. Τις τιμές που επιλέγετε γίνονται οι προεπιλεγμένες τιμές, όταν οι χρήστες ξεκινούν τη ροή εργασίας – με άλλα λόγια, που συμπληρώστε τη φόρμα συσχετισμού ακριβώς μία φορά, όταν προσθέτετε τη ροή εργασίας σε λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου, και αυτές οι τιμές χρησιμοποιούνται σε όλες τις επόμενες εμφανίσεις της το ροή εργασίας.

Φόρμα συσχετισμού είναι διαφορετικό για κάθε μία από τις ροές εργασίας που περιλαμβάνονται στο SharePoint. Αυτό είναι αυτό που βλέπετε όταν συσχετίζοντας τις ροές εργασίας έγκρισης.

Ροές εργασιών του SharePoint Designer

Σε αυτήν τη σελίδα, μπορείτε να καθορίσετε τις ακόλουθες συμπεριφορές ροής εργασίας:

 • Οι υπεύθυνοι έγκρισης για τη ροή εργασίας.

 • Σειρά των υπεύθυνων έγκρισης: σειρά ή παράλληλα

 • Στάδια της έγκρισης.

 • Ανάπτυξη ομάδων κατά ανάθεση εργασιών σε κάθε μέλος της ομάδας.

 • Πρόσκληση σε μήνυμα που εμφανίζεται στη ροή εργασίας.

 • Ημερομηνία παράδοσης για όλες τις εργασίες.

 • Διάρκεια ανά εργασία.

 • Μονάδες διάρκειας: ημέρες, εβδομάδες ή μήνες.

 • "Κοιν.", που για να το αντιγράψετε τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί.

 • Τερματισμός της ροής εργασίας κατά την πρώτη απόρριψη.

 • Τερματισμός της ροής εργασίας, αν αλλάξει το έγγραφο.

 • Ενεργοποίηση έγκρισης περιεχομένου, ενημερώνοντας την κατάσταση έγκρισης όταν ολοκληρωθεί η ροή εργασίας.

Όταν η ροή εργασίας που έχουν συσχετιστεί με μια λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου, που και οι άλλοι χρήστες είναι έτοιμοι να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη ροή εργασίας. Εάν επιλέξατε να ξεκινήσετε τη ροή εργασίας όταν τα στοιχεία που έχουν δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί (στη σελίδα "Προσθήκη ροής εργασίας"), οι χρήστες δεν θα δείτε διαφορά ή ακόμα και γνωρίζετε μια ροή εργασίας έχει ξεκινήσει τη δημιουργία και την ενημέρωση έγγραφα ή στοιχεία λίστας στην τοποθεσία. Όταν αυτές τις επιλογές δεν είναι επιλεγμένο, οι χρήστες αρχίσουν τη ροή εργασίας μόνος του, με μη αυτόματο τρόπο.

Αυτό το κάνουν, επιλέγοντας το στοιχείο ροές εργασίας από μέσα από την εφαρμογή του Office 2010 που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του εγγράφου ή μπορεί να επιλέξουν τις επιλογές ροές εργασίας από τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη όπου είναι αποθηκευμένο το στοιχείο, όπως το αναπτυσσόμενο μενού δίπλα από το στοιχείο της λίστας.

Ροές εργασιών του SharePoint Designer

Κάνοντας κλικ εδώ, μεταφέρει το χρήστη στην αρχή μιας νέας ροής εργασίας σελίδα, η οποία εμφανίζει τις διαθέσιμες ροές εργασίας που μπορεί να ξεκινήσει συν την κατάσταση των άλλων ροών εργασίας που εκτελούνται και έχετε ολοκληρώσει.

Ροές εργασιών του SharePoint Designer

Τέλος, μπορούν να δουν τη φόρμα προετοιμασίας ροής εργασιών όπου μπορούν να καθορίσουν τις βασικές συμπεριφορές της ροής εργασίας. Σε αντίθεση με αυτό στη φόρμα συσχετισμού, που έχει ολοκληρωθεί ακριβώς μία φορά όταν η ροή εργασίας προστίθεται πρώτα σε μια λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου, φόρμα προετοιμασίας ολοκληρώνεται μόλις κάθε φορά που η ροή εργασίας ξεκινήσει με μη αυτόματο τρόπο –, ώστε να μπορούν να κάθε παρουσία της ροής εργασίας Χρησιμοποιήστε τιμές φόρμας προετοιμασίας διαφορετικά, αλλά όλες χρησιμοποιούν τις ίδιες τιμές της φόρμας συσχετισμού.

