Κατανόηση των μετασχηματισμών ερωτημάτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για την παροχή αποτελεσμάτων αναζήτησης κατάλληλων για ένα ερώτημα χρήστη, ορισμένες φορές χρειάζεται να αλλάξετε το ερώτημα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι δημιουργείτε μια κάθετη αναζήτηση για εικόνες. Όταν κάποιος πληκτρολογεί ένα ερώτημα στις Εικόνες κατακόρυφα, πρέπει να αλλάξετε το ερώτημα ώστε να επιστρέφει μόνο τα αποτελέσματα αναζήτησης που είναι εικόνες.

Για να αλλάξετε ένα ερώτημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία δόμησης ερωτημάτων για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός μετασχηματισμού ερωτήματος. Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα μετασχηματισμό ερωτήματος για να αντικαταστήσετε τις ιδιότητες ενός ερωτήματος, όπως την προέλευση αποτελεσμάτων που θα χρησιμοποιήσει το ερώτημα για να λάβετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης ή τη σειρά ταξινόμησης που θα χρησιμοποιήσει όταν εμφανίζεται η ένδειξη αποτελέσματα αναζήτησης. Ο μετασχηματισμός αντικαθιστά επίσης το κείμενο του ερωτήματος με χρήση του προτύπου ερωτήματος που μπορείτε να ρυθμίσετε. Το πρότυπο ερωτήματος είναι το κείμενο που θα αντικαταστήσει το κείμενο του ερωτήματος και το πρότυπο μπορεί να περιέχει μεταβλητές ερωτήματος.

Μια μεταβλητή ερωτήματος είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για μια τιμή. Όταν ένας μετασχηματισμός αντικαθιστά το κείμενο του ερωτήματος με το πρότυπο ερωτήματος, αντικαθιστά επίσης τις μεταβλητές ερωτήματος στο πρότυπο με συγκεκριμένες τιμές.

Ένας μετασχηματισμός αντικαθιστά μεταβλητές ερωτήματος με βάση τα συμφραζόμενα με τιμές που αφορούν το περιβάλλον ερωτήματος. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ορισμένα παραδείγματα μεταβλητές ερωτήματος με βάση τα συμφραζόμενα.

Ένας μετασχηματισμός αντικαθιστά αυτήν τη μεταβλητή ερωτήματος

Με το εξής

{User.Name}

Το όνομα του χρήστη που πληκτρολόγησε το ερώτημα

{Site.URL}

Η τοποθεσία όπου ο χρήστης πληκτρολόγησε την τιμή

{Today}

Η σημερινή ημερομηνία

Ένας μετασχηματισμός αντικαθιστά μεταβλητές ερωτήματος δεσμευμένο με το συγκεκριμένο κείμενο που βρίσκεται στο ερώτημα του χρήστη. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ορισμένα παραδείγματα μεταβλητές δεσμευμένο ερωτήματος.

Ένας μετασχηματισμός αντικαθιστά αυτήν τη δεσμευμένη μεταβλητή ερωτήματος

Με το εξής

{searchBoxQuery}

Το ερώτημα που πληκτρολόγησε ο χρήστης

{searchTerms}

Το ερώτημα που πληκτρολόγησε ο χρήστης, όπως άλλαξε από τον πιο πρόσφατο μετασχηματισμό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια δεσμευμένη μεταβλητή ερωτήματος όταν προσθέτετε έναν περιορισμό σε ένα ερώτημα, όπως, για παράδειγμα, όταν περιορίζετε ένα ερώτημα σε έναν συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου. Για παράδειγμα, για μια κάθετη αναζήτηση εικόνων, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός μετασχηματισμού ερωτήματος που προσθέτει "contenttype:picture" στο κείμενο του ερωτήματος, χρησιμοποιώντας το πρότυπο ερωτήματος "{searchTerms} contenttype:picture". Εάν ένας χρήστης πληκτρολογήσει το ερώτημα "φεγγάρι" σε αυτήν την κάθετη αναζήτηση, ο μετασχηματισμός αντικαθιστά το "{searchTerms}" με το "φεγγάρι". Επομένως, ο μετασχηματισμός ερωτήματος αλλάζει το ερώτημα σε "φεγγάρι contenttype:picture".

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των μετασχηματισμών ερωτημάτων σε τρεις θέσεις:

  • Σε ένα Τμήμα Web, όπως ένα Τμήμα Web αποτελεσμάτων αναζήτησης. Ρυθμίστε τις παραμέτρους μετασχηματισμού σε ένα Τμήμα Web όταν δεν χρειάζεται να κάνετε τις ίδιες αλλαγές σε ερωτήματα κάπου αλλού.

  • Σε έναν κανόνα ερωτήματος, που καθορίζει ότι ορισμένες ενέργειες θα εκτελεστεί μόνο εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Δύο από τις εξής ενέργειες Χρησιμοποιήστε μετασχηματισμό για να αλλάξετε το ερώτημα:

    • Προσθέστε ένα μπλοκ αποτελεσμάτων στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Αυτή η ενέργεια δημιουργεί ένα αντίγραφο του ερωτήματος και ο μετασχηματισμός του αλλάζει μόνο το αντίγραφο.

    • Αλλάξτε τα αποτελέσματα στην κατάταξη. Αυτή η ενέργεια αλλάζει το ερώτημα που πληκτρολόγησε ο χρήστης.

  • Στην προέλευση αποτελεσμάτων που χρησιμοποιεί το ερώτημα για να κάνει λήψη αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Ένα ερώτημα χρήστη μετασχηματίζεται από το Τμήμα Web, στη συνέχεια, από οποιουσδήποτε κανόνες ερωτήματος που εφαρμόζονται και, τέλος, από την προέλευση αποτελεσμάτων. Επομένως, όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους ενός μετασχηματισμού σε μια προέλευση αποτελεσμάτων, γνωρίζετε ότι οι αλλαγές του μετασχηματισμού δεν θα απορριφθούν ή θα αντικατασταθούν, επειδή η προέλευση αποτελεσμάτων μετασχηματίζει τελευταία το ερώτημα. Για παράδειγμα, για να βεβαιωθείτε ότι η κάθετη αναζήτηση εικόνων επιστρέφει μόνο εικόνες, μπορείτε να ρυθμίσετε τον κατάλληλο μετασχηματισμό σε μια προέλευση αποτελεσμάτων και, στη συνέχεια, τις παραμέτρους του Τμήματος Web στην κάθετη αναζήτηση ώστε να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη προέλευση αποτελεσμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση των ερωτημάτων επεξεργασίας στο TechNet.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×