Κατανόηση των επιπέδων δικαιωμάτων στο SharePoint

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αφού δημιουργήσετε μια τοποθεσία του SharePoint, μπορείτε να παρέχετε ή περιορισμός πρόσβασης των χρηστών στην τοποθεσία ή τα περιεχόμενά της. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να παρέχετε πρόσβαση μόνο σε μέλη της ομάδας σας ή ενδέχεται να θέλετε να παρέχετε πρόσβαση σε όλους τους συμμετέχοντες, αλλά Περιορισμός επεξεργασίας για ορισμένες. Ο ευκολότερος τρόπος για να εργαστείτε με δικαιώματα είναι να χρησιμοποιήσετε τα προεπιλεγμένα επίπεδα ομάδες και τα δικαιώματα που παρέχονται, καλύπτουν πιο συνηθισμένα σενάρια. Ωστόσο, εάν χρειάζεται, μπορείτε να ορίσετε περισσότερες λεπτομερή δικαιώματα πέρα από τα προεπιλεγμένα επίπεδα. Σε αυτό το άρθρο περιγράφει τις διαφορετικά δικαιώματα και δικαιώματα επίπεδα, πώς συνεργάζονται ομάδες του SharePoint και δικαιώματα και πώς δικαιώματα διαδοχικές μέσα σε μια συλλογή τοποθεσιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Θέλετε να μεταβείτε κατευθείαν στην τα βήματα για την αλλαγή ή τη ρύθμιση επιπέδων δικαιωμάτων; Δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τα επίπεδα δικαιωμάτων.

Για μια επισκόπηση του visual, ανατρέξτε στο θέμα βίντεο: Κατανόηση των δικαιωμάτων στο SharePoint.

Εάν εργάζεστε σε μια τοποθεσία, εργάζεστε μέσα σε μια συλλογή τοποθεσιών. Υπάρχει κάθε τοποθεσία σε μια συλλογή τοποθεσιών, το οποίο είναι μια ομάδα τοποθεσίες σε μια μεμονωμένη τοποθεσία ανώτατου επιπέδου. Στην τοποθεσία ανώτατου επιπέδου ονομάζεται τη ριζική τοποθεσία της συλλογής τοποθεσιών.

Η παρακάτω εικόνα μιας συλλογής τοποθεσιών εμφανίζει μια απλή ιεραρχία τοποθεσιών, λιστών και στοιχείων λίστας. Τα εύρη δικαιωμάτων αριθμούνται, ξεκινώντας από το ευρύτερο επίπεδο στο οποίο μπορούν να οριστούν δικαιώματα και καταλήγοντας στο πιο περιορισμένο επίπεδο (ένα στοιχείο σε μια λίστα).

Γραφικό που απεικονίζει την εμβέλεια της ασφάλειας του SharePoint σε επίπεδο τοποθεσίας, δευτερεύουσας τοποθεσίας, λίστας και στοιχείου.

Μεταβίβαση

Ένα σημαντικό έννοια για να κατανοήσετε είναι η μεταβίβαση δικαιωμάτων. Από τη σχεδίαση, όλες τις τοποθεσίες και περιεχόμενο της τοποθεσίας σε μια συλλογή μεταβιβάζουν τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων του ριζικού ή τοποθεσία ανώτατου επιπέδου. Όταν εκχωρείτε μοναδικά δικαιώματα σε τοποθεσίες, βιβλιοθήκες και στοιχεία, αυτά τα στοιχεία δεν είναι πλέον μεταβιβάζονται δικαιώματα από τη γονική τοποθεσία τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πώς λειτουργούν τα δικαιώματα στην ιεραρχία είναι οι εξής:

 • Ένας διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών ρυθμίζει τα δικαιώματα για την τοποθεσία ανώτατου επιπέδου ή ριζική τοποθεσία για ολόκληρη τη συλλογή.

 • Εάν είστε κάτοχος τοποθεσίας, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων για την τοποθεσία, η οποία διακόπτει τη μεταβίβαση δικαιωμάτων για την τοποθεσία.