Η φόρμα είναι διαφορετικό για κάθε μία από τις ροές εργασίας που περιλαμβάνονται στο SharePoint και προεπιλεγμένες τιμές θα εμφανίζονται στη φόρμα, εάν έχουν προστεθεί στη φόρμα συσχετισμού (όπως περιγράφεται παραπάνω). Φόρμα προετοιμασίας ροής εργασίας έγκρισης, χωρίς να τις προεπιλεγμένες τιμές, μοιάζει κάπως έτσι.

Ροές εργασιών του SharePoint Designer

Το άτομο που ξεκινούν τη ροή εργασίας μπορεί να προσθέσετε νέες τιμές ή αφήστε τις προεπιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Έναρξη. Αυτό δημιουργεί μια εργασία και εκχωρεί για το πρώτο υπεύθυνο έγκρισης που παρατίθενται.

Για τους υπεύθυνους έγκρισης που αναφέρονται στη ροή εργασίας, να λαμβάνουν μια εργασία που τους έχουν ανατεθεί και να λαμβάνουν μια ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτές μπορούν να εγκρίνετε ή να απορρίψετε την εργασία απευθείας από μέσα σε ορισμένες εφαρμογές του Office 2010, όπως το Outlook – ή να μεταβείτε απευθείας στη λίστα εργασιών, όπου θα βλέπουν τη νέα εργασία που τους έχουν ανατεθεί.

Όταν ανοίγουν την εργασία, μπορούν να δουν τη φόρμα εργασίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει για έγκριση, απόρριψη, αίτηση αλλαγής ή εκ νέου ανάθεση της εργασίας. Στη φόρμα εργασίας της ροής εργασίας έγκρισης μοιάζει κάπως έτσι.

Ροές εργασιών του SharePoint Designer

Ανάλογα με τον υπεύθυνο έγκρισης ενέργειες, η εργασία έχουν εκχωρηθεί στην επόμενη υπεύθυνος έγκρισης, αποστέλλονται ο συντάκτης με τις απαιτούμενες αλλαγές ή έγκριση, που ολοκληρώνεται η ροή εργασίας.

Επεξεργασία τις ροές εργασίας στο SharePoint Designer 2010 ή 2013

Όταν ρυθμίζετε τις ροές εργασίας στο SharePoint, μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες από τις βασικές συμπεριφορές, όπως το ποιος τους υπεύθυνους έγκρισης έχουν, ημερομηνίες για τις εργασίες και τα μηνύματα στη ροή εργασίας. Αυτό είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να ξεκινήσετε γρήγορα με τις ροές εργασίας έγκρισης και για το μεγαλύτερο μέρος αυτές αντιμετωπίζουν πολλές κοινές επιχειρηματικές διαδικασία ανάγκες.

Εκτός από τη χρήση των ροών εργασίας με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ανοίξετε πολλές από τις ροές εργασίας στο SharePoint Designer 2010 ή 2013 και να προσαρμόσετε εξ ολοκλήρου την εμφάνιση, τη συμπεριφορά και αποτελεσμάτων της ροής εργασίας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις φόρμες που βλέπουν οι χρήστες, συνθηκών ολοκλήρωσης και κάθε στάδιο των εργασιών και των διεργασιών εργασίας της ροής εργασίας.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε μια σύγκριση των τύπων προσαρμογής, μπορείτε να κάνετε στο πρόγραμμα περιήγησης με τους τύπους προσαρμογής στο SharePoint Designer2010 μπορείτε να κάνετε. Είναι αυτό που βασίζεται με βάση τη ροή εργασίας έγκρισης στον SharePoint Server 2010.

