Κατανόηση τρόπου χρήσης ημερομηνιών στο Project

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το Microsoft Office Project χρησιμοποιεί ημερομηνίες για να προγραμματίσετε εργασίες στο σας έργο σχεδιασμός. Οι ημερομηνίες που πληκτρολογείτε χρησιμοποιούνται για πολλούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων του υπολογισμού διάρκειες, εκχώρηση ημερομηνίες σε άλλες εργασίες και ισοστάθμιση αναθέσεις πόρων. Επειδή οι ημερομηνίες είναι μια βασική πτυχή του σχεδίου έργου σας, θα πρέπει να κατανοήσετε τον τρόπο μορφοποίησης των ημερομηνιών και πώς μπορείτε να αλλάξετε μορφοποίησης, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εταιρείας σας.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον υπολογισμό των ημερομηνιών του έργου;

Το Project υπολογίζει τις ημερομηνίες λαμβάνοντας υπόψη κάποιους παράγοντες. Όταν δημιουργείτε ένα νέο σχέδιο έργου, εισαγάγετε μια ημερομηνία έναρξης έργου. Εάν δεν καθορίσετε τις ημερομηνίες έναρξης κατά την εισαγωγή νέων εργασιών, το Project χρησιμοποιεί από προεπιλογή την ημερομηνία έναρξης του έργου. Η ημερομηνία λήξης του έργου υπολογίζεται με βάση την πιο πρόσφατη ημερομηνία λήξης των εργασιών του έργου.

Συμβουλή: Για την έναρξη νέων εργασιών κατά την τρέχουσα ημερομηνία, αντί για την ημερομηνία έναρξης του έργου, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές από το μενού Εργαλεία και έπειτα κάντε κλικ στην καρτέλα Χρονοδιάγραμμα. Στη λίστα Νέες εργασίες, κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη κατά την τρέχουσα ημερομηνία. Όταν πραγματοποιήσετε αυτή την επιλογή χρονοδιαγράμματος, εάν εισαγάγετε εργασίες χωρίς να πληκτρολογήσετε ημερομηνίες, τότε στις εργασίες θα εφαρμοστεί ο περιορισμός "Έναρξη όχι νωρίτερα από (SNET)".

Μερικοί από τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τον υπολογισμό ημερομηνιών είναι οι εξής:

  • Διάρκεια    Το Project χρησιμοποιεί τη διάρκεια μιας εργασίας για τον προγραμματισμό της ημερομηνίας λήξης μιας εργασίας. Για παράδειγμα, εάν μια εργασία ξεκινά την 1η Νοεμβρίου, διαρκεί 3 ημέρες και το ημερολόγιο έργου ή εργασίας προβάλλει την 1 - 3 Νοεμβρίου ως εργάσιμες ημέρες, τότε το Project θα υπολογίσει ως ημερομηνία λήξης της εργασίας την 3η Νοεμβρίου.

  • Διαθεσιμότητα πόρων    Η διαθεσιμότητα πόρων μπορεί να επηρεάσει τον υπολογισμό της ημερομηνίας. Για παράδειγμα, εάν έχετε έναν πόρο που είναι διαθέσιμος μόνο για 20 ώρες την εβδομάδα και έχετε μια εργασία 40 ωρών εργασίας που απαιτεί τις ικανότητες του συγκεκριμένου πόρου, η ημερομηνία λήξης της εργασίας θα υπολογιστεί με βάση τη διαθεσιμότητα του πόρου αυτού. Επομένως, εάν η ημερομηνία έναρξης για την εργασία είναι στις 12 Μαρτίου, το Project θα υπολογίσει την ημερομηνία λήξης μετά από 10 εργάσιμες ημέρες, δηλαδή στις 23 Μαρτίου.

  • Εξαρτήσεις εργασιών    Εξαρτήσεις εργασιών επίσης μπορεί να επηρεάσουν τον υπολογισμό ημερομηνιών. Για παράδειγμα, εάν έχετε δύο εργασίες και μία από αυτές δεν μπορεί να ξεκινήσει μέχρι να τελειώσει η άλλη, Project υπολογίζει την ημερομηνία έναρξης της δεύτερης εργασίας ώστε να εμπίπτει μετά την ημερομηνία λήξης της πρώτης εργασίας.