 • Λίστες και βιβλιοθήκες μεταβιβάζονται δικαιώματα από την τοποθεσία στην οποία ανήκουν. Εάν είστε κάτοχος τοποθεσίας, μπορείτε να διακόψετε τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων για λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

 • Λίστα στοιχείων και αρχείων βιβλιοθήκης μεταβιβάζονται δικαιώματα από το γονικό στοιχείο λίστας ή βιβλιοθήκης. Εάν έχετε τον έλεγχο της μια λίστα ή βιβλιοθήκη, μπορείτε να διακόψετε τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων απευθείας σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο.

  Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ένας χρήστης να διακόψετε τη μεταβίβαση δικαιωμάτων προεπιλογή για ένα στοιχείο λίστας ή βιβλιοθήκης με την κοινή χρήση ενός εγγράφου ή στοιχείου με κάποιον που δεν έχει πρόσβαση. Σε αυτή την περίπτωση, SharePoint διακόπτει αυτόματα τη μεταβίβαση στο έγγραφο.

Προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων σάς επιτρέπουν να γρήγορα και εύκολα παρέχει κοινές επίπεδα δικαιωμάτων για ένα χρήστη ή ομάδες χρηστών.

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε οποιαδήποτε από την προεπιλεγμένη επίπεδα δικαιωμάτων, εκτός από Πλήρης έλεγχος και Περιορισμένη πρόσβαση, οι οποίες περιγράφονται πιο πλήρως στον παρακάτω πίνακα.

Επίπεδο δικαιωμάτων

Περιγραφή

Πλήρης έλεγχος

Περιέχει όλα τα διαθέσιμα δικαιώματα του SharePoint. Από προεπιλογή, αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων εκχωρείται στην ομάδα "Κάτοχοι". Δεν μπορεί να προσαρμοστεί ή να διαγραφεί.

Σχεδίαση

Δημιουργία λιστών και βιβλιοθηκών εγγράφων, επεξεργασία σελίδων και εφαρμογή θεμάτων, περιγραμμάτων και φύλλων στυλ στην τοποθεσία. Δεν υπάρχει ομάδα του SharePoint στην οποία να εκχωρείται αυτόματα αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων.

Επεξεργασία

Προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή λιστών. Προβολή, ενημέρωση και διαγραφή στοιχείων λίστας και εγγράφων. Από προεπιλογή, αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων εκχωρείται στην ομάδα "Μέλη".

Συνεισφορά

Προβολή, προσθήκη, ενημέρωση και διαγραφή στοιχείων λίστας και εγγράφων.

Ανάγνωση

Προβολή σελίδων και στοιχείων σε υπάρχουσες λίστες και βιβλιοθήκες εγγράφων και να κάνουν λήψη εγγράφων.

Περιορισμένη πρόσβαση

Ενεργοποιεί ένα χρήστη ή μια ομάδα για να μεταβείτε σε μια σελίδα της τοποθεσίας ή τη βιβλιοθήκη για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο περιεχομένου όταν δεν έχετε δικαιώματα για να ανοίξετε ή να επεξεργαστείτε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία στην τοποθεσία ή βιβλιοθήκη. Αυτό το επίπεδο αντιστοιχίζεται αυτόματα από το SharePoint όταν παρέχετε πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε δικαιώματα περιορισμένη πρόσβαση απευθείας σε ένα χρήστη ή ομάδας στον εαυτό σας. Αντί για αυτό, όταν εκχωρείτε δικαιώματα άνοιγμα ή επεξεργασία στο μεμονωμένο στοιχείο, εκχωρεί αυτόματα το SharePoint περιορισμένη πρόσβαση σε άλλες θέσεις απαιτείται, όπως η τοποθεσία ή τη βιβλιοθήκη στην οποία βρίσκεται το μεμονωμένο στοιχείο.

Έγκριση

Επεξεργασία και έγκριση σελίδων, στοιχείων λίστας και εγγράφων. Από προεπιλογή, η ομάδα "Υπεύθυνοι έγκρισης" διαθέτει αυτό το δικαίωμα.

Διαχείριση ιεραρχίας

Δημιουργία τοποθεσιών και επεξεργασία σελίδων, στοιχείων λίστας και εγγράφων. Αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων εκχωρείται από προεπιλογή στην ομάδα Διαχειριστές ιεραρχίας.