Προσαρμογή ροής εργασιών στο SharePoint

Προσαρμογή ροής εργασιών στο SharePoint Designer

 • Καθορίστε το όνομα της ροής εργασίας

 • Καθορίστε τη συσχετισμένη λίστα εργασιών και λίστα ιστορικού

 • Να επιτρέπεται η ροή εργασίας να ξεκινά αυτόματα όταν δημιουργούνται νέα στοιχεία

 • Να επιτρέπεται η ροή εργασίας να ξεκινά αυτόματα όταν αλλάζουν τα στοιχεία

 • Να επιτρέπεται η ροή εργασίας να ξεκινά με μη αυτόματο τρόπο και προαιρετικά, απαιτούνται δικαιώματα διαχείρισης λιστών

 • Κάνετε τη ροή εργασίας έγκριση της δημοσίευσης μιας κύριας έκδοσης ενός στοιχείου

 • Καθορίστε τους υπεύθυνους έγκρισης για τη ροή εργασίας

 • Καθορίστε τη σειρά των έγκρισης: σειρά ή παράλληλα

 • Προσθέστε τα στάδια έγκρισης

 • Ανάπτυξη ομάδων και ανάθεση εργασιών σε κάθε μέλος

 • Καθορίστε το μήνυμα στη ροή εργασίας

 • Καθορίστε ημερομηνία παράδοσης για όλες τις εργασίες

 • Καθορίστε διάρκεια ανά εργασία και διάρκεια μονάδες: ημέρες, εβδομάδες ή μήνες

 • Προσθήκη χρηστών στο πεδίο κοινοποίηση (Κοιν.)

 • Τερματισμός της ροής εργασίας κατά την πρώτη απόρριψη

 • Τερματισμός της ροής εργασίας εάν αλλάξει εγγράφου

 • Ενεργοποίηση έγκρισης περιεχομένου στη ροή εργασιών

 • Καθορίστε το όνομα της ροής εργασίας, την περιγραφή και κατόχου

 • Ενεργοποίηση απεικονίσεις στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας"

 • Απενεργοποίηση Έναρξη αυτόματης ροής εργασίας όταν δημιουργούνται νέα στοιχεία

 • Απενεργοποίηση Έναρξη αυτόματης ροής εργασίας όταν αλλάζουν τα στοιχεία

 • Απενεργοποίηση μη αυτόματη έναρξη των ροών εργασιών

 • Προσθέστε και καταργήστε πεδία στη φόρμα ολοκλήρωσης εργασίας

 • Προσαρμόστε την εμφάνιση και τη συμπεριφορά όλες τις φόρμες ροής εργασίας: συσχέτιση ενεργοποίησης και εργασία

 • Καθορίστε ότι μόνο στους παραλήπτες εργασιών και τους κατόχους διαδικασιών μπορούν να διαβάζουν και να επεξεργάζονται εργασίες

 • Να επιτρέπεται νέα ανάθεση εργασιών

 • Να επιτρέπεται αιτήσεις αλλαγής των εργασιών

 • Αλλαγή κουμπιά αποτέλεσμα εργασίας, όπως η έγκριση και απόρριψη

 • Αλλάξτε τις παραμέτρους σε φόρμες συσχέτισης και προετοιμασίας

 • Προσθήκη και προσαρμογή τοπικές μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στη ροή εργασίας

 • Αλλαγή των συνθηκών ολοκλήρωσης της ροής εργασίας

 • Προσαρμογή κάθε στάδιο της επιμέρους εργασίας – όταν έχει εκχωρηθεί, σε εκκρεμότητα, λήξη, η διαγραφή, και ολοκληρώνει

 • Προσαρμογή κάθε στάδιο του ολόκληρης της διεργασίας εργασίας: όταν ξεκινά, εκτελείται, ακυρώνονται και ολοκληρωμένων

 • Προσθέστε περισσότερες λειτουργίες ροής εργασίας επάνω και γύρω από τη διαδικασία έγκρισης για να ενσωματώσετε το σε υπάρχουσες ροές εργασιών.

 • Δημιουργήστε αντίγραφα της ροής εργασίας για να προσαρμόσετε.

 • Αποθήκευση της προσαρμοσμένης ροής εργασίας ως προτύπου.

 • Δημοσίευση καθολικά τη ροή εργασίας, ώστε να είναι διαθέσιμες σε όλες τις τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών.