Οι ημερομηνίες που υπολογίζονται από το Project για τα έργα και τις εργασίες, ενδέχεται να επηρεάζονται από πολλούς άλλους παράγοντες. Το Microsoft Office Project 2007 διαθέτει το παράθυρο "Προγράμματα οδήγησης εργασιών", για να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ημερομηνία έναρξης μιας εργασίας. Συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παράθυρο "Προγράμματα οδήγησης εργασιών", θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

Ποιες μορφές ημερομηνίας και ώρας μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Πολλά πεδία του Project αποδέχονται ημερομηνίες και τα περισσότερα πεδία ημερομηνιών αποδέχονται πληροφορίες ώρας. Το Project αποδέχεται επίσης μια μεγάλη ποικιλία μορφών ημερομηνίας και ώρας. Αυτές οι μορφές ημερομηνίας και ώρας βασίζονται στις μορφές ημερομηνίας και ώρας του συστήματος. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε μια ημερομηνία τύπου 2/3/07, αυτή θα ερμηνευτεί είτε ως 3 Φεβρουαρίου είτε ως 2 Μαρτίου, ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις του συστήματος για τις μορφές ημερομηνίας και ώρας.

Μπορείτε να διαχωρίσετε τα αριθμητικά στοιχεία της ημερομηνίας με χαρακτήρες (όπως / ή -) ή με ένα κενό. Για παράδειγμα, για τις 14 Αυγούστου 2007, μπορείτε να πληκτρολογήσετε 14/8/07, 14-8-07 ή 14 8 07.

Σημείωση: Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τη μορφή ημερομηνίας που χρησιμοποιείται στο έργο και σε συγκεκριμένους πίνακες του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή μορφών ημερομηνίας, ανατρέξτε στις συνδέσεις της ενότητας Δείτε επίσης

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο το Project χειρίζεται τις ημερομηνίες και τις ημερομηνίες που πληκτρολογείτε:

Στοιχείο

Λεπτομέρειες

Μήνας

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον μήνα είτε ολογράφως είτε με μια συντομογραφία είτε με έναν αριθμό. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε Αύγουστος, Αύγ. ή 8.

Εβδομάδα

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια ημέρα της εβδομάδας είτε ολογράφως είτε με μια συντομογραφία. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε Τετάρτη ή Τετ.. Στα πεδία έναρξης και λήξης, το Project παρέχει την πλήρη ημερομηνία της επόμενης εμφάνισης της καθορισμένης ημέρας της εβδομάδας.

ΠΜ και ΜΜ

Εάν δεν συμπεριλάβετε τα στοιχεία ΠΜ ή ΜΜ (δηλαδή, εάν δεν πληκτρολογήσετε ΠΜ ή ΜΜ) κατά την εισαγωγή της ώρας και η προεπιλεγμένη μορφή ώρας είναι το 12-ωρο σύστημα, το Project ορίζει την ώρα σε ΜΜ, εκτός εάν πληκτρολογήσετε μια τιμή από τις 7:00 έως τις 11:59, όπου το Project ορίζει την ώρα σε ΠΜ.

Η μορφή ώρας ελέγχεται από τα Microsoft Windows και ορίζεται από τον Πίνακα Ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των μορφών ώρας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση των Microsoft Windows.

Μηδενικό στην αρχή

Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε ένα μηδέν στην αρχή, πριν από τις ώρες με ένα μόνο ψηφίο. Για παράδειγμα, για τις δύο η ώρα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε 2:00 ή 02:00.

Σε πολλά πεδία, μπορείτε να πληκτρολογήσετε σήμερα ή αύριο. Το Project εισάγει την τρέχουσα ημερομηνία για "Σήμερα" και την τρέχουσα ημερομηνία συν μία ημέρα για "αύριο." Ίσως να μπορείτε να πληκτρολογήσετε την ημέρα της εβδομάδας, όπως παρασκευή. Project εισάγει την ημερομηνία για την πρώτη Παρασκευή μετά την τρέχουσα ημερομηνία.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε την ώρα και την ημερομηνία με οποιαδήποτε σειρά θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε 2:00 ΜΜ 14/8/07 ή 14/8/07 2:00 ΜΜ.

Τι γίνεται εάν η χώρα μου χρησιμοποιεί άλλη μορφή ώρας;

Το Project εμφανίζει τις ημερομηνίες με βάση τις ρυθμίσεις συστήματος. Εάν το έργο προβάλλει ημερομηνίες σε μορφή που δεν χρησιμοποιείται στη χώρα σας, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή από τον Πίνακα Ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παγκόσμιων μορφών ώρας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση των Microsoft Windows.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×