Περιορισμένα δικαιώματα ανάγνωσης

Προβολή σελίδων και εγγράφων, αλλά όχι εκδόσεων ιστορικού ή δικαιωμάτων χρηστών.

Μόνο προβολή

Προβολή σελίδων, στοιχείων και βιβλιοθηκών. Οποιοδήποτε έγγραφο με πρόγραμμα χειρισμού αρχείων στην πλευρά διακομιστή μπορεί να προβληθεί στο πρόγραμμα περιήγησης, αλλά δεν είναι δυνατή η λήψη του. Στους τύπους αρχείων που δεν έχουν πρόγραμμα χειρισμού αρχείων από την πλευρά του διακομιστή (δεν μπορούν να ανοίξουν στο πρόγραμμα περιήγησης), όπως αρχεία βίντεο, αρχεία .pdf και αρχεία .png, η λήψη εξακολουθεί να είναι δυνατή.

Σημείωση ασφαλείας : Τα προγράμματα του Office 365 δημιουργούν μια ομάδα ασφαλείας που ονομάζεται "Όλοι εκτός από εξωτερικούς χρήστες" και περιέχει κάθε άτομο που προσθέτετε στον κατάλογο του Office 365 (εκτός από τα άτομα που προσθέτετε ρητά ως εξωτερικούς χρήστες). Αυτή η ομάδα ασφαλείας προστίθεται αυτόματα στην ομάδα "Μέλη", ώστε οι χρήστες στο Office 365 να μπορούν να έχουν πρόσβαση και να επεξεργάζονται την τοποθεσία του SharePoint Online. Επιπλέον, τα προγράμματα του Office 365 δημιουργούν μια ομάδα ασφαλείας που ονομάζεται "Διαχειριστές εταιρείας" και περιέχει τους διαχειριστές του Office 365 (όπως καθολικούς διαχειριστές και διαχειριστές χρεώσεων). Αυτή η ομάδα ασφαλείας προστίθεται στην ομάδα "Διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών".

Επίπεδα δικαιωμάτων λειτουργούν μαζί με τις ομάδες του SharePoint. Μια ομάδα του SharePoint είναι ένα σύνολο των χρηστών που όλα έχουν το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων.

Τον τρόπο που λειτουργεί είναι ότι μπορείτε να τοποθετήσετε σχετικά δικαιωμάτων μαζί σε ένα επίπεδο δικαιωμάτων. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκχωρήσετε αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων σε μια ομάδα του SharePoint.

Παράθυρο διαλόγου δικαιώματα τοποθεσίας, στην περιοχή ρυθμίσεις τοποθεσίας/χρήστες και δικαιώματα δικαιώματα/τοποθεσίας

Από προεπιλογή, κάθε είδος τοποθεσίας του SharePoint περιλαμβάνει ορισμένες ομάδες του SharePoint. Για παράδειγμα, μια τοποθεσία ομάδας περιλαμβάνει αυτόματα τις ομάδες "Κάτοχοι", "Μέλη" και "Επισκέπτες". Μια τοποθεσία πύλης δημοσιεύσεων περιλαμβάνει αυτές τις ομάδες και πολλές άλλες, όπως "Υπεύθυνοι έγκρισης", "Σχεδιαστές", "Διαχειριστές ιεραρχίας" και ούτω καθεξής. Όταν δημιουργείτε μια τοποθεσία, το SharePoint δημιουργεί αυτόματα ένα προκαθορισμένο σύνολο των ομάδων του SharePoint για αυτήν την τοποθεσία. Επιπλέον, ένας διαχειριστής του SharePoint μπορεί να ορίσει προσαρμοσμένες ομάδες και επίπεδα δικαιωμάτων.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ομάδες του SharePoint, ανατρέξτε στο θέμα Κατανόηση των ομάδων του SharePoint.