Κατά το άνοιγμα του SharePoint Designer 2010 ή 2013 και, στη συνέχεια, ανοίξτε τις ροές εργασίας από το παράθυρο περιήγησης, δείτε όλες τις ροές εργασίας που είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία σας. Βλέπετε ροές εργασίας λίστας, ροές εργασίας τοποθεσίας και ροές εργασίας με δυνατότητα επανάληψης χρήσης. Εκτός από τα εξής, μπορείτε να δείτε τις ροές εργασίας με δυνατότητα επανάληψης χρήσης καθολικά, ποιο είναι το σημείο όπου εμφανίζονται οι προεπιλεγμένες ροές εργασίας έγκρισης στον SharePoint Server.

Ροές εργασιών του SharePoint Designer

Θα παρατηρήσετε ότι μόνο τις έγκρισης, συλλογής σχολίων, συλλογής υπογραφών και δημοσίευση ροές εργασίας που εμφανίζεται εδώ. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτές οι ροές εργασίας έχουν όλα δημιουργούνται χρησιμοποιώντας δυνατότητες που υποστηρίζονται στο SharePoint Designer 2010 ή 2013. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούν την ενέργεια της ροής εργασίας εργασία του Office, ενσωματωμένη φόρμες του InfoPath και υποστήριξη για τις ροές εργασίας που βασίζεται στο Visio. Η ροή εργασίας τριών φάσεων και τη ροή εργασίας "Έγκριση καταστροφής", ωστόσο, δεν υποστηρίζονται επειδή αυτές είναι οι μεταγλωττισμένες ροές εργασίας που απαιτείται μια εφαρμογή ανάπτυξης όπως το Microsoft Visual Studio για την αναπαραγωγή οι δραστηριότητες ροής εργασίας. Το υπόλοιπο της σε αυτό το άρθρο εστιάζει στις ροές εργασίας που υποστηρίζονται στο SharePoint Designer 2010 ή 2013.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να επεξεργαστείτε τις ροές εργασίας. Επεξεργαστείτε απευθείας και αλλαγές στο αρχικό ροής εργασίας, ή δημιουργήστε ένα αντίγραφο της ροής εργασίας και προσαρμόστε το. Και οι δύο επιλογές είναι διαθέσιμες σε εσάς, εάν είστε διαχειριστής μιας συλλογής τοποθεσιών. Εάν είστε κάτοχος τοποθεσίας ή σχεδίασης, τις ροές εργασίας που είναι μόνο για ανάγνωση, έτσι θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο και να επεξεργαστείτε το αντίγραφο. Είναι μια καλή πρακτική να επεξεργαστούν ένα αντίγραφο της ροής εργασίας, σε περίπτωση που η αρχική ροή εργασίας είναι αυτήν τη στιγμή της χρήσης και σερβίρισμα μια επιχειρηματική λειτουργία οπωσδήποτε.

Όταν ανοίγετε τη ροή εργασίας έγκρισης (Εάν επεξεργαστείτε την αρχική ή επεξεργαστείτε ένα αντίγραφο), μπορείτε να δείτε τη σελίδα σύνοψης, το πρώτο επίπεδο του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη για τη ροή εργασίας. Αυτή η σελίδα εμφανίζει τις ρυθμίσεις κύρια ροή εργασιών και τα αντικείμενα που σχετίζονται με τη ροή εργασίας.

Ροές εργασιών του SharePoint Designer

Βλέπετε, για παράδειγμα, τα πεδία όνομα και μια περιγραφή, καθώς και τα τύπος ροής εργασίας και τον τύπο περιεχομένου. Μπορείτε να δείτε ορισμένες από τις κοινές ρυθμίσεις ροής εργασίας, όπως η γλώσσα και εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε την απεικόνιση ροής εργασίας, η οποία είναι την οπτική εμφάνιση βασίζεται στο web κατάσταση ροής εργασίας που παρέχονται από τις υπηρεσίες του Visio στον SharePoint Server 2010. Βλέπετε επίσης τις επιλογές εκκίνησης, όπου μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη μη αυτόματη έναρξη μιας ροής εργασίας, την αυτόματη εκκίνηση μιας ροής εργασίας όταν δημιουργούνται νέα στοιχεία και την αυτόματη εκκίνηση μιας ροής εργασίας, όταν αλλάζουν τα στοιχεία. Επιλογή οποιαδήποτε από αυτές τις επιλογές θα απενεργοποιήσει την αντίστοιχη επιλογή Έναρξη ροής εργασίας στο SharePoint.