Οι ομάδες του SharePoint και τα επίπεδα δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται από προεπιλογή στην τοποθεσία σας ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τα εξής:

 • Το πρότυπο που επιλέγετε για την τοποθεσία

 • Εάν η τοποθεσία είναι μια εσωτερική τοποθεσία ή μια δημόσια τοποθεσία Web

 • Εάν ένας διαχειριστής του SharePoint έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό σύνολο δικαιωμάτων στην τοποθεσία που έχει έναν συγκεκριμένο σκοπό, όπως η Αναζήτηση

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων και τα συσχετισμένα δικαιώματα για τρεις βασικές ομάδες: "Επισκέπτες", "Μέλη" και "Κάτοχοι".

Ομάδα

Επίπεδο δικαιωμάτων

Οι επισκέπτες

Ανάγνωση    Αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει αυτά τα δικαιώματα:

 • Άνοιγμα

 • Προβολή στοιχείων, εκδόσεων, σελίδων και σελίδων εφαρμογών

 • Αναζήτηση πληροφοριών χρήστη

 • Δημιουργία ειδοποιήσεων

 • Χρήση της Δημιουργίας τοποθεσίας από το χρήστη

 • Χρήση απομακρυσμένων διασυνδέσεων

 • Χρήση δυνατοτήτων ενοποίησης προγράμματος-πελάτη

Μέλη

Επεξεργασία    Αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει όλα τα δικαιώματα ανάγνωσης και επιπλέον τα εξής:

 • Προβολή, προσθήκη, ενημέρωση και διαγραφή στοιχείων

 • Προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή λιστών

 • Διαγραφή εκδόσεων

 • Αναζήτηση σε καταλόγους

 • Επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών χρήστη

 • Διαχείριση προσωπικών προβολών

 • Προσθήκη, ενημέρωση ή κατάργηση προσωπικών Τμημάτων Web

Κάτοχοι

Πλήρης έλεγχος    Αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα δικαιώματα του SharePoint.

Τα δικαιώματα τοποθεσίας ισχύουν γενικά σε μια τοποθεσία του SharePoint. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα δικαιώματα που ισχύουν για τοποθεσίες, καθώς και τα επίπεδα δικαιωμάτων που τα χρησιμοποιούν.

Δικαίωμα

Πλήρης έλεγχος

Σχεδίαση

Επεξεργασία

Συνεισφορά

Ανάγνωση

Περιορισμένη πρόσβαση

Έγκριση

Διαχείριση ιεραρχίας

Περιορισμένα δικαιώματα ανάγνωσης

Μόνο προβολή

Διαχείριση δικαιωμάτων

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Προβολή δεδομένων της υπηρεσίας Web Analytics

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Δημιουργία δευτερευουσών τοποθεσιών

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Διαχείριση τοποθεσίας Web

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Προσθήκη και προσαρμογή σελίδων

X

X

Αναζήτηση

X

Εφαρμογή θεμάτων και περιγραμμάτων

Αναζήτηση

X

Εφαρμογή φύλλων στυλ

Αναζήτηση

X

Δημιουργία ομάδων

Αναζήτηση

Αναζήτηση σε καταλόγους

X

X

X

Αναζήτηση

X

X

Χρήση της Δημιουργίας τοποθεσίας από το χρήστη

X

X

Αναζήτηση

X

Αναζήτηση

X

X

X

Προβολή σελίδων

X

X

Αναζήτηση

X

X

X

X

X

X

Απαρίθμηση δικαιωμάτων

X

Αναζήτηση

Αναζήτηση στις πληροφορίες χρήστη

X

X

X

X

X

X

X

X

Αναζήτηση

Διαχείριση ειδοποιήσεων

X

Αναζήτηση

Χρήση απομακρυσμένων διασυνδέσεων

X

X

X

X

X

X

X

X

Χρήση δυνατοτήτων ενοποίησης προγράμματος-πελάτη

X

X

Αναζήτηση

X

X

X

X

X

X

Άνοιγμα

X

Αναζήτηση

X

X

X

X

X

X

X

X

Επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών χρήστη

Αναζήτηση

X

X

X

X

X

Τα δικαιώματα λίστας ισχύουν για περιεχόμενο σε λίστες και βιβλιοθήκες. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα δικαιώματα που ισχύουν σε λίστες και βιβλιοθήκες, καθώς και τα επίπεδα δικαιωμάτων που τα χρησιμοποιούν.

Δικαίωμα

Πλήρης έλεγχος

Σχεδίαση

Επεξεργασία

Συνεισφορά

Ανάγνωση

Περιορισμένη πρόσβαση

Έγκριση

Διαχείριση ιεραρχίας

Περιορισμένα δικαιώματα ανάγνωσης

Μόνο προβολή

Διαχείριση λιστών

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Παράκαμψη ανάληψης ελέγχου

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Προσθήκη στοιχείων

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Αναζήτηση

X

X

X

Επεξεργασία στοιχείων

Αναζήτηση

X

X

X

X

Αναζήτηση

Διαγραφή στοιχείων

X

X

X

X

X

Αναζήτηση

Προβολή στοιχείων

X

X

X

X

X

Αναζήτηση

X

X

X

Έγκριση στοιχείων

X

X

Αναζήτηση

Άνοιγμα στοιχείων

X

X

X

X

X

X

X

X

Προβολή εκδόσεων

X

X

X

Αναζήτηση

X

X

X

X

Διαγραφή εκδόσεων

X

X

X

Αναζήτηση

X

X

Δημιουργία ειδοποιήσεων

X

X

X

X

X

Αναζήτηση

X

X

Προβολή σελίδων εφαρμογών

X

X

X

Αναζήτηση

X

X

X

X

Τα προσωπικά δικαιώματα ισχύουν σε περιεχόμενο που ανήκει σε μεμονωμένο χρήστη. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα δικαιώματα που ισχύουν για προσωπικές προβολές και τμήματα Web και εμφανίζουν τα επίπεδα δικαιωμάτων που τα χρησιμοποιούν.

Δικαίωμα

Πλήρης έλεγχος

Σχεδίαση

Επεξεργασία

Συνεισφορά

Ανάγνωση

Περιορισμένη πρόσβαση

Έγκριση

Διαχείριση ιεραρχίας

Περιορισμένα δικαιώματα ανάγνωσης

Μόνο προβολή

Διαχείριση προσωπικών προβολών

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Προσθήκη/Κατάργηση ιδιωτικών Τμημάτων Web

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ενημέρωση προσωπικών Τμημάτων Web

X

X

X

X

X

X

Τα δικαιώματα του SharePoint ίσως να εξαρτώνται από άλλα δικαιώματα του SharePoint. Για παράδειγμα, πρέπει να είστε σε θέση να ανοίξετε ένα στοιχείο για να το προβάλετε. Με αυτόν τον τρόπο, το δικαίωμα προβολής στοιχείων εξαρτάται από το δικαίωμα "Άνοιγμα".

Όταν επιλέγετε ένα δικαίωμα του SharePoint που εξαρτάται από ένα άλλο, το SharePoint επιλέγει αυτόματα το συσχετισμένο δικαίωμα. Παρομοίως, όταν διαγράφετε ένα δικαίωμα του SharePoint, το SharePoint διαγράφει αυτόματα το δικαίωμα του SharePoint που εξαρτάται από αυτό. Για παράδειγμα, όταν διαγράφετε την "Προβολή στοιχείων", το SharePoint διαγράφει αυτόματα τη "Διαχείριση λιστών" (δεν μπορείτε να διαχειριστείτε μια λίστα, αν δεν μπορείτε να δείτε ένα στοιχείο).

Συμβουλή: Το μόνο δικαίωμα του SharePoint χωρίς εξάρτηση είναι το "Άνοιγμα". Όλα τα άλλα δικαιώματα του SharePoint εξαρτώνται από αυτό. Για να δοκιμάσετε ένα προσαρμοσμένο επίπεδο δικαιωμάτων, μπορείτε απλώς να διαγράψετε το "Άνοιγμα". Αυτό αυτόματα διαγράφει όλα τα άλλα δικαιώματα.

Οι παρακάτω ενότητες περιέχουν πίνακες που περιγράφουν τα δικαιώματα του SharePoint για κάθε κατηγορία δικαιωμάτων. Για κάθε δικαίωμα, ο πίνακας εμφανίζει τα εξαρτώμενα δικαιώματα.

Δικαιώματα τοποθεσίας και εξαρτώμενα δικαιώματα

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα δικαιώματα που ισχύουν για τοποθεσίες, καθώς και τα δικαιώματα που εξαρτώνται από αυτά.