Μπορείτε επίσης να δείτε τις φόρμες που σχετίζονται με τη ροή εργασίας – στη φόρμα συσχετισμού και προετοιμασίας (η ίδια φόρμα που χρησιμοποιείται για δύο λόγους) και, στη φόρμα εργασίας. Αυτά είναι φόρμες InfoPath 2010 που μπορεί να ανοίξει από εδώ και προσαρμοσμένων απευθείας στο πρόγραμμα επεξεργασίας φόρμας του InfoPath. Στην κορδέλα, μπορείτε να προσαρμόσετε τις παραμέτρους φόρμα προετοιμασίας, οι τοπικές μεταβλητές και σχετικές στήλες για τη ροή εργασίας - τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων σε όλη τη διαδικασία ροής εργασίας. Χρήση της κορδέλας, μπορείτε να επίσης αλλαγή συσχετισμένη λιστών και τύπων περιεχομένου, καθώς και εξαγωγή και εισαγάγετε τη ροή εργασίας προς και από το Visio 2010.

Για να κατανοήσετε βαθύτερη τη ροή εργασίας και ξεκινήστε την προσαρμογή ο ορισμός και η λογική, επιλέξτε Επεξεργασία ροής εργασίας στην ομάδα προσαρμογή.

Σε αυτή την οθόνη, που αναζητάτε στο πρόγραμμα επεξεργασίας τυπική ροής εργασίας στο SharePoint Designer 2010 ή 2013. Πρόκειται για ένα χώρο εργασίας πλήρους οθόνης όπου μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσαρμόσω ροές εργασίας όλων των ειδών. Συνήθως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν το χώρο για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ροές εργασιών που αυτοματοποίηση διαδικασιών συστήματος ή αυτές που αυτόματη ενημέρωση, αλλαγή ή μετακίνηση δεδομένων με βάση μια αλλαγή προέλευσης δεδομένων.

Στην περίπτωση της ροής εργασίας έγκρισης, η ροή εργασίας περιέχει μόνο μία γραμμή, το οποίο ξεκινά τη διαδικασία έγκρισης σε ένα δεδομένο στοιχείο με μια ομάδα οι υπεύθυνοι έγκρισης (που καθορίζονται, όταν η ροή εργασίας έχει οριστεί).

Ροές εργασιών του SharePoint Designer

Ενώ αυτό μπορεί να εμφανιστεί σχετικά απλή στο πρώτο, αυτό ένα "έγκριση Έναρξη διεργασίας" ενέργεια είναι στην πραγματικότητα μια ενέργεια σύνθετη ροής εργασίας που περιέχει την ιεραρχία εργασίας και το μέγεθος των κύριων δρομολόγηση λογική της διαδικασίας έγκρισης ολόκληρο. Στην πραγματικότητα, είναι μια ενέργεια ροής εργασιών με πολλά επίπεδα και συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένων των αναθέσεις εργασιών, λεπτομέρειες δρομολόγησης και σύνδεση στο περιεχόμενο του SharePoint με δεδομένα.

Εάν δημιουργήσετε μια νέα ροή εργασίας έγκρισης από την αρχή, που θα μπορούσε να απλώς προσθέστε αυτήν την ενέργεια "Διαδικασία έγκρισης έναρξης" από τη συλλογή ενέργεια και να έχετε άμεσα το πλαίσιο και λογική για μια διαδικασία έγκρισης.

Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα αυτής της ροής εργασίας έγκρισης, κάντε κλικ στη σύνδεση έγκρισης. Ενέργεια αυτή σας μεταφέρει στη σελίδα σύνοψη διεργασίας εργασίας.

Στη σελίδα σύνοψη διεργασίας εργασίας εμφανίζει όλα τα αντικείμενα που σχετίζονται με τη διεργασία εργασίας με τον ίδιο τρόπο που τη σελίδα σύνοψης της ροής εργασίας εμφανίζει όλα τα αντικείμενα που σχετίζονται με τη ροή εργασίας. Σχεδόν πιστεύετε ότι η διεργασία εργασίας ως δευτερεύουσα ροή εργασιών ένθετη στην κύρια ροής εργασίας. Στη σελίδα σύνοψη διεργασίας εργασίας είναι ένα επίπεδο κάτω από τη σελίδα σύνοψης της ροής εργασίας της ιεραρχίας των αντικειμένων.