Δικαίωμα

Περιγραφή

Εξαρτώμενα δικαιώματα

Διαχείριση δικαιωμάτων

Δημιουργία και αλλαγή επιπέδων δικαιωμάτων στην τοποθεσία Web και εκχώρηση δικαιωμάτων σε χρήστες και ομάδες.

Έγκριση στοιχείων, Απαρίθμηση δικαιωμάτων, Άνοιγμα

Προβολή δεδομένων της υπηρεσίας Web Analytics

Προβολή αναφορών για τη χρήση της τοποθεσίας Web.

Έγκριση στοιχείων, Άνοιγμα

Δημιουργία δευτερευουσών τοποθεσιών

Δημιουργία δευτερευουσών τοποθεσιών, όπως τοποθεσίες ομάδων, τοποθεσίες χώρου εργασίας συσκέψεων και τοποθεσίες χώρου εργασίας εγγράφων.

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Διαχείριση τοποθεσίας Web

Εκτέλεση όλων των εργασιών διαχείρισης για την τοποθεσία Web, οι οποίες περιλαμβάνουν και τη διαχείριση περιεχομένου.

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Προσθήκη και προσαρμογή σελίδων

Προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή σελίδων HTML ή σελίδων Τμημάτων Web και επεξεργασία της τοποθεσίας Web χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας συμβατό με τις Υπηρεσίες Windows SharePoint.

Προβολή στοιχείων, Αναζήτηση σε καταλόγους, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Εφαρμογή θεμάτων και περιγραμμάτων

Εφαρμογή ενός θέματος ή περιγραμμάτων σε ολόκληρη την τοποθεσία Web.

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Εφαρμογή φύλλων στυλ

Εφαρμογή ενός φύλλου στυλ (αρχείο .css) στην τοποθεσία Web.

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Δημιουργία ομάδων

Δημιουργία μιας ομάδας χρηστών η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε μέσα στη συλλογή τοποθεσιών.

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Αναζήτηση σε καταλόγους

Απαρίθμηση αρχείων και φακέλων σε μια τοποθεσία Web, χρησιμοποιώντας ένα περιβάλλον εργασίας όπως το SharePoint Designer ή το πρωτόκολλο κατανεμημένης σύνταξης και διαχείρισης εκδόσεων που παρέχεται μέσω Web (Web DAV).

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Χρήση της Δημιουργίας τοποθεσίας από το χρήστη

Δημιουργία τοποθεσίας Web με χρήση της δυνατότητας "Δημιουργία τοποθεσίας από το χρήστη".

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Προβολή σελίδων

Προβολή σελίδων σε τοποθεσία Web.

Άνοιγμα

Απαρίθμηση δικαιωμάτων

Απαρίθμηση δικαιωμάτων σε τοποθεσία Web, λίστα, φάκελο, έγγραφο ή στοιχείο λίστας.

Προβολή στοιχείων, Άνοιγμα στοιχείων, Προβολή εκδόσεων, Αναζήτηση σε καταλόγους, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Αναζήτηση πληροφοριών χρήστη

Προβολή πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες της τοποθεσίας Web.

Άνοιγμα

Διαχείριση ειδοποιήσεων

Διαχείριση ειδοποιήσεων για όλους τους χρήστες της τοποθεσίας Web

Προβολή στοιχείων, Δημιουργία ειδοποιήσεων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Χρήση απομακρυσμένων διασυνδέσεων

Χρήση των διασυνδέσεων Simple Object Access Protocol (SOAP), Web DAV ή SharePoint Designer για πρόσβαση στην τοποθεσία Web.

Άνοιγμα

Άνοιγμα*

Άνοιγμα τοποθεσίας Web, λίστας ή φακέλου για πρόσβαση σε στοιχεία που ανήκουν σε αυτό το κοντέινερ.

Δεν υπάρχουν εξαρτώμενα δικαιώματα

Επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών χρήστη

Δυνατότητα αλλαγής προσωπικών πληροφοριών από το χρήστη, όπως η προσθήκη μιας εικόνας.