Στη σελίδα σύνοψη, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα και ο κάτοχος. Μπορείτε να καθορίσετε ότι μόνο στους παραλήπτες εργασιών και τους κατόχους διαδικασιών να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε εργασίες ροών εργασίας. Για να επιτρέψετε νέας ανάθεσης και τις αιτήσεις αλλαγής για τη ροή εργασίας. Μπορείτε να προσθέσετε και να καταργήσετε πεδία ολοκλήρωση επιμέρους εργασίας και μπορείτε να αλλάξετε τα αποτελέσματα εργασιών, όπως η έγκριση και απόρριψη.

Ροές εργασιών του SharePoint Designer

Αλλά οι πιο σημαντικές ρυθμίσεις είναι στην ομάδα προσαρμογή, όπου μπορείτε να αλλάξετε το συνθηκών ολοκλήρωσης της ροής εργασίας, συμπεριφορών μεμονωμένες εργασίες και συμπεριφορές του ολόκληρης της διεργασίας εργασίας. (Υπάρχει μια σύνδεση "Επιστροφή στη ροή εργασίας" καθώς και σε αυτήν την ενότητα που απλώς σάς προσφέρει πίσω στο πρόγραμμα επεξεργασίας ροής εργασίας στην προηγούμενη οθόνη.)

Για να προσαρμόσετε τη ροή εργασίας συμπεριφορές και συνθηκών ολοκλήρωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας διεργασίας εργασίας - το οποίο λειτουργεί όπως ένα πρόγραμμα επεξεργασίας δευτερεύουσα ροή εργασίας, το πρόγραμμα επεξεργασίας του μεγαλύτερο ροής εργασίας του SharePoint Designer. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας διεργασίας εργασίας, βλέπετε στο πλαίσιο ροής εργασίας έγκρισης με τα επίπεδα των εργασιών και εργασιών διεργασίες, κατά τη στιγμή που μπορείτε να προσθέσετε και να προσαρμόσετε όποιο λογικής που σας αρέσει χρησιμοποιώντας τις εντολές διαθέσιμες ροής εργασίας.

Η πρώτη διαθέσιμη επιλογή είναι να αλλάξετε τις συνθήκες ολοκλήρωσης για τη διαδικασία εργασίας. Όταν ανοίγετε τις συνθήκες ολοκλήρωσης της ροής εργασίας έγκρισης, βλέπετε όλες τις συνθήκες που πρέπει να πληρούνται για τη ροή εργασίας πρέπει να θεωρούνται ολοκλήρωσης. Για παράδειγμα, εάν ο αριθμός των εργασιών έγκρισης ισούται με την καταμέτρηση ολοκληρωμένων εργασιών, στη συνέχεια, το εγκεκριμένο μεταβλητή έχει οριστεί σε Ναι. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες λογικής εδώ, ώστε να απαιτούνται ένα διαφορετικό σύνολο όρων για τη ροή εργασίας να ολοκληρωθεί ή μπορείτε να αφήσετε τις υπάρχουσες συνθήκες στη θέση.

Σημείωση: Εκτός από τις προεπιλεγμένες ενέργειες ροής εργασίας, τις ροές εργασίας έγκρισης συμπεριλάβετε μια ομάδα Εργασίας συμπεριφορά ενέργειες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσθέσετε λογική συγκεκριμένη εργασία της ροής εργασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε ενέργειες που Προσάρτηση, κλιμάκωση και αποστολή ειδοποιήσεων για νέα εργασία.

Ροές εργασιών του SharePoint Designer

Μπορείτε να αλλάξετε τη συμπεριφορά του ορόσημου τις μεμονωμένες εργασίες χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα επεξεργασίας διεργασίας εργασίας. Συγκεκριμένα, μπορείτε να αλλάξετε τι συμβαίνει όταν έχει ανατεθεί μια εργασία, όταν είναι σε εκκρεμότητα, όταν λήγει, όταν έχει διαγραφεί και όταν ολοκληρωθεί. Στη ροή εργασίας έγκρισης, μπορείτε να δείτε τη λογική που έχει προστεθεί σε κάθε μία από αυτές τις φάσεις.