Αναζήτηση πληροφοριών χρήστη, Άνοιγμα

Δικαιώματα λίστας και εξαρτώμενα δικαιώματα

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα δικαιώματα που ισχύουν σε λίστες και βιβλιοθήκες, καθώς και τα δικαιώματα που εξαρτώνται από αυτά.

Δικαίωμα

Περιγραφή

Εξαρτώμενα δικαιώματα

Διαχείριση λιστών

Δημιουργία και διαγραφή λιστών, προσθήκη ή κατάργηση στηλών σε μια λίστα και προσθήκη ή κατάργηση δημόσιων προβολών σε μια λίστα.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα, Διαχείριση προσωπικών προβολών

Παράκαμψη ανάληψης ελέγχου

Απόρριψη ή μεταβίβαση ελέγχου ενός εγγράφου, ο έλεγχος του οποίου έχει αναληφθεί από άλλο χρήστη.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Προσθήκη στοιχείων

Προσθήκη στοιχείων σε λίστες, προσθήκη εγγράφων σε βιβλιοθήκες εγγράφων και προσθήκη σχολίων συζητήσεων στο Web.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Επεξεργασία στοιχείων

Επεξεργασία στοιχείων σε λίστες, επεξεργασία εγγράφων σε βιβλιοθήκες εγγράφων, επεξεργασία σχολίων σε έγγραφα από συζητήσεις στο Web και προσαρμογή σελίδων Τμημάτων Web σε βιβλιοθήκες εγγράφων.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Διαγραφή στοιχείων

Διαγραφή στοιχείων από λίστα, εγγράφων από βιβλιοθήκη εγγράφων και σχολίων από συζητήσεις Web σε έγγραφα.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Προβολή στοιχείων

Προβολή στοιχείων σε λίστες, εγγράφων σε βιβλιοθήκες εγγράφων και σχολίων από συζητήσεις στο Web.

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Έγκριση στοιχείων

Έγκριση μιας δευτερεύουσας έκδοσης στοιχείου λίστας ή εγγράφου.

Επεξεργασία στοιχείων, Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Άνοιγμα στοιχείων

Προβολή της προέλευσης εγγράφων με προγράμματα χειρισμού αρχείων στην πλευρά του διακομιστή.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Προβολή εκδόσεων

Προβολή προηγούμενων εκδόσεων ενός στοιχείου λίστας ή εγγράφου.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Διαγραφή εκδόσεων

Διαγραφή προηγούμενων εκδόσεων ενός στοιχείου λίστας ή εγγράφου.

Προβολή στοιχείων, Προβολή εκδόσεων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Δημιουργία ειδοποιήσεων

Δημιουργία ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Προβολή σελίδων εφαρμογών

Προβολή εγγράφων και προβολών σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη εγγράφων.

Άνοιγμα

Προσωπικά δικαιώματα και εξαρτώμενα δικαιώματα

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα δικαιώματα που ισχύουν για προσωπικές προβολές και τμήματα web, καθώς και τα δικαιώματα που εξαρτώνται από αυτά.

Δικαίωμα

Περιγραφή

Εξαρτώμενα δικαιώματα

Διαχείριση προσωπικών προβολών

Δημιουργία, αλλαγή και διαγραφή προσωπικών προβολών σε λίστες.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Προσθήκη/Κατάργηση ιδιωτικών Τμημάτων Web

Προσθήκη ή κατάργηση ιδιωτικών Τμημάτων Web σε μια σελίδα Τμήματος Web.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα, Ενημέρωση ιδιωτικών Τμημάτων Web

Ενημέρωση προσωπικών Τμημάτων Web

Ενημέρωση Τμημάτων Web, ώστε να εμφανίζονται προσαρμοσμένες πληροφορίες.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Τώρα που μάθατε σχετικά με τα δικαιώματα, τη μεταβίβαση και επίπεδα δικαιωμάτων, που μπορεί να θέλετε να Σχεδιασμός της στρατηγικής, έτσι ώστε να μπορείτε να ορίσετε οδηγίες για τους χρήστες σας, ελαχιστοποίηση συντήρησης, και διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές διακυβέρνησης δεδομένων της εταιρείας σας. Για συμβουλές σχετικά με το σχεδιασμό της στρατηγικής, ανατρέξτε στο θέμα Σχεδιασμός της στρατηγικής δικαιωμάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×