Ροές εργασιών του SharePoint Designer

Για παράδειγμα, εάν η εργασία λήξη - ειδικά εάν η εργασία είναι ελλιπής μετά την ημερομηνία παράδοσης - αποστέλλει μια ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το άτομο που έχει ανατεθεί η τρέχουσα εργασία.

Εκτός από την αλλαγή τις συμπεριφορές οι μεμονωμένες εργασίες, μπορείτε να αλλάξετε τις συμπεριφορές του συνολικού διεργασίας εργασίας, το οποίο ενσωματώνει τις μεμονωμένες εργασίες. Συγκεκριμένα, μπορείτε να αλλάξετε τι συμβαίνει όταν ξεκινά η διεργασία εργασίας, όταν εκτελείται (που περιλαμβάνει τα διαγραμμένα και τροποποιημένο), όταν την ακύρωση και την ολοκλήρωση. Στη ροή εργασίας έγκρισης, βλέπετε πολύ περισσότερες λογικής έχει προστεθεί σε αυτά τα στάδια της ροής εργασίας.

Ροές εργασιών του SharePoint Designer

Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποια πράγματα συμβεί όταν ολοκληρωθεί η διεργασία εργασίας. Εάν η μεταβλητή εγκεκριμένο ισούται με Ναι, στη συνέχεια, την κατάσταση ροής εργασίας έχει οριστεί σε εγκεκριμένο. Εάν η παράμετρος Ενεργοποίηση έγκρισης περιεχομένου είναι "Ναι", στη συνέχεια, έγκριση περιεχομένου για το στοιχείο ροή εργασίας έχει οριστεί σε εγκεκριμένο. Αυτά είναι μόνο ένα μικρό δείγμα της λογικής που έχει προστεθεί η συνολική διαδικασία εργασίας.

Και πάλι, μπορείτε να αλλάξετε αυτή η λογική ή να προσθέσετε τη δική σας λογική σε αυτό το στάδιο ή οποιοδήποτε από τα στάδια της διεργασίας εργασίας. Μόλις εξέταση της υπάρχουσας λογικής είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να εφαρμόσετε Σχεδίαση ροής εργασίας.

Επόμενα βήματα

Οι ροές εργασίας έγκρισης στον SharePoint Server μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια μεγάλη ποικιλία επιχειρηματικών διαδικασιών από ανεπίσημη περιεχομένου αναθεωρήσεις σε δομημένες εξόδων αναφοράς επειδή ακολουθούν παρόμοια δρομολόγησης μοτίβα. Ως εκ τούτου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ροές εργασίας ως έχουν διεύθυνση αυτές τις ανάγκες σας, αλλάζοντας μόνο τον τύπο της ροής εργασίας, οι υπεύθυνοι έγκρισης, ημερομηνίες λήξης και ούτω καθεξής.

Πού ενδέχεται να διαφέρουν επιχειρήσεις και τα τμήματα βρίσκεται στο τις συμπεριφορές ειδικά για κάθε στάδιο στη διεργασία ροής εργασίας. Και είναι όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε του SharePoint Designer 2010 ή 2013 και το συντάκτες ροής εργασίας για να προσθέσετε και να προσαρμόσετε νέα λογική σε κάθε φάση της διαδικασίας διατηρώντας τις κοινές συμπεριφορές της συνολικής επιχειρηματικής ροής εργασίας.

Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσετε με τις ροές εργασίας έγκρισης είναι να εφαρμόσετε στην τοποθεσία σας χρησιμοποιώντας μια μικρή ομάδα οι υπεύθυνοι έγκρισης, παρατηρήστε τις φόρμες και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το έγγραφο ή τα στοιχεία που εγκρίθηκε και παραθέτει την συσχετισμένης εργασίας και το ιστορικό. Στη συνέχεια, ξεκινήστε τις αλλαγές με το πρώτο SharePoint στο πρόγραμμα περιήγησης και, στη συνέχεια, SharePoint Designer 2010 ή 2013.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×